Saturday, January 28, 2017

လမ္းေပၚ စားေသာက္ဆိုင္ေတြရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး (၂)

ေဒါက္တာ စိုးခိုင္


ကမာၻ အရပ္ရပ္မွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လမ္းေပၚေဈးတန္းက အစားအစာဆိုင္ေတြ အတြက္ စားသုံးသူေတြကို အႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားေစဖို႔ ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ထုတ္ျပန္ အသိေပးထားတာ ရွိပါတယ္။

ေရာဂါဘယ ကူးစက္ပ်ံ့ပြားျခင္း၊ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းကစၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္နိုင္ျခင္း အထိ မျဖစ္ ပြားေစဖို႔ အတြက္ ကမာၻ႔ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕(WHO) က လိုက္နာက်င့္သုံးရမယ့္ အေျခခံ အခ်က္ေတြကို အဆင့္လိုက္ တဆင့္ျခင္း အျဖစ္ Basic steps to improve safety of street vendor food ကို တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ အသိေပး ထား ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ အဖြဲ႕ကေတာ့ International Food Safety Authority Network (INFOSAN) ျဖစ္ပါ တယ္။

လမ္းေဘး အစားအစာရဲ႕ က႑ဟာ လြယ္ကူစြာ ရရွိၿပီး ေဈးႏႈန္း သင့္ေလ်ာ္စြာနဲ႕ အမ်ိဳးအစား စုံလင္စြာ ရရွိနိုင္တာ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေန အေျခခံ လူတန္းစားေတြနဲ႕ အလုပ္ခြင္ကအျပန္ ခ်က္ခ်ိန္မရလိုက္တဲ့ ဝင္ေငြနည္းပါးသူေတြ အတြက္ အလြန္ အေရးပါတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ နိုင္ငံေတြမွာ ပိုၿပီး အေရးပါပါတယ္။ လမ္းေဘး အစားအစာေတြက တဆင့္ ဓာတု ပစၥည္း နဲ႕ ဇီဝ ပိုးမႊားဆိုင္ရာ ကူးစက္မႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈဟာ အစားအစာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ေရာဂါမ်ိဳးစုံေတြရဲ႕ အရင္းခံ ေတြ ျဖစ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ သန႔္ရွင္း စင္ၾကယ္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ မျပည့္စုံတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ ေရ၊ စစ္ေဆး ၾကပ္မတ္မႈ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈနဲ႕အတူ အစားအစာေတြကို စနစ္တက် မကိုင္တြယ္ မစီမံျခင္းေၾကာင့္ လမ္း ေဘး အစားအစာေတြဟာ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကီးမားတဲ့ အစားအစာေတြအျဖစ္ စားသုံးသူေတြကို စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ ျဖစ္ေပၚ ေစပါတယ္။

အဲဒီလို မရွိေစရေအာင္ အစားအစာ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး (Food Safety) ဆိုင္ရာ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကို အသိပညာေပးၿပီး လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ မရွိ အစဥ္မျပတ္ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းနဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီ လက္တြဲေခၚယူ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းျခင္း တို႔ဟာ လမ္းေဘး အစားအစာေတြရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈကတဆင့္ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစမႈကို ေလွ်ာ့ခ် ကာကြယ္ နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံ လူတန္းစားေတြနဲ႕ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္စြာ လာေရာက္ စားသုံးတတ္သူ လူတန္းစား ေပါင္းစုံ တို႔အတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာနဲ႕ အာဟာရ ျပည့္ဝစြာ က်န္းမာေရးနဲ႕ ညီၫြတ္ၿပီး ေဈးႏႈန္း သက္သာတဲ့ အစား အစာေတြကို စားသုံးနိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စီမံ ျပဳျပင္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး တည္ခင္း ေရာင္းခ် ေနသူေတြ၊ စားသုံးသူ ျပည္သူေတြက အျပန္အလွန္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔ WHO နဲ႕ ကုလသမဂၢ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ စားနပ္ ရိကၡာ အဖြဲ႕(FAO) ဆိုင္ရာ အစားအစာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ ျပဌာန္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission) က တိုက္တြန္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။

လမ္းေဘး အစားအစာေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ (Ingredients) ၊ ေရာင္းခ် ျဖန႔္ခ်ိျခင္း (Method of Marketing) ၊ စားသုံးမႈ ပုံစံ အေလ့အက်င့္ (Consumption behavior) တို႔ေၾကာင့္ မတူကြဲျပား ျခားနားမႈေတြ ရွိၾကပါတယ္။

အဲဒီလို ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ အေသးစား အိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အစားအစာမ်ား၊ ေနအိမ္ မီးဖိုေခ်ာင္မွ တပိုင္တနိုင္ ထုတ္လုပ္ရန္ စီမံေသာ အစားအစာမ်ား၊ ေဈးဆိုင္ေပၚမွာပဲ လက္ငင္း ခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္ ေရာင္းခ်ေသာ အစားအစာမ်ား နဲ႕ လမ္းေပၚ တေနရာမွာပဲ ခ်က္ျပဳတ္ စီမံၿပီးမွ ဆိုင္ေတြကို ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး ေရာင္းခ်ေစတဲ့ အစားအစာ မ်ား ဆိုၿပီး ကြဲျပားတဲ့ အစားအစာ အမ်ိဳးအစားေတြ ရွိလာပါတယ္။

WHO က အဲဒီလို စီမံ ခ်က္ျပဳတ္ ေရာင္းခ်တဲ့ အစားအစာေတြဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကိုင္တြယ္စီမံ ခ်က္ျပဳတ္နည္းေတြကို အသုံးျပဳဖို႔ Healthy Food Market Initiative ဆိုတဲ့ ေဈးကြက္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ပညာေပး လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ဥပမာ – အစားအစာေတြကို ၇ဝံ C စင္တီဂရိတ္ အထိ ခ်က္ျပဳတ္ ၾကဖို႔၊ အသုံးျပဳတဲ့ အမ်ားသုံး ေရပိုက္က ေရေတြဟာ သန႔္ရွင္းၿပီး ေရာဂါပိုးမႊားေတြနဲ႕ တျခား အညစ္အေၾကးေတြ ကင္းရွင္းေရး သက္ဆိုင္ရာက အစဥ္မျပတ္ စစ္ေဆးဖို႔ နဲ႕ စားၿပီး အစားအစာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သြန္ပစ္ျခင္း နဲ႕ ေဆးေၾကာျခင္း အဆင့္ေတြမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ နဲ႕ ညီၫြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စကၤာပူ နိုင္ငံမွာ Ministry of Environment and Water Resource (MWER) ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ National Environment Agency(NEA) ဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အတိုင္း ဆိုင္ ခန္း တည္ေဆာက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းျခင္း၊ အမွိုက္ႏွင့္ အႂကြင္းအက်န္ မ်ား စြန႔္ပစ္ ျခင္း၊ ေဆးေၾကာရာတြင္ အသုံးျပဳမယ့္ ဆပ္ျပာရည္ ဒါမွမဟုတ္ Chemical (ဓာတု ပစၥည္း) ရဲ႕ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ နဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္ တည္ေဆာက္မႈ၊ ကုန္ၾကမ္းနဲ႕ ကုန္ေခ်ာ သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းမႈ၊ ခ်က္ျပဳတ္သူေတြ ရဲ႕ တကိုယ္ရည္ သန႔္ရွင္းမႈ နဲ႕ ကူးစက္ေရာဂါ ကင္းစင္မႈ တို႔ကို စားေသာက္ဆိုင္တန္းေတြ Food Court နဲ႕ Hawker Center ေတြက အတိအက် လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ ရပါတယ္။

ဆိုင္ဖြင့္ခြင့္ လိုင္စင္ မေပးခင္ သက္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရွင္ နဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ဌာနက ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးတဲ့ Food Handeling Method Course အစားအစာေတြကို သန႔္ရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႕ ညီၫြတ္မႈ ရွိေစဖို႔ ကိုင္တြယ္ စီမံျခင္း သင္တန္း ၃ ပတ္ (၂၁ ရက္) ကို တက္ေရာက္ရၿပီး ေအာင္ျမင္မွ ဆိုင္ဖြင့္ခြင့္ ရပါတယ္။

ဆိုင္ဖြင့္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လိုုအပ္သလို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပုံမွန္ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရပါတယ္။

ထိုင္းနိုင္ငံမွာေတာ့ က်န္းမာေရး ဌာန က လမ္းေဘးေဈးဆိုင္ေတြ အတြက္ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ Ten Points Code of Practice for Vendors ကို ၿမိဳ႕ျပ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းက FAO ရဲ႕ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ခ်မွတ္ၿပီး စနစ္တက် တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စစ္ေဆး လုပ္ကိုင္ပါတယ္။

နိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွာလည္း လမ္းေဘး အစားအစာေတြ အတြက္နဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ဥပေဒ ျပဌာန္းၾကတာ ရွိပါတယ္။ Laws covering food safety and environmental hygiene ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းေဘးမွာ ေရာင္းခ်တဲ့ အစားအစာေတြထဲမွာ ပမာဏ မ်ားျပားတဲ့ အဆိပ္သင့္ေစတဲ့ အႏၲရာယ္ပစၥည္းေတြ မ်ားစြာ ပါဝင္ ေနတတ္ပါတယ္။

ဥပမာ – ပိုးသတ္ေဆး အႂကြင္းအက်န္၊ သတၱဳ ေလး(Heavy metals) လို႔ ေခၚတဲ့ ကက္ဒ္မီယံ (Cadmium) ၊ အာဆင္း နစ္ ၊ မာက်ဴရီ၊ ခဲဓာတ္၊ အလူမီနီယံေတြ ပါဝင္တတ္ပါတယ္။ ဘက္တီးရီးယား၊ သန္ေကာင္၊ ဗိုင္းရပ္စ္ နဲ႕ အျခား ေရာဂါ ပိုးမႊားေတြမ်ားစြာလည္း ပါဝင္ေနနိုင္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳမထားတဲ့ ဆိုးေဆးေတြ Textile dyes ၊ အရသာကဲ ေဆးေတြ Food additives နဲ႕ တရားမဝင္ တာရွည္ခံ ေဆးေတြ Illegal food preservatives လည္း ပါဝင္ေနတတ္ပါတယ္။

လမ္းေပၚမွာ ေမာင္းႏွင္သြားလာေနတဲ့ ကားေတြ၊ လူေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႕ အေဆာက္အအုံ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ေရးမွ ဖုံမႈန႔္ေတြ၊ သုတ္ေဆး အမႈန႔္ေတြ၊ ေႂကြျပားနဲ႕ ေက်ာက္ျပား အမႈန္ေတြလည္း ကူးစက္တတ္ ပါတယ္။

WHO နဲ႕ FAO အဖြဲ႕ေတြက အဲဒီလို ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းရွင္းေစဖို႔ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို Codex Alimentarius Commission အစားအစာဆိုင္ရာ စည္းကမ္းနဲ႕ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း အဖြဲ႕ကတဆင့္ Codex 1999 and 2001 ကို အျပည့္အစုံ ျပဌာန္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံအသီးသီးက အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီ ျဖန႔္ေဝ အသိ ေပးၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းထား ပါတယ္။

လမ္းေဘး ေဈးဆိုင္ ေရာင္းခ်သဴ အမ်ားအစုဟာ ေက်ာင္းေန ပညာသင္ၾကားမႈ နည္းပါးျခင္းနဲ႕ အစားအစာ ေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ Food Safety ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရး နဲ႕ ေဝးကြာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ အခ်က္ေတြ ကို ကာကြယ္မႈ နည္းပါးၾကပါတယ္။

လိုအပ္တဲ့ သန႔္ရွင္းတဲ့ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာ၊ အစားအစာ ကုန္ၾကမ္း၊ စနစ္တက် အမွိုက္စြန႔္ပစ္ နိုင္မႈနဲ႕ တကိုယ္ရည္ သန႔္ရွင္းမႈ အတြက္လည္း ပံ့ပိုး ကူညီေပးမႈတို႔ကို အလုံအေလာက္ ရတတ္ေလ့ မရွိတတ္ၾကပါဘူး။ တပိုင္တနိုင္ ေလာက္ပဲ သိသလို၊ ျဖစ္သလို အေျခအေန ေပးသေလာက္ လုပ္ကိုင္ ေရာင္းခ်ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုေတသန ျပဳလုပ္ ေလ့လာခ်က္ေတြ အရ အစားအစာနဲ႕ ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ ေရာဂါေဝဒနာ အမ်ားစုဟာ အစားအစာ ေတြကို စနစ္တက် မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း နည္းစနစ္ Proper food handeling ကို သိထား လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ နိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ လမ္းေဘး အစားအစာ ေဈးဆိုင္တန္း လုပ္ကိုင္သူေတြကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေလ့က်င့္ ပညာေပးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ နဲ႕ သန႔္ရွင္း စင္ၾကယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ပုံမွန္ စစ္ေဆးနိုင္ဖို႔ အစိုးရက စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္းတို႔ကို ႀကီးမားတဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႕ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးသင့္ပါတယ္။

အစားအစာေတြ သန႔္ရွင္းေရး အတြက္ အေျခခံ အခ်က္ ၅ ခ်က္ Five keys of safety food ကို နိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးၿပီး လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေအာင္ စိစစ္ ၾကပ္မတ္ ေနၾကတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။

အဲဒီအေျခခံ အခ်က္ေတြကေတာ့ (၁) အရာရာကို သန႔္ရွင္းစြာ ထားဖို႔ Keep clean ။ (၂) လက္ေတြကို အၿမဲ စင္ၾကယ္ စြာ ေဆးေၾကာ သန႔္စင္ဖို႔ Hand hygiene ။ (၃) အသုံးအေဆာင္ ပန္းကန္ ခြက္ေယာက္ေတြ၊ အစားအစာ ကုန္ၾကမ္းနဲ႕ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး အစားအစာေတြကို သီးသန႔္ ခြဲျခားထားရွိဖို႔၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ အသားစိမ္း၊ ႏြားနို႔၊ ၾကက္ဥနဲ႕ ျဖည့္စြက္ ပစၥည္းေတြ (ဟင္းခတ္ အေမြးအႀကိဳင္၊ အေရာင္တင္ေဆး၊ သၾကား၊ ဆား၊ င႐ုတ္သီး) ကို ခြဲျခားထားရွိ သိမ္းဆည္း သိုေလွာင္ဖို႔။ (၄) သန႔္ရွင္း စင္ၾကယ္တဲ့ ေရ နဲ႕ အစားအစာ ကုန္ၾကမ္းေတြကိုသာ အသုံးျပဳၾကဖို႔။ (၅) ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး အစားအစာ ေတြကို သာမန္ အပူခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ ၂ နာရီထက္ၾကာေအာင္ မထားရွိဖို႔၊ လိုအပ္သလို ၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ေအာက္မွာ သိမ္းဆည္း ထားရွိဖို႔၊ ၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ နဲ႕ ၆ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ၾကားမွာ ေရာဂါ ပိုးမြား ေပါက္ပြားမႈကို ေႏွးေကြးေစျခင္း ဒါမွမဟုတ္ လုံးဝ ရပ္စဲ ထားနိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တျခားအခ်က္ေတြကေတာ့ သန႔္ရွင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာသာ ေရာင္းခ်ဖိဳ႕၊ ေရေျမာင္း ၊ အမွိုက္ပုံ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လမ္း တံတား လုပ္ငန္းခြင္ အနီးမွာ မေရာင္းၾကဖို႔ နဲ႕ ေရာင္းခ် ခ်က္ျပဳတ္သူေတြရဲ႕ တကိုယ္ရည္ သန႔္ရွင္း စင္ၾကယ္ ကူးစက္ ေရာဂါ ကင္းရွင္းမႈကို အၿမဲ ဂ႐ုစိုက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို နိုင္ငံတနိုင္ငံရဲ႕ အဓိက လူတန္းစားေတြ ျဖစ္တဲ့ အေျခခံ လူတန္းစားေတြ၊ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ေတြ၊ ႐ုံးသူ ႐ုံးသား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ၊ စက္႐ုံ အလုပ္သမားေတြ အားထား စားသုံးရာ လမ္းေပၚ အစားအစာေတြ Street Food ရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ အာဟာရဓာတ္ ႂကြယ္ဝေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႕ ညီၫြတ္ေရးကို ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ။

ေဒါက္တာ စိုးခိုင္သည္ အစားအစာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး(Food Safety) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပး လုပ္ကိုင္ေနသူ (Food Safety Consultant and Management) တဦး ျဖစ္ပါသည္။

No comments: