Tuesday, February 17, 2009

ပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ သဘာပတိမိန္႔ခြန္းအတြက္ လက္မွတ္ထိုးေပးရ

႐ုိင္မေရာ့

၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဖတ္ၾကားရန္ အာဏာပိုင္တို႔မွ ပယ္ဖ်က္လိုသည့္ သဘာပတိ မိန္႔ခြန္းတခ်ဳိ႕အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ မြန္အမ်ဳိးသား ေန႔ျဖစ္ေျမာက္ ေရးပါတီတို႔က အခမ္းအနားတြင္ မဖတ္ၾကားေၾကာင္းကို ဝန္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခဲ့ရသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရးေကာ္မတီ (ဗဟို) မွ မြန္တမ်ဳိးသားလံုးအတြက္ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ သဘာပတိမိန္႔ခြန္းမ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔က (ဗဟို) အဆင့္ထိ ကန္႔ကြက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ သဘာပတိမိန္႔ခြန္းတြင္ပါသည့္ စာပိုဒ္ႏွင့္ မြန္စာေပဆိုင္ရာ စာတမ္းမွ စာပိုဒ္အခ်ဳိ႕ကို အခမ္းအနားတြင္ ဖတ္ၾကားခြင့္မရေပ။

သဘာပတိမိန္႔ခြန္းမွ ပယ္ဖ်က္သည့္စာပိုဒ္သည္ “နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မြန္အမ်ဳိးသားတို႕ဟာ မိမိတို႕ရဲ႕အမ်ဳိးသားေရးကို မိမိတို႕ပဲ ဖန္တီးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကဓံတရားေတြကို ဆက္လက္ၾကဳံေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲ အဟန္႕အတားနဲ႕ ၾကဳံေတြရင္ဆိုင္ေနရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာကဓံ၊ အခက္အခဲ၊ အဟန္႕အတားေတြကို ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္း တဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္အား တစ္ဖြဲ႕အားနဲ႕ယူ ေသာ္မရ၊ တစ္ေသာင္းအားနဲ႕ယူေသာ္ရ၏ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားနဲ႕အညီ အားလုံး တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္း ညီညီညာညာ စုေပါင္းလက္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕လို႕ တိုက္တြန္းယင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္” ဟု ျဖစ္သည္။မြန္စာေပဆိုင္ရာ စာတမ္းမွ ပယ္ဖ်က္သည့္စာပိုဒ္မွာ “၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မြန္စာ ေပသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ မြန္စာသင္ၾကားခြင့္တို႕သည္လည္း ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမျပန္စာေမးပြဲ၌ မြန္ဘာသာေမးခြန္းျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေျဖဆိုခြင့္သည္လည္းရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရၿပီး ေျဖဆိုခြင္ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ျပန္လည္ၾကဳိးပမ္းခဲ့ရ သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျပန္သည္” ဟု ျဖစ္သည္။

(၆၂) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရးေကာ္မတီ (ဗဟို) ဥကၠဌ၏ ေဒါက္တာ မင္းစိုးလင္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ “သဘာပတိမိန္႔ခြန္းကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ (ဗဟို) ကေန ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးဆီကို ျဖန္႔ေဝထားတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ၾကားတာက တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အာဏာပိုင္ေတြက ပယ္ဖ်က္ခိုင္းထားတာရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ (ဗဟို) ထိေတာ့ ဘာမွ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာၾကားျခင္းမရွိဘူး၊ (ဗဟို) မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အတိုင္းပဲ၊ ဘယ္အာဏာပိုင္ကမွ တားဆီးတာတို႔ ကန္႔ကြက္တာတို႔မရွိဘဲနဲ႔ တစ္ခြန္းမက်န္ ဖတ္ၾကားသြားၿပီးေတာ့ အခမ္းအနားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ပဲ ၿပီးစီးသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

၄င္းက ဆက္ေျပာသည္မွာ “က်ေနာ္တို႔က မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေတာ့ ျပည္နယ္ကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွာ တင္ျပထားတယ္၊ သူတို႔ဘက္က တစ္စုံတစ္ရာ ဘာမွ ေျပာၾကားျခင္းမရွိခဲ့ဘူး၊ အခု သူတို႔ပယ္ဖ်တ္ထားတဲ့ စာပိုဒ္တခ်ဳိ႔ကလည္း ဗဟိုထိ ဘာမွမေျပာဘဲနဲ႔ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္မွာပဲေျပာေနတာဟာ ဒါက သူတို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာပဲ ျဖစ္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

မုဒံုၿမိဳ႕ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရးေကာ္မတီတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၉) ရက္ ေန႔တြင္ သဘာပတိမိန္႔ခြန္း၌ပါသည့္ စာပိုဒ္အခ်ဳိ႔ကို မုဒုံၿမိဳ႕ေပၚရွိ မယကမွ အခမ္းအနားတြင္ မဖတ္ၾကားရန္ လာေရာက္တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္း ရွိခဲ့သည္၊ ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အရ ခ႐ုိင္ကေန ညႊန္ၾကားလာတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေန႔တြင္ သူတို႔ပယ္ဖ်က္ထားခိုင္းေသာ စာပိုဒ္ႏွင့္တကြ အခမ္းအနားမွာ မဖတ္ၾကားဘူးဆိုသည့္ ကတိဝန္ခံခ်က္ကို ၄င္းတို႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရထိုးေပးခဲ့ရသည္ဟု ေျပာသည္။

အာဏာပိုင္တို႔က ဖတ္ၾကားခြင့္မျပဳသည့္ သဘာပတိမိန္႔ခြန္းစာပိုဒ္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ မြန္စာေပဆိုင္ ရာစာတမ္းပါ စာပိုဒ္တခ်ဳိ႕ကို မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ ၄င္းစာပိုဒ္တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး သဘာပတိမိန္႔ခြန္းကို ေၾကျငာခဲ့ရသည္။

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႔ေပၚတြင္လည္း အခမ္းအနားက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ထိုၿမိဳ႕မွ အာဏာပိုင္တို႔က အခမ္းအနားက်င္းပရာေနရာတြင္ လာေရာက္ၿပီး မည္သို႔ မည္ပံုက်င္းပသြားသည္ကို လာ ေရာက္စစ္ေဆးသြားခဲ့သည္ဟု အခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေခါဇာျမဳိ႕နယ္ခဲြတြင္လည္း ၄င္းတ႕ိုပယ္ဖ်က္လိုသည့္ စာပိုဒ္အခ်ဳိ႕ကို မဖတ္ၾကားရန္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႕ က်င္းပေရးေကာ္မတီထံသို႕ ၿမဳိ႕နယ္အာဏာပိုင္တို႕ လာ ေရာက္ေျပာၾကားသည္ဟု အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

(၆၂) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ကို မြန္ျပည္နယ္ရွိ မြန္မ်ားသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံအသီး သီးရွိ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားက စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ေပသည္။

No comments: