Wednesday, November 16, 2016

ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ေနမႈကိစၥ ဝန္ႀကီးေျဖၾကားမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔ ေဝဖန္

မင္းမင္း

အရပ္ရပ္ကုန္ေဈးႏႈန္း တရိပ္ရိပ္တက္ေနမႈအား အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိဟူသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ေျဖၾကားေသာ ျပည္ေထာင္စုန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္သည္ ျပည့္စံုမႈမရွိဘဲ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖ ကြဲလြဲေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္တုိ႔က ေဝဖန္လိုက္သည္။

ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ေနမႈကို အစိုးရတရပ္၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအရလည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ ျပည္သူအမ်ားစုဘဝ လြတ္လပ္လံုၿခံဳစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္းေကာင္း မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ေျဖၾကားရာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္မားလာသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုသာ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပေနသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က “နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ” ဟူ၍ ဝန္ႀကီးကို သတိေပးသည္။

“ေမးခြန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

ယင္းေနာက္ ဆက္လက္ေျဖၾကားရန္ အခ်ိန္ ၂မိနစ္ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ရာတြင္ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က “ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္အရ ကုန္ေဈးႏႈန္းအား အစိုးရမွ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မသင့္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ေမးခြန္းရွင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က ဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားမႈသည္ ျပည့္စံုမႈမရွိဟုဆိုကာ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းဆက္လက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ Section မွသာ ေျဖၾကားေပးမည္ဟု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

“ဝန္ႀကီးေျဖတာ ေမးခြန္းနဲ႔ အေျဖနဲ႔ မကိုက္ဘူး။ ကၽြန္မေမးတာက ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ေနတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးတာေလ။ သူေျဖတဲ့အထဲမွာေတာ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ေနတာကို အေသးစိတ္ရွင္းျပသြားတယ္။ ကၽြန္မလိုခ်င္တာ အဲ့အေျဖမဟုတ္ဘူး။ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ေနတာ အကုန္လံုး သိတယ္။ သူကေတာ့ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္အရဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုေတာ့ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ ျပည္သူကို အေျချပဳတဲ့ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ဒီကုန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အသံႀကီးက က်ယ္ေလာင္ေနၿပီေလ” ဟု ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သူ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဦးလွေစာကလည္း “ဒီဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြခံစားေနရတဲ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းျပႆနာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ တိက်တဲ့မူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိဘူးဆိုတာ သက္ေသခံသြားတာပဲ။ အဲ့ေတာ့ မတန္ဘူးဗ်။ NLDမွာ တကယ္ကို ကၽြမ္းက်င္တဲ့စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုေရြးၿပီး ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲ မသိဘူး။ ဒီအတုိင္းဆိုရင္ေတာ့ ဗမာ(ျမန္မာ)ျပည္ရဲ့စီးပြားေရး ရင္ေလးဖို႔ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ေနသည့္ကိစၥသည္ အစိုးရတြင္ တိုက္႐ိုက္တာဝန္ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ေျပာသည္။

“အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတာပဲေလ။ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း မူဝါဒနဲ႔ စိစစ္ေပးလို႔ ရတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ၾကားထဲက ဝင္ညွိေပးလို႔ရတယ္။ ဒီလိုဟာေတြနဲ႔ သူ(အစိုးရ)က ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္” ဟု ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ဆိုသည္။

No comments: