Thursday, June 23, 2011

အရပ္သားအစိုးရသည္လည္း မီဒီယာမ်ားအေပၚ ယခင္အတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟုဆို

ျဖိဳးႀကီး

အရပ္သားအစိုးရ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္အတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အစိုးရေကာင္းေၾကာင္းမ်ားသာ ဝါဒျဖန္႔ ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔ (Memo 98) ျမန္မာျပည္ ညိႇႏႈိင္းဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံက ေျပာသည္။

အရပ္သားအစိုးရ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မဲဆြယ္ကာလမွာဘဲ အစိုးရသတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ အျခားမီဒီယာေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ သတင္းေတြကို ဘယ္ေလာက္ေဖာ္ျပတယ္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိ/မရွိ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ခုိင္မာတဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ အကဲျဖတ္ခဲ့တယ္၊ အဲဒီကာလမွာ မီဒီယာေတြရဲ႕ ေျဖာင့္ မွတ္မႈစံႏႈန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သလို အခုေပၚလာတဲ့အစိုးရကလည္း ဘယ္ေလာက္အထိ လူထုအေပၚမွာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ တရားမွ်တခြင့္၊ ေဖာ္ျပခြင့္ေတြရလည္းဆိုတဲ့ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ၾကည့္တာပါ၊ ေရဒီယိုေတြ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာ စကၠန္႔အလုိက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊက အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူတယ္၊ သိန္းစိုးေကာ္မရွင္က ဘယ္ေလာက္ယူတယ္ဆိုတာကို အတိအက် ေလ့လာအကဲျဖတ္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တယ္၊ အတိုက္အခံအုပ္စုေတြကိုေရာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးလဲ ေပးတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအျပဳသေဘာေဆာင္ေဖာ္ျပလဲ ဆိုတာ၊ ပရင့္ မီဒီယာေတြမွာလဲ စေပ့ဘယ္ေလာက္ယူသလဲဆုိတာေတြကို ဂရပ္ေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ေဖာ္ျပေလ့လာအကဲျဖတ္ခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ေပးၿပီး ဖမ္းဆီးထားသည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ျမန္ဆံုးလႊတ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“မီဒီယာေတြကို ဒီလိုေစာင့္ၾကည့္တာက အဓိက ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ပါဘဲ၊ ဘာအတြက္လဲဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားႏိုင္ခြင့္၊ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္၊ သတင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ၊ ဒါအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သားေကာင္းရတနာေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာဟာ တုိင္းျပည္ကို အညႊန္႔ခ်ဳိးတာနဲ႔ တူတယ္၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေပးတယ္ဆိုရင္ တကယ့္တိုင္းျပည္မွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ေတြေပးသင့္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

(Memo98) အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကာလကတည္းက မီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ (၂)ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္သားအစိုးရ သစ္ေပၚလာၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ၿပီး မၾကာခင္ အစီရင္ခံစာ (၂) ေစာင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလကစလို႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုး ေလ့လာစမ္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာမွာရွိတဲ့ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ အသံလႊင့္မီဒီယာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ မီဒီယာေတြအားလံုးက အစိုးရရဲ႕ေကာင္းေၾကာင္းေတြကိုဘဲ အမ်ားဆံုး ေဖာ္ျပေပးၾကရတယ္၊ အတိုက္အခံေတြက ေသေသခ်ာခ်ာသံုးသပ္တဲ့ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး ဓါတ္ပံုေတြကို ေဖာ္ျပခြင့္မရခဲ့ဘူး၊ ဥပမာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပံုေတြဆိုရင္ ေဖာ္ျပခြင့္သိပ္မရဘူး၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့အသံတို႔၊ ျမဝတီတို႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပည္သူေတြကို ေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကေရာ အခုအထိေရာ တခါမွ ေဖာ္ျပခဲ့တာ မရွိဘူး” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔ (Memo98) သည္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္အေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာတခုျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈရွိမရွိႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို နည္းပညာျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

No comments: