Saturday, November 12, 2016

ကေလးသူငယ္ မုဒိမ္းမႈေတြကို အစိုးရ မကိုင္တြယ္နိုင္ဘူးလား

ခင္ဦးသာ


“ျပဳလုပ္တဲ့ တရားခံဘယ္သူ ဆိုတာကိုသိမွ အမႈဖြင့္ေပးလို႔ ရမယ္”ဟု ေျပာဆိုသူသည္ ရဲစခန္းတခု၏ တာဝန္ရွိသူ ရဲအရာရွိ တဦးျဖစ္ၿပီး အသက္၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈကို တိုင္ၾကားရန္လာသည့္ ဖခင္ျဖစ္သူအား ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂုံအေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးသည္ နိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕က အဓမၼျပဳက်င့္ ခံခဲ့ရေသာ္လည္း တရားခံအား ယေန႕အထိ မေဖာ္ထုတ္နိုင္ေသးေပ။

သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမ ရဲစခန္း၌ တိုင္ၾကားရန္ သြားခဲ့ေသာ္လည္း တရားခံ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအက် ေျပာဆို နိုင္မွသာ အမႈဖြင့္ေပးမည္ဟု ရဲစခန္းက ေျပာဆိုေၾကာင္း ကေလး၏ ဖခင္ျဖစ္သူက ဧရာဝတီ ကိုေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသတင္း လူမႈကြန္ရက္၌ ပ်ံ့ႏွံ႕သြားၿပီးေနာက္ အမႈဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

တရားခံကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ မႀကိဳးစားဘဲ တရားခံကိုသိမွသာ အမႈဖြင့္ေပးနိုင္မည္ဟု ရဲအရာရွိ၏ ေျပာဆိုမႈသည္ တာဝန္မဲ့ရာ ေရာက္သည့္အျပင္ လူသားမဆန္သည့္ ေျပာဆိုမႈလည္းျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ မေပးနိုင္ေတာ့ဘူးလား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ တာဝန္သည္ အဘယ္နည္းဟု ေမးခြန္း ထုတ္ရန္မ်ား ရွိလာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံတဝန္း၌ ကေလးသူငယ္ မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္ ေလ်ာ့က်မသြားဘဲ ႏွစ္ဆနီးပါး ျမင့္ တက္ လာေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းျဖစ္သည္။

မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား၌ ဖခင္၊ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဘုန္းႀကီး စသည့္ အလႊာစုံက လူမ်ားလည္း ပါဝင္ ေန သည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

အဓမၼျပဳက်င့္ ခံရသူအမ်ားစုသည္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ဝန္းက်င္ ကေလးမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိျခင္း၊ အေလးထားမႈ အားနည္း ျခင္း တို႔ရွိေနၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည့္ ကေလးအမ်ားစုသည္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည္ျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ ႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစု မ်ားမွ ကေလးမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ထိုအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ အဓမၼမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္ တခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တခ်ိဳ႕အမႈမ်ားသည္ ေငြေၾကးျဖင့္ ႏႈတ္ပိတ္ခံလိုက္ရၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပေပ်ာက္ သြား၍ ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ဒဂုံမွ ကေလးအမႈအား လိုက္ပါကူညီေပးေနသူ ေဒၚစိုးစႏၵာလင္းက “ေထာင္ေတြက ႀကိဳးစင္ေတြကို ဖြင့္ေပးလိုက္ရင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေရာ၊ ဘာေရာလုံးဝ ေလ်ာ့က်သြားမွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးနဲ႕ တာဝန္ရွိသူေတြကို ေျပာခ်င္တာက ႀကိဳးစင္ေတြကို ျပန္ဖြင့္ေပးပါလို႔ ျပည္သူတဦးအေနနဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္၊ က်မမွာလည္းပဲ သမီးေလး ေမြးထားပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ကေလးသူငယ္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေသဒဏ္ေပးရန္ ဥပေဒတရပ္ ျပဌာန္းေပးေရး အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕က ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရ သည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသဒဏ္ေပးေရး ဥပေဒတရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕က ႀကိဳးပမ္း ေနၾကၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းႏွင့္ ေရွ႕ေနတဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းၫြန႔္ကလည္း ထိုဥပေဒ ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ဧရာဝတီ ကို ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္ဘဝ တခုလုံးအား ဖ်က္ဆီးလိုက္သည့္ တရားခံကို လူ႕အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွ မၾကည့္သင့္သည့္ အျပင္ ထိုသူမ်ားသည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ ႀကိဳးမိန႔္သည္သာ အသင့္ ေလ်ာ္ဆုံးဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒမရွိ၍ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းပါက အျပန္အလွန္ လက္ စား ေခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစနိုင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာေနသည့္အတြက္ ႀကိဳးမိန႔္ျဖင့္ တားဆီးမွသာ ေလ်ာ့က်နိဳင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း အမ်ားျပည္သူက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႕ေခတ္ကာလာ၌ ေသဒဏ္ေပးမႈသည္ လူ႕အခြင့္အေရးအရ မျဖစ္သင့္ေတာ့ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး သမား တခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

သယ္ငယ္မုဒိမ္း ျပဳက်င့္သူမ်ား၌ ဖခင္အရင္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေသဒဏ္ေပးမည္ ဆိုပါက တိုင္ၾကားမႈ ေလ်ာ့က်သြားနိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္၊ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒမ်ိဳးကိုသာ ျပဌာန္း သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္ သီးသန႔္ဥပေဒ မရွိျခင္းေၾကာင့္ တရားခံသည္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ အနည္းငယ္သာ က်ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္သြားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒရွိေသာ္လည္း ကေလးမုဒိမ္းမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူနိုင္ျခင္း မရွိေသး ေပ။

သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈသည္ ယခုနိုဝင္ဘာလဆန္း၌ပင္ အေရွ႕ပိုင္းဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွ အမႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ကေလးတဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သိန္းနီၿမိဳ႕မွ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္ တို႔၏ အမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

အေရွ႕ဒဂုံမွ ကေလးသည္လည္း အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္ အဂၤါႏွစ္ခုစလုံး အလုပ္မလုပ္နိုင္၍ ဗိုက္ခြဲ၍ ေဆးကုသမႈ ခံယူရသည္။

ဒဂုံအေရွ႕မွ အမႈအတြက္ တရားခံအား မေဖာ္ထုတ္နိုင္ေသးေသာ္လည္း၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ အမႈကိုမူ ႏွစ္ရက္အၾကာ၌ တရားခံ ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့သည္။

ေပါက္ေတာမွ ကေလးသည္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး ေစာင္ႏွင့္ပတ္၍ ၿခံေနာက္ေဖး၌ လႊင့္ပစ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုကေလးသည္ လည္း ေသြးထြက္လြန္ၿပီး စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ စစ္ေတြ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ အေရးေပၚ ေဆးဝါး ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူ လူမသိသူမသိျဖစ္ပြားေနသည့္ အမႈမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ျဖစ္ေန၍ မတိုင္ၾကားရဲသည့္ အမႈမ်ား၊ အရွက္ရမည္ ကို မလိုလား၍ မတိုင္ၾကားေတာ့သည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတဝန္း၌ အမ်ားအျပားရွိနိုင္ပါေသးသည္။

မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ မည္သူျဖစ္ေစ ဖုံးကြယ္မထားရန္လည္း လိုအပ္ပါမည္။ သို႔မွသာ ေလ်ာ့က်လာ နိုင္ပါမည္။

သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ အျဖစ္မ်ားလာျခင္းသည္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုမ်ားအား အလြယ္တကူ ဝယ္ယူနိုင္ျခင္း၊ ၾကည့္ရႈနိုင္ျခင္း၊ လိင္စိတ္ႂကြ ေဆးျပားမ်ား ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈ မ်ားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသာ ေျပာဆိုၿပီး၊ အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ ကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းသည္ကို ဝန္ခံမႈ မရွိေပ။

အကယ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ကေလးသူငယ္ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ အခ်ိန္ဆြဲ ေႏွာင့္ေႏွးေနမည္ဆိုပါက ကေလးမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းသကဲ့သို႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈသည္လည္း မင္းမဲ့စရိုက္ တိုင္းျပည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါ ဦးမည္။

အေရွ႕ဒဂုံမွ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူ ကေလး၏ ဖခင္ျဖစ္သူက “က်ေနာ့္သမီးေလး နာက်င္ေနတာေတြကို ျမင္ရေတာ့ က်ေနာ္ ဘာေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး၊ ေနာက္တခုက ဒီလိုေကာင္မ်ိဳးကိုေတာင္ ဖမ္းမမိနိုင္ေသးတာကိုလည္း ရင္ထဲမွာ ျပည့္ ၾကပ္ေနတယ္”ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ ။

No comments: