Tuesday, August 31, 2010

စစ္တပ္ရာထူး အေျပာင္းအလဲ စာရင္း ဧရာ၀တီ ကရရွိ

ဧရာဝတီ

လတ္တေလာ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီမွ စာရင္းအတိအက်ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အဓိကက်သည့္ ရာထူးေနရာ ၄၀ ခန္႔ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၃၃ ေနရာမွာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ရာထူးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ယင္းရာထူး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတည္ျပဳႏုိင္သည့္ ဧရာ၀တီမွ ရရွိသည့္ စာရင္းမွာ -

၁။ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္
(တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္)

၂။ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကုိ
(ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္)

၃။ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္
(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ညိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမႉး)

၄။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္စုိး - စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၁
(ယခင္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၅။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သန္းထြဋ္ - စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၂
(ယခင္ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၆။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လွမင္း - စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၃
(ယခင္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၇။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ႏုိင္၀င္း - စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၄
(ယခင္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၈။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တင္ေငြ - စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၅
(ယခင္ အလယ္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၉။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စုိး၀င္း (စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၆
(ယခင္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၁၀။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္ - စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္
(ယခင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၁၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေသာင္းေအး - စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္
(ယခင္ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၁၂။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၀င္းျမင့္ - စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္
(ယခင္ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၁၃။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦး - စစ္ေရးခ်ဳပ္
(ယခင္ ကမ္းရုိးတန္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၁၄ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ၿဖိဳး - တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရး ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္)
(ယခင္ ႀတိဂံတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၁၅ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ရာျပည့္ - စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္
(ယခင္ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၁၆ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဆြ - စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရး အရာရွိခ်ဳပ္)
(ယခင္ အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး)

၁၇ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စိန္၀င္း - ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္
(ယခင္ တပ္မေတာ္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ သုေတသနတပ္)

၁၈ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌး - ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္
(ယခင္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး ဒုတိယ အရာရွိခ်ဳပ္)


စစ္တုိင္းမႉးမ်ား

၁။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းသန္း - ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး
( ယခင္ တပ္မ ၇၇ တပ္မမႉး)

၂။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇယ်ာေအာင္ - ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၃။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ရဲေအာင္ - အလယ္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၄။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေအး - ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး
(ယခင္ စကခ – ၆)

၅။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ စုိးလြင္ - အေနာက္ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၆။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ စုိးသိန္း - အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၇။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ဆန္းဦး - အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၈။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ စုိးထြဋ္ - ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၉။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းေနလင္း - အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၁၀။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ တင္ေမာင္၀င္း - အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၁၁။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္းထြန္းဦး - ႀတိဂံတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၁၂။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေဌး - ကမ္းရုိးတန္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၁၃။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ - အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး

၁၄။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ျမတ္ထြန္းဦး (စစ္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး)

၁၅။ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ လွျမင့္ေရႊ ( ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး)


စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မႉးမ်ား

၁။ စကခ (၁) ဗုိလ္မႉးႀကီး ေအာင္ရဲ၀င္း

၂။ စကခ (၃) ဗုိလ္မႉးႀကီး ကုိကုိႏုိင္

၃။ စကခ (၆) ဗုိလ္မႉးႀကီး လူေအး

၄။ စကခ (၁၈) ဗုိလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္စုိး

၄။ တပ္မ (၂၂) တပ္မမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီး ခင္ေမာ္ထြန္း

စုံစမ္းသိရသမွ်ကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ယေန႔တြင္ ရာထူးအသစ္မ်ားကုိ လက္ခံရရွိသည့္ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ မိမိတာ၀န္က်ရာ စစ္တုိင္းမ်ားသုိ႔ အျမန္ဆုံးသြားေရာက္၍ တာ၀န္မ်ား လႊဲေျပာင္းယူရမည္ျဖစ္သည္။

တုိင္းမႉးအသစ္မ်ားႏွင့္ တပ္မမႉး အသစ္မ်ားသည္ ယခုလက္ရွိ ရာထူးအသစ္မ်ားတြင္ ေနသားတက်ရွိလွ်င္ ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္သည့္ ေလးလပတ္အစည္းအေ၀းကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မ်ားကုိ တတပ္ႏွင့္တတပ္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မည္ဟု ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ဆုိသည္။

No comments: