Thursday, November 10, 2016

ပညာရွင္ေတြ လက္ခုပ္ထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား

ကိုရဲ


မၾကာမီကာလအတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပေတာ့မည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို နိုင္ ငံေရးနည္းအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာနိုင္ရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းဆင္ထားေသာ ေမာ္ဒယ္ပုံစံတရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္(NCA) ပါ လမ္းျပေျမပုံ၏ တတိယအဆင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းျပေျမပုံ၏ တတိယအဆင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စိုင္းျပင္းေနခ်ိန္တြင္ လမ္းျပေျမပုံပထမအဆင့့္ျဖစ္သည့္ NCA သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး လက္မွတ္မေရးထိုးနိုင္ၾကေသးေပ။ ထို႔အတူ ပဋိပကၡမီးမ်ားကလည္း မၿငိမ္း နိုင္ မစဲနိုင္ရွိေနေသးေပသည္။

စာေရးသူ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွစတင္၍ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတိုက္ပြဲ စုစုေပါင္း ၂၀၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ကာလမ်ိဳးတြင္ အဆိုပါ ပဋိပကၡပမာဏမွာ အေတာ္မ်ားသည့္ ပမာဏဟုပင္ ဆိုရေပမည္။

ခုခ်ိန္ထိလည္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြက အရွိန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္။ အ ဆိုပါပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာလည္း အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနၾကဆဲပင္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားႀကီးမ်ားကေတာ့ ပဋိပကၡေတြရွိေနေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သြားရာလမ္းေၾကာင္း ကို ဆိုင္းငံ့၍မရ၊ NCA အရ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားရမည္ဟု ဆိုေနၾကသည္ကို ၾကားေနရေပသည္။

သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးရပ္စဲသြားနိုင္မည့္ အလားအလာမ်ိဳးကို မေတြ႕ရေသးသလို လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ အက်ပ္အတည္းမ်ားထဲမွ ေဖာက္ထြက္နိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း တိတိက်က် မေတြ႕ရေသးေပ။ ပဋိပကၡသံသရာထဲတြင္ပင္ ရွိေနေသးသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာေလ့ေျပာထရွိေသာ စကားလုံးတလုံးရွိသည္။ Technocratic Peace ဆိုေသာ စကားလုံးပင္။ “ပညာရွင္ေတြ လက္ခုပ္ထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”လို႔ က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ခ်င္သည္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ ပညာရွိ၊ ပညာရွင္မ်ားသည္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ ပဋိပကၡ၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို နည္းနာမူေဘာင္ေတြထဲ အတင္းထိုးထည့္ၿပီး နည္းနာမူေဘာင္ေတြဘက္ ပို အေလးကဲၾကျခင္းမ်ိဳး”ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္း နာမူေဘာင္မ်ားကို အေတာ္အေလးေပးခဲ့ၾကသည္ကို သတိထားမိသည္။ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွိ/ပညာရွင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားတက္သေရာပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး နည္းနာမူေဘာင္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို အင္တိုက္အားတိုက ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးကိုလည္း နည္းနာမူေဘာင္ မ်ားႏွင့္ လွလွပပ တန္ဆာဆင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ပဋိပကၡမ်ားကလည္း အားေကာင္းေနဆဲပင္။ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ျပည္သူမ်ားက ခါးစည္းခံေနရဆဲပင္။ ရံဖန္ရံခါ နည္းနာမူေဘာင္မ်ားဘက္ အေလးကဲလြန္း၍ နိစၥဓူဝျဖစ္ ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားပင္ အေရာင္မွိန္သြားသလားဟုပင္ စဥ္းစားမိေပသည္။

ဤေနရာတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ နည္းနာမူေဘာင္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို လ်စ္လ်ဴ ရႈရန္ ေျပာဆိုေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ နည္းနာမူေဘာင္မ်ားသည္ အလြန္ပင္ အေရးပါပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူ႕အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို တိုက္ရိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ၊ လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားစြာ စေတးေနရေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ပို၍ပင္ အေရးပါသည္ဟု ထင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပြားေနေသာ အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားကို မရွင္းနိုင္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္နိုင္ စြမ္းအားရွိပါ့မလားဟုပင္ အေတြးပြားေနမိပါသည္။

စာေရးသူ၏အျမင္အရ လက္ရွိပဋိပကၡမ်ား၊ အဆိုပါပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာေသာ မယုံၾကည္မႈမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အက်ပ္အတည္းထဲသို႔ တြန္းပို႔ေနပါသည္။ အဆိုပါ အက်ပ္အတည္းထဲမွာ ေဖာက္မထြက္နိုင္ဘဲ ေရွ႕သို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခတလွမ္း ဆက္လွမ္းဖို႔က ခက္ခဲပါလိမ့္ဦးမည္။

အဆိုပါအက်ပ္အတည္းကို ေဖာက္ထြက္နိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ နည္းနာမူေဘာင္မ်ား မျဖစ္ နိုင္ေပ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္နိုင္ေပသည္။ နည္းနာမူေဘာင္မ်ားအတိုင္း ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနမည္ဟု မည္သို႔ပင္ ေႂကြးေၾကာ္ေနေစကာမူ အဆိုပါ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အားလုံးမပါဝင္လာနိုင္ပါက ပဋိပကၡ သံသရာထဲမွ ႐ုန္းထြက္နိုင္လိမ့္ မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ ပဋိပကၡကို ပဋိပကၡနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမွာလည္း မေအာင္ျမင္ နိုင္ေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္က သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္းကို ခိုင္ခိုင္မာမာ အသုံးခ်သြားဖို႔သာ တိုက္တြန္း လိုေပသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည္ဟု ဆိုရာတြင္လည္း နိုင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တ ထိုင္တည္း ခ်မွတ္နိုင္သည့္ နိုင္ငံေရးထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖ ရွာျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုေပသည္။

လက္ရွိအေနအထားကို သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရန္ ေရွးရႈ၍ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ နိုင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးနိုင္ေသာ နိုင္ငံေရးထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ၃ ပြင့္ဆိုင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ အက်ပ္အတည္းထဲမွ အျမန္ဆုံး ေဖာက္ထြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

No comments: