Friday, November 11, 2016

လာမည့္ႏွစ္ ပုဂၢလိက သစ္ထုတ္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းမည္

ထက္နိုင္ေဇာ္


လာမည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားကို သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ ခြင့္ျပဳျခင္းကို လုံးဝ ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာန ဒုအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးညီညီေထြးက ေျပာသည္။

ယမန္ေန႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Royal ACE ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ “ျမန္မာ့ သစ္ေတာ မူဝါဒဆိုင္ရာ ျပန္လည္ သုံးသပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ” ခတၱ ရပ္နားစဥ္ ဧရာဝတီ သတင္းဌာန၏ ေမးျမန္းမႈကို ဦးညီညီေထြးက အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖလည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပုဂၢလိက သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ကို မေပးေတာ့ပါဘူး။ ဒီႏွစ္ကစၿပီး ရပ္မွာပါ။ လာမယ့္ ၁၇-၁၈ မွာ သစ္ထုတ္မယ္ဆိုၿပီး လာေလွ်ာက္သူေတြကိုလည္း မေပးေတာ့ပါဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ထုတ္လုပ္ရန္ ခန့္မွန္းထားသည့္ ကြၽန္းတန္ခ်ိန္ ၁၅၀ဝ၀ ႏွင့္ သစ္မာ တန္ခ်ိန္ ၃ သိန္းခြဲတို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္ နိုင္သည့္အင္အား အစိုးရတြင္ လုံေလာက္စြာ ရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဆင္အင္အား မလုံေလာက္ပါက ပုဂၢလိကထံမွ ဆင္မ်ားကို ငွားရမ္း အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ကကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ငန္းအျပတ္ ငွားရမ္းျခင္းမ်ိဳး လုံးဝ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းက ေျပာသည္။

ပတၱျမားနဂါး ကုမၸဏီမွ ဦးေနဝင္းထြန္းကမူ “ဌာနေပါင္းစုံ ေပါင္းစပ္ ညွိႏွိုင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးရမယ္” ဟု အထက္ပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အႀကံျပဳေျပာသည္။

သစ္ေတာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္နိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မူဝါဒ ေရးဆြဲသင့္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုမွသာ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳရွိ၊ မရွိ နိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း Data ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံလည္း စက္မႈ ဖြံၿဖိဳးလာမည္ဟု ဦးေနဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။

အစိုးရကမူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေလ်ာ့က်လာသည့္ သစ္ေတာ ဖုန္းလႊမ္းမႈ ဧရိယာကို ျပန္လည္ ျမင့္တင့္နိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သစ္ေတာ ျပန္လည္ ဖုန္းလႊမ္းနိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ယခုအစီအစဥ္လည္း တခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တနိုင္ငံလုံး သစ္ခုတ္ျခင္းကို ႏွစ္ ၃၀ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အကြက္ေပါင္း ၃၀ ခ်၍ တႏွစ္လွ်င္ တကြက္ စတင္ ခုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ စတင္နိုင္ရန္ ရွိေသာ္လည္း အတည္ျပဳရန္ လိုေသးေၾကာင္း ဦးညီညီေထြးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း “စိုက္ပ်ိဳးေျမ အေျပာင္းရွင္း” လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ ရပ္ဆိုင္းနိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သစ္ဆက္လက္ ထုတ္ေနျခင္းမ်ိဳး ရွိနိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို သစ္ေတာဌာနမွ လိုင္စင္ေပးျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဟု သိရသည္။

“စိုက္ပ်ိဳးေျမ အေျပာင္းရွင္း” လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ဟုဆိုကာ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတ အားလုံးကို သိမ္းႀကဳံးထုတ္ယူ၍ အကုန္ျပန္ေရာင္းသည့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသည္ သစ္ေတာရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႕ပဲ ထုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ အေျပာင္ရွင္း လုပ္ငန္းက်ေတာ့ တျခား ဌာနတခုကေန ခြင့္ျပဳေပးတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိုက္ပ်ိဳးေျမ အေျပာင္ရွင္းကေန ထြက္လာတဲ့သစ္ကို သူတို႔က ေရာင္းခ်င္တယ္။ ေရာင္းခ်င္တဲ့အခါ သစ္ေရာင္းပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့ဌာနသည္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ကတဆင့္ ေရာင္းရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးညီညီေထြးက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္းရွိ သစ္ေတာမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးခဲ့ရျခင္းမွာ ယင္း “စိုက္ပ်ိဳးေျမ အေျပာင္ရွင္း စနစ္” ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီက စုံးစမ္းသိရၿပီး ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ အေျပာင္ရွင္းစနစ္ ရွိနိုင္ေသးလားဟု ဧရာဝတီကေမးရာ “ဒါကေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူး။ က်ေနာ္လည္း မသိနိုင္ဘူး” ဟု ဦးညီညီေထြးက ေျပာေသာ္လည္း ယင္းစနစ္ကို ခြင့္ျပဳသည့္ ဌာနကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိပါ။

“အဲဒီ စိုက္ပ်ိဳးေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရတဲ့သူေတြက သူတို႔စိုက္ပ်ိဳးေျမ အလို႔ငွာ အေျပာင္ရွင္းရင္းနဲ႕ ထြက္လာတဲ့ သစ္ေတြကို ေရာင္းခ်င္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔က တရားဝင္ ေရာင္းခြင့္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တခုအေနနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ေပးရတဲ့ အေနအထားပါ။ အခုလက္ရွိမွာ သစ္ထုတ္ေနတယ္ ဆိုတာလည္း ဒီသေဘာပဲ။ အခု သစ္ထုတ္ေနတာက စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျပာင္ရွင္းကေန ရတဲ့စနစ္ကေန ဆြဲစုေနတဲ့ သစ္ေတြလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးညီညီေထြးက ေျပာသည္။

ယခင္က သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို တိုင္းျပည္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ထုတ္လုပ္နိုင္သည့္ ပမဏထက္ ၅ ဆခန့္ ပိုမို ထုတ္လုပ္ ေပးခဲ့ရသည္ဟု ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

No comments: