Thursday, April 30, 2015

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ထပ္ညႇိမည္၊ သေဘာမတူပါက စစ္တမ္းေကာက္မည္

ေမာင္သင္တုန္း

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက အဆုိျပဳထားသည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္ အဆုိျပဳခ်က္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံညိႇႏိႈင္းၿပီး သေဘာတူညီမႈ မရမွသာ အလုပ္ရွင္မ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူသြားမည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

“ဒုတိယအႀကိမ္ေတာ့ ထပ္ညိႇႏိႈင္းဦးမွာေပါ့။ တခ်ဳိ႕က နည္းနည္းကေလး ေလွ်ာ့လုိက္ရင္ သေဘာတူညီမယ့္ အေနအထား ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း သံုးေထာင္ေလာက္ဆုိရင္ ေပးႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာေတြလည္းရွိတယ္” ဟု အလုပ္သမား အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြးေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားက မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္တာမ်ဳိးလည္းရွိၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေတာင္းဆုိးမႈမ်ိဳး ေတာင္းဆုိလာလွ်င္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

“အလုပ္ရွင္မ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူရမည္ဆုိလွ်င္ မလုိလားအပ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ ပုိၾကာတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္တာေတြ မ်ားေနမွာေပါ့။ ဘယ္အခ်ိန္မွ သတ္မွတ္ႏုိင္ေတာ့မွာလဲ။ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ကုန္သြားမယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက အဆုိျပဳထားသည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသည္ မိသားစု၏ တစ္ေန႔တာ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ တစ္ရက္တာကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး အဆုိျပဳလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ညိႇႏိႈင္းမႈမရရွိပါက အလုပ္သမားမ်ားကုိလည္း သီးသန္႔စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူသြားမည္ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားက အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ျဖင့္ ဝယ္ယူေပးရန္ သို႔မဟုတ္ စက္႐ံုေျမမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

No comments: