Wednesday, November 9, 2016

NLD အစိုးရ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီး ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီ

ဧရာဝတီ


လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္မွာ တႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ ျပည္သူလူထုက အေၾကာက္တရား ကင္းမဲ့စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အစိုးရ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အရပ္သား အစိုးရ အာဏာ လႊဲေျပာင္း ရယူနိုင္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရားဝင္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ္လည္း သူ၏ ဩဇာႏွင့္ အမည္နာမ ေက်ာ္ၾကားမႈ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရကို ျပည္သူက ပုံေအာေပးခဲ့ေသာ Mandate က ႀကီးမား သလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း ရွိခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေဝဖန္သံေတြက ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့ေသာ အသံမ်ားကို စၿပီး ဖုံးလႊမ္းလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရကလည္း ေဝဖန္မႈ ျပဳၾကရန္လည္း ဖိတ္ေခၚထားသည္။

နိုင္ငံေရး အရ ေျပာရလွ်င္ NLD အစိုးရ၏ ပခုံးေပၚတြင္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ မၿပီးျပတ္ခဲ့ေသာ State-building ဟုေေခၚေသာ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ Structure ဟုေခၚေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ က်ေရာက္ေနသည္။ စစ္အာဏာရွင္၏ ဆိုးေမြမ်ားဟု သတ္မွတ္နိုင္သည္။ ေနာက္တခ်က္က တိုင္းျပည္တြင္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တိုက္ပြဲမ်ား ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးက အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရက တပ္မေတာ္ အေပၚမွာ ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္း မရွိဟု အမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ပဋိပကၡသည္ နိုင္ငံေရး ေနာက္ျပန္ဆြဲသြားနိုင္သည့္ အလားအလာရွိၿပီး နိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑က ေရွ႕ကိုေရာက္လာသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

NLD အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းက ေဝဖန္ခဲ့သည့္ အသံမ်ားမွာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ Vision ေရွ႕ေရးအျမင္ အားနည္းေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ဆိုေသာ ေဝဖန္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအျပင္ အားလုံးက နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မီးစိမ္းျပသည္ကို ေစာင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အခ်က္ကလည္း ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ကိုယ့္ဝန္ကိုယ္ထမ္းၿပီး ပါဝင္ စြမ္းေဆာင္ခ်င္ေသာ စြမ္းအားကို ပိုၿပီး ေလ်ာ့က်ေစသည္။

စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ား လက္ထက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အမ်ားအျပား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ေရး အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မစတင္နိုင္ေသးေပ။ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ လူေသေပ်ာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေနာက္တခ်က္မွာ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြး ေနသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဝန္ခံခဲ့သလို ျပည္တြင္း စီးပြားရးသမားမ်ားကလည္း အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကလည္း ေမွ်ာ္လင့္သလို အားမေကာင္းေသးေပ။ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လာဘ္မယူဟု ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွ အလုပ္တြင္က်ယ္ေနသည့္ အစိုးရယႏၲရားကမူ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဖြဲ႕တည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက အလွမ္းက်ယ္ လြန္းသည္။ ေရရွည္အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ၿပီး လုပ္ေနသည္ကို ျမင္ရေသာ္လည္း ေရတိုဗ်ဴဟာ မရွိေပ။ စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈ အားေကာင္းၿပီး အူမေတာင့္မွ ဒီမိုကေရစီ သီလ ေစာင့္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္က ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္နိုင္သည္။ ႐ုရွ အကူးအေျပာင္း မေအာင္ျမင္သည္က သာဓက ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာေတာ့ အေတာ့္ကို ေအာင္ျမင္ေနသလို အေရွ႕ အေနာက္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပိုၿပီး အားေကာင္းလာသလို ေထာက္ခံမႈလည္း ရရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ အိႏၵိယ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္မ်ားကို အစိုးရ ထိပ္သီးမ်ား မဟာဗ်ဴဟာ က်က် သြားေရာက္ခဲ့သလို ျမန္မာ အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို အၿပီးအပိုင္ ဖယ္ရွားေပးနိုင္မႈ စသည္တို႔ အျပင္ တိုင္းျပည္၏ ပထဝီဝင္ နိုင္ငံေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အင္အားခ်ိန္ခြင္ကို အင္အားႀကီး နိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သတိႀကီးစြာ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္ထူေထာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အသက္ ၇၁ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ သူ၏ ေခါင္းေဆာင္သြားနိုင္မႈ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ လက္ဆင့္ကမ္းေပးမႈ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ တည္ေဆာက္ေရး၊ အေျခခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးတို႔ အျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတေနေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုမွာ NLD အစိုးရသစ္၏ လက္ရွိ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း အလုံးစုံ ရရွိရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။

NLD အစိုးရႏွင့္ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးကေတာ့ ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ မ်ားျပားလွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက တန္းစီေစာင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား မျပည့္ဝေသာ္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္လာနိုင္သည္ကိုလည္း NLD အား ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသူ လူအမ်ား သတိမူသင့္သည္။

No comments: