Saturday, February 21, 2009

ပဥၥာနႏၲရိယကံထိုက္ေသာသူ ဘုရားတည္လည္း အက်ိဳးမမ်ား (၁)

ပညာေက်ာ္

ျမန္မာတို႔သည္ ေရႊေရာင္တဝင္းဝင္းေတာက္ေျပာင္ေနသည့္ ဘုုရားပုထိုးေစတီမ်ားကို တန္ဖိုးထားဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ မိမိတို႔ကို ေရႊျမန္မာဟုပင္ တင္စားေခၚေဝၚၾကပါသည္။ ဘုရားပုထိုးေစတီေပါင္း မ်ား စြာတို႔သည္ကား ယခုမွပင္ က်က္သေရတိုး၊ တန္ခိုးထြားခဲ့သည္ မဟုတ္ဘဲ ေရွးႏွစ္ေထာင္ခ်ီခဲ့ၿပီးေသာ အတိတ္ကာလ ကတည္းကပင္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ "ေၾကးစည္သံတလြင္လြင္၊ ေကာင္းမႈတေဝေဝနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၾကည္စြာ ျဖင့္" သီတင္းသံုးစံေပ်ာ္လာခဲ့သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အေနာ္ရထာမင္းမွ အစျပဳတဲ့ ပုဂံေခတ္တြင္ပင္လွ်င္ ဘုရားပုထိုးေစတီမ်ားကို "လွည္းဝင္႐ိုးသံတညံညံံပုဂံဘုရားေပါင္း" ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ တည္ထားကိုးကြယ္ ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚၾကဴးထားၾကပါသည္။ "သဇင္ပန္းခိုင္တၿမိဳင္ၿမိဳင္ ရခိုင္ ဘုရားေပါင္း" ဟုရခိုင္ေဒသတြင္တည္ထားခဲ့ေသာ ဘုရားမ်ားကိုလည္း ဂုဏ္ယူေဖၚျပထား ၾကသည္။

ဤသို ့မ်ားျပားစြာေသာဘုရားမ်ားကို ေရွးျမန္မာမ်ား ဘာေၾကာင့္တည္ထားကိုးကြယ္ ခဲ့ပါသလဲဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ ကို ယံုၾကည္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည၊္ ဆိုသည္ကို လူတိုင္းေျဖၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ေရွးျမန္မာတို႔သည္ မိမိတို႔၏ဘာသာေရးကို တန္ဖိုးထားေလးစားမႈ ရွိၾက သလို ကုသိုလ္တိုးပြားပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာ အရွည္တည္တံ့ပါေစေၾကာင္း ဟူသည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထားရွိၿပီး ဘုရားပုထိုးေစတီမ်ားကို တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့့္ပုဂံတြင္တည္ထားခဲ့ေသာ ဘုရားမ်ားႏွင့္ရခိုင္ဘုရားမ်ား၊ မြန္ေဒသရွိဘုရား မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျဖစ္တည္ခဲ့ေသာ ဘုရားမ်ား အျဖစ္ေလ့လာေတြ႔ရွိရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားတည္ခဲ့ေသာ ဘုရင္မ်ားသည္လည္း သမိုင္း တြင္ ထင္ရွားခဲ့သည္ကိုေတြ ့ရပါသည္။ ေရွးဘုရင္မ်ား ဘုရားတည္ထားကိုးကြယ္သည္မွာ (၁) သာသနာတည္တံ့ပါေစေၾကာင္း၊ (၂)ႏိုင္ငံေတာ္သာယာေအးခ်မ္းပါေစေၾကာင္း၊ (၃) ႏိုင္ငံကို တရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း၊ (၄) ႏိုင္ငံအတြင္းလူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းပါ ေစေၾကာင္း၊ (၅) မိမိတို႔သက္ရွည္ က်န္းမာစြာျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳး သယ္ပိုးႏိုင္ပါေစေၾကာင္း စသည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာစိတ္ထားတို႔ျဖင့္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရာဇကုမၼာေက်ာက္စာ၊ ရခိုင္အာနႏၵစျႏၵား ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္ မြန္ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ရာဇဝင္မ်ားတြင္ သာမကဘဲ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံအမ်ားစုတို႔၏ရာဇဝင္တို႔တြင္လည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ သီဟိုဠ္ရာဇဝင္တြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဝသဘမင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

ဝသဘတြင္မိဘမ်ား မရွိသည့္အတြက္ သူ႔ရဲ႕ဦးရီးေတာ္စစ္သူႀကီးက သူ႔ကိုေမြးစားထားပါ တယ္။ တေန႔မွာေတာ့ နန္းေတာ္ညီလာခံတြင္ ပုဏၰားမ်ားက အသင္မင္းႀကီးၿပီးေနာက္ " ဝသဘသည္ ဤတိုင္းျပည္တြင္ မင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္"ဟု နမိတ္ျမင္ေဟာၾကားေလရာ "ယသဠာလက" မင္းက သူ႔တိုင္းျပည္အတြင္းရွိေသာ ဝသဘ အမည္တြင္သူ ခေလးလူႀကီး အကုန္သတ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလသည္။

စစ္သူႀကီးလည္း ဘုရင္မင္းႀကီးထံမွ ဆုလာဘ္ရာထူးရလို၍ တူေတာ္ေမာင္ ဝသဘအား မင္းႀကီးထံ သြားအပ္ေလသည္။ စစ္သူႀကီး၏ဇနီးမွာ မိန္းမပီပီ ခေလးအေပၚခ်စ္ခင္သည္ျဖစ္၍ စစ္သူႀကီးစားေသာကြမ္းယာ၌ ထံုးမပါဘဲထုပ္ေပးလိုက္သည္။ စစ္သူႀကီးမွာ ကြမ္းအလြန္ႀကိဳက္သူျဖစ္သျဖင့္ နန္းေတာ္တံခါး ေပါက္အေရာက္ ကြမ္းစားမည္ျပဳလွ်င္ ထံုးမပါသည္ကိုေတြ႔၍ ဝသဘအား အိမ္ျပန္ၿပီး ထံုးယူခိုင္းေလသည္။ စစ္သူႀကီးဇနီးလည္း ဝသဘျပန္လာလွ်င္ အႆျပာတစ္ေထာင္ကို ေပးၿပီး ထြက္ေျပးခိုင္းေလသည္။

ဝသဘလည္း ထြက္ေျပးလာရာ ေတာရြာကေလးတခုရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုကပ္ေနေလ၏။ ထိုေက်ာင္းတြင္ရွိေသာ အဘိုးအိုတစ္ဦးကသူ႔၏ ဇာတာကိုၾကည့္ၿပီး မၾကာမီ မင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေဟာေလသည္။ ဝသဘလည္း ထိုစကားကို ၾကားၿပီး စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြလာကာ အနီးအနားရြာမွ ရြာသားမ်ားကိုစုကာ စစ္ပညာသင္ေပး သည္။ ယင္းေနာက္တိုင္းျပည္ကို သိမ္းေလရာ မၾကာမီ မင္းျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

ဝသဘ သည္ မင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ပုဏၰားမ်ားအား ဇာတာကိုတြက္ခိုင္းရာ နန္းသက္ (၁၂) သာရွည္မည္ ဟုေဟာေလ၏။ ထိုအခါ ဝသဘလည္း သံဃာေတာ္မ်ားထံခ်ည္းကပ္ၿပီး အရွင္ျမတ္ဘုရားတ႔ို အဘယ္ကုသိုလ္ကိုျပဳလွ်င္ အသက္ရွည္ၿပီး ေအးခ်မ္းပါသလဲဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္ သံဃာေတာ္မ်ားက "ရတနာသံုးပါးကိုခ်ဥ္းကပ္ပါ၊ ငါးပါးသီလကိုၿမဲၿမံစြာေစာင့္ပါ၊ ဘုရားပုထိုးေစတီမ်ားတည္ပါ၊ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ ေမတၱာတရားျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ပါ၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား ဆြမ္း၊ ေဆးတို႔ကိုလႉပါ" ဟုေျပာေလသည္။

ဝသဘလည္း သံဃာေတာ္ မ်ားေျပာသည့္အတိုင္း ထိုကုသိုလ္မ်ားကိုျပဳလုပ္သျဖင့္ "၁၂" သာစံရမဲ့နန္းသက္ကေန "၄၄" ႏွစ္အထိနန္းစံခဲ့ရပါတယ္။ ဝသဘတည္ခဲ့တဲ့ဘုရားဟာလည္း သီဟိုဠ္ရာဇဝင္တြင္ ထင္ရွားခဲ့ ပါသည္။ ဝသဘသည္ အတိတ္ကံအလိုကို ပစၥဳပၸန္ကံနဲ႔ ထပ္ျဖည့္ၿပီးေတာ့ သာသနာအက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္လည္း ပုဂံမွသည္ကုန္းေဘာင္၊ ကုန္းေဘာင္မွသည္ယေန႔ထိ မင္းအဆက္ဆက္ ဘုရားမ်ားတည္ထားကိုးကြယ္လာၾကပါသည္။ ရခိုင္တို႔တြင္လည္း ဓညဝတီေခတ္မွသည္ ေဝသာလီ၊ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္အထိႏွင့္ မြန္သထံုတို႔တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဘုရားမ်ားတည္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔တိုင္ စာေရးသူ တို႔ ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ားအျဖစ္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳၾကရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားကိုတည္သူ ဘုရားဒါယကာမ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ တည္ထားကိုးကြယ္လိုသည့္ ဆႏၵေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဘုရားတည္ေစ သဒၶါေစတနာျဖဴစင္ျခင္း၊ လႉဖြယ္ဝတၳဳ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္လူနတ္အေပါင္းတို႔က ေကာင္းခ်ီးေပးကာ ပူေဇာ္ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားတည္ၿပီးေသာအခါတြင္လည္း ဘုရားဒါယကာမ်ားသည္မိမိတို႔၏ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာသီလတရားမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဘုရားအရွည္တည္တံ့ၿပီး၊ လူနတ္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ပူေဇာ္ႏိုင္ျခင္းငွာ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳထားခဲ့သည္ကလည္း ဘုရားတည္သူမင္းမ်ား၏ ျပည္သူ႔လူထုအေပၚ ထားရွိေသာေစတနာေကာင္းမ်ားကိုေတြ႔ႏိုင္ ပါေသးသည္။

ထိုေစတနာေကာင္းမ်ားကို ျပည္သူ၊ ရဟန္းရွင္၊ လူနတ္ အေပါင္းတို႔ကသိရၿပီး ေမတၱာတံု႔ျပန္ ေစတနာအေရာင္ဟပ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားတည္သူမ်ားမွာ မိမိတို႔အလိုရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးကိုအျပည့္အဝရရွိသည္သာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ေတြ႔ရသည့္ ဘုရားဒါယကာမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ျဖစ္ပါသည္။

ဦးႏုသည္ကမာၻေအးဘုရားကို တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ၿပီး ဆ႒သံဃာယနာကိုတင္ခဲ့သည္။ ကမာၻေအးကို တည္ထား ျခင္းမွာ သာသနာ (၂,၅၀၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ဘုရားသတ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ သာသနာကတ္ကုန္ဆံုး ခ်ိန္တြင္ သာာသနာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ (သာသနာဆက္ႏိုင္ေစရန္) ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အတူကမာၻႀကီးေအးခ်မ္းပါေစေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္ၿပီးတည္ထားခဲ့သည္ဟု ေတြ႔ရပါမည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေစတနာမြန္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္
သက္တမ္းတိုဘုရားျဖစ္ေပမဲ့ သက္တမ္းရွည္ ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ားနည္းတူ ထင္ရွားေနျခင္း သာျဖစ္ပါသည္။

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ဦးေနဝင္းသည္လည္း အားက်မခံ ဦးႏုကို အၿပိဳင္ထားကာ ေရႊတိဂံုကိုဗဟိုျပဳ၍ လက္ယာဘက္တြက္ မဟာဝိဇယေစတီကို တည္ထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္္ ဘုရားချမာ ဒကာေကာင္းကိုမရပါသျဖင့္ ဆြမ္းအႏိုင္ႏိုင္၊ပန္းအႏိုင္ႏိုင္နဲ႔လာဖူး၊ လႉဒါန္းသူနည္းပါးစြာ ဘုရားျဖစ္ၿပီးမွ ဆင္းရဲကမလြတ္ရေလျခင္းဆိုသလို ျဖစ္ေနပါေတာ့ သည္။

ရန္ကုန္လိုေနရာမ်ိဳးမွာတည္ထားေသာ္လည္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရားႏွင့္နီးပါေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ မထင္ရွားျဖစ္ရပါသနည္း။ ေမးခြန္းထုတ္ရပါေတာ့မည္။

ဦးေနဝင္းအစိုးရသည္ ျပည္သူက တင္ေျမွာက္ထားေသာမင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူကို အႏိုင္က်င့္၊ စိုးမိုးေသာ မင္းသာျဖစ္၍၊ ျပည္သူက (၁) သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈနန္းသက္ရွည္မွာကိုသာ ေၾကာက္ေနၾကျခင္း၊ (၂) သာသနာ၏အက်ိဳးကို လိုလားသည္ဟု ျပည္သူကမျမင္ဘဲ (ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ဆင္းရဲ ၾကာရွည္မည့္) သူ၏အသက္ရွည္ျခင္းအတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္ဟုျမင္ျခင္း၊ (၃) သန္႔ရွင္းမႈ မရွိသည့္ အတင္းအဓမၼမလႉမေနရ (တစ္အိမ္ေထာင္ဘယ္ေလာက္၊ ယာဥ္တစ္စိီး ဘယ္ေလာက္) ေကာက္ခံျခင္းစသည္တို႔အျပင္ ဦးေနဝင္းသည္ ကိုယ္က်င့္သီလလည္းမရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လူနတ္တို႔၏ေလးစားမႈကိုမရျခင္းျဖစ္ရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားကို႐ိုေသေသာ္လည္း ဒါယကာကိုမေလးစားသျဖင့္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္သူ နည္းပါးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments: