Thursday, March 31, 2011

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ၀န္ၾကီးစာရင္း ေက်ညာ

စံလင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဝန္ၾကီးဌာန ၉ ခုႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ား စာရင္းကို အသစ္ျဖစ္လာေသာ သမၼတ သိန္းစိန္က ယမန္ေန႕က ေက်ညာသည္။

အဆိုပါ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ားမွာ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ထိန္လင္း (စစ္တပ္ အမတ္) လံုးျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာန၊ ဦးေက်ာ္ခင္ (ၾကံ႕ဖြံ႕) လယ္ယာ/သစ္ေတာႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန၊ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မင္း (ၾကံ႕ဖြံ႕) က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဦးျမေအာင္ ( ၾကံ႕ဖြံ႕) စီးပြားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဦးစိုးေအး (ၾကံ႕ဖြံ႕) ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဦးသာလူေခ် (ရတပ) စက္မႈ၊ အလုပ္သမား၊ အားကစားဝန္ၾကီးဌာန၊ ဦးေက်ာ္သိန္း (ရတပ) သားငါး၊ သတၱဳႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဦးေအာင္သန္းတင္ (ရတပ) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈကယ္ဆယ္ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဦးလွဟန္ (ၾကံ႕ဖြံ႕) သာသနာေရးႏွင့္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန တို႔ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးလွေမာင္တင္၊ ျပည္နယ္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာက္၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္း၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးမ်ားအျဖစ္ ဦးသိန္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚစီစီ၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းစံေအာင္ တို႔ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဦးကိုကိုႏိုင္က ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာန ရရိွျပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ဦးဘၾကဴ က ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာနတို႔ ရရိွၾကသည္။

အစိုးသစ္ မူ၀ါဒအေပၚ အျမင္မ်ားကြဲလြဲ

ခင္ဦးသာ Thursday, 31 March 2011

သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္က ဒီမိုကေရစီစနစ္ စတင္ကူးေျပာင္း က်င့္သုံးေတာ့မည္ဟု ျပည္သူလူထုသို႔ ႐ုပ္သံမွတဆင့္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းကို အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႐ွႈျမင္ၾကသည္။

“ေျပာတဲ့အတိုင္း လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဒီ စစ္ဗိုလ္ လူထြက္ေတြက လုပ္တတ္ပါ့မလားဆိုတာ သံသယ ျဖစ္မိတယ္”ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ေခါင္းေဆာင္တဦး
ျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ နအဖ အစိုးရထံမွ အာဏာ တရား၀င္ လႊဲေျပာင္းရယူၿပီး ျပည္သူလူထုသို႔ သမၼတသစ္ တဦးအေနျဖင့္ ပထမဆုံး ေျပာဆိုေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအတိုင္း ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရသစ္ကို လက္ခံေစလိုေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီေရးအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား အေရးမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟုလည္း ေျပာဆိုသြားသည္။

နအဖ စစ္အစိုးရက အတည္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အျငင္းပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံပါ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကို ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ေရးဆြဲထားသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္သြားမည္ဟုလည္း ဦးသိန္းစိန္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အားကာကြယ္ရန္အတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ တပ္မေတာ္တခုရွိရန္ လိုအပ္၍ စစ္တပ္ကိုအင္အား တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ဟု လည္း သမၼတသစ္ က ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရက တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအား ကာကြယ္သြားမည္ဟူေသာ စကားသည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္မည့္ အေရးကိုၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ အတိုင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု တိုက္႐ုိက္ေျပာ ဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္ က ဆိုသည္။

အစိုးရသစ္အား အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက လက္ခံမႈအျပည့္မရွိသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကလည္း လက္မခံၾကေပ။

“ဖြဲ႔စည္းပုံက ျပန္ျပင္ဖို႔မလြယ္သလို အစိုးရသစ္ဟာလည္း အမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အစိုးရ မဟုတ္ဘူးေလ၊ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ လည္း ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေတာင္ပိုင္း) SSA-S အဖြဲ႔မွ စိုင္းေလာင္၀္ဆိုင္း က ဧရာ၀တီကို ေျပာ သည္။

၎ကဆက္၍“ဒီအစိုးရဟာလည္းပဲ နအဖ ပဲျဖစ္တယ္၊ သူတို႔တက္လာကတည္းက ျပည္တြင္း စစ္မီးေတြပိုမ်ားလာတယ္၊ တိုင္း ရင္းသားေတြအေရးကိုလည္း ဘာမွလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အစိုးရမဟုတ္လို႔ အစိုးရသစ္ကိုလည္းပဲ လက္မခံႏိုင္တာပါ”ဟု ေျပာသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) မွ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို လက္မခံႏိုင္သည့္အျပင္ ထိုဖြဲ႔စည္းပုံအရ ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရသစ္ကိုလည္း အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ဟု ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခ်ဳိ႕ကမူ အစိုးရသစ္ အား ေ၀ဖန္ရန္ ေစာေသးေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္အား အျပဳသေဘာေဆာင္၍ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုေစာင့္ၾကည့္ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု(NDF)၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ဧရာ၀တီကို္ ေျပာသည္။

“သမၼတသစ္ ေျပာသြားတဲ့စကားေတြထဲမွာ လက္ခံႏိုင္တာေရာ၊ မခံႏိုင္တာေတြေရာပါ ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္လုံး၀မေကာင္းဘူးလို႔ေျပာလို႔မရဘူးေလ၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ စစ္တပ္ကေန အရပ္သားအစိုးရကို အာဏာ လႊဲေပးလိုက္တာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ျငင္း မရပါဘူး”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ဆိုသည္။

NLDပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းကလည္း“က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် ေပၚလာတဲ့အစိုးရကိုေတာ့ လက္ ခံ ရမယ္၊ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ႏိုင္မလုပ္ႏိုင္ဆိုတာက အေရးႀကီးပါတယ္၊ ဒီအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ ထား တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ အစဥ္အလာတခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံဆိုသည့္ ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္ေသာ အျမင္သေဘာထားကို ကိုင္စြဲျခင္းမျပဳဘဲ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုအေျခခံ၍ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ သေဘာ ထားကာ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းပါသည္ဟု မိန္႔ခြန္း၌ ေျပာဆိုသည္။

“ေျပာသြားတာေတြကေတာ့ အေတာ္နားေထာင္ေကာင္းတယ္ဗ်၊ ျပည္ပက ျမန္မာသံ႐ုံးေတြက ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ တခုခု အကူအညီ သြားေတာင္းရင္ေတာင္ အလြယ္တကူ လုပ္ေပးတာ တခါမွ မၾကားဖူးဘူး၊ အခုေျပာတဲ့ ကူညီမယ္ဆိုတာ ဘယ္လို ဟာမ်ဳိးကိုေျပာတာလဲ ဆိုတာမသိဘူး”ဟု ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု ကတိေပးေျပာဆိုသည့္အတိုင္း လုပ္ေပးမည္ဆိုပါက ျမန္ျမန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္လိုအပ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစုကေတာင္းဆိုေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေရးကို ေျပာဆိုမသြားသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားမွလည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခံခဲ့ရ၍ အားရေက်နပ္မႈ မရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္သည္လည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္
ထူးျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေပးႏိုင္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

“လႊတ္ေတာ္မွာ NDFက တင္တာ ပယ္ခ်ခံရတာက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔မညီလို႔ပါ၊ က်ေနာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္ မတင္ခင္ မီဒီယာေတြကို ႀကိဳေျပာလိုက္မိတာ၊ ေနာက္ဆိုရင္ မီဒီယာေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျပာရေတာ့မွာေပါ့”ဟု NDF ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ဆိုသည္။

နအဖ မွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍ အစိုးရသစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းကို ကမာၻ႔ကုလသမဂၢက ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အစျပဳရန္ တိုက္တြန္းသည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္အစိုးရကမူ အရပ္သားအစိုးရသစ္ဖြဲ႕လိုက္ေသာ္လည္း စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းမ်ားက အေရးႀကီး သည့္ ေနရာမ်ားကို ဆက္လက္ယူထားသည့္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဓိကက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္အုပ္စု ၾသဇာ သက္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈ မူ၀ါဒကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲက်င့္သုံးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္ႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ႀကီး ၃၁ ခုသာ ေဆာက္ခြင့္ျပဳ

မုိးယံ Thursday, 31 March 2011

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တခုလံုး၌ ယခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ အတြက္ ေရကစား မ႑ပ္ႀကီး ၃၁ ခုသာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

“ေနရာ ၃၁ ေနရာမွာ မ႑ပ္ႀကီး ၃၁ ခုေဆာက္ဖို႔ လ်ာထားတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ သႀကၤန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌္ ေရကစားမ႑ပ္ႀကီး ၄၀ ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ယခင္ႏွစ္တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့သူတဦးက ေျပာသည္။

၎က “လံုၿခံဳေရး ေပးႏိုင္သေလာက္ပဲ ခြင့္ျပဳေပးတာလို႔ ၾကားတယ္” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေရကစားမ႑ပ္ႀကီး ၃၁ ခုအတြက္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ပတ္လမ္းတြင္ ၇ ေနရာ၊ ျပည္လမ္းမေပၚတြင္ ၅ ေနရာ၊ ပါရမီလမ္းေပၚတြင္ ၂ ေနရာ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းတြင္ ၅ ေနရာ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆရာစံလမ္းတြင္ ၃ ေနရာ၊ စက္မႈ (၁) လမ္း ၁ ေနရာ၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းတြင္ ၁ ေနရာ၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္းတြင္ ၁ ေနရာ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္ ၃ ေနရာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလံုလမ္းတြင္ ၂ ေနရာႏွင့္ ၾကည္ျမင့္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ၁ ေနရာ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယမန္ႏွစ္က ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ မဂၤေတာင္ညႊန္ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ပတ္လမ္းတြင္ ေရကစားမ႑ပ္ႀကီးမ်ား ၁၆ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးမည္မဟုတ္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါေနရာဝန္းက်င္တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ ၅ ေနရာ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

X2O ေရကစားမ႑ပ္ကို လုပ္ေဆာင္မည့္အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက “က်ေနာ္တို႔ X2O ေရကစားမ႑ပ္ ဒီႏွစ္ျပန္ေဆာက္မွာပါ။ အရင္ေနရာမွာပဲ ျပန္ေဆာက္ျဖစ္မွာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ယမန္ႏွစ္က မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ X2O ေရကစား မ႑ပ္တြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ သုံးခု ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူ ၁၀ ဦး ေသဆုံးကာ ၁၇၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“မ႑ပ္ေတြကို တေနရာတည္း အမ်ားႀကီး ေဆာက္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ မ႑ပ္ေတြကို ေနရာခြဲၿပီး ေဆာက္ခိုင္းထားတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ေရကစားမ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တာ၀န္ခံတဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ပုဂၢလိက သႀကၤန္မ႑ပ္အားလုံး လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၅ ခ်က္အား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာ္မတီက မတ္လ ဒုတိယ ပတ္အတြင္း စတင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

အင္းစိန္ေထာင္မွ ရခုိင္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား နယ္ေဝး ေထာင္ ေျပာင္းေရြ႕ခံရ

မင္းဆက္ခုိင္

အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္က်ခံေနရေသာ ရခုိင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ ၁၁ဦးထဲမွ တခ်ဳိ႕ကို နယ္ေဝးေထာင္မ်ားသို႕ ေျပာင္းေရြ႕ လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

သူတို႕အား နအဖ အစိုးရမွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ စတဘာၤလအတြင္းက ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ျပစ္မူမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ ဖမ္းဆီးျပီးေနာက္ ႏွစ္္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူတုိ႕အထဲမွ ၇ ဦးကို ယခုလ ၂၂ရက္ေန႕က နယ္ေ၀းေထာင္မ်ားသို႕ ေျပာင္းေရြ႕ ပို႕ေဆာင္လုိက္ေၾကာင္းကို ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟိုးက နိရဥၥရာသုိ႕ ေျပာသည္။

" ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ထဲက ေျပာင္းလုိက္တာလုိ႕ သိရပါတယ္။ စုစုေပါင္း လူငယ္ ၇ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရဲထက္စိုးကေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာပဲ။ က်န္တဲ့ ၃ေယာက္က ေရာဂါျဖစ္ေနလုိ႕ အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ေဆးရံုတက္ေနရတယ္လုိ႕ ၾကားသိရပါတယ္။ က်ေနာ္ မိသားစုဝင္ေတြဆီက ၾကားရတာကေတာ့ ကိုထြန္းလင္းေက်ာ္ကို ကသာအက်ဥ္းေထာင္၊ ကိုေက်ာ္ဝင္းကိုက်ေတာ့ ဗန္းေမာ္ အက်ဥ္းေထာင္ကို ေျပာင္းေရြ႕ လုိက္တယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္လူေတြက်ေတာ့ က်ေနာ္လည္း အတိအက် မေျပာတတ္ပါဘူး။"

အဆုိပါ အက်ဥ္းသားလူငယ္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက " မိသားစုဝင္ေတြဆီက ၾကားသိရတာ ကေတာ့ ကိုခုိင္ေက်ာ္မိုး၊ ကိုေအာင္ႏုိင္၊ ကိုႏိုင္စိုးတုိ႕ ၃ေယာက္ ကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ႏိွပ္စက္တဲ့ ဒဏ္ေတြ ေၾကာင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွာပဲ ေဆးရံုတက္ေနရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ၃ေယာက္လံုးက လိပ္ေခါင္းခြဲထားရတယ္လို႕ ၾကားသိရပါတယ္။ ေနာက္ ၇ေယာက္ကိုေတာ့ ေဝးလံတဲ့ နယ္ေထာင္ေတြကို ေျပာင္းေရြ႕လုိက္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္ေတြကိုလည္းေတြ႕ခြင့္ မေပးဘူးလုိ႕ ေျပာပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

၎ ရခုိင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ ၁၁ဦးကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္ စတဘၤာလအတြင္းက စြပ္စြဲခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္(စ္)လတြင္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္လုိက္သည္။

ထုိအထဲတြင္ ကိုရဲထက္စိုးမွာ ျပစ္ဒဏ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ကိုရဲထက္စိုးအား အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၇ ျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ ေဖါက္ခြဲေရးပစၥည္း လက္ဝယ္ထားရွိမႈျဖင့္ ၅ႏွစ္၊ ျဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းတလံုး ဖမ္းဆီး ရမိျခင္းျဖင့္ ၁ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၉ႏွစ္၊ ကိုႏုိင္စိုး(ေခၚ)မဲလံုးကို အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၇ျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ ေဖါက္ခြဲေရး ပစၥည္း လက္ဝယ္ထား ရွိ မႈျဖင့္ ၅ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၈ႏွစ္၊ ကိုထြန္းလင္းေက်ာ္၊ ကိုခုိင္ေက်ာ္မိုး အပါအဝင္ ၆ဦးကို အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ နယ္စပ္တရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ၃ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၆ႏွစ္ အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႕ အက်ဥ္းသားမ်ားကို နယ္ေဝးေထာင္မ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းမွာ အက်ဥ္ေထာင္ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ျခင္းမရွိဟု ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ဟိုးက ေျပာသည္။

"အခုလို နယ္ေဝး ေထာင္ေတြကို ေျပာင္းေရြ႕တာက အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီပါဘူး။ အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒအရ အာဏာပိုင္ေတြကို ေထာင္ေျပာင္းေရြ႕ခြင့္ေပးရတယ္ဆိုတာက အခုနားက ေျပာသလုိ အဲဒီအက်ဥ္းသားမွာ စိတၱဇနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါရွိမရွိ၊ ျပီးမွ စိတၱဇနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေနရာကို ေျပာင္းေရြ႕ရတာ၊ ေနာက္ အက်ဥ္းသားေတြကို ေနာက္အမႈ စစ္ေဆးစရာရွိလို႕ အမႈ စစ္ေဆးရမယ့္ေထာင္ကို ေျပာင္းတာတုိ႕ ဒါပဲရွိတယ္။ အခုလုိ ရခုိင္က လူငယ္ေတြကို နယ္ေဝး ေထာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကသာတုိ႕ ဗန္းေမာ္အက်ဥ္းေထာင္ ေတြကို ပို႕ေတာ့ မိသားစုေတြအတြက္ ေတာ့ေတာ္ ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္ေတြက က်ေနာ့္ကို ငိုျပီးေတာ့ ေျပာတာေတြရွိတယ္ သြားရလာရတာ ဒုကၡေရာက္မယ္ေပါ့။ အခုလို အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒမွာ မရွိပဲနဲ႕ လုပ္တာကေတာ့ ဥပေဒအရ အသင့္ေတာ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။"

ယခုကဲ့သုိ႕ နယ္ေဝးေထာင္မ်ားသို႕ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းအေပၚမွာလည္း ဦးေက်ာ္ဟိုးက သူ႕အျမင္ကို ေျပာျပသည္။

"က်ေနာ္ထင္တာကေတာ့ ဒီရခုိင္လူငယ္ေတြနဲ႕ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ၾကီးသမားေတြနဲ႕ ေထာင္ထဲမွာ မၾကာခဏ ျပႆနာ တက္ၾကတယ္လုိ႕ ၾကားပါတယ္။ ဒီလူငယ္ေတြက မဟုတ္မခံ သူေတြဆုိေတာ့ ေထာင္က်ေနတဲ့ ႏွစ္ၾကီးသမားေတြနဲ႕ လုပ္တာကိုင္တာေတြမွာ မၾကာခဏ ျပႆျဖစ္ၾကတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဒီအတြက္ သူတုိ႕ကို ေထာင္ေျပာင္းေရြ႕တာလုိ႕ ထင္ပါတယ္။"

အဆုိပါ ရခုိင္လူငယ္ ၁၁ဦးမွာ ကိုခုိင္ေက်ာ္မိုး၊ ကိုထြန္းလင္းေက်ာ္၊ ကိုႏိုင္စိုး(ေခၚ) မဲလံုး၊ ကိုေက်ာ္စံသိန္း၊ ကိုေဇာ္ထြန္းႏိုင္၊ ကိုေအာင္မိုးေဇာ္၊ ကိုေက်ာ္ဝင္း၊ ကိုေမာင္ႏုိင္စိုး၊ ကိုေအာင္ႏိုင္၊ ကိုရဲထက္စိုးႏွင့္ ေနာက္တဦး တုိ႕ျဖစ္ၾကျပီး သူတုိ႕မွာ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွျဖစ္ၾကသည္။

KIO အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အရာရွိ ၃ ဦး ျမန္မာတပ္၏ဖမ္းဆီးခံေနရ

KNG

မတ္လ အတြင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ အရာရွိ ၃ ဦးကို ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္က ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း KIO က ေျပာသည္။

၎တို႔သည္ KIO ေအာက္ “DGA (Department of General Administration)” ေခၚ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန မွ ဒုတိယ တိုက္နယ္မွဴးအဆင့္ ရိွသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု KIO အရာရွိမ်ားေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အေနာက္ဘက္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုင္းေတာင္ၿမိဳ႕ (KIO ၏ ဆိုင္းဇြပ္တိုက္နယ္) မွ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တပ္ၾကပ္ မေရာ္ဘရန္မိုင္ႏွင့္ ဆလန္ကဘာ လဆိုင္းတို႔ကို မတ္လ ၂၄ ရက္၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ (၇၄)က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဆိုင္းေတာင္ျမိဳ႕ရွိ “ေရႊျခေသၤ့ ဆီဆိုင္” သုိ႔ အခြန္ေကာက္ရန္ေရာက္ရွိလာသည့္ ယင္း KIO တိုက္နယ္အရာရိွႏွစ္္ဦးကို ျမန္မာစစ္သား ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္က ၀န္းရံဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ (၇၄)သည္ မိုးေကာင္း နယ္ေျမခံတပ္ရင္းျဖစ္ျပီး ယခုခ်ိန္ ဖားကန္႔စစ္ဗ်ဴဟာကြပ္ကဲမႈေအာက္ ဆိုင္းေတာင္တြင္ တာ၀န္က်ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

ဆိုင္းေတာင္ KIO တိုက္နယ္အရာရိွ ႏွစ္ဦးကို “လံုျခံဳေရး” အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စစ္ဗ်ဴဟာ အေျခစိုက္စခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထားရာမွ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ရဲစခန္း အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္ဟု ဖါးကန္႔ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ေဒသဆိုင္ရာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) တပ္ရင္း ၆ မွ အရာရွိမ်ားကဆိုသည္။

ရဲစခန္းသို႔မပို႔ခင္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးအား စစ္ဗ်ဴဟာစခန္းတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရိုက္ႏွက္ညႇင္းပန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု KIA တပ္ရင္း ၆ က ဆိုသည္။

ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က KIO ကို “ေသာင္းက်န္းသူ” ဟု ျပန္လည္ေခၚဆိုျပီးေနာက္ KIO က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ျပန္လုပ္လာသည္။

အေစာပိုင္းက ဒု-တိုက္နယ္မွဴးအဆင့္ရိွ ေယာ္ေဘာမ္ကို ျမစ္ၾကီးနားတပ္ ခလရ (၃၇) က မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ နန္းေကြ႔ေခ်ာင္းအနီး ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

သူ႔ကို ဖမ္းဆီးရျခင္းအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ေနရာကိုမူ မသိရေသးေပ။

တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ ကခ်င္လူငယ္တစ္ဦး မရန္ဘရန္ဆန္ေအာင္ ကိုလည္း “မွတ္ပုံတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရိွျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္” ျမစ္ၾကီးနား-တႏိုင္းၾကား ေနာင္းလံုုဂိတ္တြင္ တႏိုင္းစစ္တပ္ ခမရ ၃၁၈ က မတ္လ ၂၀ တြင္ ဖမ္းဆီးၿပီး ၎အား ျမစ္ၾကီးနားအနီး ပင္ေဒါင္ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ပို႔ထားေၾကာင္း လူငယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကဆိုသည္။

၂၀၁၀ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးကို KIO က လက္မခံသည့္ေနာက္ပိုင္း KIO/KIA အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို စစ္ေဆးဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျမန္မာစစ္အစိုးရ ပိုျပဳလုပ္လာသည္။

KIO သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဒုတိယ အင္အားအၾကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ “ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)” ၏ အဓိကက်သည့္ အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက KIO အား ေသာင္းက်န္းသူ ဟု ေခၚဆိုခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းျခင္း မရိွေသးပါ။

ဘီးလင္း တာ၀ါတိုင္ ေဖါက္ခြဲမႈ စြပ္စြဲခ်က္ KNLA ျငင္းဆို

မိက်ဲဂို

ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KNLA ၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ မဟာဓါတ္အားေပး တာ၀ါတိုင္တတိုင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ရသည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ လွ်ပ္စစ္ဌာန၏ စြပ္စြဲခ်က္ကို KNLA က ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ မီးျပတ္ေတာက္ေနၿပီး တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ပထမျပန္ စာေမးပြဲ၊ ဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ ဆူပူမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံးမွ KNLA ေဖါက္ခြဲမႈေၾကာင့္ မဟာဓါတ္အားေပး တာဝါတိုင္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းလႊင့္ထားသည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ့ခံမ်ားက ေျပာသည္။

“အဲဒီေပါက္ကြဲတဲ့ေနရာက က်ေနာ္တို႔နယ္ေျမလည္း မဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္တို႔လူလည္း မရွိဘူး။” ဟု KNLA တပ္ရင္း ၁၀၁ မွ ဒုဗိုလ္မႉးၾကီး တီေဖာဒို က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ KNLA တပ္မဟာ ၁ လႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမ ျဖစ္သည့္ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ေလာပိတမွ ျဖန္းျဖဴးသည့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕အနား အေျမွာက္တပ္ရင္း အနီးရွိ မဟာဓာတ္အားလိုင္း တာဝါတိုင္တတိုင္ မတ္လ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အသံ စၾကားတုန္းက ကားဘီး ေပါက္တာပဲ ထင္ေနတာ။ ေနာက္ၾကမွ တာဝါတိုင္ ေပါက္ကြဲမွန္း သိတာ” ဟု ဘီးလင္းၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။ ယခု ဓာတ္အားေပးလိုင္း ေပါက္ကြဲမႈမွာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဘီးလင္း၊ သထုံ၊ ေပါင္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးဌာနမွ သြားေရာက္ ျပဳျပင္ေနေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဌာနက ေျပာသည္။

ဘီးလင္းၿမိဳ႕ခံတဦးက “အခုေလာေလာဆယ္ အဲဒီ ျပဳိက်ေနတဲ့ တာဝါတိုင္ကို လွ်ပ္စစ္ဌာနက လာျပင္ေနတယ္။ ၃ ရက္ ၄ ရက္ေလာက္ ေနရင္ မီးလာေတာ့မယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုစဥ္ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း ၂ ရက္ဆက္တိုက္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၅၀ ခန္႕ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ကိုယ္စီျဖင့္ ၿမိဳ႕လွည့္ကာ ငန္းေတးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံးကို ခဲျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကေသးသည္။

အမ်ဳိးသမီး ဒုဝန္ႀကီး ၂ ဦး

ဖနိဒါ

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ဒုဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးသာ ပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၀ မွ ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္မွာ က်န္းမာေရး ဒုဝန္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး ေဒၚစႏၵာခင္အား ဒုတိယ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္သည္။

ေဒၚစႏၵာခင္သည္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရ ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ ညြန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္ၿပီး ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္ သမဝါယမ ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ခ်စ္၏ သမီးျဖစ္သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးပါဝင္ရာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ (ပူတာအုိ)၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္ႏွင့္ က်ားျဖဴပါတီမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမွ ေဒၚခင္ၿပံဳးရည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္ေျပးတဦး မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ ဓားခုတ္ခံရ

KHONUMTHUNG NEWS

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အိုင္ေဇာလ္ျမိဳ႕ Sairang ေက်းရြာ Puicheri ရပ္ကြက္တြင္ ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႕က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထြက္ေျပးလာသူ ေမာင္ေဇာ္လင္း ဓားျဖင့္အခုတ္ခံရျပီး အိုင္ေဇာလ္ျမိဳ႕ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း သိရသည္။

Sairang ေက်းရြာတြင္ ပန္းရံလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေမာင္ေဇာ္လင္းသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ခ်င္းအမ်ဴိးသား Enga က၄င္းတို႕ေနအိမ္၌ ဓားျဖင့္ခုတ္ခဲ့ရာ ေက်ာျပင္ ႏွင့္ ဘယ္ဘက္လက္တြင္ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္ ႏွင့္ Enga က အလုပ္အတူတူလုပ္တာပါ၊ အလုပ္ရွင္က က်ေနာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္ကို ထင္းေခြသြားဖို႕ အလုပ္ခိုင္း တယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕ မနက္ ၁၀း၃၀ ေလာက္က က်ေနာ္တို႕ ထင္းေခြသြားတယ္၊ ေတာင္ေပၚက ေနေတာင္ ေအာက္ကို ထင္းေခြက်ဖို႕ သူကိုအကူအညီ ေတာင္းေတာ့ သူက မကူညီဘူး ခင္ဗ်ားေၾကြးတဲ့ထမင္းစား တာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ မကူညီႏိုင္ဘူးဆိုၿပီးမွ ေျပာတယ္၊ အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ္တစ္ေယာက္တည္း ထင္းေခြၿပီးသာေတြနဲ႕ အိမ္ဘက္ ကိုျပန္ လာခဲ့တယ္၊ ထမင္းခ်က္မလို႕လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေနာက္ကေန ဓါးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုင္ၿပီး က်ေနာ္မထင္မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ့ေနာက္ေက်ာကို ဓါးနဲ႕ခုတ္တယ္၊ က်ေနာ္လည္းက်သြားေတာ့ က်ေနာ့္လည္ပင္းကို ဓါးနဲ႕ျပန္ေခါက္ဖို႕လုပ္တဲ့ခ်ိန္မွာ က်ေနာ့လက္နဲ႕ ဓါးကို ကာလိုက္ေတာ့ လက္ကျပတ္လို႕နီးနီးျဖစ္သြားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူကခ်က္ခ်င္းထြက္ေျပးသြားတယ္္” ဟု ေမာင္ေဇာ္လင္းက ရွင္းျပသည္။

၄င္း၏သူငယ္ခ်င္း Enga ကို မီဇုိရမ္ရဲမ်ားက လိုက္လံရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ အဘ ဦးစိန္ေမာင္ ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ညြန္႕တို႕၏သား အသက္(၂၂) ႏွစ္ အရြယ္ ေမာင္ေဇာ္လင္းသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၂ ခုနွစ္က စစ္ထဲသို႕အတင္းအဓမၼစုေဆာင္းခံရသူျဖစ္ သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီျမိဳ႕ ခလရ (၃၀၄)တပ္ရင္းတြင္ စတင္ျပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာပင္ မတူပီျမိဳ႕မွ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ဘက္သို႕ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျပီး မီဇိုရမ္ ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မရာ ေဒသတြင္ က်ဘန္းအလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ကာအသက္ေမြး၀န္းေက်ာင္းခဲ့သည္ဟုေမာင္ေဇာ္လင္း ကေျပာသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္၏ျမိဳ႕ေတာ္ အိုင္ေဇာလ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ Sairang ေက်းရြာတြင္ ပန္းရံလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟုသူကေျပာသည္။

“က်ေနာ္က အိုင္ေဇာလ္ကို ေရာက္တာ ၂ လေလာက္ဘဲရွိေသးတယ္၊ ပန္းရံလုပ္ငန္းကိုလုပ္ပါတယ္၊ စကားကလည္း မတတ္ေတာ့ က်ေနာ္အရမ္းအားငယ္တယ္၊ ေဆးရံုမွာဆိုရင္လည္း ခဏခဏ ငိုတယ္၊ က်ေနာ့္ကို ညအိပ္ေစာင့္တဲ့သူက အလုပ္ရွင္ရဲ႕သားဆိုေပမဲ့ စကားကလည္း မတတ္ေတာ့ က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ တကယ္ကိုမလြယ္ဘူးဗ်ာ၊ အရမ္းကို အခက္ ၾကံဳရတယ္” ဟု သူက ခိုႏူမ္းထုန္ကိုေျပာသည္။

၄င္း၏ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို အိုင္ေဇာလ္ျမိဳ႕ျပည္သူ႕ေဆးရံုးၾကီးမွ ဆရာ၀န္မ်ားက ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႕က ခြဲစိတ္ကုသ ေပးခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ေနာက္ကြယ္မွ အာဏာဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္

လင္းသန္႔

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ယေန႔ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းလိုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာသြား ေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္မွ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္သြားမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ သူယူထားေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကိုလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အား လႊဲေပးလုိက္သည္။

သံတမန္ေဟာင္း၊ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္ခ်န္ထြန္းက “သူတုိ႔က ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးရာထူးေတြ ယူထားတာ မေတြ႔ရေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ဂုဏ္ထူးေဆာင္အေနနဲ႔ ဆက္ေနမယ္ထင္တယ္။ နာမည္ေရွ႕က ‘ဗုိလ္ခ်ဳပ္’ ေတြ ျဖဳတ္ၿပီး ‘ဦး’ ေတြ တပ္၊ အရပ္သားအစုိးရပံုနဲ႔ လုပ္လုိက္ေတာ့ မသိတဲ့သူေတြ မ်က္စိလည္စရာပဲ။ သူ႔ၾသဇာခံမယ့္ သူေတြကိုေရြးၿပီး အစုိးရသစ္ကို ဖန္တီးထားတာ။ ဦးသန္းေရႊတုိ႔ကေတာ့ ေဘးကေန မေတာ္မတရား မလုပ္ေအာင္ ၀င္ေျပာမယ္လုိ႔ ၾကားတာပဲ။ တုိက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ သြယ္၀ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္မွာပါပဲ။ သူတုိ႔က ရာထူးၾသဇာ အကုန္စြန္႔လုိက္တဲ့ပံုစံ လုပ္ျပလုိက္တာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္လုိ႔ ရေနတာပဲ” ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးတုိ႔မွာ အာဏာမ်က္ႏွာစာတြင္ ရာထူးတစံုတရာ ယူထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္မွ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္သြားမည္ဟု အမ်ားက သံသယ ရွိၾကသည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း၏ သင္ခန္းစာ ရွိသည့္အတြက္ ဗုိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ အာဏာအရွိဆံုးအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) အတြင္းေရးမႉး ဦးေအးသာေအာင္ က “အစုိးရသစ္ဆုိတာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစုိးရဆုိေတာ့ အစုိးရသစ္ဆုိေပမယ့္ ပုလင္းအေဟာင္းနဲ႔အသစ္ ေျပာင္းလုိက္႐ံုပဲ။ ဘာမွ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးျပဳမယ့္အစုိးရသစ္ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုက တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ဘာမွ ေဖာ္ေဆာင္ထားတာ မရွိဘူး။ အစုိးရသစ္လုိ႔ ေပၚလာေပမယ့္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊနဲ႔၊ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးတုိ႔ဟာ ေနာက္ကြယ္က အာဏာကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲသြားမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အတင္း အတည္ျပဳလုိက္ကတည္းက ဒီလုိလုပ္လာမယ္ဆုိတာ အားလံုးႀကိဳသိၿပီးသား။ အခုက နအဖ က ပံုေဖၚေနတဲ့ ႐ုပ္ေသးျပဇာတ္တပုဒ္လုိ႔ပဲ ထင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္၏ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပြဲအၿပီး မိန္႔ခြန္းရွည္တြင္ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္အေဖာ္ရန္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိသြားသည္။

သခင္ခ်န္ထြန္းက “အရင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ဦးေန၀င္းကုိ အာဏာလႊဲေပးတာ လုပ္ခဲ့တယ္။ အခုက်ေတာ့ သူက ဦးသိန္းစိန္ကို လႊဲေပးၿပီး အာဏာစြန္႔တဲ့ပံု။ သူက သမုိင္းေရးေနတာေလ။ သူဘာလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကို ေရးေနတာ။ ထြင္တာေပါ့။ ဟုိတုန္းက ဖဆပလ က လုပ္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဦးေန၀င္းလုပ္ခဲ့တဲ့ပံုစံလည္း မဟုတ္ဘူး။ တမ်ိဳးထြင္တာေပါ့။ လုပ္ေနတာက သမုိင္းမွတ္တမ္းမွာ သူအာဏာအားလံုး စြန္႔တဲ့ပံုေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

သမၼတသစ္၏ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းတြင္ အစုိးရသစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္လည္း အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဦးေအးသာေအာင္က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာမွ ရမွာ။ အခုလႊြတ္ေတာ္ကလည္း ဘာမွ ေျပာင္းလဲေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီ လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ အစုိးရသစ္က အရင္အစုိးရက လူေတြပဲ၊ ဘာမွ မေျပာင္းလဲဘူး။ ဒီေတာ့ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆုိတာကို လုပ္မယ္လုိ႔ မထင္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစု (NDF) မွ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းကမူ “ဒီေန႔ ေၾကညာတယ္ဆုိတာပဲ သိရတယ္။ အျပည့္အစံုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က မသိေသးဘူးဗ်။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျပာင္းအလဲတခု ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႀကိဳဆုိရမယ္။ ဒါေပမယ့္ သတိနဲ႔ေတာ့ ႀကိဳဆုိတာေပါ့။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္တြင္ ဝန္ႀကီး ၃၄ ဦးတို႔က ဝန္ႀကီးဌာန ၃၀ ကို ကိုင္တြယ္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ရွိ နအဖတပ္ရင္း အား ကရင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္ရာ ၆ဦး ထိခုိက္ေသဆုံး

ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နအဖ တပ္ရင္းအား ယမန္ေန႔က ကရင္ပူးေပါင္းတပ္ဖဲြ႕တုိ႔ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အရပ္ သားတဦး အပါအ၀င္ ၆ဦး ထိခုိက္ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ကရင္တပ္ဖဲြ႕ဘက္က ေျပာသည္။

ေကာ့ကရိတ္-ျမ၀တီအထြက္ဂိတ္ ခ်က္ပြိဳင့္အနီးရွိ နအဖစစ္တပ္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာန(ရတခ)ခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ခလရ(၃၁၀)အား ယမန္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ခဲြအခ်ိန္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA) တပ္ရင္း(၁၈)ႏွင့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(DKBA) တပ္မဟာ(၅) ပူးေပါင္းၿပီး လက္နက္ႀကီးငယ္မ်ားျဖင့္ ၀င္ ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNLA တပ္မွဴးတဦးက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

၎က “ခ်က္ပြိဳင့္နားမွာရွိတဲ့ ခလရ(၃၁၀)ကို က်ေနာ္တုိ႔လူေတြ အရင္သြားေခ်ာင္းပစ္တယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ ၆၀-မမနဲ႔ ထပ္ပစ္တယ္။ နအဖဘက္က ၄ေယာက္ ပဲြခ်င္းၿပီး ေသတယ္။ ၁ေယာက္ ဒဏ္ရာရသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်က္ပြိဳင့္ေဘးနားမွာ ကြမ္းယာေရာင္းတဲ့ ေစ်းသည္တေယာက္ မွန္သြားတယ္။ လက္နက္ႀကီးလက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ နာရီ၀က္နီးပါးေလာက္ အျပန္အ လွန္ ပစ္ခတ္ၾကေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ထိတာမရွိဘူး။”ဟု ေျပာသည္။

ေကာ့ကရိတ္-ျမ၀တီလမ္းေၾကာင္းတြင္ သြားလာေနသည့္ ကုန္သည္တဦးကလည္း “ဟုတ္တယ္ မေန႔က ေတာထဲက လူေတြ ခ်က္ပြိဳင့္နားမွာ လာပစ္သြားတယ္။ ရဲစခန္းနားမွာရွိတဲ့ ေဗဒင္ဆရာတေယာက္ မွန္သြားတယ္လုိ႔ ေျပာၾကေပမဲ့ အတိအက် ေတာ့ မသိဘူး။”ဟု ေျပာသည္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ ဦးေဆာင္၏ ဒီေကဘီေအ တပ္မဟာ(၅)တပ္ဖဲြ႕သည္ စစ္အစုိးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔ က်င္လာခဲ့ၿပီး ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ရွိ နအဖတပ္မ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ မၾကာခဏ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္လွ်က္ရွိသည္။

၎အျပင္ အဆိုပါ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ရက္ေန႔က ေကာ့ကရိတ္-ျမ၀တီ ေတာင္ေပၚကား လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သြားလာေနသည့္ ကုန္တင္ကားမ်ား၊ ခရီးသည္တင္ကားမ်ားကို ကားအႀကီးအငယ္အလိုက္ ဒီေကဘီေအ ထံ တႏွစ္စာအခြန္ေပးေဆာင္ရန္ စာထုတ္ျပန္ထားခဲ့သလို ၎တုိ႔နယ္ေျမမ်ားကို နအဖစစ္တပ္က သိမ္းပုိက္ထားခဲ့သည့္အ တြက္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ရွိ စစ္အစုိးရ၏ ဌာနဆုိင္ရာ႐ုံးမ်ားကို ၀င္ေရာက္မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ က ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားထံ စာေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဒီေကဘီေအဘက္က ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္မွာ လစ္ဗ်ားလို ျဖစ္လာႏိုင္ပါ့မလား

ဧရာဝတီ

လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ ေဝဟင္တြင္ ပ်ံသန္းေနၾကေသာ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ တိုမာေဟာ့ခ္ (Tomahawk) ဒံုးက်ည္မ်ား၏ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ အလင္းေရာင္ မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တမုဟုတ္ခ်င္း ေရပန္းစားလာေသာ ပံုရိပ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

စစ္အစိုးရက လစ္ဗ်ားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူထုအံုႂကြမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ပင္ထားလင့္ကစား ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားအျပားသည္ ၿဂိဳလ္တုစေလာင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားမွ တဆင့္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို သိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အင္တာနက္မွတဆင့္ အာဏာရွင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး မြမ္မာ အယ္လ္ ကဒါဖီ (Col. Muammar el-Gaddafi) ၏ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သို႔မဟုတ္ က်ဆံုးခန္းကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အလြန္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ၾကားဝင္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ လစ္ဗ်ားအစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္သည့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၇၃ ကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုၾကသည္။ “လစ္ဗ်ားပဲလား၊ ျမန္မာျပည္အတြက္ေရာ ဘာဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ မခ်ဘူးလား” ဟု ျမန္မာျပည္သူေတြက ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုအေနႏွင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ အာဏာရွင္မ်ားကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ျခယ္လွယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ကုိင္စြဲထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ပကတိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးတြင္ မည္သည့္အခါမွ် အင္တိုက္အားတိုက္ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္။

၂၀၀၈ ႏွစ္ ေမလတြင္း၌ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္သေဘၤာမ်ားကို ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အနီးသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ လူေပါင္း ၁ သိန္း ၄ ေသာင္းနီးပါး ေသဆံုးၿပီး ၂ သန္းခန္႔ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီး မၾကာခင္ ယင္းသေဘၤာမ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔က မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အသက္မေသဘဲ က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ား ေပးလိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ယင္းအကူအညီကို လက္မခံခဲ့။ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနေသာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ထိုအေနအထားတြင္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္အရာမွ်ျဖစ္မလာဘဲ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက မ်က္ရိပ္မ်က္ကဲျပသျဖင့္ စစ္သေဘၤာမ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းသည္ စစ္အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ခ်၍ ျမန္မာ့ေျမေပၚ ေျခခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း မုန္းတိုင္းဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစု၏ ကာကြယ္ရမည့္တာဝန္ (Responsibility to Protect - R2P) ေဘာင္အတြင္းမွတဆင့္ တရားဝင္ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။ စစ္အစိုးရက ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီခြင့္ မျပဳျခင္းသည္ R2P ျပဌာန္းခ်က္ပါ “လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ” ေျမာက္သည္ဟု ၄င္းတို႔က ေစာဒကတက္ၾကသည္။

ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌ မည္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အင္အားစုမွ် ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ထဲ ေရာက္မလာခဲ့။ ဤအေျခအေနအေပၚ တခ်ိဳ႕ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ခါးခါးသီးသီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာတပ္မ်ား ေရာက္မလာသျဖင့္ စိတ္သက္သာရာ ရသူကလည္းရသည္။

ေသခ်ာသည္မွာကား မည္သို႔ေသာ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးကိုမဆို လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုၾကမည္ပင္။

သို႔ေသာ္ ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္လ်ားဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ျမန္မာ့အေရးက ရႈပ္ေထြးေပြလီ လြန္းလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တခုတည္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ ကင္တားနား က မည္သူမွ် မေဆာင္ရြက္ဘူးေသာ ကိစၥတခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ ၄င္းတင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ (CoI) ဖြဲ႔စည္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ (IDP) မ်ားမွာလည္း စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ မိမိတို႔ ေနရပ္ရင္းသို႔ မျပန္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းသာလွ်င္ စစ္အစိုးရ၏ အာဏာကို ဖယ္ရွားႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ” ဆိုသည္မွာလည္း ပါလီမန္ အေဆာက္အဦ အသစ္စက္စက္တြင္ စစ္အစိုးရသစၥာခံမ်ား ဝင္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္ထက္ မပိုသည္မွာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ထင္ရွားလာသျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အေကာင္းျမင္ခဲ့ၾကသူမ်ားပင္လွ်င္ ၄င္းတို႔၏အျမင္မ်ား လြင့္ျပယ္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ တည္ရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာ့အေရးကိစၥ၌ အေနာက္ႏိုင္ငံမဟာမိတ္မ်ားမွ လက္နက္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းမည္မွာ မည္သည့္အခါမွ် ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိ။ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုပင္ စစ္အစိုးရ၏ အနီးကပ္ဆံုးမိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ခ်က္ခ်င္း ပယ္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။

အနာဂတ္ျမန္မာျပည္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအသင္းဝင္ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ လစ္ဗ်ားအစိုးရ တပ္မ်ားကို ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ရန္ ဦးတည္ေသာ ကုလသမဂၢ၏ “ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရနယ္ေျမ (No Fly Zone)” ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကို ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အာရပ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Arab League) က ထိုအေရးကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ စစ္ေရးအရ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းပါဝင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု ခ်မွတ္ရာ၌ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ R2P အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စဥ္းစားမည္ဆိုပါက အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ပဓာနက်ေပသည္။ အေရွ႕အုပ္စု၏ ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားမည္ဆိုပါက စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ၄င္းတို႔အသက္ရွင္ေနစဥ္ ကာလတေလွ်ာက္လံုး ဆက္လက္ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

Libya Conflict Reopens R2P Debate on Burma ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ေဖာ္ျပသည္။

သမၼတ က်မ္းက်ိန္စဥ္မွာ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္

မ်ဳိးသန္႔

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမႈျပဳရာတြင္ လြဲေခ်ာ္မႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္အတြက္ ပထမဆံုးျဖစ္လာေသာ က်မ္းက်ိန္ဆိုမႈတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဒုသမၼတ သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔သာ မတ္တပ္ရပ္ေနခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ထိုင္လ်က္သားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။

လြဲေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းအေပၚ အမတ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္နာယက သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ၫႊန္ခ်ဳပ္တို႔မွ ႀကိဳတင္မွာၾကားမႈလုပ္ရန္ သတိေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု အျပစ္ေျပာသည္။

“သမၼတ က်မ္းက်ိန္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ထိုင္လ်က္ပဲ ထိုင္ေနရတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ၫႊန္ခ်ဳပ္ကလည္း ဘာမွမေျပာဘူး၊အခမ္းအနားမႉးရယ္ ဘာရယ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ နာယက က အခမ္းအနားမႉး ပံုစံမ်ဳိးလုပ္သြားတာ အဲဒီ အခ်က္ကေတာ့ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္ဗ်” ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား က်မ္းက်ိန္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို မတ္တပ္ရပ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

“သမၼတေတြတုန္းက သူကိုယ္တိုင္ ေရွ႕ထြက္ၿပီးေတာ့ တိုင္ေပးတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးေတြက်ေတာ့ နာယက က သူ႔ခံုကေနထိုင္ၿပီးေတာ့ တိုင္ေပးတယ္၊ အဲဒီလို မတိုင္ခင္ နာယက က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အားလံုး မတ္တပ္ရပ္ေပးပါ၊ သမၼတ တုန္းက သူတေယာက္ပဲ မွတ္တပ္ရပ္သြားတယ္္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြက်ေတာ့ နာယက ထိုင္ေနတယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မတ္တပ္ရပ္ရတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ေျပာင္းျပန္ေတာ့ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု အမတ္တဦးက ေျပာသည္။

မွားယြင္းမႈမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီမွ ဦးစိုင္းေမာင္တင္ ေျပာသည္။

သမၼတ သံုးဦးက သစၥာဆိုၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ကို သစၥာေစာင့္သိရန္၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းသြားရန္၊ တာဝန္မ်ားကို ေျဖာင့္မွတ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ေလာကပါလ တရားမ်ားအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား အသက္ႏွင့္ကိုယ္ကို အပ္ႏွင္းေၾကာင္း ပါရွိသည္။

သမၼတမ်ား က်မ္းက်ိန္ျခင္းကို နံနက္ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခမ္းအနားကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၁၈ ရက္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား ရပ္နားလိုက္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းမ်ား March,31st,2011

( 48 )လူကုန္ကူးခံရမႈ ႏွစ္စဥ္ တိုးလာ

( 47 )Burma Petrol Prices Soar as Imports Double

( 46 )ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း အသြင္သစ္ျဖင့္ ဆက္ထုတ္မည္

( 45 )Burmese caught in deadly Thai floods

( 44 )ကခ်င္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ လူမ်ဳိးစု စည္းလုံးေရးလုပ္သင့္

( 43 )World Leaders Wary of New Burmese Government

( 42 )ေလေဘးသင့္ ေရလုပ္သား တေသာင္းေက်ာ္ ကယ္ဆယ္ၿပီး၊ ၇၀၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆုံးဆဲ

( 41 )Heavy Rain Hurts Burmese in Southern Thailand

( 40 )ေႏြရာသီ မြန္စာေပ သင္တန္း ဖြင့္ၿပီ

( 39 )ငလ်င္ဒဏ္ခံ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ေန

( 38 )Burma new parliament labelled a 'farce'

( 37 )အစုိးရသစ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ဟု NLD ဆို

( 36 )Nagaland bans import of pig from Burma

( 35 )ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ အမတ္မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ဧည့္ခံ

( 34 )Burma-Shave signs may resurface near Afton

( 33 )ဒီဂ်ီအီးေဟာလ္ ပညာသင္ဆု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေလွ်ာက္ႏိုင္

( 32 )Burma to join ASEAN parliamentary body

( 31 )အစိုးရသစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို၊ နအဖ စစ္အစိုးရကို ဖ်က္သိမ္း

( 30 )US says Myanmar remains 'oppressive'

( 29 )သၾကၤန္မ႑ပ္ ဗံုးခြဲမႈ တရားစစ္ေဆးပံုု အာရွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေဝဖန္

( 28 )Neither evidence nor law anywhere in bomber trial

( 27 )အက်ဥ္းက် ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳ

( 26 )Regime Restricts Flow of Information from Earthquake Site

( 25 )ျပည္သူ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ အစိုးရမဟုတ္ေၾကာင္း NLD ႐ႈျမင္

( 24 )Tea Harvest Disrupted in Palaung Areas

( 23 )ျမန္မာအပါအဝင္ ၄၈ ႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရး တိုးတက္မႈနည္း

( 22 )UN notes Myanmar's transfer to civilian government

( 21 )ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ၾက့ံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ရန္ဆံုးျဖတ္

( 20 )Ban calls for genuine transition to democracy in Myanmar

( 19 )Naypyidaw's Sex Industry Appears Untouchable

( 18 )ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္မွတ္ျဖင့္စာ အစစ္မဟုတ္ေၾကာင္း NLD ျငင္းဆို

( 17 )Is Burma’s new government in military’s sheepskin?

( 16 )သဘာဝေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေရး အင္န္အယ္ဒီပါတီ ေဆာင္႐ြက္

( 15 )အစိုးရသစ္ က်မ္းသစၥာဆို

( 14 )Burma must build up armed forces, says President Thein Sein

( 13 )အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားမည့္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္းငံ့ခံရ

( 12 )Key figures hold on to power in Myanmar

( 11 )အစိုးရသစ္ကို အရွိအတိုင္း NLD လက္ခံ

( 10 )New government installed today

( 9 )သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား နယ္သာလင္ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး

( 8 )President Replaces Junta in Myanmar Shadow Play

( 7 )တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ ေရနံပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိ

( 6 )German dual-use equipment supplies to Myanmar questioned

( 5 )Burma’s new president known for absolute loyalty to junta boss

( 4 )ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ဖုိ႔ သဘာဝဝန္းက်င္အဖြဲ႕ ေတာင္းဆုိ

( 3 )Myanmar ends junta regime after 50 years

( 2 )ဒန္ကေလ အာမခံနဲ႔ လြတ္ေျမာက္မႈ CPJ ႀကိဳဆို

( 1 )Introducing ‘Mr Clean’

Wednesday, March 30, 2011

အေမရိကန္ သံအမတ္ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ေဆးခန္း သြားေရာက္လည္ပတ္

ဧရာဝတီ Wednesday, 30 March 2011

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ရိွသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အေရး အပါအ၀င္ နယ္စပ္ အေျခအေနမ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Ms Ksistie Kenney သည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔ေရာက္ရိွလာသည္။

မၾကာေသးခင္က အသစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ အဆိုပါ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ မဲေဆာက္ ရိွ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းသို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီး နယ္စပ္အေျခစိုက္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ အမ်ိဳးသမီး ေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပညာေရးေကာ္မတီ(BMWEC) ဥကၠဌ ေနာ္ေဖာေရ က “သံအမတ္ႀကီးက ဒီနယ္စပ္က အေျခအေနေတြကိုေမးေတာ့ အေျခအေနေတြကို အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကတယ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္ေတြရဲ႕ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းမွာအသိအမွတ္ျပဳ ပညာသင္ၾကားခြင့္ တရား၀င္ရရိွႏိုင္ေရး အတြက္ သူ႔ကိုတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တယ္၊ ဒီနယ္စပ္မွာေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္သာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ၿပီး၊ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္က ပညာမသင္ၾကားႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြ ပါတင္ျပခဲ့တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္ရိွနယ္စပ္တြင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ သံအမတ္ႀကီးက နည္းလမ္း ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္က“လာမယ့္ ၅ ႏွစ္ကာလ က်ရင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အေျခ အေနေတြ၊ လံုၿခံဳမႈ အေျခအေနေတြကို သူတို႔ဘယ္လိုပူးေပါင္းမႈေတြ ေပးမလဲဆိုတာေတြကို ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့လာတာျဖစ္ ပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့လာမယ့္ကာလေတြမွာ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္အေရးကို ဘယ္လိုရႈျမင္သလဲ၊ အဲဒီ အေပၚမွာလည္း သူတို႔ရဲ႕ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈေတြကဘယ္လိုရိွလဲ၊ ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ဒီမွာရိွတဲ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့အေျခအေနေတြ၊ ျပန္ႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနေတြ၊ ဘယ္လိုရိွလဲ ဆိုတာေတြကို ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္”ဟုေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္အစိုးရအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ဆက္လက္၍ အျခားေသာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သံအမတ္ကေျပာေၾကာင္း ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ က ဆိုသည္။

မဲေဆာက္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံအမတ္ႀကီးက“ဒီယ္စပ္မွာရိွတဲ့ အေမရိကန္USAID အဖြဲ႕က အလွဴေပးထားတဲ့ေနရာ ေတြ၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းနဲ႔ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းေတြရဲ႕အေျခအေနေတြ၊ ေနာက္ၿပီးျမန္မာဒုကၡသည္စခန္းေတြ ကေန အေမရိက ကို တႏွစ္ကိုလူ ၂ ေသာင္းပို႔ ေဆာင္ေပးတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနေတြကိုလည္း လာၾကည့္တာျဖစ္တယ္" ဟု ေဒသခံ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ သံအမတ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း အပါအ၀င္ မဲေဆာက္ရိွ SAW ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အထက္တန္း ေက်ာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ ေ၀ွ႔ကလုပ္ အရပ္ရိွ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို တတိယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ဌာနသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၅၀ ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္ မယ္လ ဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္

KIO အရာရိွေဟာင္းမ်ား ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ ၀င္ခြင့္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထား

KNG

ေဒါက္တာ မနမ္တူးဂ်ာႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ (KSPP) မွ အျခား အထက္တန္းပါတီ၀င္ေဟာင္း ၅ ဦး ျမန္မာစစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံပါတီ ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ထံ ပါတီ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့သည္ဟု ၎ KSPP ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ျမစ္ၾကီးနားရွိ ျပည္နယ္ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ႐ံုးသို႔ ၎ KSPP (Kachin State Progressive Party) ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္ေလွ်ာက္လႊာကို လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္က တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု ဆက္ဆိုသည္။

ျပည္နယ္ၾကံ့ဖြံ႔႐ံုးမွလည္း KSPP ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ေလွ်ာက္လႊာကို “လက္ခံသင့္မခံသင့္ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားေနသည္” ဟု ျပည္နယ္ၾကံ့ဖြြံ႔႐ံုးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားဆိုသည္။

ေဒါက္တာ တူးဂ်ာသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ဒုဥကၠ႒-၂ လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔အျပင္ အင္ဂ်ာ ေနာ္ရစ္၊ ဒူကဘာ ၀ါအင္ဒူ မုန္ေခါင္၊ ဒူကဘာ ေပါင္ရွီ ေဇာ္ဖန္း၊ ဒူကဘာ ႏႈပ္လဲ့ ႏွင့္ ဆလန္ကဘာ စေဘာ္ကရန္ တုိ႔သည္လည္း KIO မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒါက္တာ တူးဂ်ာႏွင့္ KIO အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၅ ဦးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွၾကီးမွုူုးက်င္းပသည့္ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္လိုေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၌ KIO မွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ KIO ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖိအားမ်ားေပးေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေဒါက္တာ တူးဂ်ာ ဦးေဆာင္ေသာ KSPP ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။

KSPP ပါတီကို KIO အရာရွိေဟာင္းမ်ားကဦးေဆာင္ေနျခင္းႏွင့္ KIO သည္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး ကို ျငင္းဆန္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က KSPP ပါတီကို ပါတီေထာင္ခြင့္ မေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု KSPP ပါတီ၀င္မ်ားက ဆိုခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ၎တို႔ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္ဟု KSPP ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာခဲ့သည္။

KSPP ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အားထုတ္မႈအတြက္ ၎ပါတီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ (Kachin Nationals Consultative Assembly)၊ KIO စသည့္ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူအရ ေထာက္ခံအားေပးမႈ မ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။

ယခုလို KIO ႏွင့္ KSPP ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းအေပၚ လက္ရွိ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ား မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ေနေသာ္လည္း ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးတက္စြလႈပ္ရွားသူမ်ားကေတာ့ ၎ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ကို ေ၀ဖန္ေနၾကပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္ သမၼတသစ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိ

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁

ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတသစ္ အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိပြဲကုိ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ နာယကမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အသက္ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ က်ေရာက္ခါနီးၿပီ ျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအာဏာရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ လာဘ္စားမႈ အနည္းဆံုးဟု ဆိုၾကသည့္ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတသစ္ အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ အၿပီးတြင္ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံမွ အာဏာကုိ လႊဲေျပာင္းယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္း ရွစ္ဦးေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္လာၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန ၃၄ ခုမွ ဝန္ႀကီး ၃ဝႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီး ၄၀ ခန္႔႔ပါဝင္ေသာ ကက္ဘိနက္ကို ဦးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ အၿငိမ္းစား စစ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏွင့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကဆဲ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေနၾကသည္။

ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၏မူလ နာယက ၅ဦးအနက္ ဦးသိန္းစိန္၊ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား ျဖစ္လာကာ သူရဦးေရႊမန္းကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ျဖစ္သြားသည္။ အနားယူသြားေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးတို႔၏ ၾသဇာမွာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးေနဦးမွာ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက သံသယ ရွိၾကသည္။

ပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား လႊမ္းမိုးေနၿပီး လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ႀကီးစုိးေနလိမ့္မည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

၁၉ ႏွစ္ၾကာ ႏိုင္ငံကို သံမဏိလက္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊသည္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္တြင္ ပါမည့္သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုအၿပီး အနားယူမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားအား ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားအား ယခုႏွစ္ ကုန္သည္အထိ စတင္ဦးမည္ မဟုတ္ဟု သိရသည္။

နအဖ စစ္ေကာင္စီ ဖ်က္သိမ္း၊ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔

ခင္ဦးသာ Wednesday, 30 March 2011

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) အစိုးရအဖြဲ႕ကို ယေန႔မွစ၍ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း MRTV-4 ႐ုပ္သံ မွ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ေၾကညာသည္။

သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ အဖြဲ႔အား နအဖ စစ္အစိုးရ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာ အရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္းလိုက္ေၾကာင္း၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းလိုက္ခ်ိန္မွစ၍ နအဖ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ဗဟို၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အဆင့္အထိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾက ညာသြားသည္။

အစိုးရသစ္အဖြဲ႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွမင္း ကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးကိုကိုအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌး ကို နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမ်ဳိးသားစက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဦး၀ဏၰ ေမာင္လြင္အား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး စသည္တို႔ကို သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း
ေၾကညာ ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ အဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ၀န္ႀကီးမ်ား အားလုံးနီးပါးသည္ ယခင္ဌာန၌ပင္ ၀န္ႀကီးေနရာကို ျပန္လည္ ခန္႔ထားသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းအား ယာဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနကိုပါ ပူးတဲြခန္႔ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တို႔ကိုခန္႔ထား သည္။

နအဖ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲေနရာအား စြန္႔လႊတ္ကာ သမၼတသစ္ကို အာဏာလႊဲေပးလိုက္ၿပီး ကာကြယ္ေရးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို လည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွႈိင္အား လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အေနျဖင့္ သမၼတ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္မည္ဟူသည္ကို စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဆင့္အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕ ႏုိင္ငံ့ဥေသွ်ာင္ အဖြဲ႕ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္း ကပင္ ဖြဲ႕ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕မွ တပ္မေတာ္ကုိ တုိက္ရုိက္ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကက်ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ အမိန္႔မ်ားကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကသာ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စစ္တပ္ အသိုင္းအဝန္း၏ ေျပာ ဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံ့ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၈ ဦး ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဒု သမၼတ သီဟ သူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအးႏွင့္အတူ တျခားအဆင့္ျမင့္ စစ္အရာရွိေဟာင္း ၂ ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္းလည္း စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားကိုလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေၾကညာသည္။

၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္း - ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂။ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိ- ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
၃။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌး -နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန
၄။ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္- ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၅။ ဦးေက်ာ္ဆန္း- ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
၆။ ဦးျမင့္လႈိင္-လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
၇။ ဦးဝင္းထြန္း -သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၈။ ဦးလွထြန္း-ဘ႑ေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန
၉။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္-ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁ဝ။ ဦးတင္ႏုိင္သိန္း- အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၁။ ဦးဝင္းျမင့္- စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၂။ ဦးသိန္းထြန္း- ဆက္သြယ္ေရး စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၃။ ဦးေအာင္ၾကည္ -အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၄။ ဦးသိန္းထုိက္- သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၅။ ဦးအုန္းျမင့္- သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန

၁၆။ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္- ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၇။ ဦးတင့္ဆန္း- ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
၁၈။ ဦးေက်ာ္စြာခုိင္- အမွတ္(၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
၁၉။ ဦးစုိးသိန္း- အမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
၂ဝ။ ဦးေအာင္မင္း- ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၁။ ဦးသန္းေဌး- စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
၂၂။ ဦးေဇာ္မင္း- အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန
၂၃။ ဦးခင္ေမာင္စုိး- အမွတ္ (၂) လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန
၂၄။ ေဒါက္တာျမေအး- ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၅။ ေဒါက္ေဖသက္ခင္- က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၆။ သူရဦးျမင့္ေမာင္- သာသာနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၇။ ဦးေအးျမင့္ -သပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန
၂၈။ ဦးခင္ရီ- လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
၂၉။ ဦးသိန္းညြန္႔- သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
၃ဝ။ ဦးစုိးေမာင္- သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

မီးပ်က္၍ ေက်ာင္းသား သံဃာမ်ား ဆူပူမည္ကို အာဏာပိုင္မ်ား စိုးရိမ္

မင္းေတာ္လ၀ီ

စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနစဥ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ယေန႔တိုင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆူပူဆႏၵျပလာမည္ကို အာဏာပိုင္မ်ား အထူးစိုးရိမ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

“ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားေတြ စာေမးပြဲ ေျဖေနတုန္းကလည္း မီးပ်က္လို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ ငန္းေတးမီးစက္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ရုံးကို ခဲနဲ႔ထုတယ္။ အခုလည္း အဲဒီလို ျဖစ္လာမွာ စိုးလို႔ ဘီးလင္းမွာ တာဝါတိုင္ ဗုံးခြဲခံရတယ္လို႔ သတင္းလႊင့္ထားတယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံ ေက်ာင္းသားမိဘတဦးက ေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံးမွ ဝန္ထမ္း တဦးကလည္း “ဘီးလင္းမွာ တာဝါတိုင္ လဲသြားေတာ့ မဟာဓါတ္အားလိုင္း ျပတ္သြားတယ္။ ျပင္ေနတုန္းပဲ။ မီးပ်က္တဲ့ အေၾကာင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ လိုက္ေၾကညာထားတယ္” ဟု ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တာဝါတိုင္ လဲရသည္ကို ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

တာဝါတုိင္ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္ အပါအဝင္ ဘီးလင္း၊ သထုံ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ေနရေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ထမ္းက ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲကို မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ဘာသာရပ္အလိုက္ ယေန႔တိုင္ ဆက္လက္ေျဖဆိုေနၿပီး ျပည္နယ္ ပထမျပန္ စာေမးပြဲကို မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲကို ယေန႔တြင္ စတင္ေျဖဆိုၿပီး တပတ္ခန္႕ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆူပူမႈမရွိပဲ ပထမျပန္ စာေမးပြဲကို ေအးေဆးစြာ ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျမေစတီစာသင္တိုက္မွ စာခ်ဆရာေတာ္တပါးက မိန္႔သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုစဥ္ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း ၂ ရက္ဆက္တိုက္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၅၀ ခန္႕ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ကိုယ္စီျဖင့္ ၿမိဳ႕လွည့္ကာ ငန္းေတးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံးကို ခဲျဖင့္ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကေသးသည္။

ေကပီအက္ဖ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္တဦး မိမိကုိယ္ကို အဆုံးစီရင္

ဂ်ဴရီခ်ိဳင္း

အမ်ိဳးသမီးတဦးကို ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ကရင္ျငိမ္း ခ်မ္း ေရးတပ္ဖြဲ႔ (ေကပီအက္ဖ္) ဝင္တဦး မိမိကိုယ္ကို အဆုံးစီရင္မႈတခု လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆုံးစီရင္သြားသူမွာ အသက္ ၃၃ ႏွစ္ရွိ ေက်ာ္ေဇယ် ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ရွိ ဇာဝုလီ အမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးကို ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ပစ္ခတ္ၿပီး ေသဆုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္တဦးက ေျပာသည္။

“အဲဒီလူက အရက္မူးေနတဲ့အခ်ိန္ မိန္းကေလးက စီးလာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို တားတယ္။ မိန္းကေလးက မရပ္ေတာ့ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္တယ္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမွာက္ၿပီး အဲဒီလူကလည္း သူ႕ကိုယ္သူ ေသနတ္ေျပာင္းဝကို ငုံၿပီး ပစ္လိုက္တာ ပြဲခ်င္းၿပီးပဲ” အထက္ပါ မ်က္ျမင္က ေျပာသည္။

ေသနတ္ျဖင့္ ၄ ခ်က္ ပစ္ခတ္ခံရၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေျခေထာက္ႏွင့္ လည္ပင္းတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရသူအမ်ိဳးသမီးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ စံခလပူရီ ၿမိဳ႕ေဆးရုံသို႔ ပို႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္ ကန္ခ်ပူရီ ခရိုင္ေဆးရုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

မိမိကိုယ္ကို အဆုံးစီရင္သြားသည့္ (ေကပီအက္ဖ္) အဖြဲ႕ဝင္၏ ရုပ္အေလာင္းကို သုံးဆူမွ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေကပီအက္ဖ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သယ္ေဆာင္သြားၿပီး မည္သည့္ေနရက္တြင္ မီးသၿဂိဳဟ္ခဲ့သည္ကို မသိရွိရေၾကာင္း ေသဆုံးရာ ကရင္စု ရပ္ကြက္ ၃ မွ ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

ေကပီအက္ဖ္သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို လက္ခံထားသည့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား အဆိုးရြားဆုံး အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရ

ကႏၱာရ၀တီတိုင္း(မ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဖက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွ တရုတ္နုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပို႔လႊတ္မည့္ ပိုက္လို္င္း သြယ္ယူ တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္း ေဒသ တေလွ်ာက္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရမႈမ်ား ရွိေနရေၾကာင္း၊ ၎တို႔အနက္ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုး၀ါးဆုံး ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနၾကရေၾကာင္း EARTHRIGHTS INTERNATIONAL အဖြဲ႔က ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တရုတ္ ႏွင့္ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွ ကုမၼဏီမ်ား အဓိကပါ၀င္သည့္ ေရႊ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း ေဒသမ်ား၌ ေတြ႔ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပးမႈမ်ား၊ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ေျမယာအသိမ္းခံရမႈမွာ အမ်ားျပားဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ ERI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။


“က်ေနာ္တို႔ မွတ္တမ္းတင္ ေလ့လာထားခ်က္မွာ အဓိက ေတြ႔ရတဲ့ခ်ဳိးေဖါက္မႈကေတာ့ ေျမယာသိမ္းခံရတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အဆိုးဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ရြာေတြကိုေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္ မေလာက္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ရြာေတြဆို ေလ်ာ္ေၾကး လုံး၀ မရဘူး” ဟု (ERI) အဖြဲ႕မွ အႀကံေပးအရာရွိ Matthew Smith က ေျပာသည္။

၎တို႔ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ အထိ အရွည္ ၁၇၂၇ ကီလိုမီတာ ရွိသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လွိုင္း စီမံကိန္းေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း အတြင္းရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္း တို႔ကို ႏွစ္ႏွစ္ခန႔္အၾကာ သုေတသနျပဳၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Mr. Smith က ဆိုသည္။

ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေအာက္ေျခလူထုမ်ား အၾကား လူထုအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည့္ ေဒသခံတစ္ဦးမွာ (၆)လ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း လည္း ERI ၏ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္သည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ အျပင္ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွလာသည့္ ေရနံမ်ား ကို တရုတ္ႏုိင္ငံ အထိ ပို႔လႊတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္ အစိုးရႏွင့္အတူ အဓိက ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၼဏီမ်ားမွာ တရုတ္နုိင္ငံမွ China National Petroleum Corporation (CNPC)၊ ေတာင္ကိုရီးယားမွ ေဒ၀ူးကုမၸဏီ ႏွင့္ Korea Gas Corporation (KOGAS)၊ အိႏၵိယနုိင္ငံမွ Gas Authority of India (GAIL)၊ ONGC Videsh ကုမၸဏီ မ်ား ျဖစ္သည္။

ပိုက္လုိင္း တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၀ ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပီးစီးမည္ ဟု စီမံကိန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

စီအဲန္ေအ လက္ခ်က္နဲ႕ ေသဆံုးသည့္ နအဖစစ္သားကို အစားထုိးရန္ လူငယ္ႏွစ္ဦးအားဖမ္းဆီး

KHONUMTHUNG NEWS

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္းပုိင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ရွင္းလက္၀ တပ္စခန္းတြင္ လက္ရွိအေျခစုိက္ေနသည့္ ခလရ (၅၅ ) မွ တာ၀န္ ခံတပ္ၾကပ္ ေအာင္၀င္းခုိင္ ဆုိသူႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ စီအဲန္ေအေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားသည့္ ၄င္းတို႕၏ ရဲေဘာ္နဲ႕ ဒါဏ္ရာရသူမ်ား ကုိ အစားထုိးရန္ ဆုိၿပီး ဆင္အုိး၀ ရြာသား ခ်င္းလူငယ္ႏွစ္ဦးအား ယခုလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ဖမ္းဆီးလုိက္သည္ဟု သိရ သည္။

” ဒီကိစၥကုိ ရယက ေတြက သြားေျပာေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႕ဆင္အုိး၀ရြာ တုိက္ပြဲမွာ ခင္ဗ်ားတုိ႕တာ၀န္မကင္းဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကုိ စစ္တပ္အတြက္ဖမ္းဆီးတာလုိ႕ ေျပာတယ္၊ တကယ့္ လူမဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ပဲ ” ဟုေဒသခံတဦးကေျပာ သည္။

ဆင္အုိး၀ရြာသား ဦး ပီကုိး ၏သား ေမာင္းဘသန္း ( ၁၇ ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးကုန္ယုိင္၏ သား ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္လွ ( ၁၈ ႏွစ္) တုိ႕အား ဖမ္းဆီးျပီး ရွင္းလက္၀တပ္စခန္း သုိ႕ ေခၚေဆာင္သြား ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

” နအဖစစ္သား ေအာင္၀င္းခုိင္ နဲ႕ အဖြဲ႕ရြာထဲ ၀င္လာၿပီး ေမာင္ဘသန္း ႏွင့္ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္လွတုိ႕ကုိ ခဏလုိက္ခဲ့ ဆုိၿပီးေခၚသြားၾကတယ္၊ မိဘနဲ႕လည္းအေတြ႕မခံေတာ့ဘူး” ဟု ဆင္အုိး၀ရြာသားတဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕က ရွင္းလက္၀တပ္စခန္းမွ နအဖ တပ္သား ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ တပ္ သားမ်ားသည္ ဆင္အုိး၀ရြာတြင္း ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ နအဖ ရဲေဘာ္တဦးက်ဆုံးခဲ့သည္။

” ယခုကိစၥက စစ္မႈမထမ္းမေနရအမိန္႕ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးတာျဖစ္မွာပါ၊အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာတာပဲ “ဟု ေဒသခံမ်ား ကေျပာဆိုေနၾကသည္။ နအဖစစ္သားမ်ားသည္ စစ္မႈမထမ္းမေနရအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အႏွံ႕လူဦးေရစာရင္းေကာက္ျခင္း၊ လူစီ စစ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

နအဖ ပူးေပါင္းတပ္ ထပ္မံ ထိခိုက္က်ဆံုး

(ေကအုိင္စီ)

ကရင္ျပည္နယ္၊ ပုိင္က်ဳံၿမိဳ႕နယ္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ နအဖ၊ နယ္ျခားေစာင့္ BGF ပူးေပါင္းတပ္မ်ားႏွင့္ KNU တပ္မဟာ(၇) လက္ေအာက္ခံတပ္ တုိ႔ၾကား ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းက ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ နအဖႏွင့္ BGF ပူးေပါင္းတပ္မွ ထပ္မံ ထိခုိက္ေသဆုံးသည္ဟု ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၇) က ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၆ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီခြဲတြင္ ပိုင္က်ဳံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ့လာအားခီးႏွင့္ ေစဖုိးခီးအၾကားတြင္ နအဖ ခမရ(၃၅၇)တပ္ရင္း၊ BGF တပ္ရင္း(၁၀၁၆) ပူးေပါင္းတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္ရင္း(၂၂)တုိ႔ၾကား ပစ္ခတ္မႈတႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ရာ နအဖမွ ၅ဦးက်ဆံုးၿပီး ၂ဦး ထိခိုက္သလို BGF ၁ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ေကအဲန္အယ္လ္ေအဘက္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၅ရက္ေန႔က နအဖ စကခ(၁၂) လက္ေအာက္ခံ ခမရ(၅၄၆) တပ္ရင္း၊ ခမရ(၃၅၇)တပ္ရင္းႏွင့္ BGF တပ္ရင္း (၁၀၁၆) ပူး ေပါင္းတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားကို ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၇) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတုိ႔ ခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ တပ္ရင္းမွဴး အပါအ ၀င္ အျခားတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေနာက္တန္းျပန္အပို႔တြင္ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ နအဖ တပ္ရင္းမွဴးကို သယ္ေဆာင္သြားသည့္ကားမွာ လြတ္သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ စစ္ကားတစ္စီးကို ထိခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ထိုကားမွာ မဲ့လာအားဂြင္၌ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူမ်ားက ေျပာသည္။

၂၅ရက္ႏွင့္ ၂၆ရက္ေန႔ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္မဟာ(၇)၏ ေျပာက္က်ားတိုက္ခိုက္မႈတြင္ နအဖႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ေကအဲန္အယ္လ္ေအဘက္မွ အထိအခိုက္ အက်အဆံုးမရွိေၾကာင္း ေကအဲန္ယူဘက္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၇)နယ္ေျမ၊ ပိုင္က်ဳံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ နအဖတပ္ရင္းမ်ားသည္ တပ္မ(၂၂)၊ စကခ(၁၂)၏ လက္ေအာက္ခံ တပ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္မွဴးေစာျမတ္ခုိင္ ဦးေဆာင္သည့္ BGF တပ္ရင္း(၁၀၁၆)ႏွင့္ KNU တပ္မဟာ(၇)တပ္ရင္းမ်ား လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိသည္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ကို စစ္အစိုးရမွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္

ဆူးပန္း၊ ေကာင္း၀ါ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲခရိုင္ နန္႕စန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ကို စစ္အစိုးရ တပ္မွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့မွဳေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့သည္ဟု ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ မေႏြးေနေႏွာင္းက ေျပာပါသည္။

“မေန႕တုန္းက ဆယ္နာရီေလာက္ေပါ့ေနာ္။ ရွမ္းစစ္တပ္နဲ႕နအဖစစ္တပ္ေပါ့။ မန္ေလာင္းနဲ႕ မန္ငိုင္ၾကားေပါ့။ ဒီနန္႕စန္ျမိဳ႕နယ္မွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္တယ္။ တိုက္ပြဲျဖစ္တာေတာ့ နာရီ၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေပါ့။ ရွမ္းစစ္သားဖက္က ေတာ့ တစ္ေယာက္ေတာ့က်ဆုံးသြားတယ္။ နအဖဘက္ကေတာ့ မသိေသးဘူး ဘယ္ေလာက္အထိ အက်အဆုံးရွိတယ္ဆိုေတာ့။ အခုလက္ရွိအေျခအေနဆိုရင္ေတာ့ ခလရ(၁၃၀) ဒီမန္တုန္တပ္ရင္းေတြကလဲ တိုက္ပြဲေတြထိုးစစ္ဆင္ဖို႕ကလဲ လမ္းေတြအကုန္လုံးေစာင့္ထားတယ္အဲဒီလိုမ်ိဳး။

ထို႕အျပင္ အဆိုပါထိုးစစ္ဆင္မွဳတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုလဲ အတင္းအဓမၼေခ်ာဆြဲခဲ့ သည္ဟု မေႏြးေနေႏွာင္းက ေျပာပါသည္။

“ေနာင္ခ်ိဳစစ္တပ္ေတြကလဲ အင္အား (၅၀)ေလာက္မေန႕တုန္းက စစ္ကားနဲ႕သူတို႕ဒီနန္းစန္ကို ခ်ီတက္လာတယ္။ သူတို႕နန္းစန္ကိုေရာက္ေတာ့ သူတို႕ကသြားခ်င္တဲ့ေနရာကိုေပါ့ေနာ္။ မန္မိုင္ မန္ကိြဳင္အထိ အဲဒီလိုမ်ိဳးေက်းရြာေတြကို သူတို႕သြားဖို႕ ရွိတဲ့ကားသမားေတြကို အကုန္လုံးသူတို႕ဆြဲေခၚျပီးေတာ့မွ ေပၚတာဆြဲေခၚတာေပါ့။”

ယခုလိုတိုက္ပြဲေတြျပင္းထန္လာသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူေတြအေနႏွင့္ ေနရပ္ေဒသကိုစြန္႕ခြါတိမ္း ေရွာင္ေနရသည္ဟု ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမေႏြးေနေႏွာင္းက ေျပာပါ သည္။

“ဒီစစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ေတာအတြင္းမွာ အခုအခ်ိန္ဟာေရႊဖီ(လက္ဖက္ရြက္နု)အခ်ိန္ျဖစ္ေနတယ္။ လက္ဖက္လဲ အရမ္းေပါေနျပီး။ သူတို႕ကလက္ဖက္ျခံမွာသြားအိပ္ၾကတယ္။ ဒီမန္ေလာင္းနဲ႕မန္ငိုင္ၾကားမွာ သူတို႕စစ္ပြဲေတြျဖစ္ ေတာ့ ဒီရြာသားေတြဟာ လက္ဖက္ျခံမွာမအိပ္ရဲၾကဘူး။ လက္ဖက္လဲမခူးရဲၾကဘူး။ သူတို႕ဒီစစ္ေဘးေတြကို အကုန္လုံး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရတယ္သူတို႕က။”

မတ္ခ်္လဆန္းမွစျပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ၌ ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ တပ္ဖြဲ႕တို႕အၾကား တိုက္ပြဲေတြစတင္ျဖစ္ပြါးလာခဲ့သည္ဟု ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္ထဲတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္ေနႏွင့္လက္နက္ၾကီးေတြသုံးျပီး တိုက္ခိုက္မွဳေတြျပဳေနသလို တပ္အင္အားကိုလဲ တိုးျမင့္ျပီးခ်ထားသည္ဟုေဒသခံမ်ားကေျပာပါသည္။ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီသည္ အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲ ျပီးေနာက္ပိုင္း (၁၉၉၆)ခုႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကရင္နီျပည္နယ္ ေတာက်သည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ တီဘီေရာဂါ အျဖစ္မ်ား

ေႏွာင္းလိႈင္

ကရင္နီျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုမွ ေတာက်သည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ ေနထိုင္ေသာ လူထုမ်ားသည္ ေဆး၀ါး ကုသခံယူမႈ နည္းပါးသည့္အတြက္ တီဘီ ေခၚ အဆုတ္ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူ မ်ားျပားေနရေၾကာင္း ကရင္နီနယ္လွည့္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တီဘီေရာဂါပိုးရိွသူ ၇ ဦး၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၃ ဦး၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀ ဦး၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၁ ဦး၊ ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၇ ဦးႏွင့္ ထိုၿမိဳ႕နယ္အားလုံးထဲတြင္ တီဘီေရာဂါပိုး ရိွသည္ဟု သံသယရိွသူ ၃၁ ဦးတို႔ကို ေတြ႔ရိွထားေၾကာင္း ကရင္နီနယ္လွည့္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ခူဒယ္နီယာက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရး ကုသမႈ ေတာရြာမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္အခဲ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ တကယ္ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ခံစားမွသာလွ်င္ သူတုိ႔ ေဆးခန္းသြားၾကတယ္ေလ။ ဘယ္သူမွ သူ႔ကို ျပဳစုမယ့္လူ မရွိဘူး။ တကယ္တမ္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကလူေတြ ေရာက္မွသာ သူတုိ႔က ေဆးမွဴးေတြနဲ႔ ေတြ႔တယ္။ သူ႔ဟာသူ ေနလုိ႔ရွိရင္ နည္းနည္းပါးပါး ျဖစ္ရင္ေတာ့ သူ႔ဟာသူ အဲလုိမ်ိဳးပဲ ႀကိတ္မွိတ္ခံစားရတာေပါ့” ဟု ခူဒယ္နီယာယ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေဘာလခဲႏွင့္ ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ခံရေသာ လူထု၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိအက် မသိရိွရေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

ကရင္နီျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္ျဖစ္ပြားေသာ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဆးေပးခန္းမ်ား မရိွျခင္း၊ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား ရရိွရန္ ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ လူထုမ်ားမွာ တီဘီေရာဂါ အျဖစ္မ်ားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“နယ္လွည့္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ေတြက သြားလုိက္လာလုိက္ ေနာက္ သူတုိ႔ကို ေဆးကုသလုိက္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ထြက္သြားလုိက္ ဆုိေတာ့ ပံုမွန္အၿမဲတမ္း ေဆးခန္း၊ ေဆးရံု ရွိသလုိမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က ဒီလုိေရာဂါေတြ စြဲကပ္တာ မ်ားတယ္။ သက္သာရံုေလာက္ပဲ ရွိတာေပါ့။ ေပ်ာက္ကင္းသြားတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးေလ” ဟု ကရင္နီလူမႈကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္မဌာန KSWDC ဒါရိုက္တာ ဖဲဘူးက ေျပာသည္။

တီဘီေရာဂါသည္ အဆုတ္တီဘီႏွင့္ ျပင္ပအဆုတ္တီဘီ ဟူ၍ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိး ရိွေၾကာင္း၊ အဆုတ္တီဘီသည္ ေမာပမ္းျခင္း၊ ညအိမ္ရာ၀င္ခ်ိန္တြင္ ေခြ်းထြက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးပါက ေသြးပါတတ္ျခင္းႏွင့္ အစားေသာက္ပ်က္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ၿပီး ျပင္ပအဆုတ္တီဘီမွာ ဦးေဏွာဏ္အေျမွးပါး၊ ေက်ာရိုး၊ လက္ရိုး၊ ေျခရိုးႏွင့္ လည္ပင္းတို႔တြင္ အႀကိတ္အဖုမ်ား ထြက္ေစတတ္သည္ဟု က်န္းမာေရး ပညာေပး အစီအစဥ္တို႔မွတဆင့္ သိရွိရသည္။

“ေခ်ာင္းဆုိးတာက ႏွစ္ပတ္ သံုးပတ္ အဲေလာက္ဆုိရင္ သူက ေပ်ာက္သြားရမယ္ အဲလုိ မေပ်ာက္ပဲနဲ႔ ေခ်ာင္းအၾကာႀကီး ဆုိးေနမယ္ဆုိရင္ အဲဒါဟာလည္း တီဘီေရာဂါလုိ႔ သံသယ ရွိႏုိင္တဲ့ လကၡဏာေပါ့ေလ။ အဲေတာ့ အဲလုိမ်ိဳးေတြနဲ႔ စၿပီးေတာ့ ေနာက္ပုိင္း သလိပ္ စစ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ သလိပ္ထဲမွာ တီဘီေရာဂါပိုးေတြ ေတြ႔တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ အတည္ျပဳရတာေပါ့ေလ” ဟု ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းမွ ေဒါက္တာ သီဟေမာင္က ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အမ်ားဆုံး ၂၂ ႏိုင္ငံထဲတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူရရိွထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ တီဘီေရာဂါပိုး ရိွေနသူေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ ရိွေနေၾကာင္း၊ ယင္းအထဲက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၄ ရက္ေန႔က က်ေရာက္ေသာ ကမၻာ့တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO က ဆိုသည္။

ေဆးေရာင္စံုတို႔ သူပုန္ထတဲ့ပြဲ

ဇာနည္မာန္

“ဗြမ္း” ခနဲ ပန္းေရာင္ေရေတြ ကိုယ္ေပၚအက်၊ အေပၚကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့ တိုက္အျမင့္ ၀ရန္တာမွာ ေရပံုးကိုယ္စီနဲ႔ အိႏၵိယ တိုင္းသား ကေလးငယ္ေတြက “ဘူရားန မာေနာ ဟိုလီဟဲ” “ဟက္ပီး ဟိုလီဟဲ” လို႔ ေအာ္ရင္း အစိမ္းေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ ပန္းေရာင္စတဲ့ ေရာင္စံုေဆးမႈန္႔ေတြကို တဆက္တည္း ဖ်န္းခ်လိုက္ပါတယ္။

က်မ တကိုယ္လံုး ရယ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၀ါ၊ စိမ္း၊ နီ၊ ျပာ ေရာင္စံုေတြ ေပက်ံသြားသလို တျခား လမ္းသြား လမ္းလာေတြဟာလည္း ေဆးေရာင္စံုေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာေတြကို မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပက်ံလို႔ေနပါတယ္။

ေႏြဦးရာသီကိုေရာက္လို႔ လမ္း၀ဲယာမွာျပန္႔ကဲ်ေနတဲ့ ၀ါေရာ္ေရာ္ ရြက္ေႂကြေတြ၊ ပုရစ္ဖူး တက္ေနတဲ့ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ သာယာေနၿပီဆိုရင္ သာမန္အခ်ိန္ေတြနဲ႔ မတူေတာ့ဘဲ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ေတြ ရွင္း၊ ဆိုင္ေတြအားလံုးလိုလို ပိတ္ထားတဲ့ လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ျငီးေငြ႔စရာ ေျခာက္ကပ္ေနေပမယ့္ လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို ေဆးေရာင္မႈန္႔ေတြ၊ ေရာင္စံုေရေတြနဲ႔ လိုက္သုတ္၊ လိုက္ပက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ ေဆးေရာင္စံုေတြ ေပက်ံေနတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ မိသားစုေတြဟာ ကိုယ့္အစုနဲ႔ကိုယ္ သြားလာေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါေတာ့တယ္။ ဒါကေတာ့ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ ဟိုလီ ပြဲေတာ္ေန႔ရဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြပါပဲ။

ဟိုလီ ပြဲေတာ္ဆိုတာကေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဘာသာေရး ပြဲေတာ္တခုျဖစ္ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ အမ်ားစုရွိတဲ့ အိႏၵိယ၊ နီေပါနဲ႔ သီရိလကၤာႏိုင္ငံေတြမွာ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ က်င္းပၾကပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ဟိုလီ ပြဲေတာ္ ကေတာ့ မာတုရ၊ နႏၵဂ၀န္ၿမိဳ႕ေတြနဲ႔ ဟိႏၵဴနတ္ဘုရား ခရစ္ရွနား ႀကီးျပင္းရာေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ဗီရင္ဒါဗန္၊ ဘာဆန ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ပြဲေတာ္ႀကီးတခုအျဖစ္ ၁၆ ရက္ၾကာ ခမ္းခမ္းနားနား လုပ္ၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ ကိုယ့္ ရပ္ရြာ ပတ္၀န္းက်င္၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ လုပ္ငန္းဌာနေတြနဲ႔ ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀န္း ေလာက္နဲ႔ပဲ ၂ ရက္တာ ဆင္ႏႊဲၾကပါတယ္။

ေဆာင္းအကုန္ ေႏြအကူး၊ လ ကို အေျခခံတြက္တဲ့ ျပကၡဒိန္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး လျပည့္ေန႔ (ျမန္မာမွာေတာ့ တေပါင္း လျပည့္) ဟာ ဟိုလီပြဲေတာ္ေန႔ပါပဲ။ ဟိုလီပြဲေတာ္ေန႔ လုပ္ရတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒ႑ာရီေတြ၊ ရာဇ၀င္ေတြက အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ မေကာင္းမႈေတြကို ေခ်မႈန္းၿပီး ေကာင္းမႈ၊ ေကာင္းက်ိဳးရယူတယ္လို႔ ဆိုတာပါ။

ဟိုလီပြဲေတာ္မွာ မီး႐ႈိ႕ပြဲနဲ႔ ေဆးေရာင္ပက္ဖ်န္းတဲ့ ပြဲဆိုၿပီး ၂ မ်ိဳး က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။

မီး႐ိႈ႕ပြဲအတြက္ ထင္ရွားတဲ့ ဒ႑ာရီတခုကေတာ့ ဒီလိုပါ။ ဟီရန္ညာခရွပ္ လို႔ေခၚတဲ့ မိစၦာဘုရင္တပါး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို တျခားေသာ နတ္ဘုရားေတြကို မကိုးကြယ္ခိုင္းဘဲ သူ႔ကိုပဲ ကိုးကြယ္ ခိုင္းပါတယ္။ သူ႔ကို မကိုးကြယ္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ သတ္ပစ္တာေတြ၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာေတြ လုပ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕သား ပရာလဒ္ကေတာ့ ဗိႆႏိုးနတ္မင္းႀကီးကိုသာ ကိုးကြယ္ေနတာေၾကာင့္ ဘုရင္က သတ္ဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားပါတယ္။ သတ္မရတဲ့ အဆံုးမွာေတာ့ မီးမေလာင္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းရွိတဲ့ ဘုရင့္ႏွမ ဟိုလီက ရဲ႕ ေပါင္ေပၚထိုင္ခိုင္းၿပီး မီး႐ိႈ႕သတ္ဖို႔ ႀကံပါတယ္။ ဟိုလီက ဟာ သူတေယာက္တည္း ဆိုရင္သာ သူ႔ကို မီးမေလာင္ႏိုင္တာပါ။ မင္းသား ပရာလဒ္ဟာ ေမတၱာပို႔ တရားစာေတြ ရြတ္ဖတ္ေနတာေၾကာင့္ အသက္မေသေပမယ့္ သူ႔ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ ဘုရင့္ႏွမ ဟိုလီက ကေတာ့ မီးေလာင္ေသဆံုး သြားပါသတဲ့။ ဒါကို အေျချပဳၿပီး “ဟိုလီက” မိစၦာကို မီး႐ိႈ႕သတ္ျခင္းဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ဟိုလီပြဲေတာ္ရယ္လို႔ ျဖစ္လာတာလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ဟိုလီပြဲေတာ္ရဲ႕ ပထမေန႔ ညေနခင္း မီးပံုပြဲလို႔ အလြယ္တကူေခၚၾကတဲ့ မီး႐ိႈ႕ပြဲအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာမွာ သစ္ေျခာက္၊ ၀ါးေျခာက္၊ ေနာက္ေခ်းေျခာက္ေတြကို ဟိုလီပြဲေတာ္ေန႔ မတိုင္ခင္ကတည္းက လာစုထားၾကရပါတယ္။ အရပ္ေဒသအလိုက္ မီး႐ိႈ႕ပြဲေတြက ကြဲျပားပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ဟိုလီက ရဲ႕ ရုပ္ပံုတူေတြကို မီးပံုထဲထည့္ၾကသလို၊ ဂူဂ်ရတ္နဲ႔ ၾသရိသ ျပည္နယ္ဘက္မွာေတာ့ ေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွာ မီးနတ္ဘုရားကို ပူေဇာ္တဲ့အေနနဲ႔ ေကာက္႐ိုး၊ ေကာက္သစ္ သီးႏွံတခ်ိဳ႕ကို ထည့္သြင္းေလ့ရွိပါတယ္။

ညေနေစာင္းမွာေတာ့ သစ္ေျခာက္၊ ၀ါးေျခာက္ပံု ပတ္လည္မွာ ၀န္းရံ၊ တရားဓမၼေတြ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ၾကၿပီး မီး႐ိႈ႕ရင္း “ဟိုလီဟဲ ဟိုလီဟဲ” လို႔ ေအာ္ၾကပါတယ္။ ေလာင္စာကုန္လို႔ မီးၿငိမ္းသြားရင္ေတာ့ မီးႂကြင္းစေလးေတြကို အိမ္ျပန္ သယ္သြားၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုယူသြားတာဟာ ကိုယ့္အိမ္မွာ၊ ကုိယ့္ကိုယ္ေပၚမွာ အဆိုးအညံ့ေတြ ကင္းစင္ၿပီး သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္သြားတယ္၊ ေရာဂါဘယ ကင္းေ၀းတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ အရပ္ေတြမွာ ဟိုလီပြဲေတာ္ေန႔ မတိုင္ခင္ အိမ္ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ၊ ပစၥညး္ေဟာင္းေတြ စြန္႔ပစ္တာေတြလည္း လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိပါတယ္။

ေဆးေရာင္စံုေတြ ပက္ဖ်န္းၾကတဲ့ ေန႔ရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဟိႏၵဴနတ္ဘုရား ခရစ္ရွနားနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ပါတယ္။ ခရစ္ရွနား နတ္ဘုရားဟာ သူ႔ရဲ႕အသားအေရနဲ႔ ခ်စ္သူ ရဒၵါရဲ႕ ျဖဴ၀င္းလွပတဲ့ အသားအေရ ကြာျခားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲမိေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္တဲ့သူကို ေျပာတဲ့အခါ သူ႔မိခင္က ရဒၵါရဲ႕မ်က္ႏွာကို ေဆးေရာင္ေတြနဲ႔ သုတ္ျခယ္ဖို႔ စိတ္ကူးရၿပီး ေႏြဦးရာသီ တရက္မွာ သူ႔စိတ္ကူးကို ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာကေန ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ေဆးေရာင္စံုနဲ႔ ဟိုလီပြဲ ျဖစ္လာရတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ဟိုလီပြဲေတာ္ ျဖစ္လာရတဲ့ ဒ႑ာရီေတြ၊ ရာဇ၀င္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေပမယ့္ တူညီတဲ့အခ်က္ကေတာ့ မေကာင္းမႈေပ်ာက္၊ ေကာင္းမႈေရာက္ေအာင္ ကုသိုလ္လုပ္ၾကတာ ျဖစ္သလို၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ စည္းလံုးျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ေဆးေရာင္စံုေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးပက္ဖ်န္းၿပီး ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈ တည္ေဆာက္ၾကတဲ့ ႐ိုးရာဓေလ့ တခုပါပဲ။

အ၀ါေရာင္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ အျပာေရာင္က ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းအတြက္ ပန္းေရာင္၊ လွပျခင္းအတြက္ လိေမၼာ္ေရာင္ စသျဖင့္ အေရာင္တိုင္းမွာ အဓိပၸာယ္ကိုယ္စီ ရွိေနၾကေပမယ့္ ဘယ္အေရာင္ကိုမဆို ယူလာတဲ့သူ၊ အေရာင္ေတြနဲ႔ ေပက်ံေနတဲ့ သူေတြအားလံုးဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းေအးျခင္းေတြ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ သူလို႔ အိႏၵိယသားေတြက မွတ္ယူ ၾကပါတယ္။

“ဘာအေရာင္ျဖစ္ျဖစ္ အေရာင္တိုင္းက ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းပဲ။ ခင္ဗ်ားမွာ အေရာင္တခုခု ရွိေနရင္ ခင္ဗ်ားမ်က္ႏွာမွာ အေရာင္ေတြ ေပေနၿပီဆိုရင္ ခင္ဗ်ားဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းျခင္းကို ရမယ္” လို႔ ေဒလီၿမိဳ႕ခံ တဦးက ေျပာျပပါတယ္။

အညစ္အေၾကးေဟာင္းေတြ ေဆးေၾကာပစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ပြဲနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူေပမယ့္ အိႏၵိယမွာကေတာ့ မ႑ပ္ေတြနဲ႔ ေရပက္တာ၊ ေရပက္ခံထြက္တာမ်ိဳးေတြ မရွိပါဘူး။ ကာလကတၱားနဲ႔ မြန္ဘိုင္းလို ၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတြအတြက္ ဆင္ေတြစီးၿပီး ေဆးေရာင္စံုပက္ျဖန္းဖို႔ စီစဥ္ေပးတဲ့ အထူးပြဲေတာ္ ေနရာေတြ ရွိပါတယ္။

ဟိုလီပြဲေတာ္ကာလ ရက္သတၱပတ္ဟာ ေက်ာင္းစာေမးပြဲေတြ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တာမို႔ ေက်ာင္းေနာက္ဆုံးေန႔မွာ ေဆးေရာင္စံုမႈန္႔ေတြ ယူလာၿပီး သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း သုတ္လိမ္းၾကတာ၊ ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္း သုတ္လိမ္းၾကတာ၊ မိဘ ေဆြမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္းေတြ အိမ္ကိုသြားၿပီး ေရာင္စံုေရနဲ႔ ပက္ၾက၊ ေဆးမႈန္႔ေတြ သုတ္လိမ္း ၾကတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

ေဆးေရာင္စံုပက္ဖ်န္းဖို႔ သဘာ၀ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္ေတြရဲ႕ အေရာင္ေတြနဲ႔ ႐ိုးရာမပ်က္ စီမံသူေတြ ရွိသလို တားျမစ္ ထားတဲ့ၾကားက တိုးပြားလာတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ေတြအရ ဓာတုပစၥည္း ေဆးေရာင္ေတြကို ေရာင္းခ်သူ၊ အသံုးျပဳသူ ေတြေၾကာင့္ အေရျပား ေယာင္ယမ္းတာ၊ ယားနာျဖစ္တာ၊ ရင္ၾကပ္ေရာဂါ ခံစားရတာ၊ မ်က္စိေတြ ေယာင္ယမ္း ကုန္တာမ်ိဳး ျဖစ္ၾကတဲ့အျပင္ အေရာင္ေတြထဲမွာ လင္းလက္ေစတဲ့ ဖန္စေတြ ထည့္တာေၾကာင့္ အသားေပၚမွာ ထိတာ ရွတာေတြကလည္း တပံုတပင္ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေဆးေရာင္စံုေတြနဲ႔ ပါးေတြ၊ နဖူးေတြကိုသုတ္လိုက္၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဟိုလီေန႔ပါလို႔ ႏႈတ္ဆက္လိုက္၊ ဗံုေတြတီးၿပီး သီခ်င္းေတြဆိုလိုက္၊ ကလိုက္နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသူေတြ ရွိသလို မူးယစ္ေသာက္စားၿပီး ရမ္းကားတဲ့ လူငယ္ေတြေၾကာင့္ ရန္ပြဲေတြျဖစ္၊ လူေသမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ယာဥ္တိုက္မႈေတြျဖစ္ၿပီး အေပ်ာ္ေတြ ပ်က္သြားရတဲ့ အျဖစ္ေတြ၊ လူအုပ္ႀကီး ၿပိဳက်လို႔ လူပိၿပီး ေသတဲ့၊ ဒဏ္ရာရတဲ့ အျဖစ္ေတြကလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါ။

ပြဲေတာ္ကို အေျချပဳၿပီး က်င္လည္က်က္စားၾကတဲ့ ဒုစ႐ိုက္သမားေတြလည္း ရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြဟာ ပြဲေတာ္က်င္းပတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းလို ေနရာေတြ၊ လူစည္ကားရာ ေနရာေတြကို မိဘ ေမာင္ဖားေတြ မပါဘဲ မသြားဝံ့ ၾကပါဘူး။

“အဘတို႔ ငယ္ငယ္ကေတာ့ ဒီလို ရမ္းကားတာေတြ နည္းတယ္။ ဟိုး အရင္ကဆို ေရနဲ႔ ပက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေဆးေရာင္မႈန္႔ေတြနဲ႔ပဲ သုတ္လိမ္းၾကတာ။ အခုလိုလည္း ရမ္းကားၿပီး မတရား လိုက္သုတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ညင္သာ ယဥ္ေက်းၾကတယ္” လို႔ အိႏၵိယ တိုင္းသား အဘုိးအိုက က်မ နဖူးကုိ ေဆးအစိမ္းနဲ႔ အသာတို႔ရင္း ေျပာျပပါတယ္။

ေရပုံးေတြ၊ ေရေဘာလံုးေတြနဲ႔ တိုက္ျမင့္ေတြေပၚကေန တဗြမ္းဗြမ္း ေလာင္းခ်ေနတဲ့ ကေလးေတြကိုလည္း ေမ့ာၾကည့္ရင္း “ေရနဲ႔ မပက္ရဘူးေနာ္၊ ေရာင္စံုမႈန္႔နဲ႔ပဲ ပက္ရမယ္” လို႔ ေျပာေနရင္းက အဘရဲ႕ ကိုယ္ေပၚကိုလည္း အစိမ္းေရာင္ အရည္ေတြ စိုရႊဲသြားပါေတာ့တယ္။

ပြဲေတာ္ရဲ႕ သေဘာအရ က်ား၊ မ မေရြး အျပန္အလွန္၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေဆးေရာင္စံုေတြကို မ်က္ႏွာေတြမွာ မူရင္းရုပ္ ေပ်ာက္သြားတဲ့အထိ သုတ္လိမ္းရင္းက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ကာယိေႁႏၵပ်က္ေအာင္ ထိပါး ျပဳမူခံရတာေတြ၊ ေဆးေရာင္ေတြ လိုက္သုတ္သလိုနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဆြဲေခၚသြားရာက အဓမၼျပဳက်င့္တာေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဟိုလီ၊ လံုၿခံဳေအးခ်မ္းတဲ့ ဟိုလီျဖစ္ဖို႔ တာ၀န္က် လံုၿခံဳေရးရဲေတြကေတာ့ ေဆးေရာင္စံုနဲ႔ ေပ်ာ္ေနသူေတြၾကားမွာ ၀တ္စံုျပည့္နဲ႔ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရ ပါတယ္။

နယူးေဒလီၿမိဳ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဟိုလီပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္လို႔ အေရးယူ လိုက္ရတဲ့သူ ၈ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ မိဘေတြအိမ္မွာ လုပ္မယ့္ ဟိုလီပြဲေတာ္သြား ဇနီးေမာင္ႏံွ ႏွစ္ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရမႈ ရွိသလို၊ အရက္မူးေနတဲ့ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္ရဲ႕ ႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ကားေမာင္းသူ တေယာက္ ေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ အမႈလည္း ရွိပါတယ္။

ေဒလီအလယ္ပိုင္း ရန္းဂ်ိဒ္နာဂါး အရပ္မွာလည္း လူငယ္ခ်င္း အရက္မူးၿပီး စကားမ်ားၾကတာေၾကာင့္ ဓားထိုးမႈျဖစ္ၿပီး ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တဦး ေသဆံုးခဲ့ ျပန္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေရကူးရင္း ေရနစ္ ေသဆံုးရသူ ရွိသလို၊ ဟိုလီ ပြဲေတာ္လုပ္ေနတဲ့ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီကေန ၆ နာရီအတြင္း မွာပဲ နယူးေဒလီမွာ လူေပါင္း ၁၁ ေယာက္ အသက္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေစာ္ကားတယ္လို႔ တိုင္ၾကားတာေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ ေဒလီရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။

“တခါကေတာ့ ေရာင္စံုမႈန္႔ေတြမွာ ဖန္မႈန္႔ေတြပါလို႔ မ်က္ႏွာပြန္းၿပီး ေယာင္ေနတာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေပ်ာက္ဘူး။ ရမ္းကား တာေတြ ရွိလို႔ ဟိုလီေန႔ဆိုရင္ ဘယ္ကိုမွ မသြားဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ရင္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တေနရာရာမွာ သြားေဆာ့ျဖစ္ ၾကတာပါပဲ” လို႔ အန္နာမတ္စီးဆိုတဲ့ ေဒလီၿမိဳ႕ခံက ေျပာျပပါတယ္။

မ်က္ႏွာကို ေဆးေရာင္စံုမႈန္႔ေတြနဲ႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းသုတ္ခံရလို႔ အသက္႐ႈ မြန္းၾကပ္မတတ္ ခံစားရတာ၊ ၾကက္ဥနဲ႔ ပစ္ေပါက္ခံရတာ၊ ေရခ်ိဳးၿပီးတာေတာင္ ဖ်က္မရတဲ့ ေဆးေရာင္ေတြ စြန္းက်န္ခဲ့ၿပီး ေဆးေရာင္ က်န္တဲ့ ေနရာေတြက စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းနဲ႔ ပူေလာင္ေနတာေတြေၾကာင့္ ဟိုလီပြဲေတာ္ကို က်မ အေနနဲ႔ သိပ္ဘ၀င္ မက်မိေပမယ့္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ကစားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေရာင္စံုေတြနဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ႐ိုးရာ ပြဲေတာ္တခုလို႔ ဆိုရမွာပါ။

ပြဲေတာ္ရက္မွာ ေစ်းအေဆာက္အအံု၊ တိုက္ခန္းေတြရွိရာ လမ္းေတြ တေလွ်ာက္မွာေတာ့ ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ႀကီး မိုးေပၚက က်လာသလို ေရာင္စံုမႈန္႔ေတြနဲ႔ အုံ႔မႈိင္းေနၿပီး လမ္းစႀကၤန္တေလွ်ာက္မွာလည္း ၀ါ၊ စိမ္း၊ နီ၊ ျပာ ေရာင္စံုေတြ ျပန္႔ႀကဲ၊ လမ္းသြား လမ္းလာေတြလည္း နဂိုအသားအေရကေန ေရာင္စံုအသားအေရေတြ ေျပာင္းကုန္ၾကတာေၾကာင့္ သူတို႔ အိႏၵိယ တိုင္းသားေတြကေတာ့ ဟိုလီပြဲေတာ္ကို ေဆးေရာင္စံုတို႔ သူပုန္ထတဲ့ပြဲလို႔ နာမည္ ေပးထားၾကပါတယ္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ေရးရာ သတင္းမ်ား March,30th,2011

( 37 )ထိုင္းေတာင္ပိုင္း မိုးမ်ား၍ ေရႀကီး၊ ျမန္မာမ်ားလည္း ဒုကၡေရာက္

( 36 )ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္ စက္သံုးဆီေစ်း ျမင့္တက္

( 35 )Myanmar president known for 'total loyalty' to junta

( 34 )စစ္အစိုးရ ေလလံေၾကာင့္ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ က်ဆင္း

( 33 )အစိုးရသစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္မည္

( 32 )Rescuers fear death toll in Myanmar quake will soar

( 31 )ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေၾကာင့္ ေစ်းသည္ ေထာင္ခ်ခံရ

( 30 )Australian editor denies Burma allegations

( 29 )တာခ်ီလိတ္ငလ်င္ေၾကာင့္ က်ပ္ သန္း ၃ ေထာင္ဖိုး ဆံုးရႈံး

( 28 )Burma strongman back under new title

( 27 )ေျမာက္ကိုရီးယားလည္း သဝဏ္လႊာပို႔ ၊ အေနာက္အုပ္စု မပို႔ေသး

( 26 )World’s poorest countries ‘flat-lining’

( 25 )ဒန္ကေလကို အင္းစိန္ေထာင္မွ အာမခံျဖင့္ လႊတ္

( 24 )Myanmar army junta makes way for civilian government

( 23 )ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီအေပၚ ထိုးစစ္ဆင္မွဳရပ္တန္႕ရန္ (UNFC) မွ ေက်ညာခ်က္ထုတ္ျပန္

( 22 )Ex-Kachin army man eyes USDP

( 21 )စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕တာ ရဲ့အေပၚမွာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့အျမင္

( 20 )Burma's new government sworn in

( 19 )၅ သိန္းတန္ GSM ဖုန္း အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္

( 18 )Myanmar military announces end of junta after over two decades

( 17 )လြိဳင္ေကာ္တြင္ မီးေလာင္၍ ေနအိမ္တလုံးႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံး

( 16 ) Myanmar's junta is 'dissolved' as govt sworn in

( 15 )ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအတြက္ ေဒသခံေက်း႐ြာမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမည္

( 14 )Major Companies Linked to Rights Abuses in Burma

( 13 )ေငြေတာင္းၿပီး ႏွိပ္စက္သူ စစ္သားႏွစ္ဦး အသတ္ခံရ

( 12 )India provides $1 mn to quake-hit Myanmar

( 11 )ငလ်င္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားမွတဆင့္ လႉဒါန္းေနရ

( 10 )Dunkley gets bail, tells of shock

( 9 )မြန္ျပည္သစ္ပါတီက အစိုးရသစ္ႏွင့္ သီးျခား ေဆြးေႏြးရန္မရွိ

( 8 )တပ္မေတာ္ သိကၡာျပန္ဆည္ဖို႔ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ေျပာဆို

( 7 )Burma regime set to transfer power

( 6 )ငလ်င္သတင္းယူသူေတြ ကန္႔သတ္ခံရ

( 5 )Australian editor granted bail in Burma

( 4 )ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီဝင္ဖို႔ ေလွ်ာက္

( 3 )Praise for Burma's Quake Response

( 2 )စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ မရိွဘဲ အေမရိကန္ ဒဏ္ခတ္မႈ ႐ုပ္သိမ္းမည္မဟုတ္

( 1 )Swiss government to look into FIFA’s Burma spendings

Tuesday, March 29, 2011

စစ္ျဖစ္မည္ကို ကခ်င္လူငယ္မ်ား မလိုလား

KNG

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း စစ္ျဖစ္လာမည္ကို မလိုလားေၾကာင္း ကခ်င္တမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား သမဂၢ (AKSYU) က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ AKSYU ၏ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ ညီလာခံမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ယင္းအခ်က္ကို အဓိက ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္က တိုင္းရင္းသားျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရိွရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လက္ခံေျဖရွင္းတဲ့ဟာကို မလုပ္ပဲနဲ႔ အျမဲတမ္း၊ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းတာပဲ လုပ္တယ္။ အဲ့လိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြျဖစ္ရတယ္။ မိသားစု တကြဲတျပားျဖစ္ရတယ္၊ ညီအကို ေမာင္ႏွမ တကြဲတျပားျဖစ္ရတယ္၊ ဒီဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အဲ့လို ျဖစ္လာတယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ က်ေတာ္တို႔က စစ္ေရးအရေျဖရွင္းတာကို ကန္႔ကြက္ခ်င္တာပါ။” ဟု ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ လီယိုနာဒ္မွ ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအိုင္အို) ႏွင့္ ျမန္မာ ဗဟိုအစိုးရၾကား ၁၉၆၁ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အထိ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား မ်ားအေနျဖင့္ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း စသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ ေကအိုင္အိုမွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း မရိွသျဖင့္ စစ္အစုိးရမွ ေသာင္းက်န္သူပုန္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေခၚဆို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာ လပိုင္းမ်ားအတြင္း ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား စစ္ေရးအင္အား တိုးခ်ဲ႕မႈ၊ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ စစ္ျပန္ျဖစ္ရန္ နီးစပ္ေနသည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ မွမူ “ေကအိုင္အိုရဲ႕ တာ၀န္က တုိ႔နယ္ပယ္၊ တုိ႔ရဲ႕ေနရာကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔၊ အဲဒီေတာ့ကာ သူတုိ႔သာ မတုိက္လာရင္ ေကအိုင္အိုအေနနဲ႔ ၀င္တုိက္ဖို႔ ေပၚလစီမရွိဘူး။ သူတုိ႔ တုိက္လာမွသာ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ျပန္တုိက္ဖုိ႔ရွိတယ္။”ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဂ်ိမ္းလြမ္းေဒါင္မွ ေျပာသည္။

ကခ်င္ တမ်ိဳးသားလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား သမဂၢ (AKSYU) အဖြဲ႔သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကခ်င္လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ထို္င္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ မတိုင္မီကတည္းကပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဆန္႔က်င္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ကခ်င္လူထုအား ပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္သည့္ ဂီတသီခ်င္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

အစိုးရသစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္မည္

ခင္ဦးသာ Tuesday, 29 March 2011

စစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္သည္ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ တႏိုင္ငံလုံး၌ တၿပိဳင္တည္း က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

“မနက္ျဖန္ ၁၀ နာရီအေရာက္လို႔ ဖိတ္စာေပးထားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်မ္းက်ိန္ပြဲ လုပ္မယ္ဆိုတာက လြဲၿပီး ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္လို ဆိုတာကို ဘာမွေသခ်ာ မသိရေသးပါဘူး”ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသား ပါတီ၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားစာ၌ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမွ ေရးမထားဘဲ နံနက္ ၁၀ နာရီ အေရာက္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ဟုသာ ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“က်မ္းက်ိန္မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေျပာတာမဟုတ္ေပမယ့္ ေနာက္ေန႔ အစည္းအေ၀းလုပ္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳေျပာတယ္၊ ႀကံ့ခိုင္ေရး အမတ္ေတြ အေျပာအရ က်မ္းက်ိန္ မယ္ဆိုတာ သိရတာပါ”ဟု ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦး က ဧရာ၀တီ ကိုေျပာသည္။

မနက္ျဖန္ျပဳလုပ္မည့္ က်မ္းက်ိန္ပြဲ၌ အစိုးရသစ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္း ကိုပါ ပူးတြဲ ေၾကညာသြားမည္ဟု သိရေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးအမည္ႏွင့္ဌာနကို တြဲဖက္မသိရေသးေသာ္လည္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို လက္ရွိ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ က်န္းမာ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္၊ ဌာနအသစ္ျဖစ္ေသာ စက္မႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနကို UMFCCI ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္တို႔က တာ၀န္ယူမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာနကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးျမင့္လႈိင္ က တာ၀န္ယူမည္ဟု သိရၿပီၤး လက္ရွိ တာ၀န္ယူထားေသာ ၀န္ႀကီးအမ်ားစု က ၎တို႔၏ လက္ရွိ၀န္ႀကီး ဌာန၌ပင္ ဆက္လက္တာ၀န္ယူသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

“လုပ္လက္စေတြ ျဖစ္ေနတာရယ္၊ အေတြ႔အႀကဳံရွိတာေတြေၾကာင့္ သူ႔တို႔ေနရာ သူတို႔ပဲ ျပန္ခန္႔ထားမယ္လို႔ သိရတယ္”ဟု ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)၏ ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္သည္ ဧၿပီ လဆန္း ၁ ရက္မွ စတင္၍ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အစိုးရသစ္ က်မ္းက်ိန္မည့္ အေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အသိမေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု(NDF)၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က“အခုကာလက တပ္မေတာ္ကေန သမၼတ စနစ္ကို
ေျပာင္းတဲ့ကာလဆိုေတာ့ ေ၀ဖန္လို႔ မရေသးဘူးေပါ့၊ ေနာင္လာမည့္ အစည္းအေ၀းေတြမွာေတာ့ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးကို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေထာက္ျပလို႔ ရမွာပါ”ဟု ဆိုသည္။

အစိုးရသစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမည့္အေၾကာင္းအား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသိမေပးျခင္းေပၚ နားမလည္ႏိုင္ဟု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

“ဒု ၀န္ႀကီးခန္႔ထားမယ့္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မႉးေတြ၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေတြလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဧည့္သည္အျဖစ္ တက္ေရာက္ လာေနၾကတာ ေတြ႔ရတယ္၊ မနက္ျဖန္ အေသးစိတ္ ေၾကညာသြားမယ္ ထင္တယ္”ဟု RNDP ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ တပ္မေတာ္ေန႔အား ခမ္းနားစြာ မက်င္းပျခင္းကို ေငြကုန္က်မႈ သက္သာ သည္ဟု သာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ယူဆၿပီး စိတ္၀င္စားမႈ မရွိၾကေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ကို ခမ္းနားစြာ ထုတ္မသုံးေသာ္လည္း စစ္တပ္ကသာ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ သေဘာကို လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားက သက္ေသျပသြားေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးသစ္၏ က်မ္းက်ိန္ၿပီးသည္ႏွင့္မိမိတို႔ အိမ္ကိုျပန္ရန္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ သည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ ၎တို႔၏ အျပန္ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ခရီးစဥ္အတြက္ အဆင္သင့္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

အစိုးသစ္တာ၀န္ယူေတာ့မည္ျဖစ္၍ ရပ္ကြက္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ ႏွင့္ တျခားေသာ ေဒသမ်ား၌ ယေန႔တြင္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးဟု ဆိုင္းဘုတ္သစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ လိုက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရသစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံတကာ၌ ခမ္းနားစြာက်င္းပၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ား၊ ႐ုပ္သံမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ ထုတ္လႊင့္ျပသေလ့ ရွိေသာ္လည္း စစ္တပ္မွ သမၼတ စနစ္သို႔ကူးေျပာင္း၍ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို သြားမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးသည္ သတင္းမီဒီယာကို အေမွာင္ခ်ထားဦးမည္ဟု ျပည္တြင္း အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာန သတင္းေထာက္ တဦးက ဆိုသည္။

မီဒီယာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စစ္အစိုးရ၏ စာေပစိစစ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႉး ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးတင့္ေဆြကမူ အႏုပညာ ရသ သုတ၊ အားကစား၊ ကေလးစာေပ၊ ဂမၻီရ၊ က်န္းမာေရး၊ နည္းပညာ စသည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို စာေပစိစစ္ေရးသို႔ တင္ျပစရာ မလို ေတာ့ ဘဲ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းစာ၏ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ အစိုးရသစ္ အေပၚမူတည္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုထားသည္။

“တင္ျပစရာ မလိုေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့စာေတြက ကေလးစာေပေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္တဲ့ စာေပေတြပါ၊ ဒါကို စိစစ္ေရး မတင္ရတာ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးတာမွ မဟုတ္ဘဲ”ဟု အထက္ပါ သတင္းေထာက္က ေျပာသည္။

ေကာ့ကရိတ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို DKBA တိုက္ခိုက္

ဧရာဝတီ Tuesday, 29 March 2011

ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အ၀င္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) တပ္မဟာ ၅ က လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြား ယာဥ္တန္း ရပ္ဆိုင္း မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕ခံကုန္သည္တဦးက“ဒီေန႔က ကားတန္း အဆင္းရက္၊ ျဖစ္တာက ေကာ့ကရိတ္အ၀င္ အဖြဲ႔စံုစစ္ေဆးေရး ဂိတ္မွာျဖစ္တာ DKBA အဖြဲ႔က အဲဒီဂိတ္ကိုလက္နက္ႀကီးနဲ႔ လွမ္းပစ္တာ၊ ကားသမားနဲ႔ ခရီးသည္ေတြလည္း ကားရပ္ၿပီး အားလံုး ဆင္းေျပးၾကရတယ္၊ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီေက်ာ္မွာျဖစ္တာ၊ ေသနတ္သံကေတာ့ အႀကီးအေသး အတိုင္းသားၾကားေနရတယ္”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ခရီးသည္မ်ား ထိခိုက္မႈမရိွေသာ္လည္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္အတြင္းရိွ ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕ဒဏ္ရာရရိွေၾကာင္း၊ ယာဥ္တန္းထဲမွကားတခ်ိဳ႕ ေဒါနေတာင္တန္းေပၚတြင္ နာရီအေတာ္ၾကာ ပိတ္မိေနေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

ယေန႔ပစ္ခတ္မႈကို ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာတြင္း ကရင္သူပုန္မ်ားက ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္မႈကိုမလိုလား၍ လာေရာက္ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကလိုက္လံတိုက္ခိုက္၍ သူပုန္မ်ားထြက္ေျပးသြားၾကေၾကာင္း သတင္းျဖန္႔ခဲ့သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး၏ အဓိက ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာျဖစ္သည့္ ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္-ဘားအံ လမ္းေၾကာတြင္ တည္ရိွေသာ နအဖ ၏ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ယခု ႏွစ္ဆန္းမွစတင္ကာ အႀကိမ္ ၃၀ ခန္႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဴလုပ္ခဲ့သည္ဟု DKBA တပ္မဟာ ၅ က ေျပာဆိုသည္။

ယေန႔တိုက္ခိုက္မႈကို DKBA ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA) တပ္မဟာ ၆ မွ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ KNLA တပ္မႉးတဦးက ေျပာသည္။

KNLA တပ္ရင္း ၂၀၁ ၏ ဒု တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္မႉးၾကည္ေအာင္က“ဒီေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေကာ့ကရိတ္အ၀င္မွာျဖစ္တဲ့ စစ္ဆင္ ေရးကို ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႔က ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္၊ အဲဒီနယ္မွာက KNLA တပ္မဟာ ၆ က တပ္မဟာ လံုၿခံဳေရးတပ္နဲ႔ DKBA တပ္မဟာ ၅ က ဗိုလ္ ေက်ာ္သက္တို႔ လႈပ္ရွားတဲ့ စစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာျပသည္။

အဆိုပါပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ျမ၀တီခရိုင္ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ အတြင္းရိွ နအဖ တပ္စခန္းမ်ားကို ေျပာက္က်ားစနစ္အသံုးျပဳကာ တိုက္ခိုက္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ကလည္း ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ ကားလမ္းေပၚရိွ ေက်ာက္ တလံုး စခန္းကို DKBA အဖြဲ႔၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျမ၀တီမွ ေကာ့ကရိတ္သို႔ ထြက္ခြာသည့္ ယာဥ္တန္းမ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔ ျမ၀တီသို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခဲ့ရသည္။