Tuesday, November 15, 2016

Name and Shame လုပ္ဖို႔ မျဖစ္မေန လိုေနၿပီ

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး


“Name and Shame” က ၿဗိတိသွ်သုံး အဂၤလိပ္စကားပါ။ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္၊ အုပ္စုအဖြဲ႕တခု၊ ဒါမွမ ဟုတ္ စီးပြားလုပ္ငန္းႀကီး တခုခုဟာ က်င့္ဝတ္မဲ့၊ ဥပေဒျပင္ပ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနရင္ နာမည္ေတြ ေဖာ္ျပၿပီး သတင္းအရင္း အျမစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႕ အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈအေျခခံ သတင္းေတြ တင္ျပျခင္း သေဘာပါ။

ဒီေနရာမွာ ေကာင္းေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႕ အရွက္ရေစျခင္း (Good Shaming)နဲ႕ မေကာင္းေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ယုတ္မာ႐ုံ သက္သက္ အရွက္ရေစျခင္း (Bad Shaming) ႏွစ္ခုဟာ ကြဲျပားတယ္ဆိုတာ နားလည္ရပါမယ္။

နာမည္ဖ်က္ျခင္း၊ သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ အရွက္ရေစျခင္းမွာ အခ်က္အလက္ မခိုင္မာဘဲ လူပုဂၢိဳလ္ဗဟိုျပဳၿပီး တိုက္ခိုက္ လိုျခင္း သက္သက္ဆိုရင္ သတင္းပညာက်င့္ဝတ္အရ တန္းမဝင္ပါဘူး။ ဒါဟာ လူၿပိန္းႀကိဳက္ အရည္မရ အဖတ္မရ အတင္း အဖ်င္း(Gossip) သက္သက္ေဖာ္ျပေလ့ရွိတဲ့ အဝါေရာင္စာနယ္ဇင္း (Yellow Journalism /The Yellow Press)ပဲ ျဖစ္ပါ မယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို ဘာလို႔ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး အစခ်ီလာရသလဲဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံမွာ မြန္ျမတ္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္အရင္းခံနဲ႕ “Name and Shame” လုပ္ဖို႔ မျဖစ္မေန လိုေနတဲ့ အေနအထား ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။

အာဏာကို အတိုင္အဆမရွိ ထင္တိုင္း ႀကဲ က်င့္သုံးခြင့္သာခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ႀကီးစိုးၿပီး ျမန္မာ ျပည္မွာ ျပင္းထန္တဲ့ အထက္-ေအာက္ အမိန႔္ေပးမႈနဲ႕ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ဟာ နိုင္ငံရဲ႕က႑တိုင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစား မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျဖစ္ေစတဲ့ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၲရားႀကီးတခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာင္ထားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အခု အရပ္သားအမ်ားစု ဆိုနိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအမည္နဲ႕ လူထုက လိုလိုလားလား ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အစိုးရနဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခန႔္အပ္ခံ ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာလည္း ဒီ စနစ္ယႏၲ ရားထဲမွာ လည္ပတ္ေနရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဟာ ပုံသဏၭာန္မ်ိဳးစုံနဲ႕ အျမစ္တြယ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ ႐ုံးဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ေန႕စဥ္ ႀကဳံ ေတြ႕ေနရတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဖိုး ေခါင္းစဥ္ေအာက္က၊ လက္ေဆာင္ပ႑ာ အမည္ခံေအာက္က အေသးအဖြဲ လာဘ္လာဘ ထိုးမႈ (Petty Corruption) ကေန စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးအဆင့္ အက်င့္ပ်က္မႈနဲ႕ နိုင္ငံေရးအာဏာအက်င့္ပ်က္မႈအထိ ရွိ ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရး (Transparency International) အဖြဲ႕က ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားနိုင္မႈ အၫႊန္းကိန္း (Corruption Perceptions Index) အရဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ရမွတ္ ၂၅ မွတ္ နဲ႕ ကမာၻ႔အဆင့္ ၁၃၉ မွာ ရွိပါတယ္။ ေဒသတြင္းအေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံေတြၾကားမွာ အဆိုး႐ြားဆုံး ရပ္တည္မႈ အေနအထား ပါ။

နိုင္ငံ့စီးပြားေရးရာ က႑မွာဆိုရင္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းက အစ ေျမသိမ္းယာသိမ္းျဖစ္စဥ္ အလယ္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေ႐ႊ၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သစ္၊ ဘိန္းေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အဆုံး အက်င့္ ပ်က္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရသစ္ ရက္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္အတြင္းမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က အငယ္တန္းဝန္ထမ္း အေရးယူမႈလို အေသးအဖြယ္ကိစၥေတြပဲ လုပ္နိုင္ေသးလို႔ လက္ရွိမွာလည္း အမ်ိဳးအမည္ မတပ္နိုင္ မေဖာ္နိုင္ဘဲ ျခစားမႈမ်ိဳးစုံဟာ စနစ္ေနာက္ခံမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ရွိေနဆဲလို႔ ယူဆနိုင္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္မွာ လိုေနတာက Petty Theft “ဖြဲခိုး” ေတြ ဖမ္းတဲ့ အလုပ္မဟုတ္ပါ၊ အစိုးရစနစ္ထဲမွာ စိမ့္ဝင္အသားက် ေပ်ာ္ ဝင္ေနတဲ့ ခြင့္ျပဳမိန႔္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ စနစ္တက် တရားဝင္ ပိုက္ဆံေတာင္းခြင့္ သာေနတဲ့ က်ဴးလြန္မႈ Organized Corruption and Crime “ဆန္ခိုး” အႀကီးႀကီးေတြကို တန္းစီ အျပစ္ေပးနိုင္ဖို႔ပါ။

အရင္အစိုးရေခတ္ မႏွစ္တုန္းက ယူေကမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံ့အေရး စိတ္ဝင္စားသူ ျမန္မာအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး တ ေယာက္နဲ႕ တိုင္းေရးျပည္ရာ ေထြရာေလးပါး ေျပာေနတုန္းမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း “သန႔္ရွင္းေသာ အစိုးရ” ဆိုၿပီး အသံ ေကာင္း ဘယ္ေလာက္ပဲ ဟစ္ခဲ့ ဟစ္ခဲ့ မပေပ်ာက္နိုင္ေသးတဲ့ အာဏာလက္ဝယ္ထားရွိသူမ်ားရဲ႕လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ မႈ၊ ျခစားမႈအေၾကာင္း ေရာက္သြားတယ္။

သူက အဂၤလန္မွာဆိုရင္ေတာ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူး ယူထားသူေတြ တခုခု မွားတာ၊ မဟုတ္တာ လုပ္ တာနဲ႕ သတင္းစာေတြက ေဖာ္ထုတ္ “Name and Shame” လုပ္တာပဲဗ်ာ၊ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဒါမ်ိဳးကို အေကာင္ႀကီး ႀကီး သုံးေလးေယာက္ထက္ ပိုမလုပ္ရဘူး၊ မသမာမႈေတြ အေတာ္ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္ ဆိုၿပီး သူ႕အျမင္ကို ေျပာျပတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံမွာေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္း အစိုးရနဲ႕ပါတီက လူႀကီးပိုင္းအက်င့္ပ်က္မႈေတြကို ေသဒဏ္ေပးတဲ့ အထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္တာလည္း အားလုံး သတိျပဳမိၾကမွာပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕ (Anti-Corruption Commission)ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုန္းက အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးနဲ႕ ဖြဲ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပိုင္းအစိုးရေခတ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ေကာ္မရွင္အမ်ားစုလိုပဲ အလုပ္သိပ္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ေကာ္ မရွင္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္းမွာ ထိေရာက္တဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ျမင္ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အခု အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထိ တိုက္ရိုက္တိုင္တန္းနိုင္တဲ့ အက်င့္ပ်က္မႈတိုင္တန္းေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ ဖြင့္ထားပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ အလုပ္ျဖစ္မယ္ဆိုတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ ရပါမယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဟာ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ႀကီးမားစြာ အဟန႔္အတား ျပဳလုပ္နိုင္စြမ္းပါတယ္။ လူမႈတရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့မႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစားကြာဟမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ အက်င့္စနစ္ဆိုးကို ျပင္ကို ျပင္နိုင္မွ ျဖစ္ပါမယ္။

အမွားအယြင္း နည္းနည္းမွ မခံ Zero Tolerance ထား ေစာင့္ၾကည့္အေရးယူမႈေတြ ျပဳလိုက္နိုင္ရပါမယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အ မ်ားစု လူထုအက်ိဳးအတြက္ အစိုးရနဲ႕ စီးပြားလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရဲ႕မေလ်ာ္ကန္တဲ့ အလုပ္မ်ားနဲ႕ မတရားမႈ အစုစုကို မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္ Watchdog အလုပ္မ်ိဳးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥေတြမွာ အျပစ္ရွိသူေတြ လြတ္လပ္ခြင့္သာေနျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေလ့ရွိပါ တယ္။ လာဘ္ ေပးသူ၊ ယူသူ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူနိုင္တာမို႔ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေစဖို႔ အ ႀကီးအက်ယ္ လာဘ္ေပးရသူေတြဟာ လိုလိုလားလားနဲ႕ ေရွ႕ကို ထြက္လာၿပီး တိုင္တန္းဖို႔က အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ စာနယ္ဇင္းရဲ႕အခန္းက႑ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ စာနယ္ဇင္းဟာ Watchdog အဖြဲ႕အစည္း တာဝန္ကို တြဲယူနိုင္ရပါမယ္။ လာဘ္ ေပးသူ၊ ယူသူ၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးသူ အက်င့္ပ်က္သူ၊ လူမႈေရး အရႈပ္အရွင္းရွိသူ ဒီအမႈေတြကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ကာ အမ်ားျပည္သူနဲ႕ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရဖို႔ရာ သတင္းမွန္ စုံစမ္းတင္ျပဖို႔ တာဝန္ စာနယ္ဇင္းမွာ ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း သိကၡာရွိစာနယ္ဇင္း ပီသဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီလို အပုပ္အပြ၊ လူသိ မခံဝံ့တာေတြကို တူးဆြ၊ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာမွာ အတင္းအဖ်င္း အရပ္စကား၊ နာမည္ပ်က္႐ုံ၊ သတင္း ျဖစ္႐ုံ ေက်ာ္ၾကားလို႐ုံသက္သက္နဲ႕ စာနယ္ဇင္းအလုပ္ကို ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာ မလုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ အေျခခံ သတင္းပို႔မႈ Investigative Reporting မွာ သတင္းအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ၊ တည္ေဆာက္ပုံနဲ႕ သတင္းကို တင္ဆက္ပုံ အဆင့္အတန္း ရွိရပါတယ္။

လူတဦးတေယာက္ကို ဗဟိုျပဳ မေတာ္တာကို ဖြင့္ထုတ္ျပရာမွာလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးမဆန္ဘဲ အုပ္စု သေဘာေဆာင္ကာ စနစ္ရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို အသားေပးရင္း ဒီလိုလူစား အမ်ားႀကီး၊ ဒီလို အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေနာက္ကြယ္မွာ တပုံႀကီး ဆိုတဲ့ သေဘာကို ပုံေဖာ္မႈက အဓိက က်ရပါတယ္။ ေသခ်ာက်န၊ အခ်ိန္ယူ၊ စနစ္တက် ရွိတဲ့ သုေတသနျပဳမႈေတြ ျပဳလုပ္ရၿပီး ခိုင္မာတဲ့ အခ်က္ေတြကို အေျခခံကာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ခ်ျပရပါတယ္။

စနစ္ဆိုးကို ေဇာင္းေပး ေထာက္ျပရပါတယ္။ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႕ အခြင့္အေရးကို မထိပါးဘဲ စနစ္ဆိုးမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အျပစ္၊ အနာအဆာေတြကို ေထာက္ျပရင္း လူတစု ထင္တိုင္းႀကဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရေနတာ၊ ဥပေဒအထက္မွာ အၿမဲတမ္းေန ေနနိုင္တာကို အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေအာင္ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ရွိရွိ ဖြင့္ခ်၊ လွစ္ဟျပျခင္းဟာ အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းထုတ္ေဖာ္မႈ စာနယ္ဇင္း Investigative Journalism အလုပ္ပါပဲ။

အခ်က္အလက္ ခိုင္မာမွန္ကန္တဲ့ သတင္းကို ဖြင့္ခ်တာမ်ိဳးမွာ ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္း (Scandal) အမႈမ်ိဳးဆိုရင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈ မျဖစ္ေအာင္၊ အက်ိဳးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ရည္ တိုက္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ဖြင့္မခ်ခင္ ကာယကံရွင္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးစြာ အသိေပးရပါတယ္။

ေဖာ္ထုတ္မယ့္ သတင္းအတြက္ ဖြင့္ခ်ခံဘက္က ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ျပန္ေပးလိုသလဲ လမ္းဖြင့္ေပးရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ စာနယ္ဇင္းပညာရဲ႕ အေျခခံက်င့္ဝတ္ေတြပါ။ ဒီေနရာမွာ အစိုးရနဲ႕ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကလည္း စုံစမ္းေထာက္လွမ္း ေဖာ္ထုတ္တဲ့ သတင္းသမားေတြကို မွ်တၿပီး ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႕ ျပန္လည္ ထိန္းကြပ္ဖို႔နဲ႕ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။

အေသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒလိုမ်ိဳးကို လူတဦးခ်င္း အေျခခံ အခြင့္အေရးအတိုင္း တရားမွ်တ က်င့္သုံးေစရမွာ ျဖစ္သလို အမွန္တကယ္ အက်င့္ပ်က္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းစစ္စစ္ အလုပ္မ်ိဳးေတြအတြက္လည္း စုံစမ္းသူ သတင္းသမား ဘက္ကို အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးရပါမယ္။ ဒါအျပင္ အက်င့္ပ်က္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တခုခုအတြင္းမွာ အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ အမ်ားသိေအာင္ ေမာင္းခတ္လိုသူ Whistle-blower ေတြကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒ ေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုပါတယ္။

သစ္ေမွာင္ခိုအမႈကို စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမိတဲ့ သတင္းသမားတဦး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရလို႔ ထြက္ေျပးရတဲ့အျဖစ္လို ေစာင့္ၾကည့္ ေဖာ္ထုတ္သူ စာနယ္ဇင္းအလုပ္ဟာလည္း ထိေရာက္ တြင္က်ယ္မႈ အားနည္းေနပါေသးတယ္။

ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ေနရာတိုင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈေတြ အျမစ္ တြယ္ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အေကာင္ႀကီးႀကီး အၿမီးရွည္ရွည္ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႕ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ထိ ထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူနိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အလုပ္ျဖစ္ အက်ိဳးရွိ ရလဒ္ေကာင္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ နိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္သူ႕အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကလည္း အေသေရဖ်က္မႈကို မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သုံးနိုင္ဖို႔၊ အမွန္တကယ္ အက်င့္ပ်က္သူကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူနိုင္ဖို႔နဲ႕ ျပည္သူ၊ သတင္းသမား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္ အား လုံးတန္းတူ တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒခံစားနိုင္ခြင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ စာနယ္ဇင္းဟာ မသူေတာ္ေတြရဲ႕မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကို အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ ဟစ္ေအာ္ Watchdog လုပ္ကာ သတင္းရင္းျမစ္ တိက်ခိဳင္မာတဲ့ စုံစမ္းတင္ျပမႈ Investigative Reporting ေတြ ထုတ္နိုင္ ဖို႔နဲ႕ က်င့္ဝတ္သိကၡာရွိ မွန္ကန္တဲ့ နာမည္ေဖာ္ထုတ္ အရွက္ရေစမႈ “Name and Shame” ေတြ မ်ားမ်ားနဲ႕ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ၾကဖို႔ ႏွိုးေဆာ္လိုက္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

No comments: