Sunday, November 20, 2016

ရမ္းျဗဲေလးေတာင္ေဒသတြင္ မတ္ပဲစိုက္သူတိုးတက္မ်ားျပားလာ

နိရဥၥရာ၊


ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲေလးေတာင္ေဒသတြင္ ေဆာင္းသီးႏွံ အျဖစ္ မတ္ပဲစိုက္သူ ေတာင္သူမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

နိုင္ငံျခားပို႕ကုန္တစ္ခုအျဖစ္ ေစ်းကြက္ခိုင္မာေသာ မတ္ပဲကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း ၊ ဧရာ၀တီ တိုင္းတို႕တြင္ စပါးရာသီအျပီး ေဆာင္းသီးႏွံအျဖစ္ လယ္သမားအမ်ားစုမွ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူ စိုက္ပ်ိဳးသူ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေၾကာင္း ေလးေတာင္ေဒသတြင္ မတ္ပဲျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

သုိ႕အတြက္သူ႕အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္မွျပန္ျပီး ေလးေတာင္ေဒသသို႕ သြားေရာက္ကာ မတ္ပဲ ကို စတင္ စမ္းသက္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က စုိက္ပ်ိဳး ရာသီခ်ိန္ ေနာက္က်သျဖင့္ အျမတ္မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေတြ႕အၾကံမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္းမွ လယ္သမားမ်ားကလည္း မတ္ပဲစိုက္ပ်ိဳးမႈကို စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ရွိလာသျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ေလးေတာင္ ေဒသတြင္ မတ္ပဲစိုက္သူ မ်ားလာေၾကာင္း သူက ေျပာဆုိသည္။

“ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း တစ္ခြင္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကတာ ေျမကြက္လပ္မရွိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဒသမွာေတာ့ စပါးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျပီးရင္ လယ္ေတြကို ဒီအတိုင္း ပလပ္ ထားၾကတာ ကသာ မ်ားတယ္။ ဒါကလည္း ရခိုင္ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြကို ဘယ္သီး ႏွံကို ဘယ္လို ရာသီမွာ စိုက္ပ်ိဳးရင္ ဘယ္လို ၀င္ေငြရမယ္ဆိုတာကို ပညာေပးတာ၊ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးတာ၊ အေထာက္အပံ့ေပးတာ၊ လိုအပ္တဲ့ အရာေတြကို အေထာက္အကူ ေပးတာတို႕ဟာ အစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထိေရာက္စြာ အားေပး ကူညီမႈက မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စပါးသီးႏွံစိုက္ျပီးရင္ ဘာသီးႏွံ မစိုက္ေတာ့ဘဲ ဒီအတိုင္း လယ္ေတြကို ရခိုင္မွာ ပစ္ထားၾကတယ္” ဟု ဦးသန္း၀င္းက ေျပာဆိုသည္။

ေဆာင္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးပါက ၀င္ေငြမည္သို႕ေကာင္းနိုင္သည္ကို လယ္သမားအမ်ား သိရွိၾကျခင္း မရွိသလို ေဆာင္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဗဟုသုတ၊ နည္းပညာမ်ားလည္း မရရွိခဲ့ၾကဟု သူကဆိုသည္။

ယင္းအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားအမ်ားစုမွာ စပါးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈ တစ္ခုတည္းကို မွီခို အားထားေနရသျဖင့္ ၀င္ေငြအ လြန္နည္းပါးကာ ဆင္းရဲတြင္း နက္ျမဲသာ နက္ေနၾကရသည္ဟု ဦးသန္း၀င္းက ေျပာဆိုသည္။

ေလးေတာင္ေဒသခံ ဦးသန္း၀င္းသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ျပီး INGO ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ျဖစ္ကာ ထိုအျဖစ္ဆိုးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ျပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ ကာလ အတြင္း ေလးေတာင္ေဒသသို႕ သြားေရာက္ျပီး မတ္ပဲ စတင္စိုက္ပ်ိဳး စမ္းသပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေလးေတာင္ေဒသတြင္ လယ္ဧက ေျမာက္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္မယ့္သူ လူမရွိ၍ စပါးသီးႏွံကိုေတာင္မွ မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ယခုႏွစ္ ေလးေတာင္ေဒသတြင္ ေဆာင္းတြင္းကာလ၌ ၎ေျမမ်ားအေပၚတြင္ အခ်ိန္မီ ေဆာင္းသီးႏွံ မတ္ပဲ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္႕စြက္ျပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းလဲ သိရသည္။

ေလးေတာင္ေဒသတြင္ မတ္ပဲစိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသျဖင့္ ဦးသန္း၀င္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ရခိုင္သဟာယအသင္း (ရန္ကုန္) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာ တင္မာေအာင္ ႏွင့္ ေဒၚျမစပါယ္ညြန္႕တို႕ ကိုယ္တိုင္ ရမ္းျဗဲ ၊ ေလးေတာင္ေဒသသို႕ မ်ားမၾကာမီက ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဒါက္တာ တင္မာေအာင္ ႏွင့္ ေဒၚျမစပါယ္ညြန္႕တို႕ ေလးေတာင္ေဒသမွ လယ္သမား ၁၄ ဦးသို႕ ေဆာင္းသီး ႏွံမတ္ပဲ စိုက္ပ်ိးနိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေထာက္အကူမ်ား ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ျပီး ယခုအခါ မ်ိဳးပဲ (စင္ကာပူ) အထြက္တိုး မတ္ပဲမ်ိဳးမ်ားကို စတင္ျဖန္႕ေ၀ေပးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႕ မတ္ပဲ ေဆာင္းသီးႏွံကို ငါးႏွစ္အတြင္းလႊမ္းမိုးေစရမည္ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ လယ္သမားမ်ား၀င္ေငြတိုးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျပဳလုပ္ေနေသာ မတ္ပဲ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ရခိုင္သဟာယအသင္း (ရန္ကုန္) ႏွင့္ ေဒၚတင္မာေအာင္၊ ေဒၚျမစံပါယ္ညႊန္႕တို႕မွ အားေပး ေထာက္ခံ ကူညီသြားမည္ဟုလဲ သိရသည္။

၎အျပင္ ထြန္စရိတ္ ၊ ေျမၾသဇာ ၊ ပိုးသတ္ေဆး ၊ ရိတ္သိမ္းစရိတ္စသည္တို႕ ေထာက္ပံ့ ေပးျပီး ပဲထြက္ေရာင္းခ်ျပီးပါမွ ထုတ္ေပးေငြမ်ားကို အတိုးမယူ ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရန္လည္း သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က မတ္ပဲစိုက္ပ်ိဳးမႈကို မ်က္ျမင္သိရွိထားေသာ ေလးေတာင္ေဒသခံ လယ္သမား တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိဘာသာ ကုန္က်ခံျပီး တစ္ဧက၊ ႏွစ္ဧက စသည္ျဖင့္ စမ္းသက္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ရန္ စတင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ျပင္ဆင္ေနၾကျပီး အေရအတြက္လည္း တိုးတက္ မ်ားျပား လာေနသည္ဟု သိရသည္။

မတ္ပဲကို စတင္မိတ္ဆက္စိုက္ပ်ိဳးသူ ဦးသန္း၀င္းမွ သူ၏ ေမွ်ာ္မွန္း ေျပာခ်က္မွာ ေနာင္ ငါး ႏွစ္ အတြင္း ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္တစ္ခြင္အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားတြင္ မတ္ပဲ စိုက္ပ်ိဳးေရး လႊမ္းေစရမည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

သို႕ေသာ္ ေဒသအတြင္းက လယ္သမား၀င္ေငြတိုးလာေစရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ပံ႕ပိုး ကူညီ အေထာက္အကူေပးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အၾကီးအက်ယ္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ဦးသန္း၀င္းက ေျပာဆိုသည္။

No comments: