Friday, November 18, 2016

ရခုိင္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမျပဳရန္ ILO ေျပာ

RiA

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၌သာမက ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ပါ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနၾကသည့္ ပမာဏမွာ ႏွစ္စဥ္ျမင့္မားလာေနသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးလိုက္ပါက အလုပ္လက္မဲ့ ေဒသခံမ်ားအား ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ သြားလာရန္အတြက္ တြန္းအားေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ILO ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္း၊ နည္းပညာအႀကံေပးအရာရွိခ်ဳပ္ Mis Jackie Pollock က ေျပာသည္။

“လူေတြက အလုပ္မရွိဘူး။ ဒီလုိေရြ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေတြကုိ ထပ္ၿပီးေတာ့ ပိတ္ပင္ခံရမယ္ဆုိရင္ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြက ထြက္ခြာဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာလိမ့္မယ္။ ဒီအခါ လုိအပ္တဲ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြမရွိေတာ့ဘဲ အႏၱရာယ္ေတြကုိ ႀကဳံေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။”

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်မည့္အစား ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ႐ွာေဖြေပးၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစႏုိင္မည့္ အပိုင္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ဆုိပါက ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား နည္းပါးလာမည့္ဟုလည္း ILO က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ လုပ္ခလစာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရ႐ွိျခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Mis Jackie Pollock က အႀကံျပဳသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ျပည္ပကုိ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ကုိင္မည့္ ေရြ႕ေျပာင္းမ်ားကုိ ႀကဳိတင္အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ထုိင္း၊ မေလးရွား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာမႈရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကိုယ့္ေဒသကေန ျပင္ပကို ထြက္ခြာၿပီးမသြားရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးလို႔ျမင့္ပါတယ္။ ေဒသအေျခအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အလုပ္အကိုင္နည္းပါးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ဝင္ေငြအားျဖင့္လဲ ကြာျခားမႈရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သြားေနၾကတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ ျပည္ပကို ထြက္ခြာသြားၾကတဲ့သူေတြထဲမွာ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားေတြထြက္ခြာသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ သာမာန္လူထြက္သြားတာထက္ ေဒသစီးပြားေရးေတြကိုလည္း ထိခိုက္မႈေတြရွိေနပါတယ္။” ဟု အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွထြန္းကေျပာသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ အတတ္ပညာမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံုမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူလာရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လက္႐ွိတြင္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာ သြားလာေနၾကျခင္းမွာလည္း အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရးအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း Mis Jackie Pollock က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၃၁ သိန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ၃ ဒႆမ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဝင္ေငြခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မဖန္တီးေပးႏုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္ ၾကရေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းက ေဖာ္ျပသည္။

No comments: