Wednesday, February 29, 2012

ျမန္မာဘိန္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း မူးယစ္ျပႆနာ တိုးပြားလာေန

ဒီဗြီဘီ

ျမန္မာနဲ့ လာအို နိုင္ငံ ေတြမွာ ဘိန္း စိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုး မႈနဲ့ စိတ္ၾကြေဆး တိုး ထုတ္လုပ္မႈ ေတြေၾကာင့္ အေရွ့ေတာင္ အာရွ နိုင္ငံ ေတြမွာ မူးယစ္ ေဆး၀ါး ျပႆ နာေတြ ပိုတိုး လာေန တယ္လို့ နို္င္ငံ တကာ မူးယစ္ ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ုပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ့ (INCB) အဖြဲ့က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ လိုက္ပါ တယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း ကမ႓ာ တ၀ွမ္း မူးယစ္ ေဆး၀ါး အေျခ အေနကို ေလ့လာျပီး တဲ့ေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန့က ထုတ္ျပန္တဲ့ INCB အစီရင္ ခံစာမွာ ခုလို ေဖာ္ျပထား တာပါ။

ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ဘိန္း စုိက္ပ်ုိး မႈဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက ၄ ႏွစ္ ဆက္တုိက္ တိုးလာျပီး ဘိန္း ထုတ္လုပ္မႈ ဟာလည္း ၂၀၀၉ ကထက္ ၂၀၁၀ မွာ တန္ခ်ိန္ ၅၈၀ တိုးလာ တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာဟာ ကမ႓ာ့ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဘိန္းစိုက္ပ်ုိးတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ကမ႓ာတ၀ွမ္း ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈရဲ့ ၁၆ ရာခုိင္နႈန္း ရွိေၾကာင္း နို္င္ငံ တကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ုပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ဘိန္းအမ်ားဆံုဳး စိုဳက္ပ်ိဳးတာျဖစ္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ့ ကယားျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အနည္းငယ္ စိုဳက္ပ်ိဳး ပါတယ္ လို့ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၀ခဳုႏွစ္အတြင္း တရုဳတ္၊ လာအိုဳ၊ ျမန္မာနဲ့ထိုဳင္း ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေဒသတ၀ိဳဳက္မွာ စိတ္ၾကြေဆးျပား အေျမာက္အမ်ားကိုဳ တ ရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈေတြ တိုဳးပြားလာေနတဲ့အေၾကာင္း စိတ္ၾကြေဆးျပား အမ်ားစဳုဟာ ျမန္မာနိုဳင္ငံ နယ္စပ္ေတြကိုဳ ျဖတ္ ေက်ာ္ျပီး တရုဳတ္၊ လာအိုဳနဲ့ ထိုဳင္းနိုဳင္ငံေတြကိုဳ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားေနၾကတာ ျဖစ္တယ္လိုဳ့ အစီရင္ခံစာမွာပါရွိပါတယ္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူေတြဟာ အိုက္စ္ ေခၚ စိတ္ၾကြ ရူးသြပ္ေဆးျပားေတြကို ေဒသတြင္းက လူငယ္ လူ ရြယ္ေတြဆီ ဦးတည္ ထုတ္လုပ္ေနတာလို့လည္း အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားပါတယ္။

နိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ုပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ့ကေတာ့ ဘိန္းစိုဳက္ပ်ိဳးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးဖိုဳ့ ျမန္မာအစိုဳးရကိုဳ တိုဳက္တြန္းထားျပီး နိုဳင္ငံတကာ အသိုဳင္းအ၀ိဳဳင္းကိုဳလည္း လိုဳအပ္တဲ့ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြေပးဖိုဳ့ ေတာင္းခံ ထားပါတယ္။

ျမန္မာနိုဳင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးေရး ဗဟိုဳအဖြဲ့ကေတာ့ ဘိန္းစိုဳက္ခင္းဧက ၅ ေသာင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ကိုဳ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာက ဖ်က္ဆီးပစ္နိုင္ခဲ့တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ ၂၀၁၄ ခဳုႏွစ္မွာ ျမန္မာနိုဳင္ငံမွာ ဘိန္းကင္းစင္ေစဖိုဳ့ ရည္မွန္းထားျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကိုဳ ဘိန္းစိုဳက္ေတာင္သူေတြ ဘ၀တိုဳးတက္ေျပာင္းလဲေအာင္ လဳုပ္ဖိုဳ့အတြက္ နိုဳင္ငံတကာဆီက ေတာင္းခံထားပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီကို ကာကြယ္သည့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သင့္ဟု NLD ေျပာ

ရန္ပိုင္ on February 29, 2012


တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သင့္ ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီမွ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ယေန႔သြားေရာက္သည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

“ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲေရးမွာ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ရမယ္၊ ဘယ္ပါတီ ဘယ္အဖြဲ႔ အစည္းကမွလက္နက္နဲ႔ အာဏာမသိမ္းႏုိင္ေအာင္ ကာ ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္၊ အာဏာမွာ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္းဟာ တပ္မေတာ္အခန္းက႑ကုိ ေမွးမွိန္ေစတယ္”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကေျပာ သည္။

ယေန႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္သြားေရာက္ေသာ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ရန္ ကုန္တုိင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္သည္ တပ္မ ၁၁ အပါအ၀င္၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ ၃၆ ဖြဲ႔ခန္႔ရွိၿပီး မင္းကုန္းတြင္ တပ္မေတာ္ ေလ့က်င္ေရး ေက်ာင္း ႏွင့္ ေဖာင္ႀကီးတြင္ ဗဟုိ၀န္ထမ္းေလ့က်င့္ ေရးေက်ာင္း အေျခစုိက္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္သားအမ်ားစု၏ ဘ၀မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ဘ၀မ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးရန္လုိ
ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အႏုိင္ရလွ်င္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဆုိသည္။

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ မဲေပးႏုိင္သူ ဦးေရ ၁သိန္း ၃ေသာင္းခန္႔ရွိရာတြင္ အမ်ားစုမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထားမွာလည္း ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ ေဒသတြင္း ဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ကရင္၊ ရွမ္း တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း မ်ားျပားသည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးေရး တုိ႔ကုိလည္း ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ NLD ပါတီ၀င္အင္အား ၄၀၀ ခန္႔သည္ မနက္ျဖန္မွ စတင္ကာ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ေဒသတြင္းရွိ ရြာေပါင္း ၁၁၉ ရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္ႀကီး ၅ ရပ္ကြက္သုိ႔လည္း ကားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ၿပီး စည္း႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ) မွ ၿမိဳ႕ခံ တဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္သူ က ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး“လွည္းကူးသားမွ လွည္းကူးကုိ ခ်စ္မည္”ဆုိသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေနသည္။

အလားတူ တပ္မ ၅၅ အေျခစုိက္ရာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ကေလာၿမိဳ႕မွ NLD ပါတီ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္
ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြကလည္း တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မွာ အေရးႀကီးသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ၏ မိသားစုဘ၀ျမွင့္တင္ေရးမွာလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာသည္။

“တပ္ထဲမွာ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့သူေတြ မ်ားတယ္၊ ကေလာမွာလုပ္တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကဆုိ ႀကိဳတင္မဲ ယူတဲ့သူေတြကသာ ႀကံ့ဖြံ႕ကရတာ၊ ႀကိဳတင္မဲယူမထားတဲ့ တပ္တြင္းမိသားစုေတြက ႀကံ့ဖြံ႕ကုိမေပးဘူး၊ တျခားအဖြဲ႔ကုိေပးတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ရယူျခင္းမရွိဘဲ သမာသမတ္က်က် ျပဳလုပ္မည္ဆုိလွွ်င္ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ အမ်ားစုက NLD ပါ တီ ကုိ မဲထည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြက ဆက္ေျပာသည္။

ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီမွ လက္ ရွိ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏုိင္ သိန္း ၏ မဲ ဆႏၵနယ္ျဖစ္သည္။

ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဟဲဟုိး၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာ၊ ေဘာ္ဆုိင္းၿမိဳ႕ တုိ႔ပါ၀င္ၿပီး ပအုိ႔၊ ဓႏု၊ ပေလာင္၊ ရွမ္း စသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္၍ ၿခံစုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သနပ္ဖက္ လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္သူမ်ားျပားသည္။

စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိသာ အဓိကထားရသည့္အတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သဘာ၀ ထင္းရႉးေတာမ်ားႏွင့္ ေတာေတာင္ မ်ားကုိ အမွီျပဳ လုပ္ ကုိင္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ တျခားေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ က်န္း မာ ေရး ႏွင့္ ပညာေရးကုိလည္း ျမွင့္တင္လုိေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ယွဥ္တြဲ၍ သိရွိၾကသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

“ေဘာ္ဆုိင္းမွာဆုိ ဟုိးတုန္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံေတြကုိ အိမ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႔ရတယ္”ဟု ေဒၚသန္းေငြက ေျပာ သည္။

ကေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ NLD ပါတီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ပါတီမ်ားမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ပါတီ၊ ရွမ္း တိုင္းရင္ သားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ(SNDP) ေခၚ က်ားျဖဴပါတီႏွင္ ပအုိ႔အမ်ိဳးသားမ်ား ပါတီ(PLO) တုိ႔ျဖစ္သည္။

မနက္ျဖန္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဟဲဟုိး၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္လုပ္ကုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႀကိဳဆုိရန္ ေတာင္ႀကီး၊ ဟဲဟုိး၊ ေညာင္ေရႊ၊ ေရႊေညာင္၊ ရပ္ေစာက္၊ ရြာငံ၊ ေဘာ္ဆုိင္း စသည့္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူလူထု က ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ရပ္ေ၀းမွလာေရာက္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားက ေကာက္ညွင္းေပါင္း၊ ထမင္း၊ ေသာက္ေရသန္႔ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD သည္ လစ္လပ္ေနရာ ၄၈ ေနရာအားလုံး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကံ့ ခိုင္ ေရး ပါတီကလည္း ထိုေနရာ အားလုံး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုရားသံုးဆူ ဝင္းကရြာမီး ဘတ္သန္း ၇၀ ေက်ာ္ ဆံုးရံႈး

ကြန္းခ်မ္း | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၂


ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ထိုင္းဘတ္ေငြ သန္း ၇၀ ေက်ာ္ (ျမန္မာေငြ သန္းေပါင္း ၁,၈၀၀ ေက်ာ္) ဆုံးရႈံး သည့္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈတခု ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၂၅ ကီလိုမီတာေက်ာ္ရွိ ဝင္းက မြန္ရြာႀကီးတြင္ အဂၤါေန႔ည ၈ နာရီခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳး ေရွာ့ျဖစ္ရာမွ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ဗုဒၶဂါယာ ေစတီႀကီး ဘုရားေစာင္းတန္းရွိ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၃၆ ခန္းမွ ျမန္မာ့ ယြန္းထည္မ်ား၊ ျမန္မာ့လက္မႈ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ ပစၥည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ား၊ တူရိယာ ပစၥည္း မ်ား၊ ေငြထည္ ေၾကးထည္မ်ား နာရီဝက္အတြင္း ျပာက်သြားခဲ့သည္။

မီးေလာင္ခ်ိန္သည္ ဝင္းကရြာ ဘုရားပြဲခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနၿပီး ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး စည္းကား ေနသည့္ အတြက္ ဆိုင္ခန္းမွ ပစၥည္းမ်ား သယ္ထုတ္၍ မရႏုိင္ခဲ့ေပ။ ဝင္းကရြာႏွင့္ ႏွစ္ကီလိုမီတာအကြာရွိ စံခလပူရီမွ မီးသတ္ကားမ်ား လာေရာက္ ၿငိွမ္း သတ္ေသာ္လည္း မီးအားျပင္းသည့္အတြက္ အလွ်င္အျမန္ မၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ဘဲေလးနာရီခန္႔ၾကာမွ မီးကိုၿငွိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဝင္းကရြာ ဘုရားပြဲကို ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလဆန္း ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပၿပီး မြန္႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔ပြဲမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္မွ မြန္၊ ျမန္မာ ဇာတ္ပြဲမ်ားအျပင္၊ ထိုင္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားႏွင့္ ထိုင္းေတးဂီတမ်ားျဖင့္ အလြန္စည္ကားသည့္ ပြဲ ေတာ္တခု ျဖစ္သည္။

အိမ္ေျခ ၁,၅၀၀ ခန္႔ ရွိ ဝင္းကရြာႀကီးသည္ မီတာ ၄၅၀ ေက်ာ္ ရွည္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အရွည္ဆုံး သစ္သားတံတားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဂါယာပုံတူ ေစတီေတာ္ေၾကာင့္ ထင္ရွားၿပီး မီးေလာင္သြားသည့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားမွာလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းမွ လာေရာက္ လည္ ပတ္သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အဓိကထား ေရာင္းခ်ၾကသည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈအၿပီး ဝိေဝကာရာမ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ထိန္းသိမ္းေရး တာ ဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားက မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ၃ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစအခ်ိန္က ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို တိမ္းေရွာင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကသည့္ ဝင္းက ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းမွ အိမ္ေထာင္စု ၆၀ ခန္႔ရွိ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားက ဝင္းကရြာကို တည္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ထြန္ဖာဖြန္ ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ယခုဝင္းကရြာသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ရြာသစ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ယခုမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး၊ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသူ မရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးခင္ညြန္႔ကို ဦးခင္ေရႊ ေက်းဇူးဆပ္

ခင္ဦးသာ on February 29, 2012


၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ညႊန္႔ကုိ ေက်းဇူးတု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ ၎၏ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ဟု ေဇ ကမာၻ ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေရႊ က ေျပာသည္။

“သူကလည္း လူမႈေရး ၀ါသနာပါတယ္၊ သူ႔မွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး၊ အကုန္အသိမ္းခံလိုက္ရတယ္၊ သူအက်ဥ္းက်ေနတုန္းက သစ္ခြ စုိက္ ၿပီးေတာ့ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတယ္၊ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္ တေယာက္က ဒီလိုမ်ဳိး ႐ုန္းကန္ေနရတာ မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုၿပီး ကူညီႏိုင္ သေလာက္ ကူညီေပးဖို႔ သေဘာပါ”ဟု ဦးခင္ေရႊ က ဧရာ၀တီကို ေျပာဆိုသည္။

ဦးခင္ညႊန္႔အား ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ၎အေပၚ ေက်းဇူးရွိခဲ့၍ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဦးခင္ညႊန္႔သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ တတ္ႏိုင္ သည့္ အတိုင္းအတာတခုအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးခင္ေရႊ က ဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေရႊ တည္ေထာင္ထားသည့္ ျမရိပ္ညိဳ ေဖာင္ေဒးရွင္း၌ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဦးခင္ညႊန္႔အား ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ လက္ခံေၾကာင္း၊ ဦးခင္ညႊန္႔ကိုယ္တိုင္လည္း ေရႊေမွာ္၀န္း အမည္ရွိလူမႈေရးအဖြဲ႔တခု တည္ေထာင္ ၍ ေဆာင္ရြက္ ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလိုကူညီေပးတဲ့ အတြက္ လစာဘယ္ေလာက္ဆိုတာမ်ဳိး ကန္႔သတ္ထားတာ မရွိပါဘူး၊ သူလို အပ္တာမွန္သမွ်ကို ၀ိုင္း လုပ္ေပး သြားဖို႔ ရွိတယ္၊ ဆရာသမား တေယာက္ကို ျပန္ ေက်းဇူးျပဳတာပါ၊ ဗမာ့ ထုံးတမ္းအရေပါ့ေလ၊ အတိုင္းအတာနဲ႔ ေျပာ လို႔မရပါဘူး”ဟု ဦးခင္ေရႊက ဆက္ေျပာသည္။

ဦးခင္ညႊန္႔ကို ျမရိပ္ညိဳေဖာင္ေဒးရွင္း၌ နာယက အျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ တလလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ခ်ီးျမွင့္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းလည္း ဦးခင္ေရႊ က ျငင္းဆိုသည္။

ဦးခင္ညႊန္႔ တည္ေထာင္ထားသည့္ ေရႊေမွာ္၀န္း လူမႈေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၌ အလွႈေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ပါ၀င္ ထည့္ေပးထားၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျမရိပ္ညိဳေဖာင္ေဒးရွင္း အတြက္ က်ပ္ သိန္း တေသာင္း မ တည္ ထားေၾကာင္း၊ ၎သည္ တႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ သိန္းေပါင္း၂ ေသာင္းမွ ၃ ေသာင္းအထိ လွဴဒါန္းေနၿပီး ဘုရားအဆူ၂၀၀ေက်ာ္ တည္ထားၿပီးေၾကာင္းလည္း ဦးခင္ေရႊက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဦးခင္ညႊန္႔သည္ အမိန္႔မနာခံမႈ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားျဖင့္ ၂၀၀၄ ခု ႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၄၄ ႏွစ္အျပစ္ေပးခံခဲ့ရၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၎ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ေထာက္ လွမ္း ေရးအဖြဲအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔၀င္ အမ်ားအျပား ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည္။

ဦးခင္ညြန္႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ လြတ္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ကလည္း လူမႈေရး လုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေရးေတာ့ လုပ္ဖို႔ မရွိေသးဘူး၊ လူမႈေရးေတြပဲ လုပ္သြားမယ္”ဟု ဦးခင္ညႊန္႔ က ဆိုသည္။

ဦးခင္ညႊန္႔ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔သည္ တာ၀န္ယူစဥ္ကာလ၌ တန္ခိုးၾသဇာ ႀကီးထြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး လွႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူ အမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီး၍ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ အျပစ္ေပးခဲ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဦးခင္ေရႊသည္ ဦးခင္ညြန္႔ အပါအ၀င္ ယခင္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရ အဖြဲ႔၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ ငန္းရွင္ တ ဦး ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း ႏွင့္လည္း ခမည္း၊ ခမက္ ေတာ္ စပ္သည္။ေဇကမာၻ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးခင္ေရႊသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း စသည့္ စီပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေနၿပီး စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈ မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္မြန္ျပည္နယ္မ်ား တြင္ လုပ္ေဆာင္ ေနရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက မေက်နပ္၍ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ လယ္ေျမ ဧက ၁၀၀၀ ကို ေဇကမာၻ ကုမၸဏီက သိမ္းယူထားသည့္အတြက္ မိမိတို႔ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရး အတြက္ဟုဆိုကာ လယ္သမား ၇၀ ၀န္းက်င္က တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းလည္း ဧရာ၀တီ ကို ေျပာဆို ထား သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးပြဲအတြက္ ေကအန္ပီပီ လြိဳင္ေကာ္သြားမည္

ေနာ္နုိရင္း

ျမန္မာ အစိုး ရကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ လက္နက္ ကိုင္တိုက္ ေနတဲ့ ကရင္နီ အမ်ုိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (ေကအန္ပီပီ) နဲ့ မီးရထား ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တ့ဲ အစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ ့ေတြ လာမယ့္ မတ္လ ၇ ရက္ေန့ ကယား ျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ျမို့မွာ ေတြ႕ဆုံ မယ္လုိ့ ေကအန္ ပီပီက ေျပာပါ တယ္။

အစုိး ရနဲ့ လြုိင္ေကာ္ ျမို့မွာ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေနြး ဖို့အတြက္ ေကအန္ပီပီ က ဗဟုိ ေကာ္မတီ ၀င္နဲ့ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြ စုစုေပါင္း ၁၁ ဦး ေရြးခ်ယ္ ထားတယ္လို့ ပါတီ အတြင္း ေရးမႉး (၁) ခူးဦးရယ္က ေျပာပါတယ္။

အစုိးရ ကုိယ္စား လွယ္နဲ့ ေတြ႕ဆုံ တဲ့အခါ ႏွစ္ဘက္ သေဘာထား အေပၚ မူတည္ျပီး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိး၊ မထုိး ဆုံး ျဖတ္ မယ္လုိ့ ခူးဦး ရယ္က ေျပာပါတယ္။

“ဦးေအာင္မင္းနဲ့ ေတြ႕စဥ္တုန္းကေတာ့ လက္မွတ္ထုိးဖုိ့ ကိစၥကိုေတာ့ ေျပာပါတယ္။ သုိ့ေသာ္ က်ေနာ္တုိ့က တင္ျပေဆြးေနြးမယ့္ အ ေၾကာင္းအရာေတြက အဓိကက်မယ္လုိ့ ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ့ တင္ျပေဆြးေနြးခ်က္ အေပၚမွာ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူလုိ့ရွိရင္ေတာ့ စဥ္း စားမွာပါ။”

ေကအန္ပီပီအေနနဲ့ ျမန္မာအစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ျပီးခဲ့ႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန့က ထိုင္းနိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ျမို့တြင္ ၁ ၾကိမ္၊ အခု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန့က ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္မွာ ၁ ၾကိမ္၊ စုစုေပါင္း၂ ၾကိမ္ ပဏာမ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရနဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေနြးမယ့္ကိစၥနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ကရင္နီျပည္သူေတြရဲ့ သေဘာထား ေကာက္ခံထားတာ မရွိေပမယ့္ ေယဘုယ် အား ျဖင့္ အမ်ားစုက ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ လုိလားေနၾကတယ္လို ့ေကအန္ပီပီက ေျပာပါတယ္။

၅၀၀၀ တန္ ဖုန္းရရွိေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား စစ္ေဆးခံရ

ဇာနည္မာန္ on February 29, 2012


ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ၇၀ ရပ္ကြက္ အတြင္း က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းမ်ား ရရွိေရး လႈံ႕ေဆာ္သူ ၁၁ ဦးကို ေဒသ အာဏာ ပိုင္မ်ား က ေခၚယူစစ္ေဆး ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ေနာင္ဒါမ်ိဳး မလုပ္ပါဘူးဆိုၿပီး ၀န္ခံကတိထုိးခိုင္းတယ္။ က်ေနာ္တို႔က မထိုးႏိုင္ဘူးေပါ့။ ေနာက္မွ ၿမိဳ႕နယ္မႉးနဲ႔ စခန္းမႉးေရာက္လာ ေတာ့ ဒါက လုပ္ခြင့္တင္ၿပီးမွ လုပ္ရမယ္ေျပာတာ၊ ႏုိင္ငံသားတေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုယ္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတာ ေျပာ ေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ဒီအတိုင္း ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္”ဟု လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုထင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး လႈပ္ရွားသူ ကိုထင္ေက်ာ္သည္“ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေရး၊ တန္ဖိုးနည္းဖုန္း သံုးခြင့္ေပး”ဟူေသာ စာ သားမ်ားပါရွိသည့္ စာရြက္မ်ား ေ၀ငွျခင္း၊ လႈံ႔ေဆာ္ေဟာေျပာျခင္းမ်ားကို ေတာင္ဒဂံု၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ေျမာက္ဥကၠလာပႏွင့္ လိႈင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“၅၀၀၀ တန္ ဖုန္းရယ္လို႔ မဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒီထက္နည္းရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ လည္း ရမယ္။ ျပည္သူလူထုလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးမွာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းကို မရမခ်င္း
ေတာင္း ဆိုသြားမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္”ဟု ကိုထင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ လဆန္းပိုင္းတြင္ ေရႊျပည္တံခြန္ ကုမၸဏီက က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ မိုဘိုင္းဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ကို အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းကိစၥမွာ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၅၀၀၀ တန္ဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေရႊျပည္တံခြန္ ကုမၸဏီက ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ၅၀၀၀ တန္ ဖုန္းရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။

ကိုထင္ေက်ာ္က“တျခား ႏိုင္ငံေတြမွာ ဖုန္းက ဗမာေငြနဲ႔ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ ဖုန္းေျပာခြင့္ရေနတာကို က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဘာ ေၾကာင့္မို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရတာလည္းဆိုတာကို အစိုးရက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မထုတ္ျပန္ဘူး။ အစိုးရရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္က မခုိင္လံု ဘူး။

စကားေျပာ ဆက္သြယ္ခြင့္ေတြက က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အသိဉာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္”ဟု ဆို သည္။

ဦးေတဇပိုင္ ထူးကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက တခါသုံး FEC၂၀ တန္ GSM မုိဘုိင္းဖုန္းကတ္ႏွင့္ FEC ၅၀ တန္ တခါသုံး CDMA 450 MHz ဖုန္းကတ္မ်ားကို၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ FEC၂၀ တန္ တခါသံုး ဖုန္းကတ္ေရာင္းခ်မႈကို လုံး၀ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာခင္ကမူ ျပန္လည္ ေရာင္း ခ် ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ တခါသံုးဖုန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူရႏိုင္ေသာ္လည္း ဖုန္းေခၚဆိုခႏႈန္းထား ျမင့္မားမႈႏွင့္ ၀ယ္ယူ သည့္ ကတ္အလိုက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား ေရပန္းစားမႈ မရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိုဘိုင္းဖုန္း စနစ္ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆယ္လူလာ စနစ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ CDMA ဖုန္းစနစ္ စတင္ သံုးစြဲခဲ့ကာ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ GSM ဖုန္းစနစ္ကို စတင္ခဲ့သည္။

WCDMA ဖုန္းမ်ားကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပည္သူမ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ CDMA 800 MHz ဖုန္းလိုင္းမ်ားကိုမူ၂၀၁၀ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္သံုးစြဲခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ GSM ဆက္သြယ္ေရး ေရဒီယို စခန္းေပါင္း ၃၀၊ CDMA 450 Mhz ေရဒီယုိစခန္း ၁၅၀၊ CDMA 800 Mhz ေရဒီယိုစခန္း ၄၂ ခု တို႔ကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ၿပီးစီးသြားပါက ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း အေရအတြက္ ၆၁၀၀၆၁ လံုး ရိွလာမည္ဟု ဆက္သြယ္ ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္ အထိ GSM ဖုန္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ၊ CDMA450MHzဖုန္း ၅၄၅၆၅၀၊ CDMA 800MHz ဖုန္း ၁၅၀၀၀၀၊ CDMA (Fixed) တယ္လီဖုန္း၂၀၀၃၈ လံုး၊ WCDMA တယ္လီဖုန္း အလံုးေရ ၂၈၀၀၀ တို႔ ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အင္ဒီယာနာပိုလစ္ၿမိဳ႕ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြပြဲ

KNG


ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြေစ်းပြဲေတာ္တခုကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ အင္ဒီယာနာပုိလစ္ၿမိဳ႕ေရာက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အင္ဒီယာနာပို္လစ္ၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ၅၀ ခန္႔က ျမန္မာ့႐ိုးရာ မုန္႔ဟင္းခါး၊ ၾကာဆံေခါက္ဆြဲ၊ ၾကက္ေပါင္းေခါက္ဆြဲ၊ အေၾကာ္စံု ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ကံစမ္းမဲ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ ညီအစ္ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား အဓိက တက္ေရာက္အားေပးခဲ့သည္။

“မလုပ္ခင္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားနဲ႔သူတုိ႔ကို ေကၽြးေမြးႏိုင္ဖို႔က။ လုပ္ေတာင္ မလုပ္ရဲဘူး။ ပြဲမတိုင္ခင္က လူအေယာက္ ၁၅၀ အတြက္ပဲ တြက္တားၾကတာ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္လာတယ္။ သူတို႔ (ညီအစ္ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား)အေနနဲ႔ကူညီၾကလို႔သာ။ သူတို႔အသင္းေတာ္ေတြမွာ လိုက္ပို႔တယ္။ လမ္းျပတယ္။” ဟု ေဒသခံ ကခ်င္အမိ်ဳးသား လေထာ္ေထာင္းလြမ္း (Lahtaw Htawng Lum) က ေျပာသည္။

ထိုၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ၃၀ ေက်ာ္႐ွိ၍ ညီအစ္ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိႏို္င္သည္ဟု လေထာ္ေထာင္းလြမ္း က ဆိုသည္။

အစားအေသာက္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၀ ႏႈန္းနွင့္ ကံစမ္းမဲလက္မွတ္တစ္ေစာင္အတြက္ ၅ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ် ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

၎ရန္ပံုေငြရွာေဖြပြဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ ခန္႔ အသားတင္ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ၿပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ေပးပုိ႔ကူညီႏိုင္ခဲ့ သည္ ဟု ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္ ဆရာလဖုိင္ေဇာ္ေလာတ္ (Lahpai Zau Lawt) က ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ယာယီနား

ဧရာ၀တီ on February 29, 2012


ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပါတီ(ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ)က လုပ္ကိုင္ေနေသာ လမ္းခင္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္း ေပးျခင္း အပါ အ၀င္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ယာယီ ရပ္နားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးလုပ္သည္ဟု ေျပာဆိုထင္ျမင္ မခံရေစရန္ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာ ေသာအားျဖင့္ ရပ္နားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူတဦး က ေျပာသည္။

“ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ နီးကပ္လာလုိ႔ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ခဏရပ္လုိက္တာပါ။ ျပည္သူေတြကုိ မဲဆြယ္တယ္၊ မဲ၀ယ္တယ္လို႔
ေျပာ မွာ ေတြရယ္ ေၾကာင့္ပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး စရိတ္ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ အထက္ မသုံးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

“လမ္းခင္းတာတုိ႔လို ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြက ပါတီကေန အကုန္အက်ခံၿပီး လုပ္ေပးတာပါ။ ပါတီကလုပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြ က သိန္း ရာေထာင္ခ်ီကုန္တယ္။ ဥပေဒအရ အမ်ားေျပာစရာ ျဖစ္မွာစုိးတာေၾကာင့္ လူႀကီးေတြက လုပ္ငန္းေတြခဏရပ္ထားဖို႔ ညႊန္ၾကား တယ္”ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ တာ၀န္ရွိသူက ဆက္ေျပာသည္။

ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စား လွယ္ အႏုိင္ရရွိလွ်င္ လမ္းခင္းေပးမည္၊ အိမ္ ဂရန္ထုတ္ေပးမည္၊ ေငြေၾကး ဆုခ်မည္၊ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္း ေပးမည္ဟု အစရွိ ေသာ မက္လုံးမ်ားေပးကာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကို မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ အိမ္ဂရန္မ်ား ခ်ထားေပးမည္ ဟု ဆိုၿပီး ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္တရားမ၀င္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အားလုံးတြင္ အိမ္ဂရန္မ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုဆိုၿပီး အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္၊အိမ္ေထာင္ စု စာ ရင္း၊ အိမ္ပုိင္ရွင္၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္အပါအ၀င္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းခံေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ၂၁ ရက္ေန႔မွ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ရပ္ကြက္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ႐ုံးတြင္ လာေလွ်ာက္ၾကရန္လည္း ရာအိမ္မႉး၊ ဆယ္အိမ္မႉးမ်ားက လိုက္လံ ႏႈိး ေဆာ္ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီသည္ လမ္းခင္းျခင္း၊ ေငြထုတ္ေခ်းမ်ားျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း၊ ႀကဳိတင္မဲရယူျခင္း မ်ား အပါအ၀င္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိ ခဲ့ၾကသည္။

ယခင္ျပည္သူပုိင္ အေဆာက္အအုံ၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပါတီပုိင္အျဖစ္ သိမ္းယူ ထားေၾကာင္း၊ လမ္းခင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကို လည္း ႏုိင္ငံပုိင္ ဘ႑ာ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတခုမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ၌ ႏုိင္ငံပုိင္၊ ျပည္သူပုိင္ ေငြေၾကး၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရယူသုံးစြဲေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးကမူ ပါတီက ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ပါတီပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည္ဟု၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းက ျပည္တြင္း သတင္း မီဒီယာ တခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီသည္ ဧၿပီ ၁ ရက္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ေနရာလုံးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမဲသားေဈးက်ေရး ေတာင္းဆုိသူ ၁၆ ဦး တရားစြဲခံရ

​ေအး​နိုင္

ဧရာ၀တီ တိုင္း ပုသိမ ္ျမို့မွာ အမဲ သားေဈး ၾကီး ျမင့္ လြန္းေန တဲ့အေပၚ ကန့္ကြက္ ေတာင္းဆိုသူ ၁၆ ဦးကို စည္ပင္ သာယာက တရားစြဲ ဆိုထား ပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ပုသိမ္ျမို့မွာ အမဲသားေဈး ၾကီးျမင့္မႈနဲ့ ပတ္သက္လို့ ေလလံပြဲေရွ့မွာ ဆနၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူ ၁၆ ဦး ၀တၲရား ေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ့ တရားရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။

သူတို့ေတြက ပုသိမ္ျမို့မွာ အမဲသားေလလံေတြကို တဦးတည္းက ၅ ခုကို ဆြဲယူျပီး စိတ္ၾကိုက္ ေဈးတင္ျခင္း မျဖစ္သင့္ဟု ဆိုကာ ဒီလ ၂ ရက္မွာ ဆနၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ရဲက ဖမ္းဆီးျပီး စည္ပင္သာယာက တရားစြဲတာပါ။

သူတို့ အဆိုအရ ပုသိမ္ျမို့မွာ ေရာင္းတဲ့ အမဲသားေဈးဟာ ပုသိမ္ျမို့ နယ္နမိတ္အျပင္ ၁၀မိနစ္ခန့္ ကားေမာင္းရတဲ့ ေနရာေတြမွာ အမဲသား ၁ ပိႆာ ကို က်ပ္ ၃,၅၀၀ ေလာက္သာ ရွိေပမယ့္ ပုသိမ္ျမို့နယ္တြင္းမွာ ၁ ပိႆာကို ၅,၅၀၀ က်ပ္ထိ ေဈးတင္ ေရာင္းခ်ေနတာေၾကာင့္ အမ်ားသူငါ ၀ယ္မစားနိုင္ၾကဘူးလို့ သိရပါတယ္။

ျမို့တြင္းမွာ အလႉလုပ္တဲ့အခါ နြား ၁ ေကာင္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ အသားေဖာ္တဲ့အတြက္ ေလလံသမားကို ၁ ေကာင္ကို က်ပ္ေငြ ၆၀,၀၀၀ အသားတင္ေပးရသလို အေရခြံတျပား က်ပ္၂၀,၀၀၀ ခန့္ တန္ဖိုးပါ ေပးရတာေၾကာင့္ အလႉအတန္းေတြအတြက္လည္း ခက္ခဲလာတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ျမို့ခံတခ်ုိ့က ေဈးသက္သာတဲ့ေနရာက ၁ ပိႆာ မျပည့္တတ္တဲ့ အမဲသား ၀ယ္ယူလာတာကို ေလလံဆြဲသူနဲ့ စည္ပင္ကသိရင္ အမႈလုပ္ျပီး ေထာင္ခ်တာေၾကာင့္ ေထာင္က်သူေတြလည္း ရွိတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ဒီလို အျဖစ္အပ်က္ေတြေၾကာင့္ ကိုခ်စ္ေအး အပါအ၀င္ ၁၆ ဦးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ေန့က ေလလံပစ္တဲ့ ျခံ၀င္း အျပင္ဘက္မွာ တန္းစီ ျပီး “အမဲသား ၀ယ္ေဈးက ၁,၇၀၀၊ ေရာင္းေဈးက ၅,၅၀၀ ျပည္သူမ်ား မစားနိုင္” လို့ ေရးထားတဲ့ စာရြက္ေတြကိုင္ေဆာင္ျပီး ဆနၵ ထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနာက္ သူတို့ကို ရဲက ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ျပီး ေနာက္ေန့မွာ စည္ပင္သာယာက ၀တၲရား ေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ့ တရားစြဲဆိုခဲ့တယ္။

သက္ဆိုင္ရာက သူတို့ကို ေခၚယူစစ္ေဆးတုန္းက အသားေဈး ကြာဟတယ္ ဆိုတာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အၾကိမ္ၾကိမ္ အေသအခ်ာ ေမးခဲ့ ေပ မယ့္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈ မရွိဘူးလို့ သူူတို့က ေျပာပါတယ္။

တရားစြဲဆိုခံရသူေတြဘက္က အမ်ုိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ရဲ့ ေရွ့ေန ၅ဦး လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လို့ ကာယကံရွင္ အမႈသည္ ေတြ က ေျပာပါတယ္။

KIO ရိွ ကခ်င္ဒုကၡသည္ ကူညီေရးကိစၥ ကုလႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ညိႇႏိႈင္းႏိုင္

KNG


KIO ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ေဒသရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားထံသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီ ေပးႏို္င္ရန္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ သ ေဘာတူညီမႈရရွိထားသည္ဟု ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအႀကံေပးအရာရွိ မစၥတာ ဗီေဂ်နမ္ ဘီးယား (Mr. Vijay Nambiar) က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

၎သည္ ကုလ၀န္ထမ္း ေလးဦးပါအဖြဲ႔ငယ္ကို KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာေဒသုိ႔သြားေရာက္ကူညီရန္ ျမန္မာအစုိးရကခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏွစ္လ အၾကာ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ငါးရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း ကုလအထူးသံတမန္က ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ကူညီရန္ ညိႇႏိႈုိင္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆို္သည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္ ၄၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ KIO ေဒသသုိ႔ ကုလအကူအညီမ်ားေရာက္ရွိလာမည္ကို မသိရေသးေပ။

ျမန္မာအစုိးရက ၎တုိ႔အကူအညီမ်ားပါ ေပါင္းထည့္လို

ကုလအကူအညီညိႇႏိႈင္းမႈ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ၏ ေတာင္းဆိုိခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာ နမ္ဘီးယား (Mr. Vijay Nambiar) က Inner City Press မွ Matthew Russell Lee ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖဆိုထားသည္။

“အခက္အခဲနည္းနည္းရွိေနတာက အစုိးရကသူတို႔ အကူအညီပါ တပါးထဲ ပါ၀င္ေစခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။ “ဆက္ၿပီးညိႇႏိႈင္းေနတယ္။ အ စိုးရနဲ႔ ကုလအကူအညီေတြကုိ နယ္စပ္ဆီ တပါးထဲ သယ္သြားေစခ်င္ေတာ့ နဲနဲ ျပႆနာရွိတယ္။ ဒါက အစုိးရအကူအညီကို လက္မခံ ရင္ ျပန္သယ္လာဖုိ႔ရွိၿပီး။ ကုလအကူအညီေတာ့ လက္ခံဖို႔ရွိတယ္။” ဟု သူ ဆက္ဆိုသည္။

ထိုဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ကုလခရီးစဥ္တြင္ KIO က ျမန္မာအစုိးရက ေပးပို႔လာသည့္အကူအညီမ်ားကို လက္မခံခဲ့ပါ။ ဒုကၡသည္မ်ားထံသုိ႔ အ စုိး ရ၀ါဒ မသက္ေရာက္ေစလိုသည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

မစၥတာနမ္ဘီးယား (Mr. Vijay Nambiar) ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတြင္ ၾက့ံခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ စစ္အရာ ရွိ ေဟာင္းမ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ႏွင့္ အပစ္ ခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးကို ရထား၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း အဖြဲ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရ၍ အလားတူကိစၥရပ္အတြက္ KIO သည္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး ေဟာင္း သန္းေရႊ သစၥာေတာ္ခံ သီးျခား လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတရပ္နွင့္ ေဆြးေႏြးရသည္။

၎ေကာ္မတီကို စက္မႈ-၁ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္သည္။ သူသည္ စစ္ဗို္လ္ေဟာင္းျဖစ္ကာ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ယာဥ္တန္းကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲအား ပံုေဖာ္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

၎အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္နီးစပ္ကာ သေဘာထားတင္းမာသူအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။

တိုးလာသည့္ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ

၉ လ ေက်ာ္လာသည့္ ျမန္မာအစုိးရနွင့္ KIO ၾကားတိုက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အဆိုးဆံုး လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ရပ္ရြာစြန္႔ခြာၾကရသူအမ်ားစု (လူဦးေရ ၆၀၀၀၀) မွာ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းအကူအညီမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။

UNHCR (ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး)၊ UNOCHA (ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူညီေပးေရးအဖြဲ႔)၊ WFP (ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔) တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိေနေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ အမ်ားစုရွိေနသည့္ KIO ေဒသထဲ အကူအညီ မေပးပုိ႔ႏိုင္ၾကပါ။

ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အကူအညီအနည္းငယ္ျဖင့္ ကုသမဂၢ၀န္ထမ္း ၄ ဦးပါ အဖြဲ႔ KIO ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရနယ္ေျမထဲရွိ ဒုကၡသည္အနည္းစုကိုသာ ကူညီႏိုင္ခြင့္႐ွိေနသည္။ ျမန္မာ အစုိး ရလက္ေအာက္ရွိ စခန္းမ်ားသည္ KIO ေဒသရွိ စခန္းမ်ားထက္ အေျခအေနသာလြန္ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္အမ်ားစု လူဦးေရ အနည္းဆံုး ၄၅၀၀၀ မွာ KIO ေဒသသုိ႔ေရာက္ရွိေနၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ေထာင္ခ်ီမွာ ပုိၿပီး အေျခအေနဆိုးရြားသည့္ တ႐ုတ္ဖက္ျခမ္း ယာယီတဲစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

“ကုလသမဂၢက လာၾကည့္သင့္တာေပါ့။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ခံစားေနရတယ္ဆိုတာေလ။ မလြယ္ဘူး။” ဟု ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ို္င္ရွိ မိုင္ဂ်ာယန္အနီး တ႐ုတ္နယ္စပ္ စခန္းတစ္ခုေရာက္ အသက္ ၆၀ အရြယ္ ကခ်င္လယ္သမားတစ္ဦး ကခ်င္ သတင္း ဌာနသို႔ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားခ်င္းဖဲ့ထုတ္စည္းရံုးမႈ အား KNU လက္မခံႏိုင္

နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)

အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ တိုင္းရင္း သား အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား မပါ ၀င္ဘဲ အစိုးရ ဘက္က ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ မည့္အစီ အစဥ္မွာ တိုင္းရင္း သား အခ်င္းခ်င္း ဖဲ့ထုတ္ စည္းရံုး ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင့္ အမ်ဳိးသား အစည္း အရံုး( KNU)က ေျပာသည္။

KNU ဒုဥကၠဌ ပဒို ေဒးဗစ္ သာက ေဘာက “ေကအဲန္ ယူရဲ႕ သေဘာထား ကေတာ့ ပစ္ခတ္ ရပ္စဲ ေရးကို ခိုင္မာ ေအာင္လုပ္ပါ။ တစ္ျပည္ လံုး အတိုင္း အတာနဲ႔ လုပ္ပါလို႔ အျမဲတမ္း ေျပာတယ္။ ရတဲ့ အဖြဲ႔ေလး နဲ႔ပဲ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး သြားမယ္ ဆိုတာ ဖဲ့ထုတ္ စည္းရံုးတဲ့ လုပ္ ငန္း ပဲ။ အဲ့ဒါ ကေတာ့ လက္မခံ ႏိုင္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ယခုလ ၂၄ရက္ ေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တို႔ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ကမ္းနား လမ္းရွိ Strand Hotel တြင္ ေတြ႔ဆံု ရာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အထိ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ အစည္း အားလံုးႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲ ႏိုင္ျခင္း မရွိ ေသး ပါက ေနာက္တစ္ ဆင့္တက္ၿပီး စုစည္း ႏိုင္ေသာ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ႏွင့္သာ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ သေဘာ တူညီ ခဲ့သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာအထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္သြားၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ပဒိုေဒးဗစ္သာကေဘာက အႀကံဳျပဳေျပာဆိုသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး KNU ဘက္မွ အစိုးရအား ေတာင္းဆိုထားမႈမ်ားရွိေနသည့္အျပင္ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘက္ တြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ပဒိုေဒးဗစ္သာက ေဘာက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ပါဆို မလုပ္ဘူး။ သူတို႔က ဆက္ၿပီးတိုက္ခ်င္ေနတဲ့ အေန အထားမွာ လုပ္ေနတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း အစိုးရက ရိကၡာပို႔ၿပီးရင္ ျပန္တိုက္မွာပဲ။” ဟု ၎က ေျပာ သည္။

အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား မပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈသည္ အထေျမာက္မည္မဟုတ္ဟုလည္း ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း)က ေျပာ ေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းေလာ၀္ဆိုင္က ေျပာသည္။

သူက “သူတို႔မပါပဲ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္လိုပံုသ႑ာန္နဲ႔ သြားေဆြးေႏြးမလဲ၊ ျပႆနာတစ္ခုလို႔ထင္တယ္။ ဒီအ ေရးဟာ တိုင္းရင္းသား အား လံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေရးျဖစ္တယ္” ဟုေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္မွန္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ရန္ အဆင့္ ၄ဆင့္ပါ လမ္းျပ ေျမပံုကို လည္း KNU ဘက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံု တန္ဖရဲရြာသားမ်ားကို မူရင္းရြာ ျပန္မေနဖို႔ ဖိအားေပး

ေဇာ္ရွန္


ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည့္ ျမစ္ဆံု အနီး တန္ဖရဲ ရြာသားမ်ားအား စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္း လိုက္ေသာ္လည္း ေနရပ္ရြာသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနားခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက တန္ဖရဲရြာသားမ်ားအား မိမိရြာသို႔ ျပန္လည္ ေနထိုင္ျခင္း မျပဳေတာ့ရန္ ေအာင္ျမင္သာ စံျပရြာသို႔ လာေရာက္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ဝန္ခံလက္မွတ္ ထိုးခိုင္းေၾကာင္း ေဒသခံတဦး က ေျပာသည္။

“၂၅ ရက္ေန႔မွာ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးလာျပီးေတာ့၊ ရြာမွာ အစည္းအေဝးလုပ္ျပီးေတာ့ တန္ဖရဲမွာ ေတာင္ယာ လုပ္ခ်င္ လုပ္ရမယ္။ ဒါေပ မယ့္ ေျပာင္းျပီးမေနရဘူး ဆုိျပီး ေျပာသြားတယ္။ ၂၆ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တအိမ္တက္ဆင္း ခံဝန္ လုိက္ထုိးခုိင္းတယ္”ဟု ေဒသခံတဦးက ေျပာျပသည္။

ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က တန္ဖရဲရြာတြင္ ျမစ္ဆံု ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားအျပင္ စာေရးဆရာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုဆုေတာင္းပြဲမွ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔သည့္အေပၚ ေက်းဇူး တင္ ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္း လံုးဝရပ္ဆိုင္းသြားရန္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းၾကမည္ဟု တက္ေရာက္သူမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္တရက္တြင္ ဤကဲ့သို႔ ဝန္ခံကတိေတာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အာဏာပိုင္ဘက္မွ ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလအတြင္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ စီမံကိန္းအား ရပ္တန္႔ေစလိုက္ၿပီးေနာက္ တန္ဖရဲ ရြာသား မ်ားက မိမိတို႔ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားလာခဲ့ၾကသည္။

“မလိချမစ္ေဘးက ရြာ ၃ ရြာကေတာ့ စီမံကိန္းေျမညိွတာေတြ လုပ္လုိက္ပါျပီ။ တန္ဖရဲရြာ ကေတာ့ ျမစ္ေဘး တေလွ်ာက္ပဲ ေျမထိုး ရေသး တာဆုိေတာ့ ေတာင္ယာလုပ္စားလုိ႔ ရေသးတယ္။ က်န္တဲ့ ရြာသားေတြလည္း ျပန္လို႔ရရင္ သူတုိ႔ေနရာေဟာင္းကိုပဲ ျပန္ခ်င္ၾကတာပါ”ဟု တန္ဖရဲရြာသားတဦးက ေျပာျပသည္။

မူလ တန္ဖရဲရြာတြင္ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၈၇ အိမ္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၁၁ဝဝ နီးပါး ရွိကာ ျမစ္ၾကီးနား အထက္ ၂၆ မိုင္အကြာ တြင္ တည္ရွိသည္။ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ေတာင္ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အပန္းေျဖ လာေရာက္ သူ ခရီးသြားမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပး သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ တန္ဖရဲရြာအစြန္တြင္ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ခုနစ္မွစ၍ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရြ႔လုိက္ရသည့္ ရြာမ်ားကို စုေပါင္းျပီး ေအာင္ျမင္သာ ေက်းရြာသစ္ ကို မူလ ေနထုိင္ သည့္ ရြာမ်ားမွ ၁ဝ မုိင္ေက်ာ္ေဝးသည့္ ေနရာတြင္ တည္ေပးခဲ့သည္။

ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာသစ္သို႔ မေျပာင္းေရႊ႔ဘဲ တန္ဖရဲ၌ ခ်န္ရစ္ေနထုိင္ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၄ စုရွိသည္။ အိမ္အမ်ားစုမွာ ေသာ့ခတ္ ထားကာ လူမေနေၾကာင္း တန္ဖရဲရြာသားတဦးက ေျပာျပသည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား က တည္ေပးသည့္ ၎ရြာသစ္မွာ ေတာင္ယာလယ္လုပ္ စုိက္ပ်ိဳး စားေသာက္ မရသည့္ ေျမ႐ုိင္းျဖစ္ျပီး ေအာက္ခံေျမမွာ ေက်ာက္ျဖဳန္းလႊာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ေနအိမ္အသစ္မ်ားကိုလည္း ေတာသစ္အစိမ္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားအတြက္ လက္ရွိတြင္ ပ်ဥ္ေခ်ာင္းမ်ားမွာ ေကာက္ ေကြးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာ၏ ေအာက္ဘက္တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမွ တ႐ုတ္လုပ္သားမ်ား ယခုခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ ေနထုိင္ဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေအးရွား ေဝါ ကုမၼ ဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ယခင္အတုိင္း ဆက္လက္ေနထုိင္ဆဲ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၅ ရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ပတ္သက္ ၍ “ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ျမစ္ဆံု ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္”ဟု တ႐ုတ္ ျပည္ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ဥကၠ႒ မစၥတာ ဝူဘန္ကို အား ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ပီကင္းၿမိဳ႕၎ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မစၥတာဝူဘန္ကို ကလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥမ်ား၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို အေၾကာင္း ျပ ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို အေႏွာက္အယွက္ ျပဳေနသည္ဟု ဦးေရႊမန္းအား ျပန္လည္ သတိေပး ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္ ေဒၚစု ေျပာ

KNG


ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္သြားရန္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၄ ယေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မဲဆြယ္ တရားေဟာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔အခု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတစ္ခုအေနနဲ႔ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ အဲဒီလုိ ထူ ေထာင္ တဲ့အခါမွာ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု စီတာပူ မေနာကြင္း လူထုမိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုသည္။

စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ရန္လိုလားသည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ (၅၂) ေျမာက္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ေၾကျငာထားသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO)မွ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-၂ ဆလန္ကဘာ လာနန္ကို ၎ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အျမင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။

“ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ဆိုတာထက္ ပင္လံုဂတိဂ၀တ္လို႔ KIO ကသံုးတယ္။ ပင္လံု ဂတိဂ၀တ္က ပင္လံုတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုၿပီး ဂတိေတြေပးထားတာေတြရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္က ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားတယ္ဆိုတာကို ငါတို႔မသိႏိုင္ဘူး။ ဒါမဲ့ သူဒီလုိေျပာတာ ေကာင္းတဲ့အရာျဖစ္တယ္။ ေ၀ဖန္သံုးသပ္စရာမရွိဘူး” ဟု ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဟု ျပ႒ါန္းထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရန္ KIO က လက္မခံသျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္တာ အပစ္ အခတ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာသည္။

၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးဆိုတာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးရွိခဲ့တာပဲ ဒါေပမဲ့ အပစ္ အ ခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးဆိုတာဟာ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပထမ ေျခလွမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲလိုက္႐ံုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရပါ ဘူး။ အေရးႀကီးတာက ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္ရမွ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ေအးခ်မ္းမွာ။” ဟု ဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ KIO ၾကား ဇန္န၀ါရီလ ၁၈-၁၉ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုပြဲအထိ ႏိုင္ငံ ေရးအေျဖရွာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ထို႔ေနာက္ နွစ္ဖက္ၾကား တုိက္ပြဲေပါင္း ၉၄ ပြဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနကာ ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ ရွိ ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုရန္ေနရာအတြက္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္မရရွိၾကေသးဟု သိရသည္။ ျမန္မာအစုိးရက မူဆယ္၊ လား႐ိႈး၊ မႏၱ ေလး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တို႕တြင္ ေဆြးေႏြးလို၍ KIO က ၾကားေနႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးလိုသည္။

“ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈရဖို႔ ဆိုတာဟာ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့လုပ္ယူရမွာ။ တုိက္ခုိက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ယူလို႔မရပါဘူး။” ဟု လာမည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ အေရြးခံမည့္ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ ေျပာသည္။

ယမန္္ႏွစ္က ဇူလိႈင္လက (၁) သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ (၂) ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြဲ႔ (KIO)၊ (၃) ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ (၄) မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ (၅) ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) သုိ႔ လိပ္မူ၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုး ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ် ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းေပးရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခံရျခင္းမရွိဘဲ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ျမန္မာစစ္အစုိးရမွ ဖိႏွိပ္ခံရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေပၚေပါက္လာ သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုကန္႔ကြက္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယခုလာမည့္ ဧၿပီ ၁ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ ပါလီမန္ ေရြး ေကာက္ ပြဲတြင္ လစ္လပ္ ေနရာ ၄၈ ခုလံုးတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ လုပ္သားမ်ား တိုက္ခိုက္မူေၾကာင့္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား ဒဏ္ရာရ

နိရဥၥရာ


ေက်ာက္ျဖဴ ေရႊဂတ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုတြင္ အိႏၵိယ လုပ္သားမ်ား၏ ၀ုိင္း၀န္း တိုက္ခိုက္မူေၾကာင့္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ ၀န္ ထမ္းမ်ား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားခဲ့သည္။

အိႏၵိယမွ အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႕သည္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံစခန္း အမွတ္ ( ၁ - ျပတဲရြာ ေက်းရြာ)တြင္ ေရျဖန္႕ျဖဴးေရး ၀န္ေဆာင္မူ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပါရမီ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီရံုးခန္းအား ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕ ည ၁၀ နာရီ ခန္႕တြင္ ေက်ာက္ခဲမ်ား တုတ္မ်ားျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

" သူတို႕တိုက္ခိုက္တာက ေရမရဘူးဆိုျပီး ပါရမီ ကုမၸဏီရံုးခန္းကို ၀ုိင္း၀န္း တိုက္ခိုက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ျပတင္းေတြကို ရိုက္ခ်ိဳး တယ္။ တံခါးေတြကို ကန္ေက်ာက္တယ္။ ျမန္မာ၀န္ထမ္းေတြကို ၀ုိင္းထုိးပါတယ္။ ျမန္မာ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္း ၅ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲပါတယ္" ဟု ကန္ထရိုုက္ လုပ္ေနသူ တစ္ဦးက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။

ထိုခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားသူမ်ားမွာ ကိုေဇာ္ေဇာ္သိန္း(ရံုအုပ္)၊ ကိုသူေအာင္(အင္ဂ်င္နီယာ) ႏွင္႔ ဝန္ထမ္း တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ျပီး အိႏၵိယ အလုပ္ သ မား တခ်ိဳ႕လည္း ဒဏ္ရာ ရရွိသြားခဲ့သည္။ အိႏၵိယ အလုပ္သမား ၄ ဦးႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား တစ္ဦးတို႕အား ေဆးရံု တင္ပို႕ခဲ့ရ သည္ ဟု ဆိုသည္။

" အခင္း ျဖစ္တုန္းက ရံုးခန္းထဲမွာ ရံုအုပ္ ကိုေဇာ္ေဇာ္သိန္း ရွိေနေတာ့ သူက အျပင္ထြက္ၿပီး ရွင္းျပဖို႕ ၾကိဳးစား ရာကေန အိႏၵိယ အလုပ္ သမားေတြရဲ႕ လက္သီးနဲ႕ မ်က္ႏွာကို အထိုးခံလိုက္ရတဲ့ အတြက္ သူ ဒဏ္ရာ ရသြားပါတယ္။ တျခားအေဆာင္မွ အလုပ္သမာေတြလည္း ထြက္လာၾကတဲ႔ အတြက္ အျပန္အလွန္ ရုိက္နက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ေနာက္ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူထားတဲ႔ ကိုပါေလးနဲ႕ ရဲအဖြဲ႕ ၅ ဦးက ဝင္ေရာက္ ဟန္႔တား ခဲ႔ရပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွၿမိဳ႕မစခန္းမွဴးနဲ႕ ခရိုင္္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔လည္း အခင္းျဖစ္ပြားပီး မၾကာခင္ အခ်ိန္ အ တြင္း ေရာက္လာ ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒါမွ ရန္ပြဲဲက ရပ္သြားပါတယ္" ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ပါရမီ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ သည္ အလုပ္စခန္း အနီးရွိ မင္းတက္ေတာင္ ေရထြက္စမ္းမွ ေရကို ေရသန္႕ စက္ျဖင့္ သန္႕စင္ျပီး ျပတဲ ေက်းရြား အေျခခံစခန္း ေရ ရရွိေရးကို တာဝန္ယူထားသည္။ အလုပ္သမား ၄၀၀ အတြက္တစ္ေန႕ ေသာက္ေရ သံုးေရ အျဖစ္ ေရဂါလံ ၁၀၀၀၀ ပ႔ိုေပးရန္ တာ၀န္ ယူထားရေၾကာင္း သိရသည္။ ေႏြေရာက္လာၿပီျဖစ္၍ ေရစမ္းက ေရထြက္ နည္းလာရာမွ တစ္ေန႕ကို ဂါလံ (၈၀၀၀) ေလာက္သာ ျဖန္႕ျဖဴး ေပးႏိုင္သျဖင့္ ေရကို ေဖါေဖါသီသီ သံုးလိုေသာ အိႏၵိယ အလုပ္သမားမ်ား ေရအလံုအေလာက္ မရရွိရာမွ ေရေပးေ၀ေနေသာ ပါရမီ ကုမၸဏီကို ျပႆနာရွာျပီး ယခုုလို တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တျခား တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရဲအဖြဲ႕မွ ယခု ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အမူဖြင့္ထားေသာ္လည္း ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အခင္း ျဖစ္ပြားမူကို ျပင္ပ မီဒီယာမ်ားသုိ႕ သတင္း မေပါက္ၾကားရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္ ထား ေၾကာင္း ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒၚစုကို မႀကိဳဖို႔ ျမန္မာ့အသံ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ညႊန္/ခ်ဳပ္ သတိေပး

ေက်ာ္ခ

႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ ပါတီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ေဟာေျပာရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသို႔ လာေရာက္ မည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ က သတိေပး ေျပာဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေသာၾကာေန႔ မနက္ပိုင္းက သီးသန္႔ အစည္းအေဝး တရပ္ ေခၚယူ ကာ ယင္းကဲ့သို႔ သတိေပး ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ဆီကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာမယ္ေလ။ လာတဲ့အခါက်ရင္ ဘယ္ဝန္ထမ္းမွ ထြက္မေတြ႔ရဘူး။ ႏႈတ္ဆက္ ဖို႔လည္း မလို ဘူး။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုပဲ လုပ္ရမယ္လို႔ ညႊန္မႉးက ေျပာတယ္။ အားလံုးကလည္း သူ႔ေၾကာက္ေတာ့ မေတြ႔ပါဘူးလို႔ ျပန္ေျဖခ့ဲရတယ္” ဟု အ စည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သူ ႐ုပ္/သံ ဝန္ထမ္းတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာ သည္။

NLD အပါအဝင္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၇ ခုကို ၎တို႔ ပါတီမ်ား၏ မူဝါ ဒ၊ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ စည္း႐ုံးေဟာေျပာ တင္ျပႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ ္မ ရွင္က ေဖေဖၚဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္လာမည္ကို ေတြ႔ျမင္လိုၾကေသာ္လည္း ဦးသိန္းေအာင္ ၏ သတိေပး တားျမစ္မႈကို လြန္ ဆန္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ၾကည့္ခြင့္မရေတာ့ဟု ကာယကံရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပင္မွာ တခါမွ မေတြ႔ဖူးဘူး။ အင္တာနက္နဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြမွာပဲ ေတြ႔ဖူးတာ။ အရင္ေတာ့ သူလာရင္ သြားႏႈတ္ ဆက္မယ္။ သူ႔ကို ၾကည့္မယ္လို႔ တြက္ထားတာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ မၾကည့္ပါဘူးဆိုၿပီး ညႊန္မႉးကို ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ” ဟု ျမန္မာ့အသံ ဝန္ထမ္း တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“႐ုိတ္ကူးေရး တာဝန္က်တဲ့လူေတြကေတာ့ ကံေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အနီးကပ္ ေတြ႔ခြင့္ရ တာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ထြက္ေတာင္ ၾကည့္ခြင့္ မရေတာ့ေလ။ ဒီလိုပဲ ဝန္ထမ္းဆိုေတာ့လလည္း အထက္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူးေပါ့” ဟုလည္း အျခား ဝန္ ထမ္းတဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ NLD ပါတီ၏ စည္း႐ုံးေရး ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ကို ျမန္မာ့ အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္ သံ ၾကား မွ တဆင့္ မက္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လႊင့္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဟာေျပာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာ့အသံသို႔ ထုတ္လႊင့္ရက္မတိုင္မီ ၂ ရက္ ႀကိဳတင္ကာ လာေရာက္႐ုိတ္ကူးရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕တြင္ အစိုးရ အာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕၏ ေႏွာက္ယွက္မႈ ရွိေနၾကာင္း NLD က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဗထူး အားကစားကြင္းအတြင္း လူထုကို ေဟာေျပာရန္ စီ စဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထိုအားကစားကြင္းကို မငွားျခင္းေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ၿပီး မတ္လဆန္း တြင္မွ ျပန္လည္ သြားေရာက္ေဟာေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ဧရာဝတီတုိင္း ဖ်ာပံုခရီးစဥ္တြင္ ေဟာေျပာရန္အတြက္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အားကစားကြင္း အတြင္း ျပဳလုပ္ ရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အသံုးျပဳခြင့္မေပး၍ လူထုပရိသတ္ ေလးေသာင္းခန္႔အား ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ျပင္ သဲကြင္း တြင္ ပင္ ေဟာေျပာခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူ ရန္ကုန္တုိင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕ရွိ ေဘာလံုးကြင္း၌ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည့္ ေဟာေျပာပြဲကို အားကစားဝန္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္း က တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ သည္။

တိုင္ရီ စက္႐ုံ အလုပ္သမား သမဂၢ ဖြဲ႕

ဧရာ၀တီ


ရန္ကုန္တိုင္း လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ ၃ ရွိ တုိင္ရီ ဖိနပ္စက္႐ံုမွ ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားက ယေန႔တြင္ အလုပ္သမား သမဂၢ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ သည္။

အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကိုကိုယ္တိုင္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္၊ အလုပ္သမားမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာရန္၊ အလုပ္သမားမ်ား ခ်စ္ခင္စည္း႐ုံး၍ စုစည္းခိုင္မာသည့္အေျခအေန ေပၚေပါက္လာရန္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမား သမဂၢ(တိုင္ရီ ဖိနပ္စက္႐ုံ)ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“အလုပ္သမားေတြ ကိုယ့္အခြင့္ေရး ကုိယ္ပိုသိလာေစဖို႔အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ တလေလာက္ကတည္းက အလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ႕ေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ”ဟု တုိင္ရီ စက္႐ံုမွ ဆႏၵျပ အလုပ္သမား တဦးျဖစ္သည့္ ကိုသန္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာျပသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ ထြက္ရွိၿပီးေနာက္ တိုင္ရီ အလုပ္သမား သမဂၢ အဖြဲ႕မွာ ပထမဆုံး အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရႊဂုံတိုင္ရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ တိုင္ရီ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ က်င္း ပၿပီး အလုပ္သမား သမဂၢ ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သေဘာတူ လက္မွတ္ စုစည္းယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

တိုင္ရီ စက္႐ုံ၌ အလုပ္သမား ၁၈၀၀ ခန္႔ရွိရာ ယေန႔တြင္ ထက္၀က္ခန္႔ လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္လည္၀င္ေနၿပီး က်န္အလုပ္သမားမ်ား က ရပိုင္ ခြင့္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္၍ ဆႏၵျပေနဆဲျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္အတြင္း အလုပ္သမား ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ၀ါဏိဇၨ ပဋိပကၡ ခုံ႐ုံးသို႔ ေလွ်ာက္ထား တိုင္ ၾကား ခဲ့ၿပီး ခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

၀ါဏိဇၨ ပဋိပကၡ အလုပ္သမားျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ခံု႐ံုးသို႔ ဆႏၵျပ အလုပ္သမား ၁၂၀၀ ေက်ာ္တုိ႔က စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး အလုပ္ ရွင္ဘက္မွ ေျဖရွင္းေပးရန္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ပါေတာင္းဆိုခ်က္ကို တင္ျပထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက အခ်ိန္ပိုေၾကး ၁ နာရီလွ်င္ ၇၅ က်ပ္မွ ၁၅၀ က်ပ္သို႔ တိုးေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားရာ အလုပ္ရွင္ဘက္က ၁၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ရက္မွန္ေၾကးကို ၆၀၀၀ က်ပ္မွ ၈၀၀၀ က်ပ္အထိ တုိးေပးရန္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ အလုပ္ရွင္ဘက္က ရက္မွန္ေၾကး ၇၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္မည္ဟုဆိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ကာလ ၁၀ ရက္တာ စက္႐ုံပိတ္ၿပီးေနာက္ လုပ္ခ လစာ ထုတ္ေပး ရာ၌ လစာ က်ပ္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းမွ အစျပဳကာ အလုပ္သမားမ်ားက လုပ္ခလစာအျပည့္ အ၀ရရွိရန္ ႏွင့္ အလုပ္သမား ရပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပမႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ တိုင္ရီ ဖိနပ္စက္႐ုံသည္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ ၃ တြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား လုပ္အားခႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စက္႐ုံလည္း ျဖစ္သည္။ယခု ကဲ့ သို႔ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လာမည့္ ကမၻာ့ အလုပ္သမားေန႔ ေမ ေဒးေန႔ မတိုင္မီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္း အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အလုပ္သမား ဥပေဒပါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရးအေလ့အထ ကာကြယ္ၾက

ဧရာ၀တီ

လတ္တေလာ လႊတ္ေတာ္မ်ား အတြင္း ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္မႈမ်ားႏွင့္ လာမည့္ဧၿပီ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေၾကာင္းျပဳ၍ လႈပ္ရွား ေန ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အေရးပါလာသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔လာရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေသာ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထ ျပန္လည္ ေခတ္စားလာသည္ကို ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ အ က်ဥ္း က် ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား လြတ္လာျခင္း စသည့္ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံ အခင္းအက်င္းသစ္ကလည္း အားေပးေနသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၲေလးခရီးစဥ္၊ ဖ်ာပံုခရီးစဥ္ႏွင့္ ကခ်င္ခရီးစဥ္တို႔တြင္ အထစ္အေငါ့မ်ား ျဖစ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး အဆင္ေျပေအာင္ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုအခါ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ အေနျဖင့္ အစိုးရ ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ပါ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အားေပး အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အထီးက်န္ မထားေတာ့ဘဲ ျပန္လည္ဆက္ဆံလာခဲ့သည္။ မၾကာမီတြင္ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးတရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ ဖြယ္ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုရလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့၊ ႐ုပ္သိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ႏွင့္အတူ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စတင္ရန္ အလားအလာမ်ားလည္း ျမင္ေတြ႔ရသည္။

ယင္းသို႔ အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ယခင္က ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲခဲ့သည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း အသက္ဝင္ လာၿပီျဖစ္ သည္။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ခ်ိဳးႏွိမ္ခံထားခဲ့ရေသာ စာနယ္ဇင္းေလာကသည္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ လြတ္လပ္လာသည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏ စုစည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္လာရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီကပင္ သမၼတ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္၊ စီးပြားေရးႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ ေဒါက္တာ စတစ္ဂလစ္ဇ္၊ ေဒါက္တာ ဦးလွျမင့္၊ ေဒါက္တာ ဖင္ဒေလ စသည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား ၁၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္သည့္ ညီလာခံတခုက်င္းပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တင္ ရွိေနသည့္ အေၾကြးမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား စသည့္ကိစၥမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ပညာရွင္မ်ား ၄၀၀ ခန္႔ ေတြ႔ဆံု၍ အစိုးရက ခ်ေပးထား သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ နည္းပါးေနျခင္းစသည္တို႔ကို ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့ၾကေသးသည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ျမွင့္တင္ေရး၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးေရး စသည္တို႔ကိုလည္း အစည္းအေဝး ရပ္နား ခ်ိန္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အတူ ယခင္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ မႈ မ်ား အရွိန္ျမင့္ၿပီး အသက္ဝင္ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားက ခုခံေျဖရွင္းရင္း ယခင္က ျပည္ သူလူထု မသိခဲ့ရသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေရးမွအစ၊ စာနယ္ဇင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္ေပးေရးအလယ္၊ မီးသတ္ကားမ်ား အသစ္ဝယ္ယူေရးအထိ ပါဝင္သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းက ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေပးေရးအဆို တင္သြင္းမႈကို ဗဟိုအစိုးရမွ ပယ္ခ်ျခင္း၊ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ ၏ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို သင့္ေလ်ာ္သလိုခန္႔ထားေရး တင္ျပခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲၿပီး ပယ္ခ်ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပယ္ခ်ခ်က္တခ်ိဳ႕အေပၚ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ထပ္ဆင့္တင္ျပျခင္း စသည့္ လႊတ္ေတာ္သြင္ျပင္ ပီသစျပဳလာေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျမင္ေတြ႔လာရသည္။ ဦးေရႊမန္းကလည္း သတိၱရွိရွိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္သင့္သည္ကို လုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္ဟု သိရသည္။

လူထုအတြင္း၊ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္ ဆိုဒ္မ်ားအၾကားတြင္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ၊ လႊတ္ ေတာ္ တြင္း တင္ျပသည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလြန္မ်ားျပားသျဖင့္ တခ်ိဳ႕က အမီမလိုက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ သတင္းပိေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အေနာက္တိုင္း သံတမန္တဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွ႕အနာဂတ္၌ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြး ျငင္း ခုန္ ၾကေသာ “ကြန္ဖရင့္ေရာဂါ” စြဲကပ္ေနၿပီဟုလည္း Financial Times သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

အလားတူ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မဲဆြယ္ထြက္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီး စဥ္တိုင္းတြင္ ၾကားျမင္ေနရသည့္ လူထုစည္းေဝးပြဲမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္လိုလားေၾကာင္း ျပသေတာင္းဆိုသံမ်ားကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ရႏိုင္မည္မထင္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံတိတ္ဆိတ္သြားခဲ့ရာမွ ယခု ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တက္ႂကြ လႈပ္ရွား သူမ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ စသူတို႔ထံမွ အသံမ်ား ျပန္ၾကားလာခဲ့ရသည္။ က႑အသီးသီးအေပၚ မိမိ၏ အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေလ့အထ ျပန္လည္ ႏိုးထလာခဲ့ၿပီ။ ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းမေပၚတြင္ ျပန္လည္ ေပၚ ထြန္းလာသည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုသည္။ မည္သူမွ် အေၾကာက္တရားႀကီးစိုးသည့္ အ သက္ မဲ့ အေမွာင္ေခတ္သို႔ ေနာက္ေၾကာင္း မျပန္လိုၾကေတာ့ေပ။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းမ်ား Feb,29th,2012

( 31 )Deportation Threat For 1 Million Burma Migrants

( 30 )Discover Burma before everyone else does

( 29 )Burma Relaxes Grip on Media, Vows End to Censors

( 28 )ေရခဲပန္းပုရုပ္ပြဲေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပ

( 27 )Chin family day and 'American' family values

( 26 )ေက်ာက္ပန္း​ေတာင္း​မီး​ လူ ၁ ဦး​ ​ေသဆံုး​

( 25 )Yen loans for Myanmar to resume

( 24 )ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အပစ္ရပ္ေရး အဆင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ KNPP ကို လူထုႀကိဳဆို

( 23 ) Suu Kyi fights off legal challenge

( 22 )ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ကန္႔ကြက္ခ်က္ တိုင္းေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်

( 21 )Bangladesh hopeful of justice: Dipu Moni

( 20 )ေဒၚစု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရျပီ

( 19 )Japan to resume development aid to Burma

( 18 )တိုင္ရီ ဖိနပ္စက္႐ုံမွာ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖဲြ႔စည္း

( 17 )Burma’s Exchange Rate ProblemBy Luke Herman

( 16 )မနၲေလးျမို့ေတာ္၀န္ ဦးဖုန္းေဇာ္ဟန္ ရာထူးေျပာင္း

( 15 )USDP Plans Dirty Tricks Campaign for Burma By-election

( 14 )က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ဖုန္းကဒ္ရရွိေရး လႈပ္ရွားသူ ၁၁ ဦး ဖမ္းဆီးဟန္႔တားခံရ

( 13 )Burma Punks Way, Way Punker Than U.S.-Brand Punks

( 12 )ဓနုတိုင္းရင္းသား ဆုံဆည္းရာပြဲ က်င္းပမည္

( 11 )Reform in Burma is irreversible

( 10 )ဥေရာပပါလီမန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္

( 9 )Aung Suu Kyi cleared to contest Burma by-election

( 8 )ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲႏိုင္ဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိ

( 7 )Sunday Drivers and Burma Shave signs

( 6 )ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကူေစလုိ

( 5 )Burmese Vice-President Visits Arakan Oil Pipeline

( 4 )ေရႊတိဂံုဘုရား တေပါင္းပြဲေတာ္မွာ အျဖဴေရာင္တြဲလက္မ်ား ေစ်းေရာင္း

( 3 )Burma's first ice park

( 2 )ALD နဲ႔ SNLD မွတ္ပံုတင္ေရး စတင္ၿပီ

( 1 )Outside vote monitors to observe Burmese election

Tuesday, February 28, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ကန့္ကြက္မႈ တုိင္းေကာ္မရွင္ အျပီးသတ္ပယ္ခ်

အ့ံဘုန္းျမတ္

ေဒၚေအာင္ဆန္း စဳုၾကည္ ကို ကိုယ္စား လွယ္ ေလာင္းအရည္အခ်င္းနဲ့ ျပည့္မီမႈမရွိဘူးလို့ ကန့္ကြက္လႊာ တင္သြင္းမႈကို တိုင္းေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်လိုက္ျပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အတည္ျပုလိုက္ပါတယ္။

ေကာ့မႉးျမို့နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ မဲဆနၵနယ္ေျမကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့အတူ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိုင္မယ့္ ညီညြတ္ေရး ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္း ေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ရီရဲ့ ကန့္ကြက္လႊာကို တုိင္းေကာ္မရွင္က ဒီကေန့ အျပီးသတ္ ပယ္ခ်လိုက္တာပါ။

အန္အယ္လ္ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲဗဟိုေအာင္နိုင္ေရးအဖြဲ့ အတြင္းေရးမႉး ဦးဥာဏ္၀င္းက“တုိ္င္းေကာ္မရွင္က အဲဒီအယူခံ (ဦးတင္ရီ) ရဲ့ အယူ ခံကို ပယ္လုိက္ပါျပီ။ ခရုိ္င္ေကာ္မရွင္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ နာမည္ကုိ ေၾကညာလိုက္ျပီးေတာ့ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပုလုိက္ပါျပီ” လုိ့ ေျပာပါတယ္။

ညီညြတ္ေရးနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ရီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းနဲ့ ျပည့္မီမႈ မရွိဘူးဆိုျပီး ကန့္ကြက္လႊာကို ျပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန့မွာ ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ကို စတင္ တင္သြင္း ခဲ့တာပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒီကန့္ကြက္လႊာကို ခရိုင္ေကာ္မရွင္ရံုးက ပယ္ခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ ေန့မွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ္မရွင္ကို ထပ္မံ တင္သြင္းခဲ့ျပီး တိုင္းေကာ္မရွင္က ထပ္မံပယ္ခ်လိုက္တာပါ။ ဒီကန့္ကြက္ခ်က္နဲ့ ပတ္သက္ျပီး အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီဘက္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန့ တိုင္းေကာ္မရွင္မွာ ေခ်ပလႊာ တင္သြင္း ေျဖရွင္းခဲ့တာပါ။

ကန့္ကြက္လႊာတင္ခဲ့တဲ့ ဦးတင္ရီပါ၀င္တဲ့ ညီညြတ္ေရးနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ခြဲထြက္ကာ ပါတီေထာင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု အန္ဒီအက္ဖ္ပါတီနဲ့အတူ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီေတြထဲက ပါတီတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကန့္ကြက္ခ်က္ဟာ တပါတီတည္းရဲ့ သေဘာထားသာ ျဖစ္တယ္လို့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (အန္ဒီအက္ဖ္) ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

“ပါတီတရပ္ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တေယာက္က ကန့္ကြက္တာဟာ ၁၀ ပါတီမွာ ပါေနတဲ့ က်ေနာ္တုိ့အဖို့ ေနရထုိင္ရတာ မသက္သာ ဘူးေပါ့။ သေဘာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ ဆနၵမရွိဘဲနဲ့ ၁၀ ပါတီထဲက လူတေယာက္က ထျပီးကန့္ကြက္လုိက္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ ပါေနသလား။ ၁၀ ပါတီက ဒီကိစၥမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာ ရွိသလားဆိုျပီး မျဖစ္ေအာင္ ဒါဟာ ၁၀ ပါတီရဲ့ သေဘာထားမဟုတ္ပါဘူး။ အန္ဒီအက္ဖ္ ကလည္း သေဘာထားမရွိပါဘူးဆိုတာ ျပည္သူေတြအေနနဲ့ ထင္ထင္ရွားရွား သိေအာင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိုင္မယ့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေကာ့မႉးျမို့နယ္၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ မဲဆနၵနယ္ေျမမွာေတာ့ ျပည္ ခုိင္ျဖိုးပါတီက ေဒါက္တာစိုးမင္းနဲ့ ညီညြတ္ေရးနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက ဦးတင္ရီတို့ အဓိက ယွဥ္ျပိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အစိုးရ မီဒီယာေတြကေန မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး ေဟာေျပာခ်က္ေတြကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေနနဲ့့ ၂၄ ရက္ေန့ေတြမွာ ထုတ္လႊင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၀င္ ေရာက္ ယွဥ္ျပိုင္မယ့္ မဲဆနၵ နယ္ေျမအားလံုးကိုလည္း သြားေရာက္ဖို့ ရွိေနပါတယ္။

မႏၲေလးလူငယ္၊ အိပ္ၾကမယ္ေဟ့ ေကာင္းေကာင္း

မစပ္စု on February 28, 2012

အိပ္ၾကမယ္ေဟ့ ေကာင္းေကာင္း

Facebook မွာ ထူးျခားတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဗီဒီယုိကလစ္တခု ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ရက္ပုိင္းအတြင္း ျဖန္႔ေနၾကပါတယ္။


အဲ့ဒါကေတာ့ CNN သတင္းဌာနကျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တင္ျပထားတဲ့ ၃ မိနစ္စာ ရုပ္သံသတင္း တပုဒ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ ျမင္ ကြင္းေတြ ပါ၀င္တ့ဲ အဲ့ဒီသတင္းအတြက္ Facebook သုံးသူမ်ား ေပးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ အိပ္ၾကမယ္၊ ေဟာက္ၾကမယ္ ဆုိပဲ။

ကမၻာ့ ရွားပါး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚထြန္းလာတ့ဲ မုိးက်ေရႊကုိယ္ တမတ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္တ့ဲ စစ္အရာရိွတခ်ဳိ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပီပီျပင္ျပင္ အိပ္ေမာက်ေနၾကတာကုိ ရုပ္သံမွာ ေတြ႔လုိက္ရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကက်တ့ဲေနရာပါ။ တပ္မေတာ္ဟာ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ က႑မွာ အဓိက ေနရာက ပါ၀င္မယ္ ဆုိၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တဖြဖြ ေၾကြးေၾကာ္လာတာ အခုေတာ့ အဓိကက်တ့ဲေနရာမွာ လာၿပီး အိပ္ေနၾကပါေရာလား။ အင္း … ဒီလုိအိပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒထဲ ထည့္ဆဲြႏုိင္တာဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းလုိ႔ ဆုိရမွာေပါ့။

အမ်ားစုကေတာ့ အရည္အခ်င္းလုိ႔ မျမင္ၾကပါဘူး။ ဒီရုပ္သံဖုိင္ကုိ Facebook မွာ ၾကည့္ရသူမ်ားဆီက အျပစ္တင္သံ မုိးလုံးညံ ခဲ့ပါေတာ့ တယ္။

“ျမန္မာျပည္ႀကီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမေကာင္း ဆုိတာ တကယ့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကုိ ခဏေလး ျမင္လုိက္ရတဲ့ စီအန္အန္(CNN) သတင္းတုိေလးကတင္ ဆုံးျဖတ္ျပသြားတယ္ ထင္ပါရဲ႕။ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားအမတ္ေတြက က်ေနာ့ အ တြက္ ရယ္စရာ မေကာင္းဘဲ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါေတာ့တယ္” ဆုိၿပီး ဒါရိုက္တာ ခ်ိဴတူးေဇာ္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ ေရးထားပါတယ္။ရုပ္သံမွာ ထူးျခားမႈတခု ပါပါေသးတယ္။ ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းရဲ႕ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေျပာဆုိခ်က္ပါ။ “က်ေနာ္တုိ႔အစုိးရက ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ အစုိးရျဖစ္ပါတယ္” တ့ဲ။

သူ႔စကားကုိေတာ့ Facebook ပရိသတ္ေတြ ၀ုိင္း၀န္းၿပီး ဘယ္လုိမွတ္ခ်က္ျပဳၾကလိမ့္မလဲ ဆုိတာကေတာ့ မစပ္စု ေျပာေနဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။

ကဲ … ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတာပါ ဆုိတဲ့ အစုိးရရဲ႕ ဘက္ေတာ္သားမ်ားထဲက ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူထားရတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားလည္း တုိင္းျပည္အေရး၊ ႏုိင္ငံအေရးအတြက္ အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ၿပီး စဥ္းစား ေပးႏုိင္ၾက ပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳရင္း..။မႏၱေလးလူငယ္

မႏၱေလးက လူငယ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္လာေနၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

လတ္တေလာမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ မႏၱေလးကုိ မၾကာခင္ လာေရာက္မယ့္ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူေတြ ရိွပါတယ္။

အရင္က Facebook မွာ ကိုယ္ေရး ကုိယ္တာေတြ ဦးစားေပးလာသူေတြလည္း အခုဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးစာေပေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သတင္း ေတြဘက္ လွည့္လာပါၿပီ။

“လူငယ္ေတြ မ်က္စိပြင့္လာတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားၿပီး ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္လာတာေပ့ါ” လုိ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန စာေရးဆရာ ဆူးငွက္က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာပါတယ္။

လက္ကုိင္ဖုန္း သုံးတ့ဲ လူငယ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ဖုန္းျမည္သံ(Ring tone) ေတြကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢသီခ်င္း၊ NLD သီခ်င္း စတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးသီခ်င္းေတြ ျဖစ္လာေနပါၿပီ။

လူငယ္စာဖတ္၀ုိင္း၊ စာၾကည့္တုိက္၊ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားမွာ အခ်ိန္ေပးတ့ဲ လူငယ္မ်ားလည္း ရိွေနပါတယ္လုိ႔ ဆူးငွက္က ေျပာျပပါတယ္။

“အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ အလားအလာပါ၊ လူငယ္ သဘာ၀အရ အသစ္ကုိ စြန္႔စား လုုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္က ရွိတယ္။ အရင္က ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကုိ လုုပ္ဖုိ႔ ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရတာကုိး။ ဒီလုိ ေကာင္းတဲ့အလုုပ္ေတြ လုပ္ေဆာင့္ခြင့္ မရတဲ့အခါမွာ မေကာင္းတဲ့ ဘက္ ကုိ စြန္႔စား လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့အပိုင္းေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ တကယ္ေတာ့ လူငယ္ေတြမွာ ေကာင္းဖုိ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ဓာတ္က ရွိၿပီးသားပါ” လုိ႔ ဆရာဆူးငွက္က ဆုိလုိက္ပါတယ္။

ကဲ … ယေန႔ လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူႀကီး ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း အနာဂတ္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ ၾကြယ္၀လာႏုိင္မႈဟာ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာ အထိ အားေကာင္းလာမလဲ လုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း..။

စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အီးယူကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့ ေမးခြန္းထုတ္

ေနသြင္

ျမန္မာျပည္ ေရာက္ေနတဲ့ ဥေရာပ သမဂၢ ပါလီ မန္က အမတ္ ၁၁ ေယာက္ ပါတဲ့ အဖြဲ့ဟာ ေနျပည္ ေတာ္မွာ အမ်ုိးသား လႊတ္ေတာ္က ေခါင္းေဆာင ္ေတြနဲ့ ေတြ႕ဆံု ကာ စစ္တပ္ရဲ့ အ ခန္း က႑နဲ့ ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ တယ္လို့ သိရ ပါတယ္။

မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီအထိ ေတြ႕ဆံုတဲ့ အမ်ုိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ုိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြနဲ့ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပည္က နုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ အေျခအေနေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ေဆြးေနြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳသားလြတ္ေတာ္ရဲ့ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ့ လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မ တီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က အခုလို ျပန္ေျပာပါတယ္။

“ပထမဦးဆုံး လာတဲ့ခရီးစဥ္ပါပဲ။ သူတုိ့ဘက္က ေမးျမန္းတာေပါ့။ လက္ရွိ အစုိးရအေပၚမွာ၊ ပါလီမန္ရဲ့လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ သူတုိ့ ယူဆ တာေတြကို ေမးျမန္းၾကတယ္။ မိတ္ဆက္တာလည္း ပါတာေပါ့။ သူတုိ့ ပါလီမန္အေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပပါတယ္။ သူတုိ့ ပါလီမန္မွာ ဘယ္ႏွ ဖဲြ႕ ပါတယ္။ နုိင္ငံေပါင္း ဘယ္ေလာက္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ့ ပါလီမန္အေၾကာင္းလည္း ေမးတာေပါ့။

အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဆက္စပ္မႈေတြ၊ ဥပေဒျပုမႈရယ္၊ အစိုးရရဲ့ ေရွ့ေနေပါ့၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မသြားဘူးဆုိတာမ်ိဳး ျဖစ္နုိ္င္ပါ့မလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြရယ္၊ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႈေတြ၊ တပ္မေတာ္သားေတြ ၂၅ ရာခုိင္နႈန္း ပါ၀င္ေနတဲ့ကိစၥေတြ အဲဒါ ေတြကိုလည္း က်ေနာ္တုိ့ ရွင္းသြားပါတယ္။ နာယကၾကီးကဆုိရင္ လူထုက ေတာင္းဆုိလာတဲ့ ကာလတခုမွာေတာ့ ဒီရာခုိင္နႈန္းဆုိတာက ရွိခ်င္မွ ရွိေတာ့မွာပါဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေျပာသြားပါတယ္။ သူတုိ့ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြေပၚမွာ နာယကၾကီးက ရွင္းျပသြားတာပါ။”

ဂ်ာမနီအမတ္ မစၥတာ ၀ါနာလန္ဂ်င္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ့ရဲ့ ခရီးဟာ အီးယူအမတ္ေတြရဲ့ ပထမဆံုး ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ျပီး ပါလီမန္ အ ခ်င္း ခ်င္း ဆက္ဆံေရးကို တရား၀င္ တည္ေဆာက္ဖို့ ရည္ရြယ္တယ္လို့ အီးယူက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အီးယူအမတ္ေတြရဲ့ ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ၀န္ၾကီးေတြ၊ လူမႈအဖြဲ့အစည္းေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အတုိက္ အခံ ေတြနဲ့ ေတြ႕ဆံုဖို့ ရည္ရြယ္ထားတာပါ။

အမတ္ေတြဟာ ဒီေန့ ေန့လယ္ပိုင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရ ၀န္ၾကီးတခ်ုိ့နဲ့ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး မနက္ျဖန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါမွာ အီးယူပါလီမန္မွာ တက္ေရာက္ မိန့္ခြန္းေျပာဖို့ ဖိတ္ၾကားမယ္လို့ ဆုိပါတယ္။

အီးယူပါလီမန္ အဖြဲ့ဟာ ျမန္မာျပည္က လက္ရွိ အျပုသေဘာ ျပုျပင္မႈေတြအေပၚ ၾကိုဆုိထားျပီး ျမန္မာျပည္အေပၚ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို့ ထား တာေတြကို ရုပ္သိမ္းဖို့ကိစၥဟာ ဧျပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္လို့ ေျပာဆုိိထားပါတယ္။

ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္က ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ေနတာကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လူ့အခြင့္အေရးကို ေလးစားဖို့နဲ့၊ အမ်ုိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး တည္ေဆာက္ေရး ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို့ တုိက္တြန္းသြားမယ္လို့ အီးယူက သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

အစုိးရတပ္မွ ခရီးသည္ႏွင့္ လူကယ္ရီမ်ားထံ ေငြေၾကးရယူၿပီး တရားမ၀င္ဆုိင္ကယ္မ်ားကို လည္း ေန႔စဥ္ေပးသြင္း

ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)


တနသၤာရီတုိင္း၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အစုိးရစစ္တပ္မ်ားသည္ ယခုရက္ ပုိင္းအတြင္းခရီးသည္ႏွင့္ လူ ကယ္ရီမ်ားထံ ေငြေၾကး ရယူၿပီး ထုိင္းမွ တရားမ၀င္ဆုိင္ကယ္မ်ား ကိုလည္း ေန႔စဥ္ေပး၀င္လွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်နဘူရီခ႐ုိင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အထိ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ အာစီယံလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ အေျခ စုိက္သည့္ အစုိးရစစ္တပ္ စစ္ဆင္ကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္-စကခ (၈ႏွင့္၂၀)မွ စစ္ဗ်ဴဟာ ၂ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္စပ္ စခန္းအပါအ၀င္ ခရီးသည္ႏွင့္ လူေမွာင္ခုိ ပုိ႔သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးရယူသည့္အျပင္ တရားမ၀င္ ဆုိင္ကယ္မ်ားကိုလည္း ေန႔စဥ္ ေပး၀င္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသခံတစ္ဦးက“လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဂိတ္ေတြ အမ်ားႀကီးေထာင္တာကိုး။ စစ္တပ္ကို နည္းနည္းပါးပါးေၾကြးလုိက္ရင္ အားလုံး အဆင္ ေျပတယ္။ ဆုိင္ကယ္ေတြက်ေတာ့ စစ္တပ္ထဲက လူေတြလည္း ၀ယ္ၿပီး သြင္းတာလည္းရွိတယ္။”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမ္း႐ုိးတန္းတုိင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္-ကရခ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ စဗဟ(၂)မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ထြဋ္သည္ ကား လမ္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အုိင္၀ုိင္း၊ ဆင္ျဖဴဒုိင္၊ ၀ါးေတာ၊ အမုိေဒသအေျခစုိက္ တပ္မ်ားအား စစ္ေဆးရန္ ယမန္ေန႔တြင္ ေမတၱာစခန္းမွ ထြက္ ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ကီလုိမီတာ ၁၀၀ေက်ာ္ ရွည္လ်ား ၎အာစီယံလမ္းေၾကာင္းကို ထား၀ယ္ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းအတြက္ အသုံးျပဳရန္ အီတာ လ်ံ-ထုိင္းကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဖာက္လုပ္ေသာ လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္။

လားရႈိးျမို့နယ္တြင္ အသိမ္းခံရသည့္ေျမကိစၥ ဒု သမၼတထံ တိုင္ၾကား

နန္းျမနဒီ

ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ အဓမၼ အသိမ္းခံထားရတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ လားရွိဳးျမို့နယ္က လယ္ေျမေတြ ျပန္ရဖို့ ေဒသခံ လယ္သမား ေတြက ဒုသမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္းကို တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အရင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက မတရား အသိမ္းခံထားရတဲ့ ေျမကြက္ေတြ ျပန္ရဖို့အတြက္ လားရွိဳးျမို့ ၅ ရပ္ကြက္နဲ့ ၁၂ ရပ္ကြက္ က ေဒသခံေတြ တိုင္ၾကားခဲ့တာပါ။

ေျမကြက္ အသိမ္းခံထားရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာမွ တိုင္ၾကားတာျဖစ္အေၾကာင္း လား ရွိဳးျမို့နယ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သူ ဦးစိုင္းစံမင္းက ေျပာပါတယ္။

“နီးစပ္ရာေပါ့။ သိမ္းနီျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာက္မဲျဖစ္ျဖစ္ သတင္းေတြက ရလာတယ္။ ဒီလို လယ္ယာေတြ ျပန္ရတယ္ ဆုိျပီးေတာ့ လာ တုိင္ပင္ ေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ နည္းလမ္း ျပျပီးေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္။ သူတုိ့ကုိယ္တုိင္ ဥပမာ – အေယာက္ ၂၀ ဆုိရင္ အကုန္လုံး လက္မွတ္ထုိး။ အဲဒီထဲက ၂ ေယာက္၊ ၃ေယာက္က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရုံးကို ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သြားပုိ့တယ္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရယ္၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ုပ္၊ လယ္ယာနဲ့ စုိ္က္ပ်ိဳး ေရး ၀န္ၾကီးဌာနတုိ့နဲ့ ေကာ္မတီပုိ္္င္းဆုိင္ရာေတြကိုပါ ပုိ့ထားပါတယ္။”

တိုင္ၾကားစာကို ျပီးခဲ့တဲ့ တလေက်ာ္က ေပးပို့ထားေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာက ျပန္အေၾကာင္းမၾကားတဲ့အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန့မွာ ဒု – သမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္း လားရွိဳးျမို့ ျမို့ေတာ္ခန္းမမွာ ေဟာေျပာပြဲလုပ္တုန္း က်ားျဖူပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ထပ္ျပီး တင္ျပခဲ့ တာ လို့ ဦးစိုင္းစံမင္းက ေျပာပါတယ္။

အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမေတြဟာ ၅ ရပ္ကြက္ ထဲမွာ ဧကေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိျပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးရံုး နဲ့ ေျမတိုင္းရံုးက လာေရာက္ တိုင္း ထြာ သိမ္းယူထားတာ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီေျမေပၚမွာ ေလာေလာဆယ္ ဓာတ္အားခြဲစက္ရံု တည္ေဆာက္ေနျပီး တခ်ိဳ့ကို အကြက္ရိုက္ျပီး ကာလေပါက္ေဈးနဲ့ ေရာင္းထား ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ေဒသခံေတြကေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကး မရခဲ့ပါဘူး။

တိုင္စာေပးပို့ထားတဲ့ေနာက္ လယ္ပိုင္ရွင္တခ်ိဳ့ကို ျမို့နယ္ရံုးက မီတာေဘာက္စ္ တလံုးစီ ထုတ္ေပးျပီး ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ေပမယ့္ ေက်နပ္စရာ မရွိ ေၾကာင္း လားရႈိးေဒသခံ တဦးက ေျပာပါတယ္။

လားရႈိးျမို့ ၁၂ ရပ္ကြက္က ေဒသခံ ၃ ဦး ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမ ဧက ၁၀ ေက်ာ္ ကို ကားၾကီးကြင္းလုပ္ဖို့ဆိုျပီး အရင္ ရ၀တ ဥကၠ႒က ၁၉၉၁ ခု ႏွစ္မွာ သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ ေျမ ၂ ဧက ေက်ာ္ကိုပဲ ကားၾကီးကြင္းအတြက္ သံုးျပီး က်န္တဲ့ေျမေတြကို ငွားရမ္းထားတယ္လုိ့ ေဒသခံက ေျပာ ပါတယ္။

အဆိုပါေျမထဲကေန အက်ယ္ ေပ ၇၀ x ၈၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ေျမ ၁ ကြက္ကို သိန္း ၃၅၀ နဲ့ ၂၀၁၁ ႏွစ္ ဇူလိုင္လက ေရာင္းစား ခဲ့ေၾကာင္း ကုိလည္း ဒု – သမၼတၾကီးဆီ တိုင္ၾကားခဲ့သလို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ့ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ုပ္နဲ့ ၾကံ့ဖြ႕ံပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးတို့ကိုလည္း မိတၲူေပးပို့ခဲ့တယ္လို့ ဆုိပါတယ္။

အာဏာျပလြန္းသည့္ အထက္အရာရွိကို ရတနာပံုဝန္ထမ္းမ်ား တိုင္

ရန္ပိုင္ on February 28, 2012


ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရတနာပုံ တယ္လီပုိ႔ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္း ၈၄ ဦးက ဌာနအႀကီးအကဲ တ ဦး ၏ ႐ုိင္းပ်စြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈႏွင့္အာဏာသံုး အလုပ္ေရႊ႕ေျပာင္း မႈမ်ားကုိ မေက်နပ္သည့္ အတြက္ ၀န္ႀကီးဦးသိန္းထြန္း ထံသုိ႔ ယမန္ ေန႔က စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထုိး တုိင္ၾကား ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မႏၲေလးတုိင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔မွ Project Development Department (PDD) ဌာနႀကီးမႉး ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္သည္ ထိန္း သိမ္းေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္း ၁၇ ဦးအား Solar ဌာနသုိ႔ ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္သည့္အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၾကမ္းတမ္း႐ုိင္းပ် စြာ ေျပာဆိုျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာေရးဘြဲ႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိျခင္းတို႔ကို မေက်မနပ္၍ စုေပါင္း တုိင္ၾကား ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ၀န္ထမ္းတဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“၀န္ထမ္းတုိင္းကုိ ဆဲဆုိတယ္၊ မေထမဲ့ျမင္ ဆက္ဆံတယ္။ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းေတြကို ကာယအိေျႏၵပ်က္ေအာင္ ေျပာဆုိတာေတြ အၿမဲ တမ္းလုပ္တယ္။ က်မတုိ႔က အဲဒီလုပ္တာကုိ မခံႏုိင္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္အထက္ကုိ တုိင္ရတာ” ဟု ၎က ဆုိသည္။

တိုင္ၾကားစာကို ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံသို႔လည္း ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ ကုမၸဏီတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ဌာနႀကီးမႉး ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္၏ လုပ္ငန္း သေဘာ တရား နားမလည္ျခင္း၊ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ပ်က္ျပားက်ဆင္းေနေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးက ဆက္ေျပာသည္။

PDD ဌာနႀကီးမႉး ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး (ကက ဆက္) မွ ဒု ဗုိလ္မႉး ႀကီး ေဟာင္းတဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားက ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္ကုိ အေရးယူေပးရန္ လုိလားလ်က္ရွိၿပီး အေရးယူမႈမရွိလွွ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအလုပ္မွ ႏုတ္ ထြက္မည္ဟု ညိွႏႈိင္းထားေၾကာင္း တျခားေသာ ၀န္ထမ္းတဦးကလည္း ေျပာသည္။

ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ Bagan Net ကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ အုိင္ တီကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ထည့္၀င္ေစၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ကုမၸဏီ ဥကၠ႒မွာ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳး တည္တံ့ေရး အတြက္ သမိုင္း၀င္တိုင္မ်ား စိုက္ထူထားရာ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ကို ျဖိဳျပီး ေက်ာက္ထုတ္္ သျဖင့္ ရြာသားမ်ား ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပ

နိရဥၥရာ

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ရာသက္ပန္ တည္တံ့ေရး အ တြက္ ေအဒီ ၇၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ဦးနန္းတည္ ဘုရင္ မင္းေစာမြန္ စိုက္ထူခဲ့ေသာ ရကၡံဳးတိုင္မ်ာ တည္ရွိရာ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္မွ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ကို ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ရန္ ျဖိဳဖ်က္သျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္ခဲ့သည္ဟု ေက်းရြာသား မ်ားက ေျပာသည္။

" ဒီေက်ာက္ေတာင္ေတြကို ဒီေဒသမွာ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္လို႕ ေခၚပါတယ္။ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းေစာမြန္က ေျမာက္ဦးနန္းကို တည္ေဆာက္ ေတာ့ ျမိဳ႕တည္ နန္းတည္ သေကၤတ အထိမ္းအအမွတ္ေတြအေနနဲ႕ ရကၡံဳးတိုင္ေတြကို စိုက္ထူထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေက်ာက္ေတာင္ေတြကို အခု လာျပီး ေက်ာက္ထုတ္ဖို႕ ျဖိဳခ်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရြာက သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြ အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္က သြားေရာက္ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္" ဟု ကံသာေက်းရြာမွ လူငယ္ တစ္ဦးက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာက္လုပ္ငန္း ကန္ထရိုက္တာ ဦးသန္းေရြေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ လူေပါင္း ၂၀ ခန္႕က ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကုလားတန္ ျမစ္ ေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္ ပါရွိေသာ ဆိပ္ခံ တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ဟု ဆိုကာ ေက်ာက္ေတာင္ကို ျဖိဳ ဖ်က္ကာ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

" ဒီေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ဆိုတာက သမိုင္း၀င္ ေနရာေတြ ျဖစ္ျပီး စစ္ေတြျမိဳ႕ကေန ၇၃ မိုင္ခန္႕ ေ၀းပါတယ္။ ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္း စီမံ ကိန္း ဆိပ္ခံတံတားေတြ အတြက္ ေက်ာက္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ ကုလားတန္ျမစ္ ေဘးယာ တေလွ်ာက္မွာ ေက်ာက္ေတာင္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြ ရွိပါရဲ႕နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္က သမိုင္း၀င္ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ကို ေက်ာက္ထုတ္ဖို႕ လာျဖိဳတယ္ ဆိုတာက ယုတၱိ လံုး၀ မရွိဘူး။ ဒီေလာက္ နည္းပညာအရ တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္မွာ ဘယ္ေနရာက မဆို ေက်ာက္ထုတ္လုပ္လို႕ ရပါ တယ္။ အခု သူတို႕မွာ ဒီလို လာလုပ္တာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတယ္္ဆိုတာ အထင္အရွား ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ ယံု ၾကည္မူဆိုင္ရာ အရ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ ေနရာကို လာဖ်က္တာဟာ သက္သက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ သမိုင္း အေမြ အႏွစ္ ေတြကို ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေက်းရြာသားမ်ား ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မူကို ယာယီ ရပ္တန္႕ ထားေသာ္လည္း ေျမပံု ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မင္းခိုင္၀င္းသည္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕က ကံသာ ေက်းရြာသုိ႕ လာေရာက္ျပီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မူကို ဆက္ လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်းရြာ သားမ်ားကို ကန္႕ကြက္မူ မလုပ္ၾကရန္ လာေရာက္ ျခိမ္းေျခာက္သြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

" ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မင္း၀င္းခိုင္ ေရာက္လာျပီး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္တစ္ဦးကို ခန္႕တယ္။ တက္ေရာက္လာတဲ့ သူေတြ ကို ဒီေတာင္ကို ျဖိဳတဲ့အတြက္နဲ႕ ကန္႕ကြက္သူ ရွိသလားလို႕ မင္း၀င္းခိုင္က ေမး ပါတယ္။ ရြာသားေတြက အေၾကာက္တရားေတြ ရွိေန ေသးေတာ့ ဘယ္သူမွ ဘာမွ မေျပာရဲၾကဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကေတာ့ ဒီ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္တာကို ဆက္လုပ္သြားမယ္၊ ေတာင္ကို ဘတ္ ဖို႕ ႏွစ္စီးနဲ႕ ျဖိဳမယ္လို႕ ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာသြား ပါတယ္" ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

သမိုင္း၀င္ ေတာင္ကုိ ျဖိဳျပီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မူကို ရပ္တန္႕ရန္ ကံသာေက်းရြာသား ၁၂၃ ေယာက္က လက္မွတ္ထိုးျပီး ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ ဦးစီးဌာန၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ သို႕ စာေရး တိုင္ၾကားလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ဂုတ္ျဖဴအုပ္စု ကံသာေက်းရြာရွိ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္မွာ သမိုင္းအရ မည္မွ်ထိ အေရးၾကီးပါသလဲဟု ေရွးေဟာင္း ယဥ္ ေက်းမူဌာန ဒု လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ျငိမ္း) ဦးေက်ာ္ထြန္းေအာင္ကို ေမးၾကည့္ရာ သူက ယခုလို ေျပာသည္။

" အဲဒီ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ ဆုိတာက ေျမာက္ဦးေခတ္မွာ ေျမာက္ဦး ထီးတည္ နန္းတည္ မင္း တစ္ပါး ျဖစ္တဲ့ မင္းေစာမြန္က သကၠရာဇ္ ၇၉၂ မွာ ရကၡံဳးတိုင္ေတြကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ ထာ၀ရ တည္တံ့ေရး အတြက္ ယၾတာ ေဗဒင္ေတြ အရ စိုက္ထူထားတဲ့ အေရးၾကီး ေနရာ ျဖစ္ တယ္။ သမိုင္းအရ တန္ဖိုးရွိတယ္ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

မင္းေစာမြန္ စိုက္ထူခဲ့ေသာ ရကၡံဳးတိုင္ (၆) တိုင္မွာ ျပိဳပ်က္သြားခဲ့သျဖင့္ ရြာသားမ်ားက (၄) တိုင္ကို ျပန္လည္ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္ တိုင္ (၂) တိုင္ကို စိုက္ထူရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႕ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းကို အေၾကာင္းျပကာ ေက်ာက္ေတာင္ကို ျဖိဳ ဖ်က္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားမွာ သမိုင္းအရ အေရးၾကီးသလို ေဒသအတြင္း ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးသျဖင့္ အဆိုပါ ေက်ာက္ေတာင္မ်ား ျပိဳပ်က္သြားသျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတ႐ုံး ဘတ္ဂ်က္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္

ခင္ဦးသာ on February 28, 2012


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံး၏ ၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ အသုံးျပဳမည့္ က်ပ္ဘီလီယံ ၆၀၀ ေက်ာ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ကန္႔သတ္ ေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ အစိုးရ အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။

သမၼတ၏ အထူးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြအတြက္ သုံးစြဲရန္လ်ာထားေငြသည္ က်ပ္ ၆၁၁ ဒသမ ၀၅ ဘီလီယံ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း၊ သမၼတ႐ုံး သည္ တျခားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအား ႀကီးၾကပ္သည့္ ေနရာသာ ျဖစ္၍ ေငြလုံး ေငြရင္း သုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တင္ျပ ေဆြးေႏြး သြားမည္ ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

“သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနက သမၼတ ကိုယ္စား တျခားဌာနေတြကို စီမံႀကီးၾကပ္တဲ့ ဌာန ျဖစ္လို႔ ေငြလုံး၊ ေငြရင္း သုံးစြဲရမယ့္ ဌာန မဟုတ္ပါ ဘူး၊ တတယ္လို႔ သုံးမယ္ဆိုရင္ သုံးမယ့္ေငြကို ေနရာ၊ ဌာနေတြနဲ႔ အတိအက် ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ ရဲ႕ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူဖို႔ လိုတယ္”ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆိုသည္။

သမၼတ႐ုံး အသုံးစရိတ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးအဖြဲ႔မွ ၿပီးခဲ့သည့္လ အနည္းငယ္က တင္ျပထားၿပီး သမၼတ႐ုံး အဖြဲ႔အသုံး စရိတ္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အသုံးစရိတ္တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္က ပထမစိစစ္ၿပီးမွသာ လႊတ္ ေတာ္သုိ႔တင္ျပ ရျခင္း ျဖစ္ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္ၿပီး ဒု ဥကၠ႒ မ်ားမွာ ဒု သမၼတ မ်ားျဖစ္သည္။ အတြင္း ေရးမႉး အ ျဖစ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ၀န္ႀကီးက တာ၀န္ယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ နယ္ ႏွင့္ တိုင္း ေဒသ ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

သမၼတ႐ုံး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၌ အားကစားကြင္း တည္ေဆာက္ေရး၊ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း တခ်ဳိ႕ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥမ်ားသည္ သမၼတ႐ုံး၏ တာ၀န္မ်ား မဟုတ္၍ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္သုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္တကြ လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း သိရသည္။

“သမၼတ႐ုံးရဲ႕သုံးစြဲမႈဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္းပဲ ဘီလီယံခ်ီၿပီးသုံးခဲ့တာကို တင္ျပတယ္၊ လာမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မွာ လိုအပ္မွသုံး စြဲဖို႔၊ စနစ္ တက် သုံးစြဲဖို႔ ကိစၥေတြကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားမယ္၊ ဥပေဒနဲ႔ မညီရင္ သမၼတ အဆိုလည္း ကန္႔ကြက္ရမွာပါပဲ” ဟု ျပည့္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔ကလည္း ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။

၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ေရးႏွစ္အတြင္း သမၼတ႐ုံး၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ တခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာ့ စက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန၌ သုံးစြဲသည္ဟု သိရ ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ၍ ျပႆနာတရပ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး ေနရေၾကာင္း အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲမည့္ လ်ာထားေငြ၌ မလို အပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထား၍ အက်ဳိးအျမတ္မရသည့္ စီမံကိန္းကုိ ရပ္တန္႔ထားေရးအတြက္ အေသးစိတ္
ေဆြးေႏြး ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂-၁၃ တြင္ စစ္တပ္၏ အသုံးစရိတ္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ၏ ၁၄ ဒသမ ၃၉၉ ရာခိုင္ႏွႈန္း အား ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ဟု တင္ျပထား၍ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ လ်ာထားေငြမွာ ၃ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏွႈန္း တင္ျပ ထား ေၾကာင္း၊ ထို၀န္ႀကီးဌာနသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနသည့္ ဌာနတခုမဟုတ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေ၀ဖန္သည္။

၂၀၁၂-၁၃ ဘတ္ဂ်က္၌ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အသုံးစရိတ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၉၃ ဒသမ ၉၄၆ ရာခိုင္ႏွႈန္း လ်ာထားၿပီး ျပည္ နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ အသုံးစရိတ္မွာ ၆ ဒသမ ၀၅ ရာခိုင္ႏွႈန္း သတ္မွတ္ထား၍ မွ်တမႈ မရွိဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ က “ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ၇၅ ရာခိုင္ႏွႈန္းပဲသုံးၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရ ကို ၂၅ ရာခိုင္ႏွႈန္း ဒါမွ မဟုတ္၂၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းသုံးစြဲခြင့္ေပးမွသာ တေျပးညီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရွိလာမွာေပါ့၊ ဒီကိစၥကုိလည္းပဲ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိတယ္”ဟုေျပာ သည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ကလည္း၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လ်ာထားေတာင္းခံေငြသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၃ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင္းႏွႈန္းသုံးစြဲရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း၊၊ ဆည္ေပါင္း ၄၇ ခုႏွင့္ ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္း ၉ ခု ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ေသာ ဆည္တမံႏွင့္ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္း မ်ားသည္ အက်ဳိးရလဒ္ မရွိ၍ တည္ေဆာက္ျခင္း မျပဳရန္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။

အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၏ အသုံးစရိတ္ကုိမူ လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း၊ ထိုဌာန သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တႏိုင္လုံးရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး တာ၀န္ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေန၍ ဘတ္ဂ်က္ေငြ မေလွ်ာ့သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ န၀တ၊ နအဖ အစိုးရလက္ထက္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ရသုံးမွန္းေျခ ဘတ္ဂ်က္ရွင္းတမ္းကို အမ်ားျပည္သူသို႔ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ ျခင္းမရွိ သည့္အျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ားျပားျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လိုေငြျပမႈမ်ားျပား သည့္အတြက္၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ ဘတ္ဂ်က္ေငြသုံးစြဲမႈကို လႊတ္ေတာ္မွ စိစစ္ၿပီးမွ သုံးခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံ ၀န္းက်င္ ရွိေနသည္။ အစိုးရ၏ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းအား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္ ထုတ္ျပန္တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရား သုံးဆူၿမိဳ႕ နယ္ခြဲတြင္ NLD ဆိုင္းဘုတ္တင္ ႐ုံးဖြင့္ပြဲ က်င္းပ

မိလယီေထာ

ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္၊ ဘုရား သုံးဆူၿမိဳ႕ နယ္ခြဲ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ဆိုင္းဘုတ္တင္ ႐ုံးဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ တိတိတြင္ က်င္းပ ခဲ့သည္။

ဘုရားသုံး ဆူၿမိဳ႕၊ NLD ႐ုံး စိုက္ရာ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီး မ်က္ႏွာ စာတြင္ အခမ္း အနား က်င္းပ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

“မနက္ေစာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဆြမ္းကပ္တယ္၊ ၈ နာရီမွာအခမ္းအနားစပါတယ္၊ ျပည္နယ္နဲ႔ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္က သဝဏ္လႊာေတြကို ဖတ္ၾကား တယ္” ဟု NLD ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ဦးထိန္လင္းက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက ဦးတင္ဦးေပးပို႔ခဲ့ေသာ သဝဏ္လႊာကို ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဒုဥကၠဌဦးမင္းလြင္က အခမ္း အနား တြင္ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ နံရပ္ကပ္ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ကဗ်ာမ်ားကိုလည္း သတင္းျပန္ၾကားေရးသင္ပုန္းတြင္ ေဖၚျပထားသျဖင့္ အားေပးသူမ်ားျပားၿပီး ေဒ သခံ ၅၀၀ နီးပါးခန႔္တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ ဘုရားသုံးဆူမွာ NLD အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅၀ ေက်ာ္ ေလၽွာက္လႊာတင္ၿပီးသြားပါၿပီ၊ ေနာက္ထပ္ ဝင္လာမယ့္ သူေတြလည္း ရွိေန ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔က အျမဲတမ္းလက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနပါတယ္” ဟု ဦးထိန္လင္းက ေျပာသည္။

အခမ္းအနားတြင္ NLD အထိမ္းအမွတ္တီရွပ္မ်ား၊ စာေစာင္မ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံ ပိုစတာမ်ား ေရာင္းခ် ေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕ဟာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းနဲ႔လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ကို ဒီကေန႔မွာ ေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႕စည္းနိုင္ခဲ့လို႔ အင္မတန္ထူးျခားတဲ့ေနတစ္ေန႔ပဲလို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္” ဟု NLD ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ခြဲယာယီဥကၠဌ ဦးသန္းလြင္က အဖြင့္မိန႔္ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ခြဲ NLD အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႕(ယာယီ)တြင္ ဦးသန္းလြင္(ဥကၠဌ)၊ ဦးမင္းလြင္(ဒုဥကၠဌ) ဦးမိုးဦး (အတြင္းေရးမွူး) တို႔ အပါ အဝင္ အလုပ္ အမွုေဆာင္(၂၃)ဦးျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွတ္ပံု ျပန္တင္ျပီ

နိရဥၥရာ

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရႊး ေကာက္ ပြဲတြင္ တတိယ အမတ္ ေနရာ အမ်ားဆံုး အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့ေသာ ရခိုင္ ဒီမိုက ေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) သည္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ေန႕က တရား၀င္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တရပ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ရပ္တည္ရန္ မွတ္ပံု ျပန္တင္ လိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။

" ေနျပည္ေတာ္ကို ပါတီ တာ၀န္ရွိသူေတြက မေန႕ မနက္က သြားေရာက္ျပီး ပါတီကို ျပန္လည္ မွတ္ပံု တင္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

၎ျပင္ ဦးေအးသာေအာင္က " မနက္ ၁၁ နာရီမွာ မွတ္ပံုတင္တယ္။ အခုေတာ့ သူတို႕ ေနျပည္ေတာ္ကေန ရန္ကုန္ကို ျပန္လာၾကျပီ။ ပါ တီအမွတ္သားေတြက အရင္အတိုင္းဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခ်က္က်မွ အလံနဲ႕တံဆိပ္ကိုသိရမယ္။ တလေလာက္ ၾကာမယ္ ထင္ တယ္" ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္မျပဳခ်က္ မက်ေသးသည့္ ၾကားကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဦးေအးသာ ေအာင္က ေျပာသည္။

" မွတ္ပံုတင္မက်ေသးတဲ့ ၾကားကာလမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနနဲ႕ လုပ္လက္စအလုပ္ေတြကို လုပ္ေန တယ္။ တျခား တိုင္းရင္း သား ပါတီေတြနဲ႕လည္း ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ဇိုမီး ကြန္ကရက္ ပါတီကလည္း အခု ရက္ပိုင္း အတြင္းမွာ မွတ္ပံုတင္ဖို႕ ျပင္ဆင္ျပီးသား ျဖစ္ တယ္။ ရွမ္း တိုင္းရင္း သားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း မွတ္ပံု တင္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ျပီးျပီ။ ေနာက္ျပီး မြန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ကလည္း မွတ္ပံုတင္မယ္။ ေနာက္ ကခ်င္ပါတီ ကလည္း မွတ္ပံုတင္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ျပီးျပီ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီပါတီေတြနဲ႕ ပံုမွန္အစည္း အေ၀းလုပ္ ျဖစ္တယ္။ ေအအယ္လ္ဒီ ပါတီအေနနဲ႕လည္း ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းရွိတယ္။ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းလည္း လူငယ္ေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ လုပ္တယ္။"

ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၉ ခုစက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ နာယက ဦး ဦးသာထြန္း၊ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေစာျမေအာင္၊ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာ စံထြန္း၊ ဒုဥကၠဌ ဦးေအး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး ေအးေဖ၊ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးသာေအာင္၊ ဗဟို ေကာ္မီတီ၀င္ ဦးလွေစာ ( ယခု ရတပ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး) အပါအ၀င္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ၉ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၁၁ ေနရာ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မီတီ ေနရာတြင္ လူမျပည့္ဟု ဆိုကာ ေရႊးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဖ်က္သိမ္း ပစ္ ခဲ့ သည္။


၅၀၀၀ တန္ဖုန္း​ကတ္ ရရွိ​ေရး​ ​ေဆာင္ရြက္သူ အ​ေယာက္ ၂၀ ထိန္း​သိမ္း​ခံရ

​ေအး​နိုင္

လူထု အၾကား​ ငါး​ေထာင္တန္ ဖုန္း​ကတ္ ရရွိ​ေရး​ စာရြက ္ျဖန့္​ေဝသူ အ​ေယာက္ ၂၀ ကို ထိန္း​သိမ္း​ ထား​တယ္လို့​ အဲဒီရံုး​ ထဲ​ေရာက္​ ေနတဲ့​ ကိုထင္​ေက်ာ္က ​ေျပာပါတယ္။

“က်​ေနာ္တို့​ ​ေတာင္ဒဂံု ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ုပ္​ေရး​ မႉး​ရံုး​ ေရာက္​ေန တယ္။ က်​ေနာ္ တို့​အား​လံုး​ တား​ခံ ထား​ရ တယ္။ အခု က်​ေနာ္တို့​ ရံုး​ထဲ မွာပိတ္ခံ ထား​ရ တယ္။ က်​ေနာ္တို့​ ခြင့္​ျပုခ်က္ မရွိဘဲ လုပ္တယ္​ ေပါ့​ဗ်ာ။ အဲဒီ အတြက္ လက္မွတ္ထိုး​ ခိုင္း​ထား​တယ္ ပထမ ပိုင္း​မွာ။”

ကိုထင္​ေက်ာ္အပါအဝင္ ကုန္​ေဈး​နႈန္း​က်ဆင္း​ေရး​ အင္အား​စုဝင္​ေတြဟာ ဒီမနက္ပိုင္း​က လွိဳင္သာယာမီး​ခြက္​ေဈး​၊​ ​ေတာင္ဥကၠလာပျမို့​နယ္ နနၵဝန္​ေဈး​နဲ့​ ​ေျမာက္ဥကၠလာျမို့​နယ္​ေတြမွာ ၅၀၀၀ က်ပ္ဖုန္း​ကတ္ဟာ ျပည္သူ​ေတြ ကုန္​ေဈး​နႈန္း​ က်ဆင္း​ေရး​ကို အ​ေထာက္အကူျပု တဲ့​အတြက္ သံုး​ခြင့္​ျပု​ေရး​ စတာ​ေတြကို ​ေဟာ​ေျပာတာ၊​ လက္ကမ္း​စာ​ေစာင္ ျဖန့္​ေဝတာ​ေတြ လုပ္ခဲ့​ပါတယ္။

ေတာင္ဒဂံုမွာ အဖမ္း​ခံရတဲ့​ ​ေဒၚခင္​ေအး​က “လက္မွတ္ထိုး​ခိုင္း​တာက​ေတာ့​ ရဲက ထိုး​ခိုင္း​တာပါ၊​ ​ေတာင္ဒဂံုစခန္း​မႉး​ ဦး​ေဌး​ဝင္း​က ထိုး​ခိုင္း​တာပါ။ က်မလည္း​ စာဖတ္ၾကည့္​ေတာ့​ ဝန္ခံကတိျပုပါသည္။ ဒီစာ​ေတြ​ေဝတဲ့​ကိစၥနဲ့​ပတ္သက္လို့​ သူတို့​ခြင့္​ျပုခ်က္မရွိဘူး​ေပါ့​။ ကုမဏီအသင္း​အဖြဲ့​ စတာ​ေတြ ခြင့္​ျပုခ်က္ရွိမွသာလ်င္ ​ေဝနိုင္တယ္လို့​ ​ေရး​ထား​ပါတယ္။ ဒါ့​ေၾကာင့္​ အမ္ဒီစီအက္ဖ္ဆိုတဲ့​ ကုန္​ေဈး​နႈန္း​က်ဆင္း​ေရး​အင္အား​စုဆိုတဲ့​ အဖြဲ့​လက္မွတ္ပါတယ္။ ဒါ​ေၾကာင့္​ အမ္ဒီစီအက္ဖ္ ​ေခါင္း​ေဆာင္ ကိုထင္​ေက်ာ္ကို​ေခၚမယ္ဆိုျပီး​ ​ေခၚရာက ကိုထင္​ေက်ာ္ကိုပါ တား​ျမစ္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္လူၾကီး​ကို ​ေစာင့္​ေနလို့​ ဆိုျပီး​ ​ေစာင့္​ဆိုင္း​ေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္” လို့​ ​ေျပာပါတယ္။

ဒီလိုတား​ျမစ္မႈအ​ေပၚ ကိုထင္​ေက်ာ္က “ဒီအ​ေျခခံဥပ​ေဒကို သူတို့​ကိုယ္တိုင္ခ်ိဳး​ေဖာက္​ေနတယ္ဆိုတာ ကမ႓ာသိ​ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ သူတို့​ျပ႒ာန္း​ထား​တဲ့​ အ​ေျခခံဥပ​ေဒကို သူတို့​မ​ေလး​စား​ဘူး​၊​ မလိုက္နာဘူး​။ အခု က်​ေနာ္တို့​ လုပ္ရမယ့္​ကိစၥ​ေတြကို တား​ဆီး​ခံ​ေနရတယ္။ သူတို့​ေရး​ဆြဲထား​တဲ့​ အခန္း​ (၂) ပုဒ္မ (၃၅၄) နိုင္ငံသား​ပိုင္ခြင့္​ကို က်​ေနာ္တို့​ ခ်ိဳး​ေဖာက္ခံ​ေနရတယ္။ က်​ေနာ္တို့​ ျငိမ္း​ခ်မ္း​တဲ့​နည္း​နဲ့​လုပ္​ေနတာ” လို့​ ​ေျပာပါတယ္။

“ျမို့နယ္မႉးနဲ့ ရဲစခန္းမႉးနဲ့ ေရာက္လာျပီးေတာ့ သူတို့ရဲ့ ခြင့္ျပုခ်က္ ပါမစ္မပါတဲ့အတြက္ ေ၀ငွခြင့္မျပုနုိင္ဘူးလုိ့ ေျပာတယ္။ အေျခခံဥပေဒကုိ က်ေနာ္တုိ့က ရွင္းျပတဲ့အခါက်ေတာ့ သူက ျမို့နယ္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးဆီ သတင္းပုိ့ေပးဖုိ့ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တုိ့က ဒါကုိ အသိေပးလုိ့ရတယ္။ ခြင့္ျပုခ်က္ေတာင္းစရာ မလိုဘူး။ ဒါဟာ နုိင္ငံသား ရပုိင္ခြင့္ ျဖစ္တယ္လို့ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါနဲ့ ျမို့နယ္ မရက ရုံးသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ လက္ေထာက္ေတြနဲ့ပဲ ေတြ႕တဲ့အခါက်ေတာ့ စာေတြေပးေတာ့ သူတုိ့က လက္မခံဘူး။ ဟုိလိုလုိ ဒီလိုလုိနဲ့ ျပီးသြားတာေပါ့ဗ်ာ။”

သူတုိ့ရဲ့လႈပ္ရွားမႈကို လာမယ့္ရက္ပိုင္းေတြမွာလည္း ဆက္လုပ္သြားမယ္လို့ ဆုိပါတယ္။

ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ကုမၸဏီတခုက တယ္လီဖုန္းဆင္းကတ္တခုကို က်ပ္ေငြ ၅,၀၀၀ နဲ့ ေရာင္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ အစိုးရထုတ္ေရာင္းေနတဲ့ ေဈးထက္ အဆ ၁၀၀ ေလာက္သက္သာေစမယ္၊ လူတိုင္း ကိုင္နိုင္မယ္ဆိုျပီး လူထုအၾကား ဒီသတင္း ေရပန္း စားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကေတာ့ ဒီလိုျဖန့္ခ်ိဖို့ဆိုတာ တည္ဆဲဥပေဒေတြအရဆိုရင္ မျဖစ္နိုင္ဘူးလို့ ေျပာထား ပါ တယ္။

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမွု မရွိသည့္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း ဥပေဒကို ဆက္လက္ ျပဌာန္း

ခတၱာႏြန္

ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း ဥပ ေဒကို ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပ ေဒတြင္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

ယင္း ဥပေဒပါ အခန္း (၉) ပုဒ္မ ၁၇ / (က) (ခ) တြင္ မိမိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းဝင္ မဟုတ္ သူက ညဉ့္အိပ္ ညဉ့္ေန ဧည့္သည္ အျဖစ္ လာေရာက္ တည္းခိုျခင္း၊ မိမိထံ လာေရာက္ တည္းခိုေသာ ဧည့္သည္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားျခင္း တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ေက်း ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွူးထံ သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင့္ အညီ တိုင္ၾကားရန္ တာဝန္ရွိ သည္ဟု ၂၅ ရက္ ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ အစိုးရ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ယင္း ဥပေဒ ကိုေဖၚျပ ခဲ့သည္။

“အခုလို ဒီဥပ ေဒကို ထည့္သြင္း ထားလိုက္ျခင္း အားျဖင့္ က်ေနာ္ တို႔နိုင္ ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေနၿပီ ဆိုတဲ့ အေျခ အေနမ်ိဳး မရွိေသး ဘူး ဆိုတာကို ေဖာ္ျပ ေနသ လိုျဖစ္ ေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာ နိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီမွ ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ ေရးရာ သုံးသပ္ေရး ဌာန) က ေျပာသည္။

မိမိတို႔နိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္း၍လြတ္လပ္ေနၿပီဟု ယုံၾကည္လၽွင္ ယင္းကဲ့သိုေသာ ဥပေဒအား ျပဌာန္းရန္ မလိုေၾကာင္း ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ) က ဆက္ ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒပါ အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ ၂၇ အရ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းမျပဳပါက အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ က်ပ္ငါး ေထာင္ ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ႏွင့္၊ ခုနစ္ရက္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကိုယ့္နိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက ၿမိဴ႕ျပဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ဧည့္စာရင္းမတိုင္ရင္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးတာတို႔ ေထာင္ခ်တာတို႔လုပ္ခဲ့တာပဲ၊ အခုလြတ္လပ္ေရးရၿပီးကိုယ့္နိုင္ငံ ေအးခ်မ္းေနၿပီဆိုတဲ့အေျခအေနကို ျပနိုင္ေလာက္တဲ့ ဥပေဒ မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ) ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီမွ သုံးသပ္သည္။

တစ္ျခားေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းဥပေဒမရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံသို႔ခ်ီတက္ေနၿပီဟုေျပာဆိုေနၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းကို နားမလည္မိေၾကာင္းလည္း သူကဆက္ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးေရြးခ်ယ္ခန႔္အပ္သည့္ပုံစံႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျဗာင္မဲ ေပး၍ ေရြး ခ်ယ္ သြားရန္အဆို ရွုံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ဧည့္စရင္းတိုင္ၾကားျခင္းဥပေဒသည္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ထက္ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းမွျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ယခု ကာလ အထိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မွုမရွိဘဲ ဆက္လက္အတည္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံ​ေရး​အက်ဉ္း​သား​ေဟာင္း​ ရဟန္း​တပါး​ ​ေက်ာင္း​က ႏွင္ထုတ္ခံရ

မင္းလြင္

လြတ္ျငိမ္း​ ခ်မ္း​သာ ခြင့္​နဲ့​ မၾကာ ခင္ကမွ ျပန္ လည္လြတ္​ေျမာက္လာတဲ့​ ရဟန္း​ေတာ္တပါး​ကို သံဃမဟာနာယကအဖြဲ့​က ​ေက်ာင္း​ကႏွင္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

အက်ဉ္း​ေထာင္က ျပန္လည္လြတ္​ေျမာက္လာတဲ့​ ရန္ကုန္ ဗဟန္း​ျမို့​နယ္ လိပ္ျပာကန္တိုက္ အလယ္​ေက်ာင္း​က ဦး​ဇင္း​ ဦး​ေဃာသိတကို ​ေက်ာင္း​အတြင္း​ တရား​မဝင္ ဝင္​ေရာက္​ေနထိ္ဳင္မႈနဲ့​ အဲဒီ​ေက်ာင္း​ထိုင္ဆရာ​ေတာ္က နိုင္ငံ​ေတာ္ သံဃမဟာနာယကကို တိုင္ၾကား​တဲ့​အ တြက္ သံဃမဟာနာယက​ေန ​ေက်ာင္း​က ထြက္ခြာဖို့​ ညႊန္ၾကား​လာတာပါ။

နိုင္ငံ​ေရး​အက်ဉ္း​သား​ေဟာင္း​ ဦး​ေဃာသိတက​ေတာ့​ သူဟာ ​ေက်ာင္း​ထိုင္ဆရာ​ေတာ္ ဦး​ေဇာတိကဟာ ​ေက်ာင္း​ပိုင္​ေျမ​ေတြ ​ေရာင္း​စား​တာကို ​ေျပာဆိုတဲ့​အတြက္ အခုလို သံဃမဟာနာယကကို တင္ျပီး​ေတာ့​ မတရား​ ႏွင္ထုတ္ခံရတာပါလို့​ မိန့္​ၾကား​ပါတယ္။

“ဒီ​ေက်ာင္း​မွာ ဦး​ဇင္း​က ၂၀၀၆ ထဲက​ေနလာတာ၊​ ၂၀၀၉ မွာ ဦး​ဇင္း​ကို ထိုင္ဝမ္အဖြဲ့​က​ေန အက်ြတ္အလြတ္ပြဲ​ေတာ္ဆိုျပီး​ ပင့္​တယ္၊​ နာဂစ္အျပီး​မွာ​ေပါ့​။ အဲဒီက​ေန ျပန္လာျပီး​ေတာ့​မွ ဦး​ဇင္း​ကို ၁၃/၁၊​ ၁၇/၁၊​၂၄/၁ တို့​နဲ့​ဆြဲျပီး​တပ္​ေတာ့​ ဦး​ဇင္း​ေထာင္ထဲ​ေရာက္သြား​တယ္။ ​ေထာင္ထဲမွာ ၂ ႏွစ္ခြဲ​ေလာက္​ေနခဲ့​ရတယ္။ အခုလြတ္ျငိမ္း​ခ်မ္း​သာခြင့္​နဲ့​ ဦး​ဇင္း​ျပန္လြတ္လာတယ္။ ျပန္လြတ္လာျပီး​ေနာက္ပိ္ဳင္း​ ​ေက်ာင္း​မွာစာခ်တယ္။ ​ေက်ာင္း​တိ္ဳက္​ေရာက္တဲ့​အခါမွာ ​ေက်ာင္း​ထိုင္ဆရာ​ေတာ္က နိုင္ငံ​ေတာ္ပိုင္၊​ သံဃာ့​အဖြဲ့​ပိုင္ ​ေက်ာင္း​ေျမ​ေတြကို ​ေရာင္း​စား​တယ္။ အျခား​ေက်ာင္း​က​ေနျပီး​ ဦး​ဇင္း​တို့​ပိုင္တဲ့​ေက်ာင္း​ထဲကို ဝင္​ေဆာက္တယ္။ ​ေဆာက္တဲ့​အခါက်​ေတာ့​ တိ္ဳင္း​နာယက​ေတြကို ဦး​ဇင္း​က တား​ျမစ္စာပို့​လိုက္တယ္၊​ တိုင္း​နာယက​ေတြက တား​ျမစ္စာထုတ္​ေပး​တယ္။ ​ေက်ာင္း​ဘုန္း​ၾကီး​နဲ့​ ​ေရာင္း​တဲ့​ဘုန္း​ၾကီး​နဲ့​က ​ေပါင္း​ျပီး​ေတာ့​ မဟနကို သြား​တယ္။ မဟနမွာ ဘယ္လိုနည္း​နဲ့​ လုပ္ခဲ့​လည္း​ေတာ့​မသိဘူး​။ ဦး​ဇင္း​ကို မဟန က​ေနျပီး​ေတာ့​ ၃ ရက္အတြင္း​ ဒီ​ေက်ာင္း​တိ္ဳက္က​ေန ထြက္​ေပး​ရမယ္ဆိုျပီး​ အမိန့္​စာ​ေရာက္လာတယ္။”

ဦး​ေဃာသိတဟာ လိပ္ျပာကန္တိုက္ အလယ္​ေက်ာင္း​က စာခ်ကိုယ္​ေတာ္ တပါး​လည္း​ျဖစ္ပါတယ္။ ​ေက်ာင္း​က ႏွင္ထုတ္ခံရ​ေပမယ့္​လည္း​ ​ေက်ာင္း​က​ေန ထြက္ခြာမွာ မဟုတ္ဘူး​လို့​လည္း​ မိန့္​ၾကား​ပါတယ္။

“ဦး​ဇင္း​က​ေတာ့​ မထြက္ခြာပါဘူး​။ ဘယ္အဖြဲ့​ပဲလာလာ ဦး​ဇင္း​က​ေတာ့​ ရွင္း​ျပ​ေပး​ပါမယ္၊​ ​ေတာင္း​ဆိုပါမယ္၊​ ျပႆနာမျဖစ္နိုင္ဘူး​လား​ဆို​ေတာ့​ ​ေက်ာင္း​ထိ္ဳင္ဘုန္း​ၾကီး​နဲ့​ေတာ့​ ျပႆနာမျဖစ္နိုင္ပါဘူး​။ သူလည္း​ဦး​ဇင္း​ကို မ​ေျပာရဲပါဘူး​။ သူသည္ျပစ္ခ်က္​ေတြ အမ်ား​ၾကီး​ရွိပါ တယ္။ သူတိုက္ထဲမွာ ​ေနသမ်ွ ကာလပတ္လံုး​ အရႈပ္အ​ေထြး​ေတြမ်ား​စြာရွိပါတယ္။ လက္ရွိလည္း​ အရႈပ္အ​ေထြး​ေတြ ရွိ​ေနတဲ့​အတြက္ ဦး​ဇင္း​ကို မရင္ဆိုင္ရဲပါဘူး​။ သံဃမဟာနယက ဆရာ​ေတာ္ ဘုရား​ၾကီး​ေတြအ​ေနနဲ့​က ​ေအာက္​ေျခကို ​ေသ​ေသခ်ာခ်ာ ဆင္း​ျပီး​ေတာ့​ ​ေလ့​လာျပီး​ေတာ့​ ဘယ္သူ​ေတြက မွန္ကန္တယ္၊​ ဘယ္သူ​ေတြက မမွန္ကန္ဘူး​ဆိုတာကို ဆံုး​ျဖတ္သင့္​ပါတယ္လို့​ မဟန ဆရာ​ေတာ္ ဘုရား​ၾကီး​ေတြကို ဦး​ဇင္း​က ​ေလ်ွာက္ထား​ခ်င္ပါတယ္။”