Sunday, September 30, 2012

ပဲခူးတိုင္းတြင္း ေျမသိမ္းခံ လယ္သမားမ်ားအေရး NGO ႏွင့္ အစိုးရ ေဆာက္ရြက္

ေကာင္းျမတ္မင္း

ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္း ျပည္ခ႐ိုင္၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္ႏွင့္ မေကြးတိုင္း ကံမၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လယ္သမား မ်ားကို NGO တခုက လယ္ယာ က႑ႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၅ ရက္သင္တန္း စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ေပးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ေက်းလက္ေဒသမွာ အဓိက လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ေနတာ နံပတ္ (၁) ပညာအေျခခံ နည္းပါးမႈ၊ (၂) သတင္း အခ်က္အလက္အေပၚ အေျချပဳတဲ့ စာဖတ္မႈမရွိလုိ႔၊ (၃) ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ေျမ ယာပုိင္ဆုိင္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အခြင့္အေရး ေတြ ဥပေဒေတြ ဒါေတြကုိ သူတုိ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နားလည္း သေဘာေပါက္ထားမႈ မရွိသ ေလာက္ရွားတယ္၊ (၄) စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ပတ္ သတ္လို႔ စနစ္တက် တတ္ကၽြမ္းတာမ်ိဳး မရိွဘူး။ လယ္သမားေတြတဦးခ်င္းစီ အေျခအေနေပၚ မႈတည္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ႏုိင္ ေအာင္ တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ပံ့ပုိးေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဒီလုိမ်ိဳး တတ္သိပညာရွင္ေတြ ဖိတ္ၾကားၿပီး သင္ၾကားေပးတာျဖစ္တယ္” ဟု ႏုိင္ငံသားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (CPRCG) မွ ကုိရဲထင္ေက်ာ္ က ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒ နည္းဥပေဒ၊ သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာသ တင္းအ ခ်က္အလက္မ်ား၊ စရိတ္သက္သာ အထြက္တင္း ၁၀၀ အထက္ စပါးစုိက္နည္းပညာ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အ ေျခခံ ဒီမုိ ကေရစီ၊ သဘာဝေျမၾသဇာ လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား စသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္တန္းကာလ ၅ ရက္အ တြင္း သင္ ၾကားပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဘာသာရပ္ေတြ သူတို႔ သိသြားေစခ်င္တာရယ္ သူတုိ႔နဲ႔ မရင္းႏွီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ မရင္းႏွီး တဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ သူတုိ႔အကၽြမ္းတဝင္ ျဖစ္လာၿပီး လက္ေတြ႔သူတုိ႔ရဲ႕ လူေနမႈဘဝမွာ အသုံးခ်တတ္ဖုိ႔ အတြက္ရယ္၊ လယ္ယာဥပေဒနဲ႔ ေျမလြတ္ေျမလတ္နဲ႔ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ၊ အဲဒီ ဥေပဒေတြအေပၚမွာ နဂုိသူတုိ႔လုံးဝ ဘာမွ မသိတာထက္စာရင္၊ ဒီသင္တန္းမွာ တက္ၿပီး သူတုိ႔ အထုိက္အေလ်ာက္ နားလည္လာႏုိင္တယ္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ နည္းပညာေတြထဲက ပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲတဲ့ နည္းလမ္းေတြ စနစ္တက် ပုိသိသြား ႏုိင္သလို၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အမွန္တကယ္ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု ကုိရဲထင္ေက်ာ္က ဆုိသည္။

သင္တန္းေနရာ အခက္အခဲေၾကာင့္ ေက်းရြာတရြာလွ်င္ လယ္သမား တဦး၊ ႏွစ္ဦးကိုသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေခၚယူ သင္တန္းပုိ႔ခ်ၿပီး ထိုသင္တန္းသားေတြမ်ားမွတဆင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္လည္း ပဲခူးတိုင္းအတြင္း လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြင္းဆင္း စံုစမ္း ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ လယ္ယာေျမ အသိမ္းခံထားရသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳေရးပါတီ (ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ) မွ သဲကုန္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ဝင္းတို႔သည္လည္း စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ဘူးဘတ္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးေအာင္သည္ ပဲခူးတုိင္းအတြင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ တျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတုိင္း အတြင္းလယ္ယာေျမႏွင့္ တျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦးက စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီမွ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိး ေအာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ထြန္းတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။

“ဒီျပႆနာေတြကုိ တကယ္ ေျဖရွင္းေပးခ်င္တာေၾကာင့္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြဋ္ တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ပါတီမႈဝါဒတရပ္ အေနနဲ႔ နစ္နာခဲ့ရ တဲ့ ေတာင္သူေတြဘက္က ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးစုိးေအာင္က ဧရာဝတီကုိ ေျပာသည္။

ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘူးဘတ္၊ ရပ္သာ၊ ေဒါင္းတုိက္၊ မက်ည္းပင္ကြင္း စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူဦးေရ ၈၀ ေက်ာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

“တႏုိင္ငံလုံးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သိမ္းဆည္းမႈပုံစံေတြက တပုံစံတည္းပဲ ရွိေနတယ္။ အဲဒီမွာ တပ္မ ေတာ္က တႏုိင္တပုိင္ ေမြးျမဴးေရးဆုိတဲ့ စီမံခ်က္ေတြရွိတယ္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆုိတာ ရွိတယ္။ က်ေနာ္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ထဲမွာ က်ေနာ္ရွာၾကည့္ေတာ့ ေတြ႔တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြက လုပ္ခုိင္းလုိက္တာက ဒါေတြကေတာ့ ေရ ေအာက္ ေျမေတြ ဒါကေတာ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြဆုိရင္ ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ျပည္သူေတြက မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဘူး၊ စရိတ္မရွိဘူး။ ဒါေတြကုိ မင္း တို႔ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရယူလုိက္ဆုိၿပီး မွာထားတယ္။ ေျမစာရင္းရဲ႕ ေျမႀကီး ေျမပုံစာရင္းေတြ မမွန္ကန္တဲ့အတြက္ ဒါေတြဟာ ေျမစာရင္းမွာ ေျမလြတ္ေတြ ေပၚေနတယ္။ အဲဒီေျမစာရင္းေတြဟာ လယ္ေျမေတြ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးစုိးေအာင္ ရွင္းျပသည္။

ပဲခူးတုိင္း ျပည္ခ႐ုိင္းအတြင္း လယ္ေျမႏွင့္ တျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေနာက္လာမည့္ လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု သိရသည္။

ဒုကၡသည္ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္းျပဳလုပ္

ဂြ်န္မိုးႏိုင္

ကရင္နီဒုကၡၡသည္ အမွတ္ (၁) စခန္းမွာ ဒုကၡသည္ ကေလးေတြ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ (Child Protection) အဖြဲ႔ ႏွင့္ ကက္ သ လစ္ အေရးေပၚ လူမႈ ကယ္ဆယ္ေရး (COERR ) အဖြဲ႕ တို႔ ကေနၿပီး သင္တန္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္ ကေလးေတြ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လို႔လည္း သိရပါ တယ္။

ဒီသင္တန္းကို အဓိက အားျဖင့္ (COERR) ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ပို႔ခ်ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၂၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါ တယ္။

“အဓိက ကေတာ့ COERR ဝန္ထမ္းေတြကို ကေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို အကာအကြယ္ ေပးရမလဲ ဆိုတဲ့ စြမ္းရည္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ရဲ့ အရည္ အခ်င္းေတြကို ျမွင့္တင္ေပး ခ်င္တာရယ္၊ ၿပီးေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ ကားခံရတဲ့ က ေလးေတြ၊ အကာအကြယ္ မဲ့ေနတဲ့ ကေလးေတြ အတြက္ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ရမလဲ ဆိုတာေတြကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ပါ”

ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တေလ်ာက္ ဒုကၡသည္ စခန္း ၉ ခုလုံးမွာ ရွိတဲ့ ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Child protection specialist ပြန္ဆန္သီယ ကေနၿပီး သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပသြားတာပါ။

COERR နဲ႔ ကေလးကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔တို႔ လက္တြဲလုပ္လာတဲ့ ကာလဟာ ၇ ႏွစ္ခန္႔ရိွေနပါၿပီ။ အဲ့ဒီ ၇ ႏွစ္အတြင္းမွာ ကေလးမ်ားအား လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ မိဘမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴရႈမႈေတြ စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြလည္း တခ်ိဳ႕ေသာ စခန္းေတြမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တိုးလာ တယ္ လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ကက္သလစ္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ (COERR ) မွ ကြင္းဆင္း မန္ေနဂ်ာျဖစ္တဲ့ Benjawan Maliwan ကေနၿပီးေတာ့ ထိုင္းဥပေဒ က ဒုကၡသည္ကေလးမ်ား အတြက္ ဘယ္လို အကာအကြယ္ေပးထားလဲ ဆိုတာကို အခုလိုရွင္းျပ သြားပါတယ္။

“၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရဲ႕ ကေလးမ်ားရဲ႕အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ဖို႔ ေရးထုိးထားတဲ့ စာခ်ဳပ္အရ ဆိုရင္ ကေလးေတြ အားလုံး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒုကၡသည္ ကေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူတို႔ကို ဒီစာခ်ဳပ္ (Child’s Right Protection) ရဲ့ အကာအကြယ္ေအာက္မွာ ရွိေနရမွာပါ။ တ ကယ္ လို႔ ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒီထိုင္းဥပေဒ အတုိင္းသြား ရမွာပါ” လို႕ ေျပာပါတယ္။

COERR အဖြဲ႔ဟာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလ်ာက္မွာ ရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အားလုံးမွာ လူမႈေရး ဆိုင္ရာကယ္ဆယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခု လည္းျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းကို စက္တင္ဘာလ ၂၇၊ ၂၈ ရက္ ၂ ရက္သာ ပုိ႔ခ်ခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အစိုးရမ်ား ဘ႑ာေငြလိုအပ္ေန

ခင္ဦးသာ

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အမ်ားစုသည္ ၎တို႔ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ ေဆာင္ ရန္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း မ်ားကုိလစာေပး ေဆာင္ရန္ ဘ႑ာေငြ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသလႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားအား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း က်င္းပလွ်က္ ရွိရာဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈကိစၥ အဓိကေဆြးေႏြးၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ လိုေငြျပေနေၾကာင္း ျပည္ နယ္၊ တိုင္းေဒသ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔၌ က်ပ္ ၈၅ ဘီ လီယံေက်ာ္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လိုအပ္ေနျခင္းမွာ တံတား ၄ စင္း တည္ေဆာက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ဟု တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ယမန္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း၊ ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြျပမႈ စာရင္းဇယား ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိလည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ႀကိဳတင္ေ၀ငွထားမႈ မရွိ၍ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးကိစၥကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္တို႔က ရွင္းလင္းေျပာဆို ဖတ္ျပေၾကာင္း၊ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာ သည္။

ထို႔အတူ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရတြင္လည္း ဘ႑ာေငြအခက္အခဲႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း၊ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္း ရွာေဖြမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဇိုဇမ္ က ဧရာ၀တီသု႔ိ ေျပာသည္။

၎က “ဒီကိစၥက ျပည္နယ္အစိုးရ ညံ့တဲ့အတြက္လို႔ ေျပာရမွာပဲ၊ ဘတ္ဂ်က္က်ေအာင္ မေတာင္းႏိုင္ ဘူးဗ်ာ။ လုံေလာက္ေအာင္ တင္ျပေတာင္း ဆိုဖို႔ က်ေနာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔က ဘာမွမလုပ္ဘူး၊ႏွစ္ျပားတပဲေတာင္း ေတာ့ ႏွစ္ျပားတပဲပဲ ရတာေပါ့ ဗ်ာ” ဟု ဆို သည္။

ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသအစိုးရ အေနျဖင့္ အေသးစား အသုံးစရိတ္မွအပ ႀကီးမားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြကုိ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ လႊတ္ေတာ္ ၌ တင္ျပေဆြးေႏြး အတည္ျပဳၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံ ဆက္လက္တင္ျပ ေတာင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္တခု ျဖစ္၍ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ က႑အမ်ားအျပား ရွိ ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥကုိ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏုိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ ေဆာင္ေနမည္ ဆိုပါက မည္သည့္အရာမွ ျဖစ္ေျမာက္လာမည္ မဟုတ္ဟု ဦးဇိုဇမ္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္လည္း ဘတ္ဂ်က္ေငြ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လစာေပးရန္ အခက္အ ခဲႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနသည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပ ေဆြး ေႏြးသြားေၾကာင္း နိရဥၥရာသတင္း၌ ေရးသားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၌ ဌာန စုစုေပါင္း ၁၀ ခုရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လစာ ေပးရန္အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေန ေၾကာင္း သိရၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ဘ႑ာေရး ကိစၥေဆြးေႏြးေသာ္လည္း လိုေငြျပမႈမရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဘတ္ဂ်က္တခ်ဳိ႕ပိုမိုေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏိုထန္ကပ္ က ေျပာသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း သည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဒသတခုျဖစ္၍ အခြန္ အခေကာက္ခံ ရရွိမႈ မ်ားသည့္အ တြက္ ဖုံလုံမႈရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔သည္လည္း လိုေငြျပမႈ နည္းပါးေၾကာင္း သိရၿပီး တျခားေသာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒ သ အသီးသီး၏လႊတ္ေတာ္ အ စည္းအေ၀းမ်ား၌ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ကိစၥ မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္း စာ မ်ား ၌ ေရးသားထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၌ ဘ႑ာေရးကိစၥအျပင္ ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ကိစၥတို႔ကုိလည္း ေဆြး ေႏြး ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမွ ရရွိမည့္ အက်ဳိးအျမတ္၏ ၅ ရာခိုင္ႏွႈနု္းအား ရွမ္းေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာ ေၾကးအ တြက္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ဂက္စ္ ပိုက္လိုင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တဆင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြယ္တန္းရာ လမ္းေၾကာင္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာတခ်ဳိ႕ကုိ ျဖတ္သန္းမည္ျဖစ္ သည္။ထိုပိုက္လိုင္းျဖတ္လမ္းရာ လမ္းေၾကာင္း ၌ ေက်းရြာ မ်ားေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူခံရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ရွမ္းျပည္ သူမ်ား၏ နစ္နာဆုံး႐ွႈံးမႈအတြက္ တင္ျပေတာင္းဆို ရျခင္းဟု ဆိုသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ အသီးသီးမွ ထြက္ရွိသည့္ သယံဇာတမ်ားမွ ရရွိေသာ၀င္ေငြ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏွႈန္း သို႔မဟုတ္ သင့္တင့္ေသာ ႏွႈန္းထား တ ခုကုိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ကို ခြဲေ၀ေပးရန္ အဆိုတခုကုိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ (RNDP) ၏ အမ်ဳိးသား လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေစာျဖဴက မၾကာေသးခင္က တင္သြင္းခဲ့ေသးသည္။

ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ သယံဇာတမ်ားမွ ရရွိမည့္ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ခြဲေ၀ေပးရန္ ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာဆိုထားေၾကာင္း သိရေသာ္လည္း ရာခိုင္ႏွႈန္း မည္မွ်ေပးမည္၊ မည္သည့္ကာလတြင္ ေပးမည္ဆိုသည္ကုိ တိက်စြာ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသး ဟု သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ UNHCR မွ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

သဇင္ဥ

ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ဒကၠားၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ UNHCRမွ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေကာ့စ္ဘဇားၿမိဳ႕ ဟိုတယ္ ShwaBa တြင္ စေနေန႔က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ပြဲ တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Durable Solution အမည္ရွိေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Repatriation, Local Integrationႏွင့္ Resettlement ကိစၥမ်ားကို အဓိ က ထား၍ အျပန္အလွန္ အေသးစိပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

UNHCRမွ Assistance Protection officer Ms. Fahmida Karim က ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ စိတ္၀င္ စားၿပီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား တရား၀င္ ျပဳလုပ္လာပါက ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင ္ရြက္ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း Resettlement ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလာအစိုးရမွ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိႏိုင္ငံအတြင္း တိုးပြားလာမႈအ ေပၚ စိုးရိမ္၍ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာမွစတင္ကာ တရား၀င္ ပိတ္ပင္းထားေၾကာင္း၊ Repatriation ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ-ဘဂၤ လာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အေစာပိုင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔မွစတင္ေသာ ရခိုင္ျပည္အတြင္း ေသာင္း က်န္း သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ဆိုင္းေနေၾကာင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ Local Integration ကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိပါက ဘဂၤလာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ဥပေဒအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ားမွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမ်ားမွာ ဒုကၡ သည္ အျဖစ္သာ ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဘဂၤလာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သူမက ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ တခ်ိဳ႕ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ UNHCRမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံေန ေၾကာင္း၊ UNHCRမွ အေျခခံ အကူအညီ မ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား ရႈံးဆံုးေနေၾကာင္း၊ ဘဂၤလာအစိုးရ အေနျဖင့္ Resettlem ent ကိစၥကို ဖြင့္ေပးၿပီး တတိယႏိုင္ငံမ်ား ကို ဖိတ္ေခၚရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္၍ မသာမာသူ မ်ား ထံ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အသက္အိုးအိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ခံေနရေၾကာင္း တင္ျပေတာင္း ဆိုခဲ့ ေၾကာင္း ဒုကၡသည္ မ်ားကေျပာ သည္။

UNHCR အေနျဖင့္ ေကာ့စ္ဘဇားခရိုင္အတြင္းရွိေသာ အိုခီးယားၿမိဳ႕နယ္ ကိုတိုးပါေလာင္ႏွင့္ တာခ္နာၿမိဳ႕နယ္ ေနာ္ရာပါရာ ဒုကၡသည္ စ ခန္း မ်ား မွ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၉၀၀ အား ၆ ႏွစ္အတြင္း တတိယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သူမက ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

UNHCR က Repatriation ကိစၥကို ယခုကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ဆြဲၿပီး ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚ လာ မႈအေျခအေနကို ေလ့လာၿပီး ေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ UNHCR အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အေနအထား ကို ျမန္မာ တြင္ အေျခစိုက္ေသာ UNHCR, NGO, INGO, လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သတင္း႒ာနမ်ားမွ သ တင္းအခ်က္အ လက္ မ်ားအရ ေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ရွင္းျပခဲ့သည္။

UNHCR က ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ UNHCR၏ ေရွ႕ႏွစ္ဘ႑ာေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းသည့္အေနျဖင့္ ဟန္ျပ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့ ၾက ေသာ ဒုကၡသည္တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

UNHCR က သီးသန္႔ေဆြးေႏြးလိုေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေကာ့စ္ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးရံုးသို႔ ယေန႔မနက္ပိုင္း အ တြင္း ဖိတ္ေခၚထားသည္။

UNHCR က ဒုကၡသည္မ်ားအား ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာ ဆပ္ျပာ၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔အပါအ၀င္ တျခားသံုးကုန္ပိစၥည္းတခ်ိဳ႕ကို လက္ေဆာင္ေပးအပ္ ခဲ့ သည္။

စစ္ေတြတြင္ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္၊ သတင္းအမွားထုတ္ျပီး ဆူပူမူ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီး မူမ်ား ရွိေန

နိရဥၥရာ

ယေန႕ စစ္ေတြ၏ အေျခအေနမွာ တည္ျငိမ္ေနေသာ္လည္း အင္ဘာလာ ေက်းရြာအနီး တ၀ိုက္တြင္ လံုျခံဳေရးကို အင္အားျဖည့္ တိုးခ်ဲ႕ခ် ထား ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္းတဲ့ ေကာင္ေလး ေသဆံုးတယ္ဆိုတာက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ လူေတြက အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ ေျပာတာကို ယံုၾကည္မူ မရွိ ျဖစ္ေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ လူေတြက သတင္းမွား ထုတ္္ျပီး ဆူပူမူေတြ ထပ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနတဲ့ အေနထားမွာ ရွိ ပါတယ္” ဟု စစ္ေတြမွ အမည္မေဖၚလိုသူ ႏိုင္ငံေရး သမား တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ဆူပူမူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနသူမ်ားမွာ မည္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မလဲဟု ေမးျမန္းရာ ခန္႕မွန္း ရခက္ေၾကာင္း သူက ေျပာဆိုသည္။

ယမန္ေန႕က အေျခအေနမွာ ေပါက္ကြဲ လုနီးပါး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက အခ်ိန္မွီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့၍ ျပႆနာ မေပၚေပါက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ တုတ္ေတြ၊ ဓါးေတြ ဓါတ္ဆီ ပုလင္းေတြ အျပည့္ပါဘဲ။ ေပါက္ကြဲ မူ ျဖစ္လို႕ကေတာ့ အရင္ထက္ ပိုဆိုး သြား ႏိုင္ပါတယ္။ အခုက လူေတြက မၾကာခင္က ဆူပူ ျဖစ္ထားေတာ့ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားၾက တယ္။ လူတိုင္းလက္မွာ လက္နက္ ကို္ယ္စီ ရွိၾက ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ယခုအခါ လံုျခံဳေရးကို ပိုျပီး တင္းက်ပ္ရန္ အတြက္ ေနာက္ထပ္ အကူတပ္မ်ား အင္ဘာလာ ရပ္ကြက္ဘက္သို႕ ကား (၅) စီးခန္႕ႏွင့္ အတူ ၀င္ ေရာက္ လာသည္ဟု သတင္း ရေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

စစ္ေတြ ဆတ္ရိုးက်ေခ်ာင္း တဘက္ကမ္း ေက်းေတာရြာမွ ဦးေစာေမာင္ႏွင့္ ေဒၚမေခ်တို႕၏ သားျဖစ္သူ ေအာင္ႏိုင္ဦး (အသက္ ၁၂ ႏွစ္)အား ေရခဲေခ်ာင္း ေရာင္းေနစဥ္ အင္ဘာလာ ရပ္ကြက္ထဲသို႕ ေခၚယူျပီး မြတ္ဆလင္ အုပ္စု တစ္ခုက သတ္ပစ္လိုက္ျပီ ဆိုေသာ သတင္း စစ္ေတြျမိဳ႕သို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့ျပီးေနာက္ လူေပါင္္း ၃၀၀၀ ခန္႕က အဆုိပါ ေက်းရြာအား ၀ိုင္း၀န္းထားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ညေနပိုင္းထိ လူမ်ားက အဆိုပါ ေက်းရြာအနီးတြင္ စုရံုးေနခဲ့ၾကျပီး ပုဒ္မ ၁၄၄ ေၾကာင့္ ညေန ခုႏွစ္ နာရီခန္႕တြင္ လူစု ကြဲသြားခဲ့သည္ဟု ဆို သည္။

လူစုခြဲရန္ ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္သည့္ လူငယ္ ေအာင္ႏိုင္ဦး အသတ္ခံ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ သတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မေက်နပ္သူ လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္႕က လူစုမကြဲမွီ ဓါတ္မီးတိုင္မ်ားကို တုတ္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ေခါက္ကာ အစိုး ရကို “ လက္ရွိ အစိုးရ- ကုလား အစုိးရ” ဟု ဟစ္ေအာ္ကာ သေရာ္ခဲ့ၾက သည္ဟု မ်က္ျမင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ျမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဦးေအာင္ျမေက်ာ္ကမူ အဆိုပါ လူငယ္ ေအာင္ႏိုင္ဦးမွာ မိဖလက္ထဲသို႕ျပန္ေရာက္ သြား ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေသဆံုးသြားသည္ ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ေကာေလာဟလသာျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႕က ဘီဘီစီ ျမန္ မာပိုင္း အစီအစဥ္ ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတဦး ေပ်ာက္ဆံုးမႈ အမွန္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ KWAT ေတာင္းဆုိ

ဖနိဒါ

၁၁ လၾကာ အစုိးရ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးသြားၿပီးေနာက္ ယခုထိ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး ေဒၚဆြမ္လြတ္ ရြယ္ဂ်ား ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ မွန္ကန္စြာ တရားစီရင္ေပးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံး KWAT က ေတာင္းဆို လုိက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္(မပခ) လက္ေအာက္ခံ လြယ္ဂ်ယ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္လံု ေတာင္ မုဘြမ္အေျခစုိက္ တပ္ရင္း (၃၂၁) တပ္သားမ်ားက မုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ခုိင္ဗန္း ေက်းရြာေန ေဒၚဆြမ္လြတ္ ရြယ္ဂ်ား အား ဖမ္းဆီးသြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ရန္ အိတ္ဖြင့္ေပး စာ ေပးပို႔လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်မတို႔ အမွန္တရားကုိ လုိခ်င္တယ္။ သတ္လုိက္ၿပီဆုိရင္လည္း သတ္လုိက္ၿပီ ဆုိတာ သိခ်င္ တယ္။ ခု သူတုိ႔ လိမ္ေနတယ္။ ခုေတာ့ တရား မွ်တမႈက မေျပာနဲ႔ အမွန္တရားေတာင္ မေပၚဘူး။ အမွန္တရား ေပၚေပါက္မွ တရားမမွ်တ မႈ ရွိမယ္ေလ” ဟု KWAT မွ တာဝန္ရွိသူ ေဒၚမြန္း ေနလီ က မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

ေဒၚရြယ္ဂ်ား၏ အမႈကုိ ကုလသဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကြန္တားနား၏ အဖြဲ႔မွ KWAT ထံ လာေရာက္ေမးျမန္းမႈ မ်ား ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ တံု႔ျပန္မႈ ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒၚမြန္းေနလီက ဆက္ေျပာသည္။

“တခုခု လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ကုလသမဂၢ ဒီလူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ ေတြ ကလည္းေမးျမန္းတာေတြ ရွိတယ္ဆုိ ေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က တခုခု တံု႔ျပန္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ေဒၚမြန္းေနလီ က ဆို သည္။

လာေရာက္ဖမ္းဆီးသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေပးရန္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တရားခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦး ေဒါင္လြမ္း က တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ုံးက ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရခဲ့သည့္အျပင္ အေထာက္အထား ခုိင္လံုမႈ မရွိဟုဆုိကာ ပယ္ခ်ခဲ့ သည္။

စြပ္စြဲထားသည့္အတုိင္း ေဒၚဆြမ္လြတ္ ရြယ္ဂ်ားကုိ ဖမ္းဆီးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း မပခ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၃၂၁ မွ ဗုိလ္ၾကီး ေက်ာ္ ေက်ာ္ ေဌးႏွင့္ ခလရ ၃၇ မွ ဗုိလ္မႉး ေဇယ်ာေအာင္တုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္လဲ ခ်က္ေပးခဲ့သျဖင့္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ပယ္ ခ် လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တရားသူၾကီးသည္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္မွ ထြက္ဆုိေသာ ထြက္ဆုိခ်က္တခုတည္းကုိ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိျပစ္မႈအား ေဒသ ခံ အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ မည္သည့္အခါမွ တင္သြင္းတုိင္ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိဟု တရားသူၾကီးက အစီရင္ခံစာတြင္ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ သည္” ဟု အိတ္ဖြင့္စာတြင္ ပါရွိသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူ၏ ေယာကၡမသည္လည္း ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ တပ္ရင္း ၃၂၁ တပ္ရင္းမႉးမ်ားထံသုိ႔ အသ နား ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ကခ်င္အဖြဲ႕ ၂၃ဖြဲ႕မွ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပး စာပို႔

စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ)

ျပည္ပအေျခစိုက္ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္း (၂၃)ဖြ႔ဲမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ကအေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ ရွိေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးအပ္ ခဲ့ သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရေသာတ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္မိုင္ဂ်ာယန္ရွိဒုကၡ သည္မ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ က်သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ ယခုလို အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသမဂၢမွ အေထြေထြအတြင္းေရး မႉးျဖစ္သူ ကိုေနာ္ဆန္း က ေျပာ သည္။

“ေဒၚစုအေနနဲ႔ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္လည္းျဖစ္၊ အမ်ားက ေလးစားရတဲ့ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္တယ္။ၿပီးေတာ့ဒုကၡသည္ အေရးကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ျမင္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔အေရးအတြက္ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္ လင့္မိပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာ သည္။

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ KIA တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေပါင္း ၁သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ရွိလာၿပီး ဒုကၡသည္ မ်ား မွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္အေနနဲ႔ ေရွ႕တန္းမွာ တပ္ရင္းေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္နဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒသခံရြာသူရြာသား ေတြအ ေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒုကၡသည္ဦးေရ တိုးလာတာေပါ့”ဟု ကိုေနာ္ဆန္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ခိုလႈံေနၾကရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အစားအေသာက္၊ ေနထိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရး အေျခ အေန မ်ား ဆိုး၀ါးလွ်က္ရွိၿပီး အကူအညီမ်ားစြာ လိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး-ထိုင္းႏုိင္ငံ (KWAT) မွ မြန္းေနလီက ေျပာ သည္

မိုင္ဂ်ာယန္သို႔ လာေရာက္မည္ဆိုပါက KIA/KIO တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းျဖစ္သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လုံၿခံဳ ေရးအရ ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ KIA တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ၫိွႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက ဆို သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုလက္ရွိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ကခ်င္လူမ်ဳိး ၄၀ ေက်ာ္က သ မၼတႀကီးထံ စာတစ္ေစာင္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စစ္ရပ္ဆိုင္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈရပ္ဆိုင္း ေရးအ တြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပၾကသည္။

ယခုလို အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ဒိန္းမတ္၊ နယ္သာလန္ စသည့္ႏိုင္ငံ (၂၃)ရွိ ကခ်င္အဖြဲ႔အ စည္း မ်ား ပါ၀င္ၾကၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာမႈ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပါ၀င္ႏိုင္ ျခင္း မရွိဘူးဟု သိ ရွိရ သည္။

ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စုေပါင္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပး၍ ေတာင္းဆိုမႈမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး အ ေၾကာင္း ျပန္ၾကားျခင္း တစံုတရာ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးကို ေက်ာင္းထုတ္ရန္ လုပ္ရာမွ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ေက်ာင္္းအုပ္ဆ ရာမၾကီးကို ေက်ာင္းသားမ်ား ကန္႕ကြက္

နိရဥၥရာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ပညာေရး ေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးကို ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးက ေက်ာင္းထုတ္ရန္ စီစဥ္ရာမွ ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႕ ညေနက ဆူပူ ကန္႕ကြက္မူ တစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

“ ျဖစ္တာက ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ပညာေရး ေကာလိပ္မွာ ျဖစ္တာပါ။ ညေန ၆ နာရီ ၃၀ မွာ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ ေတြစုျပီး အဲဒီ မခင္မီမီေက်ာ္ဆိုတဲ့ ေက်ာင္း သူကို ေက်ာင္းမထုတ္ဖို႕ ေတာင္းဆို ရာကေန ျဖစ္တာပါ။ ဒါကို ကန္႕ကြက္ တဲ့ အခါ ဆႏၵျပတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သြားပါ တယ္” ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပႆနာမွာ ဂြျမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ မခင္မီမီေက်ာ္သည္ ေက်ာင္း တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျပႆနာ တစ္ခု အတြက္ အုပ္ထိန္း သူ မိဖမ်ားကို ေခၚယူလာရမည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚေ၀ေ၀ဦးမွ ေျပာ ၾကားရာ မိဖမ်ားကိုယ္စား သူမရဲ႕ ဦးေလး ေတာ္သူ တစ္ဦးကို ေခၚလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးက မခင္မီမီေက်ာ္ ေခၚယူလာသူမွာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မွ ဆိုက္ကားသမား တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲျပီး ေက်ာင္း စည္း ကမ္းကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္သာမက မိမိအားလည္း အားမနာ လုပ္သည္ဟု ဆိုကာ ေက်ာင္းထုတ္မည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ဆို သည္။

မခင္မီမီေက်ာ္၏ မိခင္ ျဖစ္သူမွာ ေသဆံုးသြားျပီး ဖခင္မွာလည္း ႏိုင္ငံျခားသို႕ ေရာက္ေနသျဖင့္ သူမ၏ ဦးေလးေတာ္သူကိုေခၚယူလာရ ျခင္း ေၾကာင္း ရွင္းျပေသာ္လည္း ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးက လက္မခံဘဲ ေက်ာင္းထုတ္မည္ဟုသာ ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက မခင္မီမီေက်ာ္ကို ေက်ာင္းမထုတ္ရန္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးအား ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္ ဟု သိရသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ဆရာမၾကီးက ေက်ာင္းထုတ္ရန္ စီစဥ္သျဖင့္ စက္တဘၤာလ ၂၆ ရက္ေန႕က ညေန ၆ နာရီခန္႕တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္း သူ မ်ားက စုေပါင္းျပီး ဆရာမၾကီး၏ ေက်ာင္းထုတ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ၀ိုင္း၀န္း ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြက မခံမရပ္ႏိုင္ေတာ့ မခင္မီမီေက်ာ္ကို ထုတ္ရင္ သူတို႕ကိုပါ ထုတ္ ပစ္ပါဆိုျပီး ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ အကုန္သူ စုျပီးေတာ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လုိက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ပညာေရးေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရေရး အတြက္ေက်ာင္းသား တစ္ဦး အေန ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးအပါ အ၀င္ ေနရာ အမ်ားအျပားကို က်ပ္ေငြ ၅ သိန္းခန္႕ လာဒ္ထိုး ျပီးမွ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရသျဖင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရလွ်င္ အလြန္နစ္နာ သြားႏိုင္သ ျဖင့္ မခင္မီမီေက်ာ္ကို ေက်ာင္းမထုတ္ရန္ ယခုလို ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆုိ ပါ ေက်ာင္းသားက ေျပာဆို သြားပါ သည္။

တရုတ္ လုံကေရာက္စခန္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား အကူအညီ လိုအပ္ေန

KNG

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ မံစီၿမိဳ႕နယ္ ခေခ (Hka Hkye) ေက်းရြာ အစြန္းတြင္ရွိေသာ ကခ်င္ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ အစားအေသာက္ အခက္ အခဲ ၾကံဳေတြ႔ေနေၾကာင္း စခန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားေျပာသည္။

၎ဒုကၡသည္စခန္းသည္ မံစီျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိျပီး အျခားေက်းရြာ ျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေ၀းေသာ သီးသန္႔ ဒုကၡသည္စခန္း ျဖစ္ၿပီး အကူအညီလိုအပ္ ေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုခ်ိန္ထိ ခေခ (Hka Hkye) ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေရာက္မလာေသးေၾကာင္း ဒုကၡသည္ စခန္း မွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးဒြဲလာ (Salang Doi La) ကေျပာသည္။

“စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ေတာ့ တရုတ္ခရစ္ယာန္အသင္းကဆိုျပီး ဆန္အိတ္ ၄၀ လာေပးထား တယ္။ အဲဒါပဲရေသးတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္သလိုပဲ စား ေနတယ္။ ဒီေတာက အရြက္ေတြပဲရွာ စားေနတယ္။ ဆီေတြလည္း မစားရဘူး။ ဘယ္အဖြဲ႔က အကူအညီမွ မရေသးဘူး။အခက္အခဲကအမ်ား ၾကီးပဲ စခန္းေတြကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း မေဆာက္ယူရေသးဘူး။ ေက်ာင္းကို လည္း ေခတၱပဲေဆာက္ ယူထားတယ္ဆို ေတာ့ ေက်ာင္း သားေတြလည္း ျပြတ္သိပ္ေနတာပဲ။ ေက်ာင္းလည္း ေဆာက္ယူရအံုး မယ္။”

အဆိုပါဒုကၡသည္စခန္းသည္ တရုတ္ဖက္ျခမ္း ေနာင္ေတာင္းခရုိင္တြင္ ခိုလႈံရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရေသာ လံုကေရာက္ (Lung Krawk) စ ခန္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ျပီး လနာ့ဇြပ္ဂ်ာ (Lana Zup Ja) သို႔ မေျပာင္းေရႊ႕လိုေသာေၾကာင့္ ယခင္စခန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ နယ္စပ္ျဖစ္ ေသာ ျမန္ မာျပည္ဘက္ရွိ ကမ္းတေလွ်ာက္တြင္ စခန္းမ်ားေဆာက္ကာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လံုကေရာက္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၇၀၊ လူဦးေရ ၃၂၄ ဦး၊ စာသင္ေက်ာင္းကို မူၾကိဳမွ ဒုတိယတန္းထိဖြင့္ထားကာ ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္းသားမ်ား ၃၅ ေယာက္ရွိရာ ဆရာမ ၂ ဦးမွ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အကူအညီမဲ့ အခ်ိန္ၾကာရွည္ ရပ္တည္မည္ဆိုလ်င္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ား အတြက္ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကာ က်မ္း မာ ေရးထိခိုက္မည္ကို စခန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

သတင္းေထာက္နဲ႔ ဆင္ဆာျဖတ္သူတို႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္း

ေသာမတ္စ္ ဖူလာ

ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း သတင္း ေရးခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ ရန္ကုန္က အေဆာက္အဦတခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ အၿမဲတမ္းသိခ်င္ ေနခဲ့ပါ တယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ျမန္မာဂ်ာနစ္လစ္ေတြ အတြက္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စရာ ပေဟဠိဆန္လွတဲ့ ဆင္ဆာ႐ံုးပါပဲ။

အဲ့ဒီ႐ံုးခန္းထဲ ေရာက္သြားတဲ့ စာမူေတြထဲက ဘယ္စာမူေတြကို လက္ခံလိမ့္မယ္၊ ဘယ္စာမူေတြကေတာ့ မင္နီတားၿပီး အဖ်က္ခံရလိမ့္ မယ္ဆို တာကို ဘယ္သူကမွ အေသအခ်ာ မသိခဲ့ၾကတာကိုး။

အခုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အင္တိုက္အားတိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန တဲ့ အျပင္ ပုဂၢလိကမဂၢဇင္း၊ဂ်ာနယ္၊စာေစာင္ စတာေတြကိုလည္း ဆင္ဆာလုပ္တာေတြ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီမို႔ က်ေနာ္ စပ္စုခ်င္တဲ့ေနရာကို သြား ႏိုင္ ဖို႔ လမ္းစေတာ့ ပြင့္ၿပီလို႔ ယူဆမိခဲ့ပါ တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ မၾကာေသးခင္တရက္က မြန္းလြဲပိုင္းမွာ က်ေနာ္ အဲ့ဒီ႐ံုးခန္းကို ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အရင္တုန္းက စိစစ္ေရးမႉး တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ဦး တင့္ ေဆြနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ပါ။

႐ံုးဝန္ထမ္းေတြၾကည့္ရတာ က်ေနာ့္ကို ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ အံ့အားသင့္သြားပံု ပါပဲ။ သူတို႔စိတ္ထင္ က်ေနာ္က လမ္းမွားၿပီးေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံ ျခား ခရီးသြားဧည့္သည္လားေပါ့။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေတြကစၿပီး ဒီ႐ံုးမွာ အလုပ္ေနတဲ့ အရာရွိတေယာက္ကဆိုရင္ ႐ံုးကိုလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္မွ သူ မျမင္ဖူးဘူးလို႔ ေျပာပါ တယ္။ အျခားလူေတြကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ တေယာက္စ ၂ ေယာက္စ ေတြ႔ ဖူးတယ္တဲ့။

က်ေနာ္လည္း ဦးတင့္ေဆြနဲ႔ေတြ႔၊ ၿပီးေတာ့ သူနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးကို ႐ံုးမွာပဲ ထိုင္ေရးလိုက္ပါတယ္။

ဆင္ဆာ႐ံုးကို မသြားခင္ကတည္းက က်ေနာ့္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္တခု ရွိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ႐ံုးက ျပန္မထြက္ခင္ က်ေနာ့္ကို ဆင္ ဆာလုပ္တဲ့သူနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တာပါ။

က်ေနာ္ေရးေနတ့ဲ အင္တာေနရွင္နယ္ ဟာရယ္ ထရီဗ်ဴး (International Herald Tribune – IHT) သတင္းစာကို ျမန္မာျပည္က ဟို တယ္ ေတြ၊ သံ႐ံုးေတြနဲ႔ အျခားမွာသူေတြဆီ ျဖန္႔ေနတာေလ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ့္လည္း ဆင္ဆာထိခဲ့တာေပါ့။

ႏိုင္ငံျခားသတင္းစာေတြကို “ေသခ်ာ ေစ့စပ္စြာ စစ္ ေဆးတဲ့” အခန္းထဲ က်ေနာ္ေရာက္သြားတယ္ဆိုရင္ပဲ မခိုင္သဇင္ေထြးကက်ေနာ့္ကို အၿပံဳး နဲ႔ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ႏႈတ္ဆက္ပါ တယ္။ ဆံပင္ရွည္ကို ညီညီတိထားတဲ့ မခိုင္သဇင္ေထြးဟာ အသက္ငယ္ၿပီး လွပတဲ့ အျဖဴေရာင္ ပန္းထိုးရွပ္ အကၤ် ီကို ဝတ္ဆင္ထားပါ တယ္။

သူကေတာ့ IHT သတင္းစာကို ေန႔တိုင္းဖတ္ဖို႔ တာဝန္ယူရယူ၊ အဲ့ဒီသတင္းစာထဲမွာပါတဲ့ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ေရးထားတာေတြကို အ ထူး အေလးေပးရသူ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ့္ေဆာင္းပါးေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ရသူပါပဲ။

အရင္က ထင္ထားတာ အခန္းအဝင္ လိုက္ကာေနာက္မွာမ်က္မွန္ထူထူထပ္ထားတဲ့သုန္သုန္မႈန္မႈန္အသက္ႀကီးႀကီးအမ်ိဳးသားတေယာက္ ကို ေတြ႔ရလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ မခုိင္သဇင္ေထြးနဲ႔ ေတြ႔ရတဲ့အခိုက္အတန္႔က သရုပ္မွန္လြန္ ဝတၱဳ တပုဒ္လို က်ေနာ္ ခံစား ခဲ့ရပါတယ္။

သူက သိပ္ကို ေဖာ္ေရြၿပီး စိတ္အားထက္သန္ပါတယ္။ အသဲႏွလံုးပံုနဲ႔ တန္ဆာဆင္ထားတဲ့ သူရဲ႕ ခရမ္းေရာင္နဲ႔ စိမ္းျပာေရာင္စပ္ လိပ္စာ ကဒ္ ကိုလည္း က်ေနာ့္ကို ေပးပါေသးတယ္။ မိတ္ေဟာင္း ေဆြေဟာင္းေတြ ျပန္ေတြ႔ၾကတဲ့ အတိုင္း က်ေနာ္တို႔ေတြ စကားလက္ဆံုၾက လိုက္ ၾက တာ ေနာက္ဆံုး တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္အခ်က္အ လက္ေတြ အျပန္အလွန္ေပးၾကတဲ့အထိပါပဲ။

ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ “သူငယ္ခ်င္း” အျဖစ္ “အဒ္”လိုက္မယ္လို႔ က်ေနာ္ သူ႔ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အာဏာရွင္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ IHT မွာပါတဲ့ က်ေနာ့္ ေဆာင္းပါးတခ်ိဳ႕ကို မင္မည္းနဲ႔တားၿပီး အပုဒ္လိုက္ ျဖဳတ္ပစ္ တာ ခံရဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာေတာင္ ဆင္ဆာ မထိတဲ့ IHT သတင္းစာေတြ ေတြ႔ရ တာမို႔ က်ေနာ့္ အတြက္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ရျပန္ေရာ။

ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မခိုင္သဇင္ေထြးကို က်ေနာ္ ေမးၾကည့္မိပါတယ္။ သူေျပာျပာတာကေတာ့ သူ႔တာဝန္က IHT မွာပါတဲ့ ျမန္မာ ျပည္ သတင္းေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ အေသးစိတ ္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၊ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီအေၾကာင္းေတြကို ျမန္မာလို လက္ေရးနဲ႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရး၊ ၿပီးရင္ သူ႔အထက္အရာရွိေတြကို တင္ျပတာပဲတဲ့။ ဘယ္ဟာကိုေတာ့ ဆင္ဆာ လုပ္လိုက္ပါဆိုတာမ်ိဳး တခါမွ အေျပာမခံရဘူးတဲ့။

ဒါနဲ႔ IHT ကို ဘယ္လိုသေဘာရလဲ၊ ႀကိဳက္လားလို႔ ဆက္ေမးမိပါတယ္။

သူက အားရပါးရၿပံဳးၿပီး “သိပ္ေကာင္းတာပဲ” လို႔ ေျဖပါတယ္။

က်ေနာ္လည္း သူဘာမ်ား ဆက္ေျပာအံုးမလဲလို႔ ေစာင့္ေနမိတယ္။ ခဏၾကာေတာ့ သူက “သတင္းေဆာင္းပါးေတြက နည္းနည္းေတာ့ နား လည္ရခက္တယ္” တဲ့။

နယူးေယာက္တိုင္းမ္၏ ဘေလာ့ဂ္ IHT Rendezvous ပါ A Reporter Meets His Censor ကို ဆီ ေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပသည္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရးရာသတင္းမ်ား September 30th,2012

( 28 )သမၼတၾကီး ဦးသိန္း စိန္ႏွင့္ RFA အေမးအေျဖ ဒုတိယပုိင္း

( 27 )Myanmar is ripe for growth, but hazards await the unwary

( 26 )အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ျမန္မာ အဆင့္တက္လာဟု အစီရင္ခံစာဆို

( 25 )Myanmar leader promises to ‘address’ ethnic tensions

( 24 )တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ အၾကား ျမန္မာသမၼတ ဟန္ခ်က္ညီရန္ ၾကိဳးစားမႈ

( 23 )Up to 75,000 Rohingyas ‘ in temporary camps’

( 22 )ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာသမၼတ နယူးေယာက္တြင္ ထားဝယ္စီမံကိန္း ေဆြးေႏြးမည္

( 21 )Tokyo meeting to pledge $1 bil for Myanmar

( 20 )အထက္ျမန္မာျပည္ ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္ဖြဲ႕စည္း

( 19 )Myanmar leader promises to tackle Rohingya issue

( 18 )ေၾကးနီစီမံကိန္းကုမၸဏီႏွစ္ခု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္

( 17 )UN leader sounds warning on Rakhine unrest

( 16 )၈၈ မ်ဳိးဆက္ ျမင္းၿခံၿမဳိ႕တြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသင္တန္းဖြင့္

( 15 )UN leader says Myanmar tensions could spread

( 14 )ဆန္ဖရန္ Freedom Forum မွာ ေဒၚစု မိန္႔ခြန္းေျပာ

( 13 )Surapong says Thein Sein needs more help on reform

( 12 )ရုရွစြမ္းအင္ကုမၸဏီ ျမန္မာႏွင့္ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

( 11 )Myanmar stalked by ethnic strife in NY

( 10 )သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အေပၚ ေက်နပ္အားရ

( 9 )Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi in SF

( 8 )ျမန္မာ့ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ခ်က္ျခင္းထိုးတက္သြားဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသး

( 7 )Burma: A cautious turn in "the long road to freedom"

( 6 )မေလးရွား ကူညီေရးအဖဲြ႔ ရခိုင္ဒုကၡသည္ေတြကို ေတြ႔ဆံုမည္

( 5 )UN chief urges careful handling of Myanmar Rohingyas issue

( 4 )သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အာအက္ဖ္ေအ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း

( 3 )Unlikely Warriors Emerge Against a Myanmar Mine

( 2 )စစ္ေတြမွာ ေကာလာဟလေၾကာင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေထာင္နဲ႔ခ်ီစုေဝးခဲ့

( 1 )Myanmar leader to 'address' tension: UN

Saturday, September 29, 2012

KIA အေ၀းထိန္းမိုင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈ တြင္ ျမန္မာစစ္သား ၅ ဦး ေသဆုံး

KNG

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ KIO/KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာ သြားလမ္းရွိ လဂ်ားယန္ေက်းရြာ လံုေရာက္ (Lung Rawk) စခန္းရွိ ျမန္မာ အ စိုးရ တပ္ေပါင္းစုမွ တပ္သား ၁၀ ဦးေက်ာ္အား KIA တပ္မဟာ (၅) တပ္ရင္း (၂၄) မွ အေ၀းထိန္းမိုင္း (remote mine) ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ရာ တြင္ ၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕တန္းမွ KIA အရာရွိတဦး KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။

၄င္းျမန္မာအစိုးရတပ္ေပါင္းစုသည္ လဂ်ားယန္ (Laja Yang) အနီး ထိုးစစ္ဆင္လႈပ္ရွားေနျပီး ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာ၂၇ ရက္တြင္တပ္ သား အခ်ိဳ႕သည္ ၄င္းတုိ႔စခန္းေအာက္ဘက္သို႔ ေရခ်ိဳးဆင္းလာခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီခ်ိန္တြင္ ယခုလိုေပါက္ကြဲလာျပီး ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဘက္က remote မိုင္းနဲ႔ ၂ ၾကိမ္ ဆက္တိုက္ ေပါက္ကြဲလိုက္တာ။” ဟုဆို သည္။

ထိုေပါက္ကြဲမႈတြင္ အစိုးရတပ္မွ ၅ ဦးေသဆံုးေသာ္လည္း က်န္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈကိုမူ အတိအက်မသိရွိရေသးေၾကာင္း ဆက္ဆုိသည္။

ထုိ႔အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ဆဒံုးသြားလမ္းရွိ လုေထာန္ (Lu Htawng) ရြာအနီးတြင္ တပ္ခ်ထားေသာ ဝိုင္းေမာ္ျမန္မာအ စိုးရ တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခလရ (၅၇)ကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) တပ္မဟာ(၅)ေအာက္တပ္ရင္း (၃) စစ္သားမ်ားေျပာက္ က်ားစ နစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အစိုးရတပ္မွ ၁ ဦး ေသဆံုးေၾကာင္း အရာရွိတဦး KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေျပာက္က်ားစနစ္နဲ႔ ပစ္တာဆိုေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ သူတို႔ဘက္က လက္ နက္ၾကီးနဲ႔ ျပန္ပစ္လာလို႔ က်ေနာ္တို႔ျပန္ လာခဲ့ တာ။” ဟုဆိုသည္။

၎ျမန္မာအစိုးရတပ္သည္ လက္နက္ၾကီမ်ားႏွင့္ ၇ ၾကိမ္ပစ္ေသာ္လည္း KIA တပ္ရင္း(၃) တြင္ ထိခိုက္ ေသဆံုးမႈ မရွိေၾကာင္းဆက္ဆို သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားသည္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တပ္ခ် ထားေသာ ေနရာတ၀ိုက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ျပီး ေဒါ့ဖုန္းယန္-ဟိုင္းကိုင္ (Hang Kai) တပ္စ ခန္ းရွိ ျမန္မာအစိုးရတပ္သည္ ယေန႔ ၃ နာရီခ်ိန္တြင္ လက္နက္ၾကီးမ်ား (၁၀၅ မမ) ျဖင့္ KIA တပ္ဖက္သို႔ ၂ ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့ျပီး ယမန္ေန႔မ်ား တြင္ လည္း ၅ ၾကိမ္ ထက္မနည္း ပစ္ခတ္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အစိုးရႏွင့္ KIO တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ စက္တင္ဘာလအတြင္း အစိုးရတပ္ဖက္မွ က်ဆုံးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း KIO ေရွ႕တန္းသတင္းမွ ေန႔စဥ္ သတင္းစုံစမ္းသိရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အစိုးရဖက္က ေသဆုံးမႈရွိမရွိကိုမူ အစိုးတပ္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးေပ။

လက္ရွိ စစ္ေတြအေျခအေန တင္းမာေန

မင္းခုိင္မုိက္(ရန္ကုန္)

ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ ဘဂၤလီမ်ားက ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္းသူရခုိင္လူငယ္ တဦးအား ၀ိုင္းရုိက္လုိက္ျပီးေနာက္ စစ္ေတြျမိဳ႕အေျခ ေနမွာ တင္းမာေနသည္။

ယေန႕ ေန႕လည္ ၂နာရီခန္႕ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ (ဘ ဂၤလီအမ်ားစုေနထုိင္ရာ) အင္ဘာလာလမ္းဆံုတြင္ ေရခဲ ေခ်ာင္းေရာင္းသည့္ ရ ခုိင္ကေလးငယ္တဦးမွာ ျဖတ္သြားစဥ္ ဘဂၤလီမ်ားမွ ေခၚယူျပီး ၀ိုင္းရိုက္ၾကရာမွ စတင္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒ သခံတဦးကေျပာသည္။

” အဲဒီ ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္းတဲ့ ရခုိင္ေကာင္ေလးက အင္ဘာလာလမ္းဆံုက မင္းဗာ ၾကီးလမ္းအတုိင္း ျဖတ္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီနားမွာ ရွိတဲ့ ဘဂၤလီေတြက ေရခဲ ေခ်ာင္း ၀ယ္မလုိနဲ႕ ေခၚလုိက္တယ္။ သူတုိ႕အကြက္နားက လမ္းၾကားနား ကို ေရာက္ေရာ့ ၀ိုင္းရုိက္ၾကတယ္။ ဒါကို တျခားရခုိင္ေတြက ျမင္ၾက၊ ၾကားၾကေတာ့ ရိုက္ၾကတဲ့သူေတြက အင္ဘာလာထဲကို၀င္ေျပး သြား တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ အေျခ ေနက တင္းမာေနတာ” ဟု ဆိုသည္။

အဆုိပါ ကေလးငယ္မွာ စစ္ေတြျမိဳ ့ေက်းေတာ ရပ္ကြက္ေန အဖ ဦးေစာေမာင္ ၏သား ေမာင္ ေအာင္နိုင္ဦး အသက္ (၁၂) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွ ရသည္။

” ေကာင္ေလး ေသတယ္လို႕ေတာ့ သတင္း ျဖစ္ေနတယ္။ ေသတယ္၊ မေသဘူးလားဆုိတာေတာ့ အတိအက်မသိေသးဘူး။အဲဒီေကာင္ေလး ကို စစ္ေတြ စစ္တပ္ေဆးရံုးကို စစ္သားေတြ ယူသြားတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ အေျခေန ေတာ္ ေတာ္ဆုိးတယ္လုိ႕ ေတာ့ ေျပာတာပဲ။”

ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္မွ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးတဦးကလည္း ” အျပင္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ဆူေန ပါတယ္။ စစ္သားေတြ၊ ရဲေတြလည္းအ မ်ားၾကီးပဲ။ ေဒသခံရခုိင္ေတြပါ၊ ဘုန္းၾကီးေတြပါ ေရာက္ေနၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဲဒီကေလး ကို မေတြ႕ေသးဘူးလုိ႕ ေျပာပါတယ္။ စစ္ တပ္ေဆးရံုကို ယူသြားတယ္လုိ႕လည္း ေျပာၾကပါတယ္။” ဟု နိရဥၥရာသုိ႕ေျပာသည္။

ယခုအခါ မင္းဗာၾကီးလမ္းတေလွ်ာက္ အင္ဘာလာအနီးတ၀ိုက္တြင္ စစ္သား၊ ရဲသားမ်ားကို လံုျခံဳေရးအျပည့္ ခ်ထားျပီး မည္သူမွ ျဖတ္ သန္း ခြင့္မျပဳပဲ လမ္းပိတ္ထားသည္။

စစ္ေတြေဒသခံ ရခုိင္လူထုအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါကိစၥအတြက္ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ေဒါသေပါက္ကြဲေနၾကျပီး အင္ဘာလာအနီး တ၀ိုက္ တြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကေၾကာင္း စစ္ေတြမွ ေပးပို႕ေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

စစ္ေတြရဲ႕ ယေန႕ ဂယက္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ထိ ရိုက္ခတ္

ေမာင္ေအး

စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ အဓိဂရုဏ္း ျဖစ္ေပၚေနျပီဆိုေသာ ေကာလဟလ သတင္း ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ တည္ျငိမ္ေရး ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။

“စစ္ေတြမွာ ရခုိင္နဲ႕ ဘဂၤလီေတြ ျပႆနာျဖစ္ေနျပီ သတင္း ၾကားတာနဲ႕ ဒီမွာ လည္း ရခိုင္ေတြ ေစ်း ဆိုင္ေတြကိုသိမ္း ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္၀င္၊ ဘဂၤလီေတြ လည္းဆိုင္ေတြပိတ္ျပီး ေျပးၾကေတာ့ တစ္ျမိဳ႕လံုးဆူသြားတယ္” ဟု ေမာင္ ေတာမွ အိမ္ရွင္မ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယေန႕ မြန္းလြဲပိုင္းက စစ္ေတြတြင္ လူငယ္တစ္ဦးသတ္ျဖတ္ခံရေသာသတင္း ေၾကာင့္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ တြင္ ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕သုိ႕ အဆိုပါ သ တင္းေရာက္ရွိလာရာ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ အစိုးရရံုးမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းပိတ္ထားလိုက္ ရသည္ဟု ဆိုသည္။

တည္ျငိမ္မႈပ်က္သြားသည့္အတြက္ လံုထိန္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားက ေရႊဇားတံတားတြင္ ဒိုင္းကာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျပီး လံုျခံဳေရး ယူထား လိုက္ ေၾကာင္း အဆိုပါ အိမ္ရွင္မက ဆက္ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ တည္ျငိမ္မူ ပ်က္ျပားသြားသျဖင့္ လစာထုတ္ရန္ ေရာက္ေနၾကသည့္ ၀န္ထန္းတခ်ိဳ႕ကို လည္း ရံုးမ်ားမွ လစာ မေပးဘဲ ျပန္လႊတ္လိုက္ ေၾကာင္း ေက်ာင္းဆရာ တဦးကေျပာသည္။

ယခုအခါ ဘဂၤလီအမ်ားစုမွာ ေမာင္ေတာ ကညင္တန္းရပ္တြင္ စုေ၀းေနၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚေနျပီး ေမာင္ေတာျမိဳ႕ရွိ ရခိုင္ မ်ားမွာ မိမိေနအိမ္တြင္ သတိႏွင့္ ေနထုိင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွားခဲအင္းပဋိပကၡတြင္ ဒဏ္ရာရသူ ၂ ဦး ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ လဲႊေျပာင္း

သန္႔စင္ၿငိမ္းခ်မ္း

ဧရာ၀တီတိုင္း ပုသိမ္ခ႐ိုင္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွားခဲအင္းႀကီး၌ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ညက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡအတြင္း ဒဏ္ရာရခဲ့သူ ၂ ဦးမွာ အေျခအေန ဆိုးရြားေနသျဖင့္ ယမန္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ပုသိမ္ေဆး႐ံုမွ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ လဲႊေျပာင္းပို႔ေဆာင္ လုိက္ ၿပီ ျဖစ္သည္။

ပုသိမ္ေဆး႐ံုသို႔ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒဏ္ရာရသူ ၃ ဦးအနက္ ကိုေက်ာ္ဆန္းေငြ (၃၉ ႏွစ္) မွာ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၅၀ ခန္႔တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ က်န္ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္ဇင္သန္႔ (၂၅ ႏွစ္) ႏွင့္ ကို၀င္းသန္း (၃၀ ႏွစ္) တို႔မွာ ေသနတ္ထိမွန္ ဒဏ္ရာ ျပင္း ထန္စြာ ရရွိထားသည္။

ကို၀င္းသန္းမွာ ညာဘက္ရင္အံုႏွင့္ ညာဘက္လက္ေမာင္းတို႔တြင္ ေသနတ္ထိမွန္ဒဏ္ရာ ရရွိထားကာ ကိုေက်ာ္ဇင္သန္႔မွာ ညာဘက္ လက္ ေမာင္းတြင္ ေသနတ္ထိမွန္ထားၿပီး သတိမရဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

အရပ္သားမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရေစခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္မႈမွာ ေရွာင္လဲႊမရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပုသိမ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အႀကီးတန္း ရဲအရာရွိတဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔လူေတြ ေသနတ္ႏွစ္ခ်က္ အရင္ဆံုး မိုးေပၚေထာင္ေဖာက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ လူအုပ္ထဲက ဒီေကာင္ေတြ မပစ္ရဲပါဘူးကြာ။ မိုးေပၚပဲ ေထာင္ေဖာက္ရဲတာပါဆိုၿပီး ေျပာသံေတြထြက္လာၿပီး ေလးခြေတြနဲ႔ အနီးကပ္ပစ္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ မတတ္သာတဲ့အဆံုး ပစ္ရတဲ့အေျခအေနေတြ ျဖစ္ကုန္တာပါ”ဟု အဆိုပါ ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ မပစ္ခတ္ပါက ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လူအုပ္ၾကားတြင္ ပိတ္မိေနေသာ အေထာင္ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္သား ၃၀ ေက်ာ္မွာ အသက္ေသဆံုးသြား ႏိုင္ ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡအတြင္း ရဲသား ၅ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ၁ ဦးမွာ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ရဲသတင္းရပ္ကြက္အဆိုအရ သိ ရ သည္။

ေဒသခံရြာသားတဦးအား အင္းမွထြက္သည့္ ဆည္ေျမာင္း၀ကို ဖ်က္ဆီးသည္ဆိုကာ အင္းေလလံ ေအာင္ထားသည့္ ၀ိုုင္း၀ိုင္းလည္ ကုန္ ထုတ္ သ မအဖြဲ႔က ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးတြင္ ေခၚယူစစ္ေဆးရာ လက္လြန္၍ ေသဆံုုးသြားသည္ကို မေက်နပ္သည့္ ရြာသားမ်ားက ေျဖရွင္း ေပး ရန္ေတာင္းဆိုရာမွ ပဋိပကၡ စတင္ခဲ့သည္ဟုု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈမွာ မိမိတို႔သိရွိထားသည္ႏွင့္ လဲြေခ်ာ္ေနသည္ဟု ခ႐ိုင္႐ံုးမွ ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။

“ကုိတလုတ္ (ေခၚ) ၀င္းႏိုင္ဆိုတဲ့လူက ရွားခဲရြာက မီးသတ္တပ္ၾကပ္ႀကီးရဲ႕ မိန္းမကို အိမ္ေပၚအထိ တက္႐ိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဟသၤာတဖက္ ကူးသြားၿပီး ညေနေစာင္းက်ေတာ့ ရွားခဲကို ျပန္လာတယ္။ အဲဒီမွာ ရပ္ကြက္ထဲကလူေတြက ကို တလုတ္ကို ၀ိုင္းခ်ၾကတယ္” ဟု ရဲအရာရွိက ဆိုသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ခ်ရင္း တေယာက္က ကိုတလုတ္ကို ဓားနဲ႔ထိုးလုိက္ေတာ့ ဟိုလူက ဗိုက္ပြင့္ သြားၿပီး အူေတြအေခြလုိက္ထြက္ၿပီး လမ္း ေပၚမွာ လဲေနတယ္။ အဲဒါကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက အေထာင္ရဲစခန္းကို အေၾကာင္းၾကားလို႔ စခန္းက ကား ၃ စီးနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္မႉး ဦးေဆာင္ၿပီး ကိုတလုတ္ကို လာသယ္တာ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ကိုတလုတ္အား လာေရာက္သယ္ထုတ္သည့္ ရဲကား ၃ စီးအား ေဒသခံမ်ားက ခဲမ်ား၊ တုတ္မ်ား၊ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္တုိက္ ခုိက္ခဲ့ၾက ရာ ကားမ်ားပ်က္စီးသြားၿပီး ရဲသားမ်ားမွာလည္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လူအုပ္ၾကားထဲတြင္ ပိတ္မိသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ခဲ့ သည္ ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

“တကယ္တမ္း ေဒါသစိတ္နဲ႔ လူထုကို ႏွိပ္ကြပ္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔လူေတြ ေဘးမွာ ၀ိုင္း ထားတာ ရာနဲ႔ခ်ီရွိပါတယ္။က်ည္အတဲြလိုက္ ဆဲြရင္ လူေတြအတံုးအ႐ံုး ေသကုန္မွာပါ။ အခုပစ္ခတ္မႈဟာ ရဲေတြအသက္အႏၲရာယ္ အ တြက္ ကာကြယ္မႈဆိုတာ ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ သိ သာပါတယ္”ဟု အဆိုပါရဲ အရာရွိက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ကိုတလုတ္ (ေခၚ) ၀င္းႏုိင္ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ပုဒ္မ (၃၀၂) ျဖင့္ လူသတ္မႈအျဖစ္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွားခဲအင္းအေရးကိစၥအား တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္၊ တိုင္းအေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးေအး ေက်ာ္တို႔ အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက က်ဳံေပ်ာ္သို႔ သြားေရာက္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုးစစ္ ရွိေနသေရႊ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မရႏိုင္

ေ႐ႊဟသၤာ

အစိုးရ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ ေနမွဳမ်ား မရပ္စဲသမ်ွ ကာလ ပတ္လံုး အပစ္ အခတ္ ရပ္ စဲေရး ဆိုမွာလည္း ျဖစ္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေလာေလာဆယ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ရွိေနေသာ ညီညြတ္ ေသာ တုိင္း ရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ (NCUB) အဖြဲ႔ ကိုယ္ စား လွယ္ မ်ားက ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေျပာဆို ခဲ့ပါသည္။

စစ္ဆင္မွဳမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနပါက ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လည္း ျဖစ္လာရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ဤကိစၥအတြင္ အစုိးရ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ အၿမဲ အဆင္သင့္ရွိ ေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ တ ကာ၏ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေထာက္ အကူမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCUB)အဖြဲ႔ ကုိယ္ စားလွယ္ မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ ညီလာ ခံသို႔ တက္ေရာက္ ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ နယူး ေယာက္ျမိဳ႔ ကုလ သ မဂၢ ရံုးကို ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

http://phophtaw.org/burmese/index.php/statement-pressrelease/statement/2162-2012-09-28-08-15-49.html

ဤအဖြဲ႔ကို NCUB ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ျပီး UNFC ဒုဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သည့္ ပဒို ေစာေဒးဗစ္တာကေပါ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ နယူးေယာက္၌ က်င္းပေနေသာ ကုလ သမဂၢ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရ အရာရွိ မ်ားအား ေတြ႔ဆုံ ၾကရန္ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

UNFC သည္ အစိုးရႏွင့္ လိပ္ခဲ တင္းလင္း ျဖစ္ေနေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိစၥႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ၏ အေျခ အေနမွန္ မ်ား ကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း ေကာ္မီတီ အဖြဲ႔ ဒုဥကၠဌလည္းျဖစ္ အမ်ဳိးသား လံုၿခဳံေရး ဌာန ၀န္ႀကီး ဦး ေအာင္မင္းသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔မွ တပါး အျခား တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရရွိ ေန ျပီး ျဖစ္သျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေနျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေရာက္ေနခိုက္ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေျပာၾကား ေနခဲ့ ပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္ UNFC သည္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ အမတ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ကုလ သမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိလိုေသာ ေမးခြန္း မ်ား ႏွင့္ အေျခအေနမွန္မ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္ရန္ ဤခရီးစဥ္ကို စတင္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရသည္ ဤနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကို တဖက္သတ္ ေျပာၾကား လာခဲ့သည္မွာ အစိုးရ ေခတ္အ ဆက္ ဆက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစု မ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို တဖက္သတ္သာ သိထား ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ အေျခအေန၌ တိုင္း ရင္းသားမ်ား ဖက္မွလည္း ေျပာခြင့္ ရရန္ လိုအပ္ ေနသျဖင့္ အေမရိကန္ ဖက္မွ ဖန္တီး ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ တရပ္ အေနျဖင့္ ကုလ သမဂၢခံုကို အသံုးခ်ျပီး မိမိတို႔၏ အေျခအေနႏွင့္ မူ၀ါဒ သေဘာ ထားမ်ား ေၾကညာခြင့္ကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ား စြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ ခြ်တ္ခ်ဳံ က်လာျပီး ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္ရွိ ေနေသးသည္မွာ ထင္ရွားဆဲ ျဖစ္ေနသည့္ အ တြက္ ကမၻာ ကလည္း ယံုၾကည္မွဳ နည္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေ၀ဖန္ သူမ်ားက ဆိုပါသည္။ ယခုလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေနပါသည္ဟု ဆို ေသာ္ လည္း အေျခအေနမွန္ကို သိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုပါသည္။

KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဖားအံ ခရီးစဥ္ KNU ဌာနခ်ဳပ္၏ အစီအစဥ္မဟုတ္

ေဇာ္ႀကီး။

ကရင္အမ်ဳိး သား တပ္မေတာ္ KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆး ဖုိးဦးေဆာင္ သည့္အဖဲြ႕အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ သြားေရာက္ သည့္ကိစၥ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၏ အစီအစဥ္ မဟုတ္ေၾကာင္း KNU ကေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ဗဟုိအဆင့္ ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ယခု လ (၂၉) ရက္ ေန႔၌ စီစဥ္ထားသလုိ အဖဲြ႕၀င္ (၃၁) ဦးလုိက္ ပါသြား သည့္ ကိစၥအေပၚ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး KNU က ယမန္ေန႔ ရက္စဲြျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖဲြ႕ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္း က ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ သြား သည့္အေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ား ရွင္းလင္းစြာ သိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေၾက ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KNU အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး ခ်ဳပ္ ေနာ္စီဖုိးရာစိန္က အခုလုိ ေျပာသည္။

“ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆးဖုိး တုိ႔အဖဲြ႕ ဖားအံမွာ ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္ဖုိ႔ သြားတာကုိ တခ်ဳိ႔ျပည္သူ လူထု ေတြကေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကိစၥလား၊ ဘယ္လို ကိစၥနဲ႔ သြားတာလဲလုိ႔ ေမးတာေပ့ါေလ။ အဲဒါနဲ႔ က်မတုိ႔ကလည္း ျပည္သူလူထုကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပဖုိ႔ အတြက္ ရွင္းျပတာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ သြားတဲ့ ကိစၥကုိ က်မတုိ႔က မသိဘူးလုိ႔ ရွင္းျပတာပါ။”

KNU ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သြားေရာက္ျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ KNU ႏွင့္ KNLA အေပၚလူထုကတစံုတရာအထင္အျမင္လဲြမွားမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ ေၾကာင္း ႏွင့္ “ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ KNLA က လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အပုိင္းကေတာ့ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈ ရွိရမွာေပ့ါေနာ္။ က်မတုိ႔လည္း မသိ၊ KNLA ဌာနခ်ဳပ္ ကလည္း မသိျဖစ္ေနတယ္။ အသိမေပး အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ထြက္သြား တာေပ့ါ ေနာ္။” ဟု ေနာ္စီဖုိးရာစိန္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ KNU ၏ ဌာန (၁၄) ခုအနက္ ကရင္အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး ဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ KNLA ပါ၀င္ၿပီး အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထုိးစဥ္က KNU အေနျဖင့္သာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး KNLA အေနျဖင့္ သီးသန္႔ သေဘာ တူညီမႈ ရယူ ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကဆုိသည္။

ယခုခရီးစဥ္၌ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္၍ တစံုတရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ ရယူခဲ့ပါက KNU ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိ ဦးစြာ စိစစ္ရမည္ဟု ေနာ္စီဖုိးရာစိန္က ဆုိသည္။ အလားတူ ယခုခရီးစဥ္အေပၚ အပစ္ေပး အေရးယူမႈ လုပ္မလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္း အဖဲြ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ ဟု ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႕တြင္ ခရုိင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တပ္မဟာအခ်ဳိ႕တုိ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ပါ၀င္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္က ေဖာ္ျပၿပီး ၎ခ ရီးစဥ္အရ ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ သြားေရာက္ျခင္းဟု ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး၊ မေဆြးေႏြး ဆုိသည္ကုိ မ သိရေၾကာင္း ေနာ္စီဖုိးရာစိန္က ေျပာသည္။

KNU ႏွင့္ အစုိးရ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ရာ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ထားရွိေရးလည္း ပါ၀င္သည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္၍ ေက်ာက္ႀကီး၊ ထား၀ယ္၊ ဘုရားသံုးဆူႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ တုိ႔တြင္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ပဥၥမ ေျမာက္ရံုးကုိ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေတြတြင္ ရခိုင္ လူငယ္ တစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရ

နိရဥၥရာ

အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားျပီး ၄ လခန္႕အၾကာ ယေန႕တြင္ စစ္ေတြ၌ ရခိုင္ကေလးငယ္ တစ္ဦး အသတ္ခံလိုက္ ရေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

အသတ္ခံရသူ လူငယ္မွာ ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္းေနေသာ စစ္ေတြ ေက်းေတာရြာမွ ဦးေစာေမာင္ႏွင့္ ေဒၚမေခ်တို႕၏ သား ေအာင္ႏိုင္ဦး ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

သူ႕အား သတ္ျဖတ္သူမ်ားမွာ စစ္ေတြ အင္ဘာလာရပ္ကြက္ (ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္)မွ ဘဂၤလီ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြ ေဒသ ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုအခါ ေအာင္ႏိုင္ဦး အေလာင္းအား စစ္ေတြ ေဆးရံုၾကီးသို႕ ယူေဆာင္လာေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေအာင္ႏိုင္ဦးသည္ ယခုလအတြင္း ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမွာက္သတ္ျဖတ္ခံရသူ ျဖစ္ျပီး ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႕ကလည္း ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ သ ရက္အုပ္ေက်းရြာမွ ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ်ကို ေက်ာက္ေတာ္ ပိုက္သည္ရြာမွ မြတ္လဆင္ အုပ္စု တစ္စုက သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့သည္။

RCSS/SSA စစ္ေၾကာင္းေနာက္ အစိုးရတပ္ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေန

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္

သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းအတြင္းလွုပ္ရွားေနသည့္သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA သြားလာလွုပ္ရွားရာလမ္းတေလၽွာက္အစိုးရတပ္က ေနာက္ ေယာက္ခံလိုက္ေနေၾကာင္း ေဒသအတြင္းတပ္မွူးတဦးမ်ားက ေျပာပါသည္။

“စက္တဘၤာ ၇ ရက္ေန႔ ဆားေတာမွာ ျဖစ္တဲ့ တိုက္ပြဲက အစိုးရတပ္ ၁၀ ေယာက္ ေလာက္က် တယ္။ ေသနတ္ႏွစ္လက္ရွုံးတယ္။ အဲဒါျပန္၏ ေပးလိုက္ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ေနာက္ကို ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနတုန္း၊ လူထုေတြ ကိုလဲေျပာတယ္၊ သူပုန္ေတြကို အေထာက္အပံ့မ ေပးဖို႔လဲ လူထုကိုတားျမစ္ထား တယ္။ ဘာသေဘာလဲမသိဘူး” - ေဒသအ တြင္းလွုပ္ရွားသည့္ တပ္မွူးတဦးကေျပာပါသည္။

ယခုလဆန္းပိုင္းမွစဥ္ မိုင္းကိုင္၊ ရပ္ေစာက္၊ ေက်းသီး ႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အၾကား နယ္ေျမအတြင္း လွုပ္ရွားေန ေသာ သၽွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ RCSS/SSA တပ္ဖြဲ႕ေနာက္ အစိုးရတပ္ ခလရ ၁၃၁ ႏွင့္ ခလရ ၂၉၂ က ေနာက္ ေယာက္ခံ လိုက္ေနေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲမျဖစ္ေစရန္ အထူးေရွာင္ ရွားမွုျပဳေနရေၾကာင္း၊ အပစ္မရပ္စဥ္ကာလႏွင့္ အေျခအေန ဘ၀ တူေနေၾကာင္း၊ ေဒသခံလူထုလည္း ထို႔နည္းတူ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ခံေန ရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း - ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ေနာက္ကို ဒီတိုင္းလိုက္ေနရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သည္းညီးခံေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး၊ ၇ ရက္ ေန႔ကျဖစ္ပြားတဲ့တိုက္ပြဲကလည္း က်ေနာ္ တို႔ကို ဘာညာမေျပာဘဲနဲ႔ ဘလိုင္းႀကီး လာတိုက္တာ” - ဟု တပ္မွူးေနာက္ တဦးက ေျပာပါသည္။

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔ အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ၿပီးေၾကာင္း ၾကားသိရစဥ္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ မိ မိဝမ္းေရးအတြက္ သြားလာလွုပ္ရွား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေရးလြယ္ကူ လိမ့္မည္ ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခု တစ္ျပည့္ ေတာ့ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဘက္ဘက္ကိုေၾကာက္ရြံ့ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံအႀကီးအကဲ တဦးကလည္းေျပာျပပါသည္။

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ႏွစ္ဖြဲ႕လုံးႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ အပစ္ရပ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ေနၿပီ၊ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦး တည္ေနၿပီ ဟုဆိုေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာအစိုးရတပ္က သေဘာတူညီမွု ခ်ိဳး ေဖါက္၍ ေတာေတာင္အတြင္းလွုပ္ရွားေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ ေပါင္း ၃၄ ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ရေၾကာင္း သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေခါင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာျပပါ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (၆၇) ၾကိမ္ေျမွာက္ ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ ရခိုင္အ ေရး ထည့္သြင္းေျပာၾကား

ေမာင္ေအး

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ တြင္ က်င္ပသည့့္ (၆၇) ၾကိမ္ ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြအ ေထြ ညီလာ ခံတြင္ မိန္းခြန္းေျပာၾကားရာ ရခိုင္အေရးကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

စက္တဘၤာလ ၂၇ ရက္ေန႕ နံနက္က က်င္းပေသာ အေထြေထြ ညီလာခံ တြင္ ယခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရခိုင္ အေရးကိစၥမွာ ေန႕ခ်င္း ညခ်င္း အေျဖရွာ ႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ေရတို ေရရွည္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ျပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး ရွဳေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းရ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ရခိုင္အေရးေျပာ ၾကားသြားခဲ့ေသာ မိန္းခြန္းမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

—–သဘာပတိၾကီးခင္ဗ်ား

အထက္မွာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့တိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ အစိုးရအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို မမွိတ္မသုန္ လုပ္ ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့တဲ့ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕လည္း ေပၚေပါက္ ခဲ့ပါ တယ္။ ဥပမာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႕ စပ္လွ်ဥ္းလို႕ ပထမဆံုးေျပာလိုတဲ့အခ်က္ကေတာ့ကြ်န္ေတာ္ တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူ အားလံုး လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး က်ား၊ မ မခြဲျခားဘဲ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ လံုလံုျခံဳျခံဳ ေန ထိုင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိတယ္ဆို တဲ့ အ ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းလို႕လည္း ဘက္လိုက္မႈကင္းဖို႕ အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ တစ္ ရပ္ ကိုက႑နယ္ပယ္ အသီးသီးနဲ႕ ဟိႏၵဴ၊ မြတ္စလင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ျပည္သူမ်ား ေလးစားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ေပးျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း ဤေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို တင္ျပလာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။


ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ကိစၥနဲ႕ပတ္သတ္လို႕ ထင္သာျမင္သာရွိေစရန္နဲ႕ မိမိတို႕အေနနဲ႕ အေလးထားေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိၾကေစရန္ အစၥလာမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (အိုအိုင္စီ) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕နဲ႕၊ အာစီယံ၊ ကုလသမဂၢ၊ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား စသည့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ သြားေရာက္ ေလ့လာဖို႕ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကူညီေထာက္ ပံ့ လိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ၎တို႕အေနနဲ႕ အသိုက္အ၀န္း ႏွစ္ခုစလံုးကို ခြဲျခား မႈမရွိဘဲ အကူအညီေပးအပ္မည္ဆိုပါက ကူညီ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။

ယခုျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကိစၥဟာ ေန႕ခ်င္းညခ်င္း အေျဖရွာႏုိင္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႕အစိုးရအေန နဲ႕ေရတိုေရရွည္စီမံခ်က္မ်ားခ် မွတ္ ျပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ျပီး အ ခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ ႏုိင္ငံအေနနဲ႕ မိမိနယ္ စပ္စည္းမ်ဥ္းေတြ လံုျခံဳဖို႕ ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ႏိုင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ ႏိုင္ခြင့္ ရွိ တယ္လို႕လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ရိုးသားစြာ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းက်င္းထံုးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ ညီေအာင္ အတတ္ႏိုင္ ဆံုး ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြား မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္ ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

အစိုးရစစ္သားမ်ား ကေလးမိခင္တစ္ဦးအား အဓၶမျပဳက်င့္၍ သတ္ရန္ၾကိဳးစား

KNG

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း KIA တပ္မဟာ (၄) လက္ေအာက္ တပ္ရင္း (၈) နယ္ေျမ ေအာင္နန္းေက်းရြာမွ အသက္ (၂၉) ႏွစ္အရြယ္ က ေလး မိခင္တစ္ဦးကို ျမန္မာအစိုးရစစ္သားမ်ားသည္ ေနအိမ္သုိ႔၀င္ေရာက္ကာ အဓၶမျပဳက်င့္၍ သတ္ျဖတ္ရန္ၾကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားေျပာ သည္။

အဆိုပါကေလး ၃ေယာက္ မိခင္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးသည္ ေနအိမ္တြင္း အ၀တ္ေလွ်ာ္ေနစဥ္ အစိုးရစစ္သား ၃ ဦး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ျပီး သတ္ရန္ၾကိဳးစားေနခ်ိန္ ၄င္း၏အမ်ိဳးသား ျပန္လာေသာေၾကာင့္ အသက္လႊတ္သြားခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးေျပာသည္။

“အဲဒီမိန္းကေလးက ကေလးေမြးတာ ၁ လေက်ာ္ပဲရွိေသးတယ္။ သူကအိမ္ေနာက္ဖက္မွာ ကေလး အႏွီး ေလ်ွာ္ေနတယ္တဲ့။ အဲဒီမွာပဲ အဓၶမ ျပဳက်င့္ျပီးေတာ့ ေလပင္းညစ္သတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ သူ႔ေယာက်ၤားျပန္လာတာနဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ ျပန္ ထြက္ ေျပးသြားၾကတယ္တဲ့။”

ထိုသို႔၀င္ေရာက္လာေသာ အစိုးရစစ္သား ၃ ဦးသည္ ဗိုလ္ၾကီး ထြန္းထြန္းႏိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ နမၼတူ (Namtu) အေျခစိုက္ ခလရ (၂၄၇)မွ စစ္ သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးသည္ ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔မႈျဖစ္ျပီး ၄ ရက္ခန္႔ ေဆးကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း နီးစပ္ ေသာ ေဒသခံမ်ားက KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္အတြက္ သတင္းေကာင္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာပါ

ဧရာ၀တီ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္သည္ ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ တဦး၏ ပထမဆံုး ခရီး စဥ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ – ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အစည္း၌ “အကူးအေျပာင္းထဲက ျမန္မာ – အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား” ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ လူထုပရိသတ္ကို မိန္႔ခြန္းေပးကာပရိသတ္နဲ႔အ ေမးအေျဖမ်ားလည္း ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ သမၼတသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရန္ အလားအလာ မ်ားေနသည္ဟု အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုထားရာ ျမန္မာျပည္အတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ား မည္မွ် သယ္ေဆာင္လာ ႏုိင္မည္ ဆိုသည့္ အေရးက စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚ သမၼတ၏ ေျပာဆို နားခ်မႈ ထိေရာက္လွ်င္ ထိေရာက္သကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိသည့္ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္း မ်ားစြာ ရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္၊ အေမရိကန္က ျမန္မာျပည္ အေပၚ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ ထားမႈမ်ား ရုပ္သိမ္းရန္ ကတိကဝတ္မ်ား ရလာေပ လိမ့္မည္။


ျမန္မာျပည္၏ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္သြင္းခြင့္ကို အေမရိကန္က ျပန္လည္ လက္ခံလာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ဝင္ေရာက္ လာ ႏုိင္သကဲ့သို႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ပြင့္လန္းလာႏိုင္ေတာ့မည္။

အေမရိကန္၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ခံစားေနရသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အ ေနျဖင့္ တရုုတ္ႏိုင္ငံကိုအားကိုးေနခဲ့ရသည့္ အတြက္ တရုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ခံေနရသည့္ အေျခအေနမွ ေန၍ ယခု လက္ရွိတြင္ တ ရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရွဥ့္လည္း ေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ အေနအထား ျဖစ္ေစရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ထိန္းညႇိ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မသြားမီ ယခင္တပတ္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ ႀကိဳတင္သြားႏွင့္ခဲ့ေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ကလည္း ျမန္မာျပည္ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ျမန္မာျပည္အတြက္ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ား ေပးရန္ ေျပာဆို လမ္းဖြင့္ ေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း ေနခ်ိန္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က အ ခြင့္အေရးကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္၍ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာအရွိဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမား ႏွစ္ဦး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတို႔ မည္မွ် အ က်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကို လက္ေတြ႕ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္တပတ္က အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တို႔က ေငြေၾကးကူညီ ေပးရန္ အဆို ကို တင္ခဲ့ရာ ကြန္ဂရက္က သေဘာတူခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ျမန္မာျပည္အတြက္လက္ ေဆာင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္မည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ စတင္လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး တႏွစ္မျပည့္မီတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျမန္ ဆန္ လြန္းလွသည္၊ အမွားမ်ားႏိုင္သည္ဟု အဆိုးျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတေလွ်ာက္လံုး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ခၽြတ္ၿခံဳ က်ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္မူ လက္ရွိအေျခအေနက ေႏွးလြန္းသည္ဟုပင္ ဆိုရေပလိမ့္မည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေရွ႕မွ ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဟန္ခ်က္ညီညီ နင္းေလွ်ာက္ ကာ ျမန္ မာ ျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုး၏ လူမႈဘဝ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ျမင့္မား လာေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္ သတင္း ေကာင္းမ်ားကို ၎၏ သမိုင္းဝင္ခရီးျပန္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ သယ္ေဆာင္ လာႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဧရာဝတီက ယံုၾကည္ပါ သည္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရးရာသတင္းမ်ား September 29th,2012

( 31 )ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရး ေဆြးေႏြး

( 30 )ကရင္နီစာေပ နည္းျပ သင္တန္းဆင္းပြဲ ျပည္တြင္းမွာ က်င္းပ

( 29 )Reformist leader urges world to take fresh look at Myanmar

( 28 )ဖားအံဆက္ဆံေရး႐ံုး ေကအဲန္ အယ္လ္ေအ အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္

( 27 )A poignant memory of Myanmar

( 26 )ဘိန္းစာရြက္ အႏၲရာယ္ မြန္ျပည္နယ္မွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာ

( 25 )Myanmar president pays UN tribute to Suu Kyi

( 24 )ဆက္ဆံေရး႐ုံး ကိစၥ KNU သေဘာကြဲ

( 23 )Turkish foreign minister addresses UN General Assembly

( 22 )ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ပံုမွန္ မျဖစ္ေသး

( 21 )No quick exports boom for Myanmar despite US move

( 20 )၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ USDP ႏွင့္ NLD ျပိဳင္ဆိုင္ရမည့္ပြဲလို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကား

( 19 )Thein Sein pays UN tribute to Suu Kyi

( 18 )စစ္ေတြမွာ ေကာလာဟလေၾကာင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေထာင္နဲ႔ခ်ီစုေဝးခဲ့

( 17 )WHO urges action as drug-resistant malaria spreads

( 16 )သမၼတဦးသိ္န္းစိန္နဲ႔ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ေတြ႔ဆံု

( 15 )NK denounces US efforts to end North-Myanmar ties

( 14 )ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးကို တရားရံုးမွာ စတင္စစ္ေဆး

( 13 )Yingluck seeks regional unity, voices support for Myanmar

( 12 )ဝန္ႀကီးကလင္တန္နဲ႔ Congress အမတ္ေတြ ျမန္မာ့အေရးညွိႏိႈင္း

( 11 )Myanmar's president praises Suu Kyi at UN

( 10 )တကၠသုိလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳ

( 9 )Thailand to finance road to Myawaddy

( 8 )ေကာလဟာလေၾကာင့္ စစ္ေတြ မၿငိမ္သက္မႈျဖစ္

( 7 )Myanmar - Vietnam's Vinacafe to grow 10,000 ha of coffee

( 6 )ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္ (အထက္ဗမာျပည္) ယာယီေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေရး အစည္းအေ၀းက်င္းပမည္

( 5 )Suu Kyi Faces Tough Questions at Yale, Harvard

( 4 )ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေယးလ္နဲ႔ ဟားဗတ္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာ

( 3 )Giving the Lady a Hard Time

( 2 )သမၼတထံ UNFC ပန္ၾကားစာေပးပို

( 1 )Thein Sein invited to visit Brussels

Friday, September 28, 2012

သမၼတ မိန္႔ခြန္းကို ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝန္းက ႀကိဳဆို


ကမာၻ႔ကုလ သမဂၢ၏ ၆၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းအေပၚ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀န္းက ႀကိဳဆုိၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ ျမန္မာသမၼတ တဦးအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေလးစား ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာဆုိသြားခဲ့သည့္ အေပၚ ႏုိင္ငံေရး အသိုင္းအဝန္းက ႀကိဳဆို လိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ယခင္က ႏိုင္ငံေရး အဓိက အတိုက္အခံ အင္အားစုေခါင္းေဆာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးအေနျဖင့္ သာမက ယခုအခါမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ စင္ျမင့္ကေန ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ရက္သတၱ ပတ္ အတြင္းမွာေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ရိွေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အေမ ရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ဂုဏ္ျပဳခံေနရတာေတြကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား တေယာက္အေနနဲ႔ က်ေနာ္ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္” ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းအေပၚ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ေတာ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းဟာ အလြန္ႀကိဳဆုိတယ္။ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ေစတဲ့ မိန္႔ခြန္းပဲလုိ႔ အဲဒီလုိ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၀မ္းသာ အားရ စရာပါ။ အားလံုးအတြက္ တုိင္းျပည္အတြက္ေရာ ျပည္သူအားလံုး အတြက္ ေရာ ႏိုင္ငံသားေတြ အားလံုးအတြက္ေရာ အက်ိဳးရွိမယ့္ မိန္႔ခြန္းတခုပဲလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမည္ထုတ္ေဖာ္ ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားျခင္းကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက အားတက္မိၾကၿပီး ယခု ကဲ့သို႔ သမၼတ၏ ေျပာဆိုမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္ေနၿပီး အတုိက္အခံႏွင့္ အစုိးရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ ေနသည္ကို ႏိုင္ငံတကာျမင္ရန္ ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိ ၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္က သမၼတ သက္တမ္း တႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ တခ်ိဳ႕ရွိေနသည္ ကိုလည္း ေျပာဆုိသည္။

“ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္၊ တရားေရးမ႑ိဳင္၊ တပ္မ ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ အတူ တက္ညီလက္ညီ ေနာက္ျပန္ မလွည့္စတမ္း ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခင္က အာဏာ ၃ ရပ္ကို တစ္ေပါင္းတည္း က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ အာဏာပိုင္ အစိုးရစနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ၿပီး အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းမႈ စနစ္ေတြ ပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားအျပား ရိွေန ေပမယ့္လည္း ဂုဏ္ယူဖြယ္၊ အားတက္ဖြယ္ ထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ေပၚထြက္ လာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆုိသည္။

ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသုေ၀က မိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္မ်ားကို ေျပာဆုိ သြားခဲ့ျခင္းကိုေတြ႔ရၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္ကုိလည္း အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဧရာ၀တီကုိ ေျပာဆုိသည္။

“သူေျပာတဲ့ အတုိင္းေပါ့၊ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ေတြ အားလံုး ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ဒါေတြဟာ ေကာင္းတဲ့လုပ္ငန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀ိုင္းကူ လုပ္ေပးဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔မွာလည္း တာ၀န္ရွိတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္းပဲ သူတုိ႔ အစိုးရရဲ႕ တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ၀င္ပါၾကမွာပါပဲ” ဟု သူက ဆုိသည္။

ဦးသိန္းစိန္က ၎လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိစၥ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာဆုိေနမႈ၊ လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္က ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွာ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနကို ကုစားႏုိင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တို႔အၾကား အလြတ္သေဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္က ျဖစ္ေစ အသက္ႏွင့္ အိုးအိမ္ပစၥည္း ဆံုးရံႈးမႈရိွရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆံုးရံႈးျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တည္းခုိရာ ေဟာ္တယ္ေရွ႕တြင္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ ေၾကကြဲစရာမ်ားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စသည့္ ပိုစတာမ်ားကိုင္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတက တခ်ိန္က အတုိက္အခံမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ အခင္းအက်င္း အသစ္ကို ပံုေဖာ္ေနေၾကာင္းလည္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ဆုိသည္။

“လက္ရိွေရာက္ရိွေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဟာဆိုရင္ မတူညီတဲ့ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ပိုမို ပါဝင္လာၿပီး ယင္းတို႔ အၾကား စိတ္ရွည္ သည္းခံႏိုင္စြမ္း၊ သေဘာထားႀကီးႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာမႈ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ နယ္ ပယ္ ခဲ်႕ထြင္ႏိုင္မႈ၊ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုကို တိုးျမွင့္ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုျမင့္မားလာမႈ စတဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံ လကၡာဏာမ်ား ပိုမိုေပၚထြန္း လာေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရနဲ႔ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးအၾကား နိုင္ငံေရး သည္းခံမႈ ရိွရိွျဖင့္ မ်က္နွာစံုညီ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့သစ္ကို စတင္ ပံုေဖာ္ နိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆုိသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးကလည္း ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆုိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရေရး ေတာင္းဆုိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာ အမ်ားစု သည္ ယခုမွ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာ အသစ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အၿမဲ တုိက္တြန္းေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လမ္းစေပၚ ေရာက္ၿပီဟု ေျပာ၍ရေၾကာင္း ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က နည္းလမ္း အသစ္ေတြ၊ စဥ္းစားပံု အသစ္ေတြ အဲဒါေတြ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တကယ္ပဲ ႏို္င္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အေရးပါတဲ့ လူေတြ၊ အင္အားစုေတြ အားလံုး ပါ၀င္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္ အဓိက ထားၿပီး ေျပာျဖစ္တာပါ။ အဲဒီေတာ့ သမၼတႀကီးကလည္း ဒီအယူအဆအေပၚမွာ ေျပာသြားေတာ့ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆုိပါတယ္” ဟု သူကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္က လက္ရွိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး တုိးတက္လာေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးလည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈစနစ္ တရပ္သို႔ ဦးတည္သြားျခင္း မရိွေစရန္၊ အမိ်ဳးသား အကိ်ဳး စီးပြားနွင့္ ကိုက္ညီေစရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးမႈ မရိွေစရန္၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ မရိွေစရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေတြနဲ႔ အညီ ရရိွေစရန္တို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ျပ႒ာန္းလ်က္ အကာအကြယ္ေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္ က႑ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ သယံဇာတေတြ ထုတ္ယူ သံုးစဲြတဲ့ က႑မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ဘက္လိုက္မႈ ကင္းတဲ့ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္နံွမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ ေနရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသည္ လာေရာက္ရင္းႏွီး လုိသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ၂ ခုစလံုးကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းညႇိ သြားႏုိင္မည္ဆုိပါက သမၼတလက္ရွိသြားေနသည့္ လမ္း ေခ်ာေမြ႔မည္ဟု ယုံၾကည္ ေၾကာင္း ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကလည္း ႏုိ္င္ငံတကာက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ဟာေတြ ပါဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိ္င္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတြ ကိုလည္း ကာကြယ္ခြင့္ ရွိထားဖုိ႔ လိုမယ္။ အေလွ်ာ့အတင္းေတြ ပါတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ျဖစ္သင့္ပါတယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေနေသာ္လည္း အက်င့္ေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ အေျပာင္း အလဲသည္ ေအာက္ေျခအထိ မေရာက္ေသးေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရး ေပၚေပါက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါကိစၥသည္ သိမ္ေမြ႔ၿပီး စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ ေျဖ ရွင္းေနၿပီး စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ မြတ္ဆလင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္၊ အေမရိကန္၊ အာဆီယံ အစ ရွိသည့္ ေလ့လာလုိသူမ်ား၊ ကူညီလုိသူမ်ားကို အဆင္ေျပေစေရး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသည္။

“ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကိစၥဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အေျဖရွာနိုင္တဲ့ ကိစၥမိ်ဳး မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အစိုးရ အေနနဲ႔ ေရတို ေရရွည္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုက ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ မိမိ နယ္စပ္မ်ဥ္းေတြ လံုၿခံဳဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ နိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုကာကြယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ကာကြယ္ႏုိင္ခြင့္ ရိွတယ္လို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ရိုးသားစြာ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီ ကိစၥကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံနႈန္း က်င့္ထံုးမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆုိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိကၡဆုိင္ရာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္တဦးလည္းျဖစ္သူ ကုိကိုႀကီးက ၎တုိ႔ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ စတင္သည့္ အခ်ိန္ကတည္းက လြတ္လပ္၍ သီးျခား ေကာ္မရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္သြားေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သမၼတထံ တိုက္ရိုက္ အစီရင္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ဒီျပႆနာက သိမ္ေမြ႔တယ္၊ ေရတုိေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥေတြရယ္၊ ေရရွည္ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥေတြရယ္ ၂ ပိုင္းရွိတယ္။ ေရတုိကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ပဋိပကၡေတြ ေအးခ်မ္းသြားဖို႔ရယ္၊ ေရရွည္မွာ လူမႈေရး သဟဇာတ ျဖစ္တဲ့ အေျခအေနတခုကို ဖန္တီးဖုိ႔ရယ္ အဲဒါကေတာ့ ေခါင္းေအးေအးနဲ႔ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုကေန စဥ္းစားၾကရလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။

သမၼတက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီမ်ား ေပးရန္ တုိက္တြန္းရင္း ခ်ဥ္းကပ္နည္း အသစ္မ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္ေျပာသြားသည္။

“တခိ်န္တည္းမွာပဲ ကုလသမဂၢနဲ႔ အဖဲြ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း တရပ္လံုး အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားရဲ႕ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို နားလည္ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ အကူအညီမ်ား ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ခ်ဥ္းကပ္နည္း အသစ္ေတြနဲ႔ ရႈျမင္ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပိုမိုလုပ္သာကိုင္သာရိွတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ တခုကို ဝိုင္းဝန္း ဖန္တီး ေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနနဲ႔ ျပင္ပ အကူအညီမ်ား သက္သက္အေပၚ မီွခို ရပ္တည္ ျခင္းထက္ မိတ္ဘက္ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းလက္တဲြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆႏၵရိွပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆိုသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးသုေ၀ကလည္း ျမန္မာႏို္င္ငံ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးကာလ ကတည္းက ျဖစ္ၿပီး ယခု အစုိးရက တဆင့္ခ်င္း ေျဖရွင္း ေနသည့္အတြက္ ျမန္ဆန္မႈ မရွိသည္ကို နားလည္ရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“တုိင္းျပည္ တျပည္နဲ႔ တျပည္က တကယ္ေတာ့ အေျခအေနခ်င္းလည္း မတူဘူးေလ။ မတူတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျမန္မာ ႏို္င္ငံကို ရႈတဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံ အေျခအေနေလးေတြကို သိထားရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ျမန္မာက တဆင့္ၿပီးတဆင့္ လုပ္တဲ့ နည္းေတြကို ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာကို နားလည္ဖို႔ဆုိတာ ရႈေထာင့္ အေထြေထြက ၾကည့္ရမွာေပါ့” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၎၏ စကားကို တတိယေျမာက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဦးသန္႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဂုဏ္ယူေလးစားေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

“က်ေနာ့္ အေနနဲ႔၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ ဦးသန္႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ေပ်ာက္ သြားမွာ မဟုတ္ဘဲ၊ အစဥ္ထာဝရ ခီ်းက်ဴး ဂုဏ္ယူေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသုေ၀ကလည္း ဦးသန္႔သည္ ကုလသမဂၢတြင္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဂုဏ္ကုိ ယခု အစုိးရ သမၼတ လက္ထက္မွသာ ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည့္ အတြက္ အားလံုးအတြက္ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“သူ (ဦးသန္႔) လုပ္ခဲ့တာေတြက အင္မတန္မွ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာေတြ၊ တကယ္က်ေတာ့ တုိင္းျပည္ အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဦးသန္႔လည္း ဆံုးၿပီးေရာ သူတုိ႔ မဆလ ေခတ္မွာ ကုိယ့္ႏိုင္ငံက ဂုဏ္ယူစရာ ပုဂၢိဳလ္ကို က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္က ပစ္ပယ္ရာလည္း က်ခဲ့တာေပါ့” ဟု ဦးသုေ၀က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမႈကို ျမန္မာ့အသံ၊ ျမန္မာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကား MRTV, MRTV 4, SKY NET ရုပ္/သံ လုိင္း ႏွင့္ FM ေရဒီယုိ စသည္တုိ႔မွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသမုိင္းတြင္ ႏို္င္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တဦး၏ ကုလ သမဂၢ ညီလာခံ မိန္႔ခြန္းကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိျမင္ နားေထာင္ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စတင္ၾကားနာ စစ္ေဆး

ၾကယ္ျပာ

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲဦးေဆာင္ခဲ့သူ ၁၂ ဦးကို သက္ဆုိင္ရာ ရဲအာဏာပိုင္မ်ား က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀း ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားခဲ့ရာမွ ယေန႔တြင္ ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူ ကိုေဂ်ာ္ဂြန္းႏွင့္မေမစပယ္ျဖဴ တုိ႔ႏွစ္ဦးကို ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ရုံးတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရ ရွိသည္။

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္မွ ကုိေဂ်ာ္ဂြန္းႏွင့္ မေမစပယ္ျဖဴတို႔ကို ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သူ ဒုတိယရဲမွဴးထြန္းထြန္း၀င္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ တရားလိုလုပ္ တရားစြဲဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးေဒၚခင္သန္႔ဇင္က တာ၀န္ယူစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့သူေတြထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ဦးကို ပထမဆုံး တရားရုံးတင္ စစ္ေဆးတာပါ။ တရားရုံး ဆင့္ေခၚစာနဲ႔ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ဖုန္းဆက္ျပီး တရားရုံးလာခဲ့ပါဆုိၿပီး ေခၚတာ။ ႀကဳိလည္းမသိဘူး။ ဒီလိုလုပ္တာက တရားဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ဘူး ” ဟု ကိုေဂ်ာ္ဂြန္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ အမႈစတင္စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ တရားသူၾကီးက ကိုေက်ာ္ဂြန္းႏွင့္ မေမစပါယ္ျဖဴတို႔ကို အာမခံေလွ်ာက္ထားရန္ ေျပာဆိုေသာ္လည္း ကိုေဂ်ာ္ဂြန္းႏွင့္ မေမစပယ္ျဖဴတုိ႔က အာမခံေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳဘဲ တရားရုံးက ရုံးခ်ိန္းဆင့္ေခၚသမွ် တရားရုံးလာေရာက္ပါမည္ဆိုေသာ ကိုယ္တိုင္ခံ၀န္ကတိျဖင့္ ေနထုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ကုိေဂ်ာ္ဂြန္း၊ၚမေမစပယ္ျဖဴ၊ ကုိမုိဃ္းေသြး၊ မခင္စႏၵာညြန္႔၊ မေဖြးယုမြန္၊ ကိုေက်ာ္ဘုိ ဘုိ၊ ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ဳိးဇင္၊ ဦး၀င္းခ်ဳိ၊ ကုိေ၀ဠဳ တုိ႔ကို စမ္းေခ်ာင္း၊ ကမာရြတ္၊ ေက်ာက္တံတား၊လႈိင္၊ ဗဟန္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔၊ တာေမြ၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားက အမႈဖြင့္ အေရးယူထားၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) လူငယ္အဖြဲ႕၀င္ ကို ေအာင္သူ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕၀င္ ကိုဘုိဘုိဟန္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ခံ တဦးျဖစ္သည့္ ကိုေနမ်ဳိးေအာင္တို႔ ၃ ဦးကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အမႈဖြင့္ခံထားရေသာ ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္ခဲ့သူ ၁၀ဦးမွာမူ ယေန႔အခ်ိန္ တရားရုံးတင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ေခၚယူ စစ္ေဆး ခံေနရဆဲဟု သိရွိရသည္။

“ခြင့္ေတာင္းရဲ႕သားနဲ႔ ခြင့္မျပဳတာပဲ။ ဥပေဒကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္ျပဳသင့္တဲ့ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ပိတ္ပင္ထားတယ္” ဟု ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရသူ ကိုမိုးေသြး က ရွင္းျပသည္။

ဆႏၵျပပြဲျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အမႈဖြင့္ခံထားရသူမ်ားကလည္း ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ တန္ ျပန္တရားစြဲဆိုရန္ စီစဥ္ေနၿပီး လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ရုံး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာနိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တုိ႔သို႔ တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈအေနျဖင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၃ ေသာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ပါ ပူးတြဲ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားသည္။

လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေနမွုကို ႀကိဳတင္တားျမစ္ေပး ရန္အဆို နတလဝန္ႀကီးကဦးေဆာင္ကန႔္ကြက္

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္

ယမန္ေန႔က သုံးရက္ေျမာက္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ အသြင္ ေဆာင္ ေနသျဖင့္ မျဖစ္ခင္ တားျမစ္သင့္ သည္ ဟူသည့္ က်ားျဖဴလႊတ္ေတာ္အမတ္၏ အဆိုကို နတလဝန္ႀကီးကဦးေဆာင္၍ ကန႔္ကြက္လိုက္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကေျပာသည္။

“က်ားျဖဴပါတီက နန္းခမ္းေအးက နမၼတူဘက္မွာ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြကေန အရင္းရွင္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ရြာ သားေတြရ ဲ့စိုက္ပ်ိဳးေၿမ (အစိုးရအေခၚေျမလြတ္ေျမရိုင္းေပါ့ဗ်ာ) ေရာင္း ခ်ေပးေနတဲ့ကိစၥ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ အ သြင္ေဆာင္ ေနတာကို ဟန႔္တားေပး သင့္တယ္လို႔တင္ျပ ေတာင္းဆိုတယ္။ အဲတာကို နတလ ဝန္ႀကီးက လက္မခံဘူး။ အဲတာနဲ႔ မဲခြဲဆုံး ျဖတ္မယ္လို႔ ေျပာ တယ္။ ဝန္ႀကီးဗိုလ္ မွူးႀကီးေအာင္သူ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း မတ္တပ္ထ ရပ္ တယ္။ စစ္ဘက္ က ေရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးထဲကပါ လိုက္ၿပီးရပ္ တယ္။” ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ တဦးက သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ အားေျပာျပသည္။

ယမန္ေန႔က အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃၂ ဦးရွိရာ ၇၀ : ၆၀ မဲ ဝန္းက်င္ျဖင့္ အဆိုဘက္မွ ရွုံးသြား ေၾကာင္း ေထာက္ခံသည့္လႊတ္ ေတာ္အမတ္တဦးက လည္း ေျပာ ပါသည္။

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန၌ စာရင္းမရွိဟုဆိုကာ ေက်း လက္ပိုင္ လယ္ ယာေျမမ်ား အား သိမ္းယူ၍ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေငြရွင္မ်ား ကိုလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ ထားေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾက ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္မည္ သို႔ျဖစ္ လာမည္ မခန႔္မွန္းနိုင္သျဖင့္ (ရခိုင္ တြင္ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡကဲ့သို႔အလားတူ) လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေနမွုကို ဟန႔္တား ထား သင့္ သည္ဟု က်ားျဖဴပါတီ၏ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္းခမ္းေအး ကတင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးေဒသ ခ ံလႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦးကလည္း ဆိုပါသည္။

“နတလ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီးေအာင္သူက လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္လို႔ စိုးရိမ္စရာမလို ဘူးလို႔ လို႔ေျပာတယ္၊ ကန႔္ကြက္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္အံ့ဩတာက တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ေယာက္က နန္းခမ္း ေအးရဲ့ အဆိုကိုေထာက္ခံတယ္။ ထမရပ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထဲက တိုင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕ေပါ့ မကန႔္ကြက္ၾကဘူး။ လႊတ္ ေတာ္ ျပင္ပေရာက္ေတာ့ မတ္တပ္ရပ္ကန႔္ကြက္ ၾကတဲ့အ မတ္ေတြထဲက သူတို႔အခ်င္းခ်င္းျပန္ေျပာၾကတယ္။ ဝန္ႀကီးေတာင္မွကန႔္ကြက္ေတာ့ သူတို႔လဲ အလိုက္သင့္ မတ္တပ္ရပ္ရတာပါတဲ့” - ဟုသံ လြင္အေရွ႕ျခမ္းမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦးကလည္း ေျပာပါ သည္။

၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ နန္းခမ္းေအးကလည္း“ က်မကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြအ ေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵအေပၚ အေလးထားမွု၊ တန္ဖိုးထားမွုနဲ႔ တိုင္းတာၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ေစခ်င္တယ္ လို႔တင္ျပလို႔ ဝန္ႀကီးကမဲခြဲဆုံးျဖတ္လိုက္ တာ ျဖစ္တယ္။ျပည္သူေတြအတြက္ဘဲလုပ္ မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္လာတဲ့ လူေတြမဟုတ္လား။ ဒီအဆိုပယ္ခံရလို႔ ဝမ္းမ နည္းပါဘူး၊ ပညာတခုထပ္ရသြား တာေပါ့။” ဟု ဆို ပါသည္။

မူဝါဒတခုကို တသမတ္တည္းက်င့္သုံးေနမွုမျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္အေျခအေနအေပၚ အထိုက္ အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲက်င့္ သုံး သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုတင္ျပမွုမွာလည္း ဥပေဒအျဖစ္ေရးဆြဲရန္မဟုတ္၊ မီးေဘးေရွာင္မေလာင္ခင္တား သေဘာမ်ိဳးသာ ႀကိဳတင္ေျပာျပ ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အဆိုတိုင္းမွာ ဥပေဒ ျဖစ္မလာနိုင္သည္ကိုနားလည္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ တင္ၿပ ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အထက္မွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ပါမစ္ရထားသည့္ ျမန္မာျပည္သားမဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေျမတိုင္းဦးစီးဌာနက မဆလေခတ္ မ တိုင္မွီ ေျမပုံ အသုံးျပဳဟန္တူၿပီး အဆိုပါေျမပုံတြင္ အစိုးရပိုင္ေျမ၊ ေဒသခံရြာသားမ်ား ပိုင္ေၿမ သတ္မွတ္ ထားျခင္းမရွိသျဖင့္၎တို႔တိုင္း တာ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုတို႔စိုက္ပ်ိဳးၿခံေျမမ်ား ဆုံးရွုံးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နမၼတူမွ ရပ္မိရပ္ဖတ ဦးက လည္း ေျပာပါသည္။

အစိုးရသစ္တက္လာသည္ကာလ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းပင္ နမၼတူ၌ တ႐ုတ္ေလာပန္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ေရာင္းခ်ေပးျခင္း ခံရေသာ ေဒ သခံ လူထု၏ လယ္ေၿမ ၁၇၂၇ ဧက ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နန္းခမ္းေအးက ေျပာပါသည္။

ယခုလ ၂၅ ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ စတင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး ယေန႔မြန္း တည့္ခ်ိန္၌ အဆုံး သတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေမာင္ေတာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္ သင္တန္းေပးျပီ

ထြန္းထြန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္း လူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ရခိုင္၊ ျမိဳ၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္ စသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားကို ျပည္သူ႕ စစ္သင္ တန္း စတင္ေပးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

မိမိတို႕၏ ေက်းရြာမ်ားကို မိမိတို႕မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္း ေပး ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ျပည္သူ႔စစ္ သင္တန္းကို ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နစက နယ္ေျမ(၄) ၾကိမ္ေခ်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ျပီး ရြာေပါင္း ၃၀ က လူ ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႕ ပါ၀င္သည္ဟု ေျပာသည္။

ၾကိမ္ေခ်ာင္းအနီး တည္ရွိေသာ နံ႕သာေတာင္ ဆရာေတာ္က ျပည္သူ႕စစ္ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သူသိသေလာက္ကို ယခုလို နိရဥၥ ရာသို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

“သင္တန္းက စက္တင္ဘာ ၈ရက္ေန႔က စပါတယ္။ တရြာက ၁၀ေယာက္ေက်ာ္ သြားျပီး ျပည္သူ႕စစ္ တက္ေန ၾကပါတယ္။ နယ္ေျမ(၄) နစက စခန္းမွာ သင္တန္းတက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္းလူ ၃၀၀ရာေက်ာ္ရွိမယ္ ထင္ပါ တယ္။ သင္တန္းကာ လေတာ့ အတိအက် မသိေသး ဘူး” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ျပည္သူ႕ စစ္သင္တန္းကို နစက ႏွင့္ စစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားက ေပးေနျခင္း ျဖစ္ျပီး သင္တန္းအေျခအေန ကို ေက်းရြာသား တစ္ဦးက ယခု လို ဆက္ေျပာျပသည္။

“မနက္ ၉နာရီမွာ သင္တန္းစပါတယ္။ ထမင္းစားခ်ိန္ ၁နာရီ အနားယူရတယ္။ ျပီးရင္သင္တန္း ျပန္စ ျပီးေတာ့ ညေန ၄နာရီမွ ျပီးပါတယ္။ သင္ တန္းျပီးရင္ ကိုယ့္ရြာကို ျပန္ၾကရတယ္။ ရြာလံုျခံဳေရး ဆက္ယူၾကရပါတယ္” ဟု သင္ တန္းသြားတက္သူ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

သင္တန္း ျပဳလုပ္ေနေသာ နစကစခန္းႏွင့္ နံ႕သာေတာင္ရြာမွာ ၃မိုင္ခြဲခန္႕သာ ေ၀းေသာေၾကာင့္ နံသာေတာင္ေက်းရြာ သားမ်ား အေန ျဖင့္ေျခ လွ်င္ ေလွ်ာက္ျပီး သင္တန္းသြားတက္ကာ သင္တန္း အျပီး ညေနဘက္မွ အိမ္ျပန္ၾကရျပီး အိမ္သို႕ ညေန ၆နာရီတြင္ ျပန္ေရာက္ ၾကသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔ စစ္သတင္တန္း ျပီးလွ်င္ အစိုးရမွ ရြာတစ္ရြာလွ်င္ ပ်မ္းမွ် လက္နက္ ၁၀ လက္စီ တပ္ဆင္ ေပးမည္ဟု အထက္အရာရွိမ်ား ေျပာ ၾကား ခ်က္ကို ကိုးကားျပီး ရြာသားမ်ားက ဆိုသည္။

ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာလည္း ျပည္သူ႕စစ္သတင္တန္း ေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေမာရ၀တီေက်း ရြာသား တဦးက နိရဥၥရာ သို႔ ယခုလိုေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာမွာေတာ့ ဒီလ ၁၇ရက္ေန႔က စစ္ေရး သင္တန္း စျပပါတယ္။ တရြာက ၁၀ဦးစီ တက္ရတယ္။ မနက္ ၇နာရီကေန ၁၁ နာရီ၊ ၁နာ ရီခြဲကေန ည ၄နာ၇ီအထိ တက္ၾကရပါတယ္။ သင္တန္းဆရာက ခလရ (၃၅၂)တပ္ ရင္းက သင္တန္းမွဴး ေတြနဲ႔ ရဲဘက္က သင္တန္းမွဴး ေတြ ျပေနပါတယ္။ သင္တန္းကာလေတာ့ တလ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ သူ႕ စစ္သင္္တန္း တက္ေနသူ ေမာရ၀တီေက်း ရြာသား တဦးက ေျပာ သည္။

ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္းရွိ တျခားလူနည္းစု ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူ႕စစ္သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးေနသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္း လယ္သိမ္းခဲ့မႈ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆို

သန္႔စင္ၿငိမ္းခ်မ္း

ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မအူပင္ခရုိင္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုးကုတ္ဒီးဒုတ္ကြင္းရွိ လယ္ဧက ၃၈၀ ေက်ာ္ကိုျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ) အျဖစ္ အသြင္မေျပာင္းမီ အသင္းကာလက သိမ္းယူခဲ့သည့္ ကိစၥအား ေျဖရွင္းေပးရန္ လယ္သမားမ်ားက တုိင္း အစိုးရအဖဲြ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေတာင္းဆို လုိက္ၾကသည္။

မိုးကုတ္ ဒီးဒုတ္ကြင္းရွိ လယ္မ်ားအား ႀကံ့ခုိင္ေရးအသင္းက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူၿပီး ငါးေမြးကန္မ်ား တူးေဖာ္ခဲ့ရာ ထိုလယ္မ်ားအ တြက္ နစ္နာေၾကးရလိုသျဖင့္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ လယ္ေျမဆံုးရႈံးခဲ့သူ လယ္သမား ၅၉ ဦးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ထံ ယခုလ တ တိ ယပတ္အတြင္း စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔လယ္ေတြ အသိမ္းခံရတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး လူေတြက အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ က် ပန္းအလုပ္သမားေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ မိ သားစုေတြမွာ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ႀကံဳေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ တို႔ လယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး ရလိုတဲ့အတြက္ ေတာင္းဆိုတာပါ” ဟု လယ္ဧက ၂၀ ေက်ာ္ သိမ္းယူခံခဲ့ရသည့္ ေထာက္ ရွာရြာသား ကိုေအးႏိုင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ယင္းလယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခဲ့သည့္ လယ္ယာမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ စပါး၊ ပဲ၊ ေနၾကာ စသည့္ သီးႏွံ မ်ား စုိက္ပ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။

လယ္ယာေျမ ဆံုးရႈံးခဲ့သူမ်ားမွာ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ဆိမ့္ကုန္း၊ ဖုန္းဆိုးေလး၊ ေခ်ာင္ႀကီး၊ ေထာက္ရွာႏွင့္ နာ့ကဆာ ေက်းရြာမွ လယ္ သ မားမ်ားျဖစ္ၿပီး တဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး ၂ ဧကမွ ဧက ၆၀ အထိ သိမ္းယူျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး မည္သူမွ ယေန႔တုိင္ေလ်ာ္ေၾကး မရရွိခဲ့ဟု လယ္ သမား မ်ားက ဆုိသည္။

လယ္သိမ္းစဥ္က စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ စပါးႏွင့္ ပဲခင္းမ်ားကိုပါ ႀကံ့ခုိင္ေရးအသင္းက သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔တုိင္ ထိုငါးကန္မ်ားကို ေမြး ျမဴလုပ္ကိုင္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္သိမ္းခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈ ဘ၀သာမက သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးပါ ထိခိုက္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း လယ္ သမားမ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႔မွ ကိုျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

“လယ္သမားေတြ ခမ်ာ မူလတန္း အဆင့္ေအာင္တဲ့ ကေလးကို အလယ္တန္း ဆက္မထားႏိုင္ဘူး၊ အလယ္တန္း ထားႏိုင္လို႔ ေအာင္ျပန္ေတာ့ အထက္တန္း ဆက္ထားဖို႔က စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္ၾကေတာ့ မစဥ္းစားႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္တစံုတရာ ရရွိခဲ့ပါက လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ တျခားလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီ းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုျမင့္ႏိုင္ကဆက္ေျပာသည္။

“ကိုယ္က်ဳိးရွာ အသင္းအဖဲြ႔တခု၏ ႀကီးပြားတိုးတက္ ခ်မ္းသာမႈကို အေလးထား ေပးမည့္အစား နစ္ နာဆံုးရႈံးသြားေသာ ေဒသခံ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈကို အေလးထား၍ ေတာင္သူမ်ား နစ္နာျခင္းမရွိေစဘဲ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္” ဟူ၍ လယ္သမား မ်ားက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္ တရပ္ ကို ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အမတ္ ဦးတင္ထြဋ္ ဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္း အမႈ မ်ားကို စတင္စစ္ေဆးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။