Tuesday, July 31, 2012

ဒု သမၼတသစ္ ခန္႔ေရး ၾကန္႔ၾကာမႈ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေန

ရန္ပိုင္

လစ္လပ္ေနသည့္ ဒု သမၼတ ရာထူးအတြက္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအ ၾကားေ၀ ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီသစ္ ပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က“ဒု သမၼတေလာင္း တေယာက္တည္း ကုိ ဒီ ေလာက္ၾကာေအာင္သုံးသပ္ စိစစ္စရာ မလုိဘူးထင္တယ္၊ ပထမအႀကိမ္တုန္းက သုံးရက္ ေလာက္ ပဲၾကာတယ္”ဟု ဆုိသည္။

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ(RNDP)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကလည္း ဒု သမၼတ ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္မႈမွာ လုိအပ္သည္ထက္ ပုိမုိၾကာျမင့္ေနသည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၾကာ ျမွင့္ ေနသည္ကုိမူ သုံးသပ္ေျပာဆုိရန္ ျငင္းဆုိသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အေၾကာင္းၾကားစာရသည့္ေန႔မွ စတင္ကာ ၂၁ ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေ၀းကုိ ေခၚယူရမည္၊ ထုိ႔ေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႔က ဒု သမၼတ တဦးေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမွာက္ ေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ စိစစ္ၿပီး အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္ဟု ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ မပါရွိေပ။

ထုိသုိ႔ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ မပါရွိျခင္းေၾကာင္ ဒု သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်က္ သည္ ၂၀ ၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း RNDP ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္ ကလည္း ေထာက္ျပသည္။

“အဲဒီလုိ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မရွိလုိ႔ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီက သူတုိ႔လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္လုိ႔ရတာေပါ့၊ အခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြလည္း ေဘးကပဲ ရပ္ၾကည့္ေနရတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ(ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ)ႏွင့္ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သာ ႀကီးစုိးေနသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အ ေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ မလြယ္ကူေၾကာင္း ဦးဘရွိန္က ေျပာ ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြအား ဒု သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားမွ သ မၼတ အရည္အခ်င္းစစ္ ေကာ္မတီသုိ႔ တင္သြင္းသည္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေရးသားေနေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားမ်ားအား တရား၀င္ ေျပာဆုိျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးဘရွိန္က ဆက္ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ဒု သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမွာ အစုိးရအဖြဲ႔ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ေန ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ေန႔က ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ ကုိအမည္ စာရင္း တင္သြင္းေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားတခ်ိဳ႕ကုိ ကုိးကားၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ား ကေရး သားခဲ့သည္။

အဆုိတင္သြင္းထားသည့္ ဒု သမၼတေလာင္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ဒု ဥကၠ႒ ႏွစ္ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ႏွစ္ဦး၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ဦးေဌးဦးႏွင့္တပ္မ ေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္လြင္ဦးတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ဒု သမၼတ ေလာင္း အရည္အခ်င္းစစ္ ေကာ္မ တီက စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: