Sunday, October 31, 2010

မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ကို နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကာဒ္ျပားျပဳလုပ္ေပးေန

ဆူးပန္း၊ ေကာင္း၀ါ

လာမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးရန္အတြက္ မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ မ်ားႏွင့္တပ္မိသားစုဝင္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ နိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ကာဒ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးေနသည္ဟု တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ေျပာပါသည္။

တပ္မိသားစုဝင္ႏွစ္ရာနီးပါးကို ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ေကာ့ဘိန္းတိုက္နယ္တြင္ ျမိဳ႕နယ္လဝကအဖြဲ႔မွ လူအင္အားစာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားေကာက္ယူျပီး မၾကာမီ နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကာဒ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးေတာ့မည္ဟုအဆိုပါတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ယခုလိုေျပာပါသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔တပ္ဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ အခုေကာ့ယကၡမွာ နဲနဲဘဲထားထားတယ္။ အခုေကာ့ဘိန္းမွာမွတ္ပုံတင္ လာလုပ္ေနရတယ္ေလ။ လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာမဲထဲ့ဖို႔အတြက္ေပါ့။ အခုဓါတ္ပုံေတြရိုက္ေနတယ္။ ပုံစံ(၁ဝ)ျဖည့္ေနတယ္။”

ျပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ လက္နက္အပ္ႏွံပြဲ က်င္းပခဲ့ျပီး မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္(၁၂၅)ဦးႏွင့္ လက္နက္(၅ဝ)ေက်ာ္ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။

အဆိုပါလက္နက္အပ္ႏွံပြဲအခန္းအနားတြင္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း တိုင္းမွဴးေဟာင္း၊အမွတ္(၄)ကစထမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သက္နိုင္ဝင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းတိုင္းမွဴးသစ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းေနလင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးခွဳပ္ေဇာ္မင္း အပါအဝင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခန္းအနားတြင္ မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးနိုင္ေရွာင္မွ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီအေနႏွင့္ တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးကိုလက္မခံသည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ္ လည္း မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုေထာက္ခံသြားမွာျဖစ္သလို မဲေပးသြား မည္ဟု အစိုးရပိုင္သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

လက္နက္ခ်တပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္မိသားစုမ်ား မဲေပးရန္အတြက္ နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကာဒ္ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးမွေျပာပါသည္။

သို႔ေသာ္ လည္း မည္သည့္နိုင္ငံေရးပါတီကိုမဲေပးရမည္ဟု ညႊန္ၾကားလာျခင္းမရွိေသးဟု မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကေျပာပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာလူဦးေရစာရင္းကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီးျဖစ္ရာ မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးထပ္မံျပဳလုပ္ေပးျပီးမဲဆႏၵ ဦးေရ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျပဳေပးျခင္းသည္ ျပဌာန္းခ်က္ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမွဳမရွိေသာ္လည္း စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ သေဘာ အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳေပးေနရသည္ဟု မြန္နိဳင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွေျပာပါသည္။

မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ကို (၂ဝဝ၈)ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွအနားယူထားေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္နိုင္မွ စစ္အစိုးရႏွင့္နားလည္မွဳရယူကာ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

တပ္အသြင္ေျပာင္း လဲေရးကိုလက္မခံသည့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ စစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္လာခဲ့လ်ွင္ မြန္ျပည္သစ္ ထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူရန္အတြက္ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွေျပာပါသည္။

တပ္ဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္နိုင္ကြယ္လြန္သြားျပီးေနာက္(၂ဝ၁ဝ)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လက္နက္ခ်ရာမညတပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးနိုင္ေရွာင္မွ ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည္။

ယခု အခါ ကရင္ျပည္နယ္၊ဖါးအံျမိဳ႕နယ္၊ေကာ့ယကၡအထူးေဒသတြင္ မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္ကို အေျခစိုက္ထားသည္။


ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ ဥကၠဌကို ေလေဘး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက မက္မန္းေခါက္ဆြဲထုပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္

နိရဥၥရာ

ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာကို ေလေဘး ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေလေဘး အကူအညီေပးစဥ္ မက္မန္းေခါက္ဆြဲထုပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သာမန္ ေလေဘး အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ခရိုင္ ဥကၠဌ တစ္ဦးကို မက္မန္းေခါက္ဆြဲ ထုတ္ျဖင့္ ေပါက္ပစ္ရပါသလဲဟု ေလေဘး ကူညီေနသူ တစ္္ဦးကို ေမးျမန္းရာ သူက ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။

“ ျဖစ္တာက လြန္ခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႕က ေက်ာက္ျဖဴ ေဘာ္လံုးကြင္းမွာ ေလေဘး ဒုကၡသည္ေတြကို ခရိုင္ ဥကၠဌက ေလေဘး ပစၥည္းေတြက္ို ျဖန္႕ေ၀ေပးတဲ့ အခါ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အဲသလို ေပးတဲ့ အခါ ဒန္အိုး ဒန္ခြက္ေတြ အပါအ၀င္ ထင္သာ ျမင္သာ ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ပါကင္ထုတ္ျပီး အဲဒီအမ်ိဳးသမီးကို ခရိုင္ ဥကၠဌက ေပးတာေပါ့။ အဲသလို ေပးေနစဥ္ ဗီြဒီယို၊ ဓါတ္ပံု ရိုက္တာေပါ့ေလ။ ရိုက္ပီးတဲ့ အခါ ပစၥည္းေတြကို ျပန္သိမ္း ယူသြားျပီး အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးကို မက္မက္ ေခါက္ဆြဲ တစ္ထုပ္နဲ႕ ဖေယာင္းတိုင္ တစ္ထုပ္ေပးတယ္။ အဲသလို လုပ္တာကို မေက်နပ္တဲ့ အတြက္ အမ်ိဳးသမီးက ေခါက္ဆြဲထုပ္နဲ႕ ဖေယာင္းတိုင္ ထုပ္ကို ခရိုင္ ဥကၠဌ ထိုင္ေနတဲ့ ခုံေရွ႕ုကို ပစ္ေပါက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ေက်ာက္ျဖဴ ခရိုင္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာမွာ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး၏ ပစ္ေပါက္ခံရမူေၾကာင့္ အထူး အရွက္ရသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ အပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာက အရာရွိၾကီးေတြေရွ႕မွာ ခုလို ပစ္ေပါက္ခံရေတာ့ ခရိုင္ ဥကၠဌ အထူး အရွက္ရသြားတာေပါ့ေလ။ ဒီပစၥည္းေတြဟာ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႕ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဒု၀န္ၾကီးက ေလေဘး ဒုကၡသည္ေတြကို ေပးဖို႕ ေနျပည္ေတာ္ကေန ပို႕ေဆာင္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ မက္မန္းထုပ္နဲ႕ ပစ္ေပါက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို အေရးယူရင္ ဒီထက္ ရွက္စရာေကာင္းႏိုင္တဲ့ အတြက္ အေရး တစံုတရာ ယူတာေတာ့ မရွိပါဘူး” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

အလားတူ ေဆြသံုးေဆြ ၀န္ၾကီး အဖြဲ႕ ( ဦးသိန္းေဆြ၊ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးဖုန္းေဆြ) ေက်ာက္ျဖဴကို ေရာက္စဥ္ကလည္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ေလေဘး အကူညီမ်ား ေပးေနပံုမ်ားကို ဓါတ္ပံုရိုက္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေလေဘး ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူသြားခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ခံ အမ်ားအျပားက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။

ယခု ခရိုင္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ မက္မန္းထုတ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခံရေသာ ေနျပည္ေတာ္ထိ ေရာက္ရွိသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ သတင္းမွာ ယခုအခါ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ လူေျပာ အမ်ားဆံုး သတင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ျပင္ ဂိတ္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား ပိုစစ္လာ

ကို(၂)

ကရင္နီျပည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ျပင္ဘက္ရိွ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ယခုလဆန္းပိုင္မွ စ၍ စစ္ေဆးမႈမ်ား ပိုမိုတင္းၾကပ္လာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ေျမာက္ရန္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ အေၾကာင္းျပၿပီး ၿမိဳ႕အ၀င္ ဂိတ္မ်ား၌ သြားလာသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ျပခိုင္းျခင္းႏွင့္ ပါလာေသာ အိတ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ခံ တဦးက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ခုလြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕အျပင္ ထြက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဂိတ္ေတြ ရိွတယ္။ အဲဒီဂိတ္ေတြကိုမွာ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စစ္ေဆးေနတာ။ အကုန္လုံး စစ္တယ္။ မွတ္ပုံတင္ေတာ့ ကုိယ္နဲ႔ အၿမဲေဆာင္ထားမွ။ ေတာ္ရုံတန္ရုံနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ မရွိတဲ့ လူေတြ သြားလာလုိ႔ မရဘူ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ထြက္သည္ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ား၌ ေရာက္ရိွရာတြင္ မွတ္ပုံတင္မ်ား မပါလာပါက အာဏာပိုင္ မ်ားမွာ သြားလာခြင့္ မျပဳေၾကာင္း အျခားေသာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ခံ တဦးကလည္း ေျပာပါသည္။

သူက “စစ္ေဆးမႈေတာ့ တအားၾကပ္တယ္။ စစ္ေဆးတာကေတာ့ ၿမိဳ႕အ၀င္မွာ မွတ္ပုံတင္ေတြ စစ္တယ္။ မပါရင္ ၿမိဳ႕ထဲကို လုံး၀ ၀င္လို ့ မရဘူး။ ဒီးေမာ့ဆိုက လာရင္ ဒီးေမာ့ဆိုကို ျပန္ပဲ။ ပါသမ်ွ ပစၥည္း အိတ္ေတြ ဆိုင္ကယ္ဖုံးေတြ အကုန္စစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုလို အာဏာပိုင္မ်ားက အစစ္အေဆး တင္းၾကပ္လာရျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမွ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ေပးမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ႏွင့္ ၀င္ေရာက္မေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ေအာင္ လုံၿခံဳေရး ႀကိဳတင္ယူထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက သုံးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအဲန္ပီပီ)သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို လက္မခံသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းႏွင့္ အလားတူ ကရင္နီတပ္မေတာ္မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္ေရးအရ ဆန္႔က်င္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျခင္းမ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။

ရခိုင္ အင္တာနက္လိုင္း ျဖတ္ေတာက္ ခံရ

ထြန္းထြန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ ခံထားရသျဖင့္ ယခုအခါ အင္တာနက္မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္မူမ်ား ျပတ္ေတာက္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ေက်ာက္ျဖဴက လူငယ္ တစ္ဦးက “ ဂီရိ တိုက္ပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕ထိ အင္တာနက္ လိုင္းေတြ ေကာင္းေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၅ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းက စျပီး ဘယ္လိုမွ အင္တာနက္က သံုးလို႕ မရေတာ့ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

စစ္ေတြတြင္လည္း အင္တာနက္ လိုင္းျပတ္ေတာက္ေနသျဖင့္ အလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်က္ ျဖစ္ေန ရသည္ဟု စစ္ေတြမွ အင္တာနက္ ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“လိုင္းျပတ္ေနတာက ရက္အနည္းငယ္ ၾကာပါျပီ။ ခုဆိုလို႔ ရွိရင္ ဆိုင္ကို ပိတ္ထားရမဲ့ အေျခအေန ကိုေတာင္ ေရာက္ေနပါျပီ။ ဘယ္ေန႕ လာမယ္ဆိုတာေတာ့ အေသအခ်ာ မသိရေသးဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္တယ္ဆိုပီး ဒီမွာေတာ့ ခုလို သတင္းေတြ ထြက္ေနပါတယ္။ ခုလို အၾကာၾကီး ပိတ္ထားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြ အတြက္ တကယ့္ကို နစ္နာရတာ ေပါ့ဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္။

ယခင္ အင္တာနက္ လိုင္းေကာင္းစဥ္က စစ္ေတြႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴရွိ အင္တာနက္ ဆိုင္မ်ားတြင္ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ- ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၾကိတ္ၾကိတ္တိုး စည္ကား ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အင္တာခ်က္ လုပ္သူမ်ားမရွိဘဲ တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္ေနေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႕ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမွီကပင္ ၾကိဳတင္ျပီး အင္တာနက္ လိုင္းမ်ားကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ျဖတ္ေတာက္ထားသျဖင့္ အမ်ားက နားမလည္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ အတြင္း ျပည္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ မည္ကို စိုးရိမ္၍ အင္တာနက္ကို ယခု ကတည္းကပင္ ျဖတ္ေတာက္သကဲ့သို႕ ဖံုးလိုင္းမ်ားကိုပါ ဆက္လက္ ျဖတ္ေတာက္မည္ကို အမ်ားက စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိသည္။

နာဂစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဂီရိ ေရြးေဂါက္ပြဲ

ရန္ကုန္သားတာေတ

ဖိုးရႈပ္။ ။ ဦးရုကၡစိုး … ၾကည့္စမ္းပါဦး။ ေနျပည္ေတာ္ မီးေလာင္ေနၿပီထင္တယ္။

ရုကၡစိုး။ ။ မဟုတ္ဘူးဟ။ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီး စတိတ္ရႈိးဆိုမလို႔ မီးခိုးမႈိင္းတိုက္တာ ျဖစ္မယ္။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ဟာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ မီးေလာင္တာေနမွာ။ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ေရနဲ႔ ဝိုင္းပက္ၿပီး ၿငိႇမ္းေပးလိုက္ဦးမွ။

ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ ႂကြက္စုတ္မွာ နီးရာ ေရကန္မွေရကို ေတြ႕ရာ ေရပံုးျဖင့္ခပ္၍ မီးခိုးမ်ားပိတ္ေမွာင္ေနရာသို႔ “ဗြမ္း” ခနဲ လွမ္းပက္လိုက္သည္။

“ေအာင္မေလး သႀကၤန္က်ၿပီလားဟ” ဆိုသည့္အသံနက္ႀကီး ထြက္လာရာသို႔ ၾကည့္လိုက္ရာ ေရမ်ားျဖင့္စိုရႊဲေနေသာ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီး ျဖစ္ေနေလသည္။

ရုကၡစိုး။ ။ ဟာ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးပါလား။ မီးခိုးမႈိင္းတုိက္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနတာလဲဗ်။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ဟား … ခင္ဗ်ားတုိ႔ကေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ၿပီဗ်ာ။ ဒီမွာ အလံေဟာင္း မီးရႈိ႕ပြဲ က်င္းပေနတာဗ်။ ေတာ္ေတာ္ရႈပ္တဲ့ နတ္နဲ႔ လူေတြပဲ။

ႂကြက္စုတ္။ ။ မသိဘူးေလ၊ ေနျပည္ေတာ္ မီးေလာင္ေနတယ္ ထင္လို႔ ေစတနာနဲ႔ ဝင္ၿငိႇမ္းေပးတာ။ စိတ္မရွိပါနဲ႔ေနာ္။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ စိတ္ရွိတာေတြ မရွိတာေတြ အသာထား ...။ အခု က်ဳပ္ ယၾတာေတာ့ အပ်က္မခံႏုိင္ဘူး။ မီး ဆက္ရႈိ႕ရမွာပဲ။

ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးက လက္အုပ္ခ်ီ၍ ဆိုင္ရာပိုင္ရာမ်ားထံ ပြစိပြစိႏွင့္ ေတာင္းပန္ၿပီးေနာက္ မီးေလာင္လက္စ ေရမ်ား စိုရႊဲေနသည့္ အလံေဟာင္းမ်ားကို မီးထပ္ရႈိ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသည္။ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးကို အေသအခ်ာ ၾကည့္ေနေသာ ဖိုးရႈပ္က ထေအာ္သည္။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ဟာ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီး … ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ … ေလးေတးေတးေတြခ်ိတ္လို႔ … ဘယ္လို ျပန္ျဖစ္ရတာတုန္းဗ်။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္ … က်ေနာ္လည္း အခုမွ သတိထားမိတယ္။ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးက ေဘာင္းဘီႀကီးနဲ႔ပါလား။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လိုျဖစ္ေနၾကတာလဲ။ ကိုယ့္ဘာသာ အလံမီးရႈိ႕တာကိုလည္း ေရနဲ႔လာပက္လိုပက္ … အခုလည္း ေဘာင္းဘီဝတ္တာကို ေျပာျပန္ၿပီ။

ရုကၡစိုး။ ။ ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္တာပဲ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးရယ္။ ဟိုတေလာကပဲ စြပ္က်ယ္ႀကီးနဲ႔ ပုဆိုးႀကီး မႏုိင္မနင္း ဝတ္လို႔ ၿငိမ္ေနၿပီးေတာ့၊ တာေတ့ စာေတြထဲေတာင္ ခင္ဗ်ားကို မေတြ႕တာ ၂ လေလာက္ရွိၿပီ ဥစၥာ။

ခ်ိဳကုုပ္။ ။ ခက္ပါလား ဦးရုကၡစိုးရယ္။ ဒါေတြက အကြက္ေတြဗ်၊ အကြက္ေတြ။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ေပြးကြက္ေတြ၊ ညႇင္းကြက္ေတြလား။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ မဟုတ္ဘူး … ခရုသင္းကြက္ေတြ … အာ … ေယာင္ကုန္ၿပီ။ က်ဳပ္က ေဘာင္းဘီခၽြတ္ၿပီ … ကာကြယ္ေရး ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႀကီး မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ပမီဒီယာေတြ အလုပ္ရႈပ္၊ တေလာကလံုး အလုပ္ရႈပ္ ျဖစ္ကုန္တယ္ မဟုတ္လား။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ဟုတ္တယ္ေလ။ အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္တို႔လည္း ပါတာေပါ့။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ အဲဒါ … အဲဒါပဲ။ အဲဒီလို မီဒီယာေတြ အလုပ္ရႈပ္ကုန္တာ၊ ဗ်ာမ်ားကုန္တာကို ဇိမ္နဲ႔ ထုိင္ၾကည့္ခ်င္လို႔၊ တမင္ သတင္းလႊင့္လိုက္တာ။ ဟားဟား အကုန္ယံုကုန္တာပဲ။

ရုကၡစိုး။ ။ အဲဒီတုန္းက တာေတကေတာ့ မယံုပါဘူးဗ်ာ။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ တာေတေလာက္ကေတာ့ဗ်ာ … ေပါေတာေတာနဲ႔ ေပါက္တတ္ကရေတြ ေလွ်ာက္ေရးေနတဲ့သူပဲဟာ။ ဂရုစိုက္စရာ မလိုပါဘူး။ ေအးေဆးပါ။ အဲဒီတုန္းက ရယ္လိုက္ရတာ။ သတင္းသဲ့သဲ့ လႊင့္ရံုတင္မကဘူး ရုပ္တည္နဲ႔ ႏုတ္ထြက္ မယ္ဆိုၿပီး လက္မွတ္ပါ ထိုးေပးလိုက္လို႔ က်ဳပ္ ေအာက္က ခ်ိဳကုပ္ေတြေတာင္ အကုန္ယံုသြားေရာ မဟုတ္လား ဟီဟိ။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ဒါျဖင့္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အခု ကာကြယ္ေရးခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျပန္လုပ္ဦးမယ္ေပါ့ဟုတ္လား။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ လုပ္ရမွာေပါ့။ က်ဳပ္မလုပ္လို႔ ဘယ္သူလုပ္မလဲ။ က်ဳပ္က ဘယ္သေကာင့္သားကိုမ်ား စိတ္ခ်ရဦးမွာလဲ။ ဦးေနျပင္းေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းေဟာင္းႀကီး က်ဳပ္က ေလွ်ာက္မလားဗ်ာ။

ရုကၡစိုး။ ။ ဟာ … ဒါဆို အဲဒီတုန္းက ကာကြယ္ေရးခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးကို ေပးလိုက္တဲ့ ဒုတိယခ်ိဳကုပ္ႀကီး ကိုယ္ရ ျမင့္ေျပာင္ … ဘယ္သြားထားမလဲ။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ သူလား … သူက နာမည္ေျပာင္းသြားၿပီဗ်။ အခု ကိုယ္ရျမင့္ေျပာင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဆ့ံတငံ့ငံ့ ျမင့္ေျပာင္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဟီဟိ။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ေနပါဦး … ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္အလံကို ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေျပာင္းတယ္၊ ကာကြယ္ေရးခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ပါတယ္ေျပာၿပီး ျမန္မာ့အေမွာင္မွာ ကာကြယ္ေရးခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆိုတဲ့ ရာထူးျပန္တပ္တယ္။ ဘာေတြလဲဗ်ာ။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ဘာေတြမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြက ယၾတာအစီအမံေတြပါ။ က်ဳပ္အကြက္ေတြ မဟုတ္ဘူး ကြိဳင္ကြိဳင့္ အကြက္ေတြေလ။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ေၾသာ္ … ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင့္ ခရုသင္းကြက္ေတြကိုး ...။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ မဟုတ္ဘူး … ဆင္ျဖဴေတာ္ ခရုသင္းကြက္ … အာ ေယာင္ကုန္ျပန္ၿပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတာ္ေတာ္ ရႈပ္ၾကပါလား။ ဒီမွာ ယၾတာ ေအာင္ခါနီးမွ ေရနဲ႔လာပက္လို႔ ယၾတာမေအာင္ရင္ေတာ့ အကုန္လံုး ျပန္ေလ်ာ္ရမွာေနာ္။

ရုကၡစိုး။ ။ ဘာအတြက္မ်ား ယၾတာေျခေနရတာလဲ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးရယ္။ ေရြးေဂါက္ပြဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႕ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစီအမံေတြက အားလံုး လုပ္ထားၿပီးသား မဟုတ္လား။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ဒါေတာ့ ဒါေပါ့ ဦးရုကၡစိုးရယ္။ ႀကံ့ဖြံ႕ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ရွိသမွ်၊ ၾကားဖူးသမွ် ကလိန္ကက်စ္ေပါင္းစံုနဲ႔ လုပ္တာကလည္း လုပ္တာေပါ့။ အဲဒါေတြကေတာ့ တပည့္လက္သားေတြနဲ႔ လႊဲထားလို႔ရပါတယ္။ သူတို႔ကလည္း ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ တတ္ႏိုင္ သေလာက္လည္း မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ မဲဆြယ္ၾကရွာပါတယ္။

ဖိုးရႈပ္။ ။ အဲဒါဆိုၿပီးၿပီ မဟုတ္ဘူးလား။ အလံသစ္တင္တာတို႔ အလံေဟာင္းမီးရႈိ႕တာတို႔ လိုေသးလို႔လား။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ မရဘူး၊ မရဘူး ...။ အဲဒီလို ဟာကြက္မရွိေအာင္ လုပ္တဲ့ၾကားက အေမွာင့္ပေရာဂဝင္မယ္လို႔ ကိြဳင္ကြိဳင္က အိပ္မက္မက္္တယ္ေလ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ မရွိတာလည္း ပါတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြ တေကာင္ၿပီး တေကာင္ရေအာင္ ထုံးသုတ္ … အဲ ရွာ ဖမ္းေနရတာ။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ဆင္ဆိုလို႔ အခုမွ သတိရတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ႏွာေခါင္းမပါတဲ့ ေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္သစ္ တခုလည္း ေတြ႕တယ္ ေျပာတယ္ေနာ္။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ဟုတ္ပါ့၊ ဟုတ္ပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္အတြက္ နည္းနည္းခံသာသြားတာေပါ့ဗ်။ အဲဒါနိမိတ္ေကာင္းတယ္။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ဟင္ … ေမ်ာက္ေတြ႕တာနဲ႔ နိမိတ္ေကာင္းတယ္တဲ့ … ဘာမွလည္း မဆုိင္ဘူး။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ဘာလို႔ မဆိုင္ရမွာလဲ။ အားလံုးက စပ္ဆက္ေနတာဗ်။ စဥ္းစားၾကည့္။ ေမ်ာက္ဆိုတာ ၾကာသပေတးနံေလ၊ က်ဳပ္ေျမႇာက္ေပးထားတဲ့ သိန္းဂိန္ရဲ႕ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ နာမည္အရင္းကလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဆိုေတာ့ ၾကာသပေတးနံပဲ။ ဒါ … ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အင္အားႀကီးမယ့္ သေဘာေဆာင္တယ္။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ဒါဆို ႏွာေခါင္းမပါတာ က်ေတာ့ေကာ။ ဘာအဓိပၸာယ္လဲ။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ဒါလား … ႏွာေခါင္းမရွိရင္ အီအီးေကၽြးေတာင္ စားတယ္ဆိုတဲ့စကား မၾကားဖူးဘူးလား။ ႏွာေခါင္းမပါတဲ့ ေမ်ာက္ ေပၚတာဆိုေတာ့ က်ဳပ္ အီအီးေကၽြးေတာင္ စားမယ့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အင္အားႀကီးလာမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာဗ်ား။

ႂကြက္စုတ္က “ေတာ္ေတာ္ နံမယ့္ သေဘာပဲ” ဟု မၾကားတၾကား ေျပာလိုက္သည္။ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးကေတာ့ ခပ္တည္တည္ႏွင့္ မၾကားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ကာ အလံေဟာင္းမီးရႈိ႕သည့္ကိစၥကို ဆက္လုပ္ေနသည္။ ေရစိုေနသျဖင့္ အလံေဟာင္းမွာ မီးမေတာက္ဘဲ မီးခိုးမ်ားသာ အူထြက္လာသည္။

ရုကၡစိုး။ ။ အဟြတ္ … အဟြတ္ … ေတာ္ပါေတာ့ဗ်ာ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အတည္ျပဳတုန္းကလည္း ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေျပာင္လိမ္ၿပီး အတည္ျပဳခဲ့တာပဲ။ အခုလည္း အဲဒီလိုပဲ လုပ္ဦးမွာပဲဟာ။ မီးမရႈိ႕ပါနဲ႔ေတာ့ဗ်ာ။ ဒီမွာ ေခ်ာင္းေတြ ဆိုးကုန္ၿပီ … အဟြတ္ … အဟြတ္ ...။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ အာ … မရဘူး မရဘူး … က်ဳပ္ယၾတာေတာ့ ၿပီးေအာင္လုပ္မွ ျဖစ္မယ္။ အစီအမံဆိုတာ ဟိုဟာခ်န္ ဒီဟာခ်န္ မလုပ္ရဘူးေလ။ အခုမွ ယၾတာက ေအာင္တယ္လို႔ ေျပာရရံုရွိေသးတယ္။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ေရြးေဂါက္ပြဲေတာင္ မလုပ္ရေသးဘူး။ ယၾတာက ဘယ္လိုေအာင္တာလဲဗ်။

ခ်ိဳကုုပ္။ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ လိုက္သြားေအာင္ ေရြးေဂါက္ပြဲကိုလည္း နာမည္ ေပးခ်င္ေနတာေလ။ အဲဒါ ေအာင္ျမင္သြားၿပီ။ က်ဳပ္ယၾတာေတြရဲ႕ အစြမ္းေပါ့ဗ်။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ဘယ္လို နာမည္လဲ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးရဲ႕။

ခ်ဳိကုပ္။ ။ ၂၀၀၈ တုန္းက နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း ဝင္ေမႊလုိက္ေတာ့ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံု ျဖစ္သြားတယ္မဟုတ္လား။ အခုလည္း မုန္တုိင္းတခု ဝင္ေအာင္က်ဳပ္က ယၾတာေျခလုိက္တာ။ ဒါမွ က်ဳပ္သမိုင္းမွာ မွတ္တုိင္က်န္ခဲ့ေအာင္လို႔ေလ။ က်ဳပ္ရဲ႕ ယၾတာ အလံသစ္လည္း တလူလူလြင့္ေရာ တခါတည္း ဂီရိ ဆိုင္ကလုန္းႀကီးက ရခိုင္ကို ဝင္ေမႊေရာမဟုတ္လား။ အခုေတာ့ နာမည္ ေပးလို႔ရသြားၿပီ။ ဂီရိ ေရြးေဂါက္ပြဲလို႔ နာမည္ေပးမယ္။

ရုကၡစိုး။ ။ ေနပါဦး။ ေလေဘးသင့္တာက ရခုိင္ေဒသ။ ျမန္မာ့အေမွာင္ထဲမွာေတြ႕တာက ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီး ဧရာဝတီတုိင္း နာဂစ္ဒဏ္ခံတဲ့ေဒသေတြကို လွည့္လည္ေနတယ္ဆိုပါလား။ တမ်ိဳးပဲေနာ္။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ရခိုင္ေဒသကို မသြားဘူးဆိုတာက ေၾကာက္တယ္ေလ။ က်ဳပ္က အပ်က္အစီးေတြ၊ ဒုကၡသည္ေတြကို မၾကည့္ရဲဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ လုပ္ေနၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကို သြားမေတြ႕ဘူးဆိုရင္ မေကာင္းျပန္ဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ ယၾတာေၾကသြားေအာင္ ၂၀၀၈ တုန္းက မုန္တုိင္းဒဏ္ခံထားရတဲ့ ဒုကၡသည္ေဟာင္းေတြကို သြားေတြ႕လိုက္တာ။ အဟဲ။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ေၾသာ္ ေခါင္းေရွာင္ ပီသတာေပါ့ေနာ္။ ဒါဆို ဒီအလံေဟာင္းေတြ မီးရႈိ႕တာကေကာ။ ဘာအတြက္ ယၾတာလဲဗ်။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ဘာအတြက္လဲ ဟုတ္လား ...။ ေတာ္ေတာ္ စကားမ်ားတဲ့ဟာေတြ။ နင္တို႔လို နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဝင္လာၿပီး ေရြးေဂါက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္မယ့္ ဂ်ာနယ္လစ္လိုလို၊ NGO လိုလို၊ လူလိုလို၊ နတ္လိုလိုေတြကို အျပဳတ္ႏွံဖို႔ေဟ့ သိၿပီလား။ ကဲ … ယၾတာမစြမ္းေသးခင္ အရင္ဆံုး ငါ့ရဲ႕ လက္နက္စာ ျမည္းထားလိုက္ ...။ ေျပးႏုိင္မွ လြတ္မယ္ေဟ့ေနာ္။

ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးက ေျပာေျပာဆိုဆို ခါးၾကားမွ ေလးခြကိုထုတ္ကာ ေလာက္စာလံုးမ်ားျဖင့္ ဆက္တုိက္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ဦးရုကၡစိုး၊ ဖိုးရႈပ္ႏွင့္ ႂကြက္စုတ္တို႔မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဟိုေယာင္ေယာင္ သည္ေယာင္ေယာင္ မလုပ္ရဲေတာ့ဘဲ တခ်ိဳးတည္း လစ္ခဲ့ရေလေတာ့သည္ …။ ။

CoI ဖြဲ႔စည္းေရး မေထာက္ခံရန္ တ႐ုတ္ စည္႐ံုး

စိုင္းဇြမ္ဆိုင္း

စစ္အစိုးရ၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (CoI) ဖြဲ႔စည္းေရးကို မေထာက္ခံၾကရန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အျပင္းအထန္ စည္း႐ံုးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မစၥတာ ပီေဂ် ခေရာ္ေလ က အေမရိကန္ အေနျဖင့္ CoI ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေထာက္ခံၾကရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တျခား ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ မေထာက္ခံၾကရန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ၎၏ ပံုမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအေျခအေနမွာ ဘယ္လို အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈေတြ ေပၚလာဦးမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မေျပာတတ္ေသးပါဘူး။ ေသခ်ာတာ တခုက က်ေနာ္တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ တ႐ုတ္အရာရွိေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ေဆာင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ပီေဂ်ခေရာ္ေလ က ဆိုသည္။

မစၥတာ ပီေဂ်ခေရာ္ေလ က ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မတူညီေသာ အျမင္ သေဘာထားမ်ား ရွိၾကေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ CoI ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေထာက္ခံမႈေသာ္လည္း က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္း မတူညီသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပါင္း ၂၅ ခုေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

CoI ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ လံႈ႕ေဆာ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပး ဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (HREIB) အဖြဲ႔မွ မခ်ယ္ရီေဇာင္ေဟာင္း က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္လည္း CoI ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေထာက္ခံျခင္းမရွိဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“သူတို႔ေတြက စစ္အစိုးရကို ကာကြယ္ႏိုင္သေလာက္ ကာကြယ္ၾကမွာပဲေလ။ အဲဒီလို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မွပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက သယံဇာတေတြ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရရွိမယ္ေလ။ ဒါကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား မဟုတ္ဘူးလို႔ က်မ ျမင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရအား ယခုကဲ့သို႔ အကာအကြယ္ေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရာေရာက္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးအနက္ထားရန္ တိုက္တြန္းေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းကိုလည္း ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း သိကၡာက်ေၾကာင္း မခ်ယ္ရီေဇာင္ေဟာင္း က ေဝဖန္သည္။

CoI ဖြဲ႔စည္းေရးကို အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၿဗိတိန္၊ နယူးဇီလန္၊ နယ္သာလန္၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း တဒါဇင္ေက်ာ္က ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သမိုင္းတရားခံ

ဗမာႀကီး

အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း တႀကိမ္မွ မက်င္းပခဲ့ဘူးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရက္မွာ နီးကပ္လာေနပါၿပီ။ တာ၀န္မဲ့ ေနလာခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ အဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခဲ့ျခင္းကို တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈတခုဟု ယူဆဟန္မရွိပါ။

ယေန႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု လက္ခံနားလည္ထားၾကသည္မွာ ရပ္တည္ခ်က္မွန္ကန္ေသာ ပါတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစုမရႏိုင္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့လွ်င္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုက မဲေပးခဲ့လွ်င္ပင္ အႏိုင္ ေပးမည္မဟုုတ္၊ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိပါတီက ေနရာအမ်ားစုရမွ မိမိလုပ္ခ်င္တာ လုပ္ႏိုင္မည္၊ တျခားပါတီမ်ား အမ်ားစုရေနလွ်င္ မိမိျဖစ္ေစခ်င္ သည္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

အင္အားသာသူက အႏိုင္ယူဗိုလ္က်သည့္စနစ္မွာ “ေတာ၏ ဥပေဒသ” (Law of The Jungle) သာ ျဖစ္ပါသည္။ လူယဥ္ေက်း တို႔ မသံုးသင့္ပါ။

လက္နက္ကိုင္ထားသူက လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အႏိုင္ယူတတ္ၾကသလို လူထုအင္အား/ကိုယ္စားလွယ္အင္အား သာသူကမူ ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္လုပ္တတ္ၾကပါသည္။

အမတ္အမ်ားစု အႏိုင္မရလွ်င္ လူထုလႈပ္ရွားမႈနည္းကို သံုးလိုၾကပါသည္။

လက္နက္အင္အားႏွင့္ လူထုအင္အား ၿပိဳင္ၾကလွ်င္ အဆံုးတေန႔၌ လူထုအင္အားကသာ အႏိုင္္ရမည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး နည္းလမ္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

ယင္းနည္းလမ္းသည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ခက္ခဲၿပီး တဦးတေယာက္က ဖန္တီးယူ၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ လက္နက္ႏွင့္ လူထုအင္အား ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္မွ အမွန္တရား၏ အင္အားၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ အသိဉာဏ္ အေတြး အေခၚမ်ား (Intellectual power) ကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္သင့္ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အေျဖရွာရမည့္ အေျခ အေနျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို အာဏာလုပြဲ သက္သက္အျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ မထားဘဲ အမွန္တရား၊ နည္းလမ္းကို တင္ျပႏိုင္သူကို ဝုိင္းဝန္းေထာက္ခံျခင္းျဖင့္သာ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေရဒီယို၊ အင္တာနက္ စေသာ မီဒီယာမ်ား၏ အစြမ္းျဖင့္ အမွန္တရားကို တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ တဖက္သတ္ တဇြတ္ထိုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားကပင္ လက္မခံလိုၾကပါ။
ေက်ာ႐ိုုးမရွိွေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ကို ႏိုင္ငံအာဏာ ထိုးအပ္ျခင္းသည္ တိုုင္းျပည္ကို ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအေနႏွင့္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဆက္ၿပီးထင္တိုင္းႀကဲ ေနႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ လုပ္ဆာင္မႈမ်ားမွာ မ်က္ကန္းလမ္းေလွ်ာက္ တလွမ္းခ်င္း စမ္းတိုးသြားေန ပါ သည္။ ေရွ႕မွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး ရွိေနသည္ကို သိပံုမေပၚပါ။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ လက္ရွိရင္ဆိုုင္ေနရေသာ တိုုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ား၊ တိုုင္းရင္းသား လူနည္းစုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း လံုးဝရွိွမည္မဟုုတ္ပါ။ စစ္တပ္ကို လက္ကိုင္တုတ္လုပ္၍ ေျဖရွင္းၿပီး ေနာက္ထပ္ စစ္ဗိုလ္တစု ၾသဇာတက္လာ ေစမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားအံုႂကြမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအံုႂကြမႈမ်ားကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္သာ ေျဖရွင္းၾကမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက လူဝတ္လဲ၍ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံျဖစ္ရန္ မည္မွ်ႀကိဳးစားေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ထားသူ လူတစု ကသာ ၾသဇာႀကီးထြားလာဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးခၽြတ္ၿခံဳက်ေသာေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရထံမွ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္းကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္တႀကိမ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္တႀကိမ္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမီ ဤအျဖစ္မ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္ ရဦးမွာ မလြဲမေသြျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းသည္ တပတ္ လည္ၿ႔ပီး ျပည္သူတို႔ မဲြျပာက်ေနေသာ အျဖစ္ဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အလွမ္းေ၀းလွပါသည္။ ဒီမိုုကေရစီ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားကို ဘက္မလိုက္ဘဲ စူးစမ္းရွာေဖြသင့္ၾကပါသည္။

ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ားမရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို မဲမေပးဘဲ လံုးဝ သပိတ္ေမွာက္၍ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ အေၾကာက္ တရား ကို အေျခခံ၍ျဖစ္ေစ၊ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို မဲေပးမိပါက တိုင္းျပည္ႀကီး ငါးပါးေမွာက္ပ်က္စီးလွ်င္ မိမိတို႔ လည္း အတိဒုကၡေရာက္ၾကမည္ကို သတိထားသင့္ပါသည္။

အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကံၾကမၼာကို ယေန႔ျပည္သူတို႔က ဆံုးျဖတ္ၾကရပါသည္။ အလိမ္အညာပြဲတြင္ မဲမွားေပးမိ၍ မိမိကိုယ္တိုင္ သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းမ်ား Oct,31st,2010

( 13 )ေက်ာက္ျဖဴ ရဲစခန္းျပန္ျပင္ေရး အစည္းအေ၀းပ်က္

( 12 )UN Officials Call For Credible Transition

( 11 )ကသာျမိဳ႕နယ္က ၀န္ထမ္းမ်ာကို ၾကိဳတင္မဲေပးရန္ ညြန္ၾကားထား

( 10 )Upcoming Myanmar Polls Must Be Inclusive

( 9 )နအဖ စစ္သား တစ္ဦး လက္နက္ႏွင့္ အတူထြက္ေျပး

( 8 )Maehara renews call for Myanmar's early release of Suu Kyi

( 7 )ေရြးေကာက္ပြဲကေန ဘာမွ မေျပာင္လဲႏုိင္ဟု ခ်က္ႏိုင္ငံ ယူဆ

( 6 )Australia to maintain sanctions on Burma

( 5 )UN Chief Presses Burmese PM on Election

( 4 )ကုလ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သီးျခားေတြ႔ဆံု

( 3 )Mekong Countries Call for Fair Elections in Burma

( 2 )လမ္းခင္းၿပီး မဲဆြယ္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရး

( 1 )Views Differ on UN Commission of Inquiry on Burma

Saturday, October 30, 2010

စစ္အစိုးရၾက့ံဖြံ႔ပါတီမွ NDF ကိုယ္စားလွယ္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ျဖဳတ္္

KNG

ကခ်င္ျပည္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးမာခါး၏ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ျဖဳတ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္အား သူ၏ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္သည့္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ ျဖဳတ္လုိက္သည္ျဖစ္ျပီး ယေန႔တြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ရုံးသို႔ စာတင္လိုက္ေၾကာင္း “ကြ်န္ေတာ္ ဒီကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ကို စာတင္ထားတယ္။ ေနာက္ျပီးမွ မိတၱဴက်ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကို ကြ်န္ေတာ္စာပို႔ထားတယ္၊ ခ႐ိုင္တို႔၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္ကို စာပို႔ထားတယ္။ ၾကံ့ခို္င္ေရးနဲ႔ဖံြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္႐ံုးကိုလည္း စာပို႔ထားတယ္။” ဟု ဦးမာခါးေျပာသည္။

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕အထက္ ၁၀ မိုင္အကြာရွိသည့္ ေနာင္နန္းေက်းရြာအုပ္စု၌ စိုက္ထူထားသည့္ ဦးမာခါး ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ႏွစ္ခုအား ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏တြဲဖက္စည္းရံုးေရးမွႈး ဦးလွျမင့္ႏွင့္ ဦးေဇာ္မင္းထြန္းတို႔ ျဖဳတ္သြားသည္ဟု သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အဲဒီခ်ိန္မွာ ေနာင္နန္းတိုက္နယ္မႉးျဖစ္တဲ့ ဦးဒိုင္လြမ္းလည္းရွိတယ္ ဒါေပမဲ့သူကလည္း ဘာမွ မေျပာမဆို ဘာမွလည္း တားျမစ္မႈမရွိခဲ့ဘူး။” ဟု ဦးမာခါးဆက္ေျပာသည္။

National Democratic Force (NDF) ပါတီမွ လူထုမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအတြက္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းအျပင္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ အခု ၆၀ ခန္႔စိုက္ထူထားရာ ဆိုင္းဘုတ္ ၁၀ ခုမွာ အစအန မရွိ ေပ်ာက္ဆံုးေနျပီး အခ်ိဳ႕မွာ ဆုတ္ျဖဲထားသည္ဟု ဦးမာခါးေျပာသည္။

ျမစ္ၾကီးနားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ သူ၏ျပိဳင္ဘက္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ စာတိုက္၊ ေၾကးနန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဇာ၊္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ (NUP) မွ ဦးလနန္ေဘာက္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္ဦး(ခ)ဂံုးေကြ႔တို႔ျဖစ္သည္။

အသက္ (၂၇) ႏွစ္ရွိ ဦးမာခါးသည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ေမြးဖြားခဲ့ ျပီး ျမစ္ႀကီးနားတကၠသုိလ္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွာ မဂၢဇင္းတဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴးလုုပ္ခဲ့ျပီး ေရွ႕ေန လုပ္ငန္းကုိလုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္သည္။

သွ်မ္းတပ္သတင္းေၾကာင့္ ေက်းလက္လူထုရြာျပင္ထြက္လွ်င္ အပစ္ခံရမည္ဟု နအဖတပ္ ျခိမ္းေျခာက္

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္က မုိင္တုံျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုံပါက်င္ျမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္း တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရးအတြက္ ေဒသခံအား ၀င္ေခၚသည့္သတင္း ထြက္ျပီးေနာက္ပုိင္း ေဒသခံ နအဖ စစ္တပ္က လူထုအား ရြာျပင္မထြက္ရ၊ အိမ္ျပင္မထြက္ရ ကာဖ်ဴး ေန၀င္မီးျငိမ္းအမိန္႕ခ်ထားသျဖင့္ အခက္ၾကံဳ ေနၾကရေၾကာင္း ထိုင္းနယ္စပ္ ေရာက္ မုိင္းတုံေဒသခံတဦးကေျပာသည္။

“ယာခင္းေတြသြားမၾကည့္ရ။ ေန႕ခင္းပုိင္းလဲ ရြာျပင္မထြက္ရ။ ညေန ၆ နာရီကေန မနက္ ၆ နာရီအထိ အိမ္ျပင္မထြက္ရလုိ႕ အမိန္႕ထုတ္ ထားတယ္။ ယာစပါးေတြလဲ ရိတ္ခ်ိန္တန္ျပီ။ ႏွမ္းေတြလဲ တခ်ဳိ႕ဆုိ သီးကြဲေနျပီ။ သြားယူလုိ႕မရဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ရြာျပင္မထြက္ရအမိန္႕ မလုိက္နာဘဲ နယ္လွည့္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပက္ပင္းတုိးမိပါက အပစ္ခံရမည္ဟုဆုိသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အခက္ေတြ႕ ေနရ၏။ ထုိ႕ျပင္ ပုံပါက်င္ျမိဳ႕နယ္ခြဲ ၅ ရပ္ကြက္စလုံးအား သွ်မ္းသူပုန္ မ်ားသတင္း တေန႕ ၃ ႀကိမ္ ဗ်ဴဟာရုံး သုိ႕သတင္း ပုိ႕ရမည္ဟုလည္း ဗ်ဴဟာမွဴးက အမိန္႕ထုတ္ထားသည္။

“သွ်မ္းသူပုန္သတင္းက ရွိရွိ မရွိရွိ မနက္ ေန႕လည္ ညေန တေန႕ ၃ ၾကိမ္ ပုိ႕ကုိပုိ႕ရမယ္တဲ့” - ဟု မုိင္းတုံ ၀မ့္မုိင္ရပ္ကြက္ သားမ်ား ေျပာျပသည္။

ယခုလ ၁၆ ရက္ မုိင္းတုံျမိဳ႕နယ္ ၀မ့္မုိင္ရပ္ကြက္ ဖေယာင္းတုိင္တေထာင္ မီးပူေဇာ္ပြဲ၌ သွ်မ္းတပ္ဖြဲ႕က ေဒသခံ ၂၅ ေယာက္ အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားရာ အရပ္၀တ္ နအဖ စစ္သား ၅ ေယာက္ပါ ပါသြားသည္ဟုလည္း အဖမ္းခံရသည့္ မိသားစု၀င္ တဦးက ျပန္လည္ ေျပာျပသည္။

“အဲ့ ေနာက္ပုိင္း လူငယ္ေတြက ေၾကာက္လုိ႕ တခ်ဳိ႕လဲ ခမရ ၂၂၅ နဲ႕ ၂၂၇ တပ္ထဲသြားအိပ္တာ။ တပ္ရင္းမႉး က သူတုိ႕ကုိ - ေၾကာက္ရင္ ျပည္သူ႕စစ္လုပ္။ ေသနတ္ထုတ္ေပးမယ္။ သွ်မ္းတပ္ဖြဲ႕ကုိသြားပစ္ေပါ့ လုိ႕ေျပာ ေတာ့ အဲ့လူငယ္တခ်ဳိ႕လဲ ခ်က္ ခ်င္းအိမ္ထျပန္ တယ္ဆုိဘဲ” ဟု ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

ယခုလ ၁၂ ရက္ ပုံပါက်င္ဗ်ဴဟာမွဴး မုိင္းတုံသုိ႕ေရာက္ေနစဥ္ပုံပါက်င္၌ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္က တပ္သား သစ္စုေစာင္း ခဲ့ျပီး ၁၆ ရက္ ပုံပါက်င္သုိ႕ ဗ်ဴဟာမွဴးျပန္လည္ေရာက္ရွိေသာ္ မုိင္းတုံ မီးပူေဇာ္ပြဲ၌ ၀မ့္မုိင္ ေဒသခံမ်ား သွ်မ္းစစ္သားထပ္ သြားေကာက္ ျခင္းျဖစ္၏။ ဘီဘီစီသတင္းဌာနမွ ထုိအေၾကာင္း အေသးစိတ္သတင္း ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကုိ ဗ်ဴဟာမွဴးသိသြား သျဖင့္ ေဒါသေပါက္ကြဲကာ သွ်မ္းသူပုန္မ်ားလႈပ္ရွားမႈေစာင့္ၾကည့္ရန္ ထုိကဲ့သုိ႕ ကာဖ်ဴးအမိန္႕ ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ေျမပံုျမိဳ႕နယ္တြင္ မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္မ်ားအား ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ကူညီေပးေနသူ

နိရဥၥရာ

ေမး။ ။ မုန္တိုင္းတိုက္ခိုက္ခ့ဲတဲ့ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္က အေျခအေန ဘယ္လိုရွိပါလဲ

ေျဖ။ ၊ မုန္တိုင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့အေျခအေနက ကြ်န္ေတာ္တို႕ စံုစမ္းသေလာက္က ေက်းရြာ ၅၀ မွာ အိမ္ေျခ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ပ်က္တယ္။ အိမ္ေျခ ၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ဘဲ က်န္ပါတယ္။ ေသတဲ့လူစာရင္းက ရြာ ၅၀ေက်ာ္က စာရင္းကို ေကာက္ယူလိုက္တဲ့ အခါ ေသဆံုးသူ ၁၀၀ ေက်ာ္စာရင္းရျပီးျပီ။

ေမး။ ။ အခုလက္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးအေျခအေနက ဘယ္လိုရွိပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ကူညီေရး အေျခအေနကေတာ့ ေတာရြာေတြမွာရွိတဲ့ အမိုးအကာ ပ်က္ေနတဲ့ အိမ္ေတြကို ဘယ္သူကမွ အခုအခ်ိန္ထိ လုပ္မေပးနိုင္ေသးဘူး။ အန္ဂ်ီအိုေတြကလည္း လုပ္မေပးႏိုင္ေသးဘူး။ အစိုးရဌာနကလည္း လုပ္မေပးေသးဘူး။ ျမိဳ႕ေပၚမွာေတာင္မွ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဘဲ လုပ္ေပးႏိုင္ေသးတယ္။ အမိုးအကာ မရွိတဲ့ေအာက္မွာ ေနရသူေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနေသးတယ္။

ေမး။ ။ လူေတြ ၀မ္းေရာဂါ ျဖစ္ေနတယ္လို႕လည္း ကြ်န္္ေတာ္တို႕ၾကားတယ္။ အဲဒီေရာဂါ အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ ၀မ္းေရာဂါ အေျခအေနက က်ီးေခါင္းျပင္ ေက်းရြာဘက္မွာ နည္းနည္း စိုးရိမ္ရတဲ့ အျခအေနရွိတယ္။ က်န္တဲ့ဘက္က အေနထားေတြကိုေတာ့ သိပ္ျပီး သတင္းမရေသးဘူး။

ေမး။ ။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က က်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သတ္လို႕ ဘယ္လိုကူညီတာေတြ ရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ ျမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ ျပည္နယ္ ဆရာ၀န္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕နဲ႕ ေဆးတပ္က ဆရာ၀န္ေတြ ေခါင္း ေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ သူတို႕လည္း မီႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အေနထားေတြ ရွိပါတယ္။ နယ္ေတြကိုေတာ့ ဘယ္ဆရာ၀န္မွ မေရာက္ရွိႏိုင္ေသးပါဘူး။

ေမး။ ။ အခုလက္ရွိ မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္ေတြ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိပါလဲ။

ေျဖ။ ။ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနက အာဏာပုိင္ေတြလည္း ရြာတိုင္အေရာက္ လိုက္လို႕မေပးႏိုင္ဘူး။ ေက်းရြာလူၾကီးေတြက သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးေတြဆီက စာရင္းတင္ျပီး လာထုတ္လို႕ မိသားစု လူဦးေရအရ တနပ္စာေလာက္ဘဲ ေပးႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိတယ္။ ေနာက္ျပိး အန္ဂ်ီအိုေတြနဲ႕ ေစတနာရွင္ေတြက လာေရာက္လွဴဒါန္းတဲ့ ဆန္နဲ႕တျခားပစၥည္းေတြကို လက္ခံျပီး ျဖန္႕ျဖဴး ေပးေနတာလည္း ရွိတယ္။

ေမး။ ။ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြ အရင္ နဂိုအေနထားျပန္ေရာက္ဖို႕ အေျခအေန ဘယ္ေလာက္လို အပ္မယ္လို႕ ထင္လဲ။

ေျဖ။ ။ နဂိုအေနထားျပန္ေရာက္ဖို႕ အခ်ိန္က အနည္းဆံုးႏွစ္နဲ႕ခ်ီျပီး ၾကာမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာေပါ့။ တခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာဆုိ ဘယ္လိုေျဖမလဲ တအိမ္ဘဲက်န္တယ္။ ႏွစ္အိမ္ဘဲက်န္ တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆုိ လံုး၀မက်န္ဘူး။ အိမ္ေျခ ၅၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ရြာေတြေတာင္မွ အိမ္ေျခ ၂၅ ေဆာင္ ၅၀ ေလာက္ဘဲက်န္တဲ့ သေဘာရွိတယ္။

မဲတစ္ျပား ေငြ ၁ ေသာင္းေပးမည္ဟု ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ စည္းရံုး

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (ႀကံ႕ဖြံ႔) ပါတီအား မဲထည့္ပါက ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္း ေပးမည္ဆို ကာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ား၌ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီက ေျပာဆိုစည္းရံုးေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၏ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မန္႔ျမန္၊ ဟန္ကမ္း၊ ဟင္လံုေက်းရြာအုပ္စု မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး ခရီးတြင္ ထိုသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္အမ်ိဳးသားညီလာခံတက္ခဲ့တဲ့ ဦးစိုင္းရီမြန္ဆိုတာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကေနၿပီး ဒီလ ၂၅ ရက္ေန႔က စည္းရံုးေရးလာလုပ္ တယ္ စည္းရံုးေရးမွဴးေပါ႔ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကို မဲေပးရင္ တစ္ေယာက္ ေငြတစ္ေသာင္းစီေပးမယ္ ဆိုၿပီးစည္းရံုးတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဟင္လံုအုပ္စုအတြင္းရိွ ေတာင္ေပၚရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာ့ေတာင္းႏွင့္ ပန္ကူရြာမ်ားတြင္ ဦးစိုင္းရီမြန္က မဲတစ္ျပား က်ပ္ ၃၀၀၀ ေပးမည္ ဟု ေျပာဆို စည္းရံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ၀င္ၿပိဳင္မည့္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ပန္းေဆးေက်ာ္ျမင့္က ကြန္ဟိုင္းရြာ၌ ယမန္ေန႔က စည္းရံုးဆင္းရာ တက္ေရာက္သူမ်ားအား က်ပ္ေငြ ၂၀၀၀ စီေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“မေန႔က ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေက်ာ္ျမင့္ ကြန္ဟိုင္းရြာမွာ စည္းရံုးေရးဆင္းတာ လူအေယာက္ ၇၀ ေလာက္တက္ တယ္ တစ္ေယာက္ကို ၂၀၀၀ စီေပးတယ္ ရြာကိုက်ေတာ့ ေငြ ၂ သိန္းလွဴသြားတယ္” ဟု ေနာက္ထပ္ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ အပါအ၀င္ သွ်မ္းက်ားျဖဴပါတီ၊ ပေလာင္ပါတီ၊ တစညပါတီ စသည့္ ၄ ခု ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တကယ္လြတ္မွာလား

ေအာင္ေဇာ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းျပည့္မယ့္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေပးမယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ စစ္ဖက္ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အထိန္းသိမ္းခံ ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ကို လႊတ္ေပးဖို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွာ အစီအစဥ္ တကယ္ပဲ ရွိလို႔မ်ားလား။ ဒီေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္။

တကယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏို၀င္ဘာလမွာ လြတ္ရင္ေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ေတာ့ လြတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အစိုးရအလိုက်ပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရတဲ့နည္းနဲ႔ အႏိုင္ရေအာင္ လုပ္ၾကမွာမို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ေနအိမ္အျပင္ ထြက္ခြင့္ရတယ္ဆုိရင္ ဒီအေျခအေနအေပၚ သူဘယ္လို တံု႔ျပန္မလဲဆိုတာန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ေမးစရာရွိလာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေရး မလႊတ္ေရးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သူ၊ အႏၲရာယ္ရွိသူလို႔ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာၿပီးတဲ့အခါ သူ႔အာဏာကို ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ေသးတယ္လို႔ ယူဆရင္ အေၾကာင္းရွာၿပီး အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရိွ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကိုၾကားရတာနဲ႔ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ၾကမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရမရကို သူတို႔ ပိုသိၾကပါတယ္။ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာပါေစဆိုတဲ့ အေကာင္းဘက္ကအျမင္ေတြ ရွိေနၾကမွာပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာၿပီးရင္ ခရီးသြားခြင့္ရိွ မရိွဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူထုက အဓိက ေစာင့္ၾကည့္ၾကလိမ္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ လြတ္လာတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရန္ကုန္ကေန ျပင္ပခရီးသြားခြင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတိုင္း ေထာက္လွမ္းေရးေတြ လိုက္ေႏွာင့္ယွက္တာကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကားတန္းကို တိုက္ခုိက္ဖို႕ မီးစိမ္းျပလိုက္တဲ့အထဲမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ပါတယ္လို႔ စြပ္စြဲတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူအမ်ားအျပား အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။

ဒါအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္လိုဗ်ဴဟာေတြခ်မွတ္လာမလဲ၊ အနာဂတ္မွာ သူကိုယ္တုိင္ကေရာ ဘယ္အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတာေတြကိုလည္း လူထုက အလြန္စိတ္၀င္စားၾကပါလိမ့္မယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအသစ္တခုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္္ဆိုင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အနီးဆံုး မဟာမိတ္နဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕လူေတြ သူ႔အနားမွာ ရိွေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႏိုင္ငံေရးကအနားယူ ဒါမွမဟုတ္ ကြယ္လြန္ကုန္ၾကပါၿပီ။ တခ်ိဳ႕လည္း ေထာင္ေတြထဲမွာ ရိွေနၾကဆဲပါ။ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းနဲ႔ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔လို တခ်ိဳ႕လူေတြကလည္း သူရဲ႕ပါတီကို စြန္႔ခြာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ပါတီသစ္ ထူေထာင္သြားၾကပါၿပီ။

ဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနာက္ေျခလွမ္းက ဘာလဲ။ တခ်ိန္က လူႀကိဳက္မ်ား ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ၿခံအမွတ္ ၅၄ ေရွ႕က အပတ္စဥ္ “ဒီမိုကေရစီမိန္႔ခြန္းမ်ား” ေဟာေျပာျခင္း အစီအစဥ္ကိုေတာ့ ျပန္လုုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းလွပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ တခ်ိဳ႕သတင္းရပ္ကြက္ေတြကေတာ့ သူနဲ႔ သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြဟာ လူမႈေရးနဲ႔ လူသားခ်င္းဆုိင္ရာ ကူညီပ့ံပိုးတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုပါ၀င္လာႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကပါတယ္။ အကယ္လို႔မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္႐ိုက္ အႏၲရာယ္ေပးလာႏိုင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ စိတ္သက္သာရေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလွ်ာက္ရင္ေတာင္မွပဲ ထိုးႏွက္္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ေရပန္းစားလာေနတဲ့ “လူသားခ်င္းဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး ေစ်းကြက္” ကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ စစ္အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္သူေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကလို႔ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဒီ “ေစ်းကြက္” ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းေတြခ်ဲ႕ထြင္လိုၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအုပ္စုေတြက ဖန္တီးေပးထားတဲ့ အရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ခ်မွတ္ထားတဲ့ Sanctions လို႔ေခၚတဲ့ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ အေပၚမွာထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕သေဘာထားဟာ စစ္အစိုးရနဲ႔ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ သူတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ရိွမယ္လို႔ တြက္ဆမိတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ထဲက အခ်ိဳ႕ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အာဏာပိုင္ေတြထက္ ေဗြေဆာ္ဦး ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ၾကမယ့္ သူေတြျဖစ္လာၾကပါလိမ့္မယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဝဖန္သံုးသပ္သူေတြကေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိ အရာမေရာက္ေသးတာဟာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြေရးစကား၀ုိင္းကို စစ္အစိုးရ ေရာက္လာေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူ႔မွာ အားမရွိလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တခ်ိဳ႕အတိုက္အခံေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေတာ္လွန္တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူ႔ဖခင္ လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို အစြမ္းအစမ်ိဳး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ မရိွဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပတ္သားမႈမရွိဘူး၊ သူ႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို အလဲထိုးႏိုင္ဖို႔ ႂကြယ္၀တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပရိယာယ္ မရွိဘူးလို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။ သူဦးေဆာင္တဲ့ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈေတြ ၂၂ ႏွစ္ ၾကာလာၿပီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူေျပာင္းမႈဟာ ေသြးထြက္သံယို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ိဳးပဲ ျဖစ္လာေတာ့မယ္လို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ပိုၿပီး ယူဆလာၾကပါတယ္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြ အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွမရိွကို ဆက္ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရေပမယ့္ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားေနဆဲပါ။ အကန္႔အသတ္ရွိေပမယ့္လည္း ဒီအခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလုပ္ေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

သံဃာေတာ္ေတြဦးေဆာင္တဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို စစ္အစိုးရက ရက္ရက္စက္စက္ ၿဖိဳခြင္းၿပီးခဲ့တဲ့အခ်ိန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေၾကညာခ်က္တခုထုတ္ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ စစ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ကို ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အီဗရာဟင္ဂန္ဘာရီကတဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့တာပါ။

သူ႔အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ စြပ္စြဲထားသလို အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေရးနဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးဆီ ဦးတည္ေနတာ မဟုတ္ဘဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္သာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ အေလးအနက္ ထည့္သြင္းေျပာထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕စကားလံုးေတြက ေခါင္းမာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအပၚမွာ မဆိုစေလာက္ဘဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ပံုစံမ်ိဳးလုပ္ၿပီး အမွတ္ယူခဲ့တာ မႏွစ္က တခါပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သူ႔အိမ္ကို ေရကူးၿပီးေရာက္လာတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားကို လက္ခံခဲ့မႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ အျပစ္ေပးတုန္းကပါ။ သူ႔ျပစ္ဒဏ္ကို တရားသူႀကီးက ဖတ္ၾကားၿပီး မၾကာခင္မွာဘဲ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးက တရားခြင္ထဲ ၀င္လာၿပီးေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးပါးလိုက္တဲ့ အမိန္႔စာကို ဖတ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအမိန္႔စာမွာပါတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီး ျဖစ္တာမို႔ သူ႔အျပစ္ဒဏ္ကို ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။

အဲဒီအျဖစ္အပ်က္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၇ လမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကိုလႊတ္ေပးဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး မၿပီး မေသခ်ာေသးပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွပဲ ရန္သူကို သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံအေရးအရ အေသအခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီးမွ လႊတ္ေပးလိုက္တာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ႏွစ္ဘက္စလံုးက လက္ရွိအေျခအေနကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုတဲ့အေပၚ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမွာပါ။ တကယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာၿပီဆိုရင္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ၊ ကုလသမဂၢနဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြက အမွတ္၀င္ယူၾကမယ့္ အသံေတြကို ၾကားၾကရပါလိမ့္မယ္။ အမွန္တကယ္ တိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိပါဘူး။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္အတြက္ တကယ္လက္ေတြ႔ အသံုးက်တဲ့အရာတခုခု လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေယာက္တည္း လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ မေတာင္းဆိုသင့္ပါဘူး၊ လက္ရိွအက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ရဟန္း၊ သီလရွင္အပါး ၂၀၀ ေက်ာ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ပါ ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ မပါဘူးဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြအားလံုးဟာ အဓိပၸာယ္မဲ့ ေနပါလိ့မ္မယ္။ ။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းမ်ား Oct,30th,2010

( 16 )စမ္းေခ်ာင္း ျမိဳ႔နယ္ အန္အယ္လ္ဒီ လူငယ္မ်ား မဲမေပးေရး စည္းရုံး

( 15 )Act Now on Burma Commission of Inquiry

( 14 )ေရြးေကာက္ပြဲ အခင္းအက်င္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသး

( 13 )Obama may raise Burma issue

( 12 )အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေျခလွမ္းစဖို႔ အာဆီယံနဲ႔ကုလ တိုက္တြန္း

( 11 )Not Too Late for Burma to Change

( 10 ) ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အစိုးရမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲဖြယ္မျမင္

( 9 )Myanmar court postpones decision on Aung San Suu Kyi's release

( 8 )ေဒၚစုအမႈ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၾကားနာ

( 7 )UN rights chief slates Burma election

( 6 )ႀကိဳတင္မဲေပးမႈစနစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကန္႔ကြက္

( 5 )Burma extension complete next month

( 4 )ျမန္မာေရြးေကာက္ပဲြ ဟီလာရီ ကလင္တန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္

( 3 )Cut out of Burma election, Kachin minority could turn guns on junta

( 2 )ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ ေဒၚစုကို လႊတ္မယ္ဆိုတာ သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့ လုပ္ရပ္

( 1 )Win Tin slates UN head’s rights report omissions

Friday, October 29, 2010

ကရင္နီတပ္မေတာ္က ျမန္မာအစိုးရ တပ္စခန္း ၀င္စီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ဆန္႔က်င္ေရးမႈေၾကာင့္ဟု ကရင္နီတပ္မေတာ္ကေျပာ

ေဒလီထက္

ကရင္နီ (ကယား)ျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔ အၾကားရိွ ပြန္ေခ်ာင္းတံတား အနီးတြင္ တပ္စဲြထားေသာ ျမန္မာတပ္ဖဲြ႔နွင့္ ကရင္နီတပ္မေတာ္တို႔ ၂၆ ရက္ အဂၤါေန႔က တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကရင္နီတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မႉး မူေရွး ဦးေဆာင္သည့္ တပ္ရင္း ၃ က အဆိုပါ တံတားကို ေဖာက္ခဲြျပစ္ခဲ့သည့္အျပင္၊ တံတားအနီး တပ္စဲြ ထားသည့္ ဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္ကိုသန္း ဦးေဆာင္သည့္ ခလရ ၇၂ တပ္စခန္းကိုလည္း သံုးနာရီၾကာ ၀င္ေရာက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္နီဗဟို သတင္းနွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္က “အဓိကက စစ္ေရး ေလကြာ၊ ရန္သူရဲ့ အဓိက စစ္တပ္စခန္းကို ၀င္တီးတာေပါ့။ ပညာသား နည္းေလးနဲ႔ ပါရင္ ပါမွာေပါ့ကြာ။ နည္းနည္း အေၾကာင္းျပတာ ျဖစ္ရင္လဲ ျဖစ္မွာေပါ့။ ငါတို႔က ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မျဖစ္ေရးမူ ခ်ထားတာကိုး” ဟု ေျပာပါသည္။

၎တိုက္ပဲြတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ၄ ဦး က်ဆံုးသြားၿပီး၊ ဒု-ရဲအုပ္ ထြန္းထြန္း၀င္း၊ ဒု-တပ္ၾကပ္ ေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ဒု-တပ္ၾကပ္ ရန္မ်ဳိးေအာင္၊ တပ္ၾကပ္ ၀င္းစိုး (ခလရ ၇၂) တို႔ကို ကရင္နီ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးရမိလိုက္သည့္အျပင္ လက္နက္ခဲယမ္း အခ်ဳိ႕ကိုပါ သိမ္းဆည္းရမိလိုက္သည္ဟု ကရင္နီတပ္မေတာ္ဖက္က ေျပာသည္။

“ဗိုလ္မႉး တစ္ေယာက္နဲ႔ ရဲႏွစ္ေယာက္ပဲ လြတ္သြားတယ္ ေျပာတယ္။ စခန္းကို မီးရိႈ႕လိုက္တယ္။ ပြန္ေခ်ာင္း တံတား ေအာက္ခံ ပ်ဥ္ေတြ ကြာကုန္ၿပီး ယိုင္ေနလို႔ ကားေတြသြားမရ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုလို တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ တံတားအနီးရိွ ပြန္ေခ်ာင္း ေက်းရြာသားမ်ား အေနနွင့္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္ မ်ားက လာေရာက္ မီးရိႈ႕မည္ကို ေၾကာက္လန္႔ေနၾကသည္ဟု ပြန္ေခ်ာင္းရြာသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။ “ရြာသားေတြ အရမ္းကို လန္႔ေနၾကတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ပစၥည္းေတြ လာစုထားၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရြာသားမ်ား ယခုကဲ့သို႔ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကရျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္ရင္းမ်ားက ကရင္နီတပ္မေတာ္နွင့္ တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားရာတြင္ ၎တို႔ဘက္မွ အက်အဆံုးမ်ား ရိွပါက ေဒသခံမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားအား မီးရိႈ႕ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားအား ေပၚတာဆဲြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ ေတာင္ယာသြားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားအား ေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ျပဳလုပ္ထ ရိွျခင္းေၾကာင့္ဟု ကရင္နီ ဗဟိုသတင္းနွင့္ ျပန္ၾကားေရး အဖဲြ႔၀င္ ခူးဒယ္နီယာက ေျပာသည္။

“အဲလိုမ်ဳိး အၿမဲတမ္း အျဖစ္ခံရတာပဲ။ အထူးသျဖင့္ ဒီအခိ်န္က စပါးရိတ္သိမ္းတဲ့အခိ်န္၊ သီးႏွံရိတ္သိမ္းတဲ့ အခိ်န္ေတြ ဆိုေတာ့ အေရး ႀကီးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကရင္နီျပည္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္နွင့္ ျပဳလုပ္မႈ ရိွပါက စစ္ေရးအရ ႀကံဳသလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ကရင္နီတပ္မေတာ္က လြန္ခဲ့သည့္ လက စာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။

အထူးအယူခံက ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို သက္ေသျပရန္ျဖစ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ဝီရ / ၂၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀

ယေန႔ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးသည့္ ၎၏အထူးအယူခံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရား႐ုံး၏ ဥပေဒစုိးမုိးမႈ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ဥပမာေကာင္းတရပ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနတဦး ျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အယူခံ ႏုိင္မႏုိင္ ဆုိတာက ဒီအထူးအယူခံဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ အဲဒီ ဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိ ဘယ္ေလာက္ထိ လုိက္နာမလဲဆုိတာ သက္ေသျပဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈရွိရင္ ႏုိင္မွာေပါ့။ တရားေသ လႊတ္ေပးရမယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ တရား႐ုံးက ဘယ္လုိအမိန္႔ခ်မလဲဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္” ဟု ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းႏွင့္ မဝင္းမမတုိ႔၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္တုိဘာ (၂၉) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီမွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္၌ (၅) ဦးထုိင္ တရားသူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ား အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၎၏ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂြၽန္ဝီလီယံ ယက္ေတာကို လက္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒပါ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်မွတ္ထားသည့္ အဆုိပါျပစ္ဒဏ္သည္ စစ္အစုိးရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကုိယ္တုိင္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ျဖစ္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လြဲေခ်ာ္ေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ယေန႔ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

“အမိန္႔ခ်ဖုိ႔ သာမန္အားျဖင့္ အနည္းဆုံး (၁) ပတ္ ၾကာတတ္ပါတယ္။ အခုလည္း ဘယ္ေန႔ အမိန္႔ခ်မလဲဆုိတာ ေသခ်ာ မသိေသးပါဘူး” ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပစ္ဒဏ္ (၁၈) လသက္တမ္းသည္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ (၁၃) ရက္ေန႔၌ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လြတ္ေျမာက္ရက္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရက္ေနာက္ပုိင္း (၆) ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းက “အခု အယူခံဝင္တာက တရားလမ္းေၾကာင္းအရ အသက္မရွိေတာ့တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာကုိ ေထာက္ျပတာ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က အႏုိင္ရရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ တရား႐ုံးက တရားဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာမႈရွိတဲ့ ဥပမာေကာင္းတခု ျဖစ္မွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအေပၚ အယူခံဝင္ခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း တရား႐ုံးက ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလမွစ၍ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္၌ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေလွ်ာက္လဲခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားရာမွ ေရွ႕လအတြင္း ျပန္လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟႏြဳိင္းၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာစီယံ) ထိပ္သီးညီလာခံ တက္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာသီ နတ္တလီဂါဝါက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကားနာ

မင္းႏိုင္သူ Friday, 29 October 2010 18:06

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ အယူခံအမႈကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တရားရုံးခ်ဳပ္က ယေန႔ လက္ခံၾကားနာ စစ္ေဆး ခဲ့သည္။

ယေန႔ တရားရုံးခ်ဳပ္ ၾကားနာမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ NLD ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက “ဒီေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီတိတိမွာပဲ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တုိး အပါအ၀င္ တရားသူႀကီး ၃ ဦးပါ အဖြဲ႕က အမႈကို စတင္ ၾကားနာပါတယ္။ ဒီဘက္က ဦးၾကည္၀င္း၊ ဦးဥာဏ္၀င္းနဲ႔ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္တုိ႔က အယူခံေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးၿပီး တဘက္ေရွ႕ေနကလည္း ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးပါတယ္။ လုိက္ပါသြားၾကတဲ့ ပါတီ၀င္ေတြကုိလည္း တရားရုံးခ်ဳပ္က ၀င္ေရာက္ နားေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေန႔လည္ ၁ နာရီေလာက္မွာ သူတုိ႔ ႏွစ္ဘက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးၿပီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယေန႔ ၾကားနာမႈသည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ အယူခံအတြက္ ေနာက္ဆုံးတရားခြင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မည္ကဲ့သုိ႔ ဆုံးျဖတ္သည္ကုိမူ တရားရုံးခ်ဳပ္က ခ်က္ျခင္းမထုတ္ျပန္ေသးေပ။

“ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးက ခ်က္ျခင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေလ့မရွိပါဘူး။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဘက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြအေပၚ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ တရားရုံးခ်ဳပ္ေတြမွာ ထုတ္ျပန္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္တုိ႔က ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာပါ။ ဒီတပတ္ ေသာၾကာေန႔မွာ ၾကားနာတဲ့ အမႈကို ေနာက္တပတ္ ေသာၾကာမတုိင္မီမွာ ထုတ္ျပန္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါက က်ေနာ့္ထင္ျမင္ခ်က္ပါ” ဟု ဦးတင္ဦးက ဆိုသည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့ၾကေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ယေန႔ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္လာေနၾကဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္ကုိမူ မသိရေသးေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာစဥ္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ခရီးထြက္ၿပီး လူထု တရားပြဲမ်ားကုိ က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ၌ စစ္ကုိင္းတုိင္း ဒီပဲယင္းေဒသတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယာဥ္တန္းကုိ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထား သူမ်ားက တားဆီး ရုိက္ႏွက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနရစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အတြင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ဆိုကာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ထပ္မံ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္အစိုးရ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အမိန္႔ျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လ သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီရင္ခ်က္အတြက္ အယူခံလႊာကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း တရားရုံးသို႔ တင္သြင္းရာ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ ရုံးခ်ိန္းတြင္ ပလပ္ခံခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တရားရုံးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္) က ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ျပန္လည္ လက္ခံၾကားနာခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ တရားရုံးခ်ဳပ္တြင္ ဆက္လက္ၾကားနာရန္ ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တရားရုံးခ်ဳပ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအမိန္႔ျဖင့္ ခ်ထားေသာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လ ျပည့္ရန္ ၁၅ ရက္ အလုိတြင္ လက္ခံ ၾကားနာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ စစ္အစုိးရက ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

အဲပုဂံကို မစီးရန္ သပိတ္ေမွာက္

သန္းထိုက္ဦး Friday, 29 October 2010

စစ္အစိုး ရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ဦးေတဇ၏ အဲပုဂံ (Air Bagan) ေလေၾကာင္းလိုင္းကုိ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ မစီးၾကရန္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားတခ်ဳိ႕က ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ အဲပုဂံ ႐ုံးခြဲေရွ႕တြင္ ယမန္ေန႔က ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အဲပုဂံကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ပုိစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီ ေလေၾကာင္းလိုင္းကုိ စီးတာဟာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေထာက္ပံ့ေနတာနဲ႔ အတူတူပဲ ဆိုတာကုိ ခရီးသည္ေတြ နားလည္ေစ ခ်င္ပါတယ္။ အဲပုဂံကုိ လံုး၀ မစီးပါနဲ႔၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီလူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ အက်ဳိးတူ စီးပြားဖက္ျဖစ္ေနလို႔ပဲ” ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသမီးတဦးက ေျပာသည္။

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ အဲပုဂံ႐ုံးခြဲ မရွိသင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး အဲပုဂံ ေလေၾကာင္းလိုင္းအား ကန္႔ကြက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း လူစည္ကားရာ ကားဂိတ္ႏွင့္ ေစ်းမ်ားတြင္လည္း လိုက္လံ ေပးကမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္မႈစတင္သည္ႏွင့္ အဲပုဂံ႐ုံး တံခါးမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ပိတ္လိုက္သည္ဟု သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈသူတဦးက ေျပာသည္။

အဲပုဂံ႐ံုးခြဲသို႔ ဧရာဝတီက ယေန႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူ ဝန္ထမ္းတဦးက “ဆႏၵျပတာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနမွာေပါ့။ က်ေနာ္က ထိုင္းႏိုင္ငံသားဆိုေတာ့ သိပ္ေတာ့ မသိဘူး” ဟု ေျဖၾကားသည္။

ယေန႔တြင္ အဲပုဂံ႐ံုးခြဲကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဲပုဂံ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ရန္ကုန္-ခ်င္းမုိင္ ခရီးစဥ္ကုိ တပတ္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ၾကာသပေတးႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တုိ႔တြင္ ေျပးဆြဲေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခ်င္းမုိင္သုိ႔ လာေရာက္သူမ်ားထဲတြင္ အလည္အပတ္ ခရီးထြက္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္သည့္ အဲပုဂံ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္တြင္း ၁၆ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္ပတြင္ အာရွ ၇ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပးဆဲြေနသည္။

အဲပုဂံတြင္ စုစုေပါင္း ေလယာဥ္ ၈ စီး ရွိၿပီး ေလယာဥ္ အမ်ဳိးအစား မ်ားမွာ A310 ၂ စီး၊ F-100 ၂ စီး၊ ATR-72 ၂ စီး၊ ATR-42 ၂ စီးတုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု အဲပုဂံ၏ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ Lotus စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္ကလည္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕သို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း (MAI)၊ အဲမႏၱေလး (Air Mandalay) စသည့္ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား ေျပးဆဲြခ့ဲဖူးသည္။ အဲမႏၲေလးက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္-ခ်င္းမုိင္ ခရီးစဥ္ကုိ ရပ္နားခ့ဲသည္။

ဗံုးေဖါက္ခြဲမႈ၌ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ဟု ABSDF တုန္႔ျပန္

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

ပဲခူးၿမိဳ႕ ဥသာၿမိဳ႕သစ္ အမွတ္ ၈ ရပ္ကြက္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီရံုး စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ဗံုးေဖါက္ ခြဲမႈတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိူင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး ABSDF က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါ ဗံုးေဖါက္ခြဲမႈကုိ ABSDF မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရိွ ကိုေ၀လင္းဇင္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ ကိုခင္ေက်ာ္တို႔က ႀကိဳးကိုင္ေစခိုင္းခဲ့ သည္ ဆိုေသာ ယခုလ ၂၆ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ နအဖ၏ စြပ္စြဲခ်က္ကို ABSDF က တုန္႔ျပန္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ABSDF ေၾကျငာခ်က္၌ နအဖ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပဲခူး ဗံုးေဖါက္ခြဲမႈ တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသူ ၄ ဦးအနက္ ကိုမင္းမင္းထြန္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ မွ တပ္ဆြယ္မွဴးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုေအာင္မ်ိဳးမင္းသူမွာလည္း ရန္ကုန္တိုင္း အင္းတိုင္ပင္မစစ္လက္နက္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး တပ္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

စစ္အုပ္စု ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္လာသည့္အခ်က္ကို စစ္အုပ္စု သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္က ဖံုးကြယ္ထားေၾကာင္း ABSDF ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲက RFA သတင္း႒ာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္မႈမ်ား၏ အဓိကတာ၀န္ရိွသူမွာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စစ္အစိုးရသာ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား မွန္ကန္စြာမေျဖရွင္းသ၍ တိုက္ပြဲ၀င္မႈမ်ား လိုအပ္ေနဦးမည္ ဟု ေၾကျငာ ခ်က္က ဆိုသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌ သာမန္ျပည္သူမ်ားသာမက တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ အဖိႏွိပ္ခံရမႈေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ၀င္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ABSDF ကႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ရိွ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနေသာ လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ႔မွ ေရွ႕ေနဦးေအးျမင့္ကလည္း ပဲခူးဗံုးေဖါက္ခြဲမႈတြင္ ပါ၀င္သူမွာ ရန္ကုန္တိုင္း စရဖအဖြဲ႔မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲအရာရိွမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ၄င္းဗံုးခြဲမႈ ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔၌ RFA သတင္း ႒ာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏိူင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးသည္ ၁၉၈၈ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလူထုအံုၾကြမႈအၿပီး နဝတ စစ္ အုပ္စုကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရန္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ယေန႔တိုင္ နအဖ စစ္အုပ္စုကို လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္ေနေသာ တပ္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ သမၼတ မလုပ္ဘူးလား

ရန္ပိုင္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) အႏုိင္ရလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးတုိ႔ကုိ ပါတီ၀င္ မဟုတ္သည့္ အတြက္ သမၼတေလာင္း စာရင္း တင္သြင္းရန္ ေသခ်ာမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးက ယမန္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ဦးေဌးဦးက“ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚမွာ အေတာ္သံေယာဇဥ္ရွိပါတယ္။ တုိးတက္ဖုိ႔လည္း အၿမဲေတြးေတာေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလုိ တုိးတက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ထူေထာင္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူမပါပါဘူး”ဟု ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အႏုိင္ရခဲ့လွ်င္ တင္သြင္းမည့္ သမၼတေလာင္း စာရင္းကုိ လ်ာထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဌးဦးသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၎၏ ဇာတိျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ႐ံုးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ မေခ်မငံ တုံ႔ျပန္သည့္ အတြက္ ဦးေဌးဦးမွသာ တာ၀န္ယူေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခင္းေပးေနသည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ျပဳလုပ္ေပးျခင္းလား၊ ပါတီမွ ခင္းေပးေနျခင္း လား ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ခင္းေပးေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဦးေဌးဦးက ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ဦးေအာင္သိန္းလင္းသည္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည္ ျဖစ္သည္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ယခင္က လူမႈေရးအသင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ လက္ရွိ သုံးစြဲေနသည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းႏုိင္သည့္အတြက္ အစုိးရထံမွ ေထာက္ပံ့ ေၾကး မယူပါေၾကာင္း၊ ယခင္ကတည္းက ပါတီ တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည့္အတြက္ မည္သည့္ ေငြေၾကး အေထာက္ အပံ့ကုိမွ် မယူခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

အကယ္၍ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အႏုိင္ရခဲ့ပါက စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဒုိ႔တာ၀န္အေရး သုံးပါးႏွင့္ မဆန္႔က်င္သေရြ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း စာနယ္ဇင္းမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ေစတနာထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အေနအထားအရ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ မဲဆႏၵနယ္ ၅၂ ေနရာတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ား မရွိသည့္အတြက္ အႏုိင္ရရန္ ေသခ်ာၿပီး ျဖစ္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသည္ အခ်ိန္ ၃နာရီေက်ာ္ၾကာၿပီး ညေန ၄ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

နအဖတပ္နယ္ထပ္ကြ်ံလာရင္ ေနာက္မဆုတ္တမ္းခုခံရန္ အပစ္ရပ္ SSA စစ္မိန္႕ထုတ္ထား

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

ျပည္သူ႕စစ္လုပ္ရန္ျငင္းဆန္သည့္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းတပ္မဟာ၁ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသုိ႕ တပ္အင္အားျဖည့္ တင္းခဲ့ေသာ နအဖစစ္တပ္မ်ား နယ္ထပ္ကြ်ံ၀င္လာပါက မဆုတ္တမ္း ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ ဌာနခ်ဳပ္က တပ္လွန္႕အမိန္႕ေပး ထားေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“ဒီလ 20 ရက္ေန႕ေနာက္ပုိင္း နအဖတပ္ေတြ တုိးျဖည့္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ၃ ခုရွိတယ္ ၁။ နယ္ေျမက်ြမ္းက်င္ မႈပုိရွိဖုုိ႕၊ ၂။ ေက်းလက္လူထုအေပၚ နအဖစစ္တပ္ၾသဇာကုိျဖန္႕ျပီး၊ တပ္မဟာ ၁ ရဲ႕ ၾသဇာေခ်ဖ်က္ဖုုိ႕ ၃။ SSA တပ္မဟာ ၁ လက္နက္ခ် လာေအာင္(သုိ႕) ျပည္သူ႕စစ္အသြင္ေျပာင္းလာေအာင္ ေက်းလက္လူထုကေနေျဖာင္း ျဖခုိင္းဖုိ႕၊ စစ္ျဖစ္လာရင္လူထုကဘဲ စစ္ဒဏ္ခံရမွာမုိ႕နအဖကုိအလုိလုိက္ပါ ဆုိျပီး SSA တပ္မဟာ ၁ ဆီိ အသနား ခံခုိင္းမယ္လုိ႕သတင္းေတြၾကားေနရတယ္” - ဟု တပ္မဟာ ၁ မွ တပ္မွဴးတဦးက ေျပာသည္။

လြယ္လင္အေျခစိုက္ ခလရ ၉ က အင္အား ၇၀ ျဖင့္ တပ္မဟာ ၁ ဌာနခ်ဳပ္အေနာက္ ေတာင္ဘက္ မိုင္းနန္း တုိက္နယ္ႏွင့္ ၀မ့္ဇါတ္ဂ်ဴေတာင္းတုိက္နယ္ဘက္သုိ႕လည္းေကာင္း၊ ေက်းသီးအေျခစိုက္ ခလရ ၁၃၁ ကလည္းအင္အား ၆၀ ျဖင့္ မိုင္း ေကာ၀္ ေနာင္ဆြမ္းတုိက္နယ္ ပန္ယိမ္း ပန္မုန့္ရြာဘက္သို႕ လည္းေကာင္း၊ ကြန္ဟိန္းဗ်ဴဟာ လက္ ေအာက္ခံ ခလရ ၂၄၆ က ေအာင္ဆန္းဦး ဦးေဆာင္သည့္စစ္ေၾကာင္းကလည္းတပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္ေတာင္ဘက္ 7-8 မုိင္အကြာ ဟိုင္းပါတုိက္နယ္ မိုင္းအတ္ရြာ၊ နမ့္ပူ၊ နမ့္ပုတ္၊ လြယ္ရြဲ၊ ေနာင္္ေခတ္ ရြာဘက္မွ လည္းေကာင္း ျဖည့္တင္းလႈပ္ရွားလာသည္သည္ဟု ဆုိ၏။

“က်ေနာ္တုိ႕ကုိ ဗမာစစ္သားေတြလာေျပာတယ္ - သူတုိ႕တက္လာတာက သွ်မ္းတပ္ကုိတုိက္ဖုိ႕ မဟုတ္ဘူး။ သွ်မ္းတပ္ဖြဲ႕ ေတြသြားလာလႈပ္ရွားတဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိေျပာေပးပါ။ ပက္ပင္းတုိးမိရင္ ပစ္မိ ခတ္မိမွာစုိးလုိ႕- တဲ့။ သွ်မ္းတပ္ကေတာ့ ေနာက္ မဆုတ္ရင္ တိုက္မယ္လို႕ေျပာတယ္” ဟု မုိင္းနန္းေဒသ ခံတဦးက ေျပာသည္။

နအဖ၏ နည္းဗ်ဴဟာကုိ ျကိဳသိထားေသာ SSA တပ္မဟာ ၁ ဘက္ကလည္း ခုခံကာကြယ္ရန္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထား သည့္ အျပင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ပါကတပ္ဆုပ္ခြင့္လုံး၀ မရွိေၾကာင္း ေရွ႕တန္းတပ္မွဴးမ်ားအား အမိန္႕ထုတ္ထားသည္ဟုလည္း တပ္ရင္းမွဴးတဦးကေျပာျပသည္။

“နအဖတပ္ရုံးအဖြဲ႕ေတြ ရြာထဲမွာ စခန္းခ်တယ္။ ရြာထဲေတာထဲကုိ တပ္စိတ္ေတြလႊတ္တယ္။ သူတုိ႕မွာ GPS Global Position System လုိ႕ေခၚတဲ့ ေျမပုံညႊန္းကိရိယာေတြပါတယ္” - ဟု ၄င္းကေျပာပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀ ရက္က တာ့ေကာ့အေျခစုိက္ ခလရ ၂၉၆ မွ အင္အား ၇၀ ခန္႕ရွိ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕ SSA တပ္မဟာ ၁ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ လြယ္ဖာဇင္းမ္ရွိ ေခါက္စန္႕တုိက္နယ္အတြင္းနယ္ကၽြံ၀င္ရာ ျပန္မဆုတ္ခြါပါက ပစ္ခတ္မည္ဟု SSA က ရာဇသံေပး ေတာ့မွ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရ၏။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ - တပ္မဟာ ၁ သတိ၀ိရိယေရာ့ရဲျပီး ေပါ့ေလ်ာ့သတိလစ္ေစရန္ကစားေနျခင္းျဖစ္ျပီး အခ်က္ပုိင္ သည္ႏွင့္ လွ်ပ္တျပတ္၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏုိင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာသုံးေနသည္ဟု SSA လြယ္တုိင္း လ်ဲန္းဌာနခ်ဳပ္ အရာရွိတဦး က ေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာၾကားပါသည္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အင္အားေတာင့္၍ အႏိုင္ရမည္ဟု ဆို

နရီလင္းလက္

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ၀င္ အင္အား ၁၆ သန္းမွ ၁၈ သန္း ၾကားတြင္ ရွိၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ရာႏႈန္းျပည့္ အႏိုင္ရမည္ဟု ပါတီတာဝန္ရွိသူ တဦးက ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ လယ္ယာႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးေဌးဦးက ထိုသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းလည္း တက္ေရာက္သည္။

“သူတို႔ေျပာတဲ့ စကားေတြကို ေသခ်ာ ခ်တြက္ၾကည့္မယ္ဆို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကေန ၀င္ၿပိဳင္မယ့္ လူကပဲ ၁၆ သန္းကေန ၁၈ သန္း။ က်န္တဲ့ ပါတီေတြက တပါတီကို သန္းနဲ႔ခ်ီ မရွိဘူး။ ဒီမွာတင္ သူ႔ပါတီကို သူထည့္တာနဲ႔တင္ အႏိုင္ရမွာက တခု၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္ မဟုတ္ဘဲ စည္း႐ံုးလို႔ ရလာမယ့္ ေနရာကတခု၊ ဒီေလာက္နဲ႔ တင္ ေသခ်ာေပါက္ ႏုိင္ေနၿပီ” ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္တဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာတႏုိင္ငံတဝန္း မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လူဦးေရ ၂၉ သန္းရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ပါတီ၀င္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားအျပား ရမည္ဟုထင္ေၾကာင္း၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ တင္သြင္းမည့္ သမၼတေလာင္းအား စဥ္းစားထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိ္န္တြင္ ေျပာဆိုရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္း ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ ေငြေၾကးအင္အား၊ လူအင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးပါတီ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုအသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။

စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀၇၁ ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၈၂ ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵေပးရန္ ၉ ရက္သာ လိုေတာ့ သည္။

စစ္အာဏာရွင္ အသက္ဆက္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

လင္းသန္႔

လာမယ့္ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ အားလံုးပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္အျဖစ္ အားလံုးကေတာင္းဆုိေနၾကစဥ္မွာ ေလးနက္တဲ့ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေလ့လာမႈေတြ လုပ္ေနသူေတြ ဒု နဲ႔ ေဒးပါ။

ဒီ ေရြးေကာက္ပဲြ အေၾကာင္း ေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္ေျပာင္း ၾကည့္တာ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္ပါ တယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန ့က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ျဖစ္ တယ္။ အဓိပၸာယ္က တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဏာ သံုးရပ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ( Administrative Power)၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ(Judicial Power)၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ(Legislative Power) ဆုိတဲ့ အာဏာသံုးရပ္လံုးနဲ႔ယွဥ္တဲ့ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲႀြကီးျဖစ္တယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အၿမဲေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေလ့ရွိၾက
တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္မႈကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ရွစ္ ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕အသီးအပြင့္ တရပ္လည္း ျဖစ္တယ္။

၁၉၈၈ ခု လူထု အံုႂကြမႈမွာ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရ၊ ဦးစိန္လြင္ အစိုးရ၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အစိုးရ ဆုိတ့ဲ အစိုးရ သံုးဆက္ ျပဳတ္က်ေအာင္ ႏုိင္ငံသားေတြက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲ ၿဖိဳခြင္း ခဲ့ အၿပီး န၀တ ေခၚ စစ္ေကာင္စီက အာဏာ သိမ္းယူခဲ့တယ္။

ဒီလုိ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္ကို ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိေဖၚေဆာင္ေပးပါမယ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပေပးမယ္ ဆုိတဲ့ ကတိေတြ နဲ႔ တက္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ႏွစ္ရာေလာက္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကိုသြားရာမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္တျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္ ရဲ႕ ျဖတ္သန္း သြားၾကရမယ့္မွတ္တုိင္ေတြ ပဲလုိ႔ သေဘာထားခဲ့ၾကတာ တေၾကာင္း ၊ ဒီမုိကေရစီ စံနစ္ကုိ အသြင္ကူး ေျပာင္းၾက ရာ မွာ ျငင္သာသိမ္ေမြ ့ေစလုိၿပီး ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားတုိ ့ရဲ႕အသက္ေသြးေခြ်း ဘ၀ေတြကို ထပ္မံေသြးမစြန္းေစလိုေသာ ဆႏၵေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြလုိလားေတာင့္တေနၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို အေကာင္းဆုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း ရဲ႕ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ တျဖစ္လဲ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ လည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တယ္။

တုိင္းရင္းသားပါတီေတြလဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲၾကတယ္။ တသီးပုဂၢလေတြလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ အစရွိတဲ့ သူေတြကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ ေရာက္ေနသူေတြ နဲ႔ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသူေတြ အျဖစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတယ္။ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြကလည္း အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲက နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ဖုိ႔ ၊ လူမူ ဘ၀ ဆင္းရဲ႕မူေတြကေန ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔၊ လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း တရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး လူ႔ အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အ၀ရရွိဖို႔ လူတိုင္း တန္းတူအခြင့္အေရးေတြနဲ႔တရားမွ်တတဲ့ လူမူ ၀န္းက်င္တရပ္ေပၚေပါက္လာေစဖုိ႔ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ အားလံုး ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒါဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းရဲ႕ႏုိင္ငံေရးမွာ မိမိတို႔ တဦးခ်င္းစီက မိမိတုိ႔သမိုင္း မိမိတုိ႔ ကိုယ္တုိင္၀င္ေရာက္ ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ အားတက္သေရာ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ လုိခ်င္ေမ်ွာ္လင့္ေတာင့္တမႈေတြကို ဆႏၵမဲျပားေတြနဲ႔ ျပသ ခဲ့ၾကတယ္။ နို္င္ငံေရးပါတီေတြကလည္း ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕လုိလားေတာင့္တမႈေတြကို ေဖၚေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေပးပါ မယ္ ဆိုတဲ့ ကတိေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ ဆႏၵမဲေတြကို ေတာင္းခံခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးရဲ႕ရလဒ္ ေပၚထြက္လာေတာ့ ဒီရလဒ္ကို ကမာၻ ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့ႀကီးနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေတြ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္း တခုလံုးကေနၿပီး ေသာင္းေသာင္း ျဖျဖ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ ၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၁၉၉၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာေရာ၊ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာေရာ၊ ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ၾကတဲ့ႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ဂုဏ္ သိကၡာ ဆုိတဲ့ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ယွဥ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဒီ့အျပင္ ၀ုိင္း၀န္းအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ကုိ တနည္းနည္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက ခ်ဥ္းကပ္ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾက တာပါ။ ဒီလုိႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေနေပမယ့္ တပ္မေတာ္အစိုးရက အခုဆိုရင္ တဖက္သတ္ေရးဆဲထားတဲ့၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာလဲ တုိင္းျပည္မွာ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဆုိတဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြဲ႕အစည္းမွာ ေလးစားၾကည္ညိဳရတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတြ၊ ေက်ာင္းသား၊ အရပ္သားေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္ ခဲ့တာျဖစ္သလုိ ၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပုိင္း တေလွ်ာက္ လူေပါင္း တသိန္းေက်ာ္ ေသေၾကေပ်ာက္ဆံုးၿပီး သန္းနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ စားရမယ့္ ေသာက္ရမယ့္ ဒုကၡသည္ေတြ အျဖစ္ ရုတ္ခ်ည္းျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမုိင္းမွာ လြန္စြာ ေၾက ကြဲ ဖြယ္ရာ အျဖစ္ဆုိးႀကီး ရင္ဆုိင္ခံစားရၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ အဓမၼ လူထုဆႏၵခံယူပဲြကုိက်င္းပခဲ့တယ္။ ဒီဆႏၵခံယူပြဲကေန ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳ လုိက္တယ္။

အခု ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္တယ္။ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကလည္း ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ အလြန္အားနည္းတဲ့ ဖြဲ ့စည္းပံုလည္း ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္က တရား၀င္ ရာသက္ပန္ စစ္
အာဏာရွင္ေတြအျဖစ္ ဇာတ္သြင္းမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာကေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကုိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္လုိက္တယ္။ တကယ္ဆုိရင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ အာဏာသံုးရပ္နဲ႔ ယွဥ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ န၀တ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၁/၉၀ အမိန္႔နဲ႔ အာဏာ သံုးရပ္ အစား အာဏာ တရပ္တည္းသာ လက္ခံပါေတာ့မယ္ဆုိၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ ဥပေဒ ျပဳေရးအာဏာ ဆုိတဲ့ ကိုယ့္လက္ထဲ က ရလဒ္ကုိ သံုးခ်ိဳးတခ်ိဳး ေလွ်ာ့ေစ်းေပးလုိက္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၊ ဒီမုိကရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ညင္သာ ေခ်ာေမြ ့ေစေရး၊ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ရဲ႕အသက္ေသြးေခြ်းေတြကို ငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြအျဖစ္ တပ္မေတာ္အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျပန္တယ္၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကလည္း လြတ္လပ္ၿပီးတရားမ်ွတစြာ အေျခခံဥပေဒကို တုိင္ပင္ေရးဆြဲ ပိုင္ခြင့္မရခဲ့ျပန္ဘူး။

အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကေန အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ အပါအ၀င္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတြဟာ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ေတြ အျပည့္အ၀ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီလုိကေန အမ်ိဳးသားညီလာခံက ေက်ာခုိင္း ထြက္ခဲ့ ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ မိမိတုိ႔ လက္၀ယ္က်န္ရွိတဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ရဲ႕သံုးပံုတပံု ဟာ မေသခ်ာတဲ့ အေျခအေနကို ဆုိက္ခဲ့ ရ ျပန္တယ္။

ေနာက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေပၚလာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မယ္ ဆုိေတာ့ ၁၉၉၀ အႏုိင္ရ ပါတီ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ဟာ သူတုိ႔ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ခြင့္သာေတာင္းၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ဟူေသာ တုိင္းျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးတင္းမာမူေတြကိုေရွာင္ရွားၿပီး အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကို ျငင္သာေစခ်င္လြန္းတာေၾကာင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္အေလွ်ာ့ေပးၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရကို ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မထြက္ေပၚလာခင္ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္ က ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္အရ တမ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ယွဥ္တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ တနည္းနည္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိတည္ဆဲ စစ္အစိုးရ ရဲ႕တရားမ၀င္ ဒီဖက္တို(Government De facto) အျဖစ္ကေန လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပး ေရး ပ်က္ကြက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပးၿပီး ၄င္းလႊတ္ေတာ္ကေန တရား၀င္ အစိုးရ ဒီဂ်ဴရီ(Government De jure) အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ က အသိအမွတ္ျပဳေပးမယ္လို႔ပင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား ဒိီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေရ ရွည္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ အထင္အရွားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ကမ္းလွမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့လင့္ကစား လက္ရွိတည္ဆဲ စစ္အစိုးရ ရဲ႕ စစ္ေခါင္းတခ်ဳိ႕ဟာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြရဲ႕ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ခ်ဥ္းကပ္ကမ္းလွမ္းမႈတုိင္းကို ပယ္ခ်ပစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ စစ္မင္းဆက္ တရား၀င္ ရာသက္ပန္ ရပ္တည္ အုပ္စုိးႏုိင္ေရးကိုသာ အာရံုထားလုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာ ေတြ ့ေနရတယ္။

ဒါေၾကာင့္အခု လာမယ္ ့ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး လူမူအသင္းႀကီးတျဖစ္လဲ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ က လက္ဦးမႈ ယူ အခြင့္ထူးယူ လုပ္ထားျခင္းေတြ၊ ေနာက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ အနည္းဆံုးလႊတ္ေတာ္မွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရမွသာ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ ဆုိရာမွာလဲ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဥပေဒအတုိင္း လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ရွိေနႏွင့္ၿပီး က်န္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထဲမွာ မိမိတုိ႔ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြက အမ်ားဆံုး အခုရထားေနတဲ့ အခြင့္အေရးက အရမ္းနည္းပါး ေနတာကုိ အားလံုးအသိပဲျဖစ္မွာပါ။

ဒီလုိအေျခအေနမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီေတြ ဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ မိမိတုိ႔ရဲ႕စြန္႔လႊတ္
ရင္းႏွီးေပးဆပ္မႈေတြကိုရင္းၿပီး တုိင္းျပည္ကို စစ္အာဏာရွင္ ရာသက္ပန္ တည္ရွိေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးတဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနတာကို အထူးပဲ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရရင္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆုိးရွည္ေစေရးအတြက္ တရားမ၀င္ စစ္အစိုးရ အျဖစ္မွသည္ တရား၀င္ စစ္အစိုးရ အျဖစ္ ဟန္ျပ အရပ္၀ပ္လဲကာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳဖုိ႔ ႀကိဳးစားခ်က္ တရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးသြားပါက ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးကို ပိုမုိခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ လမ္းေတြကို ေလွ်ာက္လွမ္းေစျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္ ။

မႏၲေလးမီး လူဦးေရ ၁၂ဝ ေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့

ဆလိုင္း ဟံသာစန္း

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ မႏၲေလးတိုင္း ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕၌ လူဦးေရ ၁၂ဝ ေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ေစသည့္ မီးေလာင္မႈတရပ္ ယမန္ေန႔ ညေနတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ အမဲ႐ိုးတန္းရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တလံုးမွ စတင္ခဲ့ရာ အိမ္ေျခ ၂၂ လံုး ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ၿပီး၊ နယ္ေျမခံ မီးသတ္ကားမ်ား ၿငိွမ္းသတ္သျဖင့္ မိနစ္ ၃ဝ ခန္႔အၾကာ၌ မီးညြန္႔က်ဳိးခဲ့သည္။

“အိပ္ခန္းထဲမွာ ျခင္ေဆးေခြထြန္းၿပီး ကေလးေတြနဲ႔ ထားခဲ့တာ။ အဲဒီျခင္ေဆးေခြက စေလာင္တာ။ အိမ္ ၂၂ လံုး ပါသြားတယ္။ ဆံုးရႈံးမႈတန္ဖိုးေတာ့ တြက္ေနတုန္းပါပဲ” ဟု မႏၲေလး ဗဟိုမီးသတ္ဌာနမွ တာဝန္က် အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ေအာင္ေျမသာစံမွ ေဒသခံတဦးက “မီးေလာင္တဲ့ ေနရာက က်မတို႔နဲ႔ နီးတယ္။ ဟိုဘက္ရပ္ကြက္ေပါ့။ အိမ္ ၂၂ လံုး ပါသြားတယ္။ ရပ္ကြက္ကေတာ့ လက္လုပ္လက္စားေတြ အမ်ားစုေနၾကတဲ့ ရပ္ကြက္ပါ” ဟု ေျပာသည္။

မီးေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စု ၃၄ စုကို ၂၂ လမ္းႏွင့္ ၈၆-၈၇ လမ္းၾကားရွိ ေရႊအံေတာ္ဘုရား ဓမၼာ႐ံုတြင္ ယာယီေနထုိင္ရန္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ဒုကၡသည္စခန္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။

မီးေလာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရန္ ေအာင္ေျမသာစံ ရဲစခန္းသို႔ ေမးျမန္းၾကည့္ေသာ္လည္း ေျဖၾကားျခင္း မရွိပါ။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၃၂ လမ္းႏွင့္ ၇၈ လမ္းေထာင့္ရွိ ရတနာပံုေစ်းၾကီးတြင္ ၁၂ နာရီၾကာ မီးေလာင္မႈၾကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝ ဖိုးခန္႔ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းမ်ား Oct,29th,2010

( 37 )Govt Media Crank Up Propaganda

( 36 )Asean Leaders Ignore Burma Issues

( 35 )Than Shwe Hedges His Bets

( 34 )ယခုႏွစ္ ငွက္ဖ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ရာႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာ

( 33 )Burma Pressed to Free Suu Kyi

( 32 )အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ စာရင္းေကာက္

( 31 )US Reaffirms Support for UN Commission of Inquiry

( 30 )'Not too late' for Myanmar

( 29 )Ne Win's Loyalists Emerge in Burma

( 28 )ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီပုိင္ ကုမၸဏီက လယ္ေျမသိမ္းမည္

( 27 )China and India move to insulate Burma's junta

( 26 )ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက အခြင့္ထူးမ်ားရယူ မဲဆြယ္

( 25 )Burma court hears Suu Kyi appeal

( 24 )ဂီရီေၾကာင့္ ဆန္ႏွင့္ ၾကက္သြန္ ေစ်းတက္

( 23 )Rudd laments human rights in Burma

( 22 )ရန္ကုန္တြင္ မဲမေပးလိုသူ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ

( 21 )ASEAN under pressure to confront Burma

( 20 )CoI ဖြဲ႔စည္းေရး အေမရိကန္ ဖိအား ထပ္ေပးမည္

( 19 )Suu Kyi release would awaken Burma, says ally

( 18 )ေကာ္မရွင္ကမဲရုံမွဴးမ်ားအား မဲလက္မွတ္ ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္္ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ ထုိးခုိင္း

( 17 )စစ္အစိုးရသတင္းစာ ေရးသားမႈ မမွန္ကန္

( 16 )Aquino urges Burma to free Suu Kyi now

( 15 )ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရင္ မီဒီယာသစ္မွာ သီခ်င္းနဲ႔ အၿပိဳင္စည္း႐ုံး

( 14 )Clinton backs UN probe on Myanmar rights

( 13 )ျမန္မာ စစ္ရာဇဝတ္ စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ကုိ အိႏၵိယ ေမးခြန္းထုတ္

( 12 )In Burma's rare elections, fresh faced candidates run against the grain

( 11 )လႊတ္ေတာ္ေခၚၿပီးမွ နအဖ ဆင္းႏုိင္မယ္

( 10 )Gillard jets off to East Asia Summit

( 9 )မြန္ျပည္သစ္ေဟာင္းတစု လက္နက္ခ်

( 8 )Burma human rights on regional summit's agenda

( 7 )Villagers Receive Aid After Cyclone Giri Hits Burma

( 6 )ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေဒၚစုကို ျပန္လႊတ္မည္

( 5 )Burma claims it will release Aung San Suu Kyi after elections

( 4 )သမၼတသစ္ လ်ာထားၿပီး၊ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ေျပာ

( 3 )Don't Legitimize Burma's Elections

( 2 )စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ျမန္မာ့အေရး အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြး

( 1 )Burma a major concern, says Rudd

Thursday, October 28, 2010

လမ္းခင္းတာ ႀကံ့ဖြ႔ံမဟုတ္ပါဟု ဦးေဌးဦး ျငင္းဆို

မ်ဳိးခ်စ္သူ / ၂၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀

ရန္ကုန္လမ္းမ်ားကို ႀကံ့ဖြံပါတီမွ ခင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္စည္ပင္မွ ခင္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ႀက့ံဖြံ႔ပါတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

၎က “လမ္းေတြကို စည္ပင္က ခင္းတာေလ” ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆရာစံပလာဇာအနီးရွိ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ (၂၇) ရက္၊ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ (၂) နာရီေက်ာ္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ လယ္ယာႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးေဌးဦးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတို႔က ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔) က သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း၌ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ မီဒီယာမ်ားက ရန္ကုန္တြင္ ခင္းေနေသာလမ္းမ်ားကို ရန္ကုန္စည္ပင္မွ ခင္းျခင္းေလာ၊ ႀကံ့ဖြံပါတီမွ ခင္းျခင္းေလာဆိုသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပား သိလိုေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းရာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က မေျဖလိုေၾကာင္း ေျပာေသာေၾကာင့္ ဦးေဌးဦးက ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အစား ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနရာအႏွံ႔ လမ္းမ်ားကို ႀကံ့ဖြံပါတီက ရန္ကုန္စည္ပင္ႏွင့္ေပါင္းကာ ခင္းေပးလ်က္ရိွၿပီး လမ္းခင္းၿပီးပါက လမ္းထိပ္တို႔တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွခင္းေပးေၾကာင္း ကမၺည္းထိုးထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတို႔က ေျပာသည္။

“လမ္းထိပ္ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အခမဲ့ခင္းေပးတယ္ ဆိုတာပါတယ္၊ က်မတို႔ၿမိဳ႔နယ္မွာ အမ်ားႀကီးပဲေတြ႔တယ္၊ ပါတီအမွတ္အသားနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ထားတာေလ၊ သူတို႔က အဲဒါ မဲဆြယ္တာေပါ့” ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဗဟိုလမ္းေနသူ တဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္လမ္းမ်ားကို ရန္ကုန္စည္ပင္က ခင္းရမည့္အစား ႀကံ့ဖြံပါတီက ခင္းေပးေနျခင္းသည္ ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား မဲဆြယ္လို၍သာ ခင္းေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတို႔က ေျပာဆိုၾကသည္။

“သူတို႔က ေစတနာနဲ႔လုပ္တာမွ မဟုတ္တာ၊ အက်ိဳးလိုလို႔ ေညာင္ေရေလာင္းတာပဲေလ၊ အမွန္ဆိုရင္ ရန္ကုန္လမ္းေတြက ပ်က္ေနတာ ၾကာေပါ့၊ စည္ပင္အလုပ္ကို စည္ပင္လုပ္ေပါ့၊ တသက္လံုးက မလုပ္ခဲ့တဲ့လမ္းေတြကို အခုမွလာၿပီးေတာ့ ႀက့ံဖြံ႔က လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ အေျဖက ရွင္းေနတာပဲ” ဟု ပုစြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရေက်ာ္လမ္းမတြင္ေနသူ ျပည္သူတဦးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္တေစာင္ျဖစ္ေသာ ေမာ္နီတာ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၃) ပတ္ခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ရန္ကုန္ရွိလမ္းမ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး( ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ) ပါတီက ခင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ၀င္မ်ားက လုပ္အားေပးၾကေၾကာင္း၊ အခေၾကးေငြေပးရန္ မလိုေၾကာင္း၊ လမ္းခင္းရန္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္စည္ပင္က ကူညီေၾကာင္း ေျပာဆိုထားမႈကို ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၾက့ံဖြံ႔ပါတီမွ ဖါးကန္႔တြင္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ အခမဲ့ လုပ္ေပးၿပီး လူထုစည္း႐ုံး

KNG

ကမၻာ့အဖိုးတန္ဆုံး ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရိွရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့္သည္ မွတ္ပံုတင္မရိွသူမ်ားအား အဝါေရာင္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

“ယာယီကဒ္ အဝါေရာင္မွာ၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ PKK (Phakant Kachin) မွာ နံပါတ္ေရးကပ္ထားေပးတာပါ။ လဝက ေတြ ေပးတာပါ။” ဟု ဆိုင္းေတာင္ (ဆိပ္မူ) ေက်းရြာမွ ဆယ္အိမ္မႉးတစ္ဦးေျပာသည္။

၎ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားသည္ အက်ယ္ ၆လက္မရိွၿပီး အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ PKK နံပါတ္မ်ားပါရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္တြင္ ဓါတ္ပံု မ ပါ ရိွေၾကာင္း ဆယ္အိမ္မႉးမွ ေျပာသည္။

ယာယီလက္မွတ္အား ရပ္ကြက္စုေပါင္းရံုးသို႔ မွတ္ပံုတင္မရိွေၾကာင္းနာမည္ေပးသူအားလံုးအတြက္ လဝကႏွင့္ ဦးအုန္းျမင့္တို႔ ပူေပါင္းကာ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီထံ မဲထည့္ႏိုင္ဖို႔ရန္ အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆယ္အိမ္မႉးက ေျပာသည္။

၂၀၀၅-၂၀၀၈ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္) တိုင္းမွဴးေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့္သည္ အခမဲ့ ယာယီမွတ္ပံုတင္ျဖင့္ မဲဆြယ္ျခင္းသာမက ေရာက္ရိွသည့္ ေဒသခံအိမ္မ်ားသို႔ က်ပ္ ၁၀၀တန္ႏွင့္ ေငြအေၾကြေစ့မ်ားေပးကာ လိုက္လံစည္းရံုးေနသည္။

“၁၀၀ဆိုတာ ေငြစကၠဴ က်ပ္ ၁၀၀တန္တစ္ေသာင္းနဲ႔ အေၾကြေစ့ ၅၀ေတြ လုိက္ေပးေနတယ္။” ဟု ေငြလက္ခံရရိွသည့္ ဖားကန္႔ေဒသခံတစ္ဦးေျပာသည္။

ဦးအုန္းျမင့္သည္ ေက်ာက္စိမ္းေလာင္းပန္းမ်ားထံမွ ေငြလိုက္ေကာက္ေနသည္ကို “သူကေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
သူ႔လက္ေအာက္က ဗ်ဴဟာမႉးေတြကို သူေဌးေတြဆီကေန က်ပ္ ၁၀သိန္း၊ ၁၀သိန္းစီ ေကာက္ၿပီး အဲပိုက္ဆံနဲ႔ပဲ ေလာင္ပန္း၊ သူေဌး၊ လူထုေတြကို ျပန္စည္း႐ံုးေနတယ္။” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးေျပာသည္။

ရပ္ကြက္ဥကၠ႒မ်ားအား ဦးအုန္းျမင့္၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းစာရြက္ႏွင့္ ေငြစကၠဴမ်ား ေဝခိုင္းေနသည္။

ေငြလက္ခံသူ ေဒသခံမ်ားသည္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ ဦးအုန္းျမင့္အား မ ၾကိဳက္ မ ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း မဲထည့္ေပးရေတာ့မည္ဟု ေဒသခံမ်ား ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား မွတ္ပံုတင္တစ္ခုလုပ္ရန္ က်ပ္ ၁သိန္းခြဲ ကုန္က်သည္ဟု မွတ္ပံုတင္လုပ္ထားသည့္ ေဒသခံတစ္ဦးေျပာသည္။

အလံသစ္ႏွင့္ မဲျပား သယ္လာသည့္ စစ္ေၾကာင္းကို KNU ဝင္တိုက္

ဘေစာတင္ Thursday, 28 October 2010

ကရင္ျပည္နယ္ ဘုရားသံုးဆူ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံသစ္ႏွင့္ မဲျပားမ်ား သယ္လာေသာ နအဖ စစ္ေၾကာင္း တေၾကာင္းကို ကရင္အမိ်ဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႔က ယခု ရက္အတြင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးျမင့္ေအာင္ ဦးစီးေသာ မခရ ၄၀၅ စစ္ေၾကာင္း ၂ ကို KNU တပ္ရင္း ၁၆၊ တပ္ခြဲ ၂ မွ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔ က ၂ ႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း KNU တပ္မဟာ ၆ မွ ဗိုလ္ႀကီး ေစာထဲေနက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“၂၆ ရက္ေန ့က အပလံုနဲ ့ၿမိဳင္သာယာ ရြာၾကားမွာ တိုက္ပြဲတပြဲျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔က လမ္းက ေစာင့္တိုက္တာ။ နအဖ တပ္သား ၂ ေယာက္က်ၿပီး ၃ ေယာက္ ဒဏ္ရာရတယ္လို႔ သိရတယ္။ ေနာက္္တပြဲကေတာ့ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ေခ်ာင္းဆံုရြာ မေရာက္ခင္ ဇီးျဖဴေတာင္နဲ႔ တားတိန္ ရြာၾကားက ဇီးျဖဴေတာင္ ကားလမ္းေပၚမွာျဖစ္တယ္။ အထိအခိုက္ အက်အဆံုးေတာ့ မသိရေသးဘူး” ဟု ဗိုလ္ႀကီး ေစာထဲေနက ဆိုသည္။

ယင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္လူႀကီး ၂ ဦး၊ မဲျပားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံသစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

“မဲႀကီးၾကပ္ဖို႔ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးက ေကာ္မရွင္လူႀကီး ၂ ေယာက္နဲ႔ မဲျပားေတြပါတယ္။ အလံသစ္လည္း ပါတယ္။ အဲဒါကို KNU က လမ္းမွာ ဆြဲမိုင္းနဲ႔ ၿခံဳခိုတိုက္တယ္။ ပါလာတဲ့ လူႀကီး ၂ ေယာက္က ေက်ာင္းဆရာေတြလို႔ သိရတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

နအဖတပ္ ၿခံဳခို တိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Guiding Star မြန္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ကိုႏိုင္အာကာက “ဇီးျဖဴေတာင္ မေရာက္ခင္မွာ တားတိန္ဆိုတဲ့ မြန္ဂိတ္ရွိတယ္။ အဲဒီဂိတ္ကို ျဖတ္ၿပီး ဇီးျဖဴေတာင္ကို တက္ရတယ္။ ဒီေတာင္က ေတာ္ေတာ္မတ္တယ္။ ေတာင္တက္ကို လမ္းေလွ်ာက္လို႔ပဲရတယ္။ အေပၚက စီးၾကည့္ေနရင္ အကုန္ျမင္ေနရတယ္။ အဲဒီအတက္မွာ အခုလို တိုက္ခိုက္ခံရတာျဖစ္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ၿခံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္းကို KNU ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔ ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု နအဖ ဘက္မွ စြပ္စြဲေၾကာင္း ကိုႏိုင္အာကာ က ေျပာသည္။

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးမွ လိုက္ပါလာသူ ေရြးေကာက္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ေက်ာင္းဆရာ ၂ ဦး၏ အမည္မ်ားကို မသိရေသး ေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ၉ ရက္သာ လိုေတာ့သည္။

ကခ်င္ရြာဥကၠ႒အိမ္ထဲ KDA ေဟာင္းက ဗံုးပစ္သြင္း၊ ၇ ဦးခန္႔ဒဏ္ရာရ

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

ယခင္ ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ KDA တပ္ဖြဲ႔၀င္ ေဟာင္းတစ္ဦးက သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူစယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကခ်င္ ေနာင္ရွဲန္ရြာ ဥကၠ႒ေနအိမ္အတြင္းသို႔ လက္ပစ္ဗံုးပစ္သြင္းမႈ ယမန္ေန႔ည ၁၀ နာရီေက်ာ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ရြာဥကၠ႒၏ ဇနီးအပါအ၀င္ လူ ရ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း မူစယ္ လံုၿခံဳေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

“ရြာဥကၠၠ႒အိမ္ထဲကို KDA အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးက လက္ပစ္ဗံုးနဲ႔ပစ္တာ ဥကၠ႒ရဲ႕ ဇနီးက ေပါင္နဲ႔တင္ပါးမွာ က်န္လူ ၆ ေယာက္လည္း အနည္းငယ္စီဒဏ္ရာရၾကတယ္” လို႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နီးစပ္သူက ေျပာသည္။

အခင္းမျဖစ္မီ ညပိုင္းက ေနာင္ရွဲန္ရြာအတြင္းေသနတ့္ ပစ္ေဖါက္ေနသျဖင့္ ၄င္းအား ရြာဥကၠ႒က ေခၚယူဆံုးမခဲ့ရာ မေက်နပ္ ၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္လဆန္းပိုင္းက ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါေနာင္ရဲွန္ရြာ အလယ္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးအား ၄င္းတပ္ဖြဲ႔ ၀င္ေဟာင္းက ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ ထိုအမႈျဖင့္ အေရးယူခံထားရစဥ္ ၄င္း၏ဇနီးသည္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေၾကာင္း၊ ဇနီး သည္ ေပ်ာက္ဆံုးသည့္ အေပၚ ေပါက္ကြဲကာ ေသနတ္ပစ္ေဖါက္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေနာင္ရွဲန္ရြာတြင္ ကခ်င္အပိုင္းႏွင့္ သွ်မ္းအပိုင္းဟူ၍ ၂ ရြာရိွၿပီး ကခ်င္ရြာတြင္း ယခုအခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ေႏွာင့္ယွက္လွ်င္ အစစ္အေဆးမရွိ ေထာင္ခ်မည္

ဆက္ႏိုင္ Thursday, October 28, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔သည္ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း တရား႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားမည္ ျဖစ္ၿပီး မဲ႐ံုမ်ားတြင္ ရမ္းကား ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းမရွိ ေထာင္ခ်မည္ဟု သတင္းရရွိ သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွ ၿမဳိ႕နယ္ တရားသူႀကီး တဦးက “အဲဒီေန႔ အမႈအခင္းေတြျဖစ္လာရင္ အေမးအျမန္းမရွိ၊ တခါတည္း ေထာင္ခ် ပစ္မွာ။ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ တရား႐ံုးေတြအားလံုး ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ မွာထားတယ္”ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

မဲ႐ံုမ်ား လံုၿခဳံေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ရဲအထူးသတင္း တပ္ဖြဲ႔ (SB) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး အသင္း၀င္ေဟာင္းမ်ားက ပူးတြဲတာ၀န္ယူသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မဲ႐ံုေစာင့္ တာဝန္ယူမည့္ ေက်ာင္း ဆရာမမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ မဲဆႏၵေပးရန္ ထားရွိသည့္ မဲစာရင္းမ်ားကို ဆုတ္ၿဖဲျခင္း၊ ဆႏၵမဲလက္မွတ္၊ မဲ႐ံုတုိ႔ကို ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေယာင္ေဆာင္ မဲေပးျခင္း၊ တႀကိမ္ထက္ပုိၿပီး မဲေပးျခင္း၊ မဲလက္မွတ္အတုကို မဲပံုးထဲ ထည့္သြင္းျခင္း၊ အေရြးခ်ယ္ခံ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအား တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မဲ႐ံုမွ ကုိက္ ၅၀၀ အတြင္း အသံခ်ဲ႕စက္ စသည့္ ဆူညံသံမ်ား ေအာ္ဟစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မဲဆြယ္ျခင္း၊ မဲေပးရန္ တုိက္တြန္းျခင္း စသည့္ အျပဳ အမူ မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု စစ္အစုိးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္။

ယင္းျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ပါက ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္တႏွစ္ အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ တသိန္း အထိ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း လိမ္လည္တုိင္တန္းသူကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ သံုးသိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားမွာ အျခားပါတီမ်ားထက္ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ(ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ)ကသာ က်ဴးလြန္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေဝဖန္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစု(NDF) အတြက္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနသူတဦးက “လိမ္လည္တုိင္တန္းသူကို ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္အထိဆိုေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက တခုခုက်ဴးလြန္လို႔တုိင္ရင္ တုိင္တဲ့သူေတာင္ ေထာင္ျပန္က်မယ့္ကိန္း ျဖစ္ေနတယ္။ တျခားပါတီေတြက မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ မလုပ္ရဲေအာင္ တားျမစ္ထားတာနဲ႔ တူေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ ကာလမွာလည္း ေကာ္မရွင္ကထုတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြကို ႀကံ့ဖြံ႔ ပါတီ တခုတည္းကခ်ည္း ဒုိင္ခံေဖာက္ဖ်က္ေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာလည္း သူတို႔ပဲ အမ်ဳိးစံု လုပ္ၾကဦးမယ္။ ဒါေတြကို က်န္တဲ့ပါတီေတြက မတုိင္ရဲေအာင္ လုပ္ထားတာ”ဟု ေထာက္ျပသည္။

စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀၇၁ ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၈၂ ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး တႏုိင္ငံလံုးတြင္ မဲ႐ံုေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ ထားရွိသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစုိးက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵေပးရန္ ၉ ရက္သာ လိုေတာ့သည္။

ႀကံ့ဖြံ႕အမတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သာေအးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးတို႔ အာဏာအားၿပိဳင္

ဧရာဝတီ Thursday, October 28, 2010

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) ၏ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသာေအးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္တို႔ အၾကား အေဆာက္အအုံ ၉ လုံးရရွိေရး အာဏာ အားၿပိဳင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ႏွစ္ဦး အၾကား မေက်မလည္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္း ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တြင္ ႀက့ံဖြံ႕ပါတီက ၿပိဳင္ဘက္မရွိသျဖင့္ အႏုိင္ရထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေဒသ၏ ႀကံ့ဖြံ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသာေအးက စစ္ကုိင္းတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာအားျဖင့္ ၎ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား ေနထုိင္ရန္ မုံရြာၿမိဳ႕ေပၚမွ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ အေဆာက္အအုံ ၉ လုံးကုိ ယခု လဆန္းပုိင္းတြင္ သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“မုံရြာမွာရွိတဲ့ အေဆာက္အအုံ ၉ လုံးကို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသာေအးအမိန္႔နဲ႔ သိမ္းယူလုိက္တယ္။ အဲဒီ အေဆာက္အအုံေတြက စစ္ကုိင္းတုိင္း ဆရာ၀န္ႀကီး၊ ရဲမင္းႀကီးနဲ႔ ဌာန ဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲေတြ ေနေနတဲ့ အေဆာက္အအုံ ေတြပါ။ ဦးသာေအးက ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ သူတုိ႔ကလည္း ဦးသာေအးအမိန္႔ကို မလြန္ဆန္ရဲဘဲ အိမ္ေတြကေန ဆင္းေပးလုိက္ၾကတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ သတင္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ရွင္း ျပသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က အဆုိပါသတင္းကို ၾကားသိေသာအခါ ဦးသာေအးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ သာမန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေနအိမ္မ်ားကို သိမ္းယူႏုိင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ဦးသာေအးသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ ေနအိမ္မ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနလက္ျပန္အပ္ရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးသာေအးက ၎သည္ မၾကာမီ စစ္ကုိင္းတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေကာင္စီတြင္ ထိပ္တန္းရာထူး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ အေၾကာင္းမျပန္ႏိုင္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဦးသာေအး၏ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ အေဆာက္အအံုမ်ား သိမ္းယူခဲ့ျခင္းအေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအပါအ၀င္ထိပ္တန္း စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားထံ စာတင္တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ တုိင္ၾကားလိုက္သည့္ အတြက္ စစ္အစုိးရ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးသာေအးကို အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဦးသာေအးက ေတာ္ေတာ္ရွက္သြားပုံရတယ္။ တခ်ိန္က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တဦးျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာ သူက ဘာမွ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ စစ္ဘက္မွာ သူ႕ၾသဇာမရွိေတာ့ဘူး” ဟု ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ သတင္းရပ္ကြက္မွ အစုိးရ အရာရွိတဦးက ဆုိသည္။

၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္သည္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူ ျဖစ္သည္။

ဦးသာေအးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ျမင့္တုိ႔ ႏွစ္ဦးအၾကား မေျပလည္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ပါ ဆက္လက္ အားၿပဳိင္ၾကဖြယ္ရွိသည္ဟု စစ္ဘက္ သတင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ အမိန္႔အရ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ရာထူးမ်ား စြန္႔လႊတ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ ေစခုိင္းခံထားရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အမ်ားစုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စစ္ဘက္ သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရွိရသည္။

“ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္လုိက္ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ အားလုံးစိတ္ထဲမွာ တူညီတဲ့ ခံစားခ်က္ တခုရွိတယ္။ အဲဒါက လက္ရွိအေျခအေနကို သူတုိ႔ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ ေနၾကတာပဲ” ဟု စစ္တပ္အရာရွိတဦးက ဆိုသည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ေဆြ(ရန္ကုန္)၊ ဦးခင္ေဇာ္ (တနသၤာရီ)၊ ဦးအုန္းျမင့္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) တို႔သည္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

ႏုိင္ေရွာင္းတုိ႔အဖြဲ႔လက္နက္အပ္ ျပည္သူ႔စစ္လုပ္ၿပီ

မင္းခ်မ္း၊ ေကာင္း၀ါ

လက္႐ွိႏုိင္ေရွာင္းဦးစီးေသာ မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ယမန္ေန႔တြင္ စစ္အစုိးရထံလက္နက္ခ်အခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းလုိက္ၿပီဟု ယင္းအဖြဲ႔ႏွင့္နီးစပ္သူ ျမဝတီၿမဳိ႕ခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕႐ွိ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ဝင္းအတြင္း၌ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပုိင္း(၃) နာရီခန္႔တြင္က်င္းပခဲ့သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အရာ႐ွိတစ္ဦးအတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“အခမ္းအနားက ၿမဳိ႕ခံေတြေတာင္မွ သိပ္မသိၾကပါဘူး၊ ဌာနဆုိင္ရာကအရာ႐ွိအခ်ဳိ႕နဲ႔ ႏုိင္ေရွာင္းတုိ႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြပဲ အက်ဥ္း႐ုံးလုပ္လုိက္တာတာျဖစ္တယ္” ဟု ျမဝတီၿမဳိ႕ခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ဆက္ေျပာသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ ယခင္ရတခတုိင္းမႉးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္သက္ႏုိင္ဝင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု စရဖႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အခမ္းအနားက်င္းပသည့္သတင္းမ်ားကုိ ယေန႔ညပုိင္းတြင္ စစ္အစုိးရတီဗြီသတင္းဌာနမ်ားမွ တုတ္လႊင့္ႏုိင္ဖြယ္႐ွိသည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။

ယခုေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔အမည္အျပည့္အစုံႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မနက္ျဖန္စစ္အစုိးရထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ွဳႏုိင္မည္ဟု ယူဆေနၾကသူမ်ားလည္း ႐ွိၾကသည္။

“အခုႏုိင္ေရွာင္းတုိ႔အဖြဲ႔ကုိ မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔လုိ႔ စရဖေတြေျပာဆုိေနတာၾကားမိတယ္” ဟု ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသာသတင္းအရ စစ္အစုိးရအားႏုိင္ေရွာင္းတုိ႔အဖြဲ႔မွ လူအင္အား(၁၂၀) ေက်ာ္၊ လက္နက္အင္အား(၆၀)လက္ခန္႔၊ မွီခုိသူမိသားစုဝင္ေပါင္း (၄၀၀)ခန္႔ စာရင္းေပးထားသည္ဟု သိရသည္။

မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ကုိ ကြယ္လြန္သူမြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႏုိင္(၂၀၀၈) ခုႏွစ္ကစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လတြင္ ႏုိင္ေအာင္ႏုိင္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ေရွာင္းက မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ဥကၠဌအလုိလုိျဖစ္လာသည္။

ႏုိင္ေရွာင္းသည္ ဗုိလ္မႉးႀကီးအဆင့္ျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွအနားယူၿပီးေနာက္ စစ္အစုိးရအားတုိက္ခုိက္ရန္ ရာမညတပ္ဖြဲ႔(မြန္ခြဲထြက္)အားဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္တြင္စစ္အစုိးရထံလက္နက္ခ်ခဲ့ျပန္သည္။

“နယ္ျခားေစာင့္တပ္မဖြဲ႔တဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိ တနည္းတဖုံဖိအားေပးဖုိ႔စစ္အစုိးရဖန္တီးမႈတရပ္ပါ” ဟု ထုိင္းနယ္စပ္စစ္ေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား သုံးသပ္ၾကသည္။