Wednesday, November 16, 2016

အက်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးျခင္းမဟုတ္ ခိုင္မာသည့္ အပစ္ရပ္ေရးျဖစ္စဥ္ အတြက္ ရည္ရြယ္ဟု UNFC တပ္ေပါင္းစုဆို

စိုင္းေအာင္ဆိုင္း


တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္တြင္ UNFC တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္မထိုးေသးျခင္းမွာ အက်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္မဟုတ္ဟု UNFC အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ခူးဦးရယ္က ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္ ။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစု၏ Delegation for Political Negotiation နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ႏွင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ နိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းကေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္ ။

NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးေရးအတြက္ UNFC မွ အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

‘တကယ္ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ ေက်ာ္လႊားနိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကလည္း ဆုံးျဖတ္ ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရမယ္ဆိုရင္ ခိုင္မာတဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြျဖစ္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၈ ခ်က္ကို တင္ျပထားတာျဖစ္တယ္။ ” ဟု ခူးဦးရယ္က ေျပာသည္ ။

UNFC မွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္တြင္ ႏွစ္ဘက္ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းမည့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မွုေကာ္မတီတြင္နိုင္ငံတကာမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေရး ၊ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္အား ျပင္ဆင္ရန္ ၊ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ရလာဒ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အပါအဝင္ အေျခခံ ဥပေဒကိုေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ၊ အပစ္ရပ္ေဒသအတြင္းေဒသခံ ျပည္ သူမ်ားအေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွုႀကီးေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရွိပါက သဘာဝ သယံဇာတ မ်ားႏွင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွု ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ EITI လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲဲ့အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ယူ ရန္၊ နိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမွု အကူညီမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားမွ အဓိက အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနသည္ ။

နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သူမ၏ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း အခ်ိန္ အကန႔္အသတ္ျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီးယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မွုကို တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဘက္ေက်လည္ရန္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ဖိအားေမ ပးရန္လိုေၾကာင္းခူးဦးရယ္က ေျပာသည္ ။

‘နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကဳံအရ ေျပာရမယ္ဆိုရရင္ေတာ့ သေဘာ တူညီခ်က္ ရဖို႔ဆိုတာအရမ္း ကိုခက္ခဲတယ္။ ခက္ခဲတဲ့အတြက္ သေဘာတူညီမွု ရဖို႔အတြက္ ျငင္းခုံၾကတာကလည္း ရွိစျမဲပဲ။ တဘက္နဲ႔ တဘက္ ဖိအား မေပးဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ တဘက္နဲ႔ တဘက္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ေနရာမွာ တစ္ဘက္က နားလည္တဲ့ အရာကို ေနာက္တဘက္က နားလည္မွုမွာ ထပ္တူၾကဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ‘ ဟု မၾကာေသးခင္ကပင္ ေတာင္ အာဖရိကသို႔သြားေရာက္ကာ ေတာင္အာဖရိက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သူခူးဦးရယ္က ေျပာသည္ ။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရး ထိုးနိုင္ေရးေဆြးေႏြးမွုကို ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေက်ာ္တြင္ရပ္နား ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု သိရသည္ ။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ KNU ၊ RCSS /SSA တို႔ပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕သာ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားၿပီး သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA ၊ KIA အပါ၀င္ အဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးေပ ။

No comments: