Sunday, August 29, 2010

မူစယ္မူးယစ္အဖြဲ႕ ထမင္းမ၀ အမႈမရေတာ့

စစ္ထက္ႏိုင္

႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူစယ္ၿမိဳ႕တြင္ မူးယစ္အထူးအဖြဲ႕မွအကြက္ဆင္ဖန္တီးေသာ အမႈတစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ေပသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၄.၈.၂၀၁၀ ေန႕တြင္ မူဟယ္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊသမင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးထင္ခ်ံဳဟန္၏သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေမာင္ထင္ရန္ခိုး အသက္ ( ၂၇ ႏွစ္ ) ႏွင့္ ေမာင္ထန္ရင္လင့္ အသက္ ( ၁၈ ႏွစ္ ) တို႕ႏွစ္ဦးအား မူစယ္ခ႐ိုင္ မူယစ္အ ထူးအဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္ခိုင္ထြန္း ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေမးျမန္းစရာ႐ွိသည္ဟုဆိုကာ နံနက္ ( ၁၁ ) နာရီ အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ ေခၚေဆာင္သြားၾကေလသည္။

မူးယစ္အဖြဲ႕သည္ ၄င္းတ္ို႕အားအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွိပ္စက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားအား ေဖၚထုတ္ေပးရန္ ေျပာၾကားေသာ္လည္း ၄င္းတို႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းမ႐ွိ ၊ ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္လည္း မျပဳလုပ္ေၾကာင္း သာ ေျပာဆိုေနၾကရာ ညေန ( ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ္ ) အထိ မည္ကဲ့သို႕ ႐ိုက္ႏွက္စစ္စစ္ အမႈေပၚေပါက္ျခင္းမ႐ွိေပ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ အမႈေပၚေပါက္ျခင္းမ႐ွိသည့္အတြက္ မူစယ္ခ႐ိုင္မူးယစ္အဖြဲ႕ ႀကီးၾကပ္သူ ဒုတိယရဲမွဴး ရန္႐ွင္း မွ ေခၚယူ လာေသာ ၄င္းတို႕ ႏွစ္ေယာက္အား ႏွိပ္စက္ျခင္း မ႐ွိ ေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းသည့္အျပင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ လိုပါ က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံုးေငြ ( ၄၀၀၀၀ ) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံုးေငြ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ေျခာက္ဆယ္အား လာေရာက္ေပး မွသာ ျပန္လည္လႊတ္ေပးမည္ဟု ၄င္းတို႕၏အကို ေတာ္စပ္သူ ကိုအားစန္း ထံသို႕ ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

ကိုအားစန္းမွလည္း ၄င္းတို႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ႐ွိေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္သူ ရန္႐ွင္းမွ လက္မခံဘဲ ည ( ၉ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ) အထိ ဖံုးေခၚၿပီး အေၾကြးေတာင္းသကဲ့ သို႕ ေတာင္းေနေၾကာင္း ၊ ေငြေပးႏုိင္ျခင္းမ႐ွိပါက စိတ္ၾကြေဆးျပားထုတ္ထည့္ၿပီး အမႈဖြင့္မည့္အေၾကာင္းသာ ေျပာေနသည့္ အတြက္ ကာယကံ႐ွင္မ်ားမွာ မည္ကဲ့သို႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို မသိိျဖစ္ေနၾကေပသည္။

ဦးရန္႐ွင္းသည္ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပန္ဖိတ္႐ြာတြင္ မူးယစ္အဖြဲ႕အား ( KDA ) အဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္ ( ၄ ) ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ေသာ အခ်ိန္က အသက္မေသဘဲ က်န္ေနခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွ ရထူးတိုးၿပီးမူစယ္မူးယစ္အဖြဲ႕တြင္ ႀကိးၾကပ္သူျဖစ္ေနရာ သူသည္ ေငြမ်က္ႏွာၾကည့္သူ ၊ လုပ္ငန္းကို စနစ္တစ္က်လုပ္ ကိုင္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ယခင္က မူးယစ္အဖြဲ႕သည္ စည္းကမ္း႐ွိသေလာက္ ဦးရန္႐ွင္းလက္ထက္ေရာက္ လာမွ မူစယ္ မူးယစ္အဖြဲ႕သည္ စည္းကမ္းပ်က္လာေၾကာင္း ဒုတိယရဲအုပ္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယခက္က အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ မ်ားေဖၚျပခဲ့တာ ဖတ္႐ႈၾကရေပသည္။

ယခု ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ မူစယ္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ မူးယစ္အဖြဲ႕ထမင္းငတ္ၿပီး အမႈမရမွာ စိုးရိမ္ေနၾကေပသည္။ ၾကာလာလွ်င္ မိမိအိမ္ထဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပစ္ၿပီးဖမ္းဆီး ခံၾကရမွာ ေၾကာက္႐ြ႕ံေနၾကရေလသည္။

ေငြေပးၿပီးမူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ / သယ္ေဆာင္လိုမ်ားအတြက္

ဒုတိယရဲမွဴး ရန္႐ွင္း ( ႀကီးၾကပ္သူ )
မူးယစ္အထူးအဖြဲ႕
မူဆယ္ခ႐ိုင္ ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕
ဖံုုး - ၀၈၂-၅၀၆၁၃
တ႐ုတ္ဖံုး - ၀၆၉၂-၆၈၈၂၂၉၉ .................. တို႕အားဆက္သြယ္ပါရန္
စစ္ထက္ႏိုင္ ( သတင္းမွန္ေပးပို႕သည္ )

No comments: