Thursday, November 3, 2016

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မွ်တသည့္ ကစားသမားစိတ္

လင္းငယ္


အမ်ိဳးခ်စ္ျခင္းခ်စ္တာတခုတည္းသိသူမ်ား

မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္၊ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ၊ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္၊ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးစုံေနသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာစကားလုံးမ်ားကိုစဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ ဆိုသူမ်ားကေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးကိုခ်စ္တာတခုတည္းသိၿပီးဘာမွေကာင္းမွန္းဆိုးမွန္းေဝဖန္စဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲလက္ခံယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုအလြယ္နားလည္ထားမိပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရဆိုလွ်င္ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္ေတြမနည္းတာျမင္သာသည္။

ငါတို႔ လူမ်ိဳးအခြင့္အေရးဟုေတာင္းဆိုမႈရဲ႕ေနာက္ကငါတို႔လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းသာေကာင္းစားရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္တခ်ိဳ႕ကိုျမင္မိသည္။ အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ။ တခ်ိဳ႕ျပင္းထန္တဲ့ လူမ်ိဳးေရးဝါဒရွိသူေတြကဖက္ဒရယ္လို႔ ေအာ္ရင္းေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန့္က်င္ေနေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္းျမင္မိသည္။

လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ျခင္းသည္ သတိႀကီးႀကီးထားရမည့္ ေလာင္စာတခုဆိုတာကိုတိုင္းျပည္အႏွံ႕ ေလာက္ၿမိဳက္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကသက္ေသျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ အစိုးရကထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔လိုေသာ ျပႆနာတစုံတခုျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာမၾကာခဏၾကားရေလ့ရွိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တခုကဒီအစိုးရကလူမ်ိဳးႀကီးအုပ္စိုးမႈကိုအားေပးေနတာ၊ လႊမ္းမိုးခ်င္တာ၊ တိုင္းရင္းသားေတြဆိုရင္ ပစ္ထားတာပဲဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးမွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကိုျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းလူအမ်ားစုေနရာမွာသာျပဳလုပ္ထားသည္ကိုေထာက္ျပၾကျပန္သည္။ ဒါလည္းအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲငါတို႔လူမ်ိဳးမို႔လိုႏွိပ္ကြပ္ထားတာ၊ ငါတို႔လူမ်ိဳးေကာင္းစားဖို႔ဆိုရင္ စသည့္ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးခံစားခ်က္မ်ားပါလာတတ္သည္။ ပိုးဆိုသည့္ အေနအထားမ်ားတြင္ ဘာသာေရးနဲ႕ ကိုင္ကာအပုပ္ခ်ၾကသည္။

ဒီလိုမွတ္ခ်က္မ်ားကိုနိုင္ငံေရးသမားေတြကသတိထားသုံးၾကေပမယ့္ သာမန္ျပည္သူေတြကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကသည္။ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာဆိုလွ်င္ မွိုလိုပြထေနသည္။ က်ေနာ္တို႔ေတြသတိႀကီးႀကီးထားသင့္ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တမ္းကအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ခံစားရျခင္းတြင္ လူတန္းစားခြဲျခားျခင္းမရွိဟုေျပာရေလာက္ေအာင္ လူေပါင္းစုံခံစားၾကရသည္သာျဖစ္သည္။

ငါတို႔လူမ်ိဳးတန္ခိုးရွိဖို႔

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီဆိုသည္ကိုေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ထိပ္ဆုံးကတက္လာသည္ကဟစ္တလာေခတ္ Nationalist Movement ေတြအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဟစ္တလာကိုအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ဟစ္တလာ၏ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကအမ်ိဳးသား လႊမ္းမိုးေရးဝါဒျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကတျခားလူမ်ိဳးတမ်ိဳးထက္ ပိုမိုျမင့္ျမတ္သည္ဟူေသာအယူအဆေပၚမွာအေျခခံလ်က္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကတပါးသူကို လႊမ္းမိုးနိုင္ေရးႀကိဳးစားေသာဝါဒပင္ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္လုပ္မည္။ အင္အားေကာင္းလာရင္ ကိုယ့္ဝါဒအတိုင္း လႊမ္းမိုးနိုင္ေရးႀကိဳးစားမည္။ ဒီလိုနဲ႕ နယ္ခ်ဲ့ဝါဒတခုအျဖစ္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာရပ္တည္လာသည္။ ဤပုံစံအမ်ိဳးသားေရးဝါဒသည္လည္းမ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္နဲ႕ မနီးရိုးစြဲျဖစ္သာျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔နိုင္ငံတြင္လည္းအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြအားေကာင္းခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကာလအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြျဖစ္ပါသည္။ “ငါတို႔လူမ်ိဳးတန္ခိုးရွိဖို႔ မ်ိဳးရိုးမတိမ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေလတယ္ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ အာဇာနည္ေတြရယ္” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းစာသားဟာမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပေနပါသည္။ ထိုစဥ္ကေတာ့ တိုင္းတပါးသားကိုဆန့္က်င္ဖို႔၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကိုအျမင့္ဆုံးမေရာက္ ေရာက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ခဲ့ၾကရသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကိုအရင္းခံကာတတိုင္းျပည္လုံးကိုစုစည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ကမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္တြင္ နိုင္ငံဆိုသည္ကလူမ်ိဳးဆိုသည္၏ အထက္ ဦးစားေပးအျဖစ္ က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

လူအခြင့္အေရးခ်ိန္ခြင္

အခ်ိန္ကာလတခုၾကာတဲ့အခါ မၾကာခဲ့ေသးေသာပစၥကၡတြင္ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တဲ့စိတ္ကိုျပမိလို႔ အမ်ိဳးသားဝါဒီတခ်ိဳ႕ အၾကမ္ဖက္သမားအမည္တပ္ခံလို႔ တပ္ခံရ၊ တိုင္းျပည္ကိုေသြးကြဲေအာင္ လုပ္သူအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခံလိုခံရ၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာမသင့္ေတာ္တဲ့ လူသားေတြအျဖစ္ ထင္ေယာင္ ျမင္ေယာင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကတာေတြမၾကည့္ခ်င္လ်က္ ျမင္ရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ Nationalist လို႔ အမည္တပ္မိတိုင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသူလို႔ အထင္ခံလိုက္ရတိုင္းလူ႕အခြင့္အေရးကိုမေလးစားသူေတြအျဖစ္ ပုံေဖာ္ အျမင္ခံရသည္။ ဘာသာေရးအစြန္း၊ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္သူမ်ားအျဖစ္ အျမင္ခံရသည္။ ဘာေၾကာင့္မ်ားျဖစ္ေနရတာလဲ။ အေနာက္နိုင္ငံကလူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ Nationalist movement ညီမွ်ျခင္းဟစ္တလာဆိုတဲ့ အေၾကာက္တရားအရင္းခံတဲ့ အယူအစြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေလမည္လား။ Nationalist လို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႕ ဟစ္တလာလက္သစ္ဆန္ဆန္ အမည္တပ္လိုက္ဖို႔၊ ပုံေဖာ္လိုက္ဖို႔ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနၾကတာလည္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။

တဖက္မွာလည္းလူ႕အခြင့္ေရးနဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႕ ယွဥ္လာရင္ ဘာကိုေ႐ြးမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကေပၚလာၿမဲ။ တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ခုစလုံးကလိုအပ္သည္သာ။ မိမိအမ်ိဳးသည္ အဓိကက်ပါမည္။ သို႔ေသာ္ လူသားမ်ားအားလုံးသည္လည္းအဓိကက်ပါသည္။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကအေရးမႀကီးေတာ့ၿပီးလားမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည္ကမ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ မဟုတ္ေသာ၊ ဟစ္တလာရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီစိတ္ဓာတ္မဟုတ္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖစ္ဖို႔ လိုေၾကာင္းကိုေတာ့ ေျပာခ်င္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးဘယ္လိုပုံစံလဲဆိုတာကိုေဘာလုံးပြဲနဲ႕ ဆက္စပ္စဥ္းစားၾကည့္မိသည္။

မွ်တေသာကစားပြဲ

ဟစ္တလာကသူ႕အမ်ိဳးကိုခ်စ္ျပရင္းတျခားလူမ်ိဳးေတြကိုက်ဴးေက်ာ္လႊမ္းမိုးျပခဲ့သည္။ ရသည့္နည္းနဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္။ မွ်တေသာစစ္ ဆိုတာမရွိခဲ့။ မွ်တေသာကစားပြဲမဟုတ္ခဲ့။ တဖက္သတ္ အနိုင္ကစားခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ သူလည္းတဖက္သတ္ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရသည္။ Fair play ကိုအမ်ိဳးသားေရးစိတ္နဲ႕ တြဲစပ္ အသုံးမျပဳတတ္ခဲ့သူသာျဖစ္သည္။ အားကစားပြဲမွာကတဖက္အသင္းကိုေရကုန္ ေရခန္းအနိုင္ရရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ သို႔ေသာ္ ညစ္လို႔မရ။ လူခ်၍ မရ။ ေအာက္လမ္းနည္းမသုံးရ။ ေနာက္ဆုံးရလဒ္ကိုလက္ခံရသည္။ ရႈံးလွ်င္ပင္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္နိုင္ရသည္။

က်ေနာ္တို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးသမားမ်ားရဲ႕ ကစားပြဲကဘယ္လိုအေနအထားမ်ားျဖစ္ေနပါသလဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ ေအာက္အသင္းသာျဖစ္ေနသည္။ Fair play ကိုပိုၿပီးလိုအပ္ေနေသာအသင္းသာျဖစ္သည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က Fair play ကိုကိုင္ၿပီးသူတပါးလည္းရင္ဆိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရမည္သာျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ဘက္ကျပစ္ဒဏ္ေဘာေတြမက်ဴးလြန္မိဖို႔ လိုသည္။ က်ဴးလြန္လိုက္သည္ႏွင့္ ဝိုင္းမႈတ္ၾကမည့္ ဝီစီမ်ားကတန္းစီေနသည္။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေနာက္တံခါးကက်ိဳးေပါက္တာကိုျပင္ဆင္ဖို႔ႀကိဳးစားတာ၊ အေရွ႕ဘက္နံရံႀကီးၿပိဳအိဆင္းလာတာကိုႀကံႀကံခံဖို႔ ႀကိဳးစားေနရမည္သာျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရေရရွည္ခိုင္ၿမဲဖို႔ ခုခံေနရမည္သာျဖစ္သည္။ ဒါေတြလုပ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ေတြကအဲဒါေတြနဲ႕ ဆက္စပ္သမွ်ကိုတရားေသဆန့္က်င္ေနၾကျခင္းေတာ့ မျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။

က်ေနာ္တို႔ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ျခင္းကသူတပါးကိုႏွိပ္စက္ကလူျပဳဖို႔ မဟုတ္။ ကိုယ့္အမ်ိဳးမေပ်ာက္ဖို႔၊ ကိုယ္တိုင္းျပည္ မေပ်ာက္ဖို႔၊ ကိုယ့္ဘာသာယဥ္ေက်းမႈ႕မေပ်ာက္ဖို႔ ခုခံေနျခင္းသက္သက္သာျဖစ္သင့္သည္။ က်ေနာ္တို႔ ခုခံကာကြယ္ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္ေအးလက္ေအး၊ ေသြးေအးေအးႀကံစဥ္းစားခ်ိန္ မရခဲ့တာေတြရွိခဲ့ပါမည္။ ဒါေၾကာင့္ ဇာတ္လမ္းႀကီးကဇာတ္နာေအာင္ လုပ္ခ်င္သူေတြအကြက္ထဲဝင္သြားမိတာေတြရွိခဲ့ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ပဲလူ႕အခြင့္အေရးဟုေခါင္းစဥ္တပ္ကာအေဝဖန္ခံခဲ့ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္ (အမွန္တကယ္ လူ႕အခြင့္အေရးကေတာ့ျဖင့္ နိ္ုင္ငံသားအားလုံးျပည့္ဝၾကေသးသည္ မဟုတ္ပါ)။ အစြန္းေရာက္ (Radicalism) ဆိုတာႀကီးနဲ႕ ကိုင္ေပါက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ေတြကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ၿပီးစဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္စရာလည္းရွိေနတာေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ မျဖစ္ဖို႔၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိ္န္ခ်ိန္နဲ႕ တုံ႕ျပန္ႀကံဆတတ္ဖို႔၊ သူ႕တို႔ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြကိုသတိထားတတ္ဖို႔ေတာ့ အမ်ားႀကီးသတိရွိရွိႀကိဳးစားရပါမည္။ ဒါကတတနိုင္ငံလုံးအေနအထားႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ မ်က္ေမွာက္ ကမာၻႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုထိုေသာ Radical စိတ္အခံမ်ားကကမာၻႀကီးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရမွာတင္ ရပ္မေနပါ။ ကိုယ့္ျပည္တြင္းအေရးမွာလည္းနက္နက္ရွိုင္းရွိုင္းသက္ေရာက္ေနပါသည္။

ျပည္တြင္းကစားပြဲ

က်ေနာ္တို႔ခ်င္းရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရကိစၥ။ တိုင္းရင္းသားတဦးတေယာက္ခ်င္းမွာတာဝန္ ရွိသည္ဆိုတာကိုကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ဖို႔ လိုသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တိုင္းကမိမိတို႔ လူမ်ိဳးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုဦးစားေပးေဆြးေႏြးၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးလည္းေဆြးေႏြးရမည္။ အားမနာတမ္းေဆြးေႏြးရမည္သာ။

သို႔ေသာ္ ဘယ္လိုအေနအထားနဲ႕ ေဆြးေႏြးၾကမည္လဲ။ ဒီမွာေတာ့ ကိုယ္လူမ်ိဳး ျမႇင့္တင္ရင္း၊ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခုလုံးကိုၿခဳံငုံကာၾကည့္နိုင္ၾကရပါမည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကႏွိုင္းႏွိုင္းခ်ိန္ခ်ိန္ စဥ္းစားနိုင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိပါသည္။ ဤသို႔ေသာပညာဉာဏ္ ဦးစီးေသာညွိနိုင္းျခင္းအတတ္ပညာသည္ အဓိကလက္နက္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ စိတ္ေစတနာေကာင္းသည္ အေရာင္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

ပရိသတ္မ်ား

သို႔ေသာ္ ပရိသတ္မ်ားကေရာကြင္းထဲမွာကစားေနၾကသည့္ အဓိက Player မ်ား မွ်မွ်တတကစားနိုင္ေအာင္ အလြန္အက်ဴးအားေပးမၾကမ္းဖို႔ လိုေလဦးမည္ ထင္သည္။ ပရိသတ္ အားေပးၾကမ္း၍ ပြဲပ်က္ခဲ့ေပါင္းလည္းမ်ားလွၿပီမဟုတ္လား။

ပြဲဆူေအာင္ လုပ္မည့္ သူမ်ားကလည္းက်ားေခ်ာင္းေခ်ာင္းေနၾကပါသည္။ မၾကာမီက်င္းပၿပီးခဲ့သည့္ ပင္လုံညီလာခံေနာက္ပိုင္းက်င္းပေတာ့မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ရခိုင္အေရးေျဖရွင္းျခင္းမ်ားသည္ Fair play ကိုဝိုင္းဝန္းခင္းက်င္းနိုင္မည္၊ အမ်ားျမင္ေအာင္ ျပနိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္။ ပရိသတ္ ပြဲထိန္းလွ်င္ ကစားသမားမ်ားလည္းအမွားနည္းပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ လက္ခုပ္သံမ်ားသည္ က်ေနာ္တို႔ အားလုံးဘက္တြင္ စုၿပဳံလာပါလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္နိုင္ပါသည္။

No comments: