Saturday, January 28, 2017

ရန္ကုန္က ေက်ာမြဲဆင္းရဲသားေတြကို အျမန္ ကူညီဖို႔ လိုၿပီ

Sandy Barron


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ အခန္းတခုတည္းသာရွိေသာ တဲအိမ္တခုတြင္ အသက္အ႐ြယ္ အလယ္အလတ္ အမ်ိဳးသမီးတဦးတြင္ ေငြႏွင့္ဆန္မရွိဘဲ ကေလးမ်ားကလည္း ဆာေလာင္ေၾကာင္း ပူဆာေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ ညေနခင္းမ်ားအတြက္ သူမမွာ နည္းလမ္းတခုသာ ရွိသည္။

“က်မကေတာ့ သူတို႔ကို ေရပိုေသာက္ဖို႔ ေျပာၿပီး အိပ္ခိုင္းထားတယ္၊ က်မေယာကၤ်ားျပန္လာလို႔ ေငြပါလာရင္ က်မတို႔ ထမင္းစားၾကတယ္” ဟု မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚလြင္ေအးက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕သည္ ဘဝကို သင့္တင့္႐ုံမွ်ျဖင့္ ေနၾကရသူအမ်ားအျပား၏ ေနထိုင္ရာေနရာ ျဖစ္ေနသည္မွာ အံ့ၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမိသားစုမ်ား ေန႕တိုင္းနီးပါး ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ အခက္အခဲမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္ဟု မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတေစာင္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ လြန္စြာ နိမ့္က်ေသာဝင္ေငြျဖင့္ ေနထိုင္ရေသာဘဝမွာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္တိုက္ပြဲဝင္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ထိုအစီရင္ခံစာက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ တဲငယ္တခုတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မိသားစုအတြက္ သံဘူးခြံမ်ားသည္ သင့္တင့္႐ုံမွ်ေသာ ဘ၀ ကိုေပးသည္။

Save the Children ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အေႂကြးမ်ားေပၚမွဘဝမ်ား၊ ရန္ကုန္တြင္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း – Lives on Loan, Extreme Poverty in Yangon အမည္ရွိစစ္တမ္းတြင္ သုေတသီမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုမွ အဆင္းရဲဆုံးေသာအလႊာအခ်ိဳ႕မွ မိသားစု ၃၀၀ မွ် မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးက်င္းပသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေဈးသည္မ်ား၊ အစားအစာေရာင္းခ်သဴမ်ား၊ က်ပန္းလုပ္သားမ်ား၊ ဆိုက္ကားဆရာမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံလုပ္သားမ်ားသည္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔သြားေရာက္ရန္ အႀကီးအက်ယ္ အားထုတ္ၾကရသည္။

ေဒၚတင္တင္လြင္သည္ ဘတ္စ္ကား ၃ ဆင့္ေဝးေသာေနရာတခုတြင္ ထမင္းေရာင္းရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ အိပ္ရာမွ ထရၿပီး ထိုမွဝင္ေငြ တေန႕ ၃၀၀၀ က်ပ္ရရွိသည္။

ယခင္က ျမန္မာသံစုံတီးဝိုင္းမွ ဂီတသမား ကိုမင္းဇင္သည္ သူ၏ႀကီးမားလာေသာ မိသားစုကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ အေႂကြးမ်ားေပး ဆပ္ရန္အတြက္ ပုံမွန္ဝင္ေငြရလိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ တေန႕ဝင္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္မွ်ႏွင့္ အသုပ္ေရာင္းရန္ သူ၏ဂီတဘဝကို စြန႔္လႊတ္လိုက္ရသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ တဲငယ္တခု၏ေလွခါးထစ္မ်ားေပၚတြင္ နာမက်န္းေသာအဖြားအိုသည္ လူ ၄ ဦးရွိသည့္ သူမ၏ မိသားစု ဘူးခြံပုလင္းခြံ စီးပြားေရးကို ကူညီရန္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာဘီယာဘူးခြံမ်ားကို အပတ္စဥ္ ေဆးေၾကာကာ စုပုံထား ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏အားထုတ္မႈအတြက္ အက်ိဳးမခံစားရဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

ရန္ကုန္မွ တဲအိမ္အမ်ားအျပားသည္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပင္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေပ။

သစ္၊ ဝါး၊ ပလတ္စတစ္၊ သံျပားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားေသာ တဲအိမ္မ်ားတြင္ မိသားစုမ်ားသည္ လူတဦးလွ်င္ တေန႕တေထာင္က်ပ္မွ်ႏွင့္ ရွင္သန္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကရၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္၏အလြန္အကြၽံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း တေန႕ ၁.၉၀ ေဒၚ လာေအာက္မ်ားစြာ နိမ့္က်ေနသည္။

မိသားစုမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးမွာ လူတဦးတေန႕လွ်င္ အစားအစာအတြက္ ၇၅၀ က်ပ္မွ်သာ သုံးၾကရသည္ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေ႐ႊျပည္သာႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဆင္းရဲေသာရပ္ကြက္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

မိသားစုအနည္းငယ္မွာ ရွင္သန္ရန္ အစားအစာအတြက္ ရပ္ကြက္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို မွီခိုေနၾကရသည္။ အျခားမိသားစု အမ်ားစုမွာ ၎တို႔ခြဲေဝစားသုံးရေသာ အစားအစာပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးကို ေလွ်ာ့ခ်ေနၾကရသည္။

အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ အစားအစာ၊ အိမ္လခ၊ သြားလာစရိတ္ႏွင့္ ကေလးေက်ာင္းစရိတ္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားကုန္က် စရိတ္မ်ားကို ေပးရန္ မျဖစ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ အေပါင္ဆိုင္မ်ားထံသို႔ တလွည့္စီ ေျပးေနၾကရသည္။

ေငြေခ်းသူမ်ားက ထုံးစံအားျဖင့္ ကာလတိုအတြက္ အတိုးႏႈန္းကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပတ္ဝန္းက်င္ယူၾကေသာေၾကာင့္ အေႂကြးမွာ အလ်င္အျမန္ တိုးပြားေနကာ အေႂကြးပိသည့္အေနအထားအထိ ေရာက္ေနသည္။

ကေလး ၃ ဦးကို တေယာက္တည္းတာဝန္ယူေနရေသာ မိခင္၊ အႀကီးအက်ယ္ အေႂကြးပိေနေသာ က်ပန္းအလုပ္သမ မေအးေအးေမက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ထီေပါက္သည့္ေငြ ၈၀၀၀ က်ပ္ကို မည္သို႔သုံးခဲ့သည္ကို ျပန္ေျပာျပသည္။

ပထမဆုံး ၃၀၀၀ က်ပ္ကို ကုန္စုံဆိုင္သို႔အေႂကြးဆပ္ရၿပီး ေနာက္ ၂၀၀၀ က်ပ္ကို အျခားေငြတိုးေခ်းစားသူသို႔ဆပ္ရသည္။ အိမ္သုံးပစၥည္း ၂ ခုျပန္ရရန္အေပါင္ဆိုင္ႏွစ္ခုကို ၈၀၀ က်ပ္စီေပးရၿပီး ၅၀၀ က်ပ္ကိးဘုရားပန္းႏွင့္ အခ်ိဳရည္ဝယ္ရန္ ခ်န္ ထားရသည္။ က်န္ ၁၄၀၀ က်ပ္မွာ မိသားစု၏ ထိုေန႕အတြက္ စားစရိတ္ျဖစ္သည္။

“က်မက အရမ္းတုန္လႈပ္ၿပီး ေပ်ာ္လည္း ေပ်ာ္တယ္” ဟု မေအးေအးေမက သူမသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာက အေႂကြးရွင္အမ်ားအျပားကို တခ်က္တည္းႏွင့္ ေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ေသာ ရွားရွားပါးပါးေန႕အေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားအား ေျပာျပခဲ့သည္။

“လူေတြက သူတို႔မွာ အေႂကြး ဘယ္ေလာက္တင္ေနၿပီလဲဆိုတာ စဥ္းစားရမွာ ေၾကာက္ၾကတယ္။ အေႂကြးလာေတာင္းတဲ့သူ လာမွာကို ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႕ ေစာင့္ေနၾကရတာ” ဟု ထိုအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုသူ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကြၽမ္းက်င္သူ Mike Slingsby က ေျပာသည္။

နည္းပါးလွေသာ ဝင္ေငြေၾကာင့္ ဘဝမွာ ဆက္တိုက္ဆိုသလို အက်ပ္အတည္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲေနရၿပီး “လူေတြအတြက္ တရက္စာထက္ ပိုၿပီး စဥ္းစားဖို႔ေတာင္ ခက္ခဲေနၿပီ” ဟု သူ ဆက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္မွ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေရကန္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို အခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ တခုတည္း ေသာ ေသာက္သုံးေရရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ ကေလူငယ္မ်ားသည္ ေရခပ္ျခင္းျဖင့္ မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြရနိုင္သည္။

ေငြ၏ဖိအားေပးခံရေသာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းၾကာၾကာမထားနိုင္ၾကေပ။ ၁၁ ႏွစ္ခန႔္ အထိငယ္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အိမ္တြင္ ေနၾကရသကဲ့သို႔ ေရခပ္ျခင္း၊ ထင္းေခြျခင္းစသည့္ က်ပန္းအလုပ္မ်ားမွ ေငြအနည္းငယ္ရရန္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္ဟု စစ္တမ္းက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

က်န္သူမ်ားမွာ စက္႐ုံငယ္မ်ား၊ က်ပန္းအလုပ္မ်ား လုပ္ရင္း မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြရွာၾကရသည္။

စိတ္ဖိစီးစရာ ဘဝအေျခအေနမ်ားက အဆင္းရဲဆုံးသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနဆိုး႐ြားကာ ေဆးကုသမႈ မတတ္နိုင္ဆုံးသူမ်ားျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းလည္း ထိုအစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ႏွလုံးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ တီဘီေရာဂါမ်ားသည္ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားသာ အခ်ိဳးအစားမမွ်တစြာ ခံစားရသည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည္။

ေရႏွင့္ သန႔္ရွင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ မရွိေသာ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လူဦးေရ သိပ္သည္းလာျခင္းသည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္အတူ အလြန္နိမ့္က်ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ျဖစ္ေစသည္။

လူနာအမ်ားအျပား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွစတင္သည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရပ္ကြက္ေဆးခန္းမွ ေဒါက္တာ ရည္ဝင္းဦးက သုေတသီမ်ားအား ေျပာသည္။

ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္လာေသာ ရန္ကုန္သည္ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား၊ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ား၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းသုံး လူေနမႈပုံစံမ်ားျဖင့္ ၎ ၏ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို ျပသလာေသာေၾကာင့္ ထိုၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ဆင္းရဲေသာေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ေတာေနဆင္းရဲသားမ်ားကို အထူးအေလးထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပအေျခအေနကင္းမဲ့မႈ တုန္လႈပ္စရာျမင့္မားလာျခင္းသည္ ထိုမူဝါဒကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိရန္ လိုေၾကာင္း ျပသေနသည္။

လက္ရွိကိန္းဂဏန္မ်ားကို ေလ့လာမႈအသစ္မ်ားအရ ရန္ကုန္၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ တနိုင္ငံလုံးအဆင့္ ၃၇.၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေအာက္ အနည္းငယ္သာနိမ့္ေသာ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ျပသေနသည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုသည္။

လြန္စြာ ခက္ခဲေသာအေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ရသည့္ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားမ်ားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္မႈႏွင့္ ထိုက္တန္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ႀကီးမားေသာ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ခြဲေဝရသင့္ေၾကာင္း အေႂကြးမ်ား ျဖင့္ေနထိုင္ျခင္း စစ္တမ္း၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ထပ္မံ သက္ေသျပေနသည္။

“အခုျပႆနာရဲ႕အတိုင္းအတာကို ပိုသိလာၿပီဆိုေတာ့၊ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရမယ္။ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပိုကိုင္တြယ္ဖို႔ အစိုးရနဲ႕ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ ဒီအစီရင္ခံစာက တြန္းအားေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေဒါက္တာတိုးေအာင္က ေျပာသည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္ တုန္လႈပ္စရာေကာင္းေသာ္လည္း အခ်ိန္အခါႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု Save the Children မွ Katy Webley က ေျပာသည္။

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဆိုး႐ြားလွေသာ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ၊ မနီလာကဲ့သို႔ေသာ အျခားအာရွၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူေသာ ကံၾကမၼာကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုုပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာအမွတ္သို႔ ရန္ကုန္ေရာက္ရွိေနသည္ဟုလည္း သူမက ေျပာသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်းလက္စီးပြားေရး၊ တည္ၿငိမ္ေသာ နိုင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ ပိုမိုေကာင္မြန္မ်ားျပားေသာ ႀကီးထြားေနသည့္ စက္မႈအေျခခံတခုတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ႀကီးမားလွေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း စိန္ေခၚမႈအတြက္ ေရရွည္ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္၏ ဤအေရးအပါဆုံးေသာျပႆနာကို ခ်ိန္႐ြယ္ဟန႔္တားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

“အေျခခံက်တဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ဒီမိသားစုေတြဆီကို ဝင္ေငြ၊ ပုံမွန္ဝင္ေငြ ဘယ္လို ပိုမိုရလာမလဲ။ လက္ရွိေႂကြးႏြံနစ္ေနတာကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာပဲ” ဟု Slingsby က ေျပာသည္။

ကြၽမ္းက်င္မႈမဲ့ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းျပင္ပ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ား၊ အုပ္စုလိုက္ ေငြစုေဆာင္းမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းဆက္ထားေစရန္ မိသားစုမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေသာ ခ်ိန္ကိုက္အေသးစားေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတို႔သည္ မိသားစုမ်ားကို အလြန္အမင္း ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈမခံစားရေစရန္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္သည္ဟုလည္း သူ ဆက္ေျပာသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရအေထာက္အပံ့သည္ ၎တို႔အတြက္ တသက္တာေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာျဖစ္ေစသည္ဟု Save the Children အဖြဲ႕က ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို အကူအညီျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အျခားအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပမွ သူ၏ေနအိမ္မွာ ႐ႊံ႕အိုင္ဘက္သို႔ ယိမ္းထိုးေနသျဖင့္ အိမ္ကို ဝါးျခမ္းႏွင့္ က်ားကန္ေနစဥ္ သုေတသီတို႔ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ ဆိုက္ကားဆရာ ကိုေအာင္နိုင္ကမူ သူ၏အေျခအေနမ်ားကို ညည္းၫူေနျခင္း မရွိေပ။

၎တို႔ထက္ အနည္းငယ္မွ် အေျခအေနေကာင္းေသာ အသင့္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္မ်ားမွ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လမ္းတဖက္တြင္ က်ဴး ေက်ာ္အျဖစ္ေနရေသာ ရပ္ကြက္တြင္ ဘဝသည္ အဆင္ေျပသည္ဟု သူ ေျပာသည္။

“အေႂကြးက လည္ပင္းေရာက္ေနၿပီ”ဟု အားရပါရၿပဳံးၿပီး ေျပာသည္။ သူႏွင့္အတူ အိမ္ကူျပင္ရန္ အလုပ္နားၿပီး အကူအညီေပးေနေသာ သူ၏ဆိုက္ကားဆရာ သူငယ္ခ်င္းကလည္း ထိုအၿပဳံးၾကည့္ၿပီး ၿပဳံးသည္။

“ဒီမွာက လူတိုင္းတေယာက္နဲ႕ တေယာက္ကူညီၾကတာ”ဟု သူ ရွင္းျပသည္။

No comments: