Sunday, November 22, 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၃၉

မင္းဟန္

(၁၃၉)
နဝတ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ …. ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသည္။ ထို႔အျပင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွတဆင့္ ထုတ္ျပန္၍ေန၏။

ဦးခ်မ္းေအး၊ ဦးစုိးသိမ္း၊ စသည့္ … အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွသည္ မာနယ္ပေလာရွိ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္မွလည္း ထုတ္ပယ္ပစ္ရန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ကုိ အက်ပ္ကိုင္၏။
ဖိအားေပး၏။ ၿခိမ္းေျခာက္၏။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒က ဦးေအာင္ေရႊက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးဟူသည့္ လမ္းစဥ္အတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ….။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အလံေတာ္ကို လႊင့္ထူထားႏုိင္ေရးဟူသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ဆုပ္ကိုင္ရင္း ….. အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္အၿပိဳင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္၍ေနရ၏။

ဦးေအာင္လြင္၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၊ ဦးစိုးသိမ္း၊ ဦးခ်မ္းေအး၊ ဦးကိုယု စသည့္ ….. ဗဟိုအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွသည္ …. စစ္အုပ္စုမွ ခ်ေပးသည့္ အမည္စာရင္းမ်ားအတုိင္း ထုတ္ပယ္၍ေနရ၏။ ေခတ္သစ္ မေဟာ္သဓာသားလုခန္းက … အရင္းအႏွီးမ်ားလွ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ကမၻာ့ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ႏုိဘယ္ဆုေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ စစ္အုပ္စုသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ပိုမို၍ ဖိအားေပးလာ၏။ ဗုိလ္က်စုိးမုိးသည့္ အျပဳအမူမ်ားက လက္ရဲဇက္ရဲႏုိင္စြာ လုပ္ေဆာင္လာ၏။

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏုိဘယ္ဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ….. စစ္အုပ္စု၏ အာဏာပါးကြက္သားတုိ႔က ေရႊဂံုတုိင္လမ္းရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၍ တ႐ုံးလံုးေျဗာင္းဆန္ေအာင္ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြ၏။ ၿပီးလွ်င္ …. လုိခ်င္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သိမ္းယူ၏။ ဥပေဒမဲ့လြန္းလွသည့္ လုပ္ရပ္ …..။

ၿပီးလွ်င္ …. စစ္အုပ္စုက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေသနတ္ႏွင့္ေတ့၍ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ပစ္ရန္ ေစခိုင္းေနျပန္သည္။ စစ္အုပ္စုက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပန္ေပးဆြဲၿပီး …. ဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးကို ထုတ္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆုိေနသကဲ့သို႔ ….။ အဆံုး၌ ျပန္ေပးသမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ဦးေအာင္ေရႊ လုိက္ေလ်ာလုိက္ရ၏။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ေန႔စြဲႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊက လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး တာဝန္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈမွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရ၏။

ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ … မေန႔ကပင္၊ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကမၻာ့ႏုိဘယ္ၿငိမး္ခ်မ္းေရးဆုၾကီး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့၏။

“သူမ၏ အေတြးအေခၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အလယ္ဗဟို၌ ေနရာေပးထားသည္မွာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ရန္ တကယ္တမ္း လိုအပ္သည့္သေဘာကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပံုရပါသည္။ လူသားသည္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္သာမကဘဲ ႐ိုေသေလးစားခံပိုင္ခြင့္လည္း ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအယူအဆအေပၚတြင္ အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္စိတ္ကူးအျမင္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ လက္ေတြ႔ဝါဒတုိ႔ကို ထူးျခားစြာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ လမ္းစဥ္တရပ္ကို သူမက ခ်မွတ္တည္ေထာင္ထားပါသည္”
ႏိုဘယ္ဆုခ်ီးျမႇင့္သည့္ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ခန္းမေဆာင္အတြင္းမွ ႏုိဘယ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ Dr Francis Sejersted ၏ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းစကားသံမ်ားက ကမၻာၾကီးအႏွံ႔ ေျခဆန္႔၍ ပဲ့တင္ထပ္လ်က္ပင္ရွိေနဆဲ …..။ ရန္ကုန္တြင္မူ စစ္အုပ္စုသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းၾကီးစြာႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူမ၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကင္းသြားေစရန္ က်င့္ၾကံေနေလသည္။

တုိက္တုိက္ဆုိင္္ဆုိင္ပင္ …. ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာၾကီးမားလွသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္းၾကီးအတြင္း၌ ေက်ာင္းသားမ်ားက …. စစ္အုပ္စုဆန္႔က်င္ေရး တုိက္ပြဲကို အၾကမ္းမဖက္ ႏွလံုးရည္သက္သက္ႏွင့္ တုိက္ပြဲဆင္၍ေနသည္။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ … ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ …. ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ ….”
ေၾကြးေၾကာ္သံတုိ႔က ….. အင္လ်ားေရျပင္ကုိ ျဖတ္၍ ….။
ကမၻာၾကီးက ပဥၥလက္ဆန္လြန္းလွ၏။

(၁၄ဝ)
နဝတ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားက ….. စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွ၏။ ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကားမညီ ….။ ပါးစပ္တခုတည္း၊ ရင္ဘတ္တခ်ပ္တည္းမွ ထြက္လာသည့္ စကားမ်ားမွ ျဖစ္ပါေလရဲ႕လား …. ဟူ၍ပင္ ေတြးထင္ဖြယ္ရာမရွိ …..။

“က်ေနာ္အာဏာကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လႊဲမယ္။ (Majority vote government form up) လုပ္ႏုိင္ရင္ေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္ သေဘာတူပါတယ္။ (Constitution) အသစ္ဆြဲခ်င္သလား၊ ဆြဲလုိ႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ ဘာျငင္းစရာ ရွိသလဲဗ်ာ။ ဘယ္ (Constitution) ကို ယူမလဲ။ ဘယ္ဟာကို (recognize) လုပ္မလဲ။ (amendment) လုပ္မလား”
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီက ေျပာခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး၏ စကားျဖစ္၏။ ယခုမူ …. ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး၏ ႏႈတ္မွပင္ တုိင္းျပည္သို႔ လူသိရွင္ၾကား မိန္႔ခြန္းေပးေနျပန္၏။

“NLD ကို ဘာလို႔ အာဏာလႊဲရမွာလဲ။ လႊဲခ်င္းလႊဲရင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကို လႊဲမွာေပါ့။ သူ႔ဆီက အာဏာရယူထားတာပဲဟာ …”
ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ စကားေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ရသည္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာကို ရယူထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တဦး ….။ ၿပီးလွ်င္ …. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အၾကီးမားဆံုးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦး၏ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ။
မၾကာ ….။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေစာေမာင္ က်န္းမေရးေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး နဝတ ဥကၠ႒ အျဖစ္မွ အနားယူသြားခဲ့ရ၏။ ကတၱီပါအာဏာသိမ္းမႈ ….။ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရႊ ….။ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္က ….. ၆ လအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပေပးမည္ဟု ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၁/၉၂ ထုတ္ျပန္၍ … ေၾကြးေၾကာ္၏။
ၿပီးလွ်င္ ….. အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးသည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြင္း၌ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရသည့္ သူမ်ားက အနည္းအက်ဥ္း ….။ စစ္အုပ္စုက …. အရာရာကို ထံုးသုတ္သည့္ လုပ္ဟန္အတုိငး္ပင္ လုပ္ေန၏။ မေျပာင္းလဲ ….။ ရင္ဘတ္မဲ့၍ ေနဆဲ ….။


(၁၄၁)
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ နဝတ က …. အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၃၅/၉၂ ကို ထုတ္ျပန္၏။ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေရး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦး ပါဝင္ၿပီး ေကာ္မတီဥကၠ႒က … နဝတအဖြဲ႔ဝင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးညြန္႔ ျဖစ္သည္။

တဆက္တည္းပင္ …. နဝတ က အမိန္႔အမွတ္ ၉/၉၂ ထုတ္ျပန္၏။ ၉/၉၂ အရ …. အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေရး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ အိမ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ရက္သတ္မွတ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္ရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရကိုလည္း သတ္မွတ္ထား၏။ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏ တခုတည္းေသာ အစီအစဥ္က …. “အမ်ဳိးသားညီလာခံတရပ္ ေခၚယူက်င္းပေရး” ….။ အျခားေဆြးေႏြးစရာမ်ားကိုက အၾကံျပဳေဆြးေႏြး၍ မရ ….။ “စ” မည္ ဆိုကတည္းက ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ….။
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ အေၾကာင္းၾကားလာ၏။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေရး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားညီလာခံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ….. အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့သည့္ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆုိင္ရာ အဖြဲ႔” ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရမည္။ တဖက္သတ္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ “စ”၏။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းအေဝးကို ထုိင္ၿပီး နဝတ ၏ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေရး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္၏။ တက္ေရာက္ၾကမည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦး ပါဝင္မည္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ….. ဦးေအာင္ေရႊ (မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၁ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) ႏွင့္ ဦးလြင္ (သံုးခြၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၁ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ …. အစည္းအေဝးက …. ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ….. “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔” ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။

(၁၄၂)
ကတၱီပါအာဏာသိမ္းပြဲအၿပီး၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ ျဖစ္လာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရႊက …. “ေဂ်ာ့ခ်္အိုဝဲလ္” ၏ ေခါင္းစဥ္လွလွေလးမ်ားကို တခုၿပီးတခု ေပး၍ေနသည့္အလား။ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ျပ၏။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပမည္ဟု ဆုိ၏။

ၿပီးလွ်င္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း မိသားစုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏုိင္ရန္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္ကို ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ထုတ္ေပးမည့္အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အနီးကပ္တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေထာက္လွမ္းေရး ဗုိလ္မႉးၾကီးသန္းထြန္းမွတဆင့္ ကမ္းလွမ္းလာ၏။ အခြင့္အေရးေပးသည့္ ဟန္ႏွင့္ ကမ္းလွမ္းလာျခင္းမ်ဳိး ….။ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္က သေဘာထားၾကီးေလဟန္ႏွင့္ ….။ အမွန္စင္စစ္တြင္မူ ….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့့္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ဥပေဒအရက ….. ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ အထိန္းသိမ္းခံထားရသူသည္ သူ၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရွိ၏။ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားသည္က ….. ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကိုပင္ ….. သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းလာသည့္ အမူအရာႏွင့္ ဇာတ္ခင္းခ်င္ေသး၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု ေထာက္လွမ္းေရးဗုိလ္မႉးၾကီးမွတဆင့္ အေၾကာင္းျပန္လုိက္၏။
ကဆုန္မုိးေျပးက …. သၾကၤန္အလြန္ တန္ခူးေလေၾကာင့္ ဟုိဟုိသည္သည္ ျဖန္းပက္၏။ ပင္ရံထံမွ အုပ္အုပ္ဆုိင္းဆုိင္းႏွင့္ သစ္ရြက္စိမ္းစိမ္းတို႔က မုိးေရေၾကာင့္ စုိစိုလြင္လြင္ ….။ ယခင္က ဆိတ္ၿငိမ္စြာႏွင့္ ရွိေနခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း အမွတ္ ၅၄ ေနအိမ္က ….. မိသားစုဝင္မ်ား ေရာက္ရွိ၍ေနသည့္အတြက္ ေဝေဝစီစီ ….။ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ….။ သက္ဝင္မႈက ဆန္းသစ္၍ ေန၏။ သားငယ္ ေမာင္ထိန္လင္းက သူမထက္ပင္ ေခါင္းတလံုးခန္႔ျမင့္၍ ေနသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမင္ရ၏။ အံ့ၾသစရာပင္ ….။ လြန္ခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္ခန္႔က တကယ့္ကေလးငယ္ ပီဘိ ….။ သားၾကီး ျမင့္ဆန္းေအာင္ကမူ …. လူၾကီးဆန္လာၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ ပို၍ ရွိလာသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိထားမိ၏။ သားငယ္ႏွစ္ဦးအေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ မိခင္တဦး၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးစြမ္းႏုိင္ခဲ့သည္မွာ …. ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။

သားငယ္က …. သူမကို သူ၏ Walk Man ကက္ဆက္ေလးႏွင့္ Greatful Dead ၏ သီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ခိုင္း၏။ မဆုိး ….။ သူမ ႏွစ္သက္ခံစား၍ ရသည္။ Bob Marley ၏ သီခ်င္းမ်ားကိုမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပိုမို၍ ႏွစ္သက္၏။ Bob Marley ၏ သီခ်င္းမ်ားက “လြတ္လပ္ခြင့္” အေၾကာင္း ဖြ႔ဲသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ား ျဖစ္သည္။ “Stand Up for Your Right” ကိုမူ သူမ အႏွစ္သက္ဆံုးဟု ဆုိရမည္။ “သင္တို႔အခြင့္အေရးအတြက္ ႏုိးထၾကေလာ့” ဟု အဓိပၸာယ္ရမည္။

လႈံ႔ေဆာ္မႈပါသည့္ အႏုပညာ၏ စြမ္းပကားက ၾကီးမားလွ၏။ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနထုိင္ခဲ့ရသည့္ ကာလက ခဏငယ္မွ်ပင္ ….။ တိုေတာင္းလြန္းလွ၏ဟု ဆိုရမည္။ ၁၉၉၂ -ခုႏွစ္ ေမလ …. ဒုတိယပတ္အတြင္း၌ သားငယ္တုိ႔ ရန္ကုန္မွ ျပန္၍ ထြက္ခြာၾကရမည္။ သူမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအခ်ဳိ႕ကို သားၾကီးက ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိ၏။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူအခြင့္အေရး အဖြဲ႔” မွ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ဆုကုိ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သူမ၏ ကိုယ္စား သားၾကီး ျမင့္ဆန္းေအာင္က လက္ခံရယူရမည္။ သူမကိုယ္စား ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာဆုိရမည္။ ၿပီးလွ်င္ …. ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း စပိန္ႏုိင္ငံ၌ အုိလံပစ္ မီးရႉးတန္ေဆာင္ ၾကိဳဆုိသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းကို သားၾကီး ေမာင္ျမင့္ဆန္းေအာင္က ဖတ္ၾကားရန္ ရွိ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …. သားတုိ႔ႏွင့္အတူ …. စာတေစာင္ႏွင့္ မိန္႔ခြန္းႏွစ္ေစာင္ကို ေရး၍ ေပးလုိက္၏။ စာက …. “ႏုိဘယ္ေကာ္မတီသို႔” ေပးပို႔သည့္ စာျဖစ္သည္။ မႏွစ္က သူမကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ ….။ ထိုစဥ္က ျပင္ပႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား အားလံုးသည္လည္း ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း ခံေနခဲ့ရသည္။ ယခု မိသားစု လာခြင့္ရသည့္အတြက္ ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ရသည္။ ဤအတြက္ ….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ႏုိဘယ္ဆုေကာ္မတီသို႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာေရသား၍ေပးပို႔၏။

သို႔ ….
ပါေမာကၡ လြန္ဒီစတတ္ရွင့္ …..
က်မတို႔၏ စုေပါင္းၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး ကိုယ္စား ဤဆုၾကီးကို လက္ခံရယူေၾကာင္း က်မသားၾကီး ျမင့္ဆန္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ က်မ၏ ခံစားခ်က္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ က်မတို႔ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏ အေရးကို ဂ႐ုျပဳေၾကာင္း ျပသသည့္အတြက္ က်မ လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလုိပါသည္။

ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကို ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ၊ မေမ့ႏုိင္ဖြယ္ရာ၊ ျဖစ္ရပ္အေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ တက္ေရာက္ၾကေသာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ားကို ၾကားရေသာအခါတြင္လည္း က်မ စိတ္လႈပ္ရွားရသည္အထိ ၾကည္ႏူးရမိပါသည္။

က်မကိုယ္တိုင္ တေန႔တြင္ လာေရာက္၍ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဟာေျပာပြဲကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္အခါကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၅၄၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း
ရန္ကုန္။
၁၄၊ ေမ၊ ၁၉၉၂ ။

No comments: