Sunday, November 20, 2016

ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ အစိုးရသစ္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ေျပာ

ေဇယ်ာေမာ္

အေျပာင္းအလဲလုိခ်င္သည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည္သူက မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွစ္လနီးပါးၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ လူထုအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းက ေဝဖန္လုိက္ပါတယ္။

“အစိုးရ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီး ရွစ္လနီးပါး ၾကာလာတဲ့အခါမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေန ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာ လုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား လက္ေတြ႔ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ျခင္း မေျပလည္ျခင္း၊ အဆင္ေျပျခင္း မေျပျခင္းတို႔က ေဖၚျပေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူထားတဲ့ ပါတီနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းက တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကိုယ္တိုင္က စီးပြားေရးကို တိုးတက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသးဘူး ဆိုတာလည္း လူသိရွင္ၾကား ဖြင့္ဟဝန္ခံထားၿပီး ဒီေနရာမွာ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းတာက စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႐ုတ္ခ်ည္း တုိးတက္မ်ားျပားလာတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။

ႏို၀င္လာ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရး က်ဆင္းျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း စတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔လည္း ဦးသန္းေ႒းက ဆုိပါတယ္။

“စီးပြားေရးမေကာင္းျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပါ ထိပါးလာတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္ ဒီလိုအေနအထားမွာ အမ်ဳိးသားေရးကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ပါတီႀကီးအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရး ပါတီႀကီးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ဘဝ လံုၿခံဳေရး ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွ႕႐ႈၿပီးေတာ့ ဒီကေန႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန” ၊"အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား”၊ “ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံကုန္ေစ်းႏႈန္း" ၊ “ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ႔လာၿခင္း “ ၊ “စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ” အစရွိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

ႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ “တရိပ္ရိပ္တက္ေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတို႔ က်ဆင္းေရး ကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရး နည္းလမ္းအရ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္၍ အခ်ိန္ယူရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ဆို၍ လူထုအစိုးရက ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုျခင္းမရွိပါ” ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ထုတ္ အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

အလားတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္လာၿပီးျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ အပါအဝင္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးက႑ တို႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညွိ လ်က္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း တိုးတက္ လာေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးတက္ရရွိႏိုင္ေရးကို နည္းလမ္းေပါင္း စုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း လူထု အစိုးရသစ္၏ လက္ရွိ ခုႏွစ္လ ကာလ အတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ မဟုတ္ပါ။” ဟုလည္း ေရးသားထားပါတယ္။

No comments: