Monday, November 30, 2009

သံုးႏိုင္ငံ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း ဘဂၤလာေဒ့ရွ္မွ ျပန္လည္ စဥ္းစားမည္

Narinjara News

ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ အေမ ရိ ကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ရရွိမည့္ အိႏၵိယ - ဘဂၤလာေဒခ်္႕- ျမန္မာ သံုးနိုင္ငံ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို ဘဂၤလာ ေဒခ်္႔႕ နိုင္ငံမွ ျပန္လည္ စတင္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ လိုေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ဘဂၤလာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားမွ ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

“ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ိတ္ခ္ဟာ ဆီးနာရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ သံုးႏိုင္ငံ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း ျပန္လည္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ တို႕နဲ႕ ေဆြးေႏြး မႈေတြ ျပန္လုပ္ဖို႕ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနကို တင္ျပ ထားလိုက္္ ပါၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စြမ္းအင္ ႏွင့္ သယံဇာတ ၀န္ႀကီး ဌာနမွ အတြင္း၀န္ မိုဟာမက္ မိုဆိန္က ေျပာသည္။

အိႏၵိယ-ဘဂၤလာေဒခ်္႕- ျမန္မာ ဂတ္စ္ ပိုက္လိုင္း ေဖါက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရပ္တန္႕ေနခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႕ ဘဂၤလာေဒခ်္႕က စတင္ အဆိုျပဳလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ေဖါက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို စတင္ရန္ ျပန္လည္ အဆိုျပဳလာခဲ့ျခင္းမွာ ၎တို႕ နိုင္ငံအတြင္း ဂတ္စ္ ဓါတ္ေငြ႕ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရမည့္ အေနအထားသို႕ ေရာက္ရွိလာ၍ ျဖစ္သည္။

“ စြမ္းအင္ မလံုေလာက္မူ ျပႆနာက ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေနွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာေစပါတယ္။ အဆိုပါ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကိုသာ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ဓါတ္ေငြ႕ေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံက တင္သြင္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း သြားမွာ ျဖစ္သလို ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြ အပါအ၀င္ တျခား အက်ဳိးအျမတ္ ေတြလည္း အမ်ားၾကီး ရရွိနိုင္ပါတယ္” ဟု စြမ္းအင္၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုအခါ သူ႕နိုင္ငံတြင္းမွ ထြက္ေသာ ဂတ္စ္မ်ားကို နိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ က႑တြင္ အသံုးျပဳသည္သာမက ျပည္သူမ်ား ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ရန္အတြက္လည္း ေန႕စဥ္ ျဖန္႕ျဖဴးေပးသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိင္ငံတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ ဓါတ္ေငြ႕ ျပတ္လပ္မူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရနုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

ရခိုင္ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ ေရႊဓါတ္ေငြ႕သိုက္မွ ထုတ္လုပ္မည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကို ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ကိုျဖတ္၍ အိႏၵိယသို႕ တင္ပို႕ႏိုင္ရန္ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို သံုးႏိုင္ငံ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမ်ားက ၂၀၀၅-ခု ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပထမဆံုး အႀကိမ္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ မူၾကမ္းကို လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

၉၅၀-ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားမည့္ အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ တဆင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ျဖတ္ကာ အိႏၵိယ အေနာက္ ဘဂၤလားျပည္နယ္ထိ အေ၀းေျပး ကားလမ္းမ အတိုင္း တည္ေဆာက္ သြားမည္ဟု စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

ပိုက္လိုင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံက အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ျဖတ္၍ ဟိမ၀ႏၵာေဒသမွ ေရအား လွ်ပ္စစ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ နီေပါ ၊ ဘူတန္ႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္မ်ားေပးရန္ အဆိုပါမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႕အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ၾကၿပီး ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွာ တိုးတက္မႈတစ္စံုတရာမရွိဘဲ ေႏွာင္းေႏွး ၾကန္႕ၾကာေနခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႕က ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ကို အၿပီးပိုင္ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ မီဇူရမ္ႏွင့္ အာသန္ျပည္နယ္မ်ားကိုျဖတ္ကာ အေနာက္ ဘဂၤလား ျပည္နယ္ထိ ေဖာက္လုပ္တည္ေဆာက္မည့္ ကီလိုမီတာ ၁၄၀၀ ရွည္လားသည့္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသစ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလာေဒ့ရွ္-အိႏၵိယ သံုးႏိုင္ငံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွာ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ဂတ္စ္ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူလိုက္သျဖင့္ အဆိုပါ ဂတ္စ္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွာ ရပ္တန္႕သြားခဲ့သည္။

ရခိုင့္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေရႊဓါတ္ေငြ႕သိုက္ Block A1 ႏွင့္ A2 တြင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပမာဏ ၆ ထရီလီယံကုဗေပခန္႔ ေတြ႕ရွိထားၿပီး အိႏၵိယသို႕ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ဟု ကြင္းဆင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာသည္။

ရခိုင့္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္မွ ထြက္ရွိမည့္ ဂတ္စ္မွာ တရုတ္နိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရံုသာမက ထပ္မံ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ ဓါတ္ေငြ႕ပမာဏ ပိုလွ်ံ ေနေသးသည္ဟု သူတို႕က ေျပာသည္။

ရခိုင့္ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယားဂတ္စ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (KOGAS) ၊ အိႏၵိယေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ONGC)၊ ဂဲလ္အိႏိၵယႏွင့္ (Gail India) ႏွင့္ ေဒ၀ူးအင္တာနက္ရွင္နယ္ (Daewoo International) တို႕မွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားၾကၿပီး အစုရွယ္ယာအသီးသီးပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။

သံုးႏိုင္ငံဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံလာၾကမည့္အျပင္၊ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခ အျဖစ္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရရွိမည္္ျဖစ္ၿပီး၊ ပိုက္လိုင္းစီမံ ခန္႕ခြဲခ အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္း အသီးသီးရရွိလာမည္ဟု ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌါနမွ အရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၀၇-ခုႏွစ္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္အိမ္ေစာင့္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ထိုပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံမွ ဂတ္စ္ကို အိႏၵိယသုိ႕ မေရာင္းဘဲ တရုတ္ကို ေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments: