Thursday, November 10, 2016

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

မဇၩိမ

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီပါဌာနခ်ဳပ္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား၊ အျခားေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံေဈးႏႈန္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သက္ေရာက္မႈအလားအလာ၊ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၊ ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚသက္ေရာက္မႈအလားအလာတို႔ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

No comments: