Saturday, November 19, 2016

ရခုိင္လူငယ္မ်ားကုိ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ သတင္းမွားယြင္းေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္စုိး ျငင္းဆုိ

RiA

တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ခံေနရသည့္ ရခုိင္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ရခုိင္လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိေဒသကုိ ကာကြယ္လုိလွ်င္ ေဒသႏၱရရဲျဖစ္ခြင့္ေပးၿပီး လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးမည္ဟူသည့္ သတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠဌ ကိုယ္စား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၆) ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ ယခုလုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေဒသႏၱရရဲတပ္ဖြဲ႕” ဖြဲ႕စည္းျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းသတင္းထြက္ေပၚေနမႈမွာ မွားယြင္းပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ သာမက အျခား တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ေဒသႏၱရ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းရန္ မရွိပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ျဖည့္တင္းရန္ ရည္ ရြယ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ခုႏွစ္ ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ရဲတပ္သား အသစ္ မ်ားစုေဆာင္းႏို္င္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္သာ ရွိပါေၾကာင္း” ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးမည့္ သတင္းမွာ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔ထိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးညီပု ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေမာင္ေတာ ခရီးစဥ္အတြင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎သတင္းကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ပုိင္ သတင္းမီဒီယာ ရခုိင္ေဂဇက္က ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က “ အေနာက္တံခါးကို ကာကြယ္လိုေသာ ရခိုင္လူငယ္မ်ားကို ေဒသႏၱရရဲ ဖြဲ႕စည္းကာ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးမည္” သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

အဆုိပါ သတင္းတြင္ “ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အတြင္းမွ ေဒသခံရခိုင္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုလွ်င္ လာေရာက္ စာရင္းေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆင္ၿပီးလွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားနည္းတူ လစာ ၊ ရိကၡာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အသက္အားျဖင့္ ၁၈ ႏွစ္မွေန ၃၅ ထိ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းကို ေ၀းေ၀းလံလံ မသြားရေအာင္ စစ္ေတြ ( သို႔မဟုတ္ ) ေမာင္ေတာတြင္ သင္တန္းေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သင္တန္းဆင္း သည္ႏွင့္ တၿပိင္ႏွက္ မိမိေဒသ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တာ၀န္က် ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က ဆိုသည္။” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ရခုိင္နယ္စပ္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဴပ္ႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ား အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခံရၿပီးေနာက္ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီႏွင့္ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ရခုိင္တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေဒသခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ျပည္သူ႔စစ္ပုံစံျဖင့္ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း “အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရခုိင္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာ ခ႐ုိင္တြင္ ေဒသခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ကုိ ျပည္သူ႔စစ္ပုံစံျဖင့္ လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လုံး၀ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း” ကာကြယ္ေရး ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဴပ္ ျမင့္ႏြယ္က ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုတဖန္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္စုိးက ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: