Thursday, February 26, 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေပါင္းလျပည့္မွာ လြတ္မည္

ပညာေက်ာ္ /၂၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉

လူတဦးတေယာက္၏ ကံအနိမ့္အျမင့္သည္ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ႏွင့္ဆိုင္သလို ထိုကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ကိုလည္း ဇာတာ (ကံ) က ျပဳလုပ္ေပးတတ္ပါသည္။ ေလာကသေဘာအရလည္း ၿမဲေသာတရား သေဘာတို႔သည္ကား မရွိၾကကုန္ရာသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို႔ကလည္း ထာဝရကိုသာ ယံုၾကည္ကာ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကရာ တေပါင္းလျပည့္ေန႔မွာ အက်ဥ္းသား လြတ္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္္ေျပာေတာ့ ကၽြႏု္ပ္္ကို ႐ူးမ်ားေနၿပီလားဟု လူေတြက ေျပာၾကသည္။

ေျပာမည္ဆိုလည္း ေျပာၾကမည္သာ။ ေဗဒင္ကို ပညာရွင္ဘြဲ ့တတ္ျခင္းမခံရေသာ ကၽြႏု္ပ္လို လူက ကေျမာက္ကေခ်ာက္ ေလွ်ာက္တြက ္ေနေတာ့ မယံုတာလည္း အေၾကာင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လြတ္မယ့္လြတ္ေတာ့ အက်ဥ္းသားေတြက ႀကိဳလြတ္လာတယ္။ အက်ဥ္းသားလြတ္ေတာ့လည္း ဝမ္းသာရတာေပါ့။ ဝမ္းသာသာနဲ႔ ဟုိတြက္ဒီတြက္ ေလွ်ာက္ခ်က္တြက္တာ ဒီတခါ ေဒၚစု လြတ္ကိန္းကိုပါ ေတြ႔ေနျပန္သည္။

ယခုႏွစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၀ ခုႏွစ္သည္ ထူးျခားေသာ ႏွစ္တခုဟုဆိုရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ဒုကၡေပးေသာ ႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။

၁၃၇၀ ကိုတည္ ခုႏွစ္ (၇) ျဖင့္စားလွ်င္၊ (၅) ႂကြင္းသည္။ မဟာဘုတ္ထူလွ်င္ တနဂၤေႏြမရဏတြင္ က်ေနသျဖင့္ လူႀကီး မင္းအစိုးရတို ့အေျပာင္းအလဲရွိသည္။ မင္းအစိုးရက်ဆံုးမည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊ ေသာၾကာသားသည္ ပုတိတြင္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္လူတို႔၏ အတိုက္အခိုက္ ခံရမည္။ ျမန္မာ၏ ကံၾကမၼာသက္ေရာက္မွာလည္း စေနသက္ေရာက္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ရာမရ ျဖစ္ရမည္။

၁၃၇၀ ကို အေၾကေပါင္းလွ်င္ (၂) ရသျဖင့္ မဟာဘုတ္အလို သန္းေရႊအား ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားက ေတာ္လွန္ၿပီး အာဏာသိမ္းရန္လည္း ရွိေနျပန္သည္။

ျမန္မာ၏ ၿဂိဳဟ္မွာလည္း တနလၤာၿဂိဳဟ္၊ တနလၤာသက္ေရာက္ ျဖစ္ေန၍ မိန္းမၿဂိဳလ္ ျဖစ္သျဖင့္ တနလၤာ၊ ေသာၾကာ၊ စေန၊ ဗုဒၶဟူးသား တို႔၏ အာဏာလု အာဏာသိမ္းယူျခင္းကို ခံရတတ္သည္။

သန္းေရႊ၏ နန္းစံသက္မွာလည္း (၁၇) ျဖစ္ေနျပန္၍ ၿဂိဳလ္မိန္းမ ျဖစ္သလို ရာဟုႀကီးစိုးကာ မိန္းမကို ဦးစားေပးကိုးကြယ္မွ အသက္ခ်မ္းသာရမည့္ ကိန္းဆိုက္ေနသည္။

ထုိအခ်က္ကုိသိေသာ သန္းေရႊတို႔ကလည္း နန္းသက္ကိုဆက္ အက်ဥ္းလႊတ္ဆိုၿပီး စေနေန႔၊ တနလၤာ အခ်ိန္ ညေန ေလးနာရီမွ စတင္ၿပီး အက်ဥ္းသား (၆,၃၁၃) ဥိီးကို လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

(၂၆.၁.၂၀၀၉) တပို႔တြဲလဆန္း (၁) ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ၾကည့္ျပန္လ်င္လည္း ထိုေန႔မွာ ျပႆဒါးျဖစ္ျခင္း၊ ေနၾကတ္ခ်ိန္ ညေန (၄) နာရီ ျဖစ္သျဖင့္ ေန႔အလိုအခါကို ၾကည့္ေသာ္ ဗုဒၶဟူး အခါျဖစ္ၿပီး ညေနဆိုေသာေၾကာင့္ ရာဟုသာျဖစ္ျခင္း၊ ေနၾကတ္ျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေသာ အိႏၵိယ ၿဗိဳဟဇ္သံကဟိတက်မ္း အလိုႏွင့္ ျမန္မာ့သရ တြက္႐ိုးက်မ္းအလိုအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မင္းတို႔ နာအံ့။ စစ္သူႀကီးမ်ား က်ဆံုးအံ့။ စစ္သားမ်ား ပုန္ကန္အံ့ ဟု ဆိုထားသျဖင့္ စစ္အစိုးရအဖို႔ တပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ကာ ပိုၿပီး အေရးတႀကီး စဥ္းစားရကိန္း ဆိုက္္လာေနေတာ့သည္။

(၁) ျမန္မာ့ မူလဇာတာနွင့္ ခုႏွစ္ဇာတာကို ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ္ ဇာတာႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မင္းဇာတာမွာ အပ်က္တြင္ရွိေနၿပီး ျပည္သူတို႔၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ျပည္သူအမ်ား ဆူပူအံုႂကြမည္။ အစိုးရကို ဆန္႔က်င့္မည့္ ကိန္းအရတခု။

(၂) ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၁ ခု ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္သည္ ေသာၾကာျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္က်ခ်ိန္မွာ အဂၤါေန႔ နံနက္ (၃) နာရီ (၁၅) မိနစ္ (၃၆) စကၠန္႔ ျဖစ္ၿပီး တက္ခ်ိန္မွာ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ (၇) နာရီ (၂၀) မိနစ္ (၁၇) စကၠန႔္ ျဖစ္ေနျပန္ရာ က်ခ်ိန္မွာ စေနအခါ ျဖစ္ေနျခင္း၊ တက္ခ်ိန္မွာလည္း ၾကာသပေတးအခါတြင္ တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွ ေသာၾကာဆိုသည္မွာ ရက္အလိုသာျဖစ္၍ သႀကၤန္ တက္ၿပီးခ်ိန္မွ ေနာက္အခ်ိန္ သည္ႏွစ္ဆန္းအခ်ိန္ (ရက္) ျဖစ္သျဖင့္ (ၾကာသပေတးႏွင့္ စေန) မွာ ျပႆဒါးျဖစ္ကာ ဇာတာခြင္အလို တိုင္းကားျပည္ရြာပ်က္စီးျခင္း၊ ေရေဘးႀကံဳရျခင္း။

(၃) ေကာဇာ ၁၃၇၁ ခု၏ ဇာတာအရ ေသာၾကာသား၊ စေနသား၊ တနလၤာသား မင္းတို႔ က်ဆံုးကိန္းတြင္ ရွိေနျပန္ၿပီး၊ ျပည္သူတို႔ ထႂကြကာ လက္ေအာက္ငယ္သားတို႔၏ ေတာ္လွန္မႈကုိခံရမည္။ တိုင္းတစ္ပါး၏ အတိုက္အခံေၾကာင့္ က်ဆံုးရမည့္ ကိန္းဆိုက္္ေနျခင္း။

ေဖာ္ျပပါ ဇာတာသေဘာကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ထိုကိန္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးကို ၾကည့္လွ်င္ “အဂၤါကယ္မွ ျပည္ၿငိမ္မည္။ တနလၤာလြတ္မွ ရန္ၿငိမ္းမည္" ဟူေသာ အယူကိုမသံုးလ်င္ အကုန္က်ဆံုးရမည္ျဖစ္၍-

-အဂၤါအလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊြတ္ေပးရမည္။
-တနလၤာအလို ခြန္ထြန္းဦးကုိ လႊတ္ရန္ရွိသည္။

အဂၤါအလို ေန႔နမ္ကိုတြက္ေသာ္ ဇာဂနာ၊ စုစုေႏြး တို႔လည္း ပါႏိုင္ၿပီး၊ တနလၤာအလို ကိုကိုႀကီး တို႔ကိုပါ စဥ္းစားရမည္။ ခြန္ထြန္းဦးကို လႊတ္ျခင္းမွာ တိုင္းတစ္ပါးရန္ကို ကာကြယ္ရန္ လူမ်ိဳးျခားကို လႊြတ္ၿပီး ဓာတ္တူနမ္တူ ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ဘယ္လတြင္ လႊတ္မည္ဆိုလ်င္ "တေပါင္းလျပည့္ အဂၤါေန႔တြင္ လႊြတ္မည္”။

အကယ္၍ တေပါင္းလျပည့္ မလႊတ္ေသာ္ ၁၃၇၁ ခုဆန္းျပီး ေျခာက္လ (သီတင္းကၽြတ္လထိ)အတြင္း လႊြတ္ရမည္။

(အက်ယ္ေရးလ်င္ ရွည္မည္စိုးသျဖင့္ သေဘာတရားကို အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ )


ပညာေက်ာ္
(သတၱဝါမွန္သမွ် ခ်မ္းသာရာ ရႏိုင္္္ၾကပါေစ။)

No comments: