Saturday, June 25, 2011

စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားဒဏ္ ရခိုင္ေဒသခံမ်ား မခံႏုိင္

ခင္ဦးသာ Saturday, 25 June 2011

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ထြက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား လူေနေက်းရြာအနီး၌ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူမႈမရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ကံ့ေကာ္ေတာ ဘုရားအနီး တည္ေဆာက္ေနေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ သန္႔စင္စက္႐ုံ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္ ႏိုင္ငံသား တရာေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ကုမၸဏီတခ်ဳိ႕၏ ၀န္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီလူတရာေက်ာ္ရဲ႕ စားၾကြင္းစားက်န္ေတြ၊ အဲဒီလူေတြသုံးတဲ့ အိမ္သာက မိလႅာေတြ၊ အသုံးအေဆာင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို က့့ံေကာ္ေတာ ဘုရားနဲ႔ နီးစပ္ေနတဲ့ အုန္းေတာနဲ႔ ဂုံးခ်ိန္ ရြာနားက ေခ်ာင္းထဲကို ေန႔တိုင္းလာစြန္႔ပစ္ေနတယ္”ဟု အုန္းေတာရြာသားတဦးက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

အဆိုပါ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားမွ ထြက္ေသာ အနံ႔ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ေနထိုင္မရေအာင္ပင္ ႀကံဳေနၾကရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိုးရြာေသာေန႔မ်ားတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အုန္းေတာရြာသား တရာ၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၊ ေဒသခံ သံဃာေတာ္မ်ားက စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး၍ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားထံ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ၎တို႔၌ ေျပာဆို ဟန္႔တားပိုင္ခြင့္ မရွိဟု ျပန္လည္ေျပာဆိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပသည္။

“ေဒသဆိုင္ရာေတြက တာ၀န္ယူမႈမရွိလို႔ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ကို ထပ္မံတိုင္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကလည္း ဘာမွအေရးယူေျပာဆိုတာ မရွိဘူး”ဟု အုန္းေတာရြာခံက ဆိုသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက အေရးယူမႈမရွိ၍ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ဗဟုိအစိုးရထံ ထပ္မံတိုင္ၾကားသြားမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

“တိုင္စာေတြေတာ့ ရထားၿပီးပါၿပီ၊ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အေနနဲ႔ေတာ့ အေရး ယူမႈ လုပ္ႏိုင္မယ္မထင္ဘူး၊ ေနျပည္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာလည္းပဲ ဒီကိစၥကိုေျပာထားပါတယ္”ဟု ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ(RNDP)၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ခံ ဦးဘရွင္က ေျပာ သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုအား ထိခိုက္နစ္နာ ေစ မည့္ ကိစၥမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးဘရွင္က ဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အနီးရွိ မေဒးကြ်န္းေပၚမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းမည့္ မေဒးကြ်န္းအနီးရွိ ပင္လယ္ျပင္၌ တည္ရွိေသာ ေက်ာက္ေဆာင္၊ ေက်ာက္တန္း အမ်ားအျပားကိုလည္း ဒိုင္းနမိုက္ ကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳကာ ၿဖိဳခြဲ ဖ်က္ဆီး ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ ေရေန သတၱ၀ါ အမ်ားအျပားကို ေသဆုံးေစခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ား၌ ေရးသားထားခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လိုက္နာမႈ အားနည္းေသးေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးကုမၸဏီ တခုျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း(China National Petroleum Corporation-CNPC) ကုမၸဏီက ဦးေဆာင္ကာ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စ၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး တည္ေဆာက္မည္ဟု အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေရးသားခဲ့သည္။

ထိုစီမံကိန္းမ်ားၿပီးစီးပါက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိုင္သို႔ တႏွစ္လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တန္ခ်ိန္ ကုဗမီတာ ၁၂ ဘီလီယံႏွင့္ ေရနံစိမ္း စည္ ၄၀၀၀၀၀ ခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

CNPC ကုမၸဏီ အျပင္ PSC ကုမၸဏီ၊ MNG ၊ Hyundia Myint and Associate ၊ ေဒ၀ူး၊ ျမန္မာ့ ေရႊသရဖူ၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ စသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လွႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔တာ၀န္ခံ ကို၀င္းေအာင္ က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ လုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ထိုကိစၥမ်ားကို မေက်နပ္၍ သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ အလုပ္သမား ၁၀၀ ၀န္းက်င္ကို အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ကို၀င္းေအာင္ က ဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံ အလုပ္သမားတခ်ဳိ႕၏အဆိုအရ ၎တို႔သည္ မနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အထိ အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး တေန႔လုပ္အားခမွာ က်ပ္ ၁၅၀၀ မွ ၂၅၀၀ သာ ရရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား တဦး အတြက္ တရား၀င္လုပ္အားခကို က်ပ္ ၅၀၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ႀကီးၾကပ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားက ေခါင္းပုံျဖတ္သည္ဟု သိရသည္။

No comments: