Thursday, January 26, 2017

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမလုပ္ဘဲ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေျဖရွင္းမႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီေျပာ

ေစာျမတ္ဦးသာ


မြန္ျပည္သစ္ပါတီ -NMSP၊ ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး -KNU တပ္မဟာ ၄ တပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔အၾကား ပစ္ ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာကို ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ဟု NMSP ထား၀ယ္ခ႐ိုင္က ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္ သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းေရးရာဌာန တာ၀န္ခံ ႏိုင္၀င္းလွက “လက္နက္နဲ႔ဆို အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာဘယ္လိုမွလဲ ေျပာင္းလဲစရာအေၾကာင္းမရွိဘူးေလ။ အတိတ္သမိုင္းကလည္း သက္ေသျပလာခဲ့တာ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေတြ႔ဆုံ ညိႇႏိႈင္းတဲ့ နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၿပီး အတူတကြ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ဇန္န၀ါရီ ယေန႔ (ဇန္န၀ါရီ ၂၂ရက္)တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းရန္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရမွ ႏွစ္ဖက္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ဖိတ္ၾကားထားၿပီး မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တက္ေရာက္မည္ဟု ႏိုင္၀င္းလွက ဆက္ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ NMSP အေနျဖင့္ ဘ၀တူ မဟာမိတ္အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္စြာေနထိုင္ေရးႏွင့္ သမိုင္း၏ခါးသီးေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ေနာက္ထပ္မ က်ယ္ျပန္႔သြားေရးအတြက္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆုံေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အေပၚ KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္မွ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတာ၀န္ခံ ပဒိုေစာ၀င္းခိုင္က “ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထက္ အဓိက ဗဟိုအခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာစုံညီ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့အထိ ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပတာေပါ့” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎အျပင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပဏာမႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈတြင္ နယ္ေျမအရ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တိက် ေသခ်ာစြာျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မွသာ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဟု ပဒိုေစာ၀င္းခိုင္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။

နယ္ေျမျပႆနာေၾကာင့္ KNUႏွင့္ MNSP တုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဘုရားသုံးဆူေဒသတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စက္တင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတုိ႔တြင္ စုစုေပါင္း ေလးႀကိမ္အထိ ပစ္ခတ္မႈျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီး ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားရွိသည္ဟု သိရသည္။

KNU အဖဲြ႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ -NCAကုိ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ အဖဲြ႔ျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီကမူ -NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဘ၀တူညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိကာ -NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ -UNFC အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္အတူ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

No comments: