Tuesday, November 8, 2016

မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒအသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲ

ထက္နိုင္ေဇာ္


လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က ေရးဆြဲထားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒ(Drug Policy)သည္ ယေန႕ေခတ္ ကာလ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ရႈႈေထာင့္မ်ားက ခ်ဥ္းကပ္ စဥ္းစား သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒအသစ္ တခုကို ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ထြက္ေပၚလာမည့္ မူဝါဒအသစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူမ်ားကို ထိေရာက္သည့္ အေရးယူ မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ဆက္လက္ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူမ်ားကိုမူ ျပန္လည္ ကုစားခြင့္ရွိ သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသာေပးရန္ စဥ္စားေနေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါး တာဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းဌာန၊ ဌာနမႉး ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္လင္းထြန္းက ေျပာသည္။

“မူဝါဒ အသစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႕ က်န္းမာေရး ရႈေထာင့္ကေန သြားမယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေတြကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္ သူကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ္။ ဒါေပမယ့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူေတြ အပိုင္းမွာေတာ့ အျပစ္ေပးမႈေတြကို အခ်ိဳးညီတဲ့ အျပစ္မ်ိဳးပဲ က်ဖိဳ႕။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ထည့္သြင္းလိုက္ရင္ လူသား ပိုဆန္သြားမွာပါ”ဟု ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္လင္းထြန္းက ေျပာဆိုသည္။

ယေန႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Royal ACE ဟိုတယ္တြင္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွေဒသ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒဆိုင္ရာ အလြတ္ သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲတခုကို အာရွေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါး တာဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကလည္း မူယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒအသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲေန ျခင္းကို တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလတခုလုံးက တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကို လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဖမ္းတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုပဲ ဖမ္းဖမ္း ဒီ ျပႆနာ က ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ မိုလို႔ ဒီမူဝါဒေတြကေတာ့ အရင္အတိုင္း သြားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ မူဝါဒ အသစ္ကို စဥ္းစားရေတာ့မယ္ဆိုၿပီး လုပ္ေနတာ”ဟု မူူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမႉးႀကီး ျမင့္သိန္းကလည္း ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ညီလာခံ တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပန္လည္ သုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမႉးႀကီး ျမင့္သိန္းက ေျပာဆိုသည္။

“တခ်ိဳ႕လည္း ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ျပႆနာသစ္ေတြက ေပၚေနတယ္”ဟု လည္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တဖက္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒကို ျပန္လည္ ေရးဆြဲေနသည့္ နည္းတူ တဖက္တြင္လည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ မူးယစ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခ် မွတ္ ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား မွ်တမႈ ရွိမရွိကိုလည္း သုံးသပ္ေနေၾကာင္း ရဲမႉးႀကီး ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

“မူဝါဒ အသစ္မွာေတာ့ က်န္းမာေရး ရႈႈေထာင့္၊ လူ႕အခြင့္အေရး ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရမယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ မူးယစ္ေဆး ဝါး ၄၊ ၅ ျပား ေလာက္နဲ႕ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ က်သြားတာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ ရင္းနဲ႕ ေထာင္က်တယ္။ ေထာင္ေတြမွာလည္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကို Review လုပ္ေနတာ”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ မူဝါဒအသစ္တခု ေပၚေပါက္လာရန္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး အစည္းအေဝး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့့္ အစည္းအေဝး ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူဝါဒ အသစ္ေပၚေပါက္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲ၍ မူဝါဒ အၾကမ္းတခု ေပၚေပါက္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္လင္းထြန္း က ေျပာသည္။

“ၿပီးရင္ လိုအပ္တာေတြ ထပ္ျပင္ၿပီးရင္ေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒ အစည္းအေဝး လုပ္မယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ေတာ့ အစိုးရတင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ပါလာမယ္။ အဲဒါေတြ ၿပီးရင္ေတာ့ အေသးစိတ္ ဖိုင္နယ္ကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ေလာက္မွာ ၿပီးမယ္လို႔ မွန္းတယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အတည္ျပဳၿပီးရင္ မတ္လေလာက္မွာေတာ့ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအရ သမၼတ႐ုံးကို တင္ျပမယ္။ ဧၿပီလေလာက္မွာေတာ့ ထုတ္ျပန္မယ္”ဟု ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္လင္းထြန္းက ေျပာ သည္။

ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္လင္းထြန္းက ဆက္၍ “မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြက လူငယ္ထုၾကားမွာေရာ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး အရေရာ အမ်ားႀကီး ထိခိုက္ေနတယ္။ ဒီအႏၲရာယ္ေတြကို တုံ႕ျပန္နိုင္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိ အေျခအေနနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ မူဝါဒတခု ေပၚထြက္ဖို႔ပါပဲ”ဟုလည္း ေျပာဆိုသည္။

No comments: