Thursday, February 26, 2009

ျမန္မာႏုိင္ငံသားတဦး၀င္ေငြ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ တဦးက်ပ္သုံးသိန္းခြဲရွိဟု ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြေျပာ

NEJ /၂၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉


ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI မွာ ျပဳလုပ္သည့္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းေဝးပြဲမွာ ကာကြယ္္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြက ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦး တႏွစ္ဝင္ေငြ (၃၄၉,ဝဝဝ) က်ပ္ ရွိၿပီး ရန္ကုန္သားတဦး တႏွစ္ဝင္ေငြ (၆၃၅,၆၆၈) က်ပ္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းေဝးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တဦးက

“လြန္ခဲ့တဲ့ (၃) ႏွစ္ ခုလို အစည္းအေဝးမ်ိဳးမွာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြက ၂ဝဝ၅ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတေယာက္ တႏွစ္ ဝင္ေငြ က်ပ္ (၁၆၇,ဝဝဝ) ရွိတယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးတယ္။ ခု (၃) ႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီ၊ ဂ်ီအင္န္ပီ (၂) ဆ ေလာက္တိုးလာတယ္ ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းလို႔ရတဲ့ဆီက ဝင္ေငြေတြ တိုးလာတယ္ ဆိုဦး လူတဦးဝင္ေငြ (၃) ႏွစ္အတြင္း (၂) ဆေက်ာ္ တိုးလာတာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြသည္ ၂ဝဝ၆ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦး တႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ (၁၆၇,ဝဝဝ) ရွိေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ဖူးသည္။ အဆုိပါ ဝင္ေငြသည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာသည့္ ဝင္ေငြျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားက အဆိုပါအခ်ိန္က ေဒၚလာေပါက္ေစ်းကို အေျချပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦး တစ္ေန႔ဝင္ေငြ (၁) ေဒၚလာေအာက္သာ ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံသလို ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြက ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းကို ျပင္ပေပါက္ေစ်းနဲ႔ မတြက္ခ်က္သင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ လူတဦး၏ တေန႔၀င္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ေဒၚလာထက္ နည္းေနျခင္းကုိ အေျခခံ ဆင္းရဲမႈအဆင့္ (Poverty line သို႔မဟုတ္ Poverty threshold) ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံတခုရွိ လူေနမႈစရိတ္ႏွင့္ ကာမိေအာင္ ေနႏုိင္ရမည့္ လူတဦး၏၀င္ေငြႏွင့္ ဆင္းရဲမႈအေျခအေန အခ်ိဳးကုိေတာ့ ဆင္းရဲမႈစံအခ်ိဳး (Poverty ratio) ဟု သုံးႏႈန္းသည္။ ထုိအခ်ိဳးမ်ားေလ ဆင္းရဲမႈ ပုိေလျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက တႀကိမ္သာထုတ္ျပန္ဖူးသည့္ ဆင္းရဲမႈစံအခ်ိဳးမွာ မွန္ကန္မႈမရွိဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္တဦးက ေထာက္ျပရာတြင္-

“၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ UNSD ကုလသမဂၢ စာရင္းအင္းအဖြဲ႔ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ တင္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိစာရင္း႐ံုး လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးညြန္႔ရွိန္နဲ႔ ဗဟုိစာရင္း႐ံုးအရာရွိ ေဒၚလွလွျမင့္တုိ႔ရဲ႕ စာတန္းကုိၾကည့္ရင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမႈစံအခ်ိဳးက (၂၂.၄) ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ျပ ဆင္းရဲမႈ စံအခ်ိဳးမွာ (၂၃.၉) ရွိတယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ သေဘာကေတာ့ အဲဒီိအခ်ိန္က ၿမိဳ႕ျပက ေက်းလက္္ထက္ပုိၿပီး ဆင္းရဲေနတယ္္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ေပါ့။ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ ဆုိရင္ ဆင္းရဲမႈ စံအခ်ိဳးက (၂၂.၉) ရွိတယ္ဆိုၿပီး အဲဒီ စာတန္းမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဗဟုိစာရင္း႐ုံးက ေဖာ္ျပတဲ့ ဆင္းရဲမႈ စံအခ်ိဳးဟာ အလားတူ တဦးခ်င္း ၀င္ေငြရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက အခ်ိဳးနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ သိပ္ကုိနည္းေနတဲ့့အတြက္ ဗဟုိစာရင္း႐ုံးက တင္ျပခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲမႈစံအခ်ိဳး (၂၂.၉) ဆုိတဲ့ ကိန္းဂဏန္းဟာ မွားယြင္းေနတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး ေအဒီဘီ အာရွ ဖ႔ြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ၂၀၀၂ ခု အစီရင္ခံစာမွာ ေထာက္ျပထားတယ္။ စစ္အစိုးရ လိမ္ခ်င္တုိင္း လိမ္လုိမရဘူးဆုိတာ ျပေနတာပဲမႈတ္လား” ဟု ရွင္းျပသည္။

စီအုိင္ေအ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဆင္းရဲမႈ စံအခ်ိဳးမွာ (၃၂.၇) ထိရွိသည္။ သေဘာမွာ အေျခခံ ဆင္းရဲမႈ ႏႈန္းထက္ (၃၃) ရာႏႈန္းနီးပါး ျမန္မာျပည္သူေတြ ပုိဆင္းရဲေနသည္ဆုိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ႏွစ္ဆန္းပုိင္း ထုတ္ျပန္သည့္ FAO ကမာၻ႔ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအရဆုိလ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေျခခံဆင္းရဲမႈႏႈန္းထက္ ပုိၿပီး ဆင္းရဲေနသူေပါင္း (၅) သန္းရွိ္သည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားႏွင့့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးပညာရွင္ စာေရးဆရာ တဦးကေတာ့ ယခင္က အမ္ဘီေအ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဟာေျပာပဲြတခုမွာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္ထြန္း ေျပာခဲ့သည့္စကား ရွိေၾကာင္း၊ (၄) လပတ္ အစည္းအေဝးတခုမွာ စစ္တိုင္းမႉးမ်ားကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက သက္ဆိုင္ရာ စစ္တိုင္းအလိုက္ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးအၿပီး စစ္တိုင္းမႉးေတြ ျပန္သြားၿပီး မၾကာခင္ တိုင္းမႉး တစ္ခ်ိဳ႕က သူတို႔တိုင္းမွာ ဂ်ီဒီပီ (၃) ဆခန္႔ တက္လာသည္ဟု အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းမ်ိဳး ရွိဖူးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္ထြန္း ဆိုလိုသည္မွာ စာရင္းဇယားမ်ားကို အထက္လူႀကီးအႀကိဳက္ ထင္သလို လုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း အဆိုပါ ေဟာေျပာခ်က္စာတမ္း ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္ထြန္းလည္း ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။ ယခုလည္း ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြက ၂ဝဝ၆ ခု ဇန္နဝါရီလက ေျပာခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အေဝဖန္ခံရသျဖင့္ ယခုလို ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဝင္ေငြကုိ (၂) ဆ၊ ရန္ကုန္သားမ်ား၏ ဝင္ေငြ (၂.၇) ဆ တိုးလာတာဟု ေျပာတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ေျပာသည့့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ မရွိေၾကာင္း ေဝဖန္သည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြကေတာ့ လာမည့္ ၂ဝ၁ဝ- ၂ဝ၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရွိ လူတဦး တႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ (၆) သိန္း ရရွိဖို႔၊ တနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိဝင္ေငြ၏ ႏွစ္ဆနီးပါး ရရွိဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉႀကီး သန္းေရႊက လမ္းၫႊန္ထား ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း ျပည့္မီမည္ဟု သူယံုၾကည္ ေၾကာင္းလည္း ယင္းအစည္းအေဝးမွာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။


No comments: