Saturday, January 31, 2015

စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လယ္ယာေျမ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္ က်န္ရွိ

နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္

ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္က စီစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ၌ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး မေပးရေသးသည့္ ေျမ ဧက ၁ ေသာင္းခြဲ နီးပါး ရွိေနေသးေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္တာ္ အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ ႏွင့္ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လယ္သမားပိုင္ လယ္ေျမ ၁၄၈၇၇.၃၇ ဧက ကို ႏိုင္ငံပိုင္လယ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ရာတြင္ လယ္သမားမ်ား နစ္နာေၾကးမရရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ က မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္ရန္ လယ္ယာေျမ ၆၅၉၉.၃၂၆ ဧက ၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္ရန္ လယ္ယာေျမ ၃၁၇၁.၉ ဧကႏွင့္ သန္လ်င္ – ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္ရန္ ၅၁၉၁ . ၅၁ ဧကကို လယ္သမားမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ေျပာဆို သည္။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒပါ လယ္သမားပိုင္ လယ္ယာေျမအား ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ျပဳလုပ္၍ အျခားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလိုပါက ခြင့္ျပဳမိန္႔ လန ၃၉ ကို ႏုိင္ငံေတာ္ အမိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ၿပီးမွသာ ပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၿပီး ေခတ္ကာလႏွင့္ အညီ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ ေျမ ကို သိမ္းယူရမည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ထားသည္ကို မေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ဆက္ ေျပာ သည္။

ေလ်ာ္ေၾကးရရွိခဲ့သည့္ လယ္သမား စုစုေပါင္းမွာ ၁၀၁ ဦးသာရွိၿပီး ထိုသူမ်ားသည္လည္း ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား မရရွိခဲ့ဟု ဆိုသည္။

“၁၉၅၃ ဥပေဒေရာ အသစ္ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေရာ လန ၃၉ မက်ဘဲနဲ႔ သိမ္းထားေတာ့ ေျမေတြကို သက္ဆိုင္ရာ လယ္သမား ေတြ ကို ျပန္ေပးရမွာပါ။ ေျမရယူထားတဲ့ ကုမၸဏီနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရပါမယ္”ဟု ဦးေအာင္သိန္းလင္းက လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာဆိုသည္။

ထိုသို႔ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ထိုစဥ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ား သည္ အစုိးရ၏ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနက စီမံကိန္းသာ ေရးဆြဲခြင့္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ လန ၃၉ မ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေျမသိမ္းရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အမိန္႔တြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မပါရွိသျဖင့္ ၿပီး ဆံုးရန္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနသည့္ လယ္ယာေျမ ဧကမ်ားကို လန ၃၉ ေလွ်ာက္၍ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ အဆင့္တြင္သာ ဆက္လက္ရွိေနေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဆင့္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္ မဖ်က္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညႊတ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏုိင္ေတာ့ မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္၊ မေပးမည္ကို ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျဖဆိုျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ပုံတူ ရုပ္တု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔ အျပီးသတ္ ထုလုပ္မည္


တနသၤာရီတစ္တိုင္းလံုး မီတာခ တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ မရမခ်င္း ဆက္လက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္

ထက္ထက္ေအာင္

တနသၤာရီတစ္တိုင္းလံုး တစ္ယူနစ္ (၃၅) က်ပ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားက ဆက္လက္ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟု တနသၤာရီ သယံဇာတ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေရး ေကာ္မတီ(ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္သက္ထံမွ သိရသည္။

၎က'' တနသၤာရီတစ္တိုင္းလံုး တစ္ယူနစ္ (၃၅) က်ပ္နဲ႔ ဓာတ္အားေပးမယ္လို႔ ကတိကဝတ္မရမခ်င္း ဒီလို လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္'' ဟု ဆိုသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တနသၤာရီ သယံဇာတ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေရး ေကာ္မတီ (ထားဝယ္ခ႐ိုင္) က ဇန္နဝါရီ ၂၆ မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သိုက္မ်ား အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါမ်ားၾကြယ္ဝေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ကန္ေဘာက္ ေဒသကို ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ထားေသာ ရတနာ၊ ရဲတံခြန္၊ ေဇာတိက သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားမွ တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပသန္းေပါင္း (၁,၅ဝဝ) တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ထိုသယံဇာတမ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားခြင့္ မရရွိဘဲ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္မားမႈသည္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ၍ ေဒသခံမ်ားအား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစလ်က္ ရွိသည္။ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ပါရွိသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ တစ္ရပ္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ကလည္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္

နန္းျမနဒီ

ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးနဲ႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ပထမအၾကိမ္ညီလာခံက ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီကအဖြဲ႔၀င္တခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္းထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ပါတီသစ္ရဲ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ညီလာခံ မွာ ဆုံးျဖတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္းက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီရံုးခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ညီလာခံဆုံျဖတ္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ “၂ ရက္လံုးလံုး ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ မူ၀ါဒကိုခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ မူ၀ါဒမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာဖို႔၊ တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေပၚ အေျခခံတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးတည္ၿမဲဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စုတရပ္လံုးဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ရရွိဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ပါပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာပါ ပံ့ပိုးကူညီသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ညီလာခံမွာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ နီးပါးနဲ႔အတူ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႔၊ မြန္သံဃာေတာ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ညီလာခံမွာ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး ဘယ္ခါမွမေပၚေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစတဲ့ က႑ႀကီးေတြ ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညြတ္မႈ သေဘာဆႏၵနဲ႔ အညီလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ဆိုတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ၾကပါတယ္။

ပါတီညီလာခံေနာက္ဆုံးေန႔မွာ ပါတီကို ဦးေဆာင္မယ့္ အမႈေဆာင္ေတြကို ဆႏၵမဲေပးတဲ့ စနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ေနၾကပါတယ္။

ပါတီဦးေဆာင္သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဗဟိုအဆင့္ကေန ေအာက္ေျခကို ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးတာမဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စသျဖင့္ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀ မွာ အရင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ညီလာခံကို က်င္းပတာလို႔ ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္းက ေျပာပါတယ္။

ညီလာခံကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ကေန ၃၀ အထိ ၃ ရက္တာ က်င္းပဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေပမယ့္ အလုပ္မၿပီးျပတ္ရင္ ေနာက္ထပ္ရက္တိုးဖြယ္ရွိပါတယ္။

သံတြဲ ဆင္ၾကပ္ေက်းရြာတြင္ သိမ္းဆည္းအုန္းျခံမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိ


ျမန္မာသံ႐ုံးသစ္မ်ား ေဆာက္ရန္၊ ဝယ္ရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၇၀၀ ေက်ာ္ေတာင္းခံ

ဝင္းကုိကုိလတ္

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊ ဝယ္ယူရန္အတြက္ လာမည့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ ၂၅,၇ဝ၈ သန္း ေတာင္းခံထားသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ဦးလြင္က ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိး သားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး အေဆာက္အအံုသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ က်ပ္ ၆,၉၉၆ သန္း၊ ၾသစေၾတး လ်ႏုိင္ငံ၊ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး အႀကီးအကဲ ေနအိမ္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ ၁,ဝဝဝ သန္း၊ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ၊ ဗီယင္နာၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ႐ုံးအဖြဲ႕ အေဆာက္အအုံဝယ္ယူရန္ က်ပ္၆,၄၃ဝ သန္း၊ အီတလီႏုိင္ငံ၊ ေရာမ ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာသံ႐ုံး အေဆာက္အအုံဝယ္ယူရန္ က်ပ္ ၇,ဝ၇၃ သန္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ သံ႐ုံး အေဆာက္အအုံသစ္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ ၄,၂ဝဝ သန္းႏွင့္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၊ ကုိင္႐ုိၿမိဳ႕ ျမန္မာသံ႐ုံးအႀကီးစား ျပင္ရန္ က်ပ္ ၉,ဝ၈ဝ သန္း အသုံးျပဳမည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါအေဆာက္အအံုမ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သံ႐ုံး ငွားရမ္းခႏွင့္ သံ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေနအိမ္ ငွားရမ္းခမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာကိုမ်ားစြာ သက္သာေစ သည့္အတြက္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ေဒၚလာ သန္း ၆ ေထာင္ နီးပါးလုိအပ္

သစ္ေနမိုး

ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး စီမံခ်က္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ ေထာင္ နီးပါး လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း စီမံခ်က္တြင္ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုသည္။

တႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး စီမံခ်က္(NEP) အရ ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းထားမႈမွာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇.၂ သန္း အတြက္ ေဒၚလာ ၅.၈ ဘီလီယံ (သန္း ၅၈၀၀) ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းစီမံခ်က္၏ တႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အစုံ ရရွိမည့္ ကာလမွာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း စ တင္ သည့္ ပထမ ၅ ႏွစ္ အတြင္း ကုန္က်မည့္ ေငြေၾကးမွာ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ထည့္၀င္ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Ms Xiaoping Wang က“တႏုိင္ငံလုံး မီးေပးဖုိ႔ဆုိရင္ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုေတြ အပါအ၀င္ ေဒၚလာသန္း ၆ ေထာင္ေလာက္ ကုန္မွာပါ။ လာမယ့္ ၅ ႏွစ္အတြက္က ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ေပါ့။ အဲဒီအထဲမွာ ကမာၻ႔ဘဏ္က သန္း ၃၀၀ ထည့္၀င္ဖုိ႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ လည္း ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေငြေၾကး အကူအညီမ်ားကုိ ျဖန္႔က်က္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဓာတ္အားလုိင္း သြယ္တန္းမႈအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀၊ အေ၀းလုိင္း အႀကိဳလွ်စ္စစ္မီး ေပးေရးအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီ တုိ႔ အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ကုိ အဆုိျပဳထားသည္ဟုလည္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုသည္။

NEP စီမံခ်က္အရ ပထမ အစီအစဥ္မ်ား၌ လူေနထူထပ္ေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ တုိေတာင္းသည့္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုိင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျဖင့္ ဦးစြာဆက္သြယ္သြားရန္ ပါရွိၿပီး ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားသည္ ရွည္လ်ားေသာ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားၿပီး ေနာက္ဆုံးမွ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ဆက္သြယ္သြားမည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ဓာတ္အားလုိင္း သြယ္တန္းမႈ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ပါရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ရာႏႈန္းအနည္းငယ္ကုိ အႀကိဳ လွ်ပ္ စစ္မီးေပးရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္က အႀကံျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ယင္းသုိ႔ အႀကိဳလွ်ပ္စစ္မီးေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာငယ္မ်ားအတြက္ ေနအိမ္သုံး ဆုိလာစြမ္းအင္ စနစ္၊ ေက်းရြာႀကီးမ်ားအတြက္ ဆုိလာ၊ ဒီဇယ္ႏွင့္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ နည္းပညာမ်ား ပါ၀င္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန MOEP ၏ အခ်က္အလက္မ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိႏႈန္းမွာ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလကုန္၌ ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေန စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံ လူဦးေရ ၅၁.၄ သန္း၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံေအာက္သာ လွ်ပ္စစ္မီး ပင္မဓာတ္အားလုိင္း ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏုိင္ေသးသည္ဟု ေဖာ္ ျပခဲ့သည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မႈေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ထိခုိက္ႏုိင္


အဆိုေတာ္မ်ား ပါ၀င္မည့္ ‘ၿပိဳင္ပြဲ ႐ုပ္ရွင္ကို ဒါ႐ိုက္တာ ၀င္းလြင္ထက္ ႐ိုက္ကူးမည္

ပန္းျမတ္ေဇာ္

အဆိုေတာ္အမ်ားအျပား ပါဝင္မည့္ ဒါ႐ိုက္တာဝင္းလြင္ထက္၏ 'ၿပိဳင္ပြဲ' ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေမလတြင္ စတင္႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္ၿပီး Bo Bo Entertainment က စီစဥ္႐ိုက္ကူးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒါ႐ိုက္တာ ဝင္းလြင္ထက္ ကေျပာသည္။

''သႀကၤန္ၿပီးေလာက္မွ ႐ိုက္ဖို႕ ေရႊ႕ထားပါတယ္။ ႐ိုက္ဖို႔အတြက္ေတာ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနပါၿပီ''ဟု ၄င္း ကေျပာသည္။ ယင္းဇာတ္ကားကို ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္၌ ႐ိုက္ကူးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ဇာတ္ညႊန္းေရး သားမႈမ်ား မၿပီး စီးျခင္းေၾကာင့္ ႐ိုက္ကူး ရက္ေရႊ႕လိုက္ ရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု၄င္း ကေျပာသည္။

ဇာတ္လမ္း ၊ဇာတ္ၫႊန္းကို မိုးစက္ဝိုင္ ကေရးသားၿပီး လႊမ္းပိုင္၊ ရဲရင့္ေအာင္၊ ထက္ထက္(Bobby Soxer)၊နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းတို႔က ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ၾကမည္ျဖစ္ ကာေက်ာင္း သားေက်ာင္း သူမ်ား ဇာတ္လမ္း ကိုအေျခ ခံ႐ိုက္ကူးမည့္ ဖန္စီဒရမ္မာ ဇာတ္ကားျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဇာတ္ကားကို ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဝင္းအတြင္း၌ ႐ိုက္ကူး မည္ျဖစ္ ၿပီးေက်ာင္းေဘာလံုး ကြင္းဇာတ္ ဝင္ခန္းအ တြက္ေက်ာင္းေဘာလံုး ကြင္းေနရာ လည္းရွာေဖြကာ ထည့္သြင္း ႐ိုက္ကူး သြားမည္ဟု ဝင္းလြင္ထက္ ကေျပာသည္။

''ဒီကားမွာ ထူျခား တာက တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားေတြရဲ႕ ဘဝအမွန္ကို ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေအာင္ ႐ိုက္ျပမယ္။ ဆရာ ကန္ေတာ့ပြဲ ၊ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆို ပြဲ၊ေက်ာင္း အားကစားပြဲ အဲဒီလို မ်ဳိးေတြပါေအာင္ ဇာတ္ၫႊန္း ထဲမွာ ထည့္ထားတယ္။ အဲဒါေတြပါေအာင္ ႐ိုက္ကူးသြားမယ္''ဟု ၄င္းက ထပ္မံေျပာသည္။

ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဒါ႐ိုက္တာက၄င္းတို႔ႏွင့္ လိုက္ဖက္ မည့္ဇာတ္ေကာင္ စ႐ိုက္မ်ား ကုိေရြးခ်ယ္ ကာ႐ိုက္ကူး သြားမည္ ဟုဆိုသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ေနာက္ ပိုင္းမွာ အမ္တီဗီေတြ ႐ိုက္ဖို႔မ်ား လာမယ္။ တစ္ႏွစ္ကို ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား တစ္ကား ႐ိုက္ ျဖစ္ရင္ ႐ိုက္ျဖစ္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ရင္ေတာ့ႏွစ္ကား ႐ိုက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြား မွာပါ''ဟု ၄င္းကေျပာ သည္။

ဒါ႐ိုက္တာ ဝင္းလြင္ထက္သည္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆိုေတး၏ အမ္တီဗီ အယ္လ္ဘမ္တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ စတင္႐ိုက္ ကူးခဲ့ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဗီဒီယုိ ဇာတ္ကား မ်ားစြာကို ႐ိုက္ကူးလာသည္။ လက္ရွိတြင္ 'ရည္းစားဦး' ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို အလင္းေရာင္၊ သၪၨာႏြယ္ဝင္းတို႔ႏွင့္ ႐ိုက္ကူးထား သူျဖစ္သည္။

သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္ တရက္နားမည္

သူဇာ

မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ ခ်ီတက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ယေန႔ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ တရက္နားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသား သပိတ္လမ္းေၾကာင္းသည္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၏ သုခ၀တီ စာသင္တုိက္တြင္ တရက္တာ နားခိုေနေၾကာင္း၊ မနက္ျဖန္တြင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမွ တဆင့္ ေဂြးပင္ၿမိဳ႕ကို ဆက္လက္ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ကိုေအာင္ေနပိုင္က ေျပာသည္။

“တဘက္က အစည္းအေ၀း လုပ္ေနသူေတြ ရွိသလို၊ တဘက္ကလည္း သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေတြက ရန္ကုန္ကို ဆက္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲေန႔မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ သပိတ္ေမွာက္ လမ္းေလွ်ာက္တာကို ေခတၱရပ္ နား ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္”ဟု ကိုေအာင္ေနပိုင္က ဆုိသည္။

မႏၱေလးမွ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ခ်ီတက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ပလိပ္-စဥ့္ကိုင္-ေက်ာက္ ဆည္-ျမစ္သား-ျပင္စည္-ႏြားထုိးႀကီး-ျမင္းၿခံ-ေတာင္သာ-ပုပၸားၿမိဳ႕မ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအထိ မုိင္ ၁၅၀ ေက်ာ္ ကို ၉ ရက္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်ီတက္စဥ္အတြင္း ေတာင္သာၿမိဳ႕အ၀င္ နန္းျမင့္ေတာင္ေကြ႕တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လံုၿခံဳေရး ရဲမ်ားက အင္အားအျပည့္ျဖင့္ တားဆီးခဲ့ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းႏုိင္ရန္ အစိုးရဘက္က ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ေနာက္တရက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိေနသည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေသာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER)၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေရးကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

ေနာက္သေဘာတူညီခ်က္ တခ်က္အရ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္ကို ခ်ီတက္ေနေသာ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လမ္းတေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ပလိပ္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ ဆည္ၿမိဳ႕၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မွ ေဒသခံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔တြင္လည္း ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္သမဂၢ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားသပိတ္ လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့သည္။

ယင္းသပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔သည္ မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္ကို ထြက္လာသည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားရန္ ရွိေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ အစည္းအေ၀းေခၚျပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္


တ႐ုတ္ေစ်းကြက္မွာ သံုးမိနစ္အတြင္း ေရာင္းကုန္ခဲ့တဲ့ Xiaomi Mi Note

Mizzima

အပတ္စဥ္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲကို ေရာက္လာတဲ့ စမတ္ဖုန္းအသစ္ေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို မေရာက္ေသးေပမယ့္ အသံုးျပဳသူေတြ စိတ္ဝင္စားမယ့္ ဖုန္းတစ္လံုးကို မိတ္ဆက္မယ္လို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။ Xiaomi Note ကို ဇန္နဝါရီလ အတြင္းမွာ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္မွာ စတင္ေရာင္းခ်တဲ့အခါ သံုးမိနစ္အတြက္ ေစ်းကြက္ျပတ္တဲ့အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္။ ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ အေရအတြက္ကို ထုတ္ေဖာ္ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ေရာင္းေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Apple ရဲ႕ iPhone ကို ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လို႔ ဆုိထားတဲ့ အတိုင္း သူ႔ရဲ႕အရည္အေသြးေတြကို ၾကည့္ရေအာင္။

မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစားနဲ႔ အရည္အေသြး IPS LCD capacitive touchscreen မ်က္ႏွာျပင္ အသံုးျပဳထားပါတယ္။ 1080x 1920 pixels အရြယ္အစားရွိတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္မွာပါ။ ပံုရိပ္သိပ္သည္းဆက 386 ppi ရွိတဲ့အတြက္ ေနေရာင္ေအာက္မွာ အသံုးျပဳမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးကို ရႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္အစားက ၅ ဒသမ ၇ လက္မရွိပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ အရည္အေသြးကေတာ့ အားရစရာပါပဲ။


ကင္မရာ အရည္အေသြး

ကင္မရာ အရည္အေသြးက 13MP ျဖစ္ပါတယ္။ 4128 x 3096 pixels အရည္အေသြးရွိပံုရိပ္ေတြကို ရိုက္ကူး ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama စတဲ့ ကင္မရာစြမ္းေဆာင္ရည္ ေတြပါဝင္ပါတယ္။ HDအရည္အေသြးရွိတဲ့ ဗီဒီယိုေတြ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။ ေရွ႕ကင္မရာက 4MPျဖစ္တဲ့အတြက္ လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ပံုေတြ တင္ခ်င္တဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့
စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းတစ္ခုပါပဲ။


ဘက္ထရီအရည္အေသြး

အြန္လိုင္းဂိမ္းေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္ေတြက စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳဖို႔ ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ စိတ္ပ်က္စရာ အခက္အခဲတစ္ခုက ဘက္ထရီအသံုးခံႏိုင္မႈပါ။ ဘက္ထရီ စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ရင္ မၾကာခဏ အားျပန္သြင္းရတာ၊Power Bank ေဆာင္ထားရတာေတြေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရပါတယ္။ Xiaomi Mi Note ကေတာ့ Li-Ion 3000 mAh ဘက္ထရီကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။

ျခားစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

GSM ႏွစ္ကတ္သံုး ဖုန္းျဖစ္ပါတယ္။ Android ဗားရွင္း 4.4.4(KitKat) ကိုအသံုးျပဳထားပါတယ္။ Quad-core 2.5 GHz Krait 400 CPU ကို ဖုန္းအတြင္းသိုမွွီးႏိုင္မႈပမာဏက 16GB ရွိပါတယ္။ RAM က 3GB ပါ။ ဒီအရည္အေသြးေတြရွိတဲ့ Xiaomi Note ဟာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ေရာက္လာရင္ေရာ တ႐ုတ္ျပည္ေစ်းကြက္ မွာလို ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မလား ဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ iPhone 6 ရဲ႕ ထက္ဝက္နီးပါးခန္႔ရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

မြတ္စလင္ အက်ဥ္းသား ၂၀ ေထာင္ေျပာင္း

ေအးႏိုင္

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္တရားရုံးမွာ ျပစ္ဒဏ္အသီးသီးစီရင္ခဲ့တဲ့ သတို႔သား သတို႔သမီး နဲ႔ ကေလးငယ္တဦး အပါအ၀င္ မြတ္စလင္ အေယာက္ ၂၀ ကို သက္ဆိုင္ရာက မၾကာေသး ခင္ရက္ပိုင္းအတြင္း နယ္အသီးသီးက ေထာင္ေတြကို ျဖန္႔ခြဲပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ လခန္႔က ရွမ္းျပည္နယ္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕မွာ မဂၤလာေဆာင္တဲ့ သတို႔သမီးနဲ႔ သတို႔သား၊ ႏွစ္ဘက္ မိဘေဆြမ်ဳိးအပါအ၀င္၊ အခ်က္အျပဳတ္သမား၊ ကားေမာင္းသူနဲ႔ မဂၤလာပြဲလာသူ မြတ္စလင္ေတြျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔ကို လက္နက္တစုံတရာနဲ႔ တုိင္းျပည္ဆူေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ ပုဒ္မ ၅ (႒) နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကုိ ထိခုိက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ ပုဒ္မ ၅(ည) နဲ ့ေတာင္ႀကီးခရို္င္တရားရုံးမွာ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ့တာပါ။

ဒီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရာမွာ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ကေလးကို ၇ ႏွစ္၊ သတို႔သမီးေတြ၊ သတို႔သားေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ အပါအ၀င္ က်န္သူေတြက ၁၄ ႏွစ္စီ၊ တဦးကေတာ့ တရားမ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈနဲ႔ပါ ေထာင္ဒဏ္ စုစုေပါင္း ၁၉ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ သယ္ေဆာင္တဲ့ light truck တစီးနဲ႔ ပရိုေဘာက္စ္ကားတစီး၊ သတို႔သမီးဆင္ယင္တဲ့ ေရႊထည္ပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါတယ္။

တရားခံေရွ႕ေန ေဒၚခင္မိုးမိုးက “ဒီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ဒီလူေတြကို ေထာင္ေတြအသီးသီးခြဲပို႔လိုက္ၿပီ။ ေျမာင္းျမေထာင္မွာ ၆ ေယာက္၊ အဲဒီမွာ က်မလူ ၅ ေယာက္ပါတယ္၊ ပုသိမ္ေထာင္မွာ ေျခာက္ေယာက္က လက္ပံေက်းရြာက သတို႔သားရဲ႕မိဘေတြ တေဆြမ်ဳိးလုံး၊ သာယာ၀တီေထာင္မွာ ၄ ေယာက္၊ ေတာင္ၾကီးေထာင္မွာက ၃ ေယာက္က်န္ခဲ့တယ္။ မႏၱေလးေထာင္က လူငယ္တေယာက္၊ အားလုံးေပါင္း ေထာင္ ၅ ေထာင္ျဖစ္သြားတာေပါ့ လူ ၂၀ က” လို႔ ေျပာပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက တရားခံ ၃ ဦးအတြက္တာ၀န္ယူတဲ့ ေရွ႕ေနဦးသိန္းေရႊက ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္မွာ အယူခံတက္ခဲ့ၿပီး က်န္ ၁၇ ဦးအတြက္လည္း အယူခံတက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခရိုင္တရားရုံးက မႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွာ စြဲခ်က္စတင္ကတည္းက ေဒၚခင္မိုးမိုးက သူ႔အမႈသည္ ၇ ဦးအတြက္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မွာ အယူခံတက္ရာမွာ ေန႔ခ်င္း အယူခံပယ္ခံရတာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ဆက္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ က လက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚခင္မိုးမိုးက “စြဲခ်က္တင္ခံရတဲ့ပုဒ္မေတြနဲ႔ ညိစြန္းျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ စဲြခ်က္တင္ခံရတဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ က်မတက္တာ။ အမ်ဳိးသမီးေလး ၃ ေယာက္ရယ္၊ ၁၇ ႏွစ္သားေလး ၁ ေယာက္ရယ္၊ က်န္တာက ကားအငွားလိုက္ေမာင္းေပးတဲ့ ကေလး ၁ ေယာက္၊ တကယ့္ကို လုံး၀ညိစြန္းျခင္းမရွိတဲ့ ၇ ေယာက္ကို ေရြးတက္တာပါ။ အဲဒါေတာ့ လက္ခံေရး ရထားတယ္။ အၿပီးသတ္ေျပာၿပီးရင္ေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္မလဲမသိဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

သူတို႔တေတြကို စတင္ဖမ္းဆီးစဥ္က တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္ဆိုၿပီး အမႈဖြင့္ရာက ေနာက္ပိုင္းမွာ အမႈေျပာင္းလဲတရားစြဲဆိုၿပီး ေထာင္ဒဏ္စီရင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္


ေဆြသဟာ အစီအစဥ္သုံးသူ သုံးသန္းေက်ာ္အထိရွိ

ေမာင္မန္း

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း (MPT) က ဖုန္းေခၚဆိုခ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အသံုးျပဳသူ သံုးသန္း ေက်ာ္အထိ ရွိေနၿပီဟု ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ နည္းပညာဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာသည္။

''ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္အထိ စာရင္းေတြအရ ေဆြသဟာအသံုးျပဳသူ သံုးသန္းေက်ာ္အထိ ရွိေနပါတယ္'' ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေဆြသဟာ အစီအစဥ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါက အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ပိတ္သြားျခင္းအတြက္ ေအာ္ပေရတာနံပါတ္ ၁ဝ၆ သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ေဆြသဟာ အစီအစဥ္တြင္ ဖုန္းေျပာဆိုခ တစ္မိနစ္ ၃၅ က်ပ္ႏွင့္ မက္ေဆ့ခ်္ တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ္လည္း အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ ပမာဏအလိုက္ ေကာက္ခံေတာ့သည့္ ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲထားၿပီး 1MB လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းအသံုးျပဳသူ ကိုေဇာ္ေအးေမာင္က ''ဖုန္းေျပာခ ေလွ်ာ့ေပမယ့္ အင္တာနက္မွာ ျပန္ၿပီးေစ်းႀကီးယူထားတယ္။ ဖုန္းေျပာခ ေလွ်ာ့တယ္ဆိုတာကလည္း ျပည္ပ ေအာ္ပေရတာေတြထက္ ပိုမ်ားေနေသးတယ္။ အဆင္မေျပပါဘူး'' ဟု ဆုိသည္။

ေဆြသဟာ အစီအစဥ္ကို ရယူရန္ "SWE" ၁၃၃၂ သို႔ မက္ေဆ့ခ်္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ယခင္ကဲ့သို႔ က်ပ္တစ္ေသာင္း ေပးေဆာင္ရန္မလိုဘဲ စတင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္ မႈရယူၿပီး မူလအတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္ရယူလိုပါကလည္း ၁၃၃၂ သို႔ "UNSUBSWE" ဟု မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ၿပီး မူလအတိုင္း တစ္မိနစ္ေခၚဆိုခ က်ပ္ ၅ဝ ႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္အလိုက္ ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္ရယူႏိုင္မည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ၏ စီးပြားေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု UNFC ေျပာ

KNG

လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ကတိကဝတ္အျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ အမ်ဳိးသား ျပည္နယ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးကုိ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ကာ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္” ကုိ ကတိကဝတ္ျပဳ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးသြားၾကရန္ အလံုးစံုဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္” ဟု အဆုိျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကုိ သမၼတႀကီးက ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာလည္း ေျပာၿပီးၿပီ၊ အခုက ေရဒီယုိမွာ မေျပာနဲ႔ေတာ့ စာခ်ဳပ္ေပၚမွာ ခ်ေရးၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူတယ္။ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကလည္း ခြဲထြက္မဲ့လူတုိ႔၊ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာမဲ့ လူ မရွိဘူးေပါ့။ အျပန္အလွန္ ကတိျပဳၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ ကတိကုိ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ ရရင္ ေကာင္းတယ္။ ဒါကုိ အဆုိျပဳတာပါ” ဟု UNFC မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)က ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအားျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစပဲ အဆံုးသတ္ႏုိင္ေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းရာေရာက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းတြင္ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ခုိင္မာစြာ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အသိေပးခဲ့သည္။

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ေနေသးျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရန္ က်န္ေနသည့္အခ်က္မ်ားသည္ လိုင္ဇာ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ား ေသဆံုးမႈအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္၊ ႏွစ္ဖက္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းရန္တုိ႔ အပါအဝင္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ခန္႔ က်န္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လုိလားသျဖင့္ အားလံုး တက္ေရာက္ရန္ ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဗုိလ္ရႈသဘင္ အခမ္းအနားတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔သာ ဖိတ္ၾကားခဲ့ကာ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ ထုိအဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

UNFC ကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက စတင္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက က်င္းပေသာ ညီလာခံတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) က အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားသည္။ ယင္းညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ MNDAA (ကုိးကန္႔အဖြဲ႔) အဖြဲ႔က အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြဆုိင္ရာဥပေဒ ျပဌာန္းဖုိ႔ လိုအပ္


တ႐ုတ္ဘက္မွ အဖမ္းအဆီးမ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈအေျခအေန ရပ္ဆုိင္းလုနီးပါးျဖစ္ေန

သီဟကိုကို

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ အဓိက ဆန္တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ မူဆယ္-ေရႊလီလမ္းေၾကာင္းတြင္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ အဖမ္းအဆီးမ်ားျပားလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆိုင္းလုနီးပါး ျဖစ္ေနသည္ဟု မူဆယ္-မႏၲေလးအေျခစိုက္ ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တင္ပို႔သည့္ဆန္မ်ားကို ျပန္ လည္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ျခမ္းမွ တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ဆန္တင္သြင္းလ်က္ ရွိသည့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္ ဆန္ဝယ္လက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခံေနရသည္ဟု ၄င္းတို႔က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဆန္အေရာင္းအဝယ္ ေအးသြားေလ့ရွိၿပီး ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ဝန္း က်င္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီဘက္ျခမ္းတြင္ ဆန္ကုန္သည္မ်ားကို အဖမ္းအဆီးမ်ားျပားေနကာ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းအခ်ဳိ႕လည္း ပိတ္ခံထားရသည္ဟု မူဆယ္ဆန္ စပါးကုန္စည္ဒိုင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မႏၲေလးဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္မွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ''တ႐ုတ္ဘက္မွာ အဖမ္းအဆီး ၾကမ္းေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ ေရာ၊ ႏွစ္သစ္ကူးေၾကာင့္ေရာ အေရာင္းအဝယ္ေအးသြားတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ လက္ရွိ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွ ဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ မွ တရားဝင္ဝယ္ယူရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိ သည့္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိသည္။

၂ဝ၁၅ ဇန္နဝါရီ ပထမရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္တည္းတြင္ ျမန္မာနယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွ တ႐ုတ္သုိ႔ ဆန္ တင္ပို႔မႈ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး မူဆယ္ ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃,ဝဝဝ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ကာ ကန္ ေဒၚလာ ၁၂ သန္း ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႔ အဓိက ေရာင္းခ်ေနရၿပီး ၂ဝ၁၄ -၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ တ႐ုတ္သို႔ နယ္စပ္ လမ္းေၾကာင္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ခုနစ္သန္း ေက်ာ္ တင္ပို႔ထားကာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၇ဝ ေက်ာ္ ရရွိထားသည္။

ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား ေနရန္ “စံျပရြာ” တည္ေဆာက္ေန

ေစာရန္ႏိုင္

ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ စံျပေက်းရြာသစ္တခု တည္ေထာင္ေပးရန္ ရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုမွ စတင္တည္ေထာင္မည့္ ေက်းရြာသည္ ေလးေကေကာ္ အမည္ရွိၿပီး ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္တည္ရွိသည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ၏ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ ဆက္ဆံေရး ႐ံုးမွ အရာရွိတဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးေစာေဇာ႐ိုးကေျပာသည္။ ေက်းရြာသစ္သည္ KNU တပ္မဟာ ၆ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ တြင္ရွိမည္ ဟုလည္းသိရသည္။

“က်ေနာ္သိသေလာက္ေတာ့ ေက်းရြာသစ္က ေတာထဲက ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ KNU တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ အိမ္ရွင္မ ေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ယာ စီမံကိန္းတခုလိုပါပဲ” ဟု ဗိုလ္မွဴးေစာေဇာ႐ိုးက ဧရာ၀တီသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း သတင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ KNU တို႔က ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လာၾကမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စံျပ ေက်းရြာမ်ား တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာတခုက သတင္းမွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ တရား၀င္ဒုကၡသည္ စခန္း ၉ ခုတြင္ ဒုကၡသည္ ၁၃၀၀၀၀ ခန္႔ေနထိုင္ၾကသည္။ ေက်းရြာကိုတည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးေစာေဇာ႐ိုးက အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။

KNU ၏ တိုက္ခိုက္ေရး အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကရင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) အပါအ၀င္ လက္နက္ ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေ၀းလံသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ၅၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း KNU က တပ္မဟာ ၇ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသတြင္ အလားတူ စံျပေက်းရြာ တရြာ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ KNLA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားက မဲတာရီးႏွင့္ ေမာ္ဖိုးေက တို႔တြင္ အေျခခ်ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး KNU ၏ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေနသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးေစာေဇာ႐ိုးကေျပာသည္။

တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေက်းရြာသစ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ အလားအလာတို႔ ဆက္စပ္မႈမရွိဟု ဆိုေသာ္လည္း နယ္စပ္ ၂ ဘက္လံုးတြင္ ရွိေနသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေရးက မၾကာမီျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) က ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဒုကၡသည္မ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား မၾကာမီစတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ အကူအညီေပးေရး လုပ္သားမ်ားက အနာဂါတ္ကာလတြင္ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ ျပန္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ အဆင့္တခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားၾကသည္။

UNHCR ၏ အာရွေဒသဆိုင္ရာေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Vivian Tan ကလည္း စံျပရြာသစ္သည္ မၾကာမီ ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသလို ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔ကို အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဒုကၡသည္ စခန္း ၉ ခုရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း သူက အေလး အနက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ၾကာ အကူအညီေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္ေသာ The Border Consortium (TBC) မွ ဒါ႐ိုက္တာ Duncan McArthur က ဒုကၡသည္မ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ ျပဳျခင္းသည္ ေနရပ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

Duncan McArthur က စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္သည္ အကယ္၍ ဒုကၡသည္မ်ား စခန္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ျပန္သြားခဲ့လွ်င္ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပံုရသည္ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနရပ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားႏိုင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သြားႏိုင္သည္ဟုလည္း ထပ္ေျပာသည္။

စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ UNHCR တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ ဒုကၡ သည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္လည္း ပါ၀င္သည္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူတို႔သည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ သည့္ “smart card” မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး UNHCR ႏွင့္ အျခား အကူအညီေပးေရး လုပ္သားမ်ားက ၎တို႔ကို ခြဲျခားသိရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပါကလည္း ဆက္လက္အကူအညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိလွ်င္ လူအေျမာက္အမ်ား အကူအညီမရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္ မ်ားကေျပာၾကသည္။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိသူမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ား ရွိလာ လိမ့္မည္ဟု သူတို႔ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ ဆံု ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Prayuth Chan-Ocha က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေစလို ေၾကာင္း အရိပ္အေယာင္ျပခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ယာယီစခန္းမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၎ တို႔ ၂ ဦးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၀ရက္ စတင္


၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၄ ဒသမ ၅ သန္း ဝင္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း

သီဟကိုကို

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ၄ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ စံခ်ိန္တင္အျဖစ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ တစ္သန္းေက်ာ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ သံုးသန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဝင္ ေရာက္လာမႈ တိုးတက္မႈႏႈန္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား မည္ဆိုလွ်င္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ၄ ဒသမ ၅ သန္း ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည္ဟု သမၼတက ဆိုသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးလာ ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ ငါးသန္းအထိ တိုးတက္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည္ဟု သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ စီးပြားေရးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁,၉၇ဝ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ဂ်ီဒီပီ၏ ၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ကာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၌ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္ဟု World Travel and Tourism Council မွ တြက္ခ်က္ ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂၅၄ သန္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃၁၉ သန္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၅၃၄ သန္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၉၁၄ သန္း ရရွိခဲ့ကာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁,၁၃၅ သန္း ရရွိခဲ့သည္။

ဟိုတယ္က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁,၁၄၄ သန္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁,၄၁၆ သန္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁,၉၁၇ သန္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂,၅၅၇ သန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးကို ဒု-သမၼတက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူ

ေနာ္ႏိုရင္း

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒တာ၀န္ကို ဒုတိယ သမၼတ တဦးကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးဖို႔ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္က ေကာ္ မတီအဆင့္တာ၀န္ရွိသူေတြ သေဘာတူူညီၾကပါတယ္။

မသန္စြမ္း အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ ဦးေဆာင္တဲ့ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ မသန္စြမ္းဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သေဘာတူၾကပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဥပေဒၾကမ္းရဲ့အခန္း ၃ မွာ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကုိ ခန္႔အပ္ရမယ္လုိ႔ ပါရွိၿပီး မသန္စြမ္းေတြက ဒုတိယသမၼတနဲ႔ ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို သေဘာတူခဲ့တာပါ။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္သူေတြ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးျမတ္သူ၀င္းက “က်ေနာ္တုိ႔က ဒုတိယသမၼတကုိ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီဥကၠ႒အေနနဲ႔တင္ေျမႇာက္ဖုိ႔ ဆႏၵျပဳထားတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနကလည္း အဲဒါကုိ နဂုိကတည္းက သေဘာတူတယ္။ အစကတည္းက ဒုတိယသမၼတဆုိရင္ ၾကာသြားမွာစုိးလုိ႔ လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီး (လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ ဆယ္ေရးနဲ႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး) ကုိ ဥကၠ႒လုိ႔ သေဘာထားထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေဆြးေႏြးရင္ေတာ့ လက္ခံမယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သေဘာတူထားတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔လည္း အထူးေက်ာင္းရယ္၊ အထူးပညာေရးလုိအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ ကေလးရယ္၊ ေက်ာင္းပညာေရးရယ္ေပါင္းစည္းပညာေရးကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိဖုိ႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းနဲ႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းတို႔ႏွစ္ဦးအနက္ ဘယ္သူ႔ကို တာ၀န္ေပးမယ္ဆိုတာ မဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါဘူး။

ေနျပည္ေတာ္ေဆြးေႏြးပဲြမွာ မသန္းစြမ္းဥပေဒမူၾကမ္းပါ အခန္း ၁၇ ခန္းကုိ တခန္းခ်င္းစီ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ရရွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပအ တည္ျပဳၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမတ္သူ၀င္းက “ေဆြးေႏြးတာက ေတာ္ေတာ္ေတာ့မ်ားတယ္။ သူတုိ႔ဘက္ကလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တူညီေနတာေတြ႕ရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြး ေႏြးတာ အကုန္လုံးနီးပါးကုိ လက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘယ္လုိလာ မလဲမသိေသးဘူး ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို လႊတ္ေတာ္ဘက္က ၁၉ ဦးနဲ႔ မသန္စြမ္းေတြဘက္က အေယာက္ ၂၀ တက္ေရာက္ပါတယ္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒမူၾကမ္းကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ မသန္စြမ္းသူေတြအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အ စည္းေတြ ညိႇႏႈိင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထုတ္ျပန္တဲ့စာရင္းအရ ျမန္မာ့လူဦးေရရဲ႕ ၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မသန္စြမ္းသူျဖစ္တယ္လို႔သိရၿပီး မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ တ၀က္ေက်ာ္ဟာ ပညာ သင္ၾကား ခြင့္မရဘူးလုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္က မႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတုန္းက လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြ မူလအစီအစဥ္အတိုင္ ရန္ကုန္ ဆက္ခ်ီမည္ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး ၁၂ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ တပ္မေတာ္သား အမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

ေမာင္သင္တုန္း

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုမႈကုိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႀကီး ခုနစ္ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သင့္သည့္အတြက္ ၁၂ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳလိုက္သည္။

''တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီပါဝင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သကဲ႔သုိ႔ တုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔အမ်ားအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသာ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမွာလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ အေလးမထားရာေရာက္ေနပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ဆႏၵမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ေရး အနည္းဆံုး ဗမာတုိင္းရင္းသားမပါ က်န္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုႀကီး ခုနစ္ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက်စီ ပါဝင္သင့္သည္'' ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မႈးခ်ဴပ္ ေက်ာ္ဦးလြင္က တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားအႀကံျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ထံသုိ႔ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ေပးပုိ႔ရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေပးပုိ႔ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ေခတ္စနစ္ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာေရးမွာ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးမႈထက္ပုိမုိသည့္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ယခုထက္ ပုိမုိပါဝင္ႏုိင္ရန္ အႀကံျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗုိလ္မႈးခ်ဴပ္ ေက်ာ္လြင္ဦးက ေပးပုိ႔ထားသည္။

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုရန္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္စား ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ''ပုဂိၢဳလ္ေျခာက္ဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရွင္းျပကာတုိင္း ရင္းသားတုိ႔၏ လုိလားေတာင့္တခ်က္မ်ားကုိ ေျခာက္ေယာက္ ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ တင္ျပေတာင္းဆုိေပးျခင္း၊ အေရး ႀကီးပါက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားေခါင္ေဆာင္မ်ားကုိ ေျခာက္ေယာက္ေတြ႔ဆံုပြဲသုိ႔ အလွည့္က်ဖိတ္ ၾကားေပးရန္ အႀကံျပဳထားတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ငါးဦးအထက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလံုးပါဝင္သည့္ ၫႊန႔္ေပါင္းအစုိးရျဖစ္ေသာ တစ္မ်ဳိးသားလံုးဆုိင္ရာ အစုိးရကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးေနာက္ အစုိးရသစ္ တက္လာသည့္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံ ျပဳထားသည္။

''၄၃၆ ျပင္ႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ျပင္တဲ့ေနရာမွာ ၄၃၆ ျပင္ၿပီးရင္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ေအာင္ထိန္း ဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးယူမႈတုိ႔ စိုးရိမ္းစရာရွိတယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိမွအျပင္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ အေရးယူမႈ မရွိေအာင္ PR စနစ္နဲ႔ အစားထုိး၊ PR စနစ္ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အလြန္အကြၽံမဲအေရအတြက္ ရႏုိင္ တဲ့အေျခအေနကုိ မရႏုိင္ဘူး။ FPPT စနစ္နဲ႔ဆုိရင္ ရႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိ ရႏုိင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္အေရးယူမႈလုပ္လုိ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္အလဲအလွယ္ လုပ္ရမယ္'' ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မုိးက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၂၁ ခ်က္အထိရွိၿပီး ၁၂ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားကလည္း အဆုိတင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳထားသည္။

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခံရျခင္းကိစၥ သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ ထားကာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပရန္ ျပင္ဆင္ေန

ေ႐ႊဟသၤာ

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႔ ဆုေတာင္းျပည့္ ေတာင္ကုန္း၌ စိုက္ထူ ထားသည့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား အထြဋ္အျမတ္ ထားရာ လက္ဝါး ကပ္တိုင္အား ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔မွ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခိုင္းေနျခင္း အေပၚ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တို႔ထံ စားေရး၍ ကန္႔ကြက္ ထားကာ၊ ဆက္လက္၍ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာနအား ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

“ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ေတြ ဘုရားေက်ာင္း တည္ေဆာက္လို႔ မရ၊ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ လက္၀ါး ကပ္တိုင္ ေတြကို ၿဖိဳခိုင္းတဲ့ ကိစၥေတြ၊ စတဲ့ မတရား ဟန္႔တား ခံေနရမႈ ေတြကို ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီကေန စာေရးသား ကန္႔ကြက္ ထားတယ္။ ဆက္လက္ ၿပီးလည္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပဖို႔ စီစဥ္ ေနတယ္” ဟု ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာနအား ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုလက္ဝါး ကပ္တိုင္ တည္ေဆာင္ စဥ္၌ ပါဝင္ ခဲ့သည့္ ေဒသခံ တဦး အားလည္း၊ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ထားကာ ၎အား အမႈ မဖြင့္ရန္ႏွင့္ လက္ဝါး ကပ္တိုင္အား ေျပာင္းေ႐ႊ႔ျခင္း မျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ သြားမည္ ဟုလည္း ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဆလိုင္းဘူလ်ံမန္းက ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာနအား ေျပာသည္။

လက္၀ါး ကပ္တိုင္ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႔ ခိုင္းတဲ့ ကိစၥ ေနာက္တခုက လက္၀ါးကပ္တိုင္ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ပက္သက္ေနတဲ့ ပူးတီာလ္က်ဲမ္း ကို မတရားဝင္ သစ္ပင္ ခုတ္မွဳနဲ႔ တရားစြဲဆို ထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အမွဳကို မဖြင့္ဖို႕ လက္၀ါး ကပ္တိုင္ကို ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း မျပဳဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔က ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ ထားပါတယ္” ဟု ဆလိုင္းဘူလ်ံမန္းက ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာနအား ေျပာသည္။

ထို သမၼတႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအား ေပးပို႔သည့္ ကန္႔ကြက္ စာအား ဇန္နဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔၌ ေပးပို႔ ထားၿပီး ျဖစ္ကာ ဆက္လက္၍ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ပထမ အပတ္၌ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ သြားရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က ေျပာသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႔သစ္ ရပ္ကြက္ ဆုေတာင္းျပည့္ ေတာင္ကုန္း ေပၚ၌ စိုက္ထူ ထားသည့္ ၎ လက္၀ါး ကပ္တိုင္အား ဇန္န၀ါရီလ မကုန္ခင္ ေျပာင္းေရႊ႔ ေပးရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း က ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားလႊာ အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ ထားခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ရန္ ညႊန္ၾကား ထားသည့္ အဆိုပါ လက္ဝါး ကပ္တိုင္သည္ ေဒသခံ တဦး ျဖစ္သူ ပူးေဂ်ပီဗ်က္သင္ဆန္း က ၎ ၀ယ္ယူ ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္ ေျမေနရာ ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ ထားျခင္း ျဖစ္ကာ အျမင့္ (၅၄) ႐ွိၿပီး ေဆာက္လုပ္စဥ္၌ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆို ထားျခင္း မရွိခဲ့သည့္ အတြက္ ဥပေဒ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း အရ ေျပာင္းေရႊ႔ ခိုင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ အဖဲြ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီး ပူးဗန္ေထာင္းက ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာနအား တံု႔ျပန္ ေျပာဆိုသည္။

“ေျမယာ ဥပေဒ အရ ေျမကို တျခား နည္းနဲ႔ အသုံးျပဳ ခ်င္ရင္ေတာ့ တရား၀င္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရ ပါတယ္။ အခုက အဲတာေတြ တရား၀င္ တင္ျပတာ၊ စာေတြ ဘာေတြ မရွိတဲ့ အတြက္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအရ အခုလို လုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဝန္ႀကီး ပူးဗန္ေထာင္းက တံုျပန္ ေျပာဆိုသည္။

ထို ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ေပးပို႔ ထားသည့္ ကန္႔ကြက္ စာ၌ “ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္ လက္၀ါး ကပ္တိုင္အား ေျပာင္းေရႊ႔ ခိုင္းျခင္းသည္ ဘာသာေရး ခ်ိဳးႏွိမ္ရာ ေရာက္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ခရစ္ယန္ ဘာသာ၀င္ မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစား ယုံၾကည္မွဳကို ပ်က္ျပားေစနိုင္သလို၊ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း ဟူသည့္ ေလာကပါလ တရားအားလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း” ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ သာသနာ့ နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိရန္၊ လြတ္လပ္ စြာဘာသာေရး ဆိုင္ရာ စည္းေ၀းခြင့္ ေဟာေျပာ စည္းရံုးခြင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖ်က္စီးခံခဲ့ရသည့္ လက္ဝါး ကပ္တိုင္ မ်ားအား စိုက္ထူခြင့္ ေပးရန္လည္း ျမန္မာ အာဏာပိုင္ မ်ားအား ကန္႔ကြက္ စာ၌ ဆက္လက္ ေတာင္းဆို ထားသည္။

ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္း မ်ားအရ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္မွ စ၍ ယခု အစိုးရသစ္ လက္ထက္ အထိ လက္၀ါးကပ္တိုင္ စုစုေပါင္း ၁၃ ခု ဖ်က္ဆီး ခံရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရား ေအာက္၌လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္းမွ ခရစ္ယန္ ဘာသာ၀င္ မ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေရး အရ ဖိႏွိပ္ ခြဲျခားမွဳ ခံေနရဆဲ ျဖစ္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ သာသနာေရး ဦးစီး ဌာန အတြက္ ဗဟို အစိုးရမွ ခ်မွတ္ ေပးသည့္ ဘ႑ာ မ်ားအား ခရစ္ ဘာသာ အတြက္ ခြဲေဝ သံုးစြဲမႈ ျပဳျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က စြပ္စြဲ ေျပာဆို ပါသည္။

ပလိပ္အထည္စက္ရုုံ ၀န္ထမ္းေတြ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဖို႔ ေစာင့္ေနတာ တလေက်ာ္


ကခ်င္ဆရာမမ်ား ေသဆံုးမႈ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ ပုတ္ခတ္ေရးသားပါက အေရးယူမည္ဟု ထုတ္ျပန္

ယုေဝ

ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ကိစၥတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို စြပ္စြဲေျပာဆို ေရးသားေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အမႈမွန္သိရွိခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦးကိစၥကို ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ မွဴး႐ံုးႏွင့္ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္မွ စတင္စံုစမ္းစစ္ေဆး ေန ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းေရာက္ရွိခ်ိန္ႏွင့္ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ မီတာ ၅ဝဝ ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ ယံုမွားသံသယရွိသည့္အေပၚ တပ္မေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးရွိေစရန္ သီးျခားတာဝန္မ်ား ရွိေသာ္လည္း အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဆိုပါ ေကာင္းခါးေက်းရြာ၌ပင္ အေျခ ခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း တရားခံေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ စံုစမ္းစစ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္ရာ၌ လံုၿခံဳေရးလိုက္ ပါေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆံပင္ DNA ႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္နယ္ ေျမခံစစ္ေၾကာင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ဆံပင္နမူနာမ်ား ေပးပို႔ထားျခင္းတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မႈခင္းဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ တရားခံသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မရွိဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားထားသည္။

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာ ''တပ္မေတာ္က ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူထားတာ မရွိဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကိုပဲ ျပန္တိုက္တြန္းရတာပါ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္လည္း ဖြင့္ေပးမထားဘူး'' ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေက်ာ္က''အခ်က္အလက္ေတြ မွားယြင္းရင္ေတာ့ မွားယြင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို လူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြက သတင္းဌာနရဲ႕ opinion ေတြ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူေတြရဲ႕ မွန္းဆေျပာဆိုခ်က္ေတြရွိမယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ အဲ့ဒီသတင္းရင္းျမစ္ေတြကို ကိုးကား တယ္။ ကိုယ္ေတြ တစ္ဖက္ကိုလည္း ေမးဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။ စြပ္စြဲခံရတဲ့ဘက္ကို ေမးဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။ အဲ့လို သတင္း သေဘာအရ ေရးတာဆုိရင္ေတာ့ ဟိုအသေရဖ်က္တယ္၊ ဂုဏ္သေရထိခိုက္တယ္လို႔ေတာ့ စြပ္စြဲလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီကလုပ္တာပဲလို႔ စြပ္စြဲေျပာဆုိတဲ့ အာေဘာ္လို ေရးသားေျပာဆုိတဲ့ ဟာဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာရွိႏိုင္တယ္'' ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အဖြဲ႔ဝင္ ဦးသီဟေစာက ''သတင္းသမား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ သတင္းရင္းျမစ္ ခိုင္မာဖို႔လိုတယ္။ အခ်က္အလက္ ခိုင္မာရင္ေတာ့ ေရးလို႔ရပါတယ္။ မခိုင္မာရင္ေတာ့ ကိုယ္မွာ တာဝန္ရွိတာေပါ့။ သတင္း ရင္းျမစ္ကလည္း ယံုၾကည္ရလား စစ္ေဆးရမယ့္ တာဝန္ရွိတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆရာမႏွစ္ဦးမွာ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ပန္ဆိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ေတာင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာင္းခါးရြာတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ပုလိပ္မင္းႀကီး ႐ံုးေဟာင္း Kempinski ဟိုတယ္ ျဖစ္လာမည္

ေက်ာ္ဆုမြန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည့္ ပုလိပ္မင္းႀကီး ႐ံုးေဟာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီဟိုတယ္ တခု အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ Kempinski Group၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတဦးႏွင့္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းစုတခု အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သမိုင္း၀င္ အေဆာက္အဦးကို ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ံုး အျဖစ္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳေစလိုေသာ ျမန္မာေရွ႕ေနမ်ားက အဆိုပါ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အစီအစဥ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက သမိုင္း၀င္ အေဆာက္အဦးကို ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀သည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဟိုတယ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ရန္ Kempinski Group ႏွင့္ ၎၏ စီးပြားဖက္ မ်ား သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။ “ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ံုးေဟာင္း အေဆာက္အဦးကို Kempinski ရဲ႕ ဟိုတယ္တခုအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္မွ Kempinski ဟိုတယ္၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Franck Droin က Kempinski Group၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Kanok Furniture and Decoration ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Jewelry Luck Group Myanmar တို႔သည္ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေထာင့္ရွိ ယင္းအေဆာက္အဦးကို ဟိုတယ္အျဖစ္ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက သေဘာတူညီခ်က္ လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာသည္။

“ရန္ကုန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ဟိုတယ္တခု ရွိလာပါမယ္။ ခုခ်ိန္မွာ အေသးစိတ္ေျပာဖို႔ကေတာ့ ေစာေနပါေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ လုပ္စရာေတြအမ်ားႀကီး က်န္ေနေသးလို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ဖြင့္လွစ္ပါမယ္။ သမိုင္း၀င္ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦးတခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု Franck Droin က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မည္သည့္ သမိုင္း၀င္ အေဆာက္အဦးကို ဟိုတယ္အျဖစ္ သို႔ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္မည္ ဆိုသည္ကို အတိအက်ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ရန္ကုန္၌ ဖြင့္လွစ္မည့္ Kempinski ဟိုတယ္တြင္ အခန္း ၂၂၉ ခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ ၃ ဆိုင္၊ နားေနခန္း ၁ ခန္း၊ အမိုးေပၚတြင္ ဘားခန္း၊ ကပြဲခန္းမ၊ ေရကူးကန္ႏွင့္ spa တခုပါ၀င္သည္ဟု ႏို၀င္ဘာလကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ Kempinski Group ၏ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အႀကီးစား အဆင့္ျမွင့့္ျပင္ဆင္မႈကို ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟု လည္း Franck Droin ကေျပာသည္။ အေဆာက္အဦးကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဟိုတယ္တခုအျဖစ္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ Kempinski Group က အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးေနၿပီး ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သူက ထပ္ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ Kempinski ဟိုတယ္တြင္ Kanok Furniture and Decoration ႏွင့္ Jewelry Luck Group Myanmar တို႔ ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ Kanok Furniture and Decoration သို႔ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ေပးအပ္ေရးအတြက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Jewelry Luck ကုမၸဏီကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး၊ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ံုးကို ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕လည္တြင္တည္ရွိေသာ သက္တမ္း ႏွစ္၉၀ ရွိ ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ံုးေဟာင္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုအေဆာက္ အဦးကို ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်မည့္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔စာရင္းသြင္းလိုက္ၿပီး မ်ားမၾကာမီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ က ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တရားေရး ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ံုး အေဆာက္အဦးႏွင့္ အနားရွိတရား႐ံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦးကိုပါ အမည္မသိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားလက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရက သက္တန္း ၁၀၃ ႏွစ္ရွိ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦးႀကီးကို လႊဲေျပာင္းေပးေရး အစီအစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္သည္။

ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ံုးမွ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္သိရွိႏိုင္မႈ နည္းပါးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာပိုင္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္ “Flying Tiger ” အမည္ရွိ ကုမၸဏီတခုက အေဆာက္အဦးႀကီးကို ဟိုတယ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦးႀကီးကို ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္းမွ အစိုးရအတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာေရွ႕ေန ၅၀ ခန္႔က ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ံုးေဟာင္း အေဆာက္အဦး စီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲတခုကို ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလ အတြင္းတြင္ ၎တို႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္း မွ တရားစြဲဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ံုး အေဆာက္အဦးကို အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ကို ၎တို႔အဖြဲ႕က ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္သြားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ဦးႀကီးျမင့္က ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။

“ကမ္းနားလမ္းေပၚက ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ံုးေဟာင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ၂ ႀကိမ္ ဆႏၵျပၿပီးပါၿပီ။ အခု က်ေနာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရ ကို ဒီစီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားစြဲခဲ့ပါတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။ သူတို႔၏ ကန္႔ကြက္မႈကို တရား႐ံုး တ႐ံုးက လက္ခံရန္အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ တတိယေျမာက္ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္ သည္ဟု သူကထပ္ေျပာသည္။

Kempinski Group က ပထမဆံုးအေနျဖင့္ Kanbawza (KBZ) Group ၊ Jewellery Luck ကုမၸဏီတိုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေန ျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ဟိုတယ္ႀကီးတလံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Hilton၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ Parkroyal ႏွင့္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံမွ Accor Group တို႔က စစ္တပ္က တည္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ဟိုတယ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၾက သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရက စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ လာေရာက္ၾကသူမ်ား အလြန္အမင္း တိုးပြားလာခဲ့သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ဟိုတယ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

MPT ဖုုန္းလုိင္းေတြ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေပးဖို႔ လက္မွတ္ထိုး ကမ္းပိန္း လႈပ္ရွား


ငါ မရန္လုလာ၊ ငါ ေခါန္နန္ဆင္

ညီေစာလြင္

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ညပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ေကာင္းခါးေက်းရြာ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခုိး ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာမႏွစ္ေယာက္ အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံလုိက္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ဟာ “ငါ မရန္လုလာ၊ ငါ ေခါန္နန္ဆင္” လို႕ ေၾကြးေၾကာ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

ပါရီျမိဳ႕က ခ်ာလီဟဘ္ဒိုမဂၢဇင္း အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးျပီးခ်င္း ပါရီျမိဳ႕သားေတြ လမ္းေပၚထြက္လာျပီး “ငါ ခ်ာလီ”လို႕ ဆႏၵျပခဲ့သလို ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (KBC) ကိုုယ္စားျပဳျပီး ေကာင္းခါးေက်းရြာက ကေလးသူငယ္ေတြကို ေစတနာ့၀န္ထမ္း စာသင္ၾကားေနသူ ဆရာမေလးေတြရဲ့ ႐ုပ္အေလာင္း ျပန္သယ္ရာမွာလည္း လမ္းတေလွ်ာက္ၿမိဳ႕ေတြမွာ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႕ ေဒသခံ ေထာင္ခ်ီထြက္ျပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။

ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ေယာက္ကို မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္တဲ့ အမႈဟာ ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက အိႏၵိယႏိုိင္ငံ နယူးေဒလီျမိဳ႔မွာ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ေဆးေက်ာင္းသူ တေယာက္ကို လုိင္းကား တစီးေပၚမွာ လူ ၆ ေယာက္က အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိန္းမႈကိုလည္း အမွတ္ရစရာပါ။

အိႏၵိယ တႏုိင္ငံလံုးက ျမိဳ႔ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႔ ဘ၀လံုျခံဳေရး အတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကိုယ္တုိင္က ဦးေဆာင္ျပီး ဆႏၵျပလာခဲ့ၾကတယ္။ အစိုးရက အျပစ္က်ဴးလြန္သူေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမယ္လု႔ိ ကတိျပဳခဲ့ရတယ္။ အေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္ရမယ့္၊ ဦးေဆာင္သင့္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ရဲေတြ၊ တရားသူၾကီးေတြက အေျပာင္းအလဲကို ျငင္းဆန္တဲ့အခါ ျပည္သူေတြ ကုိယ္တုိ္င္က အေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္ရတယ္ဆုိတာကို အိႏၵိယက နမူနာ ျပခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ဆရာမေလးေတြကိစၥမွာ ဘယ္သူက မုဒိန္းက်င့္သလဲလို႕ ျငင္းခုံမေနဘဲ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဝန္ထမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထင္သာျမင္သာရွိရွိ တာဝန္ကို ထမ္းရြက္ၾကသလဲဆိုတာ အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေမးခြန္းထုတ္ဖို႕ လိုသလို မုဒိန္းမႈေတြ က်ယ္ျပန္႕လာေနတဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဘာမွားေနလဲလို႕ ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္ ေမးခြန္းထုတ္ျပီး ျပန္သုံးသပ္ဖို႕လည္း လိုေနပါတယ္။ အၾကီးအက်ယ္မွားယြင္းေနတဲ့ ျပႆနာ ရွိေနတာကို သတိထားမိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်င္တာက ႏုိင္ငံေရး ကိစၥ၊ လူမ်ဳိးေရးကိစၥ၊ ဘာသာေရး ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ လူမႈက်င့္၀တ္အပိုင္း၊ တန္ဖိုးထားမႈအပိုင္းမွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို တန္ဖိုးမထား၊ ေစာ္ကားအႏိုင္က်င့္တာကို ထမင္းစားေရေသာက္၊ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္လို သေဘာထား ေနသလား လတ္တေလာ သတင္းေတြက စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာေနေစပါတယ္။

ကခ်င္ဆရာမေလးေတြရဲ့ ၀မ္းနည္းစရာ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ တျပိဳင္တည္းေလာက္မွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္ နမၼတူျမိဳ႔နယ္မွာ တပ္မေတာ္သားတဦးက အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိ ရြာသူတေယာက္ကို အဓမၼျပဳက်င့္ဖို႔ ၾကိဳးစားပံုရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တခု ျဖစ္ခဲ့တယ္။ တပ္မ ၇၇ က ရဲေဘာ္တေယာက္က မိန္းကေလး တေယာက္တည္း အိမ္မွာရွိတုန္း အိမ္ေပၚတက္လာၿပီး လံုးေထြးထိုးၾကိတ္ခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးက မရုန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ထိုင္ခုံၾကားထဲေရာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ တရြာတည္းေန လူႏွစ္ေယာက္ ေရာက္လာလုိ႔ အႏိုင္က်င့္ေနတဲ့ တပ္သား ထြက္ေျပးသြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တပ္မ ၇၇ က တပ္သားကို ျပန္ဖမ္းျပီး အရာရွိေတြက ကိုယ္စားေတာင္းပန္တယ္လို႔ သိရတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ခရစ္စမတ္တုန္းကလည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႔အေျခစိုက္ သရပါမဂၢဇင္းရဲ႔ ထုတ္ေ၀သူနဲ႔ သရုပ္္ေဆာင္ မင္းအုပ္စုိးက သူ႔ဂ်ာနယ္တုိက္ရဲ႔ အယ္ဒီတာ ၃၃ ႏွစ္ အရြယ္ မႏုႏုယဥ္ (ခ) ေတးႏုယဥ္ကို ထုိးၾကိတ္တာ လက္လြန္ျပီး ေသဆံုးသြားတယ္။

ကုလသမဂၢက “Sexist” လိင္ခြဲျခားေရးဝါဒီလို႕ သုံးႏႈန္းျပီး ကန္႕ကြက္ခံရတဲ့ကိစၥမ်ဳိးကို ဘာသာေရးပုဂၢဳိလ္ေတြထိ ပါ၀င္လာတဲ့ သာဓက တခုလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးမစိုးရိမ္တုိက္က ဦး၀ီရသူက ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသူ ယန္ဟီးလီကို “ဖာသည္မ” လို႕ ဆဲေရး တုိင္းထြာတဲ့ ဗီဒီယိုကို လူမႈကြန္ယက္ မီဒီယာမွာ ေတြ႔ရေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မယံုႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သံဃာတပါးရဲ႔ ႏႈတ္ကေန ဒီေလာက္အထိ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အဆဲအဆုိေတြကို ၾကားရေတာ့ အံ့ၾသၾကပါတယ္။ ဒီထက္ဆုိးတာက ဒါကို ေထာက္ခံေနတဲ့လူအုပ္ၾကီးပါပဲ။ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ကို ရဟန္းတပါးက ဆဲဆုိတယ္။ ဒါကို လူအုပ္ၾကီးက ေထာက္ခံတယ္။ ဒီလို အေျခခံက်ျပီး ႐ိုးရွင္းတဲ့ လူဆန္ဆန္အျမင္ကိုေတာင္ မေတြးႏိုင္ဘဲ ေမာဟအေမွာင္ဖုန္းေနတာ တကယ့္ျပႆနာၾကီးပါပဲ။

ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဒီလို အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ဳိးကို လက္မခံပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက သက္ဝင္ယံုၾကည္တဲ့ ဗုဒၶအဆံုးအမမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြကို အႏုိင္က်င့္တာကို တုိင္းျပည္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးရျခင္း အေၾကာင္းတရပ္အျဖစ္ သြန္သင္ပါတယ္။ အဂၤုတၱိဳရ္ ပါဠိေတာ္ တိကနိပါတ္ပေလာကသုတ္မွာ “အဓမၼရာဂ”ဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အႏိုင္မက်င့္ဖုိ႔ အဆံုးအမျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ပ်က္ေစတဲ့ တျခား အေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ကေတာ့ “၀ိသမေလာဘ” “မိစၦာဓမၼ” တို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဗုဒၶက ဆံုးမခဲ့ပါတယ္။

“ ဤတရားသံုးပါး ေလာက၌ ပြားမ်ားသည္ ရွိေသာ္ လူတုိ႔သည္ တဦးကို တဦး ႏွိပ္စက္၊ ဖ်က္ဆီး၊ တုိက္ခုိက္၊ လုယက္၊ … ထုိးခုတ္သတ္ျဖတ္ေသာေၾကာင့္ … ျမိဳ႔ရြာတို႔သည္ ပ်က္စီးျပီးလွ်င္ ေတာျဖစ္ကုန္၏ …” လို႔ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္းမွာ ေလ့လာမွတ္သားရပါတယ္။

ျမန္မာ့ရုိးရာ ဒီမိုကေရစီ တရားလို႔ ဆုိရမယ့္ ဘုရားေဟာ အပရိဟာနိယ တရား (၇) ပါးမွာလည္း “အမ်ဳိးသမီးအား မႏွိပ္စက္ျခင္း” ဆုိတာ တခ်က္အေနနဲ႔ ပါ၀င္သလို၊ ျပည့္အဂၤါ ကိုးပါးမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြကို “ျပည့္မ်က္ႏွာ” အျဖစ္ တင္စားထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက တန္ဘိုးထားတဲ့ ဗုဒၶဝါဒဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံ အႏုိင္က်င့္ဖို႔ ေနေန သာသာ၊ ကာကြယ္ေပးတဲ့ တန္ဖုိးတဲ့ သေဘာတရားေတြကို ေတြ႔ႏုိိင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ ျမန္မာေတြရဲ႔ မူလတန္ဖုိးေတြ ပ်က္စီးေနတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဖ်က္ဆီးသူေတြထဲမွာ မရုိးေျဖာင့္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြသာမက၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ပါ၀င္လာတာဟာ တုိင္းျပည္ ပ်က္သုဥ္းဖို႔ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္ပ်က္ေစတဲ့ အေၾကာင္းသံုးပါးထဲက “အဓမၼရာဂ” လို႔ ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အႏိုင္က်င့္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ျဖစ္၊ “၀ိသမေလာဘ” လို႔ ေခၚတဲ့ သူတပါး ဥစၥာကို အႏုိင္က်င့္ သိမး္ပိုက္မႈျဖစ္ျဖစ္၊ “မိစၦာဓမၼ” လို႔ ေခၚတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ လူ႔က်င္၀တ္ေတြ က်င့္သံုးမႈျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုး အေရးၾကီးတာက အျပစ္ေပး အယူယူမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကို ဗုဒၶက ေဟာၾကားထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ “ေလာကပါလတရား” လို႔ ေခၚတဲ့ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ တရားႏွစ္ရပ္မွာ ရွက္ျခင္း (ဟိရိ)၊ ေၾကာက္ျခင္း (ၾသတၱပၸ) တို႔မွာ ဟိရိက လူတေယာက္ရဲ႔ ပညာ၊ သီလနဲ႔ ပုိဆုိင္ျပီး ၾသတၱပၸက ဥပေဒအရ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းနဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။ အျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာလည္း အဂတိေလးပါး (ဆႏၵဂတိ၊ ေဒါသဂတိ၊ ေမာဟဂတိ၊ ဘယာဂတိ) တိုု႔ ကင္းဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဗုဒၶက ဆံုးမလမ္းညြန္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အျပစ္က်ဴးလြန္ေပမယ့္ အေရးယူမခံရတဲ့ ဓေလ့ဟာ မေကာင္းမႈကို လုပ္ရမွာကို မရွက္တဲ့ လူေတြနဲ႔ မေကာင္းမႈ လုပ္လည္း အျပစ္ေပးမခံရမွန္း သိေနလို႔ မေၾကာက္တဲ့ လူတန္းစားတရပ္ကို ေနရာစံုမွာ ေမြးထုတ္ေပးထားတယ္။ တုိင္းျပည္ဟာလည္း အရွက္အေၾကာက္ကင္းမဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုး ယဥ္ေက်းမႈတခုလံုး ပ်က္စီးကိန္းဆုိက္ခဲ့ရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ရဲ႔ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကို ရွာတဲ့အခါ အျပစ္က်ဴးလြန္ေပမယ့္ အေရးယူမခံရတဲ့ ဓေလ့ကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အရင္ရက္ေတြက ျပင္သစ္လူမ်ဳိးေတြ တန္ဖိုးထားတဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ တုိက္ခုိက္ခံရတဲ့အခါ ျပင္သစ္တျပည္လံုး အံုၾကြခဲ့ၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း “ငါတို႔ အားလံုး မရန္လုလာေတြ”၊ “ငါတုိ႔ အားလံုး တန္ေဘာင္ ေခါန္နန္ဆင္ေတြ”၊ “ ငါတို႔အားလံုးဟာ ေဒၚခင္၀င္းေတြ” ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရွမ္းျပည္ေက်းလက္မွာ မိန္းကေလးတေယာက္ အၾကမ္းဖက္ ခံရတာျဖစ္ျဖစ္၊ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းမွာ လယ္သူမတေယာက္ ေသနတ္ပစ္ခံရတာျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးနဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။

အျပစ္က်ဴးလြန္သူေတြကို အျပစ္ေပးဖို႔ တျပည္လံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ ေတာင္းဆုိဖုိ႔ လိုပါတယ္။ မတရားမႈေတြကို ျပည္သူေတြက မကန္႔ကြက္ရင္ တုိင္းျပည္ကို အရွက္အေၾကာက္ ကင္းမဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တြန္းပို႔ခဲ့တဲ့ အခြင့္ထူးခံေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကို ဆက္ျပီး ျငင္းဆန္ေနပါလိမ့္မယ္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္း ေခ်ာင္းအား အစုိးရကျပန္တူးရာတြင္ ေနအိမ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ လြတ္ကင္းမႈမရွိျဖစ္ေန

မာန္ယုေက်ာ္ (ေရႊဝေျမ)

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္းအား ျပန္လည္တူးေဖာ္ရာတြင္ ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လူေနအိမ္ေျခ ၂ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္လြတ္ကင္းမႈမရွိျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဆက္လက္တူးေဖာ္ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ေျပာသည္။

“တူးေနတုန္းပါပဲ။ အိမ္​ေတြကိုေတာ့ warning ဝမ္နိန္ ေပးထားတယ္။ အေျခအေကာင္းမယ္လုိ႔ထင္ တယ္” ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးသန္းထြန္းက နိရဥၥရာသို႔ ေျပာသည္။

ေခ်ာင္းနံေဘးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အဆုိပါအိမ္ေျခ ၂ဝဝ ေက်ာ္၏ ေနာက္ေဖးၿခံေျမမ်ားအျပင္ အခ်ဳိ႕အိမ္မ်ား ၏ေနာက္ေဖးၿခံစည္းရုိးမ်ားလည္း နဂိုရွိႏွင့္ၿပီးအတုိင္းအတာ အထိေရာက္ေအာင္ ျပန္လည္တူးေဖာ္မည့္ေခ်ာင္း၏ ဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ေနသည္ဟုဆုိသည္။

“လြတ္ကင္းမႈမရွိတဲ့ အိမ္ပုိင္ရွင္ေတြ၊ စည္ပင္ဌာန၊ ေျမစာရင္း၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေန ၾကပါတယ္”ဟု ဦးသန္းထြန္းက ဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္းမွစတင္တူးေဖာ္ ခဲ့သည့္ အဆုိပါစီမံကိန္းမွာ တစ္ပတ္ခန္႔သာတူးေဖာ္ခဲ့ရၿပီး အဆုိပါေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လူေနအိမ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ၏ ေနာက္ေဖးၿခံေျမမ်ားႏွင့္လြတ္ကင္းမႈမရွိျဖစ္ေန၍ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အဆုိပါေနအိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားကလည္း ၿမိဳ႕၏လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အ တြက္ ျပႆနာမ ျဖစ္ေရးကုိဦးတည္ကာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လိုက္ေလ်ာေပးေၾကာင္း လည္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းမွ ေရထြက္ေပါက္တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ အရွည္ ၁ မုိင္ေက်ာ္ခန္႔ရွည္လ်ားသည့္ အဆုိပါၿမိဳ႕ လယ္ေခ်ာင္းမွာ ၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ကုလားတန္ျမစ္မွစတင္စီးဝင္ကာ ၿမိဳ႕တြင္းကုိျဖတ္ေက်ာ္၍ ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ ကြက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ (အင္ဘာလာရပ္ကြက္)အထိ စီးဆင္း ေနသည့္ ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အဆုိပါေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားႏွင့္ စပါးေရာင္းဝယ္သည့္ သမၺာန္ မ်ားဝင္ေရာက္သြားလာႏုိင္သည္အထိက်ယ္ဝန္းနက္ရႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနအိမ္မ်ား တေျဖးေျဖးတုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လာျခင္းအျပင္ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္ စြန္႔ပစ္ၾကသည့္အတြက္ အဆုိပါေခ်ာင္းမွာ ယခုကဲ့သုိ႔က်ဥ္းေျမာင္းတိမ္ေကာလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔က်ဥ္းေျမာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ မုိးတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕တြင္းမွစီးဆင္းရမည့္ေရမ်ားမွာ ၿမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္း အတုိင္းစီးဆင္းျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႕တြင္း၌ေရ ႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ဆိုသည္။

ကခ်င္ဆရာမေတြအတြက္ မႏၱေလးၿမဳိ႔ခံ ေခတ္ၿပဳိင္အႏုပညာရွင္ေတြ ဆုေတာင္းပြဲ


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အၿငိမ့္ပြဲ မိန္႔ခြင့္ျပဳခ်က္မရ

ေအာင္သူရထြန္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအလင္းေရာင္ အၿငိမ့္အဖြဲ႔က ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက အခ်ိန္ကပ္မွ တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူ ဦးမ်ဳိးသိန္းက ေျပာသည္။

ဦးမ်ဳိးသိန္းက ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ ကတည္းက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီကို ပြဲမိန္႔တင္ထား တာပါ။ ဒီကေန႔ (၂၇-၁-၂ဝ၁၅) ညေန ၃ နာရီခြဲ က်မွ ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ အေၾကာင္းၾကားတယ္'' ဟု မဇၩိမကို ဖုန္းျဖင့္ ေျဖၾကားသည္။

ယင္းတားျမစ္မိန္႔တြင္ ေဒသတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရး စီမံကိန္းရွိသည္ဟု အေၾကာင္း ျပထားသည္ဟုလည္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ပြဲစီစဥ္သူ ဦးမ်ဳိးသိန္းက ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရက္ေတြ ႀကိဳတင္ထားတာပဲဗ်ာ၊ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ေတာ့ ႀကိဳ ေျပာသင့္တာေပါ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရာျပည့္ပြဲအတြက္ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥေတြဗ်ာ၊ ဒီကြင္းမွာပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဝန္းက်င္မွာ ေအာင္ပြဲေခါင္းစဥ္နဲ ့ အခေၾကးေငြယူျပတဲ့ ပြဲေတြ သုံးရက္လုပ္သြား ပါေသးတယ္၊ တခ်ဳိ႕ ေဒသခံဆိုရင္ အဲဒီပြဲကို သိေတာင္မသိၾကပါဘူး'' ဟု ရွင္းျပသည္။

ကိုပန္းသီးေခါင္းေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအလင္းေရာင္ အၿငိမ့္အဖြဲ႔သည္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ က်ည္ေတာင္ကန္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ျပည္သူ ႔အားကစားကြင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယခုကဲ့သို႔ တားျမစ္ခံရေသာ္ လည္း အယူခံဝင္ဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲမ်ားအျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ ည ၈ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏ သီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ေအာင္ျမင္ ေရႊလက္လွ ဘုရားပြဲေတာ္ကြင္း၌ ျမန္မာ့႐ုိးရာ မဂၤလာဆိုင္းမ်ား၊ အၿငိမ့္၊ ျပဇာတ္၊ အဆိုအကႏွင့္ အျခားယဥ္ေက်းမႈကပြဲ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံတို႔အား စတင္ေျဖေဖ်ာ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါပြဲမ်ား က်င္းပသည့္ကပ္လ်က္ ေနရာတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္တို႔က စီစဥ္လိုက္ေသာ တရားပြဲေၾကာင့္ ပြဲခ်ိန္မ်ားကို ေနာက္သို႔ တစ္နာရီခန္႔ ေရႊ႕ဆိုင္း က်င္းပခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အတြင္းဝန္႐ုံးကို ျပတိုက္လုပ္ရန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ေက်ာ္ဆုမြန္

ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရက သမိုင္း၀င္ အတြင္း၀န္႐ံုး အေဆာက္အဦးႀကီးကို ပုဂၢလိက လက္သို႔ တရား၀င္ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ပုဂၢလိက ျပည္တြင္း ကုမၸဏီက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အတြင္း၀န္႐ုံးေဟာင္းႀကီးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားက ပ်က္စီးယိုယြင္းေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ကုိလိုနီေခတ္လက္ရာ အေဆာက္ အဦး ကို အႏုပညာျပတိုက္ တခုအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျပင္ဆင္ မြမ္းမံမႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၁၆ ဧကက်ယ္၀န္းသည့္ေျမေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ အတြင္း၀န္႐ံုးေဟာင္းကို ျပည္တြင္း ကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာ Anawmar Art Group သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွစ္ ၅၀ ခ်ထားေပးလိမ့္မည္ဟု Anawmar ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚလဲ့ရည္စိုးက ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) က ဒီဇင္ဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း သူကေျပာသည္။

“ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံဖို႔နဲ႔ ခုခ်ိန္ကစၿပီး ႏွစ ္၅၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ MIC ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရက လႊဲေျပာင္းေပးတာကို ေစာင့္ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ေဒၚလဲ့ရည္စိုးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္မွ အစိုးရပိုင္ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ပုဂၢလိကလက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရး အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားအစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေနျပည္ ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားခဲ့ၿပီး ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာတြင္ျဖစ္သည္။

၎တို႔ထဲတြင္ အတြင္း၀န္႐ံုးသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခ်က္ အခ်ာ ေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက အတြင္း၀န္႐ံုးအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ Anawmar Art Group ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က တရား၀င္ လႊဲေျပာင္း လုပ္ ကိုင္ျခင္းမျပဳမီ အေဆာက္အဦးကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို တင္ျပရန္ အဆိုပါ အဖြဲ႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“က်မတို႔က Yangon Heritage Trust ရဲ႕အႀကံဥာဏ္ကို ရယူၿပီး ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးနဲ႔ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ သံုးစြဲသြားမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ သမိုင္း၀င္ အႏုပညာ ျပတိုက္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။” ဟု ေဒၚလဲ့ရည္စိုး ကေျပာသည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး မတိုင္မီ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေသနတ္ကိုင္ လူသတ္ သမားမ်ားက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္မွာလည္း ဤအတြင္း၀န္႐ံုးတြင္ျဖစ္သည္။ အဆက္ဆက္ေသာ အစိုးရမ်ားက ဥ ေပကၡာျပဳထားခဲ့သျဖင့္ ဥေရာပဗိသုကာဟန္လႊမ္းသည့္ အေဆာက္အဦးႀကီးသည္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေနၿပီး သစ္ပင္ေတြက ေရာမဟန္ အမိုးခံုးမ်ားေပၚတြင္ တြယ္တက္ေနၾကသည္။ ေမွ်ာ္စင္မ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ ခန္းနားေတာက္ပခဲ့ေသာ အတိတ္ကို ရာသီဥတုက တိုက္စားပစ္ခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦး၏ ျပတင္းေပါက္မ်ားကိုလည္း ဘုတ္ျပားမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားသည္။

Anawma သို႔လႊဲေျပာင္းမေပးမီအခ်ိန္အထိ အေဆာက္အဦးကို ၿမိဳ႕လည္ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ထားေလ့ရွိေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ မ်ား၏ ယာယီစခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

“ဒီမွာ အႏုပညာျပတိုက္တခု ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ က်မတို႔ စီမံကိန္းထဲမွာ အႏုပညာနဲ႔ ျမန္မာ့လက္မႈ ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ ပုံကို ျပသမယ့္ အလုပ္႐ံုေတြ၊ အမွတ္တရ ပစၥည္းဆိုင္ေတြ နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈျပကြက္တခု ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္။” ဟု ေဒၚလဲ့ရည္စိုးကေျပာသည္။

“မြမ္းမံျပင္ဆင္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးအစား ကြဲျပားတဲ့ ပစၥည္းေတြလိုအပ္တဲ့ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံ ျခား ကေနတင္သြင္းသြားပါမယ္။ ျပင္သစ္က အိမ္တြင္းဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ေရးကုမၸဏီတခုနဲ႔ က်မတို႔ ဆက္သြယ္ေနပါတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

လူသိနည္းေသးေသာ Anawmar Art Group သည္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အႏုပညာပစၥည္း စုေဆာင္းသူမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္သည္။ Anawmar Art Group ၏ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚလဲ့ရည္စိုး၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးစိုးသြင္ထြန္း သည္ ယခင္စစ္အစိုး ရ လက္ထက္က ၀န္ႀကီးတဦးျဖစ္ေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္၏ ေျမးျဖစ္သည္ဟု Al-Jazeera သတင္းဌာနက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။

Anawmar Art Group ၏ အစီအစဥ္အရ အႏုပညာျပတိုက္ အတြက္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ေထာင့္ ရွိ ယခင္က လႊတ္ေတာ္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အခန္းမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာႏွင့္ လက္မႈ ပစၥည္း ဆိုင္ မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုမ်ားကို ထိုအေဆာက္အဦး၏ ေျမညီထပ္တြင ္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သူကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူ တဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကား၍ ျပည္တြင္း မီဒီယာ တခုက အတြင္း ၀န္႐ံုး အေဆာက္အဦးအား ႏွစ္ ၅၀ ငွားရမ္းထားျခင္း ကို သက္တမ္း ၂ဆ တိုးခြင့္ေပးဖြယ္ရွိၿပီး သက္တမ္း တႀကိမ္ တိုး တိုင္း ၁၀ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္းေပးမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အတြင္း၀န္႐ံုးသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းအတြက္ အလြန္အေရးပါၿပီး အာရွတြင္ အလွဆံုးေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ သည္ဟု Yangon Heritage Trust ၏ ဥကၠဌ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။ Yangon Heritage Trust သည္ အေဆာက္အဦး အသံုးခ်မႈေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး နည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ Anawmar Art Group ႏွင့္အတူ နည္းပညာဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းကၽြမ္းက်င္သူေတြ ကိုေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ Anawmar Group နဲ႔ အျခားအဖြဲ႕ေတြကိုလည္း အနီးကပ္ အႀကံဥာဏ္ေတြေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦး သန္႔ျမင့္ဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားသည္ လည္း ဦးသန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ အတူ အတြင္း၀န္႐ံုး အေဆာက္အဦးသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အစိုးရပိုင္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရး အစီ အစဥ္အရ ေကာ္မရွင္သည္ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အပါအ၀င္ အဆိုျပဳလႊာ အေျမာက္အမ်ားကို စဥ္းစား ဆံုး ျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) မွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦး ၁၈၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အေဆာက္အဦး ၁၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ တန္ဘိုးရွိႏိုင္သည္ဟု Yangon Heritage Trust ကဆိုသည္။

ျမန္မာ - ဂ်ပန္အၾကား နွစ္ဘက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး


ဖိအားေပးမွ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆုံမည္ဆိုျခင္း ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီဟု ေဒၚစု ေျပာ

စိုးသန္းလင္း

အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံမည့္ ကိစၥအေပၚ ဖိအားေပးမွ၊ မေက်နပ္မႈေတြ အရွိန္တက္လာမွ ေတြ႔ဆုံျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ မညီေၾကာင္း အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆုံေရးကို စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဝန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းသင့္တဲ့ ကိစၥေတြကို ေစာေစာစီးစီးလုပ္တာ အေကာင္းဆုံးပဲ။ အခုလို ဖိအားေပးမွ၊ မေက်နပ္မႈေတြ ေတာ္ေတာ္အရွိန္တက္လာမွ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ လက္ခံတယ္ဆိုတာဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕စံခ်ိန္ စံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ ဒီလိုပဲျမင္တယ္''ဟု ၎က ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေဝး နဝမေန႔ အစီအစဥ္မစမီ မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒ ကိစၥအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ရန္ သမၼတက သေဘာတူလိုက္သည့္ အေနအထားအရ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ယခုလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမစတင္မီ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆုံႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသလားဟု မဇၩိမက ေမးျမန္းသည္ကို ၎က ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၎က "ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးတဲ့ဟာကို လိုလိုလားလားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အစိတ္အ ပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ လက္ခံရမွာ။ အတင္းဖိအားေပးလို႔ ျပႆနာ ေတြ မေျဖရွင္းႏိုင္ေတာ့မွ၊ ျပႆနာေတြ ပြားလာေတာ့မွ ေဆြးေႏြးပါမယ္ဆိုတာဟာ ဒီဟာကေတာ့ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈရဲ႕တန္ဖိုးကို တကယ္နားမလည္ေသး လို႔ပဲလို႔ ဒီလိုပဲျမင္တယ္" ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း စတင္ေတာ့မည့္ ယခုကာလတြင္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ အရင္ေတြ႔သင့္သည္ဟု ထင္ပါသလားဟု မဇၩိမက ေမးသည္ကိုလည္း ''ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကို အရင္ လုပ္ သင့္တယ္ေပါ့ေနာ္။ လုပ္တာ၊ မလုပ္တာကေတာ့ အဓိကကေတာ့ သမၼတအေပၚမွာ မူတည္တယ္'' ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ဇလပ္ပန္းေတြအၾကားက ဒုတိယကမၻာစစ္ အေငြ႕အသက္မ်ား

ေက်ာ္ခ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ျခမ္း ခ်င္းျပည္နယ္ထဲက ေတာင္တန္းတခ်ိဳ႕ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ ကာလတုန္းက ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာ တပ္ေတြနဲ႔ ဂ်ပန္တပ္ေတြ အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ စစ္တလင္းျပင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း စစ္ပြဲရဲ႕ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အေငြ႕အသက္ေတြက အခုထိတိုင္ အခိုင္အမာတည္ရွိေနဆဲပါ။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ကာလမွာ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာ တပ္ေတြက ဝိႈက္ခံတပ္ (Fort White) ဆိုတဲ့ စစ္စခန္းတခုကို တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဇိုမီးခ်င္းေတြ အေခၚ Thangmual ေတာင္တန္းေပၚမွာ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထင္ရွားတဲ့ အဲဒီစစ္စခန္း တည္ရွိရာ ေတာင္တန္းကို အစြဲျပဳၿပီး ေဒသခံေတြက ဖို႔ဝိႈက္ေတာင္လို႔ေတာင္ အလြယ္ တကူ ေခၚေနၾက ပါတယ္။

Thangmual ေတာင္တန္းနဲ႔ ထိစပ္ေနတာကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္က ေတာင္တန္းေတြထဲမွာ ေပ ၈၈၇၀ ေက်ာ္နဲ႔ အျမင့္ဆံုး စာရင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ကေနဒီ ေတာင္တန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က ဒီေတာင္တန္းႏွစ္ခုလံုးေပၚမွာ ဖို႔ဝိႈက္စစ္စခန္း အပါအဝင္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် အထိုင္ခ်ၿပီး စစ္စခန္းေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Thangmual ေတာင္ေပၚက ဖို႔ဝိႈက္ စစ္စခန္းဟာ ကေလး-တီးတိန္ ကားလမ္းမႀကီးရဲ႕ေဘးကပ္လ်က္မွာပါ။ ဖလမ္း-တီးတိန္ ကားလမ္းခြဲျဖစ္တဲ့ သိုင္းငင္း ေက်းရြာေလးကေန ကား၊ ဆိုင္ကယ္တို႔နဲ႔ သြားရင္ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ပဲ ၾကာပါတယ္။

ဖို႔ဝိႈက္စစ္စခန္းကို ၁၈၈၉ ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိသွ်တပ္ အထက္ျမန္မာျပည္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဖီးလ္မာရွယ္ ဆာေဂ်ာ့ စတူးဝပ္ ဝိႈက္ (Field Marshal Sir George Stuart White) က ခ်င္းေတာင္တန္းကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ တတိယေျမာက္ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ ကာလမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္ေတြ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ လက္နက္ႀကီး ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရတာလို႔ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ၿဗိတိသွ်တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆုတ္ခြာခ်ိန္မွာ ေတာင္တန္း ႏွစ္ခုလံုးဟာ ကႏၱာရသဖြယ္ျဖစ္ၿပီး က်န္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အေဆာက္အအံု အပ်က္အစီးေတြ၊ လမ္းေတြ၊ လက္နက္ေတြနဲ႔ စစ္ဒဏ္သင့္ အေငြ႕အသက္ေတြကေတာ့ အခုခ်ိန္အထိေတာင္ ဇလပ္ပင္ေတြ၊ ခ်ယ္ရီပင္ေတြၾကားမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ရွိေနဆဲပါ။

သိုင္းငင္းရြာေလးအနီးက မတ္ေစာက္လွတဲ့ ေခ်ာက္ႀကီးထဲမွာေတာ့ ၿဗိတိသွ်တပ္ေတြ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ တင့္ကား ပ်က္ႀကီးတစီး က်န္ရွိေနေသးတာကို ေဒသခံ ႏြားေနာက္ေက်ာင္းတဲ့ သူေတြက လမ္းျပအျဖစ္ လိုက္ျပေပးတဲ့ အတြက္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္။ အဂၤါမစံုေတာ့တဲ့ ၿဗိတိသွ်တင့္ကားႀကီးကို ငွက္ေပ်ာ႐ိုင္းပင္ေတြ ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္း ေတြၾကားမွာ ပက္လက္ လန္လ်က္သား က်ေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတာပါ။

သံထုထည္ထူလွတဲ့ တင့္ကားႀကီး ေအာက္ပိုင္း တျခမ္းနဲ႔ အေျမာက္ေျပာင္းတံေတြကို ဂက္စ္မီးနဲ႔ တို႔ၿပီး ျဖတ္ေတာက္သြားတဲ့ ဒဏ္ရာေတြလည္း ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ျဖတ္ယူလို႔မလြယ္ကူလို႔ အထူပိုင္းသာ က်န္ရွိေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံ လမ္းျပေတြက ေျပာျပၾကပါတယ္။

“လာျဖတ္တဲ့လူေတြကို ရြာက ဥကၠ႒က ေမးေတာ့ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ကတ္ျပားေတြ ထုတ္ျပတယ္။ ေနာက္ဂတ္စ္မီးနဲ႔ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ၿပီး သံရည္က်ိဳတဲ့ေနရာမွာ သြားေရာင္းစားၾကတယ္။ ဒီတင့္ကားက သယ္လို႔မလြယ္ေတာ့လို႔ က်န္ခဲ့တာ” လို႔ လမ္းျပက ရွင္းျပပါတယ္။

တင့္ကားႀကီးရဲ႕ အထက္ေတာင္ေစာင္းေပၚမွာ ေတာ့ ၿဗိတိသွ်တို႔ခင္းထားတဲ့ ေက်ာက္လမ္းရွိေနၿပီး ဒုတိယ ကမၻာစစ္ကာလမွာ ဂ်ပန္တို႔က ေလယာဥ္နဲ႔ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ရာကေန ေခ်ာက္ထဲကို ျပဳတ္က်ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အဘိုးေတြရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး လမ္းျပက ျပန္ရွင္းျပပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းက လက္ရွိက်န္ေန တဲ့ တင့္ကားအပ်က္ႀကီး အပါအဝင္ ကေလးနဲ႔ တီးတိန္ လမ္းေၾကာတေလွ်ာက္မွာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္က အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ၿဗိတိသွ်တို႔ရဲ႕ တင့္ကား ၄ စီးနဲ႔ ဂ်ပန္ ေလယာဥ္ပ်က္ တခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ဖူးေၾကာင္း သိုင္းငင္းရြာသားေတြကေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းကတ္ျပားျပတဲ့လူတစုက အပိုင္းပိုင္း ျဖတ္ေတာက္ ယူငင္သြားၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“အရင္တုန္းက ဖို႔ဝိႈက္ စစ္စခန္းနားမွာပဲ တစီး ရွိေနေသးတာ၊ အဲဒီတစီးအပါအဝင္ က်န္တဲ့အစီးေတြကလည္း လမ္းေဘးမွာဆိုေတာ့ သယ္ယူရတာ လြယ္ေတာ့ အကုန္ပါကုန္တယ္” လို႔ ေဒသခံလမ္းျပက ဆိုပါတယ္။

ဂ်ပန္ကို တိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၿဗိတိသွ် တပ္က ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ ခ်င္းတပ္ေတြလည္း ပါဝင္ၿပီး ဖို႔ဝိႈက္စစ္စခန္းနဲ႔ အနီးဆံုးမွာရွိတဲ့ သိုင္းငင္းနဲ႔ ေခါဆပ္ရြာေတြမွာ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္ခံ ခ်င္း တပ္မွဴးေဟာင္းေတြရဲ႕ ေျမးေတြ ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ အဘိုးေတြကို ၿဗိတိသွ်တပ္က ေပးထားတဲ့ ႏွစ္လံုးျပဴးေသနတ္နဲ႔ စစ္ဝတ္စံုေတြ၊ ဂ်ပန္တပ္ေတြ ဆီကရထားတဲ့ ဘက္နက္နဲ႔ ေဂၚရခါး စစ္သားေတြ အသံုးျပဳတဲ့ ဓားေကာက္ေတြ အခုခ်ိန္ အထိ အမွတ္တရ သိမ္းဆည္းထားတာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ကေနဒီနဲ႔ Thangmual ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ၿဗိတိသွ်တို႔ ရိကၡာနဲ႔ စစ္သည္အင္အားေတြအတြက္ အသံုးျပဳဖို႔ ေဖာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ခင္းလမ္းမႀကီးေတြလည္း အခုခ်ိန္အထိ ထင္ထင္ရွားရွား ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး လမ္းမႀကီးရဲ႕ ေဘးတေလွ်ာက္မွာလည္း ဂ်ပန္တို႔ ေလေၾကာင္းကေန တိုက္ခိုက္ထားတဲ့ ဗံုးက်င္းႀကီး ေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနဆဲပါ။

ဆယ္စုႏွစ္ေတြအလီလီ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဗံုးက်င္းႀကီးေတြက လက္ရွိအခ်ိန္ မွာေတာင္ လူ ၅ ေယာက္ေလာက္ ဝင္ထိုင္ေနလို႔ရ တဲ့ အက်ယ္အဝန္းမ်ိဳး ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္ဇလပ္ပင္ေတြနဲ႔ ခ်ယ္ရီပင္ေတြအၾကားမွာ ကတုတ္က်င္းေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရး တူးေျမာင္းေတြလည္း ျမက္ေျခာက္ပင္ေတြ ဖံုးေန တဲ့ၾကားကအထင္း သားျမင္ေနရတုန္းပါ။

အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးတဲ့ ေဒသခံေတြဟာ သံတိုသံစေတြ ေရာင္းစားလို႔ရမွန္း သိလာၿပီးတဲ့ ေနာက္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ကဆိုရင္ ဖို႔ဝိႈက္ စစ္စခန္းရွိတဲ့ Thangmual ေတာင္တန္းေပၚမွာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္တုန္းက မေပါက္ကြဲ ဘဲ က်န္ရွိေနတဲ့ ဗံုးေတြနဲ႔ လက္နက္ႀကီး က်ည္ေတြကို ရွာေဖြတူးေဖာ္ ၿပီး ေရာင္းခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၿပိဳပ်က္ေနတဲ့ ဖို႔ဝိႈက္ ခံတပ္ကိုေတာင္ အလြတ္မေပးေတာ့ဘဲ ထုခြဲေရာင္းခ်ခဲ့ၾကတဲ့ အထိျဖစ္ၿပီး ဖို႔ဝိႈက္ စစ္စခန္းရဲ႕ ေျမျပင္ေပၚက အေဆာက္အအံုတခ်ိဳ႕ကို ေဒသခံေတြက ထုခြဲ ယူေဆာင္သြားၾကတဲ့အတြက္ အုတ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေျမေအာက္ခန္းတခ်ိဳ႕နဲ႔ အေဆာက္အအံု ေနရာအဂၤေတ အမွတ္အသားတခ်ိဳ႕ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။

အဲဒီ စစ္စခန္းကေန ေရွ႕တမိုင္ေလာက္ သြားလိုက္ရင္ေတာ့ ထုတ္လိုင္ရြာဘက္ကို သြားတဲ့လမ္းခြဲ ေလးရွိၿပီး လမ္းရဲ႕ ညာဘက္ အျခမ္းမွာ ၿဗိတိသွ် စစ္သမီးေတြ စခန္းခ်ခဲ့တဲ့ ေနရာေလးလည္း ရွိပါတယ္။ အေဆာက္အအံုေတြ မရွိေတာ့ေပမယ့္ စခန္း တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေနရာက ေျမကြက္လပ္ေလးေတာ့ ထင္ထင္ျမင္ျမင္ ေပၚေနပါေသးတယ္။

ဒီစခန္းကေန ေရွ႕ကို မိုင္ဝက္ေလာက္ ဆက္ သြားလိုက္ရင္ ေတာင္ဇလပ္ပင္ေတြ ဝန္းရံေပါက္ေနတဲ့ အလယ္မွာ အခိုင္အမာ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ ၿဗိတိသွ် စစ္သခ်ႋဳင္းႀကီး တခုကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဒသခံ ခ်င္းတိုင္းရင္း သားေတြက ဒါကို သခ်ႋဳင္းျဖဴလို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။

ၿဗိတိသွ်တို႔ဟာ အထက္ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ၁၈၈၇ ခုႏွစ္မွာ ေတာင္တန္းေဒသကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ အလံုး အရင္းနဲ႔ ဝင္လာခ်ိန္ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္ တပ္ေတြက ခုခံတိုက္ခိုက္ရာမွာ က်ဆံုးခဲ့ၾကတဲ့ ၿဗိတိသွ် စစ္ဗိုလ္၊ စစ္သား ေတြကို ဒီသခ်ႋဳင္းျဖဴမွာ ျမႇဳပ္ႏွံတယ္လို႔ အဲဒီေဒသမွာ စိုက္ထူထားတဲ့ ခ်င္း ေက်ာက္စာတိုင္ေတြမွာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ အုတ္ဂူေတြထဲမွာ ၿဗိတိသွ်တပ္ရဲ႕ အရာရွိေတြျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မွဴး ေဂၚဒြန္ ကန္းနင္းနဲ႔ ဗိုလ္မွဴး စတီဗင္တို႔ ပါဝင္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေလးေပ၊ ႏွစ္ေပေလာက္သာ က်န္ေတာ့တဲ့ ၿပိဳပ်က္ေနတဲ့ ၿဗိတိသွ် စစ္သခ်ႋဳင္း အုတ္တံတိုင္း စည္း႐ိုးရဲ႕ အလယ္မွာ ေရညႇိေတြအထပ္ထပ္ တင္ေန ၿပီး အညိဳအမည္းစြဲေနတဲ့ အုတ္ဂူေတြအနည္းဆံုး သံုးဆယ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ သခ်ႋဳင္း ပတ္လည္မွာ ဝန္းရံၿပီး ပြင့္ေနၾကတဲ့ ေတာင္ဇလပ္ပန္းေတြကေတာ့ ရဲရဲေတာက္ေနပါတယ္။

ဒီေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္က ၿဗိတိသွ် စစ္သားႀကီးေတြနည္းတူ ဂ်ပန္ စစ္သားႀကီးေတြ က်ဆံုးခဲ့ၾကတာမို႔ သူတို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရံဖန္ရံခါ လာေရာက္ ငိုေျြကးမႈေတြ ရွိပါတယ္။

ကေနဒီနဲ႔ Thangmual ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ အထင္အရွားရွိေနေသးတဲ့ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ရဲ႕ အေငြ႕ အသက္ေတြကို ထိန္းသိမ္း ေပးထားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ကို လာေရာက္လည္ပတ္လိုတဲ့ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ေတြအတြက္ စိတ္ဝင္စား စရာ ေနရာတခုျဖစ္လာႏိုင္မယ့္ အလားအလာရွိပါ တယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ အလွတရားထဲမွာ ေတာင္ ဇလပ္ပန္း ေတြလည္း ပါဝင္တာမို႔ ခရစၥမတ္ကာလ ေတာင္ဇလပ္ ပန္းေတြ ပြင့္ခ်ိန္ဆိုရင္ ကေနဒီနဲ႔ Thangmual ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ကေလး တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ လည္ပတ္ေနၾက ပါတယ္။

တရားမ၀င္ သစ္စီးဆင္းမႈ ျပည္တြင္းလုုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဖိႏွိပ္ခံရ


၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ကို က်ပ္ ၄,၄၆၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထား

ထင္လင္းေအာင္

လာမည့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၏ အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ားအနက္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွစ္ခုမွ ရေငြကုိ က်ပ္ ဘီလီယံ ၄,၄၆ဝ ရရွိရန္ လ်ာထားသည္ဟု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္က ျပည္သူမ်ားကုိ တင္ျပလုိက္သည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း၌ အခြန္ေကာက္ခံသြားရန္ မူလလ်ာထားခ်က္တြင္ ထုိသုိ႔ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကုိ က်ပ္ေငြ ၂,၃၂၄,၅၆၅ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ ၂,၁၃၅,၄၃၄ သန္းေက်ာ္ကုိ ေကာက္ခံသြားရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အေကာက္ ခြန္ဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံမည့္ အေကာက္ခြန္ရေငြကုိ က်ပ္သန္း ၃၇၅,ဝဝဝ လ်ာထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုမွ ရရွိမည့္ အခြန္ေငြကုိ က်ပ္သန္းသုံးေသာင္း လ်ာထားကာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ သန္း ၃၂,၇၁ဝ အသီးသီးလ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ အေကာက္ရေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၄,၈၉၇ ဒသမ ၇၁ဝ ဘီလီယံကုိ မူလလ်ာ ထားခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သတ္မွတ္အခြန္မ်ား ရရွိရန္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝုိင္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးအပါ အဝင္ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ား၏ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ၄င္းကုန္စည္ မ်ားအေပၚတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံသြားရန္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ စီးကရက္ တစ္မ်ဳိးတည္းကုိ အခြန္ ၁၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ယခင္ထက္ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ႏွင့္ အျခားအဖုိးတန္ေက်ာက္ မ်က္အ႐ုိင္းထည္မ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈကုိ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ ထားသျဖင့္ ယခင္သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ား ေအာက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၏ အေခ်ာထည္ကုန္ သြယ္မႈမ်ားကုိ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းသာ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆြဲထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္မ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆုိမႈ မ်ားရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုဥပေဒၾကမ္းတြင္ အ႐ုိင္းထည္ တင္ပုိ႔မႈ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သစ္အေခ်ာထည္ ကုန္သြယ္ျခင္း၏ အခြန္ရေငြကုိလည္း ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ကာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးဆုိင္ရာထြက္ကုန္မ်ားအားလုံးနီးပါးကုိ ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳကာ ေရးဆြဲထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး၏ အခြန္အေကာက္ရေငြ စုစုေပါင္းကုိ ၅,၉၄၈ ဒသမ ၃၇၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိရန္ လ်ာထားေရးဆြဲထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေျမာင္းျမတြင္ ၀က္ေကာင္ေရ ရာခ်ီ ၀မ္းက်ေရာဂါသံသယျဖင့္ ေသဆံုး

ေရႊေအာင္

ဧရာ၀တီတိုင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွာ ၀က္၀မ္းက်ေရာဂါလို႔ ယူဆရတဲ့ ေရာဂါေၾကာင့္ ၀က္ေကာင္ေရ ရာနဲ႔ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလ လဆန္းပိုင္းေလာက္ကစၿပီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ အေရွ႕ျခမ္းေက်းရြာေတြျဖစ္တဲ့ ကြယ္လြယ္၊ ျမစႏၵာ၊ ကံကုန္း၊ ေမြေတာ္ရွမ္းစုနဲ႔ ေမြေတာ္တည္ေခ်ာင္းစတဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရး၀က္ေတြေရာ၊ လႊတ္ေက်ာင္းေမြးတဲ့ ၀က္ေတြမွာပါ ျဖစ္တာလို႔ ၿမိဳ႕ခံ ဦးျမင့္လြင္က ေျပာပါတယ္။

“၀က္ေတြက ၿခံတိုင္းၿခံတိုင္းမွာ ေသတယ္။ တေန႔ကို တရြာမွာ ၃ ေကာင္၊ ၅ ေကာင္စသျဖင့္ ေန႔တိုင္းေသေနတာပါ။ ျဖစ္တဲ့လကၡဏာကေတာ့ ၀က္ေတြက အစာမစားဘဲ မိႈင္တယ္၊ ေနာက္ ကိုယ္အပူရွိန္ျမင့္လာတယ္။ ႏွာရည္ေတြက်၊ မ်က္ရည္ေတြ က်ၿပီး တကိုယ္လံုးမွာလည္း အနီစက္ေတြ ေပၚလာတယ္။ ေရာဂါစျဖစ္ၿပီး ၃ ရက္ေလာက္ၾကာရင္ ေသတာပဲဗ်၊။ တခ်ိဳ႕ၿခံလံုးကြ်တ္ ေသတယ္။ အေကာင္ ၅၀၀ ေလာက္ ေသၿပီလို႔ ေျပာတယ္။”


ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ကုသေရးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာစိုးျမင့္ေအာင္ကေတာ့ ၀က္၀မ္းက်ေရာဂါလို႔ သံသယရွိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ထားတာေတြကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ၀က္၀မ္းက်ေရာဂါလို႔ သံသယ ျဖစ္မိပါတယ္။ ဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုရင္ ဌာနအေနနဲ႔ အဲဒီေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ရြာေတြကို သြားၿပီး ပိုးသတ္ေဆး ျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီး ဖ်န္းခိုင္းပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္တဲ့၀က္ကို ထိုးႏွံရမယ့္ေဆး၀ါးေတြကို ညႊန္ၾကားပါတယ္။ ဒီမနက္ပဲ ရန္ကုန္၀က္သားတင္မယ့္သူေတြကို ေခၚေတြ႔ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းဖို႔၊ ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့၀က္ေတြ မ၀ယ္ဖို႔၊ ရန္ကုန္ကအ၀င္၊ ရန္ကုန္ကအထြက္ ၀က္တင္တဲ့ ကားေတြ၊ ကားဘီးေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့ ကိရိယာေတြကို ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းဖို႔ မနက္ကပဲ က်ေနာ္ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။”

၀က္၀မ္းက်ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးမထားလို႔ ျဖစ္တာ၊ ၀က္ေကာင္ေရ ၅၀၀ ေလာက္ေသတယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းပါတယ္။

ေရာဂါျဖစ္တဲ့၀က္ေတြကို ေဆးလိုက္လံကုသေပးေနတဲ့ က်န္းမာေရးလုပ္သား ဦးညီညီကေတာ့ အခုလဆန္းပိုင္းမွာ ၀က္အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“တခုေတာ့ ရွိတယ္။ ျဖစ္ခါစက ေဆး မေတြ႔ဘူးေလ။ ေဆး မေတြ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ ေသၾကပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ေဆးေတြ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ ေဆးထိုးကုလို္က္လို႔ အဆင္ေျပသြားပါၿပီ။ ခြ်ဲထ ေခ်ာင္းဆိုး အေအးပတ္ေပါ့။ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့သေဘာပါ။”

ေျမာင္းျမမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထဲ ၀က္နားရြက္ျပာေရာဂါျဖစ္တုန္းကလည္း အလားတူ ၀က္ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရးရာသတင္းမ်ား Januaray, 31st,2015

( 30 )က်ီစုစက္မႈဇုန္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ တဲေတြကုိ အင္အားသံုးဖယ္ရွား

( 29 )Hundreds Homeless After Late-Night Eviction in Rangoon

( 28 )ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ပြဲ အတြက္ ေကာက္ခံေငြက်ပ္သိန္း ၁၆၀ လွဴဒါန္း

( 27 )Burma’s First Govt Bond Auction Sells Less Than Half of $49M Offering

( 26 )ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ နံပါတ္ျပားနဲ႔ ဂိတ္တံခါး ေလလံ တင္ေရာင္းခ်မည္

( 25 )Defence Ministry warns against blaming army for murders

( 24 )ကခ်င္ သတ္ျဖတ္မႈ ေခတ္မီနည္းနဲ႔ စစ္ေဆး

( 23 )Myanmar’s rights heading in wrong direction, says NGO

( 22 )ဧရာဝတီေက်ာင္းသားေတြ သပိတ္မွာ ပါဝင္လာၿပီ

( 21 )Myanmar’s rights heading in wrong direction, says NGO

( 20 )မေကြးမွာ တရားစြဲခံထားရသူ ၁၁ ဦးကုိ အျပစ္မရွိေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္

( 19 )Women’s groups slam Race Protection

( 18 )ကခ်င္ဆရာမ ၂ ဦး သတ္ျဖတ္မႈ ဆက္လက္စစ္ေဆး၊ စြပ္စြဲမႈေတြကုိ တပ္မေတာ္ သတိေပး

( 17 )Human rights in Burma ‘a car crash’

( 16 )လက္၀ါးကားတုိင္ ဖယ္ရွားခုိင္းမႈ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္

( 15 )Burma’s First Govt Bond Auction Sells Less Than Half of $49M Offering

( 14 )၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဆးကုစရိတ္ က်ပ္ ၃၇ ဘီလီယံ ေတာင္းခံ

( 13 )Defence Ministry warns against blaming army for murders

( 12 )ဧရာ၀တီသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္စည္းရုံး

( 11 )Myanmar’s rights heading in wrong direction, says NGO

( 10 )အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာကေလးငယ္ကို ပေထြးက မုဒိမ္းက်င္

( 9 )Myanmar army won't take unilateral action in conflicts

( 8 )ဟားခါးၿမိဳ႕ဆုေတာင္းျပည့္ေတာင္ကုန္းေပၚက လက္၀ါးကားတိုင္ကို ဇန္န၀ါရီလမကုန္ ခင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ခ်င္း ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ အမိန္႔ထုတ္

( 7 )Myanmar probes army over murders

( 6 )မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္သြားေရာက္ကန္႔ကြက္

( 5 )Myanmar police to DNA test soldiers over murdered teachers

( 4 )သမိုင္း၀င္ ခ်င္း-လူရွဳိင္း ညီလာခံ (၁၂၃ ) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား မဏိပူရ္တြင္ က်င္းပမည္

( 3 )Army Statement Warns Against Linking Teachers’ Murders to Troops

( 2 )ေက်းလက္အေျချပဳ သက္ေမြးပညာသင္တန္းစတင္ရန္ ဖားအံတြင္ မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္

( 1 )Hakha Locals Plan Protest Against Order to Remove Cross

Friday, January 30, 2015

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသူမ်ား အျပစ္မရွိဟု တရားရုံးဆုံးျဖတ္

ေအးႏိုင္

မေကြးတိုင္း မေကြးၿမိဳ႕မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပဲြ ဦးစီးသူေတြအေပၚ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစြဲတဲ့အမႈကို ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးက အျပစ္မရွိေၾကာင္း မေန႔က ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။

မေကြးၿမိဳ႕မွာ မႏွစ္ ၆ လပုိင္း ၁၉ ရက္ေန႔က ပုုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲကို မေကြးၿမိဳ႕ ကန္သာရပ္ကြက္ ေအးေစတီဘုရား၀င္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲကို ဦးေဆာင္သူေတြက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ေဂါပကဥကၠ႒တို႔ထံက ပြဲက်င္းပမယ့္ေနရာ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

ပဲြအၿပီး ၁ လေက်ာ္အၾကာ စက္တင္ဘာလလယ္မွာ မေကြးတိုင္းသာသနာေရး ဦးစီးမွဴး ဦးေသာင္းေရႊက ဒီပဲြျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့ မေကြးၿမိဳ႕က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္၊ ဦးသန္းေအာင္၊ ဦးသန္းႏိုင္၊ ဦးခ်စ္ေထြး၊ ဦးရဲတင့္ ဦးစိုးမိုးတို႔ျဖစ္ၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း မေကြးၿမိဳ႕က ဦးလွဆန္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ဦးသန္းထြန္းေအာင္၊ ဦးညိဳေအးနဲ႔ ဦးထြန္းဦးခိုင္တို႔ ၁၁ ဦးကို ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစဲြတဲ့အမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ မေကြးၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က “ပုဒ္မ ၄၄၇ (ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ) နဲ႔ စြဲဆိုထားတဲ့အမႈက လုံး၀လႊတ္လိုက္တယ္။ လုံး၀အျပစ္မရွိေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ဆုံးျဖတ္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ၁၁ ဦးလုံးကို” လို႔ ေျပာပါတယ္။

တရားရုံးက ဆုံးျဖတ္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲက ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ တဦးတည္းကို ဆင့္ေခၚၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒနဲ႔ ထပ္မံစြဲဆိုဖို႔ စစ္ခ်က္ယူပါတယ္။

ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က “က်ေနာ္တဦးတည္းကိုပဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေအးေစတီဘုရား၀င္းပဲြဟာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ကို ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ အေရးယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ မေန႔က အမႈဖြင့္ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ့္ကို စတင္ၿပီးေတာ့ မေကြးၿမိဳ႕ မရဲစခန္းမွာ စစ္ေဆးမႈ စခံရတယ္။ သူတို႔ ဥပေဒအႀကံေပးဆီတင္ၿပီး မၾကာခင္မွာ က်ေနာ့္ကို တရားစြဲဖို႔ျပင္ဆင္ေနပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးစီးလုပ္ေဆာင္သူေတြက မက်င္းပခင္မွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ တင္ျပေပမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကေန တိုင္းအဆင့္ထိပါ အဆင့္ဆင့္ျငင္းပယ္ခံရၿပီးေနာက္ မူလအစီအစဥ္အတိုင္းပဲ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

ပြဲအၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာတုန္းကလည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ အသံခ်ဲ့စက္ဖြင့္မႈနဲ႔ တရားစြဲလို႔ ၃ လၾကာ အမႈရင္ဆိုင္ရၿပီးေနာက္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၃၀၀၀ ေပးေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။

ထပ္မံတရားစဲြခံရမယ့္အေပၚ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလူထုေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကိစၥတခုတည္းကို ျပစ္မႈ ၃မႈနဲ႔ စြဲဆိုတာဟာ မတရားဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားတဲ့ အစိုးရဆိုတာ နိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထားရပါမယ္။ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို လုံၿခဳံေရးအျမင္နဲ႔ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈေတြ လုပ္နိုင္ဖို႔ တီထြင္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းစုစီဟာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို အာမခံမယ့္ ဒီမိုကေရစီကို ဖ်က္မယ့္အဖ်က္ပိုးပါပဲ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာမွာ ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္ေက်ာ္ရဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ဒီပုဒ္မ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးတြဲၿပီး ႏိုင္ငံတ၀န္းမွာ ေဟာေျပာစည္းရုံးခဲ့သလို ေကာက္ခံရရွိတဲ့ လက္မွတ္ ၅ သန္းေက်ာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆီ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။