Thursday, April 30, 2015

"ဝ" ေဒသ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားထာသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔

Mizzima

"ဝ" ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ။ (UWSP) က ၎တို႔၏ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္သို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖဲြ႔ ကိုဖိတ္ၾကားကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း၊ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ကိစၥမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ UWSP က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ကို ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ၎တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)

၂။ ကခ်င္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔။ (KIO)

၃။ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ။ (KNPP)

၄။ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး။ (KNU)

၅။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)

၆။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ ရွမ္းျပည္အေရွ႔ပိုင္း (NDAA-ESS)

၇။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)

၈။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PNLO)

၉။ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္။ (RCSS/SSA)

၁၀။ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္။ (RCSS/SSPP)

၁၁။ တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္။ (TNLA/PSLF)

၁၂။ "၀" ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ။ (UWSP)

UWSP ဌာနအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ကို တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္။ (TNLA/PSLF) ဒုတိယဥကၠဌ တာဂ်ဴတ္ဂ်ားမွ သိရသည္။

No comments: